Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 2007-12-20"

Transkript

1 Uppdaterad Uppdrag Projekt Citybanan, Projekteringsledare Norr Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare/samordnande byggledare Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Tomteboda, Betongtunnel och Vasatunneln Projekt Citybanan, Norrströmstunneln Entreprenad Stockholm december -07 juni -08 september -08 > 500 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare station Odenplan Tjänst Stockholm december -07 januari -08 mars -08 < 5 Projekt Citybanan, Bergtunnel Odenplan Entreprenad Stockholm januari -08 juli -08 november -08 > 500 Projekt Citybanan, Arbetstunnel Drottninggatan Entreprenad Stockholm mars -08 juni -08 september Projekt Citybanan, Kalkyl- planering, Projektingenjör Tjänst Stockholm mars -08 mars -08 april -08 < 5 Projekt Citybanan, Ekonomiuppföljning Tjänst Stockholm mars -08 mars -08 juni -08 < 5 Projekt Citybanan, Vasatunneln Entreprenad Stockholm april -08 juni -08 oktober -08 > 300 Projektering E7002: Projektering av förfrågningsunderlag/bygghandling för av utförandeentreprenad "Broar i Motala". Uppdraget gäller projektering 4 st broar varav en svängbro i stål, en dubbelspårsbro i betong, samt två järnvägsbroar i betong Tjänst Sundbyberg oktober -07 november -07 februari Nynäsbanan Järnvägsentreprenad 1 Entreprenad Sundbyberg november -07 januari -08 februari Anläggningsarbeten, Järnvägsbroar över Västeråsvägen Eskilstuna (Entreprenaden innefattar rivning av tre stycken befintliga stålbroar och byggnation av två nya stålbroar, samt nya brostöd) Utförande entreprenad Sundbyberg november -07 januari -08 april -08 < 50 BEST-arbeten, Järnvägsbroar över Västeråsvägen Eskilstuna (Entreprenaden innefattar rivning av två gamla växlar och återbyggnation med nya, samt vissa spår och banarbete) Nynäsbanan Grundförstärkning med borrad spont vid Gröndalsviken i Nynäshamn Investeringsdivisionens preliminära stidplan Utförande entreprenad Sundbyberg november -07 januari -08 april -08 < 50 Entreprenad Sundbyberg december -07 januari -08 januari -08 < 5 Rekarne, grundförstärkning i kurva Entreprenad Sundbyberg december -07 januari -08 februari Utbyte av trummor Hallsberg - Frövi Entreprenad Sundbyberg december -07 januari -08 januari Upprustning av bergtunnlar - Grödingebanan Entreprenad Sundbyberg december -07 mars -08 september -08 < 10 Byggledare mark o konstbyggnad till projekt Dubbelspår Motala-Mjölby Tjänst Sundbyberg december -07 januari -08 april -08 <10 Projektingenjör till projekt dubbelspår Motala-Mjölby Tjänst Sundbyberg december -07 januari -08 februari -08 <10 Konsulttjänst CAD-ritning, Sundbyberg Tjänst Sundbyberg december -07 januari -08 februari -08 <10 Ansvarig Byggledare mark o konstbyggnad till projekt Dubbelspår Motala- Tjänst Sundbyberg december -07 januari -08 april -08 <10 Mjölby Byggledare el, till projekt dubbelspår Motala-Mjölby Tjänst Sundbyberg december -07 januari -08 april -08 <10

2 Entreprenad E7011: Utförandeentreprenad: Terrassering Skänninge - Entreprenad Sundbyberg december -07 januari -08 april Vetagatan, km BEST Spårbaxning, km , Borneholm, järnvägsbro över väg 985, km , RV32, sponter vid befintlig vägbro, km Entreprenad 7013: Utförandeentreprenad: Ersättningsväg Lv 969. Flytt av Entreprenad Sundbyberg december -07 februari -08 februari överfart GC-väg Vattenmagsin för duk. Lycketorp, järnvägsbro över väg 977, km Entreprenad 7014: Utförandeentreprenad: Terrassering, komplett bygghandling, Vetagatan, två järnvägsbroar över väg, komplett bygghandling km , Svartån, järnvägsbro över Svartån, komplett bygghandling, km Entreprenad Sundbyberg december -07 februari -08 juni Markentreprenad, till projekt Nya mötesstationer i Barva och Grundbo Entreprenad Sundbyberg december -07 januari -08 februari Byte av broöverbyggnad på befintlig bro. Utförandeentreprenad Entrprenad Sundbyberg december -07 januari -08 maj -08 <10 Handikappanpassning av Hallsbergs station Entreprenad Sundbyberg januari -08 februari -08 maj -08 <10 Utförandeentreprenad. BEST-entreprenad till projekt Nya mötesstationer i Entreprenad Sundbyberg januari -08 februari -08 mars Barva och Grundbo. De båda nya mötesstationerna på Svealandsbanan i Barva och Grundbro skall genomföras under 2008 Entreprenad 7019:2 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7019:2, Ktlfundament Entreprenad Sundbyberg januari -08 februari -08 april -08 < 10 kompletteringsarbete BEST, Borrning och sättning av ca 100 st KTL-fundament i bef bankropp Entreprenad 7009: Utförandeentreprenad: 2 Järnvägsbroar över enskild Entreprenad Sundbyberg februari -08 april -08 maj väg vid Vreta km och Gripenberg över enskild väg E266 km Entreprenad 7019:1 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7019:1, ktl-arbete, Entreprenad Sundbyberg februari -08 april -08 september kompletteringsarbete BEST, flytta av vägskydd, rivning överfarter, kontaktledningsarbete mm Byggande av växlingsbyggnad till Värtan i Projekt N. länken Entreprenad Sundbyberg februari -08 april -08 maj -08 <10 Bullerskyddsskärm i Mölnbo (entreprenaden omfattar uppförande av ca: 280 m traditionell bullerskärm och montering av ca: 75 m låg tillhandahållen skärm) Utförande entreprenad Sundbyberg mars -08 april -08 juli -08 < 10 Häggvik, Om-och tillbyggnad av omformarstation Entreprenad Sundbyberg mars -08 juni -08 september Eskilstuna, Om- och tillbyggnad av omformarstation Entreprenad Sundbyberg mars -08 juni -08 september Entreprenad E7007: Utförandeentreprenad: Terrassering Fågelsta Skänninge km BEST spårbaxning vid Åbyholm km Järnvägsbroar vid Fivelstadsvägen km , Motalagatan km , Skenaån km Entreprenad Sundbyberg mars -08 april -08 juli

3 Entreprenad E7008: Dubbelspåret Motala-Mjölby. Utförandeentreprenad Entreprenad Sundbyberg mars -08 maj -08 september av mark och korsande vägar. Järnvägsbroar över enskild väg i Backasand samt över väg 981 vis Stavgård Entreprenad E7006: Dubbelspåret Motala-Mjölby. Utförandeentreprenad Entreprenad Sundbyberg mars -08 maj -08 september -08 <10 av mark och korsande vägar. Järnvägsbro i Fågelsta samt stödmur längs GC väg Entreprenad E7010 Dubbelspåret Motala-Mjölby. Utförandeentreprenad. Entreprenad Sundbyberg mars -08 maj -08 september -08 <10 GC-tunnel i Skänninge. Järnvägsbro över GC-väg Entreprenad E7005: Utförandeentreprenad: 2 järnvägsbroar vid Landstorp Entreprenad Sundbyberg april -08 maj -08 oktober km , Fågelsta by km Entreprenad E7003: Dubbelspåret Motala-Mjölby. Utförandeentreprenad: Entreprenad Sundbyberg april -08 maj -08 september Terrassering Norrsten -Fågelsta Entreprenad E7003: Dubbelspåret Motala-Mjölby. Utförandeentreprenad: Entreprenad Sundbyberg juni -08 augusti -08 november Terrassering Norrsten -Fågelsta Entreprenad E7002: Broar i Motala. Utförandeentreprenad. 4 st broar varav en svängbro i stål över Göta kanal, en dubbelspårsbro över Motala ström med 3 mellanstöd och två järnvägsbroar över RV50/32 och Gästisgatan inkl terasseringsarbeten för dubbelspåret och rivning av befintliga broar Entreprenad Sundbyberg februari -09 mars -09 juni Ådalsbanan, Markentreprenad Utansjö dalgång (E612) Entreprenad Gävle oktober -07 januari -08 mars Ådalsbanan, Teknikhus totalentreprenad Entreprenad Gävle november -07 januari -08 februari Byggande och leverans av vägkurar och kiosker, ERTMS-R Entreprenad Gävle november -07 januari -08 februari -08 < 10 Västerdalsbanan Ådalsbanan. Spårarbeten 3 mötesstationer Entreprenad Gävle december -07 januari -08 februari Byggledning signal, ERTMS-R Västerdalsbanan Tjänst Gävle december -07 januari -08 februari -08 < 5 Ådalsbanan, Fönsteråtgärder 1-3 paket Entreprenad Gävle december -07 januari -08 februari -08 < 10 Upphandlingskonsult Tjänst Gävle januari -08 februari -08 mars -08 < 5 ATC på Borlänge och Gävle bangårdar Entreprenad Gävle januari -08 mars -08 maj Ramavtal för vibrationsmätningar Tjänst Gävle mars -08 april -08 maj -08 < 5 Anpassningsarbeten entreprenad, ERTMS-R Västerdalsbanan Entreprenad Gävle mars -08 april -08 maj Torneträsk bangårdsförlängning, Best-arbeten Entreprenad Luleå september -07 november -07 maj Expertstöd konstbyggnader Tjänst Luleå september -07 oktober -07 november -07 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1342 Järnvägsbroar Entreprenad Luleå oktober -07 december -07 mars Hap-banan Ny järnväg, Detaljproj BEST Haparanda bangård Tjänst Luleå oktober -07 december -07 februari -08 < 5 Haparandabanan bef del, Delprojektledare ersättningsvägar Tjänst Luleå november -07 december -07 januari -08 < 5 Umeå godsbangård, BEST-entreprenad E5155 Entreprenad Luleå november -07 januari -08 juni

4 Kirunaprojektet, Kiruna ny järnväg. Detaljprojektering JP 03 Tjänst Luleå november -07 december -07 januari -08 < 5 Kirunaprojektet DP JP 04 Tjänst Luleå november -07 januari -08 februari -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Byggledare Mark Tjänst Luleå november -07 december -07 januari -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Byggledare Bro Tjänst Luleå november -07 december -07 januari -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Markförhandlare Tjänst Luleå november -07 januari -08 april -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1332 Mark och Järnvägsbro Entreprenad Luleå november -07 december -07 januari Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1441 Järnvägsbro Entreprenad Luleå november -07 december -07 januari Expertstöd Samhällskalkyl Tjänst Luleå november -07 december -07 januari -08 < 5 Ljuså bangårdsförlängning BEST Entreprenad Luleå november -07 december Kirunaprojektet, Kiruna ny järnväg. Systemhandling 03 Tjänst Luleå december -07 januari -08 februari -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Delprojektledare Byggnadsverk Tjänst Luleå december -07 januari -08 februari -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1131 Mark och Järnvägsbro Entreprenad Luleå december -07 mars -08 maj Hap-banan Ny järnväg, Projekteringsledare JP11 och 12 Tjänst Luleå december -07 januari -08 april -08 < 5 Haparandabanan Signal/tele, Byggledare signal/tele 2 st Tjänst Luleå december -07 januari -08 februari -08 < 5 Byggledare/projektingenjör EST för projekt Vännäs Tjänst Luleå december -07 januari -08 februari -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1221 Mark Entreprenad Luleå december -07 mars -08 maj Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1431 Mark och Vägbroar samt Entreprenad Luleå december -07 mars -08 maj Järnvägsbroar Kirunaprojektet konstbyggnad proj för JP 01 Tjänst Luleå december -07 januari -08 februari -08 < 5 Kirunaprojeket konstbyggnad proj för JP 02 Tjänst Luleå december -07 februari -08 mars -08 < 5 Bastuträsk bangård, utförandeentreprenad Entreprenad Luleå december BEST-entreprenad Aitik Entreprenad Luleå januari -08 februari -08 april Hap-banan Ny järnväg, Provtagning under byggtiden Tjänst Luleå januari -08 februari -08 mars -08 < 5 Anläggande av våtmarken Storavan Entreprenad Luleå januari -08 februari -08 april -08 < 5 Anläggande av våtmark och flödvattenytor vid Skärberget Entreprenad Luleå januari -08 februari -08 april -08 < 5 Överlämnande konsult Tjänst Luleå januari -08 februari -08 april -08 < 5 Kirunaprojektet, Kiruna ny järnväg. Järnvägsplan 03 Tjänst Luleå januari -08 februari -08 mars -08 < 5 Kirunaprojektet konstbyggnad proj för JP 03 Tjänst Luleå februari -08 mars -08 april -08 < 5 Kirunaprojektet, Kiruna kraftförsörjning, projektering rivning Tjänst februari -08 mars -08 april -08 < 5 omformarstation Luleå Kirunaprojektet konsult berg Tjänst Luleå februari -08 mars -08 april -08 < 5 Kirunaprojektet proj för ansökan vattendom Tjänst Luleå februari -08 mars -08 april -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1241 Järnvägsbroar Entreprenad Luleå februari -08 april -08 juni Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1331 Mark, Vägbroar och Entreprenad Luleå februari -08 april -08 juni Järnvägsbroar Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg projektering förberedande arbeten anslutningsvägar, schaktning etc Tjänst Luleå mars -08 april -08 < 5

5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg deprojektledare Tunnel Tjänst Luleå mars -08 april -08 juni -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg delprojektledare Bro Tjänst Luleå mars -08 april -08 juni -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg delprojektledare Terrass Tjänst Luleå mars -08 april -08 juni -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Mätningsledare Tjänst Luleå mars -08 april -08 juni -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1121 Mark Entreprenad Luleå april -08 maj -08 augusti Kirunaprojeket Kiruna kraftförsörjning rivning bef omfstn Entreprenad Luleå april -08 maj -08 juni -08 < 10 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg projektering konstruktioner Tjänst Luleå april -08 maj -08 augusti -08 återkommer byggnadsverk Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1341 Järnvägsbroar Entreprenad Luleå april -08 maj -08 augusti Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1141 Vägbro och Järnvägsbroar Entreprenad Luleå april -08 juni -08 augusti Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1421 Mark Entreprenad Luleå maj -08 juni -08 september Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare tunnel 2 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare Bro 2 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare Terrass 3 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare Ban 1 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare Signal 1 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare El 1 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Byggledare Tele 1 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Kirunaprojektet Kiruna ny järnväg Mätningsledare 3 st Tjänst Luleå maj -08 juni -08 augusti -08 < 5 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1242 Vägbro och Järnvägsbroar Entreprenad Luleå oktober -08 december -08 mars -09 < 10 Hap-banan Ny järnväg, Entreprenad E1231 Mark och Ecodukt Entreprenad Luleå december -08 januari -09 april Kirunaprojektet projekteringsledare El Tjänst Luleå februari -08 mars -08 april -08 < 5 Umeå godsbangård, Umeå C BEST Entreprenad Luleå januari -08 mars -08 april Bygghandling Mark/Anläggning, Norge-Vänerbanan delen Agnesberg - Tjänst Göteborg december -07 februari -08 apr Marieholm Bygghandling - BEST, Norge-Vänerbanan delen Agnesberg - Marieholm Tjänst Göteborg december -07 februari -08 april Brobyte, ny järnvägsbroöver Sunnesundet.Kil - Torsby. Alternativt Entreprenad Göteborg december -07 februari -08 mars -08 < 50 utförande.entreprenden omfattar konstruktion och byggandet av ny järnvägsbro (ca 80 m) över Sunnesundet, i Sunne. Tidigare förslag har omarbetats. (Tidigare förslag omfattade även byggande av fyra nya stöd ) Nu kommer istället befintliga stöd kompletteras och användas. Under sensommaren 2008 kommer banan att vara avstängd för att möjliggöra rivning av befintlig bro samt inlansering av den nya bron. I entreprenaden ingår även erforderliga BEST-arbeten BEST Entreprenad 4b, Hammaren, Marieholm - Olskroken Entreprenad Göteborg januari -08 mars -08 maj-08 < 10 Sävenäs ny infart, förstudie Tjänst Göteborg februari -08 mars -08 april -08 < 5

6 Mindre ombyggnad av Lidköpings bangård Entreprenad Göteborg februari -08 mars -08 april -08 < 10 Velanda-Prässebo, Projektering av bygghandling BEST Tjänst Göteborg mars -08 maj-08 maj-08 < 5 Velanda-Prässebo, Projektering av bygghandling Mark Tjänst Göteborg mars -08 maj-08 maj-08 > 10 Kil-Skåre ny mötesstaion, förstudie Tjänst Göteborg mars -08 april -08 maj -08 < 5 Vänersborg-Öxnered, förstudie Tjänst Göteborg mars -08 april -08 maj -08 < 5 Alingsås, förstudie Tjänst Göteborg mars -08 april -08 maj -08 < 5 BEST--entreprenad, Skandia- och Älvsborgsbangården Entreprenad Göteborg mars -08 maj-08 september Göteborgs Hamnbana, järnvägsutredning Tjänst Göteborg maj -08 juli -08 augusti Olskroken, förstudie Tjänst Göteborg september -08 oktober -08 november -08 < 5 BEST-entreprenad. BanVäg I Väst, delen Nödinge - Bohus,En del (cirka 5 Entreprenad Göteborg oktober -08 december -08 april km) av dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan Mark/Anläggning inklusive bergtunnel, Hede - Älvängen Entreprenad Göteborg november -08 januari -09 februari BEST-entreprenad. BanaVäg I Väst, delen Marieholm Olskroken, Entreprenad Göteborg december -08 februari -09 april -09 < 50 Entreprenad 6 dsp Marieholm Olskroken Upprättande av förfrågningsunderlag för järnvägstekniska arbeten, exkl Tjänst Hallandsås februari -08 mars -08 maj signal Upprättande av förfrågningsunderlag för järnvägstekniska arbeten, Tjänst Hallandsås oktober -08 december -08 februari -09 < 5 signalteknik Spårväxelbyte Malmö godsbangård Entreprenad Malmö december -07 januari -08 mars -08 < 10 Bro över Helgeå, BEST-arbeten Entreprenad Malmö januari -08 februari -08 april Alvesta-Älmhult, kontaktledningsupprustning. Fundament upphandlas Entreprenad Malmö januari -08 februari -08 april separat Förstudie Maria - Knutpunkten Tjänst Malmö januari -08 februari -08 mars -08 < 5 Mönsterås & Mörlunda spårväxelbyte Entreprenad Malmö januari -08 februari -08 april -08 < 10 Almedalsbron Malmö bangård. Ombyggnad av bro på grund av utbyggnad Entreprenad Malmö februari -08 mars -08 maj till fyra spår Skillingaryd, utbyte av signalställverk Entreprenad Malmö februari -08 mars -08 april -08 < 10 Sommen (Mjölby) - Nässjö ktl-upprustning, projektering Bygghandling Tjänst Malmö februari -08 mars -08 april -08 < 5 Sjölundviadukten ombyggnad av bro Entreprenad Malmö februari -08 april -08 augusti Byggledare mark, bana, el, ktl, och signal till projektet Plattformar i Skåne Tjänst Malmö april -08 maj-08 juni -08 < 5 och Blekinge Malmö C anpassning till Citytunneln, ombyggnad av station, provisorier Entreprenad Malmö april -08 juni -08 september -08 > 300 och slutläge Dubbelspårsutbyggnad Skälderviken-Ängelholm Entreprenad Malmö april -08 juni -08 mars -09 < 50 Spårbyte Lidnäs-Alvesta, Nerspår 20 km Entreprenad Malmö maj -08 augusti -08 augusti Spårbyte Lund-Arlöv, Upp och nerspår 14 km Entreprenad Malmö september -08 november -08 juni

7 Sommen (Mjölby) - Nässjö Ktl-upprustning, fundament Entreprenad Malmö december -08 februari -09 september Sommen (Mjölby) - Nässjö Ktl-upprustning, ktl Entreprenad Malmö april -09 maj-09 mars

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. upphandling

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. upphandling Uppdaterad 2007-08-06 Uppdrag Nya Hap-banan, Byggledare Bro Tjänst Luleå augusti -07 oktober -07 Haparandabanan Signal/tele, detaljproj Sågbäcken Tjänst Luleå augusti -07 oktober -07 Haparandabanan Signal/tele,

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-05-04 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Ådalsbanan,

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Aktuella upphandlingar 2016 med krav på antal platser samt bonuspotential - prognoser 1 2016-02-16

Aktuella upphandlingar 2016 med krav på antal platser samt bonuspotential - prognoser 1 2016-02-16 Aktuella upphandlingar 2016 med krav på antal platser samt bonuspotential - prognoser 1 2016-02-16 NORD [re]investering Väg 582 Alvik - Selet TE 50-100 1-2 Väg 841 Haapakylä - Kivijärvi TE 100-300 2-6

Läs mer

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021 Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1a till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade

Läs mer

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare Projekt Citybanan Jesper Niland, projekteringsledare 1871 2 2010-11-16 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2010 550 tåg/dygn 3 2010-11-16 4 2010-11-16 Citybanan 6 km lång tunnel för pendeltågstrafik Dubblerar spårkapaciteten

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

CV ANDERS THORÉN. UTBILDNING Lund Tekniska Högskola, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, 1985

CV ANDERS THORÉN. UTBILDNING Lund Tekniska Högskola, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, 1985 GEO CV ANDERS THORÉN MIND UTBILDNING Lund Tekniska Högskola, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, 1985 MEDLEMS- ANSLUTNING SPRÅK Sveriges Väg- och vattenbyggares Riksförbund Svenska Geotekniska Föreningen

Läs mer

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26 Upphandling av Slussens entreprenader Mats Ricknäs 2014-03-26 The Capital of Scandinavia Agenda Kort presentation av projektet Entreprenader inom delområde Vatten Entreprenader inom delområde Land Entreprenader

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm 1 (6) Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, och Sundbybergs kommun har tecknats följande GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 1 Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 2 Stockholm en av Europas snabbast växande städer Ca 35-40 000 fler invånare per år Behov av fler bostäder Behov av utökad

Läs mer

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen.

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. . 1 2014-05-22 9.00 Välkommen. Västlänken vad är det? Vad gör vi nu? Ledning och styrning av uppdragen. Förfrågningsunderlagen. Så här går upphandlingen till. Frågor? Ca 11.00 Avslut. 2 2014-05-22 3 2014-05-22

Läs mer

Utbyggnaden av Väg 45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan. Kort om projektet bakgrund. Kort om projektet varför?

Utbyggnaden av Väg 45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan. Kort om projektet bakgrund. Kort om projektet varför? Utbyggnaden av Väg 45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Kort om projektet bakgrund Götaälvdalen viktig regional och nationell transportled för varor och människor Dålig framkomlighet

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Lund-Arlöv, fyra spår

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Lund-Arlöv, fyra spår TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lund-Arlöv, fyra spår Projektgenomgång under anbudstiden Agenda 12:30-12:45 Syftet med mötet och presentation av deltagare 12:45-13:30 Affärsupplägg 13:30-13:45 Kort paus

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

KAPITEL 7 KONSTBYGGNADER

KAPITEL 7 KONSTBYGGNADER KAPITEL 7 KONSTBYGGNADER 7.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK) 2012:179,

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Sundvalls hamn, Tunadalsspåret Västernorrlands län 406 340 E4 Sundsvall

Läs mer

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014 KOSTNADSBEDÖMNING Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län December 2014 Dokumenttitel: Kostnadsbedömning Västlänken Skapat av: Trafikverket Dokumentdatum: 2014-12-09 Dokumenttyp:

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Budgetpropositionen för 2010 Satsningar på infrastruktur. Näringsdepartementet

Budgetpropositionen för 2010 Satsningar på infrastruktur. Näringsdepartementet Budgetpropositionen för 2010 Satsningar på infrastruktur Regeringen satsar på infrastrukturen Infrastrukturpropositionen 417 miljarder kronor under åren 2010-2021 Närtidssatsning 10 miljarder Extra satsning

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

CIR-dagen Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Sortimentslista över tekniskt godkänt material. Senast uppdaterad: 2015-12-02 Version 4.9 Ärendenummer: 2012/31535

Sortimentslista över tekniskt godkänt material. Senast uppdaterad: 2015-12-02 Version 4.9 Ärendenummer: 2012/31535 Senast uppdaterad: 2015-12-02 Version 4.9 Ärendenummer: 2012/31535 Tekniskt godkänt material består till övervägande del av järnvägsrelaterat material till Trafikverkets projekt. Flikarna i sortimentslistan

Läs mer

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna 2012 Per Thunstedt Vem är Per Thunstedt? Vad kan han förmedla oss som jobbar inom kommunerna med konstbyggnader? De senaste

Läs mer

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende Brf Dr Lindh Befintligt utseende EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA avseende våra Balkonger Tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.00 DAGORDNING; 1. Stämmans öppnande. Brf Dr Lindh 2. Godkännande av dagordningen. 3.

Läs mer

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2 Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Handläggare (konsult) Granskad (konsult) Rev Diarienummer F08-10130/SA20 Godkänd (konsult) Rev Dokumentnummer 9651-00-031 Datum Assar Engström Assar Johanna

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet 2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Näringsdepartementet N2014/1779/TE m.fl. Nationell trafikslagsövergripande plan för perioden för utveckling av transportsystemet

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

Pressmeddelande 2009-11-10

Pressmeddelande 2009-11-10 Balfour Beatty Rail AB Pressmeddelande 2009-11-10 Balfour Beatty Rail tar hem tre underhållskontrakt till ett rekordstort ordervärde (ca 970 MSEK) Balfour Beatty Rail AB, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad inom niijomiijarden, Stockholm Diarienummer för ursprunglig ansökan: 454-4653/2004

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Därför blev miljöprövningen av Citytunneln framgångsrik

Därför blev miljöprövningen av Citytunneln framgångsrik Miljöbalksdagarna 21 mars 2013 Därför blev miljöprövningen av Citytunneln framgångsrik Wollmar Hintze, VD, Tekn dr Hintze Miljöteknik AB (tidigare Miljöchef på Citytunnelprojektet i Malmö) Wollmar Hintze,

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö RAPPORT Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Teknisk PM - Kalkyl Projektnummer: 2015/150444 2015-12-01 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket Postadress: Region

Läs mer

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga CURRICULUM VITAE Namn Lars Sandholm Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga Nationalitet Svensk Födelseår 1960 Utbildning

Läs mer

1 2016-03-01. Vi bygger och underhåller järnväg

1 2016-03-01. Vi bygger och underhåller järnväg 1 2016-03-01 Vi bygger och underhåller järnväg Detta är Infranord Cirka 1 900 medarbetare 3,9 miljarder SEK i omsättning (2015) Verksamhet inom anläggning, service samt tillverkning och renovering av järnvägsprodukter,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Vi bygger och underhåller järnväg

Vi bygger och underhåller järnväg 1 2014 06 12 Vi bygger och underhåller järnväg Detta är Infranord 2 300 medarbetare varav cirka 1 900 tekniker 3,8 miljarder SEK i omsättning (2013) Verksamhet inom anläggning, service samt tillverkning

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter 6. Effekter 6.1 Planerad markanvändning Nollalternativet Det finns idag ett antal områden för planerad bebyggelse utmed befintlig järnväg. Ingen planerad markanvändning står i direkt konflikt med dagens

Läs mer

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Motala-Mjölby en del av BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Mjölby Motala Projektet omfattar ca 28 km ny riksväg 50 varav: 14 km 2+1 väg med bredden 14 meter 14 km fyrfältsväg med bredden16,5-18,5 m Ca

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 3 3 Trångsektorsplaner... 3 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 3 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan

Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan RAPPORT Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan Stockholms län 2013-05-23 Diarienummer: TRV 2013/18688 Projektgrupp: Jim Johansson Ola Rydell Armin Ruge Johan Unebrand Erik Åkerberg Helen Bratt

Läs mer

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Järnvägar år 28 1 2 3 4 km Köping Virsbo Ramnäs Morgongåva Surahammar Kolbäck Sala Heby Ransta Tillberga Västerås Dingtuna Hallstahammar

Läs mer

NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR

NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR per.corshammar@ramboll.se 072-7225580 FRAMTIDEN FÖR HÖGHASTIGHETSBANOR DYR KONVENTIONELL BANA STH 250

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen

Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen 1(11) Handläggare Johan von Schantz 08-686 38 77 Johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 6 Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Vi bygger effektiva, attraktiva och ekonomiska punkthus

Vi bygger effektiva, attraktiva och ekonomiska punkthus Vi bygger effektiva, attraktiva och ekonomiska punkthus Stommen för 4 lägenheter per våning kräver 350 m² byggnadsarea. Byggnaden levereras av Geithner Bau, ett tyskt familjeföretag med erfarenhet från

Läs mer

Vreta Konsult 2013-05-24

Vreta Konsult 2013-05-24 Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet Lars Karlsson Ejgde 1 457 93 Tanumshede Utredning broalternativ Uppdraget omfattar: Inspektion av befintlig konstruktion Kostnadsberäkning/faktauppgifter för reparation

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-09-05 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Drift och underhållsentreprenad, Norra Stambanan, dvs sträckan Storvik-Gävle, Gävle-Ånge. Upphandling av Totalentreprenad med funktionsinriktning

Läs mer

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Division Avtalsnamn Referens nummer Slutdatum Bränsle och drivmedel. Etanol (E85), Bensin Blyfri 95 och Diesel (MK1) från pump samt biogas. Även tillbehör

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport.

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport. Dnr Sida 1 (5) 2016-04-26 Handläggare Daniel Sahlin 08-508 269 31 daniel.sahlin@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2016-05-17 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Osäkerhetsanalys - en kostnadsanalys med Successivprincipen av projekt Klareberg-E20, delen Mellby-E20

Osäkerhetsanalys - en kostnadsanalys med Successivprincipen av projekt Klareberg-E20, delen Mellby-E20 Osäkerhetsanalys - en kostnadsanalys med Successivprincipen av projekt Klareberg-E20, delen Mellby-E20 JUKKA OLLI - THOMAS LILLSKOGEN MODERATORER VID URSPRUNGSANALYSEN -FUTURA Genomförd 23-24 september

Läs mer

Ställverksförteckning, modell 95

Ställverksförteckning, modell 95 Ställverksförteckning, modell 95 plats typ driftsatt slopat notiser Agnesberg 95 2011-08 Driftplatsen ingår i utbrett ställverk. Flyttad till nytt läge under trafikavstängning sommaren 2011 Algutsgården

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Byggherreansvar och sanktionsavgifter 20 1 Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader

Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader Anläggning och järnvägsteknik 1 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Olskroken planskildhet

Olskroken planskildhet Järnvägsplan Olskroken planskildhet Göteborgs Stad, Västra Götalands län Kompletterande samrådsredogörelse TRV 2014/8534 2015-12-21 14 september 2015 Titel: Olskroken planskildhet, Kompletterande samrådsredogörelse

Läs mer

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass. Förbelstning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass. Förbelstning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass Förbelstning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Åtgärder i terrass/undergrund Här ska sedan överbyggnad hus

Läs mer

Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården

Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården UNDERLAGSRAPPORT BYGGBARHET / KALKYL 1(19) TRAFIKVERKET INVESTERING HAMNBANAN GÖTEBORG JÄRNVÄGSUTREDNING

Läs mer

RD-pålvägg i Trondheim. StålpåleDag 2011 Stockholm 26.05.2011

RD-pålvägg i Trondheim. StålpåleDag 2011 Stockholm 26.05.2011 RD-pålvägg i Trondheim StålpåleDag 2011 Stockholm 26.05.2011 Innehåll 1. Fakta om projektet 2. Geotekniska förhållanden 3. RD-pålvägg 1. Fakta om projektet Projekt: E6 Trondheim - Stjørdal 9.5 km E6 från

Läs mer

Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring. Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult

Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring. Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult Definition Partnering = strukturerad samarbetsform (genomförandeform) i byggbranschen, där byggherren, konsulterna,

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Förbifart Stockholm 2013 och framåt

Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förstudie Vägutredning REGERINGENS TILLÅTLIGHETS-PRÖVNING MKB, 2009 ARBETSPLAN MKB ÖVRIGA PRÖVNINGAR (Natura 2000) (Natur- kulturreservat) KOMMUNALA DETALJPLANER MILJÖDOMAR

Läs mer

Planerade Större Banarbeten - utgåva 2011-12-09

Planerade Större Banarbeten - utgåva 2011-12-09 Bilaga 3.2-2013 Sida: 1 (14) Mellersta Bergslagsbanan Gä-Fv 100002 (SV) (BLG) Spårbyte (Förarbeten) Alla 1320 1341 M-S 23:00 24:00 D A Sv infsi 24- Blg inf 105 X 1320 1320 Ti-S 00:00 05:00 D A Sv infsi

Läs mer

Utvidgat spårväxelbyte, Skåre, Värmlandsbanan Karlstads kommun, Värmlands län

Utvidgat spårväxelbyte, Skåre, Värmlandsbanan Karlstads kommun, Värmlands län FÖRSTUDIE Utvidgat spårväxelbyte, Skåre, Värmlandsbanan Karlstads kommun, Värmlands län Förslagshandling 2011-03-22 Rapport nummer TRV 2010/76807 Beställare: Trafikverket Investering Projektledare: Sofi

Läs mer

Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm. Gör din vardag enklare

Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm. Gör din vardag enklare Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 2 2013-04-11 Trafikverket Verksamhetsidé, uppdrag och vision Vi är samhällsutvecklare som varje

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338)

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Till Trafikverket Region Väst 405 33 Göteborg goteborg@trafikverket.se Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Efter att ha tagit del av

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Division Avtalsnamn Referens nummer Slutdatum Bränsle och drivmedel 1201199 2016 02 15 2017 02 15 60,0 Bränsle och drivmedel. Etanol (E85), Bensin Blyfri

Läs mer

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering 1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges

Läs mer

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor.

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra sklass 2 () på följande sträckor. Vägnummer Sträcka och motiveringar Nuvarande Föreslagen 546 Bro över bäck vid Borgviks kyrka Grums kommun

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer