Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling"

Transkript

1 Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling Mark/Anläggning, Hede - Älvängen Tjänst Göteborg mars -07 juni -07 BEST - Torbacken - Hede Entreprenad Göteborg mars -07 februari -08 Bygghandling BEST, Hede - Älvängen Tjänst Göteborg mars -07 juni -07 Projekt Citybanan, Tekniksamordnare Go, Geo Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Projekt Citybanan, Värderingstjänst Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Projekt Citybanan, Mäklartjänst Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Projekt Citybanan, Signalassessor Tjänst Stockholm mars -07 april -07 Projekt Citybanan, Projekteringsledare ventilation Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Projekt Citybanan, Bygghandlingsuppdrag Ventilation BHU 13 Tjänst Stockholm mars -07 juni -07 Projekt Citybanan, Fastighets- och Lantmäteriresurser Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Projekt Citybanan, Byggledare Berg Norr Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Projekt Citybanan, Granskningsresurser Berg, Geo och Konstbyggnad Tjänst Stockholm mars -07 maj -07 Byte av bef. tillfartsbro Stångådalsbanan Entreprenad Sundbyberg mars -07 juli -07 Projektering Motala Bangård Tjänst Sundbyberg mars -07 maj -07 Ådalsbanan, Sundsvall-Härnösand, förstudie Tjänst Gävle mars -07 juni -07 Projektering bygghandling JVG-teknik. Revidering av spårgeometri Tjänst Hallandsås mars -07 juni -07 Västanhaga Hårestorp broar Entreprenad Malmö mars -07 maj -07 Byggledare kontaktledningsupprustning Tjänst Sundbyberg mars -07 april -07 Kolfiberförstärkning av järnvägsbro i Frövi Entreprenad Sundbyberg mars -07 juli -07 Nynäsbanan Brorivning Ösmo Entreprenad Sundbyberg mars -07 maj -07 Motala-Mjölby, E7020:3 Entreprenad Sundbyberg mars -07 maj -07 Ådalsbanan, Ktl arbeten mötesstn Frånö, Sprängsviken och Hällenyland Entreprenad Gävle mars -07 september -07

2 " Ersättningsvägar, 1-2 paket Entreprenad Gävle mars -07 juni -07 Gävle ATC Ö, Projektering Tjänst Gävle mars -07 juni -07 N Stambanan, 3 ställverk, Projektering Tjänst Gävle mars -07 juni -07 Avesta/Krylbo, San förorenad mark, Mark Entreprenad Gävle mars -07 juli -07 Trafikinformation inom gamla BRM, Ljudanläggningar Entreprenad Gävle mars -07 juni -07 N Stambanan, Vägport Ede, Bro Entreprenad Gävle mars -07 juli -07 N Stambanan, 5 st vägskydd, BEST- Entreprenad Gävle mars -07 maj -07 Ramavtal, Kursledning för utbildning i el- o trafiksäkerhet Tjänst Gävle mars -07 juni -07 Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå mars -07 maj -07 Haparandabanan bef del, Proj JP 5, mötesstation Sågbäcken Tjänst Luleå mars -07 maj -07 Haparandabanan bef del, Proj Vallar/Plank, flera delupph Tjänst Luleå mars -07 maj -07 Kopplingscentral Luleå Entreprenad Luleå mars -07 juni -07 Umeå godsbangård, Mark (ca 85 milj) Entreprenad Luleå mars -07 oktober -07 Vägportar Notviken Entreprenad Luleå mars -07 maj -07 JP 04 systemh, detaljproj Kirunaproj Tjänst Luleå mars -07 Spårbyte Kiruna-Riksgränsen etapp 3 och 4 Entreprenad Luleå mars -07 maj -08 Byggledare Tolikberg Tjänst Luleå mars -07 maj -07 Trumrenoveringar bandel 111 Entreprenad Luleå mars -07 Entreprenad förlängning mötesstation Torneträsk Entreprenad Luleå mars -07 maj -07 Entreprenad förlängning mötesstation Ljuså Entreprenad Luleå mars -07 maj -07 Nya Hap-banan, Byggledare Byggvägar Tjänst Luleå mars -07 april -07 Nya Hap-banan, Projekteringssamordnare Tjänst Luleå mars -07 maj -07 Nya Hap-banan, Avverkning/röjning för byggvägar, ramavtal Entreprenad Luleå mars -07 juni -07 Olofström spårväxelbyte Entreprenad Malmö mars -07 maj -07 Bjuv ny plattform Entreprenad Malmö mars -07 maj -07 Tyringe ny plattform Entreprenad Malmö mars -07 maj -07 Projektering BH. Alvesta-Älmhult ktl-upprustning Tjänst Malmö mars -07 juni -07 Godstågsviadukten i Göteborg Entreprenad Göteborg mars -07 augusti -07 Teckomatorp-Kävlinge ktl-upprustning Entreprenad Malmö april -07 juni -07 Nybro bangårdsombyggnad & FJB 3 Emmaboda-Kalmar Entreprenad Malmö april -07 juni -07 Bygghandling -BEST Skandia- och Älvsborgsbangården Tjänst Göteborg april -07 juni -07

3 Bygghandling Mark/Anläggning, Agnesberg - Marieholm Tjänst Göteborg april -07 augusti -07 Järnvägsplan/Systemhandling, Karlstad C Tjänst Göteborg april -07 september -07 Bygghandling Mark/Anläggning, Bohus-Agnesberg Tjänst Göteborg april -07 augusti -07 Projekt Citybanan, Arbetstunnel Drottninggatan Entreprenad Stockholm april -07 juni -07 Projekt Citybanan, Informatör Tjänst Stockholm april -07 juni -07 Projekt Citybanan, Norrströmstunneln Entreprenad Stockholm april -07 november -07 Projekt Citybanan, Mättekniker Tjänst Stockholm april -07 juni -07 Projekt Citybanan, Arbetstunnel Norra Stationsgatan Entreprenad Stockholm april -07 juni -07 Delprojektledare el Tjänst Sundbyberg april -07 juni -07 Motala-Mjölby, Projekteringsledare Tjänst Sundbyberg april -07 juli -07 Motala-Mjölby, Miljöhandläggare Tjänst (½-tids) Sundbyberg april -07 juli -07 Fastigheter inom gamla BRM, Rivningser Entreprenad Gävle april -07 augusti -07 Detektoranläggninar - Kanalisation och kabelläggning Entreprenad Sundbyberg april -07 maj -07 Byggledare anläggning Tjänst Sundbyberg april -07 maj -07 Ådalsbanan, Mark- och tunnel Entreprenad Gävle april -07 september -07 Bollstabruk-Norr Nyland " Markentr km inkl 3 broar Entreprenad Gävle april -07 september -07 " Mark- och broarbeten Härnösand RC Entreprenad Gävle april -07 augusti -07 N Stambanan Vägport Lennheden, Projektering Tjänst Gävle april -07 augusti -07 N Stambanan, A-anl + E-signaler, Projektering Tjänst Gävle april -07 augusti -07 Mittbanan, Kärrängsvägen, e-väg, Mark Entreprenad Gävle april -07 juli -07 Mittbanan, GC-port, Mark- och bro Entreprenad Gävle april -07 juli -07 Ramavtal, Handläggare el- o trafiksäkerhet Tjänst Gävle april -07 augusti -07 Haparandabanan bef del, Ersättningsvägar 6 projekt kvar under 2007 Tjänst Luleå april -07 augusti -07 Haparandabanan bef del, Proj bro Karlsborgsbruk Tjänst Luleå april -07 juni -07 Umeå godsbangård, Sänkning Hissjövägen (ca 35 milj) Entreprenad Luleå april -07 januari -08 Nya Haparandabanan byggvägar Entreprenad Luleå april -07 augusti -07 Nya Hap-banan, Projekteringsledare BEST Tjänst Luleå april -07 juni -07 Projektering bygghandlingar JVG-tekniska installationer ktl-aläggn. Tjänst Hallandsås maj -07 september -07 Hjälpkraft, vxl-värme, belysning Projektering bygghandling JVG-teknik. Kanalisation Tjänst Hallandsås maj -07 september -07

4 Bygghandling - BEST, Nödinge - Agnesberg Tjänst Göteborg maj -07 augusti -07 Rivning byggnader Entreprenad Sundbyberg maj -07 augusti -07 Säkerhetsfunktionärer Tjänst Sundbyberg maj -07 augusti -07 Nynäsbanan Anläggnings 1 Entreprenad Sundbyberg maj -07 augusti -07 Nynäsbanan Anläggnings 2 Entreprenad Sundbyberg maj -07 augusti -07 Nynäsbanan kraftaggregat Vara Sundbyberg maj -07 augusti -07 Utbyte av trummor Entreprenad Sundbyberg maj -07 augusti -07 Infodring trummor Entreprenad Sundbyberg maj -07 augusti -07 " Utansjötunneln, x km Entreprenad Gävle maj -07 januari -08 " BEST-arb Härnösand RC Entreprenad Gävle maj -07 september -07 Ramavtal, Fönsterbesiktningar Tjänst Gävle maj -07 september -07 Haparandabanan bef del, Elfundament JP 1 + option JP 2 ( ca 65 milj) Entreprenad Luleå maj -07 augusti -07 Nya Hap-banan, Delprojektledare Mark Tjänst Luleå maj -07 juli -07 Nya Hap-banan, Delprojektledare Byggnadsverk Tjänst Luleå maj -07 juli -07 Haparandabanan bef del, Proj rivning bullerutsatta fast (tot ca 20 st) Tjänst Luleå juni -07 september -07 Ersättningsvägar + broar Haparandabanan bef del, 6 projekt kvar under Entreprenad Luleå juni -07 september Mark- Aitik Entreprenad Luleå juni -07 augusti -07 Haparandabanan bef del, Rivning bullerutsatta fast (tot ca 20 st) Entreprenad Luleå juli -07 oktober -07 Ny broöverbyggnad, Sunnesundet Entreprenad Göteborg augusti -07 november -07 Bygghandling - BEST, Agnesberg - Marieholm Tjänst Göteborg augusti -07 november -07 Anläggningsarbeten, Brobyte Norsabäcken Utförande Sundbyberg augusti -07 december -07 BEST-arbeten, Brobyte Norsabäcken Utförande Sundbyberg augusti -07 december -07 Nynäsbanan Vägbro Ösmo med anslutande vägar Entreprenad Sundbyberg augusti -07 oktober -07 Gävle, GC-port Drottningg/Nygatan, Projektering Tjänst Gävle augusti -07 november -07 " Projektledare Tjänst Gävle augusti -07 november -07 Kraftförsörjning Haparandabanan, Boden-Rotlunda Tjänst Luleå augusti -07 november -07 Kraftförsörjning Haparandabanan, omf station Boden Tjänst Luleå augusti -07 november -07 Nya Hap-banan, Byggledare Mark Tjänst Luleå augusti -07 november -07

5 Nya Hap-banan, Byggledare Bro Tjänst Luleå augusti -07 november -07 Anläggningsarbeten, Järnvägsbroar över Västeråsvägen Eskilstuna Utförande Sundbyberg september -07 december -07 BEST-arbeten, Järnvägsbroar över Västeråsvägen Eskilstuna Utförande Sundbyberg september -07 december -07 BEST- Älvängen-Nödinge Entreprenad Göteborg september -07 juni -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7011, terrassering + 2 jvgs-broar Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7013, ersättningsväg + jvgs-broar Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7014, terrassering + 3 jvgs-broar Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7007, terrassering + 3 jvgs-broar Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7005, 2 jvgs- broar Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7009, 2 jvgs-broar Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7019:1, ktl-arbete, Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Dubbelspåret Motala-Mjölby, E7019:2, Ktl-fundament Entreprenad Sundbyberg oktober -07 januari -08 Västerdalsbanan, ERTMS, Byggande av kurar Entreprenad Gävle oktober -07 december -07 Ramavtal, Bullermätningar Tjänst Gävle oktober -07 januari -08 Ramavtal, Vibrationsmätningar Tjänst Gävle oktober -07 januari -08 " Markarb Nacksta-Härnösand Entreprenad Gävle november -07 mars -07 Bollnäs, resecentrum, Byggledare Bro Tjänst Gävle november -07 mars -07 " Bro Entreprenad Gävle november -07 april -07 Häggvik, Om- och tillbyggnad av omformarstation Entreprenad Sundbyberg november -07 juni -08 Falun, resecentrum, Järnvägsplan Tjänst Gävle november -07 februari -08 Ramavtal, Smärre fastighetsvärd. och markförhandlingar Tjänst Gävle november -07 februari -08 Kraftförsörjning Haparandabanan, omf station Kalix Entreprenad Luleå november -07 februari -08 Eskilstuna, Om- och tillbyggnad av omformarstation Entreprenad Sundbyberg november -07 juni -08 BEST--, Skandia- och Älvsborgsbangården Entreprenad Göteborg april -08 augusti -08 Projektering bygghandling JVG-teknik. Signal-och teleteknik Tjänst Hallandsås maj -08 september -08 Mark/Anläggning inklusive bergtunnel, Hede - Älvängen Entreprenad Göteborg september -08 januari -09

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering 1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003

DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003 Nr 5/2003 Kundtidning för Banverket Projektering Tema: DRIFT OCH UNDERHÅLL Trendbrott med Kraftsamling underhåll 3 Ny strategi för D&U 4-5 Lyckad termografering 8-9 Mario Lövstrand på Norells använder

Läs mer

Järnvägsfrämjandets investeringsinventering 2008.

Järnvägsfrämjandets investeringsinventering 2008. Järnvägsfrämjandets investeringsinventering 2008. Inledning Hösten 2008 ska regeringen lägga en infrastrukturproposition. Politiker känner behoven av järnvägsinvesteringar i de egna regionerna, och verkar

Läs mer

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall Maria Hägglund Visions center i Sundsvall Sida 1 Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall Lila = Utbildningsgruppens utbildningar 2014 eller central aktivitet Januari Chefsträff arbetsmiljö 9 januari,

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall uppdaterad 2014-05-05

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall uppdaterad 2014-05-05 Maria Hägglund Visions center i Sundsvall Sida 1 Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall uppdaterad 2014-05-05 Lila = Utbildningsgruppens utbildningar 2014 eller central aktivitet Januari Chefsträff

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården

Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården UNDERLAGSRAPPORT BEST 1(14) TRAFIKVERKET INVESTERING HAMNBANAN GÖTEBORG JÄRNVÄGSUTREDNING

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Det sprängs och schaktas, grävs och lastas. En ny järnväg ska dras rakt genom Örnsköldsvik och staden blir allt mer av en

Läs mer

Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg

Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg Bo-Lennart Nelldal Adj. professor KTH 2011-01-13 1 Hur många tåg kan man köra över Getingmidjan? 2 1 Hur många tåg kan man

Läs mer

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder.

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Remissversion Dokumenttitel: Kapacitetsbrister på järnvägsätet 2015 och 2021 efter planerade åtgärder Skapat av: Lennart Lennefors

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Arbetade med projekt och byggledning.

Arbetade med projekt och byggledning. Curriculum Vitae Håkan Larsson (Biträdande Konsult) SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 28 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som

Läs mer

Förstudie Bergslagspendeln. Förstudie Bergslagspendeln som motor för regional utveckling

Förstudie Bergslagspendeln. Förstudie Bergslagspendeln som motor för regional utveckling Förstudie Bergslagspendeln som motor för regional utveckling November 2009 Förord Bergslagspendeln, som sträcker sig från Ludvika i norr till Västerås i söder, anknyter till de stora infrastruktursatsningar

Läs mer

Januari Aktivitet Tid Plats Målgrupp Ansvarig

Januari Aktivitet Tid Plats Målgrupp Ansvarig Januari Aktivitet Tid Plats Målgrupp Ansvarig 11-12 Projekt Bemanningsavtal konferens 20 Regionala Ungdomskommittén 09.00-16.00 Backagården, Höör De som ingår i projektet 09.00-16.00 Backagården, Höör

Läs mer

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING ÅDALS BANAN TÄVLING MAGASINET OM PROJEKT ÅDALSBANAN #2 09 FÖRETAGEN SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR Välkommen till underjorden Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen JÄRNLADYN Stina gillar utmaningar

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159.

AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159. Årsrapport 2007 Innehåll 3 4 5 7 9 11 18 20 24 24 25 27 28 30 32 36 38 39 Det nya Banverket Produktion 2007 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga CURRICULUM VITAE Namn Lars Sandholm Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga Nationalitet Svensk Födelseår 1960 Utbildning

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

V i bryr. x tra! GL ADASTE byggnad! skallen det. lill a e LEDORD. Vår VISION är att sk a pa Sveriges MODELLERATEAMET

V i bryr. x tra! GL ADASTE byggnad! skallen det. lill a e LEDORD. Vår VISION är att sk a pa Sveriges MODELLERATEAMET arkitektur 2012 LEDORD V i bryr skallen det lill a e x tra! Vår VISION är att sk a pa Sveriges GL ADASTE byggnad! MODELLERATEAMET Modellera har under året fått tillökning och består i dagsläget av tre

Läs mer

Referensobjekt mätuppdrag

Referensobjekt mätuppdrag Referensobjekt, Geometrik. Uppdaterad 2011-09-22 sid 1 (24) Referensobjekt mätuppdrag Nedan följer ett urval av olika projekt utförda av Geometrik: Turbiditetsmätning, Göta Älv Automatiska turbiditetsmätningar

Läs mer

CURRICULUM VITAE 1(6) Entreprenadjuridik Advokatbyrån Hellgren Linnander KB 2008 augusti

CURRICULUM VITAE 1(6) Entreprenadjuridik Advokatbyrån Hellgren Linnander KB 2008 augusti CURRICULUM VITAE 1(6) Mariusz Kociołkiewicz Födelseort 1972 in Lodz, Polen Adress Posses väg 5 155 93 Nykvarn, Sverige mob. 070-3768047 Språkkunskaper Polska Modersmål Svenska, Engelska Flytande Tyska,

Läs mer