Efter Landsbygdsriksdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter Landsbygdsriksdagen"

Transkript

1 D I G I T A LT N Y H E T S B R E V N R 4 J U N I Helhetssyn, samverkan och nätverk är nyckeln till framgång i glesbygdsfrågor. Så sammanfattade Ystad Allehanda den åttonde Landsbygdsriksdagens i sin artikel den 24 maj. Efter Landsbygdsriksdagen Då hade drygt 700 entusiastiska byautvecklare, entreprenörer och eldsjälar, tillsammans med representanter från politiska partier, myndigheter, intressenter och organisationer diskuterat och utbytt erfarenheter i Ystad under tre dagar. Dagar som varvade seminarrier med gemensamma återkopplingar i större grupper, trivsamma kvällsarrangemang samt en avslutande paneldebatt på söndagen, där Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, var en uppskattad debattledare. Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén var regeringens representant under invigningen. Han släppte nyheten att regeringen nu ska tillsätta en utredning. Landsbygdspolitiken behöver ses över. De gångna åren har det hänt mycket. Orter har avfolkats, affärer och industrier har flyttats eller lagts ner och EU-politiken har ändrat förutsättningar. Därför behövs nu en revidering och genomgripande översyn av landsbygdspolitiken. Det ska inte bara handla om jordbruket utan även om andra frågor som är aktuella på landsbygden, sa han. Lövdén betonade också behovet av helhetssyn och att debatten mellan stad och land måste sansas. Vi bör titta på vad vi har gemensamt och hur vi kan samarbeta istället för att debattera om skatteutjämningssystemet. Det kommunala utjämningssystemet är en grundförutsättning för en levande landsbygd, menade han. Vi är många som pratar om en levande landsbygd men Lövdén och flera andra talare uppmanade Folkrörelserådet att Vässa klorna Man måste synas och höras för att få plats på agendan. Ystad Allehanda, Skånska Dagbladet och lokalradion bevakade Landsbygdsriksdagen på ett förnämligt sätt medan riksmedia uteblev, med något undantag. LANDSBYGDSRIKSDAGENS UTTALANDE Som avslutning på Landsbygdsriksdagen gjorde Åke Edin ett uttalande där han sammanfattade några slutsatser från de tre dagarna: Utvecklingen på landsbygden måste ske i ett växelspel mellan de lokala utvecklingsgruppernas ansträngningar och centrala strategiska politiska beslut som går landsbygdens väg. Vi i byarörelsen startar nu ett landsomfattande rådslag. Det innebär att vi tar ett extra tag och därmed vår del av ansvaret. Vi ska förnya och vitalisera vår rörelse. Vi ska bli en ännu viktigare aktör för den lokala tillväxten. Tornblåsaren från Mariakyrkan påkallade uppmärksamheten som start på Landsbygdsriksdagen. Men, det hjälper inte att landsbygdsborna kavlar upp ärmarna om inte statsmakternas företrädare gör sin del av jobbet. Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén gav oss beskedet att regeringen nu avser att se över landsbygdspolitiken. Den här gången vill vi i byarörelsen se resultat! Vi kommer därför att följa arbetet noga och förutsätter att Folkrörelserådet erbjuds plats i den utredning som ska tillsättas. Det är hög tid att formulera en kraftfull politik för landsbygden och den lokala utvecklingen. Det handlar om helhetssyn och sektorssamordning. Att utveckla ett synsätt och en planering som utgår från det lokala, från medborgarnas engagemang för sin bygds utveckling, sa Åke Edin. Kan Landsbygdsriksdagen ställa sig bakom detta uttalande? frågade han och fick ett rungande bifall till svar.

2 VÄRDEFULLA MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR Det blev en fartfylld inledning på invigningen när ungdomar från Ystads Sommarteater dansade, sjöng och spexade. Tillsammans med rödklädda funktionärer från SLUG och Ystad kommun framfördes en samstämd rapp, Vi brinner för det här, det är vår tid nu. SLUGs värd i Ystad Bengt-Göran Nilsson höll takten tillsammans med Kommunalrådet Kent Mårtensson som sedan klippte bandet. Listan på invigningstalare var lång; Åke Edin öppnade mötet, sedan talade kommun- och bostadsminister Lars-Åke Lövdén och regionrådet Christine Axelsson. Även de speciellt inbjudna hedersgästerna Börje Hörnlund och Tage G Pettersson inbjöds till talarstolen. De mest långväga gästerna kom från Tanzania. Mr Tasilo Mahowi berättade om utbytet mellan våra världsdelar. Redan på eftermiddagen startade ett stort antal seminarier på Österportskolan. Det var just möjligheten att mötas och utbyta erfarenheter som fick de högsta betygen av deltagarna. Att få tillfälle att möta många människor både i seminarier, pauser, utställningshallen och på kvällarna var värdefullt. Några röster tyckte faktiskt att det borde varit ännu mera tid för detta. SEMINARIERNA Närmare 40 olika seminarier genomfördes i fyra olika block. Seminarierapporterna hittar du på Det är tungt att vara landsortsbo Allt mer ansvar läggs på oss, och vi förväntas ta över ansvaret för både det ena och andra på landsbygden, det är ständiga hot. När får vi arbetsro? Vi behöver stöd från kommunen, det måste finnas en strategi, en miniminivå för vilken service kommunen kan stå för. Då kan vi känna trygghet för att också tänka framåt, utan dessa ständiga brandkårsutryckningar. Vi efterlyser också delaktighet i de kommunala frågorna, även i de svåra besluten, då kan vi lättare hantera dem tillsammans. Vi vill ju samorda och göra det bästa för vår bygd. Men vi har blivit fråntagen delaktigheten, sa Katarina Lundqvist, från Ljus Framtid. En grupp som ingår i Equalprojektet Glesbygdens förnyelse. Ungdomar efterlyste delaktighet Det var många som uppskattade att så många ungdomar deltog, inte bara som underhållare utan också i seminarier. Men att isolera ungdomarna från de övriga grupperna gillades inte av de yngre deltagarna, Generationsintegrationen är viktig menade de: Varför fanns det bara ungdomar i vår grupp? Vi hade hellre sett att unga och äldre jobbade tillsammans och kunde lära sig av varandra, hävdade gruppen. En tankeställare till arrangörerna som dock hade hoppats på att flera vuxna skulle ha anmält sig till seminariet kring ungdomsfrågor. Delaktighet framhölls som ett betydelsefullt argument för ungdomarna: Om vuxna och ungdomar skapar sitt samhälle tillsammans, då känner sig ungdomarna delaktiga och stannar kvar på landsbygden i högre utsträckning än idag. Vi måste bli medvetna om våra rättigheter, och vi vill vara med i besluten! Ungdomsgruppen annorlunda redovisning med många kloka tankar, fick en lång och varm applåd från publiken.

3 TVÄRPOLITISKT NÄTVERK I söndagens paneldiskussion deltog från höger i bild; Bengt-Anders Johansson (m), Maria Larsson (kd), Olle Schmidt (fp), Jan Andersson (c), Rolf Lindén (s), Leif Björnlod (mp) samt Sven-Erik Sjöstrand (v). Debatten leddes av Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet. Han ställde flera vassa frågor och kammade hem många applåder från publiken. Vi har aldrig haft så mycket pengar i offentlig förvaltning som vi har just nu, men vart tar de vägen? Om det finns medel för gratis entré på muséer i Stockholm borde det också finnas pengar för samlingslokaler på landsbygden, menade Åke. Ett konkret resultat av debatten var att samtliga partier nu bildar ett tvärpolitiskt nätverk för landsbygdens frågor. Alla partierna utom moderaterna ställde sig också positiva till en särskild landsbygdsdelegation som instrument för att formulera och genomföra en politik för landsbygden. En liknande delegation finns sedan flera år för storstadspolitiken. Partiföreträdarna lovade också att på olika sätt verka för att underlätta kvinnligt företagande. Hallå Rolf, har du bildat nätverket ännu? Rolf Lindén, (s) du var deltagare under Landsbygdsriksdagen, så här en månad efteråt, vilka intryck fick du? Det var intressant och lärorikt att besöka olika seminarier. Där fanns en stark framtidstro och optimism. Sedan blev jag imponerad över hur många olika projekt som pågår runt om ute i landet, det var nytt för mig. Rolf som bor i Göteborg, berättar om ett annorlunda utbytesprojekt mellan stad och landsbygd. Det är stadsdelsnämnden Bergsjön i Göteborg som inlett ett fruktbart samarbete med Ragunda kommun utanför Östersund. Bergsjön har många socialbidragstagare, invandrarproblematik och ont om arbetstillfällen. I Ragunda behövs befolkning och arbetskraft. Sju familjer har just flyttat till Ragunda och fått utbildning och nya jobb inom omsorg och verkstadsindustri. Det var som en helt ny värld öppnats sig, berättade de. Ett mycket lyckat utbytes- och integrationsprojekt som jag känner jag starkt för, betonar Rolf Lindén. Under partidebatten i Ystad lovade du att ta initiativ till att bilda ett tvärpolitisk nätverk för landsbygdfrågor. Har det hänt något ännu? Jag tar i frågan så fort vi är tillbaka i september, nu har EU-valet tagit all tid och snart är det semester. Men Ann-Christine Johansson (s) arbetar redan med en liten grupp kring dessa frågor. Så, vi kommer med en inbjudan till de övriga partierna i september, lovar Rolf Lindén. VÄSSA KLORNA FÖR ATT SYNAS I MEDIA Man måste synas för att finnas påpekade Lars-Erik Lövdén. I seminariet Media med oss diskuterades varför landsbygdsfrågorna får så lite plats i media. Från Inez Abrahamssons seminarierapport hämtar vi lite tankar: Det finns en struktur där landsbygd/ stad ofta ställs emot varandra. Och där landsbygdens positiva exempel framstålls som enstaka och det negativa som mer eller mindre lagbundet. Attitydförändring är målet! Det ska bli naturligt att landsbygdsfrågor är med i alla frågeställningar. Både hos landsbygdsborna själva och hos medierna, både på lokal- och riksnivå. För att förändra värderingarna måste vi hitta nya sätt utmana de uppsatta spelreglerna som inte gynnar oss det invanda! Våga vara annorlunda! Stå för ditt val att bo i din bygd. Lär av andra länder stolthet säljer. Sluta tigga om uppmärksamhet. Bryt mössan-i-handen-syndromet. Goda exempel ska lyftas som en del av strukturer, inte som enstaka undantag. Vi behöver MÅNGA och TUNGA röster som talar för landsbygden. Vi ska söka och hitta dem som vinner på att föra fram landsbygdsfrågorna. Forskning och studier ger auktoriteter som kan säga nya sanningar. Fakta ska presenteras i medievänligt format. Ja, det var några råd från mediaseminariet.

4 NÅGRA TANKAR EFTER Eva Johansson, du var general för hela Landbygdsriksdagen Hur känns det efter genomfört program, vad är du mest nöjd med? Det känns väldigt bra. Speciellt seminariedelen fick mycket beröm i utvärderingarna. Att få tid att mötas, samtala och byta erfarenheter är nog det som ger mest för deltagarna. Jörgen Andersson skickade mig en tänkvärd kommentar och föreslog ett nytt perspektiv; Istället för att låta en expert tala till 600 byalagsmänniskor kan vi skapa en struktur där var fjärde person pratar till tre som lyssnar. Ett effektivare möte helt enkelt. Ni har haft ett utvärderingsmöte i Ystad med ledningsgruppen. Vilka var de viktigaste slutsatserna? Det var övervägande positiva omdömen. Antalet deltagare inklusive funktionärer hamnade på drygt 700. Bortsett från de två senaste landsbygdsriksdagarna har antalet deltagare legat runt denna nivå. Vi hade hoppats på flera men valet av helg bidrog säkert. Vi konkurrerade med flera andra kongresser och framför allt är Kristi himmelsfärd en stor familjehelg. Lägre bidrag från det allmänna leder också till att färre kan åka. Vi hade dock trott att evenemanget skulle locka flera skåningar. En ide som kom upp var att ge rabatt, kom fem och betala för fyra. Maten fick höga betyg, likaså kvällsaktiviteterna och ungdomarnas inslag. Paneldebatten på söndagen var också väldigt uppskattad. Sen blev det några missar bland annat kring rumsbokningen för ett logi. Skyltning och transporter kunde också fungerat bättre. Men på det hela taget måste faktiskt erkänna att Landsbygdsriksdagen blev bättre än jag hade förväntat mig. När tar Folkrörelserådet ställning till nästa Landsbygdsriksdag? Styrelsen kommer att göra en helhetsbedömning när vi också fått ihop den totala ekonomiska bilden tillsammans med utvärderingarna. En envis smålänning Kjell Andersson är en med elever i skolan, så det envis smålänning fick bli en långhelg. Nu har som är snål mot sig själv men inte mot andra. Hans främsta drivkraft är att jobba, då mår han bra, berättar han. Kjell har ett förflutet inom marknadsföring, försäljning och olika större evenemang. I Ystad är han nog mest känd som ordförande för Ystadpartiet. Numera kan han också lägga projektledare för Landsbygdsriksdagen till sin meritlista. När han blev tillfrågad för drygt två år sedan om han ville ta på sig projektledarjobbet i Ystad, så var det med viss tvekan. Efter att ha besökt Piteå kom han tillbaka med många frågor. Hur skulle lilla Ystad fixa ett evenemang med drygt personer? Det fanns varken konferenslokaler, han rott hela evenemanget i hamn och känner sig rätt nöjd. Så Kjell, vilka egenskaper behöver en projektledare för en Landsbygdsriksdag? Helikoptersyn, så att man kan se lite utanför och att kunna ta snabba beslut där man ibland måste chansa lite. Det krävs också fantasi, ta exempelvis Lantmännens sädesmagasin. Ingen hade väl kunnat föreställa sig att det kunde förvandlas till festlokal? Men det fixade sig med hjälp av diverse kreativa lösningar. Fast det blev många överraskningar på vägen. Det krävs också ett stort kontaktnät. Man måste känna folk på orten för att snabbt kunna hitta rätt person. Och vara lite diplomatisk, så det politiska engagemanget utspisningsmöjligheter eller samlat har jag fått lägga åt sidan under logi för så många människor. Den enda möjligheten var att låta deltagarna äta mat i Österportskolan och göra Österportshallen till utställningshall och riksdagsplats. Av den anledningen spikades datumet för Landsbygdsriksdagen till Kristi Himmelsfärdshelgen, det fanns ingen möjlighet att genomföra den den här tiden, berättar han. Vad ska du göra nu? - Med alla erfarenheter från den här tiden i bagaget är jag redan sugen på nya utmaningar. Jag gillar ju att jobba, avslutar Kjell. Så om någon behöver en tusenkonstnär som projektledare Fest i hamnen Lantmännens sädesmagasin nere vid hamnen i Ystad förvandlades till festlokal under Landsbygdsriksdagen. På fredagen var det grillafton och på lördagen njöt 900 middagsgäster av en äkta skånsk buffé. Båda kvällarna var det dans och underhållning. Prisutdelning En rörd och glad Connie Asterman fick ta emot priset för 2003 års lokala utvecklingsgrupp. Ett fint diplom och en guldtacka från Sollerön. Posten passade också på att dela ut ett stipendium till byalaget. European Rural Parliament. Staffan Bond från Folkrörelserådet, var en av dem som höll i den internationella delen av seminarierna, där ett 50-tal internationella gäster från 20 länder deltog. Vi har så mycket att lära av varandra. Ett önskemål från deltagarna var att Sverige skulle ta initiativet till ett internationellt möte för att diskutera ett närmare samarbete mellan byarörelserna inom Europa. En Landsbygdsriksdag för Europa - European Rural Parliament. Så nu planerar vi att genomföra ett möte i mitten av november i Sverige, säger Staffan Bond.

5 Efter drygt femton år har byarörelsen nått en viss nivå etablerat en plattform. Framgångsrik men samtidigt lite sliten. En engagerad folkrörelse, som byarörelsen är, måste ständigt förnyas utifrån omvärldens föränderlighet och nya krav. Den interna demokratin måste utvecklas för att attrahera nya människor att engagera sig i det lokala utvecklingsarbetet. FRÅGOR ATT LYFTA I SAMTAL Rådslaget ger tillfälle för de lokala grupperna att samtala om vad som är betydelsefullt i det lokala utvecklingsarbetet och göra prioriteringar. Hur påverkar grupperna samhällsutvecklingen och tillväxten? Fungerar den lokala demokratin? Hur ska verksamheten vara organiserad? Kan vi tydligare definiera rollerna för kommunbygderåd, länsbygderåd, medlemsorganisationer och Folkrörelserådets centrala roll? Kan vi säkerställa vår framtid genom en mer långsiktig statlig finansiering. Kan vi i högre grad komplettera finansieringen med medlemsavgifter, projekt, sponsring? Det är fråga om en intern process, där vi ska diskutera mål, uppgifter och vår organisation. Men vi ska också diskutera hur vi ska samarbeta med omvärlden och vad det krävs för stöd från samhällets sida. Vi ska diskutera politiken en politik för lokal utveckling av Hela Sverige! HELA SVERIGE SKA LEVA Beslutet att starta en landsomfattande rådslagsprocess fick stort gehör på Landsbygdsriksdagen. Det här dokumentet delades ut till samtliga deltagare som ett underlag för diskussion. Rådslaget ett steg till Nu är det dags att tänka till och ta ett ytterligare steg för att bli ännu starkare och bättre. Att förnya, vitalisera och kanske omprioritera. Att förutsättningslöst genomlysa, utvärdera, diskutera det vi gjort och fånga in nya idéer till utveckling och förändring. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva inbjuder till ett rådslag, där mer än personer i drygt lokala utvecklingsgrupper tillsammans med medlemsorganisationer, kommun- och länsbygderåd erbjuds att delta. Rådslaget startas efter sommaren och avslutas först våren och medlemsorganisationer inbjuds att delta. Diskussionen kan exempelvis föras i studiecirkelns form. Folkhögskolorna kan vara platser för större samlingar. Länsbygderåden bör få ansvaret för att initiera rådslaget i sina regioner tillsammans med intresserade studieförbund, folkhögskolor och medlemsorganisationer. Till stöd för samtalen tar Folkrörelserådet under sommaren fram ett underlag i form av en mer gedigen bakgrundsbeskrivning, frågebatteri m m. ETT PROGRAM FÖR BYARÖRELSENS UTVECKLING Resan är målet sägs det. Och det kommer i hög grad att gälla för den här processen. Men det är ändå angeläget att det leder till en liten pappersprodukt ett program för byarörelsens utveckling som dock inte ska förväxlas med det Landsbygdspolitiska program vi redan har. Det senare är mycket bredare, det omfattar landsbygdsutvecklingen och politiken i stort, inte bara byarörelsens utveckling. Resultatet av rådslaget kan också sammanställas på övriga nivåer kommunal och regional och ligga till grund för insatser där. Rådslaget samordnas av Folkrörelserådets styrelse. Årsmötena och de kompletterande höstmötena blir viktiga redovisnings- och avstämningstillfällen. Nya Bygdenet är ett självklart verktyg för Rådslagets samtal. FORM FÖR RÅDSLAGET Alla utvecklingsgrupper, kommunbygderåd, länsbygderåd Så frågan är, vad vill du ha ut av ett rådslag? Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige! Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Stortorget 7, Stockholm Foto Irwing Johansson, Lillemor Frenkel, Sassi Wemmer. Ansvarig utgivare Åke Edin. Redaktör Lillemor Frenkel.

Sjuhärad. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Utvecklings- och garantifonden för jordbruket. www.landsbygdsriksdagen.se

Sjuhärad. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Utvecklings- och garantifonden för jordbruket. www.landsbygdsriksdagen.se Sjuhärad Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Utvecklings- och garantifonden för jordbruket www.landsbygdsriksdagen.se Sjuhärad Landsbygd. Stad. Textil. Postorder. Borås Högskola. Skog och åkrar.

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

J=bíí=ëíìÇáÉã~íÉêá~ä=íáää=o Çëä~ÖÉí

J=bíí=ëíìÇáÉã~íÉêá~ä=íáää=o Çëä~ÖÉí J=bíí=ëíìÇáÉã~íÉêá~ä=íáää=o Çëä~ÖÉí = = = = = = c êñ~íí~êéw== = _áêöáí=^àåéëí Üä=C=rää~=qÉåÖäáåÖ= = = = = = Förord RÅDSLAGET ett steg till Hur många ben har en tusenfoting? Vi vet faktiskt inte det, men

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Häfte 1. Välkomnande och information

Häfte 1. Välkomnande och information Häfte 1 Välkomnande och information Innehållsförteckning Häfte 1: Välkomnande och information Brev till ombuden bilaga 1 Program bilaga 2 Praktisk information bilaga 3 Information om dialog- och förslagsforum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

LANDSBYGDSRIKDSDAGEN I BLEKINGE 6-9 SEPTEMBER 2012

LANDSBYGDSRIKDSDAGEN I BLEKINGE 6-9 SEPTEMBER 2012 Torsdag 6 September Resan startade tidigt på morgonen. Under resans gång plockades det upp flera deltagare från Värmlands, Örebros och Värmanlands Län. Resan var trevlig och det knöts många nya kontakter.

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Vtillhör: VÄLKOMMEN TILL Landsbygdsriksdag

Vtillhör: VÄLKOMMEN TILL Landsbygdsriksdag Vtillhör: VÄLKOMMEN TILL Landsbygdsriksdag i SAGOLIKA SUNNE VSunne VÄLKOMMEN TILL SAGOLIKA SUNNE OCH VÄRMLAND Med glädje hälsar vi dig och hela Landsbygdsriksdagen väl- kommen till värmländska Sunne! Hoppas

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer