Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång."

Transkript

1 Bild Steve Johnson

2 EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion; Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet. Borlänge kommun hade sedan 1994 arbetat med sambandet mellan den mat vi äter och det landskap som produktionen ger genom kampanjen KRAV-ormen och nått goda resultat. Statistik från bl a Milko visade att det var en högre konsumtion av ekologisk mjölk i Dalarna än i övriga Milko-land. I övriga kommuner i Dalarna pågick inget kontinuerligt arbete för att främja den ekologiska konsumtionen även om den offentliga upphandlingen av denna del hade ökat något. Projektet EKO-tåget startade för att förstärka och öka takten i upphandlingen av de ekologiska produkterna såväl inom storköken som inom konsumtionsledet. Mål Projektet består av fyra delar: EKO-tågskampanjer, nätverk och kunskapsuppbyggande, informationsspridning samt utbildning. Det har till övervägande del inriktning mot att påverka människor för att skapa en bredare förståelse för processer och sammanhang. I slutänden är resultatet att invånarna äter sig till ett hållbart landskap med stora skönhetsvärden. Det treåriga projektet har vänt sig till hela länet. Att marknadsföra ekologiska livsmedel på ett effektivt och professionellt sätt Att skapa kontaktytor där säljare och köpare kan mötas och göra affärer Att höja statusen för ekologisk produktion framför allt inom den konventionella odlaregruppen Att öka medvetenheten om miljö och etik i livsmedelsproduktion hos konsument och producent Att skapa debatt kring ekologisk produktion, livsmedelsproduktion generellt, köp- och produktionsmönster Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Genomförande Projektledaren som haft sin bas på enheten Hållbar Samhällsbyggnad i Borlänge kommun har fungerat som koordinator och aktivt stimulerat andra kommuner att delta. 2

3 Målgruppen har varit konsumenter och storkök, handel och grossister samt matproducenter i Dalarna. Media spelar en viktig roll i informationsspridningen. Kampanjerna Tanken har hela tiden varit att genom den offentliga verksamheten nå kommunmedborgaren. Därför har en stor del av arbetet varit inriktat på förskola, skola och äldreomsorg. Projektet startade med en inbjudan till kommunerna i Dalarna om att delta i EKO-tåget. Redan från start anmälde sig åtta kommuner till ett aktivt deltagande, Avesta, Hedemora, Smedjebacken, Ludvika, Falun, Mora och Orsa. Borlänge var självskriven kommun eftersom projektledningen fanns där. Efter ett år anslöt även Säters kommun. Representanter från dessa kommuner bildade ett nätverk som har träffats några gånger per år. Det har varit både personer från skolmåltider och personer med övergripande ansvar för hållbar utveckling, som Agenda 21-samordnare och miljösamordnare. Resurspersonerna i respektive kommun har skapat lokala nätverk sammansatta utifrån de lokala förutsättningarna. Utgångspunkten för arbetet har varit att varje kommun självständigt skulle utforma sina kampanjer. Nätverket har bidragit med erfarenhetsutbyte. Utbildning Projektledningen har arrangerat fortbildning vid flera tillfällen riktad både till personal inom skolmåltider och pedagoger och till kommunrepresentanterna i EKO-tåget: December 2002 Maj 2003 Mars 2004 Juni 2004 Oktober 2004 Februari och april 2005 Ät S.M.A.R.T. Ett seminarium där Kerstin Andersson från Lund, numera ordförande för Ekologiskt marknadscentrum, föreläste om hur man praktiskt går tillväga när fler ekologiska produkter används i storköket. Calle Regnell från Stockholm informerade om undervisningsmaterialet S.M.A.R.T. Ett 80-tal deltog. Att upphandla livsmedel ekologiskt och lokalt. Jan-Erik Falk, en av landets främsta när det gäller lagen om offentlig upphandling, föreläste om vilka möjligheter LOU ger. Miljöchefen i Västerbottens landsting berättade om de steg man tagit i landstinget för att öka andelen ekologiskt och Pia Sundell från Kostservice i Borlänge informerad om den modell för livsmedelstransporter som används i Borlänge. Ca 35 personer, främst inköpare deltog. Inger Lidegran, KRAV-kontrollant informerar om KRAV och hur kontrollen går till. Informationen riktad till EKO-tågets representanter. Bondens ekologi, besök för EKO-tåget på ekologisk mjölkgård. Vilka KRAV ska vi ställa på maten? En lokal mjölkbonde, Bonnie Nilzon ställde frågan varför man ska bry sig. Kalle Lindeborg från WWF redogjorde för ekologiska fotavtryck med särskild betoning på maten. Deltagarna bjöds på smakprov av ekologiska grönsaker och frukter. Deltagarantalet var ca 175 fördelat på två tillfällen. Kommunen vill köpa kan jag sälja? Ett upphandlingsseminarium där producenter från hela Dalarna inbjöds att lära om hur en 3

4 offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling säger. Seminariet gavs dels i Borlänge, dels i Mora. Ett tiotal, främst potatisodlare deltog vid varje tillfälle. Maj 2005 November 2005 Studiebesök för EKO-tåget på Milko i Hedemora Må bra- ät dig till ett friskare liv! Tommy Svensson, miljö inspiratör och författare från Norrköping föreläste om de tillsatser som numera ofta finns i maten och hur de påverkar oss. 170 personer deltog fördelat på två tillfällen. Kommunerna Måltider I förskolor och skolor i alla kommunerna har serverats ekologiska måltider, i några av kommunerna under kampanjveckor som Smedjebacken, Borlänge, Hedemora och Orsa. I några har ett visst antal serverats varje år, t ex på våffeldagen, skolmåltidens dag och skolmjölkens dag. Avesta och Falun är exempel på det. Fortbildning Alla kommuner har i olika omfattning deltagit i de fortbildningstillfällen som arrangerats i EKO-tåget. Flera av kommunerna har ordnat egna lokala utbildningar. Orsa engagerade Kerstin Andersson och Calle Regnell enligt samma koncept som nämns ovan. Dagen var för all personal i Orsa kommun. Ludvika har arrangerat Mateko-utbildning för måltidspersonal, utbildning om KRAV, S.M.A.R.T.-utbildning för kökspersonal, utbildning med föreläsning om Fair Trade och studiebesök hos ekologiska producenter, tre grupper med pedagoger, måltidspersonal och politiker har deltagit i Bondens ekologi på ekologisk mjölkgård. Ludvika har också deltagit i en konferens om barns hälsa där sambandet mellan kostvanor-skolmat-miljö belystes. Konferensen kommer att följas upp av fördjupningsseminarier. Under hälsoveckan 2004 förelästes om ekologisk kaffeodling och stenåldersmat. Falun har genomfört ett utbildningstillfälle riktat till personal inom alla skolstadier om ekologisk mat. Ett seminarium var riktat till skolmåltidspersonal där projektledaren för EKOtåget var en av föreläsarna. Hedemora har deltagit i Bondens ekologi vid ett par tillfällen. Föreläsning om S.M.A.R.T. En föreläsningsserie har genomförts på landsbygden om hälsa och hållbarhet. Till kökspersonal i Borlänge kom Bonnie Nilzon, ekologisk mjölkbonde och föreläste om ekologisk produktion. Information På olika sätt och i olika omfattning har information lämnats till allmänhet och kommunal personal. Projektledaren har vid flera tillfällen informerat till personalgrupper, rektorer, inköpare och kostchefer om Eko-tråget och syftet med kampanjen. Då har också olika lokala lösningar diskuterats. Ett antal så kallade bordsryttare med olika motiv har producerats och distribuerats till kommunerna för att användas på matborden i skolorna. 4

5 Borlänge har genomfört flera butikskampanjer runt ekologiska bananer och kaffe för att öka kunskapen om ekologisk produktion. Små enkla broschyrer har tagits fram för bananer, kaffe och ägg. Vid Peace&Love-festivalen 2005 deltog Hållbar Samhällsbyggnad med information kring bananer och ägg. Stor informationsspridning till barn, föräldrar och allmänhet i samband med KRAV-ormens 10-årsjubileum. Kommunen har också varit medarrangör för En kopp omtanke, en kampanj inom EKO-mat i Dalarna. Alla restauranger och caféer har besökts för samtal med gästerna. Vid varje aktivitet har intresset varit stort från lokaltidningarna. Information har också gått ut till samtliga hushåll i kommunen via tidningen Bo i Borlänge. Falun tog fram ett informationsblad, EKO-spåret som skickats till all personal inom skolköken samt till rektorer och enhetschefer. Även Falu kommun har varit medarrangör för En kopp omtanke. Ludvika har haft flera informationsaktiviteter. Samarbete har skett med SNF under deras årliga miljövecka. Informationskampanjer tillsammans med Smedjebackens kommun i butiker om bananer och kaffe har genomförts. I samband med det har en enkel broschyr tagits fram om bananer. Utställningar har visats i samband med olika aktiviteter som konferenser och mässor. Aktiviteterna har uppmärksammats i flera reportage i lokaltidningen. Smedjebacken har riktat information till både restauranger, allmänhet och butiker i samband med de årliga KRAV-veckorna. Smedjebacken har i samarbete med Ludvika genomfört informationskampanjer i butik (se ovan). I Säter har information gått ut till kommuninvånarna via kommunbladet. Hedemora har det varit många informationstillfällen internt i kommunen både om ekologisk produktion och om kommunens egna mål för den ekologiska andelen. Allmänheten har nåtts av information i samband med olika mässor och andra arrangemang. Agenda 21-samordnaren har även vid informationstillfällen som rört övrig hållbar utveckling informerat om ekologisk mat. Hedemora har deltagit i En kopp omtanke. Orsa har ett skolnätverk där frågan om ekologisk mat diskuterats många gånger under projekttiden. Skattunge skola har haft ett stort samarbete med Folkhögskolans kurs i resursbevarande försörjning, där information gått inte bara till elever vid kursen utan också till de boende i Skattungbyn. Pris- och varuutbudsundersökningar Flera av kommunerna har gjort undersökningar, ibland i samarbete med konsumentvägledaren, om utbudet av ekologiska varor och jämförelser av pris mellan den konventionella och den ekologiska varianten. Resultatet har kommunicerats ut via lokaltidningar och hemsidor till allmänheten. Politiska beslut I Säter har ett politiskt beslut tagits om att rotgrönsaker och mjölk ska vara ekologiska. I Hedemora finns politiskt högt ställda miljömål med all mjölk samt 30 % övriga livsmedel ska vara ekologiska 2008 och extra medel avsattes för att bl a finansiera merkostnaden för ekologisk mjölk. Senare har kommunen bestämt att (förutom mjölken) handla upp sex ekologiska produkter. 5

6 I Borlänge kommun fanns redan innan EKO-tåget startade ett politiskt beslut om ekologisk mjölk och potatis. Under projekttiden har beslutet kommit om tio ekologiska produkter. Till politikerna i Falun ställdes en skrivelse från kommunens EKO-tågsrepresentanter med förslag på beslut om en rekommendation om att servera ekologisk mjölk vid skolorna i kommunen. Beslutet togs men har fått genomslag först efter att EKO-tåget har avslutats. Ludvika kommun var först ut att besluta om KRAV-registering av fem produkter men också att öka antalet produkter varje år. E-handelsplats I Borlänge har alltfler ekologiska produkter handlats i allt större mängder. Ofta är leverantörerna lokala och relativt små i storlek. Länge har behovet av förenklad administration samt bättre uppföljning varit på önskelistan. För att i Borlänge ytterligare öka antalet leverantörer är förbättrat IT-stöd en nödvändighet. Inom projektet EKO-tåget anslogs därför medel för starten av en process som har till syfte att utveckla IT-stödet mot att skapa en e-handelsplats. Det ansågs vara viktigt att beställaren, dvs Borlänge kommun, upprättar e-handelsplatsen och erbjuder redan i upphandlingen leverantörerna att koppla sig till denna mötesplats. De större leverantörerna har sedan länge fullt fungerande e-handelsplatser men de mindre saknar resurser för att skapa sådana. På e-handelsplatsen kan leverantörer marknadsföra och sälja sina produkter utan att behöva organisera sig i ekonomiska föreningar etc. för att klara ett anbud. Små kvantiteter med hög kvalitet och bra pris kan på detta sätt läggas ut och genom IT-stödet sammanföras till de mängder som behövs i kommunen. Projektets syfte var också att undersöka om e-handelsplatsen kan användas som uppföljningsverktyg och på något sätt som kommunikationsbas för ekologiska produkter. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Hållbar Samhällsbyggnad, Inköp och Kostservice har träffats och diskuterat hur en e-handelsplats kan implementeras. Gruppen initierade ett arbete som studenter på Högskolan Dalarna genomförde. (Bilaga Rapport) Studentarbete Studien visar hur en e-marknadsplats kan gestalta sig i datormiljö. Den beskriver vidare hur ett antal funktioner kan byggas upp samt visar dess funktion. Möten har också hållits med Inköpsenheten i Falu kommun samt IT-ansvarig i Ludvika kommun. Resultat Projektet har uppnått mycket goda resultat. Den ekologiska mjölken har fungerat som något av en symbol och mätare av hur målet för projektet nåtts. I inledningen av projektet var det endast Borlänge kommun som alltid köpte ekologisk mjölk till förskolor och skolor. När projektet slutat har förutom Borlänge även Säter, Hedemora, Smedjebacken, Ludvika, Orsa fattat beslut om att byta den konventionella mjölken mot den ekologiska. I Falun finns en politisk rekommendation om ekologisk mjölk inom skolorna. Där börjar fler och fler skolområden byta ut den konventionella mjölken. I Mora som länge var ensam kommun om 6

7 att i princip aldrig köpa ekologisk mjölk (förutom Sollerö skola) började förändringen med att en skola införde ekologisk mjölk en dag per vecka på skolmatsedeln. Strax efter EKO-tåget slutat har besked kommit om att även Mora inför ekologisk mjölk för alla skolor. Det innebär att resultatet är att i stort sett alla kommuner övergått till ekologisk mjölk. Milkos egen statistik över försäljningen av den ekologiska mjölken, såväl den offentliga konsumtionen som den privata kan ses som ett bevis för att kampanjen nått målet att genom den offentliga verksamheten nå kommunmedborgaren. Den visar att andelen ekologisk mjölk i Dalarna har fördubblats under EKO-tåget. Andel ekomjölk tot. försäljning Dalarna 12,00% 10,00% 10,20% 8,00% 6,00% 5,60% 4,00% 2,00% 0,00% år 2002 år 2005 Statistik över andelen försåld mjölk, såväl offentlig verksamhet som konsumentnivå Tidigt i projektet startade diskussioner om eventuell KRAV-registering av kök. Kontakter togs med KRAV i Uppsala. Eva Bellbrant från KRAV besökte EKO-tåget och en överenskommelse gjordes om att Dalarna kunde bli ett pilotlän för att prova okonventionella metoder. Modellen blev att KRAV- registrera ett antal produkter på kommunnivå. Priset blev betydligt lägre på detta sätt och motprestationen från kommunens sida var att underlätta kontrollen genom att samla data centralt. Ludvika kommun blev först ut i hela landet att som en hel kommun KRAV-registrera sju produkter i samtliga förskole- och skolkök. Ludvika har ökat med en produkt per år därefter. Borlänge registrerade tio produkter hösten 2004 och året därpå var det Smedjebackens tur med sju produkter. Hedemora kommun har beslutat att enbart fråga efter den ekologiska varianten för sex produkter i sin upphandling utan att registrera hos KRAV. Med denna metod har man i den offentliga upphandlingen kunnat sätta volymer på de ekologiska varorna. Det har visat sig att de kommuner som under projektet gjort en ny upphandling fått väsentligt lägre pris på så vis. Att mäta andelen ekologisk mat av de totala livsmedelsinköpen är inte helt enkelt för de flesta kommunerna. Det krävs fortfarande en personell resurs för att manuellt räkna fram detta. Alltmer begär kommunerna att leverantörerna ska kunna presentera fördelningen av inköpen. I Borlänge har möjligheterna funnits att ta fram ett resultat och där ser procentfördelningen ut på följande sätt för 2005: 7

8 Verksamhet Totalt Krav i % av totalt Konventionell i % av totalt Borlänge kommun Förskola ,6 % 72,4 % Skola ,7 % 86,3 % Äldreomsorg ,5 % 97,5 % Totalt alla enheter (i kronor) ,0 % ( ) 87,0 % ( ) I Smedjebacken som är en eko-kommun tas ett nyckeltal kring den kommunala maten fram sedan ett par år tillbaka. Andelen var 6,9 % år 2004 medan den ökat till nära 12 % 2005, vilket är högt över genomsnittet för eko-kommunerna. För övriga kommuner finns inga exakta uppgifter på samma sätt. I Smedjebacken finns en uppfattning efter ett stort antal år med KRAV-veckan att det är en nationell aktivitet och som sådan helt naturlig. I en av butikerna i kommunen har man tagit bort den konventionella mjölken i enlitersförpackning. Borlänge har flera gånger haft kampanjer för ekologiska bananer. Flera pris- och varuutbudsundersökningar har gjorts. Vid en av dessa kan konstateras att ekologiska bananer finns tillgängliga i samtliga livsmedelsbutiker i kommunen vilket i denna undersökning inte varit vanligt i övriga kommuner. Försäljning av ekologiska bananer efter kampanjerna har följts upp och visar vid en jämförelse med liknande butiker en mycket större andel. Andel ekologiska bananer i % Ica Kvantum Coop Forum okt 03 okt 04 Gävle 0,5 0,4 Uppsala 1 0,5 11 Uppsala 2 6 Borlänge 5,5 8 Övriga positiva resultat kan nämnas. I Ludvika kommun har en arbetsgrupp bildats med deltagande från folkhälsa, Agenda 21, skolmåltider och pedagoger. Denna grupp kommer att fortsätta träffas och arbeta tillsammans för att främja den ekologiska inriktningen. Ludvika och Smedjebacken har genom projektet börjat arbeta tillsammans för att få större kraft i sitt arbete än genom att arbeta en och en. Flera av kommunrepresentanterna anser att nätverket inom EKO-tåget har betytt väldigt mycket för deras ensamma arbete. Nätverket har gett kunskaper, idéer, inspiration och lust att utveckla arbetet vidare på hemmaplan. De studier kring e-handelsplatsen som redovisas ovan beskriver entydigt att den teknik som behövs redan finns tillgänglig på markanden. Inom näringslivet finns ett stort antal, företrädesvis större, företag som aktivt använder e-handelsplatser i sin verksamhet. Bedömningen är att offentligheten ligger efter i utvecklingen. 8

9 Ett nästa steg handlar om att utveckla e-handelsplatsen i någon av kommunernas IT-miljöer. Olika kommuner väljer att konstruera sina datamiljöer på olika sätt varför utvecklingen av en e-handelsplats också behöver bygga vidare på det system som redan upprättats. Under projekttiden har ytterligare e-handelsfunktioner utvecklats. Bland de mera intressant märks de s k e-auktionerna. Den upphandlande enheten påbörjar som vanligt upphandlingen genom att sända ut förfrågningsunderlag till markanden. Efter att ha utvärderat anbuden väljs ett antal ut som får tillträde till den upprättade e-auktionen. Under en viss tid öppnas auktionen och här gäller det ekonomiskt lägsta anbudet. När den upphandlande enheten har erhållit det lägsta anbudet stängs auktionen. Det råder fortfarande viss oklarhet om huruvida e-auktioner förhåller sig till Lagen om offentlig upphandling, men inriktningen är att dessa ska kunna användas som upphandlingsmetod. Det är fortfarande oklart om hur e-auktioner kan vara ett hjälpmedel i upphandlingen av ekologiska produkter. I Borlänge har kommunledningen utverkat ett uppdrag till Inköpsenheten m fl att utveckla e-handeln, dvs ett bredare koncept än enbart e-handelsplats där exempelvis fakturahantering, avrop, orderhantering och uppföljning ingår. Studierna runt e-handelsplatsen har till viss del bidragit till att uppdraget formulerats. Slutsatser EKO-tåget startade för att öka kunskaperna om ekologisk produktion och sambandet mellan maten och miljön, att öka konsumtionen av ekologiska produkter. EKO- tåget har arbetat metodiskt och långsiktigt med att bygga upp kunskap, att inspirera och stötta de som utfört de olika aktiviteterna. Utvärderingen visar att det är en metod som fungerar. I samtliga kommuner som deltagit har andelen ekologiska varor ökat. KRAV har gjort kontroller vid ett par tillfällen i de kommuner som har KRAV-registrerat ett antal produkter. I en av kommunerna var det få anmärkningar medan i en annan var anmärkningarna fler. I den kommun som hade färre har arbetet med att öka kunskapen om ekologisk produktion pågått längre tid vilket talar för att tiden är en avgörande faktor när människors beteende ska påverkas och förändras. Det har därför varit positivt att EKO-tåget kunnat pågå i tre år. Projektet visar också att det är en styrka att fler arbetar för samma mål. Erfarenheterna blir fler och kompetensen ökar. De som varit direkt delaktiga i projektet kommer med stor sannolikhet att fortsätta att träffas för att fortsätta det goda samarbetet. EKO-tåget har också varit representerade i EKO-mat i Dalarna där projektets kunskaper bidragit till utvecklingen. När konkreta resultat kan visas i siffror och jämförelser mellan kommuner görs är det lättare att informera politiker och företrädare för kommunerna. Detta har underlättat politiska beslut och ökat förståelsen för värdet av ekologiskt på skolmatsedeln. Vid projektets slut har också ett förslag lagts fram från politiskt håll om att Dalarna ska nå målet 25 % ekologiskt i offentlig verksamhet tidigare än Projektet visar att offentlig verksamhet kan vara dragkrok för att öka den ekologiska konsumtionen. Andelen såld ekologisk mjölk både inom offentligheten och inom 9

10 konsumentledet har ökat i Dalarna till skillnad från i övriga Milko-området enligt Milkos egen statistik. Sambandet mellan kommunal upphandling och kampanjer är tydligt. Endast upphandling räcker inte för att öka andelen ekologiskt i konsumentleden. Det krävs ett förankringsarbete om man vill nå stabila resultat. Projektet visar att upphandlingen av de ekologiska produkterna går att vidareutveckla, inte minst på IT-sidan. Fram till idag har den offentliga upphandlingen främst gynnat lokala eko-producenter, i framtiden kan det vara möjligt att fler leverantörer kommer till. Med tanke på transporterna och dess miljöpåverkan är det viktigt att vidareutveckla transportmetoder för att underlätta för mindre lokala leverantörer. Här kan Borlänge kommuns modell för livsmedelstransporter nämnas. Sammanfattningsvis kan sägas att EKO tåget är ett lyckat projekt som visar goda resultat. 10

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge IKEA Mål Nationella miljömål: Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Levande vatten Ett rikt växt- och djurliv Här ska borlängebon

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! Hur tolkas LOU?

Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! Hur tolkas LOU? Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! Hur tolkas LOU? Utdrag ur policy 2. Vägning av pris och övriga kriterier kontra miljökriteriet. alltid avvägning mellan pris och miljö produktens påverkan viktas

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun.

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun. Välkommen till Borlänge Då -läget LEVERANTÖRER RER KUNDER Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun Genomförande LEVERANTÖRER RER Gemensam livsmedelsupphandling DISTRIBUTIONS- CENTRAL KUNDER Minska

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminariets syfte var att ge kunskaper som kan underlätta för aktörer i kommuner och landsting

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer

Skolkocken vår nya idol!

Skolkocken vår nya idol! Tre utbildningsaktörer om vikten av kompetenshöjning i skolköken Eva Fröman, konsult på EkoMatCentrum Cecilia Corin, konsult på Hushållningssällskapet Mija Gustafsson, projektledare på Nationellt centrum

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö :: Fosforprojekt Förluster av fosfor från jordbruksmark i Stockholms- och Mälarregionen, sammanställning av rådgivningsanpassad information samt möjligheterna

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Eddi Omrcen Miljöchef, Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se NMC & GAME seminarium, 2007-01-19 1 Fokus/möjligheter Miljöledningssystem Upphandling

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Klimatsmart och ekologisk mat inom offentlig sektor

Klimatsmart och ekologisk mat inom offentlig sektor 2009-12-11 Klimatsmart och ekologisk mat inom offentlig sektor 1. Sammanfattning Trots dåliga ekonomiska tider har vi märkt stort intresse i frågan De kommuner som kommit igång fortsätter sitt arbete Minimässa

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag

Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag Bilaga 3.2 Sammanställd översikt av svar fördjupningsfrågor från länen okt 2014 Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag Tidningen E+ till alla hushåll (239 000 p) Länsstyrelsen Projektägare

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Inbjudan till deltagande i projektet - Smartare mat i Örebro län

Inbjudan till deltagande i projektet - Smartare mat i Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Energikontoret 2013-04-02 Dnr: 13-81 Susanne Rosendahl Sida 1 (1) Till Örebro läns kommuner och landsting Inbjudan till deltagande i projektet - Smartare mat

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Bättre upphandling av livsmedel

Bättre upphandling av livsmedel Bättre upphandling av livsmedel Upphandling 24 seminarie 29/11 2012 Nils Berntsson, Marknadsdirektör Martin&Servera 1 Martin & Servera: Mat, dryck, utrustning, koncept och tjänster Martin & Servera är

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Rapportering av uppdraget att förstärka upphandlingskompetensen om upphandling av vård och omsorg, S2015/110FST

Rapportering av uppdraget att förstärka upphandlingskompetensen om upphandling av vård och omsorg, S2015/110FST 1 [6] Ert datum: 20160129 UHM/2015-0016 Upphandlingsstöd Elisabeth Åkrantz 08-58621707 elisabeth.akrantz@uhmynd.se Regeringen Socialdepartementet Fredsgatan 8 103 33 Stockholm Rapportering av uppdraget

Läs mer

snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden!

snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden! snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden! Jo, alla kommuner kan! Det bubblar av aktivitet inom den offentliga måltidsverksamheten i Sverige. I

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna ^^Ä^^fek Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna Ett av etappmålen i det nya klimat och miljöprogrammet är att kommunen ska upphandla 100% ekologiska livsmedel till 2023. Detta är

Läs mer

Medborgarförslag om maten i Sala kommun

Medborgarförslag om maten i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTVRtcSEJir 24 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 135 Medborgarförslag om maten i Sala kommun Dnr 2012/406 INLEDNING Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

VEGA Mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolor genom samarbete och elevinflytande

VEGA Mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolor genom samarbete och elevinflytande VEGA Mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolor genom samarbete och elevinflytande Projektägare Föreningen Kort om vilka är vi och vad vill vi? är en ideell förening för kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Dalarnas län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Kvalité på livsmedel i de offentliga köken. Eva Sundberg

Kvalité på livsmedel i de offentliga köken. Eva Sundberg Kvalité på livsmedel i de offentliga köken Eva Sundberg Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Funnits på Livsmedelsverket sedan 2011 Regeringsuppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Rapporten kommer att publiceras på

Läs mer

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Landsbygdsnätverkets arbete med kvalitet på livsmedel i offentliga

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference PM 2004 RVIII (Dnr 006-732/2004) Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna förbindelse

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun Södertälje Närodlat Förstudie september 2011 till februari 2012 Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med LRF, BERAS Implementation, Skillebyholms Yrkeshögskola Projektledare: Helena Nordlund Uppdraget

Läs mer

Måltiden. en del i lärandet

Måltiden. en del i lärandet Måltiden en del i lärandet Ett gott samarbete mellan måltidspersonal, pedagoger och deras chefer gynnar alla. Måltiden blir en naturlig och njutningsfull del av dagen och kan också användas som ett pedagogiskt

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Fairtrade fokus Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41 42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Innehåll. Inledning 2 Målgrupp 2 Mål, metod och resultat 2 Samarbeten under år 3 5 Sammanfattning 5

Innehåll. Inledning 2 Målgrupp 2 Mål, metod och resultat 2 Samarbeten under år 3 5 Sammanfattning 5 ! Avrapportering av år 3 1 sept 2011-31 aug 2012 Innehåll Inledning 2 Målgrupp 2 Mål, metod och resultat 2 Samarbeten under år 3 5 Sammanfattning 5!1 Inledning Allebarnsrätten grundar sig i en insikt i

Läs mer

Högre kvalitetskrav, rimliga(re) krav på hållbarhetstider rätt recept för minskat matsvinn?

Högre kvalitetskrav, rimliga(re) krav på hållbarhetstider rätt recept för minskat matsvinn? Högre kvalitetskrav, rimliga(re) krav på hållbarhetstider rätt recept för minskat matsvinn? Eva Edin, Helena Robling, Monica Sihlén UHM Eva Sundberg, Ingela Dahlin SLV 19 sep Malmö 20 sep Stockholm 21

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem Sammanfattande projektstatus Projektet är på god väg mot projektmålen. Projektet kan inte ansvara för att projektmålen uppfylls för de skolor som valt att inte

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29%

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29% Välkommen! Axel Johnson AB Axel Johnson International Axfood Ägarandel ca. 50% Axstores Martin & Servera Ägarandel 70% Mekonomen Ägarandel ca. 29% Novax Axel Johnson AB:s affärsidé är att bygga och utveckla

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer