Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång."

Transkript

1 Bild Steve Johnson

2 EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion; Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet. Borlänge kommun hade sedan 1994 arbetat med sambandet mellan den mat vi äter och det landskap som produktionen ger genom kampanjen KRAV-ormen och nått goda resultat. Statistik från bl a Milko visade att det var en högre konsumtion av ekologisk mjölk i Dalarna än i övriga Milko-land. I övriga kommuner i Dalarna pågick inget kontinuerligt arbete för att främja den ekologiska konsumtionen även om den offentliga upphandlingen av denna del hade ökat något. Projektet EKO-tåget startade för att förstärka och öka takten i upphandlingen av de ekologiska produkterna såväl inom storköken som inom konsumtionsledet. Mål Projektet består av fyra delar: EKO-tågskampanjer, nätverk och kunskapsuppbyggande, informationsspridning samt utbildning. Det har till övervägande del inriktning mot att påverka människor för att skapa en bredare förståelse för processer och sammanhang. I slutänden är resultatet att invånarna äter sig till ett hållbart landskap med stora skönhetsvärden. Det treåriga projektet har vänt sig till hela länet. Att marknadsföra ekologiska livsmedel på ett effektivt och professionellt sätt Att skapa kontaktytor där säljare och köpare kan mötas och göra affärer Att höja statusen för ekologisk produktion framför allt inom den konventionella odlaregruppen Att öka medvetenheten om miljö och etik i livsmedelsproduktion hos konsument och producent Att skapa debatt kring ekologisk produktion, livsmedelsproduktion generellt, köp- och produktionsmönster Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Genomförande Projektledaren som haft sin bas på enheten Hållbar Samhällsbyggnad i Borlänge kommun har fungerat som koordinator och aktivt stimulerat andra kommuner att delta. 2

3 Målgruppen har varit konsumenter och storkök, handel och grossister samt matproducenter i Dalarna. Media spelar en viktig roll i informationsspridningen. Kampanjerna Tanken har hela tiden varit att genom den offentliga verksamheten nå kommunmedborgaren. Därför har en stor del av arbetet varit inriktat på förskola, skola och äldreomsorg. Projektet startade med en inbjudan till kommunerna i Dalarna om att delta i EKO-tåget. Redan från start anmälde sig åtta kommuner till ett aktivt deltagande, Avesta, Hedemora, Smedjebacken, Ludvika, Falun, Mora och Orsa. Borlänge var självskriven kommun eftersom projektledningen fanns där. Efter ett år anslöt även Säters kommun. Representanter från dessa kommuner bildade ett nätverk som har träffats några gånger per år. Det har varit både personer från skolmåltider och personer med övergripande ansvar för hållbar utveckling, som Agenda 21-samordnare och miljösamordnare. Resurspersonerna i respektive kommun har skapat lokala nätverk sammansatta utifrån de lokala förutsättningarna. Utgångspunkten för arbetet har varit att varje kommun självständigt skulle utforma sina kampanjer. Nätverket har bidragit med erfarenhetsutbyte. Utbildning Projektledningen har arrangerat fortbildning vid flera tillfällen riktad både till personal inom skolmåltider och pedagoger och till kommunrepresentanterna i EKO-tåget: December 2002 Maj 2003 Mars 2004 Juni 2004 Oktober 2004 Februari och april 2005 Ät S.M.A.R.T. Ett seminarium där Kerstin Andersson från Lund, numera ordförande för Ekologiskt marknadscentrum, föreläste om hur man praktiskt går tillväga när fler ekologiska produkter används i storköket. Calle Regnell från Stockholm informerade om undervisningsmaterialet S.M.A.R.T. Ett 80-tal deltog. Att upphandla livsmedel ekologiskt och lokalt. Jan-Erik Falk, en av landets främsta när det gäller lagen om offentlig upphandling, föreläste om vilka möjligheter LOU ger. Miljöchefen i Västerbottens landsting berättade om de steg man tagit i landstinget för att öka andelen ekologiskt och Pia Sundell från Kostservice i Borlänge informerad om den modell för livsmedelstransporter som används i Borlänge. Ca 35 personer, främst inköpare deltog. Inger Lidegran, KRAV-kontrollant informerar om KRAV och hur kontrollen går till. Informationen riktad till EKO-tågets representanter. Bondens ekologi, besök för EKO-tåget på ekologisk mjölkgård. Vilka KRAV ska vi ställa på maten? En lokal mjölkbonde, Bonnie Nilzon ställde frågan varför man ska bry sig. Kalle Lindeborg från WWF redogjorde för ekologiska fotavtryck med särskild betoning på maten. Deltagarna bjöds på smakprov av ekologiska grönsaker och frukter. Deltagarantalet var ca 175 fördelat på två tillfällen. Kommunen vill köpa kan jag sälja? Ett upphandlingsseminarium där producenter från hela Dalarna inbjöds att lära om hur en 3

4 offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling säger. Seminariet gavs dels i Borlänge, dels i Mora. Ett tiotal, främst potatisodlare deltog vid varje tillfälle. Maj 2005 November 2005 Studiebesök för EKO-tåget på Milko i Hedemora Må bra- ät dig till ett friskare liv! Tommy Svensson, miljö inspiratör och författare från Norrköping föreläste om de tillsatser som numera ofta finns i maten och hur de påverkar oss. 170 personer deltog fördelat på två tillfällen. Kommunerna Måltider I förskolor och skolor i alla kommunerna har serverats ekologiska måltider, i några av kommunerna under kampanjveckor som Smedjebacken, Borlänge, Hedemora och Orsa. I några har ett visst antal serverats varje år, t ex på våffeldagen, skolmåltidens dag och skolmjölkens dag. Avesta och Falun är exempel på det. Fortbildning Alla kommuner har i olika omfattning deltagit i de fortbildningstillfällen som arrangerats i EKO-tåget. Flera av kommunerna har ordnat egna lokala utbildningar. Orsa engagerade Kerstin Andersson och Calle Regnell enligt samma koncept som nämns ovan. Dagen var för all personal i Orsa kommun. Ludvika har arrangerat Mateko-utbildning för måltidspersonal, utbildning om KRAV, S.M.A.R.T.-utbildning för kökspersonal, utbildning med föreläsning om Fair Trade och studiebesök hos ekologiska producenter, tre grupper med pedagoger, måltidspersonal och politiker har deltagit i Bondens ekologi på ekologisk mjölkgård. Ludvika har också deltagit i en konferens om barns hälsa där sambandet mellan kostvanor-skolmat-miljö belystes. Konferensen kommer att följas upp av fördjupningsseminarier. Under hälsoveckan 2004 förelästes om ekologisk kaffeodling och stenåldersmat. Falun har genomfört ett utbildningstillfälle riktat till personal inom alla skolstadier om ekologisk mat. Ett seminarium var riktat till skolmåltidspersonal där projektledaren för EKOtåget var en av föreläsarna. Hedemora har deltagit i Bondens ekologi vid ett par tillfällen. Föreläsning om S.M.A.R.T. En föreläsningsserie har genomförts på landsbygden om hälsa och hållbarhet. Till kökspersonal i Borlänge kom Bonnie Nilzon, ekologisk mjölkbonde och föreläste om ekologisk produktion. Information På olika sätt och i olika omfattning har information lämnats till allmänhet och kommunal personal. Projektledaren har vid flera tillfällen informerat till personalgrupper, rektorer, inköpare och kostchefer om Eko-tråget och syftet med kampanjen. Då har också olika lokala lösningar diskuterats. Ett antal så kallade bordsryttare med olika motiv har producerats och distribuerats till kommunerna för att användas på matborden i skolorna. 4

5 Borlänge har genomfört flera butikskampanjer runt ekologiska bananer och kaffe för att öka kunskapen om ekologisk produktion. Små enkla broschyrer har tagits fram för bananer, kaffe och ägg. Vid Peace&Love-festivalen 2005 deltog Hållbar Samhällsbyggnad med information kring bananer och ägg. Stor informationsspridning till barn, föräldrar och allmänhet i samband med KRAV-ormens 10-årsjubileum. Kommunen har också varit medarrangör för En kopp omtanke, en kampanj inom EKO-mat i Dalarna. Alla restauranger och caféer har besökts för samtal med gästerna. Vid varje aktivitet har intresset varit stort från lokaltidningarna. Information har också gått ut till samtliga hushåll i kommunen via tidningen Bo i Borlänge. Falun tog fram ett informationsblad, EKO-spåret som skickats till all personal inom skolköken samt till rektorer och enhetschefer. Även Falu kommun har varit medarrangör för En kopp omtanke. Ludvika har haft flera informationsaktiviteter. Samarbete har skett med SNF under deras årliga miljövecka. Informationskampanjer tillsammans med Smedjebackens kommun i butiker om bananer och kaffe har genomförts. I samband med det har en enkel broschyr tagits fram om bananer. Utställningar har visats i samband med olika aktiviteter som konferenser och mässor. Aktiviteterna har uppmärksammats i flera reportage i lokaltidningen. Smedjebacken har riktat information till både restauranger, allmänhet och butiker i samband med de årliga KRAV-veckorna. Smedjebacken har i samarbete med Ludvika genomfört informationskampanjer i butik (se ovan). I Säter har information gått ut till kommuninvånarna via kommunbladet. Hedemora har det varit många informationstillfällen internt i kommunen både om ekologisk produktion och om kommunens egna mål för den ekologiska andelen. Allmänheten har nåtts av information i samband med olika mässor och andra arrangemang. Agenda 21-samordnaren har även vid informationstillfällen som rört övrig hållbar utveckling informerat om ekologisk mat. Hedemora har deltagit i En kopp omtanke. Orsa har ett skolnätverk där frågan om ekologisk mat diskuterats många gånger under projekttiden. Skattunge skola har haft ett stort samarbete med Folkhögskolans kurs i resursbevarande försörjning, där information gått inte bara till elever vid kursen utan också till de boende i Skattungbyn. Pris- och varuutbudsundersökningar Flera av kommunerna har gjort undersökningar, ibland i samarbete med konsumentvägledaren, om utbudet av ekologiska varor och jämförelser av pris mellan den konventionella och den ekologiska varianten. Resultatet har kommunicerats ut via lokaltidningar och hemsidor till allmänheten. Politiska beslut I Säter har ett politiskt beslut tagits om att rotgrönsaker och mjölk ska vara ekologiska. I Hedemora finns politiskt högt ställda miljömål med all mjölk samt 30 % övriga livsmedel ska vara ekologiska 2008 och extra medel avsattes för att bl a finansiera merkostnaden för ekologisk mjölk. Senare har kommunen bestämt att (förutom mjölken) handla upp sex ekologiska produkter. 5

6 I Borlänge kommun fanns redan innan EKO-tåget startade ett politiskt beslut om ekologisk mjölk och potatis. Under projekttiden har beslutet kommit om tio ekologiska produkter. Till politikerna i Falun ställdes en skrivelse från kommunens EKO-tågsrepresentanter med förslag på beslut om en rekommendation om att servera ekologisk mjölk vid skolorna i kommunen. Beslutet togs men har fått genomslag först efter att EKO-tåget har avslutats. Ludvika kommun var först ut att besluta om KRAV-registering av fem produkter men också att öka antalet produkter varje år. E-handelsplats I Borlänge har alltfler ekologiska produkter handlats i allt större mängder. Ofta är leverantörerna lokala och relativt små i storlek. Länge har behovet av förenklad administration samt bättre uppföljning varit på önskelistan. För att i Borlänge ytterligare öka antalet leverantörer är förbättrat IT-stöd en nödvändighet. Inom projektet EKO-tåget anslogs därför medel för starten av en process som har till syfte att utveckla IT-stödet mot att skapa en e-handelsplats. Det ansågs vara viktigt att beställaren, dvs Borlänge kommun, upprättar e-handelsplatsen och erbjuder redan i upphandlingen leverantörerna att koppla sig till denna mötesplats. De större leverantörerna har sedan länge fullt fungerande e-handelsplatser men de mindre saknar resurser för att skapa sådana. På e-handelsplatsen kan leverantörer marknadsföra och sälja sina produkter utan att behöva organisera sig i ekonomiska föreningar etc. för att klara ett anbud. Små kvantiteter med hög kvalitet och bra pris kan på detta sätt läggas ut och genom IT-stödet sammanföras till de mängder som behövs i kommunen. Projektets syfte var också att undersöka om e-handelsplatsen kan användas som uppföljningsverktyg och på något sätt som kommunikationsbas för ekologiska produkter. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Hållbar Samhällsbyggnad, Inköp och Kostservice har träffats och diskuterat hur en e-handelsplats kan implementeras. Gruppen initierade ett arbete som studenter på Högskolan Dalarna genomförde. (Bilaga Rapport) Studentarbete Studien visar hur en e-marknadsplats kan gestalta sig i datormiljö. Den beskriver vidare hur ett antal funktioner kan byggas upp samt visar dess funktion. Möten har också hållits med Inköpsenheten i Falu kommun samt IT-ansvarig i Ludvika kommun. Resultat Projektet har uppnått mycket goda resultat. Den ekologiska mjölken har fungerat som något av en symbol och mätare av hur målet för projektet nåtts. I inledningen av projektet var det endast Borlänge kommun som alltid köpte ekologisk mjölk till förskolor och skolor. När projektet slutat har förutom Borlänge även Säter, Hedemora, Smedjebacken, Ludvika, Orsa fattat beslut om att byta den konventionella mjölken mot den ekologiska. I Falun finns en politisk rekommendation om ekologisk mjölk inom skolorna. Där börjar fler och fler skolområden byta ut den konventionella mjölken. I Mora som länge var ensam kommun om 6

7 att i princip aldrig köpa ekologisk mjölk (förutom Sollerö skola) började förändringen med att en skola införde ekologisk mjölk en dag per vecka på skolmatsedeln. Strax efter EKO-tåget slutat har besked kommit om att även Mora inför ekologisk mjölk för alla skolor. Det innebär att resultatet är att i stort sett alla kommuner övergått till ekologisk mjölk. Milkos egen statistik över försäljningen av den ekologiska mjölken, såväl den offentliga konsumtionen som den privata kan ses som ett bevis för att kampanjen nått målet att genom den offentliga verksamheten nå kommunmedborgaren. Den visar att andelen ekologisk mjölk i Dalarna har fördubblats under EKO-tåget. Andel ekomjölk tot. försäljning Dalarna 12,00% 10,00% 10,20% 8,00% 6,00% 5,60% 4,00% 2,00% 0,00% år 2002 år 2005 Statistik över andelen försåld mjölk, såväl offentlig verksamhet som konsumentnivå Tidigt i projektet startade diskussioner om eventuell KRAV-registering av kök. Kontakter togs med KRAV i Uppsala. Eva Bellbrant från KRAV besökte EKO-tåget och en överenskommelse gjordes om att Dalarna kunde bli ett pilotlän för att prova okonventionella metoder. Modellen blev att KRAV- registrera ett antal produkter på kommunnivå. Priset blev betydligt lägre på detta sätt och motprestationen från kommunens sida var att underlätta kontrollen genom att samla data centralt. Ludvika kommun blev först ut i hela landet att som en hel kommun KRAV-registrera sju produkter i samtliga förskole- och skolkök. Ludvika har ökat med en produkt per år därefter. Borlänge registrerade tio produkter hösten 2004 och året därpå var det Smedjebackens tur med sju produkter. Hedemora kommun har beslutat att enbart fråga efter den ekologiska varianten för sex produkter i sin upphandling utan att registrera hos KRAV. Med denna metod har man i den offentliga upphandlingen kunnat sätta volymer på de ekologiska varorna. Det har visat sig att de kommuner som under projektet gjort en ny upphandling fått väsentligt lägre pris på så vis. Att mäta andelen ekologisk mat av de totala livsmedelsinköpen är inte helt enkelt för de flesta kommunerna. Det krävs fortfarande en personell resurs för att manuellt räkna fram detta. Alltmer begär kommunerna att leverantörerna ska kunna presentera fördelningen av inköpen. I Borlänge har möjligheterna funnits att ta fram ett resultat och där ser procentfördelningen ut på följande sätt för 2005: 7

8 Verksamhet Totalt Krav i % av totalt Konventionell i % av totalt Borlänge kommun Förskola ,6 % 72,4 % Skola ,7 % 86,3 % Äldreomsorg ,5 % 97,5 % Totalt alla enheter (i kronor) ,0 % ( ) 87,0 % ( ) I Smedjebacken som är en eko-kommun tas ett nyckeltal kring den kommunala maten fram sedan ett par år tillbaka. Andelen var 6,9 % år 2004 medan den ökat till nära 12 % 2005, vilket är högt över genomsnittet för eko-kommunerna. För övriga kommuner finns inga exakta uppgifter på samma sätt. I Smedjebacken finns en uppfattning efter ett stort antal år med KRAV-veckan att det är en nationell aktivitet och som sådan helt naturlig. I en av butikerna i kommunen har man tagit bort den konventionella mjölken i enlitersförpackning. Borlänge har flera gånger haft kampanjer för ekologiska bananer. Flera pris- och varuutbudsundersökningar har gjorts. Vid en av dessa kan konstateras att ekologiska bananer finns tillgängliga i samtliga livsmedelsbutiker i kommunen vilket i denna undersökning inte varit vanligt i övriga kommuner. Försäljning av ekologiska bananer efter kampanjerna har följts upp och visar vid en jämförelse med liknande butiker en mycket större andel. Andel ekologiska bananer i % Ica Kvantum Coop Forum okt 03 okt 04 Gävle 0,5 0,4 Uppsala 1 0,5 11 Uppsala 2 6 Borlänge 5,5 8 Övriga positiva resultat kan nämnas. I Ludvika kommun har en arbetsgrupp bildats med deltagande från folkhälsa, Agenda 21, skolmåltider och pedagoger. Denna grupp kommer att fortsätta träffas och arbeta tillsammans för att främja den ekologiska inriktningen. Ludvika och Smedjebacken har genom projektet börjat arbeta tillsammans för att få större kraft i sitt arbete än genom att arbeta en och en. Flera av kommunrepresentanterna anser att nätverket inom EKO-tåget har betytt väldigt mycket för deras ensamma arbete. Nätverket har gett kunskaper, idéer, inspiration och lust att utveckla arbetet vidare på hemmaplan. De studier kring e-handelsplatsen som redovisas ovan beskriver entydigt att den teknik som behövs redan finns tillgänglig på markanden. Inom näringslivet finns ett stort antal, företrädesvis större, företag som aktivt använder e-handelsplatser i sin verksamhet. Bedömningen är att offentligheten ligger efter i utvecklingen. 8

9 Ett nästa steg handlar om att utveckla e-handelsplatsen i någon av kommunernas IT-miljöer. Olika kommuner väljer att konstruera sina datamiljöer på olika sätt varför utvecklingen av en e-handelsplats också behöver bygga vidare på det system som redan upprättats. Under projekttiden har ytterligare e-handelsfunktioner utvecklats. Bland de mera intressant märks de s k e-auktionerna. Den upphandlande enheten påbörjar som vanligt upphandlingen genom att sända ut förfrågningsunderlag till markanden. Efter att ha utvärderat anbuden väljs ett antal ut som får tillträde till den upprättade e-auktionen. Under en viss tid öppnas auktionen och här gäller det ekonomiskt lägsta anbudet. När den upphandlande enheten har erhållit det lägsta anbudet stängs auktionen. Det råder fortfarande viss oklarhet om huruvida e-auktioner förhåller sig till Lagen om offentlig upphandling, men inriktningen är att dessa ska kunna användas som upphandlingsmetod. Det är fortfarande oklart om hur e-auktioner kan vara ett hjälpmedel i upphandlingen av ekologiska produkter. I Borlänge har kommunledningen utverkat ett uppdrag till Inköpsenheten m fl att utveckla e-handeln, dvs ett bredare koncept än enbart e-handelsplats där exempelvis fakturahantering, avrop, orderhantering och uppföljning ingår. Studierna runt e-handelsplatsen har till viss del bidragit till att uppdraget formulerats. Slutsatser EKO-tåget startade för att öka kunskaperna om ekologisk produktion och sambandet mellan maten och miljön, att öka konsumtionen av ekologiska produkter. EKO- tåget har arbetat metodiskt och långsiktigt med att bygga upp kunskap, att inspirera och stötta de som utfört de olika aktiviteterna. Utvärderingen visar att det är en metod som fungerar. I samtliga kommuner som deltagit har andelen ekologiska varor ökat. KRAV har gjort kontroller vid ett par tillfällen i de kommuner som har KRAV-registrerat ett antal produkter. I en av kommunerna var det få anmärkningar medan i en annan var anmärkningarna fler. I den kommun som hade färre har arbetet med att öka kunskapen om ekologisk produktion pågått längre tid vilket talar för att tiden är en avgörande faktor när människors beteende ska påverkas och förändras. Det har därför varit positivt att EKO-tåget kunnat pågå i tre år. Projektet visar också att det är en styrka att fler arbetar för samma mål. Erfarenheterna blir fler och kompetensen ökar. De som varit direkt delaktiga i projektet kommer med stor sannolikhet att fortsätta att träffas för att fortsätta det goda samarbetet. EKO-tåget har också varit representerade i EKO-mat i Dalarna där projektets kunskaper bidragit till utvecklingen. När konkreta resultat kan visas i siffror och jämförelser mellan kommuner görs är det lättare att informera politiker och företrädare för kommunerna. Detta har underlättat politiska beslut och ökat förståelsen för värdet av ekologiskt på skolmatsedeln. Vid projektets slut har också ett förslag lagts fram från politiskt håll om att Dalarna ska nå målet 25 % ekologiskt i offentlig verksamhet tidigare än Projektet visar att offentlig verksamhet kan vara dragkrok för att öka den ekologiska konsumtionen. Andelen såld ekologisk mjölk både inom offentligheten och inom 9

10 konsumentledet har ökat i Dalarna till skillnad från i övriga Milko-området enligt Milkos egen statistik. Sambandet mellan kommunal upphandling och kampanjer är tydligt. Endast upphandling räcker inte för att öka andelen ekologiskt i konsumentleden. Det krävs ett förankringsarbete om man vill nå stabila resultat. Projektet visar att upphandlingen av de ekologiska produkterna går att vidareutveckla, inte minst på IT-sidan. Fram till idag har den offentliga upphandlingen främst gynnat lokala eko-producenter, i framtiden kan det vara möjligt att fler leverantörer kommer till. Med tanke på transporterna och dess miljöpåverkan är det viktigt att vidareutveckla transportmetoder för att underlätta för mindre lokala leverantörer. Här kan Borlänge kommuns modell för livsmedelstransporter nämnas. Sammanfattningsvis kan sägas att EKO tåget är ett lyckat projekt som visar goda resultat. 10

Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! Hur tolkas LOU?

Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! Hur tolkas LOU? Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! Hur tolkas LOU? Utdrag ur policy 2. Vägning av pris och övriga kriterier kontra miljökriteriet. alltid avvägning mellan pris och miljö produktens påverkan viktas

Läs mer

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminariets syfte var att ge kunskaper som kan underlätta för aktörer i kommuner och landsting

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Skolkocken vår nya idol!

Skolkocken vår nya idol! Tre utbildningsaktörer om vikten av kompetenshöjning i skolköken Eva Fröman, konsult på EkoMatCentrum Cecilia Corin, konsult på Hushållningssällskapet Mija Gustafsson, projektledare på Nationellt centrum

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Eko-mat i offentlig sektor Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Försäljning av EKO sortiment en viktig del i Serveras strategi Stark utveckling andel eko* av total

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Landsbygdsnätverkets arbete med kvalitet på livsmedel i offentliga

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige under vecka

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Vägen till den lokala maten - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Dags att skapa nya (affärs) förbindelser! När jag för fem år sedan började arbeta

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Agenda 21. Ett uppdrag till samtliga grupper i samhället att arbeta för hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.

Agenda 21. Ett uppdrag till samtliga grupper i samhället att arbeta för hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Agenda 21 Handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 Dagordning inför 21-århundradet Ett uppdrag till samtliga grupper i samhället att Ett uppdrag till

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse.

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. REDOVISNING Projekt REHABILITERANDE HJÄLPMEDELSHANTERING Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. 1. Projekttitel e t

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket EkoMatCentrum Eva Fröman EkoMatCentrum Mimi Dekker Eva Fröman Ekomatsligan & Lilla Ekomatsligan Föreläsningar och kurser om mat, klimat

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter!

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter! UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv 2009 Öppna föreläsningar: Bra mat för förskolebarn Skolmaten - ett folkhälsomål Bra mat för äldre Specialkoster Trender och myter

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Klimatsmartkampanjen är en del i Halmstads klimatinvesteringsprogram, Klimp med Klimpsamordnare Marianne Olovson som koordinator.

Klimatsmartkampanjen är en del i Halmstads klimatinvesteringsprogram, Klimp med Klimpsamordnare Marianne Olovson som koordinator. 1. Klimatsmart Bakgrund Problematiken bakom kampanjen Klimatsmart var att mycket mat gick till avfall på de kommunala skolorna i Halmstad. Idén föddes då kommunens Måltidsservice kontaktade Klimp-samordnaren

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Hur handlar vi hållbart?

Hur handlar vi hållbart? SKOLA NAMN Klass Hur handlar vi hållbart? Du och jag önskar oss många saker. Vissa av dem tär mer än andra på jordens resurser av ren luft, råmaterial och natur. Det sägs att på det sätt vi lever i Sverige

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer