Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?"

Transkript

1 Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga, tackar du nej till ett inhopp eller inte svarar så kommer de inte att ringa dig igen. Alla kollektivavtal löper risk att på sikt haverera om arbetsgivarna fortsättningsvis får diktera villkor på detta sätt. Hur kommunerna missköter timvikarierna Tyvärr alltför vanligt att det inte ens finns ett avtal, utan unga jobbar på för att de är rädda att fråga efter ett. Färre är anslutna till facket /arbetslöshetsförsäkringen bland unga. Vi informerar varje år grundläggande till avgångselever om vad facket och vad abetslöshetsförsäkringen innebär. Här finns stora kunskapsbrister eftersom utbildningarna inte har någon info om vad som händer efter skolan. För mycket muntliga avtal. Arbetsgivare har inga försäkringar. Lönen följer inte kollektivavtal. Övriga anställningsförmåner så som olika lönetillägg erbjuds inte alls. Mediabranschen är kanske värst när det gäller de här kraven... Du får inte timjobba för flera olika medier... Jag får frågor gällande lön och semesterersättning. Ja, när arbetssökade överlag inte är medlemmar i avtalsbärande fackförbund och går med på för dem ogynnsamma anställningar/upphörande av anställningar. Jag mötte en ung kvinna som gick tillbaka till sin tillsvidareanställning som butiksbiträde efter föräldraledighet. Matbutiken hade inga arbetsuppgifter till henne och hon ombads säga upp sig själv, vilket hon accepterade. När hon kom till Arbetsförmedlingen förväntade sig hon ha rätt till a kassa (utan sanktion pga uppsägning på egen begäran). Hon var givetvis inte med i facket och min rekommendation var att gå tillbaka till arbetsgivare och be om att få ett arbetsgivarintyg om att uppsägningen skett på grund av arbetsbrist och inte på eget initiativ. Just uppsägning på egen begäran pga av oseriösa arbetsgivare i kombination med avsaknad av medlemskap i fackförening ser jag som ett problem. För taxichaufförer är lönen ofta bara provisionsbaserad. vilket gör att man under vissa pass får svårt att få en lön som gör att man kan försörja sig. Många arbetsgivare har inte en susning om arbetstmiljölag, semesterlag och arbetstidslag. De gör lite som de själva vill. Många hindrar även anställda som vill gå med i facket Jag jobbar uteslutande med nyanlända och vi har ett problem där den nyanställde får skriva på avtal som ej är översatta till deras eget språk så de förstår oftast inte vad de skriver under. Det är mycket vanligt att de får väldigt låg lön. Vissa arbetsgivare utnyttjar systemet så att arbetssökande anmäler sig som arbetssökande över storhelger vanligast vid jul för att sen åter få arbete när helgerna är över. Företag som inte är anslutna till kollektivavtal där vi, Arbetsförmedlingen, enligt förordning inte har någon möjlighet att skapa tryggare förutsättningar vid anställningar. många arbetsgivare inte tycks förstå att avtalen är bindande åt båda håll, utan ställer orimliga krav på de anställda kring detaljer som klädsel, ordval, sexuella preferenser, vem de har privata relationer med, osv, och snabbt hotar med avsked om de inte är nöjda. Att anställda tex inom hästnäringen (där det inte finns så mkt pengar) inte får ut OB ersättning som de ska. Behovsanställningarna blir en form av anställning innan själva anställningen och det handlar då inte bara om hur väl personen klarar arbetet utan också vilken inställning den anställda har till arbete. Så här har det varit sedan jag var ung (jag är under 30 år).

2 De unga är i regel så glada över att de får jobb så de vågar inte ställa några som helst krav när de gjort det har anställningen gått till någon annan. Flera företag, främst butiker och restauranger, har väldigt små anställningar (ofta 4 tim/v). Resten är på inringning. Om de tackar nej då de rings in riskerar de att bli av med sin anställning. Arbetsgivaren bör ha bättre koll på hur många tim/vecka som kan tänkas vara rimligt. Att inte fullt ut veta behovet är en sak men 4 timmars anställning!!! Enligt min upplevelse är behovsanställningar, där man inte vet när och hur mycket man får jobba, det som mest stressar ungdomar. "Timanställning" finns inte inom vissa områden som anställningsform, men ett lager här i stan anställer en person på 8 tim/vecka + timmar (man skriver anställningsavtal dag för dag på resten) och då blir det ju ett timjobb, låt vara med en liten deltid i botten. Denna skrivning gör också att man kan utnyttja t ex nystartsjobb "per timme", trots att tanken med det är att stödet ska utgå på heltid eller deltid (kanske mer än 8 tim/v). Okunskap hos framförallt ungdomar om OB, fackets roll, kollektivavtal, "provjobba" gratis etc (jag jobbade med ungdomar förut och upplyste alltid på infomöten om detta och visade :) A kassereglerna med 75 deltidsdagar är en viss broms för att ta timjobb, ibland till nackdel för individen. Man får en anställning på deltid men arbetar mer än heltid. Man får långa håltimmar (3 4 timmar) under tider som arbetsgivaren påstår sig inte ha arbete. Den drabbade vågar inte klaga för att inte förlora jobbet. Väldigt få är med i facket. Och de som är med får ingen hjälp. Facket är troligen upptagen med HBTq teorier och styrelsepostfrågan. En drabbad somalier kan de offra, kan man ana. Timvikariat, där ungdomen måste tacka ja till arbete per sms med mycket kort varsel, för att inte missa chansen att arbeta, missa chansen till fortsatt förfrågan... En stressande vardag. Delade turer! Tillgänglighet under ledighet och hot om att sägas upp eller få sämre villkor om det inte passar. Provjobba gratis är ett vanligt fenomen, inom restaurang. Istället för att anställda en person för hens kompetens anställer man utifrån hur mycket bidrag man får. Man har sedan förväntningar på den arbetssökande att han skall arbeta som någon som man inte får bidrag för. Ungdomen får inte ngt anställningsavtal. Får pengarna "svart" i handen, eller nedstoppande i väska. Sedan motkrav att de förväntas ställa upp extra. En del AG anställer personer med eller utan stöd från Af (Nystartsjobb) säger upp personen efter ex. ett år tar in en ny person med stöd. Kommunen har personer på laslista inom viss verksamhet eller säger upp personer inom viss verksamhet, samtidigt som annan del av verksamheten har hitta på jobb för personer i ett år med krav på dessa att de skall gå med i a kassan och efter anställning i ett år kunna uppbära a kassa istället för soc bidrag. Anställningsstöd där personer sägs upp när stödet tar slut. Lön som inte betalas ut är mycket vanligt. Inom privata vårdsektorn så förväntas unga jobba dygn utan jourersättning på natten. De som klagar blir av med sin schemarad. De får redovisa sina timmar på två blanketter, en till företaget som grund för lönen. Och en till försäkringskassan där jourtimmar för natten redovisas... Ofta får personer som får nystartsjobb av oss, inget kontrakt, de tror att överenskommelsen med AF är ett kontrakt. vi har nu börjat kräva in kontrakt, men dessa är ofta bristfälliga och många arbetssökande råkar illa ut. Restaurangägare kräver att anställde skall jobba på tider som inte finns i schemat och blir avskedad om denne inte ställer upp. Provjobb dvs att en som söker jobb uppmanas att visa vad de går för, utan betalning, t ex under en helg på ett café. AG begär att man ska "provjobba" dvs utan lön, garantier eller försäkring arbeta. I synnerhet ungdomar och nyanlända har för dålig kunskap om de regler och avtal som gäller på arbetsmarknaden. Ungdomar borde få den kunskapen i skolan.

3 Stöter på många som aldrig får ngt anställningsavtal trots påstötningar till arbetsgivaren. Provjobb (utan AF:s medverkan) utan lön allt från 1 dag till en vecka. Arbetsgivare som använder timanställda på löpande band utan att någonsin ge dem en fast tjänst. Arbetsgivare som anställer personer på fast tjänst, men på så låg % att det inte går att leva på lönen (tex 16% tjänst). lönerna är inte marknadsmässiga Jag tror ett problem är att många småföretagare inte kan lagen vad som gäller ang anst.villkor mm. Jag arbetar nu med lönebidrag och träffar företagare nästan varje dag och när jag info att vi behöver en kopia på t.ex anst.avtal så är många småföretagare som frågetecken. De har aldrig skrivit något sådant. Det är ett ex. Anställs på subventionerat arbete 1 år tex Förstärks Särskilt Anställningsstöd. Personen får sedan gå efter 1 år utan direkt anledning. Ag har inte gjort upp någon plan eller gjort klart vad den anställde ska klara för att gå vidare till en annan anställningsform. Anställningsformen löper ut och så blir det inget mer med den. Ag hör av sig sedan till arbetsförmedlingen och vill ha en ny med bidrag. Vi får inte göra anteckningar i våra system (pga sekretessen) som tyder på "ofta förekommande praktikanter" eller detta sätt med lönebidrag. Dessutom byter vi personal och omstrukturerar ofta. Arbetsgivare som anställer personer med s k Nystartsjobb (skattereduktion) och har personen kvar så länge som personen är berättigad till detta. Sedan får personen sluta och arbetsgivaren anställer någon annan som är berättigad till Nystartjobb. Överhuvudtaget så finns det en stort problem med arbetsgivare som säger sig inte ha råd att anställa personal men ändå vill ha de tilldelat sig från arbetsförmedlingen i form av praktikanter eller arbetssökande som är berättigade till någon form av stöd. Många arbetsgivare verkar anse att de är arbetsförmedlingen eller någon annans ansvar att se till att de kan driva sin verksamhet genom att tillhandahålla "billig" arbetskraft istället för att inse att man som arbetsgivare kan man inte driva en verksamhet om det inte finns tillräckligt bra ekonomiska förutsättningar. En del, ofta mindre företag har ibland för dålig buffert beträffande att betala ut löner, eller löner i tid. kan dra över 2 3 veckor ibland. Ungdomar som arbetar med telefonförsäljning sägs upp sista månaden, vid 6 månaders provanställning, och får ej utbetalt lön för den senaste månaden. Anledningen är att de sålt för dåligt. Oklara anställningsvillkor där den anställde inte har koll på hur anställningsavtalet ser ut. "Provarbete" utan lön är ett begrepp som förekommer. Arbetsgivare tar in, ofta ung, arbetskraft för att se vad de går för och det handlar egentligen om svartarbete där det inte ens betalas ut lön. Provisionsarbeten där många timmars säljarbete belönas med "0" kronor i lön förekommer ju ofta. Sena arbets tider under 18 år. man schemaläggs 2 tim eller 4 tim och när man är på plats ombeds man att arbeta kanske tim. Man får själv stå för arbetskläder som är uppenbara AG ansvar. kan tom vara så att AG kräver en speciell typ av ex sko. Kommunernas vägran att anställa på heltid inom vården Ungdomar har ofta inte kunskap eller mod att fråga om anställningsavtal. de är glada att få jobb och funderar inte på avtal Föräldrar och skola samt AF måste informera om att avtal är en normalitet och en rättighet Jag skulle vilja uppmana ungdomar att kontrollera så att arbetsgivaren har giltiga försäkringar. Det är inte ovanligt att en arbetsgivare tex inte betalar försäkringspremien så att avtalet sägs upp. Jag upplever att utrikesfödda kvinnor är de som utnyttjas mest på arbetsmarknaden. Yrken som vårdbiträde, städ, barnskötare och skolbespisning är yrken som har dåliga anställningsvillkor. Många kvinnor har korta vick i många år och får ingen a kassa. Dom har usel lön och ingen fast inkomst och kan därför aldrig köpa sig en bostad eller har inte råd att bilda familj. Kvinnor som praktiserat i flera år men inte fått något jobb. Allt fler är anställda genom bemanning. Många jobbar inom exempelvis vården och just när deras vick ska omvandlas till fast anställning (LAS efter 2 år) då ändrar arbetsgivaren tjänsten eller uppger att man inte har behov längre. Största bekymret är att våra ungdomar "fastnar" i timanställningar. De byter kanske jobb, men oftast mot en timanställning med fler timmar, inte fast heltidsjobb. Jag vet personer som har tre tim /deltidsanställningar i olika branscher... att det helt klart har blivit tuffare... Att inte få betalt under förflyttning mellan arbetsställena, t ex inom privat hemtjänst.

4 Bemanningsföretagen låter ofta ungdomar sluta när de måste ge de en tills vidareanställning. Många företag som håller på med telefonförsäljning har mycket konstiga saker för sig, tex de få som säljer bra får ta över de svåraste jobben och kan då inte tjäna så mycket, många ungdomar ligger på en timpeng på 40 kr i timmen. Jag har jobbat på samma förmedling i 28 år och har inte märkt av de frågor ni ställer. Jag kan ibland höra andra som pratar om att de har hört detta. Flexibel arbetstid är ju besvärligt. Min upplevelse är också att har man "lösa" överenskommelser över lag så har man inte heller ök gällande ex friskvård, flextid etc och andra anställningsförmåner. Trygga ramar behövs idag då vi har ökat antal människor med psykisk ohälsa och det hänger väl ihop som sagt med otrygghet i stort i samhället. Urusla anställningsavtal som egentligen inte reglerar någonting. Vanligt bland AG som saknar kollektivavtal och beviljas anställningsstöd. Det har hänt att de anställda har fått en angiven lön på anställningsavtalet men i verkligheten har de fått mindre än vad som var överenskommet Att det faktiskt inte skrivs anställningsavtal. Unga får inga anställningsbevis. Ofta har de jobbat länga i "tim bank" och sedan får de skriva under att de avsäger sig in LASningen. Provarbete utan lön. Inte få anställningskontrakt. Gå hem när det regnar. Arbetsmarknaden har hårdnat och bemanningsföretagen ökar inom många branscher. Bemanningsbaranschen använder sällan praktikanter eller anställer människor med funktionsnedsättningar. Många andraarbetsgivare utanför bemanningsbranschen erbjuds olika subventioner föratt anställa och många använder också ständigt praktikanter som byts ut till nya istället för att anställa. De olika lönebidrag som arbetsförmedlingen har kan ibland användas av arbetsgivarna så de anställer den person som blir billigast istället för den som är bäst kompetent. Extremt mycket svartjobb i restaurangbranschen, ofta kombinationer: halvtid med anställningsstöd från oss (för försäkringarnas skull!) halvtid svart. "Praktik" eller fas3 plats som egentligen är svartjobb, försäkring via oss. Alltid bara misstankar, går aldrig att bevisa om inte den anställde själv vittnar om det. Att man regelbundet kan använda praktikanter beror på att så många olika aktörer är inblandade i arbetsmarknadsåtgärder att man tappar greppet. "Förr" var det omöljigt pga att arbetsförmedlaren hade koll. En mamma ringde in till Af för ca 2 3 år sedan med frågan om man ska acceptera provjobb utan lön. Hennes dotter hade provjobbat på en restaurang en á två veckor utan lön. En ung flicka som arbetade hårt med servering för att visa att hon var rätt person. Hon ringde AG flera gånger för att få besked om hon fick arbete. Men fick svaret att vänta med besked eftersom det var andra som provjobbade. Ett lysande sätt för AG att få gratis arbetskraft under sommaren. Mamman var förbjuden av dottern att kontakta oss men gjorde det ändå. Hon nämnde aldrig restaurangens namn. Det enda jag kunde göra var att bekräfta att det inte är ok och hänvisa till facket (LO s sommartelefon för skolungdomar) om de ville gå vidare. AF kringgår ofta LAS då fackförbunden sällan svarar på våra samråd som vi skickar. jag får ofta frågor om semester, arbetstid, obekväm arbetstid med mera och hänvisar endast till berört fack som i sin tur inte gör något då arbetsgivaren ofta saknar kollektivavtal. Eftersom det är en arbetsrättsligtvist så lägger inte vi oss i även om vi vet att felaktigheter sker. Jag stötte tex på ett ärende där arbetstagaren inte skulle sjukanmäla sig till försäkringskassan utan jobba in sina missade timmar vid ett senare tillfälle. Så hanterades även semester/ledighet vilket resulterade i att arbetstagaren hade nästan en hel arbetsvecka i "skuld". Arbetsgivare har dålig kännedom om kravet på anställningsavtal Blivit vanligare att arbetslösa frågar om löne semestervillkor eftersom de inte känner till att dessa regleras via kollektivavtal och att det är fackförbunden som äger de frågorna.

5 Jag sitter inte i mitt arbete och granskar anställningsavtal vi ska inte ge oss in i arbetsrättsliga frågor, utöver att vi kontrollerar tex att lönen är avtalsenlig, att det finns försäkringar osv vid lönestöd. En känsla är att mindre och mindre företag är fackanslutna vilket leder till att jag ofta ser avtal där löner är orimligt låga. Företag på mindre orter har mycket stora möjligheter att "välja å vraka" bland (arbetslösa) ungdomar eller arbetslösa äldre. Om personen inte sköter sig eller inte "motsvarar förväntningarna" så kan de göra sig av med dem och ta in nya. "Personliga skäl" för att få sluta en anställning är mycket vanlig utan att arbetsgivaren gör ex. någon rehabilitering eller beskriver vad de "personliga skälen" är. Jag har mött arbetssökande som fått slutat men som inte får en förklaring på vad dessa "personliga skäl" betyder (!) Vid hög arbetslöshet, i svaga regioner, med få företag är risken stor att arbetslösa generellt "bollas" in/ut i korta anställningar 1 2 veckor sedan arbetslös igen under flera flera år... Arbetsförmedlingen är inte den som rättskippar detta förhållande; det är inte vårt uppdrag, men vi är positiv att bevilja anställningsstöd till långtidsarbetslösa (förstärkt anställningsstöd, FSAS) om företaget inte är nöjd. FSAS:en saknar nämligen anställningsskydd. Detta har facket förhandlat bort. Detta kan också drabba en ungdom som stämplat ut sig eller övergår till sysselsättningsfasen efter 15 månader i Jobbgaranti för Ungdomar". Anser att arbetsförmedlingen borde ha mer att säga till när det gäller anställningsstöden, men idag är det de fackliga parterna som ska ge sitt godkännande som vi väntas följa. Det vore bättre om vi som myndighet även beslutade om att inte bevilja stöd till ett lokalt företag som gång efter annan anställer arbetslösa (även ungdomar) och tar in nya. Jag tycker det är av vikt att belysa arbetsgivare som säger sig anpassa anställningar för individer med funktionsnedsättning men som sedan inte följer överenskommelser kring detta. För unga med funktionsnedsättning är detta ödesdigert och förödande då de är ännu mer utsatta. Men även viktigt att belysa att de allra flesta arbetsgivare vill och gör väl. Arbetsgivare vill nästan enbart anställa om de får någon form av anställningsstöd. När detta sedan upphör är det mycket vanligt att anställningen också upphör. Ofta startar anställningen innan anställningsvillkoren är klarlagda anställningskontraktet inte är färdigt. Många unga har inte förstått att de t ex ibland har en månadslön innestående innan de får lön. Arbetsgivarna borde bli bättre på att informera, inte bara unga, om vad som gäller innan anställning startar. Det finns naturligtvis en del problem. Men Arbetsförmedlingen förmedlar jobb, vi är inget fackförbund. Vill man ha bröd så går man till bagaren, inte till fruktaffären. Kan vara lite irriterande att media och allmänhet förväntar sig att Arbetsförmedlingen ska vara någon sorts allfixare på arbetsmarknaden. Muntliga överenskommelser generellt, villkor som är lagliga men lite speciella som inte en del får på papper. Ibland dyker det upp ungdomar som jobbar väldigt mycket, dvs arbetsgivaren tar ofta inte hänsyn till Arbetstidslagen och rätten till dygnsvila. Ofta vågar man inte protestera för man är rädd om sitt jobb. Vanligast inom vård/&omsorg, tex personligassistent eller restaurang. Ungdomar har sällan kunskap om "nyttan" av fackligt medlemskap. Många är oorganiserade vilket arbetsgivaren utnyttjar. Många ungdomar får provjobba gratis några dagar. Att många unga ofta saknar vetskap om att de ska ha anställningsavtal överhuvudtaget. Allt vanligare att företag anställer st med omfattning på endast 10 h/vecka istället för att anställa färre med högre omfattning. Förekommer anställningar där sökande är anställda dagligen korta pass om 1 2 h flera dagar i veckan, flera gånger per dag. Dvs sammanlagt ca 7 10 h/v. Detta gör att dessa personer inte kan ha någon vettig aktivitet, inte kan säga upp sig och inte får någon lön som är möjlig att leva på. Rent generellt luras de unga att jobba med svåra villkor och jag uppmanar dem ofta att ta kontakt med branschens fackförbund för att få hjälp. Det är mycket vanligt att ungdomar får "provjobba" några pass utan lön och sedan kan de få bli behovsanställd som aldrig rings in.

6 Det finns många fler arbetsgivare som idag utnyttjar Arbetsförmedlingens anställningsstöd. man anställer ex en person på 6 månader med nystartsjobb och sedan när dessa månader har passerat säger man upp personen. Personer får ingen semesterersättning/semester. Arbetstid som med råge passerar heltid. Skyddsutrustning som lyser med sin frånvaro. Farliga arbetsmiljöer. Arbetsgivare vill betala många gånger väldigt låga ingångslöner under vad fack har för förslag. Fack har många gånger sagt nej till att Arbetsförmedlingen beslutar ibland något sorts stöd men ibland tycker vi att det hjälper personen att komma närmare arbetsmarknaden ändå. Det är också svårt att förhandla med arbetsgivare om att höja upp ingångslönen. När det gäller kollektivavtal kan vi bara ta hänsyn till lägsta lön enligt kollektivavtal, det är 18 år utan erfarenhet. Detta gör att vi inte kan påverka lönen när en arbetssökande får jobb med anställningsstöd. Det kan handla om att vissa arbetsgivare systematiskt sätter lägsta lön till sökande oavsett om de har erfarenhet eller inte. När det gäller anställningsstöd innebär det att lönekostnaden ibland blir så låg som exvis kr i månaden. Ett exemepl var från ett fack som tyckte att lönen borde ligga mellan , vilket var riktvärde, däremot sa kollektivavtalet bara att lägsta lönen var betydligt lägre. En del företag har många timanställda och de får arbeta olika mycket olika veckor lite beroende på arbetsgivarens humör. Ni vänder er till fel myndighet det är facket som har koll på anställningsvillkor och liknande. Det är sällan som arbetsförmedlingarna får samtal angående de frågor som ni berör. Kontakta de fackliga organisationer, de i första hand har ju insyn i vilka förhållanden som gäller på arbetsplatsen. Att timanställda får sluta när de kommit upp i det antal timmar där arbetsgivaren måste fastanställa dem. Sedan tar arbetsgivaren in nya timanställda istället. Jag har aldrig själv råkat ut för det men har hört från kollegor att våra etableringssökanden ibland måste betala tillbaks halva lönen under bordet för att ag inte själv ska stå arbetsgivaravgiften.. Det jag upplever är att arbetsgivare gärna vill ge låga löner för den målgruppen. En orsak är att taket för våra bidrag är kr/mån. All lön därutöver får arbetsgivaren betala hela lönekostnaden för. Det gör att de vill hålla låga löner för att få ut maximalt med bidrag. Jag upplever också att min målgrupp inte följer med i löneutvecklingen på ett bra sätt. Det har också blivit tuffare med högre krav på att ALLA ska prestera maximalt. Även om AF betalar 70% i lönebidrag och personen då bara ska "prestera" 30% vill arbetsgivarna ha bidraget men ändå att personen presterar. Det gäller naturligtvis inte alla. Vi har också fantastiska arbetsgivare som tar hänsyn och verkligen stöttar personer med svårigheter. Arbetsgivare utnyttjar anställningsstöden i större utsträckning, olagligt då menar jag. Te.x att den arbetssökande inte arbetar där och arbetsgivaren och den nyanställde delar på stödet eller att den anställde får inte mer än stödet ger, eller att den arbetssökande själv får betala mellanskillnaden så att arbetsgivaren får den anställde gratis. Detta bör ni titta på. Unga arbetssökande som får anställning är dåligt informerade/intresserade om sina rättigheter som arbetstagare. Detta då alltfler ej går med i fackföreningar vid anställningar. Också beror det på att samhället har blivit knivskarpt. Folk sägs upp när de uttrycker oro inför anställningsvillkor alt. arbetsmiljö. Jag nätverkar med bl a arbetskonsulenter på daglig verksamhet. De saknar ibland/ofta kunskap om anställningsvillkor och de ska hjälpa personer ut i anställning. De pratar om "lönebidragsanställning" som om det skulle vara en särskild typ av anställningsform. Det heter anställning (med lönebidrag). Jag jobbar med nyanlända personer och det jag ofta möter är att de riskerar att bli av med jobbet om de är sjuka, att de förväntas arbeta fler timmar än det som står i avtal utan extra ersättning och att anställningen utgår från det stöd som kan ges för personen snarare än den kompetens de besitter. föreningar använder instegsjobb, när pengarna är slut tar de in en ny instegsjobbare. Bemanningsföretagens anställningar på heltid som visat sig vara behovsanställingar. Småföretagare som gärna vill anställa, men där det inte fungerar pga ekonomi. Förvaltningar i Kommunen som inte ser till helheten, utan bara tänker på just sin budget och människor blir utan arbete när det skulle gå att lösa. Fackliga organisationer som lägger sig i tex praktik även om jag som förmedlare litar på "min" arbetsgivare och vet att det inte handlar om att de vill utnyttja människor utan att de kommer anställa efter praktikperioden.

7 Finns ett problem med att praktikanter ibland går in och täcker upp för ordinarie personal utan att få betalt. De ska enligt reglerna inte ta det ansvar en anställd har under praktiken men det händer lite då och då. Även om vi informerar parterna om vilka regler som gäller kan praktikanterna ändå bryta mot dessa för att förbättra sina anställningsmöjligheter hos företaget för att de ställer upp. Så kallade provjobb utan lön (inför ev. anställning) verkar numera vara praxis inom café och restaurang. Om den som söker jobbet inte går med på att provjobba utan lön erbjuds någon annan jobbet. Pooler är ett problem, när man anställs i en pool och bara får betalt när man får jobba. att det inte alltid finns något skrivet anställningsavtal Telefonförsäljning etc. där lönen inte går att leva på/är lägre än A kassa Svarta pengar i kombination med vita i restaurangbranschen Arbetsgivare som kvittar övertid mot sjukdagar, beviljar inte ledigheter vid begravning av nära anhörig osv. Enbart provisionslöner framförallt vid säljararbeten. Långvariga behov/timanställningar. Endast prestationsbaserad lön (kan inte leva på lönen) Vi ser att unga ofta inte känner till vem som är deras arbetsgivare. Man är ofta dåliga på att läsa sitt anställningsavtal och ställa frågor om sådant man inte förstår. Under de senaste åren ser vi en kraftig trend i att bemannings/rekryteringsföretag använder Platsbanken för att söka personal till utländska företag. Ofta handlar det om Norska företag. Vi har under flera år haft mycket problem med ett företag, som nu får annonsera i princip hur de vill. EURES i Norge har haft problem med detta företag då de ofta ljuger om anställningsvillkor och annat i deras annonser och de ville inte att de skulle få denna "gräddfil" in på Platsbanken längre. De såg att arbetssökanden for illa. Företaget spärrades från att annonsera i Platsbanken en kort tid men sedan kom besked från någon i ledningen att vi fick backa på det. Många arbetsgivare är enbart intresserad av att anställa någon med lönesubvention. När subenventionen från samhället tar slut blir person arbetslös igen. Gäller till exempel ofta nystartsjobb. LAS dagar. Där personer få gå där de blir utlasade. Trots utlovad anställning inom LAS perioden. A kassan gör ingenting, detta bara fortsätter o fortsätter. Har varit så i evighet. Istället för att arbetsgivaren anställer, så blir den utlasade personalen ersatta med nya timanställda. Det har blivit vanligare de senaste åren att anställda har lön långt under kollektivavtal (speciallt ungdomar), typ kr/timmen. De får veta att vill de inte ha jobbet så finns andra att anställa. Förändringen började vid konjunkturnedgången Idag är bidrag och låga löner något som är regel inom vissa yrken (taxi, städ, restaurang). Det är ofta bara att följa de yrken där antalet bidrad är vanligast. Där är ofta även villkoren sämst. Att man anställer "terminsvis" och har uppehåll ex.3 månader då ungdomen blir arbetslös, eller undviker anställningar över jul där det är mycket röda dagar osv. Många mindre företag har inget avtal, många unga även äldre saknar medlemskap i fack. Kan inte peka på vad som saknas i anställningsvillkoren men strul uppkommer i samband med lön och ledigheter (vad det är som gäller). Ett stort problem är att unga inte har koll på skäliga löner, att arbetsgivarna betalar svart lön på sidan om ordinarie anställning för tex övertid. Det dom inte tänker på är att inga försäkringar gäller, att det varken är grundande för a kassa eller pension osv. Dom har heller inte koll på vad som är rimliga krav från arbetsgivarens sida. Min bild är att unga vuxna kanske inte förstår att de arbetar under felaktiga/ konstiga arbetsvillkor och därför inte säger ifrån och inte frågar oss arbetsförmedlare om det. Många är glada att bara få betalt. De flesta unga jag möter har inte a kassa.. Anställningsvillkor som har som förutsättning att man är student. Medför att sökande skriver in sig på tex komvux utan avsikt att studera bara obba. Studenter på studieförberedandeprogram på gymnasiet jobbar mycket extra i tex butiker och restauranger och missar då chans till bra beyg. Arbetslösa ungdomar som är lite äldre (och kanske inte samma studieförutsättningar) missar chans till lämpliga jobb.

8 "Provjobb" gratis under ibland längre perioder. Inget skrivet, outtalat om antal timmar/vecka, arbetstider, semesterersättning, uppsägningstid, svårt att få ut arbetsgivarintyg vid anställningens upphörande. Kunskap om a kassan saknas. Arbetslösa kan gå på försörjningsstöd (socialbidrag) fast att det finns ett arbetsvillkor i a kassan upparbetat. Många timanställda får ingen ersättning när de blir sjuka på inbokade pass. Restauranger låter ungdomar "provjobba" några veckor utan ersättning. Sen kanske dom får en anställning Man kan säga att arbetsgivare blir mer och mer intresserade av anställningsformer som genererar höga bidrag som särkiltansällningsstöd (SAS) eller NYJ och att det finns ett utnyttjande i viss mån med tisbegränsade anställningar för att sedan kunna ta en en ny person med NYJ/SAS. Ungdomar vet för ofta inte varför de ska vara med i a kassan. De blir också utnyttjade, speciellt inom restaurang (får gå hem när det regnar etc) och har sällan avtal och de vet inget om kollektivavtal. De vet för lite om arbetsrätt och har ingen möjlighet att påverka heller. Är bara glad att få arbete liksom.. Ett generellt problem i arbetslivet utgör behovsanställningar. Ex.vis inom vården. Man kan ej planera ledigheter, helger o.s.v. man måste vara redo att gå in hursomhelst o närsomhelst. P.g.a A kassan har regler. Detta är en kvinnofälla som jag tycker att det är förvånansvärt tyst om. Semester och semesterlön /ersättning är begrepp som många arbetsgivare inte har kläm på. Otillräckliga försäkringsskydd. Störst problem tycker jag det är att unga idag inte får eller ber om ett anställningsbevis vid anställning. Det gör dem "rättslösa" när saker inträffar. Det finns arbetsgivare som utnyttjar detta och ofta inom arbeten som ej kräver någon utbildning. Dessa ungdomar får en dålig bild av arbetsgivare och arbetsmarknad. Inte bra för någon part. Först av allt, konstiga frågor ni har ställt. Klart det finns problem. Arbetsbrist gör att arbetsgivare söker supermäniskor med höga kompetens. Många anställer unga då det är lägre arbetsgivaravgifter, sen när de fyller året för "vuxen avgift" sparkas de. diskriminering av äldre Provisionsarbete är väldigt vanligt inom säljyrken (framförallt telefonsälj). Orimliga krav för att uppnå målen. Handeln anställer numera på 7% och 14%. För att täcka upp på helgerna. Restaurangbranschen utnyttjar anställningsstöden och sparkar dom så fort stödet är förbrukat och anställer sedan en ny person med någon form av anställningsstöd. Arbetsgivare (ut)nyttjar ofta anställningsstöden Instegsjobb samt Nystartsjobb med att låta personen vara anställd under tiden de kan få stöd sedan tar de in en annan person när stödtiden är slut. Jag kan se på detta från två håll. Å ena sidan är det ju bra, för det ger fler personer chansen till en anställning och att komma in på arbetsmarknaden. Å andra sidan så hämmar ju det själva syftet med att stödet finns: att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma in, MEN också att de ska kunna etablera sig långsiktigt. Detta är oerhört vanligt förekommande. Det sk "provjobbandet". Breder ut sig. Jag försöker alltid förklara för "ungarna" att det inte finns nå't som heter provjobb, men det är jättesvårt att rusta dem att klara av att säga nej. De förstår att allt arbete ska avlönas men är så sugna att de inte orkar hålla emot. Att inte arbetsgivare känner till de försäkringar som skall gälla om man son arbetsgivare inte har kollektivavtal. Språket, att många som söker arbete inte kan svenska eller engelska. Även att ungdomar är curlade, vill inte ta någon anställning utan tycker att Jobbgarantin för ungdomar är tillräckligt när man bor hemma. Inom vård och omsorg finns nästan inga möjligheter längre att få en fast anställning, dvs. tillsvidareanställning. Nystartsjobb avslutas också ganska ofta av arbetsgivaren när bidraget löper ut. Att man förväntas provjobb utan lön i syfte att visa vad man går för och för att få ett jobb.

9 Arbetsgivare vill anställa ungdomar med nystartsjobb. Men det gäller även andra arbetssökande. Det blir som om folk går på rea. Enligt min mening är denna attityd förkastlig. Det blir så att man bygger in långa arbetslösa tidsperioder så att folk kan få chansen att bli anställd med nystartsjobb. Även förekommer att folk som har fått långa praktik som ledar till nystartsjobb får inte fortsätt anställning när stödet tar slut efter ett år. När jag har ringt upp arbetsgivarna så säger att de har inte råd att anställa personen fast de är upplärd och mycket duktig på sitt jobb. Arbetsgivarna har satt det här i system. Även underleverantörer till kommunen kör så. Det här är en inbyggd katastrof för de arbetslösa. Sms anställn, Sitter och väntar på sms och inte ens vågar gå på toa utan att mobilen är med. Problemet är att arbetssökande inte är medelemmar i facket och att de frågar oss om dessa frågor som inte tillhör vårt uppdrag.. Jag har sett att framför allt icke svenskar utnyttjas som timvikaerier inom vården och att när de arbetat tillräckligt länge för att bli lasade så får de intearbeta kvar hos arbetsgivaren, jag tror tyvärr att invandrare generellt har sämre anställningsvillkor än infödda svenskar, det kan vara något att kolla upp tycker jag! Kommunernas 1 åriga anställningar med rekryteringsstöd för att sedan "slippa" betala försörjningsstöd. Offentliga sektorns betydligt hårdare och tuffare attityd mot medarbetare som fått ont. De "köps ut" betydligt snabbare och okänsligare idag Avsaknaden av anställningsavtal I Stockholm är inte arbetslösheten för ungdomar ett stort problem. Det stora problemet är snarare att många ungdomar inte vill ta de jobb som finns. Vi har återkommande rekryteringsträffar som riktar sig mot ungdomar men uppslutningen är extremt dålig. Nystartsjobb, löner höga. Vem tar egentligen ut lönen. Alla deltidsanställda inom t ex vården eller busschaufförer med delade pass. Har man långt till arbetsplatsen har man ingen nytta av 4 5 timmars ledigt. Försäljare (telefon) som inte får betalt om de inte säljer, trots att de jobbar flera timmar och försöker sälja. Hotell & Restaurangbranschen som regelvidrigt fortsätter med "provjobba" gratis, ibland 2 3 veckor, för att se om personen kan anställas (även servitriser med mycket erfarenhet och utbildning). Ibland sätts det i system och provjobbarna byts ut per automatik. Tidsbegränsade anställningar som förlängs tex en månad i taget. Osäkra timvikariat inom vård/omsorg som sällan leder till fasta anställningar pga LAS regler. Arbetssökande som har praktik uppger ofta att arbetsgivaren i möte med AF ger ett intryck av att de är supernöjda och att de kommer att anställa. I verkligheten (när AF inte är närvarande) uttrycker arbetsgivaren sällan uppskattning och har inga planer på att anställa. Vilket såklart leder till att arbetssökanden känner sig utnyttjad och lurad. En del får höra att dom ska provjobba gratis för att se om dom ska få anställning sen. Att det inte skrivs anställningsavtal. Att dom inte får ut semesterersättningar. Kommunala anställningar som förutsätter funktionsnedsättningar och lönestöd. Att man inte alltid får ett anställningskontrakt. det finns en hel del jobb där sökande bara får provisionslön sen kan arbetsgivaren säga att nej du har sålt för få för att det över huvud taget ska bli någon provisionsersättning. Först få de info om att de får x% per såld t ex städmaskin, sen när du då kanske lyckats sälja tre får de veta att för att de ska få någon ersättning så måste dom ha sålt 7 maskiner. Den sökande tar hela risken. Ersättningen från a kassan bygger på senaste lönen(en sammanställning) men har man jobbat med provisionslön och försökt få någon eller få upp den under en längre tid kan alltså ersättningen bli väldigt låg. Många har generellt en dålig kunskap kring arbetsmarknadens krav, villkor, skyldigheter och rättigheter. Det finns brister både hos arbetsgivare och hos arbetssökande. Det handlar om försäkringar, löner, semester m.m. Har träffat personer som svartarbetat och inte vetat om det. Vilket visat sig när de skulle söka akassa. Tele/sälj uppfattas av de flesta som en tuff värld där man kanske har lärt sig något men inte kunnat arbeta ihop tillräckligt med pengar att klara sig på och känner sig utnyttjad. De som inte provat branschen har hört talas om detta och har svårt att motivera sig att söka jobben samt har svårt att urskilja vad som egentligen gäller.

10 Vi rekommenderar unga att alltid kontrollera med någon kunnig i deras närhet vad det gäller avtal. Unga får sparken pga arbetsbrist även om det inte råder arbetsbrist på företaget. Det egentliga skälet är att de börjar ställa krav (normal lön, arbetstider osv.) Då de sällan är med i facket är det ingen som bevakar att företaget anställer någon annan fastän att de egentligen skulle vara i karens för att återanställa någon. Provjobb. Vanligt förekommande att arbetssökande meddelar att de blivit erbjuden arbete men att de först måste provjobba gratis i upp till en vecka. Vanligast inom restaurang. Ökat ansvar på arbetsgivaren leder till större problem för personer med funktionshinder att få anställning. Instegsjobb och nystartsjobb. Där den anställde tvingas återbetala del av lönen till arbetsgivaren. Man tom kör dem till bankomaten samma dag som lönen betalas ut och så tar de direkt tillbaka en del av lönen. Värst är instegsjobben där de är kopplade till uppehålls och arbetstillstånd. Det liknar i förfärande många fall rena slavvillkoren o illojal konkurrens så det stänker. De är dessutom helt rättslösa för om de anmäler så blir de av med jobbet o tillstånden o utvisas. Många som arbetar i kommunens verksamhet men inte har rätt utbildning, så fort man uppnår LAS:dagarna så får man inte en enda timma trots att man arbetat och ställt upp under åren. Unga sökande är inte med i vare sig fack eller a kassa, de känner inte till regler runt anställningar och arbetsmarknad (LAS, Semesterlagen etc). Det är väldigt svårt för dem i en anställningssituation och då kommer de till oss. Det finns inga fack som vill prata med dem eftersom de inte är medlem, och att nå t.ex. Alfakassan via telefon har sökande vittnat om är väldigt svårt. Facket bör ta ett mycket större ansvar gentemot arbetsgivarna. Det är inte Arbetsförmedlingens uppdrag. Får ej ut hela lönen vanligt vid anställningsstöd. Problematiken kring särskilt anställningsstöd som är undantagen LAS. Det är den anställning som jag som arbetsförmedlare får flest frågor kring. Fler och fler arbetsgivare och speciellt bemanningsföretag kräver utdrag ur belastningsregistret. Det kan vara av vikt att lyfta att vissa arbetsgivare kan använda praktikanter och erbjuda lönen svart jag som jobbar med mediabranschen tycker det är märkliga överenskommelser ibland, bla för journalister. Det är relativt vanligt att arbetsgivare inte vill skriva arbetsgivarintyg, vilket gör att den sökande inte kan ansöka om a kassa, eller att det dröjer orimligt länge innan arbetsgivaren skriver intyget. Sedan ett år tillbaka har jag inte arbetat i direktservice regelbundet så jag stöter inte på dessa frågor så ofta längre. Det hände kanske någon gång i månaden att man pratar med sökande som har problem med att få in arbetsgivarintyget från tidigare anställning. Det händer att arbetsgivare anställer personer som saknar arbetstillstånd i Sverige. Lovad många timmar, får bara arbeta ett fåtal. Lovad fast lön, jobbar på provision. Lovad goda provisionsvilkor, jobbar med bedrövliga provisionsvilkor. I restaurang förväntas du jobba den tid det behövs långt fram på kväll/natt men belatl bara för 8h. Lovad varierad tjänstgöringstider, men jobbar främst kvällar och helger. Schema sätts med bara någon dags framförhållning. och så vidare och så vidare. Mindre arbetsgivare verkar inte ha så bra koll på villkor/lagar/regler. Många unga vet inte heller vad de kan förvänta sig. Jag upplever att jag ofta får ge information om anställningsformer, semesterersättningar/semesterrättigheter samt frågor kring när lön uteblivit. Problemet är att många unga inte tillhör något fackligt förbund där man kan få hjälp med avtal och arbetsrättsfrågor. Vi på Arbetsförmedlingen får ofta höra saker när det redan är försent. Vi granskar inte hur ett företag efterlever arbetsrätten, det är inte vår roll. Däremot försöker vi göra andra arbetssökande och fackförbund uppmärksamma på vissa oseriösa företag (men vi kan inte stoppa de arbetssökande från att söka jobben) Så väl ungdomar som arbetsgivare (främst små företag) har dålig, rent av mycket dålig koll på hur anställningsvillkor ska utformas, vilka regler som finns, vilka rättigheter, skyldigheter osv. Inom vissa branscher (restaurang, lager, butiker, frisörer, bilverkstäder mm) är det legio att arbetsgivaren efterfrågar om den sökande är berättigad till anställningsstöd. Principen är: har du rätt till nystartsjobb är du intressant annars inte. Vissa arbetsgivare skickar helt fräckt den sökande med ett förhandlingsbud till Af och anger på vilken nivå ett anställningsstöd "bör" ligga för att anställning skall komma till stånd. Det vittnar bara om deras egen okunnighet eftersom vi som statlig myndighet styrs av ett regelverk som i detalj reglerar hur anställningsstöden beräknas. I exemplet med nystartsjobb är % satsen fast och någon förhandling kan aldrig komma på tal. Men själva attityden vittnar om en trist

11 inställning som blivit mycket mycket vanligare på senare år: att gärna anställa, men bara om vårt företag slipper bära fulla kostnaden för att anställa. Enbart provisionslön Det är väldigt vanligt att bemanningsföretagen har som "krav" att den de anställer ska vara student eller ha annan huvudsaklig sysselsättning. Vad beror det på? Är det för att det inte går att kombinera med a kassa, men vem har bestämt det? är det a kassans regler eller är det för att bemanningsföretagen ser det som mer fördelaktigt av någon anledning? Upplever att många som inget heller vill än arbeta hade passat utmärkt för dessa jobb och det är ju en väg "in" på arbetsmarknaden. Vill betona hur vissa företag (främst kommuner) använder begreppet "vid behovs anställning". Personer får där lägga sig tillgängliga i väntan på att eventuellt "bokas" på ett pass. OM de har lagt sig tillgängliga måste de vara beredda att när som helst jobba efter att de "bokats" via sms. Om de har missat att ta bort sin tillgänglighet och säger att de inte kan jobb, så straffar de sig ur systemet och får inte längre jobba. Arbetsresor inom byggsektorn, att man inte får betalt för resan till byggarbetsplatsen. Så mycket enklare när det är tecknat kollektivavtal men arbetsgivaren ska följa det också... Korrekt utformade anställningsavtal är ett annat "bristområde" Jag jobbar nära både arbetsgivare och arbetssökande. De frågor som förekommer allra mest från båda parter är vanliga frågor kring anställningsavtalet såsom uppsägningstid, antal semesterdagar, lön etc. Min uppfattning är att de allra flesta företag vill följa lagen och göra rätt för sig. Ibland saknas dock tillräcklig kunskap och då får vi hänvisa företaget vidare, arbetsförmedlaren är inte specialist på anställningsavtal/ villkor, utan vi ska hänvisa till lämplig facklig part i sådana frågor. I de allra flesta fall tror jag den enskilde arbetsförmedlaren har mycket liten inblick i vad som står i anställningsavtalet eller vilka arbetsvillkor som gäller för sökande. Få beslut vi fattar kräver kopia på anställningsavtal. Inget beslut mig veterligen kräver att sökande ska redovisa för sina anställningsvillkor. Om sökande är anställd med någon form av anställningsstöd och denne känner att man har orimliga villkor, då är det viktigt att Arbetsförmedlaren/Arbetsförmedlingen för reda på det. Händer att just Ungdomar som inte har erfarenhet kliver på arbetet med muntliga löften och att anställningsbevis dröjer eller att de får påminna om det. Då pratar vi mindre privata företag. Förekommer i efterhand att löner inte stämmer samt att de inte haft rätt till semester osv... Inte ovanligt att företag vill att man skall provjobba gratis innan ev anställning Vissa arbetsgivare har dålig vetskap om anställningsavtal. Vid behovsanställningar i bemanningsföretag samt timanställningar är ett bekymmer för våra arbetssökande. Det resulterar i en osäkerhet kring ekonomin samt planering av det dagliga livet. Utan fast anställning är det svårt att få en bostad, teckna olika abonemang etc. att det saknas skriftligt avtal. vilket gör det svårare för den anställde att hävda sin rätt, klassisk ex på "ord står mot ord" Skolan rustar inte ungdomarna inför anställning. Kunskap om anställningsavtal och anställningsformer. Semesterersättning som arbetsgivaren uppger att den anställde inte får eftersom han jobbar med anställningsstöd När det inte finns kollektivavtal så är det ibland så att arbetsgivaren inte har sina anställda försäkrade. Det kan också innebära att de inte betalar in till pension. Uppsägningar på grund av arbetsbrist men där en ersättningsrekrytering sker direkt efter. Arbetsgivarna är ovilliga att anställa sökande som inte har rätt till stöd, till exempel nystartsjobb. Arbetsmarknaden blir förvriden när rätt till stöd blir en förutsättning för att få jobb. Att en del bemanningsföretag kräver att den anställde har en annan sysselsättig/försörjning på minst 50% för att få anställning. Det är inte bara ungdomar som kan råka illa ut. Även äldre kan hamna hos arbetsgivare som inte följer arbetstidslagar mm. Inom restaurang är det inte ovanligt med "provjobb", personen jobbar allt från en dag till några veckor utan ett anställningsavtal och får sedan ingen lön eller någon anställning. Bemanningsföretagens villkor. När den avtalsenliga minimilönen är löjligt låg.

12 Många unga har problem med att arbetsgivare ej betalar ut lön eller vägrar skriva anställningsavtal. Främst inom restaurangbranschen. Man betalar inte ut lönen i tid. Personer överlag har ofta dålig koll på villkoren angående sin egen anställning vilket förstås kan bli ett problem. Som Arbetsförmedlare kan man ibland fundera över om arbetsgivare faktiskt förstår i vilken sits de sätter arbetstagaren med långvariga perioder av behovsanställningar/tillfälliga timanställningar. kortare anställningar som förlängs enbart fram till dagen innan en tillsvidare anställning träds i kraft. Kommuner som utnyttjar de olika bidragen där man rotera, dvs efter avslutat lönebidrag (nystartsjobb/instegsjobb) så sägs sökande upp och man tar in någon ny. Detta är ett sätt att undgå LAS Arbetsgivare går in med "beställning" gällande att de vill ha sökande som har tillgång till "bidrag" ej förenligt med AF s uppdrag vi ska utgå ifrån kompetens m.m. Det jag tänker på är inte gruppen upp till 30 eftersom jag inte jobbar så mycket med dem. Tänker istället på alla de som uppgivet berättar hur de arbetar i behovsanställningar på timmar, hur de väntar på att ringas in på morgonen eller kvällen, oftast kvinnor men även män förstås med egna barn, i sitt arbete som vårdbiträde och personal inom förskola. Omtyckta och duktiga personer väldigt lämpliga för sina jobb som tvingas acceptera vaga löften om att det ska bli fast så småningom, och på så vis hålls de kvar sig kvar för att sedan sägas upp. Varpå de tvingas leta rätt på nästa behovsanställning, eftersom ingen annan anställningsform står till buds och där det blir med samma visa igen. På nytt ska de lära sig alla barn, bygga kontakter med föräldrar /vårdtagare och kollegor och försöka förhålla sig till lösa löften från sin ledning. De kommer uppgiva och utmattade. Men detta känner ni ju till. Att Arbetsgivare erbjuder en ungdom arbete och under villkoret att de provjobbar utan ersättning först. Sökande/arbetstagare har inte koll på rätten till semester. Arbetsgivare är dåliga att informera om detta i vissa fall, försöker slippa undan. Arbetsgivare som struntar i anställningsavtal eller skriver på en låg tjänstgöringsgrad men personen arbetar mer. Detta för att bara behöva betala en mindre lön vid uppsägning. Under den senaste tiden verkar det som att löneökningen har inte varit som det ska enligt kollektiv avtal och främst inom kommunal verksamhet accepteras detta. Att personer blir uppsagda när deras anställningsstöd tar slut. Att personer inte får den lön som företaget har uppgivit att de ska få när de ansökt om anställningsvillkor. Att personer blir uppsagda pga sjukdom när de har anställningsstöd. Att personer som inte pratar bra svenska blir lurade av arbetsgivare tex att arbetsgivare betalar ut löner svart/kontakt till arbetstagare. Att personer inte får mer timmar på en anställning, särskilt inom kommunen, när de närmar sig gränsen för inlasning. Det finns hela tiden regler som gynnar och missgynnar enskilda individer. Att större matbutiker anställer på 50%, sen får ungdomarna plocka extratimmar i mån av tillgång för att få upp sin arbetstid och lön Arbetsgivare som inte betalar ut lön innan de fått ut sitt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Och som avslutar anställningen när stödet, som är menat att verka under en uppstarts/inlärningsperiod, upphör. Arbetsgivare som anställer personer som är berättigade stöd från Arbetsförmedlingen säger oftast upp personer när anställningsstöd är slut och istället anställer andra personer som är berättigade anställningsstöd. Om arbetsförmedlare ifrågasätter det blir arbetsgivare oftast arga. De vill inte bli ifrågasatta, allt ofta kränker de arbetsförmedlare som okompetenta för att frågan ställdes. Jag tror att det kan förekomma problem men jag upplever att vi som förmedlare inte får reda på det. Dels för att ungdomar inte själva vet om att de har blivit felaktigt behandlade men också för att de kan uppleva att det är oviktig information för oss. Anställning på liten deltid, och där man ska vara redo att jobba mer när arbetsgivaren behöver det. Den anställda behöver samtidigt pengarna så man är tacksam för fler timmar. Gäller ofta affärer. Nej! Varför stora butikskedjor mer sällan erbjuder anställningar som motsvarar heltid (garanterar

13 arbete 160 tim/mån) trots långa öppethållande tider och helgöppet? Att man inte får ut lön om man skadar sig. Att du blir uppsagd istället för rehabiliterad. Löner under kollektivatlasnivåer. När det blir problem är det svårt för den sökande om företaget inte har kollektivavtal/eller ej är med i facket. Personer kommer ofta till oss och vill ha hjälp att få sin lön utbetald i efterskott när det upptäckt att arbetsgivaren inte är seriös. Då kan det också komma fram att de har "timanställningar" och blir hemskickade om det inte finns ngt jobb. Det är sällan den typ av frågor i har i enkäten tas upp i förskott, innan anställningen. Hörde att ett städföretag endast betalade lön för de timmarna som ägnades åt faktisk städning, men inte för transporterna mellan arbetsplatserna som ju blev flera då det handlade om hemstäd hos privatpersoner. Vet dock inte hur vanligt detta är. Även lönevillkor hos vissa säljföretag som verkar helt orimliga, tex att personen själv ska betala för sitt demoex av dammsugare tex (vad jag har hört av arbetssökanden). Allt vanligare att industrin anställer på visstid också, ibland via bemanningsföretag och ibland själva. Jag möter ungdomar som pendlar in och ut på jobb på samma arbetsplats. Det finns även arbetsgivare som "fiskar" om billig arbetskraft i utlandet bla chaufförsjobb och skogsjobb. Oftast anlitar de en tredjepart i respektive land. Vanlig med rumänska medborgare som jobbar inom skogsplantering under sommaren. timanställda i vården är en tuff situation att leva i, sänker hela vårdsektorn, bemanningsföretag som anställer till tuffa krävande jobb där skador är vanliga kritiska röster får inga jobb. Arbetsgivaren uppger inget om semester Antal arbetade timmar dvs för lite eller för mycket utan att ungdomen känner att han/hon kan göra nåt åt det. Ofta inte populärt att säga att man ska prata med facket. Arbetsgivarna vill nästan alltid villkora om att få olika former av statliga lönesubventioner och dessutom mycket långa "gratis" praktikperioder, oftast 3 månader och däröver. Arbetsförmedlarna blir dessutom oftast konkurrensutsatta av kollegor, vilket betyder att om man inte lyckas med högt bidrag från en förmedlare, så går man till en annan förmedlare som blir glad över att få ut en person i jobb, även om bidraget då är alldeles för högt. Ett stort problem är att många unga varken känner till sina rättigheter eller skyldigheter i arbetslivet, borde utbildas mer inom detta på gymnasiet. Många vet ej vart de ska vända sig med ev oklarheter, och framför allt, vågar inte gå vidare med det av rädsla att bli av med jobbet. Jag arbetar med ungdomar under 30 år som har funktionsnedsättningar och jag upplever att många arbetsgivare är väldigt modiga som vågar anställa ur målgruppen. JA! Det stora problemet på arbetsmarknaden idag är den låga fackliga medvetenheten som gör att man inte vet om sina rättigheter och inte heller hävdar sina rättigheter. Den bristande fackliga närvaron ute på arbetsplatserna gör inte saken bättre. Unga människor är därför helt utlämnade på en arbetsmarknad som blir alltmer vilda västern, Granska Taxi branschen Att lönen är för låg hör jag ibland talas om Man får inte lön enligt anställningsavtalet. Man får utbetalt sin lön och tvingas återbetala en del till arbetsgivaren för att det inte ska synas. Ungdomar får provjobba utan ersättning med löfte om anställning, det blir i regel ingen anställning utan företaget har provjobbare på löpande band för att klara okvalificerade arbetsuppgifter. En kontroll hur arbetstiderna förhåller sig på Pizzerior som tex. anställer sökande från ett annat land och på det sättet ger den anställde uppehållstillstånd. Erbjudanden om att provjobba gratis, som inte leder till anställningar Slarvas med anställningskontrakt. Vissa företag inte så noga med att tala om att det rör sig om provisionsbaserad lön och i vissa fall krav på att ha/använda sig av sina sociala kontaktnät i jobbet. Tim /behovsanställningar och kortare anställningsperioder ökat, liksom anställningar via bemanningsföretag. Företag inom vården som bara erbjuder timanställning och som inte godkänner att den anställde söker arbete hos en annan konkurrent för att höja sin inkomst. Vårdföretag som vill ha praktikanter under sommarmånaderna. Arbetsgivare som bara anställer under sommaren med Nystartsjobb. Bemanningsföretag, provisionsbaserade löner, osäkra anställningar

14 Det absolut vanligaste är de sk "provjobben". Dvs ungdomarna ska provjobba 1 5 dgr gratis för att arbetsgivaren ska se att de "passar". Arbetsgivarna har inte ordning på papper, arbetsgivarintyg, lönespec, anställningsavtal etc. Arbetsgivare som får lönebidrag men väljer att "glömma bort" varför de får lönebidrag. Dvs kräver lika mycket av en anställd som de får lönebidrag för som vilken anställd som helst Te x inom hemtjänst får den anställde endast lön under arbetstid då den är hos brukaren och utför uppdraget brukaren har. Det som är runt om uppgifter som att hämta/lämna nyckel till brukaren för att ta sig in, hämta matlådor, medicin etc till brukaren ingår inte i arbetstiden och avlönas ej. många saknar skriftliga anställningsavtal Fackföreningar bör informera även dem unga som inte är medlemmar om vilka villkor som gäller och hur lönelägen och förmånslägen ser ut tycker jag. Flera unga uppger när dem kontaktar ett fackförbund att dem inte får så mycket stöd om dem inte är medlemmar. Gymnasieskolan behöver också ta ett större ansvar att inom tex samhällskunskapen utbilda mer i olika anställningsvillkor på ett mer praktiskt och verklighetsnära sätt. Behovsanaställda saknar övertidsersättning eftersom de inte har någon reglerad arbetstid. Kan därför få jobba timmar och kan inte tacka nej till arbete dagen efter för då blir de inte erbjudna något mer arbete. Vanligt inom offentlig sektor Att anställda inte får anställningsbevis. Erbjuds timanställning på schemalagd heltid istället för heltids tillsvidareanställning eller heltidsvikariat Delade arbetspass allt vanligare Att erfarenhet inte ger högre lön Attityden hårdnat om du t ex måste ta ut VAB Arbetsgivare vill inte anställa utan någon form av bidrag. Man efterfrågar arbetskraft där man är berättigad till ekonomiskt stöd, annars klarar de inte sin verksamhet. "Personal är för dyrt". Praktik ersätter provanställningar. Den anställde får t ex inget anställningskontrakt eller lönespecifikationer. Timanställd vid behov eller behovsanställd.. Ses av många som en anställning men behöver inte betyda konkret arbete tyvärr.. DE flesta arbetsgivarna är schyssta. Kan dock ibland sakna kunskap. Arbetsgivare som skriver anställningsavtal på heltid och månadslön och i verkligheten är det timmar och inslag av provision. De måste sälja för en viss grad för att få sin månadslön Ungdomar som inte får ut sin lön alls... Personer som blir uppsagda utan att arbetsgivaren följer LAS. Generellt mycket sämre villkor för de anställda överallt. Vissa branscher är mer representerade. Transport, restaurang och bygg. Seriösa byggföretag är förtvivlade och maktlösa inför snevriden konkurrens och prisdumpningar. har varit i kontakt med några ungdomar som har arbetat utan lön / avtal under någon vecka för att visa upp sig och vad dom kan.. Upplever att dessa ungdomar tror att det är lagligt av arbetsgivaren att göra på detta sätt. Arbetsgivare inom restaurang ställer krav på att arbetstagare ska jobba mer än 40 timmar i veckan och inte heller få övertid eller mertid för det. Många har frågor kring semesterersättning som inte betalas ut då man "bara sommarjobbar" och inte har semester. Även anställningsavtal som är mycket enkla (simpla) och otydliga. Ganska ofta får den anställde inte ut något arbetsgivarintyg efter avslutad anställning då han/hon ska ansöka om a kassa. Arbetsgivare utnyttjar arbetskraft. Inte bara ungdomar. Vill inte anställa om de inte får stöd från Arbetsförmedlingen. Har hört om de som stämplar in på byggarbetsplats, och de polska arbetarna går runt grinden och stämpelklockan. Arbetar hur länge som helst utan lön.

15 Kommuner timanställer och låter folk (ofta ungdomar) arbeta inom vård och som personlig assistent, obekväm arbetstid, delade turer etc. Men då LAS är nära att träda i kraft, får de inte arbeta mera. Arbetstagare i Sverige verkar inte bli skyddade av våra lagar och regler längre. Facken har inget att säga till om (arbetar själv fackligt, och får hela tiden höra att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet). Det finns inget att sätta emot, arbetsgivare har blivit så slipade att kringgå regler. Om de ens känner till dessa... Många bemanningsföretag annonserar även hos oss på Arbetsförmedlingen, utan att ha en tjänst som ska tillsättas. De vill bara ha personal i sina pooler. Vilket är väldigt svårt för oss att kontrollera. Det borde definitivt bli en ordentlig kontroll av anställningsvillkor genom bemanningsföretgag. Som exempelvis de som bara vänder sig till studenter. Varför det? En som vill ha en timanställning, kan det inte spela någon roll om personen är student eller ej... Under sommaren är det många ungdomar som blir erbjudna anställningar inom restaurang och café med oseriösa och oacceptabla villkor. Dessa ungdomar vänder sig till Arbetsförmedlingen med frågor gällande detta, jag hänvisar främst till fackförbundet. Den som har en tidsbegränsad anställning, springvikarie eller arbetslös och skadar sig/blir långtidssjuk är helt utan skydd och stöd från samhället. De förlorar sin attraktivitet på arbetsmarknaden och hur mycket AF än försöker göra för dem tackar arbetsgivare ja eller nej som de behagar. Dessa människor har ingen rätt till jobb, kommuner och andra offentliga arbetsgivare har inte heller någon skyldighet att ta ansvar för dessa medborgare. Och AF kan inte bestämma att arbetsgivare ska ta emot personer med funktionsnedsättningar eller sjukskrivningshistorik, det är alltid arbetsgivaren själv som bestämmer vem som ska få anställning. Så även om FK eller AF har och tarrehabiliteringsansvar så kvarstår för många frågan: Rehabilitering till vad? Anställning med stöd i form av främst Nystartsjobb som tränger undan "vanliga" anställningar då arbetsgivare är mer intresserade av stödet/ekonomi än av den enskilda anställdes kompetens. Att man idag ofta blir uppsagd på grund av arbetsbrist, när det inte finns någon arbetsbrist, och att man direkt anställer en annan person. Många företag har inte kollektivavtal och många företagare har dålig koll på vilket ansvar de har som arbetsgivare. Största problemet idag är att arbetsgivare idag inte känner till alla möjligheter som finns i samhället. Arbetsgivare orkar inte själva ta reda på och har inte kunskapen kring arbetsgivarmöjligheter. Detta gäller också kommuner, landsting och större företag. Önskar att ni vågade följa upp de exempel på hur man kan arbeta och få det hela att fungera på ett positivt sätt. Arbetstagare/ sökande undrar om det är lag i Sverige att den sökande ska betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren Inom vården och handeln verkar det mer normalt än undantag att personer får timanställning/tillfällig anställning, fast det egentligen behövs heltidstjänster. T ex 6 personer får timanställning istället för 5 heltidsanställning. När personen nått nästan två år med tillfälliga anställningar, får de inte fler timmar eftersom arbetsgivaren då måste anställa. Ett stort problem på arbetsmarknaden som tidigare inte varit lika vanligt är att arbetsgivare säger upp sina anställda t ex två månader per år och "räknar med" att det ska komma tillbaka efter den perioden trots att de uppsagda faktiskt är skyldiga att söka och ta andra jobb om de är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har a kassa. På så sätt blir det staten som får betala den tid som arbetsgivaren tidigare betalade för när det var lite att göra. Denna förändring har blivit tydlig speciellt sedan en bransch som byggbranschen som tidigare behöll sin personal även under lågsäsong nu säger upp dem. Detta är så klart inget vetenskapligt uttalande, bara en observation från en förmedlare under en femårsperiod. Storstadsfenomen? Upplever inte att villkoren ser ut på detta vis, uppmanar sökande att kolla att kontakta fackförbunden ang avtal. Det är framför allt ungdomar som råkar illa ut. Vid subventionerade anställningar händer det att arbetsgivare i praktiken struntar i på vilka villkor de får ekonomiskt stöd. Trots muntlig information från Af och informationsmaterial om stödet (vilket vi alltid ger) är det som att vissa arbetsgivare bara ser pengarna och inte vill kännas vid varför de får dem. Vi på Arbetsförmedlingen får ofta ta kontakt med arbetsgivaren och i vissa fall bryta anställningen om regelverket som ska skydda den sökande respekteras. Det tar för lång tid att räkna upp. Man skulle kunna skriva en hel bok om ämnet... Många upplever stress över visstidsanställningar. Det känner jag ökar i form av frågor kring detta. 1. Allt för låga löner (för låga enligt fackets normer) vid nystartsjobb som godkänts av Arbetsförmedlingen.

16 2. Sökande i praktik får bristfällig handledning av arbetsgivaren. Ibland följs ej överenskommelsen om praktikens syfte och innehåll. Oklarheter kring rätt till semester/semesterersättning. Oklarheter till skäl för uppsägning och uppsägningstider. Arbetsgivare känner inte till sitt ansvar som arbetsgivare. Arbetsgivare har inte kollektivavtal och känner inte till vad kollektivavtal är. Arbetsgivare skriver inte anställningsavtal fort nog. Arbetsgivare vill gärna ha praktikanter som de sätter i system att ha löpande. Arbetsgivare känner inte till skyldigheter som arbetsgivaravgifter. Att företaget inte betalar avtalsenliga löner Att företaget saknar rätt försäkringar Att företaget inte betalar pensionsavgift Att företaget inte betalar ut semester ersättning Att företaget inte tillåter att man svarar eller ringer privata samtal Timanställning som pågår år ut och år in där det enligt avtalen är ok men för sökanden inte ett tillfredställande anställningsform, förekommer bl.a. inom transportområdet, restaurang, vård m.fl. Anställningsstöd i form av Nystartsjobb konkurrerar ut anställningar utan anställningsstöd. Arbetsgivarna har på senare tid efterfrågat anställningsstöd oftare än tidigare. Arbetsgivarna verkar också ibland mer angelägna om att få ett anställningsstöd än att få kompetent och rätt personal, att stödet är ett större krav än kompetensen. Det är mycket tillfälliga timanställningar via bemannings/rekryteringsföretag, där ungdomen endast får jobba ett fåtal timmar i veckan eller månaden. Jag tycker att bemanningsbranschen har gjort en uppsträckning även om det förekommer oseriösa arbetsgivare. Jag upplever att det finns fler oseriösa arbetsgivare inom café och restaurangbranschen. 1) att företag säger upp anställda som ej har anställningsstöd, för att senare anställa andra personer med anställningsstöd, t ex Nystartsjobb. 2) att en hel del företag i hög grad huvudsakligen anställer personer med anställningsstöd, t ex Nystartsjobb eller Instegsjobb. Och när detta stöd tar slut (enligt gällande regelverk) får personen oftast ej någon fortsatt anställning. Istället anställs nya personer som har rätt till anställningsstöd. Detta är speciellt vanligt inom branscher som lokalvård, restaurang/kök etc. 3) att det är vanligt att företag önskar få ha arbetssökande på praktik i flera månader, även för enkla, mindre kvalificerade arbeten som t ex lokalvård, restaurangbiträde, butiksbiträde. Efter praktikperioden är det inte speciellt vanligt att sökande erbjuds arbete. Om arbetsgivaren erbjuder arbete, så är förutsättningen ofta att sökande ska ha rätt till någon form av anställningsstöd. 4) om arbetsgivare erbjuder anställning utan stöd, handlar det ofta om behovsanställning ("timanställning"). 5) när en handläggare t ex tar beslut om Nystartsjobb, så är både den arbetssökande och arbetsgivaren "kunder" hos Arbetsförmedlingen, och det innebär att vi kan ej ta den enes parti mot den andre. Om sökande har arbetsrättsliga problem med arbetsgivaren så kan ej Arbetsförmedlingen stötta den arbetssökande i detta, utan det enda som Arbetsförmedlingen kan göra är att i förlängningen avbryta beslutet. Har ekonomiska oegentligheter skett, så kan det ju också bli fråga om återkrav från Arbetsförmedlingens sida. Men vad gäller den arbetssökandes konkreta situation ( t ex att sökande ej fått ut rätt lön, fel/ingen semesterersättning, fått arbeta orimligt långa dagar etc. ) kan ej Arbetsförmedlingen göra något åt detta. annat än att avbryta beslutet, när det kommer till vår kännedom. Detta kan dock ta lång tid, eftersom den arbetssökande ofta inte vill stöta sig med arbetsgivaren och försämra sina chanser till fortsatt arbete. Jag hade senast ett besök i förra veckan där jag uppmanade den sökande att polisanmäla sin arbetsgivare, som ej betalat ut lön, men förmodligen kommer ej den sökande att göra detta, då man ej vill "ställa till bråk". Missbruket av LAS. Jag upplever att det uttnyttjas regelmässigt, främst inom vård, omsorg, förskola och skola. Det är ofta jag träffar personer som jobbar ganska mycket, och som tror att de kan ha en chans att få anställning, men när det närmar sig gränsen för att denne ska "lasas in" så blir de inte längre inringda. Oftast får sökande provanställningar där det inte skrivs några kontrakt och där det inte heller utgår någon lön de första två veckorna. Uttrycket "Provjobb" är något jag hör alltmer. Framförallt unga luras att jobba gratis i några dagar, ibland i upp till en månad. Anställningar tar slut när stöden tar slut. Arbetsgivare vill ha praktik för sökande fast sökande både har erfarenhet och utbildning. Risk för att de betalas med svarta pengar. sökande är dock där legalt då den har "praktik" och utnyttjas fullt ut.

17 Att kollektivavtal inom restaurang inte följs och att svartlöner erbjuds till de anställda. Att unga inom restaurang inte får de OB tillägg de är berättigade till. Timlön på 50 sek erbjuds ibland i småstäder för servitör/tris Största problemet jag upplever är att arbetsgivare mycket sällan vill anställa personer på heltid, utan hellre anställer fler med behovsanställning eller på fler personer på deltid, trots att behovet skulle kunna tillgodoses genom att anställa färre på heltid. Fram för allt pizzerior anställer personal med Nystartsjobb. När stödet är slut sägs personen upp. Därefter anställs en annan med samma stöd. timvikarier/deltidsanställda som inte törs söka andra jobb som ger större arbetsutbud för att de är rädda att inte få möjlighet till anställning där de jobbar som timvikarie/deltidsanställd Löner under kollektivavtalen, följer inte arbetstidlagen (sena kvällar för ungdomar inom restaurangbranchen). Tyvärr förekommer det att den anställde själv får i uppgift av sin blivande arbetsgivare att skaffa underlaget till anställningsavtalet. tim vik under alltför lång tid utan trygghet (främst vården) Anställningar med ren provisionslön. Ungdomarna vet i allmänhet väldigt lite om sina rättigheter på arbetsmarknaden. Oftast går de med på vissa villkor och märker sedan att de blivit lurade eller att det inte är enligt lag och då är det för sent. Det händer även ganska ofta att ungdomar inte får den lön de ska ha och att den vissa månader uteblir helt. Att arbetsgivare bara anställer om de får höga bidrag och om det blir en anställning med ett bidrag på tex ett år förlänger inte arbetsgivaren anställningen utan säger upp pga av arbetsbrist! Ofrivillig deltid Personer som får gå på behovsanställning på timmar hur länge som helst. Ungdomar som blir lovade sommarjobb "nästan heltid" och så visar det sig att det inte blir så många timmar. Eller så får de gå hem när det är dåligt väder (glass och trädgårdsmöbelförsäljning t.ex.). Arbetsgivare utnyttjar att unga inte har så bra koll på rättigheterna. "provjobba" inför en anställning. Särskilt i restaurangbranschen! Arbetsförmedlingen får ofta förklara för arbetsgivare dels vad ett anställningsavtal är och vad det innebär samt att de måste upprätta ett avtal. Många arbetsgivare har inte koll på sina arbetsrättsliga skyldigheter. Bemanningsföretag anställer på 6 månader men avbryter efter 5. Oklar ersättning/provisionsnivå. Anställningar med garanti på 75% arbete, men måste stämpla akassa vid t ex dåligt väder. Försäkringar saknas där det saknas kollektivavtal. Speciellt pensionsförsäkringar Vanliga arbetsgivare och bemanningsföretagen har fått mycket större makt att leka med sina anställdas öde, detta i form av att hitta på många egena påhittiga lösningar som saknar stöd i arbetsrätten. Så som att en arbetare kan tvingas gå hem upp till tregångar per dag för att det inte finnes mycket att göra under visa timmar på dagen. En anställd kan börja kl 06 och jobba till 08, och sen gå hem till kl 11, jobba till 13 vara hemma till 16 och sedan jobba till 19. Att man inte ger någon uppsägningstid Personer som anställs på deltid men inte kan/får arbeta hos andra arbetsgivare, de har heller inte rätt att stämpla a kassa eftersom de har låst hela sitt arbetsutbud till en arbetsgivare som endast erbjuder deltidslön. Semesterersättning uteblir Godkända försäkringar eller kollektivavtal. Unga inte kan om sina rättigheter, blir ofta lurade

18 Regeringen talar om att man minskat bidragen. Det är inte sant. Skillnaden är bara att det är företagen som erhåller en massa bidrag nu för tiden. För låga ingångslöner. Ex.vis: En pizzabagare med över 10års erfarenhet, över 55 år gammal får en ingångslön på 19000: Vissa bemanningsföretag kräver att personer ska ha annan sysselsättning på minst 50% för att bli anställda hos dem. Detta trots att personerna hellre tar jobbet med de villkor som gäller än att vara helt utan. timanställning i väldigt många år men jobbar alltid heltid, får ingen fast anställning Väldigt många som inte får några skriftliga avtal, blir lurade på ob ersättningar, eller blir helt utan lön om de påtalar problemen. Får arbeta några dagar obetalt i början på anställningen (som ett prov), som sällan blir en anställning, någon ny tas in, får arbeta ett par dagar osv De arbetsrättsliga området är eftersatt. Ingen kan den ordentligt. Dåligt med påföljder. Jätteviktigt att alla som jobbar med det har kunskap. Facket borde ställa upp som ett stöd till arbetsgivaren också inte som en fiende blir ofta fel. De kan ändra sig (inte alla) Politiken har ruinerat förtroendet för AF tyvärr. Vi har haft mycket bra verksamhet. Allt ifrån att matcha men framförallt att rusta folk. Kunskapen om arbetsrätt/anställningsvillkor, om vad som gäller vid anställningar är dålig hos vissa mindre företag. När vissa anställningsstöd tar slut får ofta personalen sluta och man tar in ny person med stöd. Trots att de kommit överens om en tillsvidareanställning. Personen som drabbas är oftast inte med i facket och kan inte få någon stöttning. Arbetsgivare är ofta dåliga på vilka regler som gäller, gäller nog främst mindre företag. De har inte det intresset och hinner inte med tror jag. Många ungdomar har ingen utbildning eller erfarenhet de gör att de jobbar i yrken där de enbart får arbeta timmar vid behov, ex handel, lokalvård. Det känns som era frågor tillhör "storstadsregionerna", jag jobbar på en mindre ort där vi har stor kännedom om både företag och arbetssökande och där vi sällan eller aldrig råkar ut för de problem som ni frågar om. Småföretagen känner ofta inte till hur man utformar ett anställningsavtal. Jättevanligt att företag anställer arbetssökande på anställningsstöd och ger dem på pappret oproportionerligt hög lön för att kunna få ut så mycket anställningsstöd som möjligt, för att sedan låta arbetssökande hyra arbetskläder/redskap av företaget för att få tillbaka pengarna från den höga lönen. Annat är att folk inte får arbeta den mängd timmar som står i avtalet. Många blir uppsagda med annan orsak i arbetsgivarintyget än uppsagd pga av arbetsbrist, för att företagen ska kunna fortsätta få anställningsstöd. Detta leder till att arbetssökande får 45 dagar karens då de ska söka a kassa. Att villkoren följs! Många ungdomar är inte insatta i vilka villkor som gäller. Inte med i Facket som kan driva deras frågor. AF får inte gå i dessa frågor. Det är mycket sällan vi får möta sådana här problem Att ungdomar förväntas provjobba, och inte får vare sig kontrakt eller betalt för dessa dagar. Och sedan heller inte något jobb. Behovsanställning. Att alltid vara tillhands men aldrig veta när eller om det blir något jobb. Överlag finns det många inlåsningseffekter. Det tydligaste är behovsanställningar som medför att ungdomar ständigt måste vara redo att arbeta men sällan vet när, vilket medför svåra ekonomiska situationer och stora svårigheter att planera sin vardag. Ofta måste de komplettera med försörjningsstöd. Arbetsgivare använder sig också av något de kallar "provjobba" som också är oreglerat, utan lön eller andra rättsliga skydd för de som provarbetar. Att arbetsgivare är okunninga om semesterlagen och arbetsmiljölagen. Alldeles för många tillfälliga timanställningar. I vissa branscher förväntas medarbetare arbeta längre dagar så att veckoarbetstiden överstiger 40h. Arbetsgivare vill gärna att unga "Provjobbar" dvs gratis i 1 2 veckor (ofta inom restaurang eller försäljning) inför en eventuell anställning. Hade unga och arbetsgivare istället ansökt om praktik via Arbetsförmedlingen skulle de båda vara försäkrade. "Provjobb" innebär att de inte får lön, inte är försäkrade om de själva skulle skada sig eller orsaka skada. Många unga vet heller inte att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar. Fler har uppgivit att de sedan inte fått jobbet och upplevt att de blivit utnyttjade av arbetsgivaren. Anställningskontrakt kan ändras tex när företag går sämre och de få färre timmar utan förhandling. Många anställningar är vid behov, de kan vara anställda på flera olika företag. Ofta är villkoren sämre vad gäller lön, förmåner, att arbetsgivaren inte betalar in socila avgifter som ligger till grund för kommande pension. Det finns företag

19 som saknar kollektivavtal och då anger arbetsgivaren att de följer de inom branschen gällande kollektivavtal. Timanställa inom vården eller barnomsorgen som har arbetat upp till ett viss antal timmar och arbetsgivaren säger att det finns inget jobb mer. Arbetsgivaren vill inte anställa personen som lagen säger efter ett viss antal timmar och då får personen överhuvudtaget inget arbete, inte heller på timmar. Inom hela kommunen. Heltids o deltidsanställningar minskar till förmån för timanställningar. Bra för arbetsgivaren men osäkert/otryggt för arbetstagaren Det är ytterst sällan jag som förmedlare ser de arbetssökandes anställningskontrakt och jag kan därmed inte heller ta ställning till huruvida kraven är orimliga eller ej. En stor del av problematiken är ungdomars attityd o inställning mot arbete. Många gånger bottnar arbetslösheten i att ungdomar premierar förmånerna, är kräsna och inte prioriterar att ha egen försörjning o jobba upp sig!!! Föräldrars o kompisars värderingar om status kring lämplig arbete i kombination med Medias o politikernas bevakning av ungdoms arbetslöshet har olyckligt vis förvärrat detta för ungdomar som egentligen skulle vinna på att ha ett ödmjuk inställning därmed värdesätta egen försörjning framför status eller typen av arbetet därmed vara bred på att uppnå sin dröm arbete i längden. På så sätt lägga tyngden i att ha rätt fokus o värderingar i sina val av första arbete. Så är det inte idag!!! Försäljningsföretag som säger upp ungdomar så fort du inte nått försäljningsmålen i ett par dagar. Samma företag är otydliga ang. vilken lön ungdomar kan räkna med att få (fast lön). Detta gör att jag undviker att anvisa sökande till dessa företag. Jobb med provisionslön. Arbetar 50% vitt och 50% svart. Anställningsvillkoren inom tex telefonförsäljning är ofta mycket dåliga. Många ungdomar kämpar på inom detta område men mycket svårt att få en rimlig lön. utebliven OB ersättning Ofta är det mest frågor om sökande får lön enligt kollektivavtal samt att man får uppfattningen att lönen betalas ifrån arbetsförmedlingen. Provisonsbaserade säljarjobb för ungdomar, där de förväntas ha egen bil men inte kan räkna med någon fast lön alls verkar bli mer vanliga. Svårighet för anställda inom vården att få sina långvariga timanställningar omvandlade till en fast arbetsomfattning. Gäller alla åldersgrupper. Företag som utnyttjar våra stöd Ungdomar vet oftast inte att de ska ha ett anställningskontrakt, äldre vet det mera ofta. Ser ett problem med att arbetsgivarna slarvar med anställningsavtalen, att skriva ett anställningsavtal över huvud taget. Att säljjobb ex telefonförsäljning endast har en provisionslön och ingen fast lön. detta medför att ex. ungdomar som tar denna möjlighet till försörjning jobbar heltid utan en enda krona i lön. ofta så slutar de eller får sparken efter ett par veckor eftersom de inte säljer något men det skapar ingen positiv bild av arbetsmarknaden för ungdomarna. De känner sig utnyttjade. Finns inga skrivna anställningavtal. Får ej ut lön enl tidigare överenskommelse. Har ingen reglerad sem eller sem ers enl avtal. Ett problem är att "provjobba gratis" är vedertaget framförallt inom restaurang/café. Inte bland alla företag, men många. Där måste det styras upp ordentligt, gärna fler stickprov av skatteverk/fackförening. Bristande kunskaper hos både individer och arbetsgivare om att det ska upprättas anställningsavtal och vad ett sådant bör innehålla. Även bristande kunskaper vad som är fackens kontra arbetsförmedlingens roll. Det vanligaste problemet är utan tvekan att arbetsgivare i flera branscher (ex Restaurang, Handel och Försäljning) förhalar upprättandet av anställningsavtal så länge som möjligt. Detta för att kunna hävda att det endast föreligger en behovstimanställning och därmed kunna avsluta anställningen utan uppsägningstid, dvs inget uppsägningsförfarande

20 behöver genomföras, det räcker ju med att inte ge mer arbete. Inom taxibranschen är det vanligt att arbetsgivaren anger en lön på ansökningsblanketten för Nystartsjobb medan sedan anställningskontraktet visar en annan lön. Min uppfattning är att det finns telefonsäljföretag som ej erbjuder anställningskontrakt till personal. Finns ju ffa inom kommunal verksamhet människor både yngre och äldre som fastnat i tim/deltid och när LAS reglerna träder i kraft så finns det inget behov längre för den individen... Sökande kommer sällan med dessa frågor till mig som arbetsförmedlare. De få gånger som jag får en fråga, brukar det vara något som jag behöver hänvisa den sökande att ta upp med facket för branschen. Jag visar dem då hur de hittar svar och kontaktuppgifter. Jag har stött på att sökande fått "provjobb" på restaurang utan betalning, (detta var också en fråga utanför arbetet som ställdes till mig i min egenskap av arbetsförmedlare, fackligt aktiv mm) och jag förklarade då att det finns ingenting som heter "provjobb" i laglig mening och visade då på vilka avtal som gäller för området och hur personen bör gå vidare i ärendet. Annars har jag inte i arbetet tagit del av några oegentligheter i anställningsvillkoren. De gånger jag är inblandad i att en sökande får anställning är jag också noggrann med att se till att gängse regelverk och avtal ska följas, och ofta har jag noterat att det handlar om okunskap hos företagare snarare än ett försök att utnyttja dock är de ungdomar som drabbas i detta, för att även de är mindre insatta i arbetsmarknadens regler och förhållanden. Timanställningar inom tex vården, där personer blir uppsagda av Göteborgs stad precis innan de har jobbat tre år hos arbetsgivaren, vilket skulle leda till en tillsvidareanställning. Personen erbjöds därefter ingen möjlighet att få en anställning i Göteborgs kommun på ett år. Detta för att komma runt LAS reglerna om företrädesrätt. Provjobb utan lön, ingen ob ersättning, att semesterlön ingår i ordinarie timlön vilket kan förvilla, enbart provision, ställa upp med egen bil för en för låg milersättning, ingen sjuklön, heltidsarbete för en deltidslön, Otydligt formulerade anställningsavtal som inte reglerar tex semesteruttag, föräldraledighet, lön vid övertid odyl Inte få sjuklön. Det ställs krav på läkarintyg från dag 1. Hemska arbetstider, långa dagar fre sön och långa nattliga resor ovanpå det. Om det blir en liten skada på bilen, sägs det att den är kvaddad. Utlasningen kommer ofta upp inom media. Säsongsanställningar av skolfotografer. Kan vara flera auditions för ett kontrakt. Inte få arbetsgivarintyg. Saknar kollektivavtal vilket kan vara ett tecken på att man inte betalar tjänstepension. Att arbetsgivare som få någon form av arbetsgivarstöd tror att Arbetsförmedlingen har någon form av arbetsgivaransvar. Jag misstänker att vissa i bemanningsbranschen inte följer bemanningsavtalet gällande uppsägningstider när uppdrag försvinner hastigt. Problematiskt när deltidsdagarna från a kassan tar slut, då är det inte "lönsamt" att arbeta extra. Inte ett anställningsvillkor som sådant, men ett problem för arbetslösa som har möjlighet till extrajobb. Ibland händer det att anstälda inte får någon lönespecifikation och därför inte vet vad de fått betalt för och inte eller hur mycket skatt som betalats in. Ibland händer det också att fd anstälda inte får arbetsgivarintyg när de slutar och därför får svårt att söka A kassa. Visstidsanställningar som förlängs med ytterligare visstid i all oändlighet, speciellt hos bemanningsföretag och inom vissa yrkesgrupper, exv truckförare. Otyget att bemanningsföretag anställer studenter/deltidare på tim anställning. Det gör givetvis även handel, vård m fl men de har inte kravet att det ska finnas annan sysselsättning. Typiskt nog är det många gånger kvinnliga arbeten. Att arbetsgivare uttnyttjar ungdomar för att jobbar över på kvällar och helger utan att få betalt. Vi har ingen makt att kräva ersättning av arbetsgivare. Oftast brukar det vara arbetsgivare som saknar kollektivavtal men det förekommer hos andra också då de vill att ungdomar skriver på luddigt formulerade anställningsavtal och sedan struntar i och betala även deras grundlöner. Arbetsgivare uttnyttjar kryphålen i lagar och paragrafer och vet att dom inte kommer att straffas. Träffar nästan dagligen personer (oftas vuxna) som är på väg att lasar in och där med får inte arbeta en timma till trots att man har arbetat fulltid i nästan två år. Gällande våra anställningsstöd upplever jag att fler arbetsgivare anställer sökande har möjlighet till stöd och kompetens är mindre viktigt. Så fort anställningsstödet gått ut blir sökande av med sin anställning. Om en som är timanställd tackar nej till arbete någon dag får de info att de riskerar att inte bli tillfrågade nästa gång Arbetsgivare bestämmer själva och har stöd i lagen för det. De väljer vem, på hur mycket tid de vill anställa och om det ska vara vid behov eller tillsvidare. Den här enkäten ska ni skicka till arbetsmarknadsministern. Det är där vi kan påverka. Anställningskontrakt saknas, skrivs inte i tid, intyg över praktiken, anställningen etc.

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN MOT FRAMTIDEN 2011 Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong, mur, anlägg & golv) = 6800 timmar S-Yrken (ex: plattsättning)

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-08-22 216 Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS 2017-403 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Startbild Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Startbild Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Startbild Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal.

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer