Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare"

Transkript

1 Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell och Restaurang facket bedriva ett projekt för att undersöka hur kollektivavtalen följs på arbetsplatser där man har valt att anställa arbetskraft från länder utanför EU/EES området i enlighet med den lagändring som skedde 28 och i samband med detta tecknat kollektivavtal. Samt att undersöka varför en arbetsgivare väljer att anställa restaurang/hotell personal från andra länder? Vi vill lyfta hur dessa människors anställningsvillkor ser ut? Vi vill göra Hotell och Restaurang facket synliga för medlemmar, icke medlemmar och arbetsgivare. Hypotes Vi tror att arbetsgivare med hjälp av lagändringen får en möjlighet att anställa en billigare arbetskraft då de anställdas arbetstillstånd helt och hållet är knutet till arbetsplatsen och vi misstänker att de anställda utnyttjas och ej vågar ställa krav på arbetsgivare. Mål Projektgruppen har som mål att se till att de anställda som kommer från länder utanför EU/EES området och arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal också åtnjuter de avtal som vi tecknat med arbetsgivarna. Genom att vi följer upp att kollektivavtalen följs på våra arbetsplatser ser vi till att ingen konkurrerar mot vårt löfte och tryggar därmed allas anställningar. Projektgruppen kommer driva förhandlingar mot de arbetsgivare som inte gör rätt för sig genom att inte följa kollektivavtalen. Hotell och Restaurang facket ska göra sig synliga för medlemmar, icke medlemmar och arbetsgivare. Metod Projektgruppen kommer att utföra arbetsplatsbesök i syfte att samla in information genom att samtala med arbetstagare och arbetsgivare, begära anställningsbevis, lönespecifikationer och scheman. Projektgruppen ska föra dagbok och anteckningar av samlade intryck och material. Den samlade informationen ska bedömas och vid felaktigheter skall arbetsgivaren kallas till förhandling. Om den lokala förhandlingen inte slutar i enighet kommer den att skickas vidare till central förhandling. Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

2 - Mobiltelefoner - Telefoner - SL-kort - Ombudsmän med assistenter - Övriga kontorsmaterial

3 Fakta Projektgruppen har sammanlagt besökt femtiofyra arbetsplatser under projektets tre månader. Av det samlade materialet har vi gjort en bedömning på hur många vi ska kalla till förhandling och vilka vi har bedömt kan skrivas av. I tabellen nedan redovisas resultatet. Det ska påpekas att av de avskrivna ärendena är det få som är felfria. Däremot har felaktigheterna varit i sådan liten skala att dessa kunnat rättas till vid första kontakten. Av de totalt femtiofyra arbetsplatsbesöken har trettiotre ärenden gått vidare till förhandling och tjugoen skrivits av. Samtliga 54 ärenden Gått till förhandling 5 Avskrivna utan förhandling 5

4 Av det trettiotre ärenden som gått till förhandling redovisar vi i nedanstående tabell vilka lag och/eller avtalsbrott som begåtts. I det flesta ärendena har det begåtts fler än ett lag/avtalsbrott. De felaktigheter som vi valt att redovisa är; - Felaktiga löner - Ofullständiga lönespecifikationer och anställningsbevis - Felaktig semesterersättning/semesterlön - Arbetstid såsom övertid och mertid samt dygns- och veckovilan - Felaktig Ob-ersättning - Felaktigt kostavdrag Avtalsbrott Lönedumpning Ofullständiga lönespecifikationer och anställningsbevis Felaktig semesterersättning 5 Arbetstid Felaktig OB-ersättning Felaktigt kostavdrag

5 Tabellen nedan redogör vem Hotell och Restaurang facket förhandlat för. Vi har drivit ärendena oavsett om det gällt medlem eller icke medlem på arbetsplatsen. Det vill säga, även i de ärenden det enbart rört övriga anställda. Förhandlat för Migrationsärende Övriga anställda Kombination

6 Resultaten av förhandlingarna redovisas i tabellen nedan. Av de totalt trettiotre förhandlingar gruppen drivit har förhandlingarna avslutats i enighet i tjugoen ärenden. Det vill säga man har kommit överrens om ett skadestånd eller annan åtgärd. Fyra förhandlingar har avslutats i oenighet och skickats vidare för central förhandling. Åtta ärenden har ej avslutats och pågår fortfarande. Förhandlingsutfall Avslutade i enighet Avslutade i oenighet Ej avslutade 5 4

7 I den sista tabellen redovisas vilken typ av skadestånd vi har förhandlat fram samt hur dessa har fördelats mellan medlem och förbund. Som tabellen visar har inget skadestånd tillfallit en medlem, detta av orsaken att medlemmar med arbetstillstånd innehar en rädsla för att förlora sitt arbetstillstånd. Skadestånd Allmänt skadestånd till förbundet Ekonomiskt skadestånd till förbundet Skadestånd till medlem Den totala summan uppgår till kronor.

8 Slutsats Under arbetets gång framträder en tydlig bild av arbetsplatser i Stockholm där man tecknat kollektivavtal av den enda anledningen att kunna anställa en billigare arbetskraft som är helt beroende av sin anställning för att få vistas i Sverige. Lagändringen har lett till en tillströmning av människor till vår bransch som utnyttjas att arbeta för sämre lön och villkor än vad avtalet säger. Dessa människor vågar inte ifrågasätta sina arbetsvillkor eller vända sig till facket eftersom de är bundna till sina arbetsplatser. I flera av fallen har man ansökt om att få anställa en person på villkor/lön som överstiger minimilönerna i kollektivavtalen, ansökningen har godkänts och personen anställts till vad som verkar vara schysta villkor. Verkligheten har dock sett annorlunda ut, ett talande exempel är en anställd på en krog i Länna som i anställningserbjudandet blev lovad 22 kr/månad, på anställningsbeviset var lönen sänkt till 6 kr/månad och när vi lyckades få fram dennes lönespecifikationer så var hans faktiska lön 45 kr/månad de två månader han arbetat där. Som våra resultat visar så är det inte bara de människor som kommer från icke EU/EES länder som arbetar för sämre villkor än vad kollektivavtalen säger utan ofta alla anställda på de berörda arbetsplatserna. Detta är givetvis problematiskt eftersom det urholkar kollektivavtalen i lika hög grad, dock bör man se migranternas arbetssituation ur en annan synvinkel då dessa löper en högre risk att utnyttjas då de är knutna till arbetsplatserna och kan antas ha en mer utsatt situation i samhället i stort. Däremot är det skrämmande att konstatera hur villkoren i stort ser ut för anställda i vår bransch. Av de 54 st. arbetsplatser vi besökt har som tabellerna visar 33 st. lett till förhandling där arbetsgivaren ofta brutit mot flera lag- och avtalsbrott.

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn 24 juni 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Jakobsbergsgatan 17 SE-111 44 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46 8 454 19 01 www.paconsulting.com

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Fakta och argument inför valet 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. Ordning och reda. Om en hotad arbetsmarknadsmodell

Fakta och argument inför valet 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. Ordning och reda. Om en hotad arbetsmarknadsmodell Fakta och argument inför valet 2010 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport Ordning och reda Om en hotad arbetsmarknadsmodell Bakgrund alla värnar den svenska modellen På morgonen den 17

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Arbete lokalt med kollektivavtal

Arbete lokalt med kollektivavtal Arbete lokalt med kollektivavtal Kurt Junesjö Hotell och Restaurang Facket Arbete lokalt med kollektivavtal Kurt Junesjö Hotell och Restaurang Facket 2008, Kurt Junesjö Bilder: Robert Nyberg Grafisk form

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer