DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2"

Transkript

1 AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 ENR 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents ENR 1 ENR 1.1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER/ GENERAL RULES AND PROCEDURES ENR Allmänna föreskrifter/ General rules ENR Tider då kontrollerat luftrum är upprättat/ Hours when controlled airspace is established ENR Militär flygövningstid/ Military air exercise hours ENR SUECIA kontrollområde (CTA)/ SUECIA control area (CTA) ENR Områdesnavigation (RNAV)/ Area navigation (RNAV) ENR Conditional routes (CDR)/ Conditional routes (CDR) ENR Flygning utanför kontrollerat luftrum/ Flight outside controlled airspace ENR Flyginformationstjänst/ Flight Information Service ENR Angivande av flyghöjd/ Expressing of levels ENR Rapportering av flyghöjd/ Reporting of level ENR Förfaranden för att undvika ändvirvlar (Wake turbulance)/ Wake turbulence avoidance procedures ENR VMC-klarering/ VMC clearance ENR Fastställande av möte mellan luftfartyg som utför kontrollerad flygning/ Determination that aircraft conducting controlled flights have passed each other on reciprocal tracks.. ENR Prioritet för ambulansluftfartyg/ Priority for hospital aircraft ENR Flygning inom fjällområdet i Sverige med segelflygplan eller enmotorigt luftfartyg/ Flight within the mountainous area of Sweden with glider or single engined aircraft ENR ENR 1.2 Föreskrifter för VFR-flygning/ Visual flight rules ENR General ENR VFR-flygning i luftrum klass C, utom CTR/ VFR flight in class C airspace, except CTR ENR AIRAC AMDT 6/2013

2 ENR APR 2015 AIP-SVERIGE/SWEDEN 3 VFR-flygning i luftrum klass E/ VFR flight in class E airspace ENR VFR-flygning i kontrollzon (CTR)/ VFR flight in control zone (CTR) ENR VFR-flygning mellan solnedgång och soluppgång/ VFR flight between sunset and sunrise ENR Särskilda föreskrifter för segelflygning/ Special procedures for glider operations ENR ENR 1.3 Föreskrifter för IFR-flygning/ Instrument flight rules ENR Reserved 2 Tillämpning av SID och STAR/ Utilization of SID and STAR systems ENR Beräknad inflygningstid/ Expected approach time ENR FRA föreskrifter/ FRA general procedures ENR Instrumentinflygning/ Instrument approach procedures ENR Visuellinflygning Visual approach procedures ENR Gräns för hinderfrihet/ Obstacle clearance altitude/height ENR Bansynvidd/ Runway visual range ENR Väntning/ Holding ENR Avbrott i radioförbindelse/ Communication failure procedure ENR Flygning inom SUECIA CTA/ Flight within SUECIA CTA ENR Tillstånd till motorstart/ Permission for engine start-up ENR Flygning inom RVSM-luftrum/ Flight within RVSM airspace ENR Nödplané/ Emergency descent ENR ENR 1.4 Luftrumsklassning/ ATS airspace classification ENR ENR 1.5 Förfaranden vid väntning samt procedurer för ankommande och avgående trafik/ Holding, approach and departure procedures ENR AIRAC AMDT 2/2015

3 AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR ENR 1.6 ATS övervakningstjänster och förfaranden/ ATS surveillance services and procedures ENR General ENR Operativa förfaranden/ Operating methods ENR Användning av SSR-transponder/ Operation of SSR transponders ENR ENR 1.7 Höjdmätarinställning/ Altimeter setting procedures ENR General ENR Genomgångshöjd och genomgångsnivå/ Transition altitude and transition level ENR Marchhöjder/ Cruising levels ENR ENR 1.8 Regionala föreskrifter (Doc 7030 EUR)/ Regional supplementary procedures (Doc 7030 EUR) ENR Flygning utan radioutrustning för 8.33 khz kanaldelning/ Flights without 8.33 khz channel spacing radio equipment ENR RVSM/ RVSM ENR ENR 1.9 Flödesplanering (ATFM)/ Air traffic flow management (ATFM) ENR General ENR Regler för flödesplanering (ATFM)/ Rules on air traffic flow management (ATFM) ENR Den centrala ATFM-enhetens ansvar/ Responsibilities of the central unit for ATFM ENR Flygtrafikledningens (ATS) ansvar/ Responsibilities of the air traffic services ENR Flygoperatörens allmänna skyldigheter/ General obligations of aircraft operators ENR Speciella förfaranden/ Specific procedures ENR Luftrumsplanering (ASM)/ Airspace management (ASM) ENR AMC uppgifter/ AMC responsibilities ENR Lead AMC uppgifter/ Lead AMC responsibilities ENR Flygningar undantagna från ATFM/ Flights exempted from ATFM ENR AIRAC AMDT 6/2013

4 ENR AIP-SVERIGE/SWEDEN ENR 1.10 Färdplanering/ Flight planning ENR Inlämning av färdplan/ Submission of flight plan ENR Inlämningstid/ Time of submission ENR Inlämningsplats/ Place of submission ENR Repeterfärdplan (RPL)/ Repetetive Flight Plan (RPL) ENR Ändring av färdplan/ Changes to a flight plan ENR Annullering av färdplan/ Cancellation of a flight plan ENR Godkännande av färdplan Acceptance of a flight plan ENR Aktivering och avslutande av färdplan Activating and closure of a flight plan ENR Passage av gränsen till/från svenskt territorium Flight across the Swedish territorial boundary ENR Instruktion för ifyllande av färdplansblankett/ Instructions for the completion of the flight plan form ENR 1.10 ENR 1.11 Adressering av färdplansmeddelanden/ Addressing of flight plan messages ENR ENR 1.12 Ingripande mot luftfartyg/ Interception of civil aircraft ENR General ENR Ingripande luftfartygs manövrar/ Interception manoeuvres ENR Luftfartyg som är föremål för ingripande/ Action by intercepted aircraft ENR Radiokommunikation/ Radio communication ENR Tecken att användas vid ingripande/ Visual signals for use in the event of interception of aircraft ENR /5 ENR 1.13 Brottslig handling som äventyrar civil luftfart/ Unlawful interference ENR General ENR AIRAC AMDT /201

5 AIP-SVERIGE/SWEDEN 2 APR 2015 ENR Metoder/ Procedures ENR ENR 1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud/ Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR) ENR General ENR ATIR-blankett/ The ATIR form ENR Rapporteringsrutiner/ Reporting procedures ENR ENR 2 ATS-LUFTRUM/ AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE ENR ENR 2.1 FIR, AOR, CTA, TMA and TIA ENR Förteckning över FIR/ Lists of FIR ENR Förteckning över AOR och ACC-sektorer / Lists of AOR and ACC-sectors ENR Förteckning över CTA/ Lists of CTA ENR Förteckning över TMA/ Lists of TMA ENR Förteckning över TIA/ List of TIA ENR ENR 2.2 Övrigt reglerat luftrum/ Other regulated airspace ENR Trafikzoner (ATZ)/ Aerodrome Traffic Zones (ATZ) ENR Delegering av ansvar för flyginformations- och alarmeringstjänst/ Delegation of responsibility for information and alerting service ENR Delegering av ansvaret att tillhandahålla ATS/ Delegation of the Responsibility for Provision of ATS ENR Funktionellt luftrumsblock/ Functional Airspace Block ENR DK-SE FAB Free Route Airspace ENR ENR 3 ATS ROUTES ENR ENR 3.1 Lower ATS routes ENR ENR 3.2 Upper ATS routes ENR ENR 3.3 Flygvägar för områdesnavigering (RNAV)/ Area navigation (RNAV) routes, ENR AIRAC AMDT 2/2015

6 ENR NOV 2014 AIP-SVERIGE/SWEDEN ENR 3.4 ENR 3.5 Flygvägar för helikopter/ Helicopter routes ENR Andra flygvägar/ Other routes ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Stockholm TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Stockholm TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Östgöta TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Östgöta TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Köpenhamn/Malmö/Halmstad TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Köpenhamn/Malmö/Halmstad TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Göteborg TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Göteborg TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Oslo/Farris TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Oslo/Farris TMA ENR ENR 3.6 ENR 4 ENR 4.1 ENR 4.2 ENR 4.3 ENR 4.4 ENR 4.5 ENR 5 ENR 5.1 Väntlägen En-route/ En-route holdings ENR RADIONAVIGATIONSHJÄLPMEDEL/ RADIO NAVIGATION AIDS ENR Radionavigationshjälpmedel en-route/ Radio Navigation Aids en-route ENR Särskilda navigationssystem/ Special navigation system ENR Globalt Satellitnavigeringssystem/ Global Navigation Satellite System (GNSS).... ENR Signifikanta punkter/ Name-code designators for significant points ENR Ljusfyrar för luftfarten en-route/ Aeronautical ground lights en-route ENR NAVIGATIONSVARNINGAR/ NAVIGATION WARNINGS ENR Förbjudna områden, restriktionsområden och farliga områden/ Prohibited, restricted and danger areas ENR Förbjudna områden / Prohibited areas ENR Restriktionsområden / Restricted areas ENR Farliga områden / Danger areas ENR ENR 5.2 Områden för militär övningsverksamhet/ Military exercise and training areas ENR AIRAC AMDT 6/2014

7 AIP-SVERIGE/SWEDEN 2 APR 2015 ENR ENR 5.3 ENR 5.4 Andra verksamheter innebärande fara för luftfarten/ Other activities of dangerous nature ENR Flyghinder/ Air navigation obstacles ENR Allmänt / General ENR Höga master / High pylons ENR Hinderbelysning / Obstacle lighting ENR Rapportering av tillfälligt driftavbrott/ Reporting of temporary failure ENR Förteckning över flyghinder/ List of air navigation obstacles ENR ENR 5.5 Flygsport och rekreationsverksamhet/ Aerial sporting and recreational activities ENR ENR 5.6 Fågelflyttning och områden med känslig fauna/ Bird migration and areas with sensitive fauna ENR Fågelflyttning/ Bird migration ENR Områden där rätten till start och landning är inskränkt/ Areas where the right to take-off and land is restricted ENR ENR 6 EN-ROUTE KARTOR/ EN-ROUTE CHARTS En-route karta, Södra delen/ En-route chart, Southern part ENR En-route karta, Norra delen/ En-route chart, Northern part ENR Delegated Airspaces ENR Delegated Airspaces inset Danmark ENR Delegated Airspaces inset Norway ENR DK-SE FAB Free route airspace ENR COM FREQ ACC Över FL 245/285/ COM FREQ ACC Above FL 245/ ENR COM FREQ ACC Under FL 245/285 Södra delen/ COM FREQ ACC Below FL 245/285 Southern part ENR COM FREQ ACC Under FL 245/285 Norra delen/ COM FREQ ACC Below FL 245/285 Northern part ENR AIRAC AMDT 2/2015

8 ENR APR 2015 AIP-SVERIGE/SWEDEN ACC ansvarsområden (AOR)/ ACC areas of responsibility (AOR) ENR DK-SE Funktionellt luftrumsblock DK-SE Functional Airspace Block ENR AIRAC AMDT 2/2015

DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2

DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 ENR 0.6-1 DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 ENR 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page ENR 1 Allmänna föreskrifter / General rules and procedures... ENR 1.1-1 ENR 1.1 Allmänna föreskrifter / General

Läs mer

DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2

DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 AIP SVERIGE/SWEDEN 31 JAN 2019 ENR 0.6-1 DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 ENR 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page ENR 1 Allmänna föreskrifter / General rules and procedures... ENR 1.1-1 ENR

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 ENR 5.2-1 5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas 1 Tillfälligt reserverat luftrum (TRA) 1 Temporary Reserved Airspace (TRA) 1.1

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

AIC SWEDEN. Free route airspace operations between DK-SE FAB FRA and NEFAB FRA

AIC SWEDEN. Free route airspace operations between DK-SE FAB FRA and NEFAB FRA AIC SWEDEN A 4/2017 13 APR All times in UTC LFV, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT A 4. Free route airspace operations between DK-SE FAB FRA and NEFAB FRA

Läs mer

1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules

1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules AIP SVERIGE/SWEDEN 21 AUG 2014 ENR 1.2-1 1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules 1 Allmänt 1 General 1.1 Nedanstående föreskrifter är tilläggsföreskrifter till Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utformning och användning av luftrummet;

Transportstyrelsens föreskrifter om utformning och användning av luftrummet; Transportstyrelsens föreskrifter om utformning och användning av luftrummet; beslutade den 11 mars 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av 3-4, 55, 65-66, 74 och 92 luftfartsförordningen (1986:171)

Läs mer

Luftfartsavdelningen Sektionen för flygutbildning MANUALER VÄLKOMNA EN KORT SAMMANFATTNING AV INNEHÅLLET I RESPEKTIVE MANUAL

Luftfartsavdelningen Sektionen för flygutbildning MANUALER VÄLKOMNA EN KORT SAMMANFATTNING AV INNEHÅLLET I RESPEKTIVE MANUAL MANUALER VÄLKOMNA EN KORT SAMMANFATTNING AV INNEHÅLLET I RESPEKTIVE MANUAL 1 TRAINING MANUAL TM OPERATIONS MANUAL OM QUALITY MANUAL QM 2 TRAINING MANUAL AMC1 ORA.ATO.230 (a) PART 0 AMINISTRATION PART A

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Ändrade trafikregler. Till följd av förordning (EU) nr 923/2012. Från och med 4 december 2014

Ändrade trafikregler. Till följd av förordning (EU) nr 923/2012. Från och med 4 december 2014 Ändrade trafikregler Till följd av förordning (EU) nr 923/2012 Från och med 4 december 2014 EU-förordning KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts-

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 4 och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; beslutade den 19 januari 2015. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap.

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Seminarium om luftrumsintrång -framtagande av svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Seminarium om luftrumsintrång -framtagande av svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Seminarium om luftrumsintrång -framtagande av svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Arlanda den 16 juni 2011 Välkomna! 1 Transportstyrelsen 2 Transportstyrelsens luftfartsavdelning 3 Program 09.30-10.00

Läs mer

ASM-handbok Giltighetstid:

ASM-handbok Giltighetstid: ASM-handbok Principerna för flexibel användning av luftrummet Dokumentet godkänt av Trafiksäkerhetsverket och Myndighetsenheten för militär luftfart Giltighetstid: från och med 13.11.2014 tills vidare

Läs mer

Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter

Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Jukka Salo / Tobias Fridarve Sektionen för underhållsorganisationer (SLou) Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Bakgrund Vad säger säger reglerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Ansvar för trafikreglernas tillämpning...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES ENR 1.1-1 ENR 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES 1.1 Allmänna föreskrifter 1.1 General rules 1 Tider då kontrollerat luftrum är upprättat 1 Hours when controlled airspace is established

Läs mer

PBN AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna Jan Thell Sektionen för flygbolag

PBN AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna Jan Thell Sektionen för flygbolag PBN AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna 2017-11-23 Jan Thell Sektionen för flygbolag PBN Från specialtillämpningar till standardtillämpningar För att möjliggöra förändringen genomförs ändringar

Läs mer

DEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1. Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page

DEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1. Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 GEN 0 6 1 DEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1 GEN 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents GEN 0.1 Förord/ Preface.............................................................

Läs mer

RML-T. Trafikregler för militär luftfart. Rules of the Air for Military Aviation 2014-12-04

RML-T. Trafikregler för militär luftfart. Rules of the Air for Military Aviation 2014-12-04 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-T Trafikregler för militär luftfart Rules of the Air for Military Aviation RML-T Förord Regler för militär luftfart - Trafikregler för militär

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud 1.14 Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR)

1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud 1.14 Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR) AIP SVERIGE/SWEDEN 09 APR 2009 ENR 1.14-1 1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud 1.14 Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR) 1 Allmänt 1 General 1.1 ATIR skall lämnas för händelse

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao.

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Välkommen Välkommen till svenska divisionen av IVAO. Förutom reglerna i detta dokument rekommenderas du att läsa

Läs mer

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre EU gemensamma regler för drönare Rémi Vesvre Gemensamma regler för UAS i EU EU s.k. Grundförordningen 2018/1139 började gälla sept- 2018 och säger att alla UAS regleras numera av EASA, oavsett vikt, utom

Läs mer

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES AIP SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR 1.1-1 ENR 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES 1.1 Allmänna föreskrifter 1.1 General rules 1 Tider då kontrollerat luftrum är upprättat 1 Hours when

Läs mer

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till -förordningen Kap TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/2012 1 1 Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna 1 om inte annat framgår. 2 Föreskrifterna

Läs mer

AIP AMENDMENT SWEDEN

AIP AMENDMENT SWEDEN AIP AMENNT SWEDEN AIP AIRAC AMDT 4 10 MAY 2018 EFFECTIVE 21 JUN 2018, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Principal changes included in this Amendment./ Ändringens

Läs mer

1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules

1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAR 2019 ENR 1.3-1 1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules 1 (Reserv) 1 (Reserved) 2 Tillämpning av SID och STAR 2 Utilization of SID and STAR systems 2.1 Allmänt

Läs mer

GEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1

GEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1 GEN 0.6-1 GEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1 GEN 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page GEN 0.1 Förord / Preface... GEN 0.1-1 1 Utgivande myndighet/ Publishing authority...... GEN 0.1-1 2

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

Taggen Vindpark AB. Luftrumsanalys Vindkraftspark Taggen. Göteborg 2010-10-25

Taggen Vindpark AB. Luftrumsanalys Vindkraftspark Taggen. Göteborg 2010-10-25 Luftrumsanalys Vindkraftspark Taggen Göteborg 2010-10-25 Datum 2010-10-25 Uppdragsnummer 61401042184 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Flygtrafikledning och Flygledarens arbete

Flygtrafikledning och Flygledarens arbete Flygtrafikledning och Flygledarens arbete Clas Folin Senior Adviser LFV/ANS Utbildning 11 Flygtrafikledning och Flygledarens arbete Film Flygledare Hur arbetar en flygledare? Uppgifter, arbetsområde, arbetsplatser

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre EU gemensamma regler för drönare Rémi Vesvre EASA delar drönare i 3 riskkategorier * ÖPPEN Låg risk SPECIFIK Mellan risk CERTIFIERAD Hög risk *Risk mot människor på marken Skillnad EU vs Sverige Sverige

Läs mer

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift 1 (6) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED UPPSTÄLLDA KRAV FÖR RADIOANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDS I RADIOKOMMUNIKATION FÖR LUFTFART Meddelad i Helsingfors den 18 april 2007 Kommunikationsverket

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

PBN Performance Based Navigation 2D/3D

PBN Performance Based Navigation 2D/3D PBN Performance Based Navigation 2D/3D Anders Ek Sektionen för flygbolag 2018-11-22 PBN Från specialtillämpningar till standardtillämpningar För att möjliggöra förändringen genomförs ändringar i flera

Läs mer

RML-B. Begrepp och definitioner i. RML-D, RML-T och RML-V-2. Utgåva 2 2007-01-01. Terms and definitions in RML-D, RML-T and RML-V-2

RML-B. Begrepp och definitioner i. RML-D, RML-T och RML-V-2. Utgåva 2 2007-01-01. Terms and definitions in RML-D, RML-T and RML-V-2 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-B Begrepp och definitioner i RML-D, RML-T och RML-V-2 Terms and definitions in RML-D, RML-T and RML-V-2 Utgåva 2 2007-01-01 RML-B Förord Denna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Innehåll... 1 Tillämpningsområde... 1 Flygning på flyghöjd

Läs mer

2017 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

2017 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) Flygplatsmöte 2017 Frågor 1. Räddningsverksamhetens möjligheter att landa på upphöjd flygplats utan personal på plats? 2. 2 hkp på samma platta med liten plats? 3. Virtuellt FATO 4. PinS Karl-Axel Edén

Läs mer

Vägledning vid framtagning av Operations Manual

Vägledning vid framtagning av Operations Manual 1 (6) Upprättad av Henrik Wiechel Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygutbildning vid framtagning av Operations Manual 2 (6) shistorik Beskrivning Ansvarig

Läs mer

Trafikregler för luftfart

Trafikregler för luftfart Trafikregler för luftfart Varför? -Vi vill inte hamna i olyckor, skador, problem -Klara teoritentan -Klara uppflygning Frågor om förra lektion? Idag kap 8 till 13 Utom mörker samma PPL-UL Del 8 Luftrumssystemet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules

1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules AIP SVERIGE/SWEDEN 02 APR 2015 ENR 1.3-1 1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules 1 (Reserv) 1 (Reserved) 2 Tillämpning av SID och STAR 2 Utilization of SID and STAR systems 2.1 Allmänt

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

1.12 Ingripande mot civilt luftfartyg 1.12 Interception of civil aircraft

1.12 Ingripande mot civilt luftfartyg 1.12 Interception of civil aircraft ENR 1.12-1 1.12 Ingripande mot civilt luftfartyg 1.12 Interception of civil aircraft Anm. Ordet»ingripande» innefattar i detta sammanhang inte det ingripande och den eskort som på begäran ges till nödställt

Läs mer

Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air law)

Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air law) LAPL/PPL SYLLABUS OCH MÅLKRAV MED KUNSKAPSNIVÅER (,, ) 00 Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air law) Version 5, 06--05 00 00 00 00 Luftfartssystemet och luftens lagar 00 0 00 00 INTERNATIONELLA

Läs mer

PBN Performance Based Navigation AIR OPS ( EASA-OPS )

PBN Performance Based Navigation AIR OPS ( EASA-OPS ) PBN Performance Based Navigation AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna 2016-11-14 15 Jan Thell Sektionen för flygbolag PBN Inledning Vad Varför Performance Based Navigation PBN? Från dåtid till

Läs mer

DK SE FAB. Ledning/styrning DK/SE FAB Historik Verksamhet 2013

DK SE FAB. Ledning/styrning DK/SE FAB Historik Verksamhet 2013 DK SE FAB Ledning/styrning DK/SE FAB Historik Verksamhet 2013 -FAB Board -Luftrumsgruppen -Performance Charging -Tillsyn -Regelharmonisering -Fokus 2014 DK SE FAB Ledningsstruktur och ansvarsområden FAB

Läs mer

ESNZ ÅRE ÖSTERSUND ÅRE ÖSTERSUND AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESNZ ÅRE ÖSTERSUND ÅRE ÖSTERSUND AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 AD 2 ESNZ 1-1 AD 2 AERODROMES ESNZ 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESNZ ESNZ 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst;

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst; Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst; beslutade den 17 februari 2017. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 10 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer

Air Operations 965/2012

Air Operations 965/2012 Air Operations 965/2012 Annex IV COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATIONS, Part CAT Subpart A General Requirements Subpart B Operating Procedures Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

Private Pilot (PP) exam

Private Pilot (PP) exam Private Pilot (PP) exam Briefingguide samt information om flygövningar Svensk version 1.0 av Mikael Gerner Det här dokumentet är en direkt översättning av English version 1.41 (24 sep 2009) och är en referens.

Läs mer

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda Funktionella system ANS-seminarium Arlanda 2013-04-18 Innehåll - Funktionella system Definitioner/Bestämmelser Gränsdragningar Exempel Frågor Definitioner, EU 1034/2011 funktionella system: kombination

Läs mer

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 AD 2 ESGP 1-1 AD 2 AERODROMES ESGP 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESGP GÖTEBORG/SÄVE ESGP 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 AD 2 ESGP 1-1 AD 2 AERODROMES ESGP 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESGP GÖTEBORG/SÄVE ESGP 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 2015-10-01 Maria Majtorp Slipskäraren Holding Jakobsbergsgatan 22 111 44 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 Ni har

Läs mer

1. CEPT ECC/ERC-beslut

1. CEPT ECC/ERC-beslut Referensdokument 1. CEPT ECC/ERC-beslut ECC/DEC/(10)02: ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service

Läs mer

ESPA LULEÅ/KALLAX. LULEÅ/Kallax AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESPA LULEÅ/KALLAX. LULEÅ/Kallax AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 05 FEB 2015 AD 2 ESPA 11 AD 2 AERODROMES ESPA 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESPA LULEÅ/KALLAX ESPA 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and

Läs mer

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller.

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 2017-04-04 Tove Mark Nacka Kommun Granitvägen 15 131 18 Nacka Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastigheter i Nacka kommun - Orminge 54:1 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1

Läs mer

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20 Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden Göteborg 2010-05-20 NV NORDISK VINDKRAFT AB Datum 2010-05-20 Uppdragsnummer 61401039808 Utgåva/Status V0.2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Samuel Roihjert Sätuna Fastighetsförvaltning AB Stationsgatan 6 A Märsta

Samuel Roihjert Sätuna Fastighetsförvaltning AB Stationsgatan 6 A Märsta 2017-08-22 Samuel Roihjert Sätuna Fastighetsförvaltning AB Stationsgatan 6 A 195 25 Märsta Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Sigtuna kommun - Sätuna 3:178 och 3:179 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

LTS CAT I OTS CAT II

LTS CAT I OTS CAT II Flygchefseminarium LTS CAT I OTS CAT II Baserat på ett föredrag av Jan Thell 1 Nya regler 2008 16 juli 2008 ersattes JAR-OPS 1 med EU-OPS Alla flygbolag inom EU/EES/EFTA ska följa dessa regler EU-OPS introducerade

Läs mer

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA AIP SVERIGE/SWEDEN 06 FEB 2014 AD 2 ESKN 1-1 AD 2 AERODROMES ESKN 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA ESKN 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

AIP SUPPLEMENT SWEDEN

AIP SUPPLEMENT SWEDEN AIP SUPPLEMENT SWEDEN AIP AIRAC SUP 56/2017 3 AUG EFFECTIVE 14 2017 All times in UTC LFV, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Militär flygövning FMÖ 17 Aurora

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

ESOK KARLSTAD KARLSTAD AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESOK KARLSTAD KARLSTAD AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 12 NOV 2015 AD 2 ESOK 11 AD 2 AERODROMES ESOK 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESOK ESOK 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart Farligt gods Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart dan.svensson@transportstyrelsen.se 1 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX) om transport av farligt gods med

Läs mer

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA AIP SVERIGE/SWEDEN 05 FEB 2015 AD 2 ESKN 1-1 AD 2 AERODROMES ESKN 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA ESKN 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Trender på flygplatser

Trender på flygplatser Trender på flygplatser FLYGPLATSER! 4 5 6 7 8 Varför händer det olyckor/incidenter på flygplatser? ARFF Annex 14 ATS Annex 11 OPS Annex 6 DSGN Annex 14 CNS Annex 10 SEC Annex 17 ADR OPS Annex 14 AIS

Läs mer

Att mäta företagets säkerhetsnivå

Att mäta företagets säkerhetsnivå Att mäta företagets säkerhetsnivå Bo Eckerbert Transportstyrelsen 1 Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA 2 Att mäta flygsäkerhet - Regelkraven ORO.GEN.200 a) Operatören ska upprätta, införa och

Läs mer

Luftrum och Bestämmelser

Luftrum och Bestämmelser Luftrum och Bestämmelser FN - ICAO International Civil Aviation Organization EU - EASA Sverige - Lagen Transportstyrelsen Sätter standarder så flygtrafik kan bedrivas internationellt Freedom of movement

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

ESSV VISBY VISBY AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESSV VISBY VISBY AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 12 NOV 2015 AD 2 ESSV 1-1 AD 2 AERODROMES ESSV 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSV ESSV 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

AIP AMENDMENT SWEDEN

AIP AMENDMENT SWEDEN AIP AMENNT SWEDEN AIP AIRAC AMDT 1 23 DEC 2015 EFFECTIVE 4 FEB 2016, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Principal changes included in this Amendment./ Ändringens

Läs mer

Förtydligande om lägsta tillämpbara flygnivå. Luftrumsmöte

Förtydligande om lägsta tillämpbara flygnivå. Luftrumsmöte Förtydligande om lägsta tillämpbara flygnivå Luftrumsmöte 2016-04-26 Bakgrund Transportstyrelsen är medveten om att finns oklarheter när det gäller marschhöjder i relation till lägsta användbara flygnivå

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

2.3 Teckenförklaring / Chart symbols

2.3 Teckenförklaring / Chart symbols AIP SVERIGE/SWEDEN 08 DEC 2016 GEN 2.3-1 2.3 Teckenförklaring / Chart symbols Grundinformation / Basic symbols Nivåkurvor Contours Hinder (träd, markhöjd etc) Obstacle (tree, hill etc) Höjd över havet

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Offentliga Rummet 2017 i Sundsvall Interoperabilitet i praktiken del-1

Offentliga Rummet 2017 i Sundsvall Interoperabilitet i praktiken del-1 Offentliga Rummet 2017 i Sundsvall Interoperabilitet i praktiken del-1 AGENDA Introduktion och kort bakgrund SWIM System Wide Informaton Management Vad har vi åstakommit Kritiska framgångsfaktorer (Top-5)

Läs mer

APV info. APV i relation till PBN (Performance Based Navigation)

APV info. APV i relation till PBN (Performance Based Navigation) APV info APV i relation till PBN (Performance Based Navigation) Internationell påverkan 2 Alt 1 inget vanligt fenomen i Sverige. Alt 2 kan diskuteras från fall till fall kräver ansökan om undantag. Performance

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer