DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2"

Transkript

1 AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 ENR 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents ENR 1 ENR 1.1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER/ GENERAL RULES AND PROCEDURES ENR Allmänna föreskrifter/ General rules ENR Tider då kontrollerat luftrum är upprättat/ Hours when controlled airspace is established ENR Militär flygövningstid/ Military air exercise hours ENR SUECIA kontrollområde (CTA)/ SUECIA control area (CTA) ENR Områdesnavigation (RNAV)/ Area navigation (RNAV) ENR Conditional routes (CDR)/ Conditional routes (CDR) ENR Flygning utanför kontrollerat luftrum/ Flight outside controlled airspace ENR Flyginformationstjänst/ Flight Information Service ENR Angivande av flyghöjd/ Expressing of levels ENR Rapportering av flyghöjd/ Reporting of level ENR Förfaranden för att undvika ändvirvlar (Wake turbulance)/ Wake turbulence avoidance procedures ENR VMC-klarering/ VMC clearance ENR Fastställande av möte mellan luftfartyg som utför kontrollerad flygning/ Determination that aircraft conducting controlled flights have passed each other on reciprocal tracks.. ENR Prioritet för ambulansluftfartyg/ Priority for hospital aircraft ENR Flygning inom fjällområdet i Sverige med segelflygplan eller enmotorigt luftfartyg/ Flight within the mountainous area of Sweden with glider or single engined aircraft ENR ENR 1.2 Föreskrifter för VFR-flygning/ Visual flight rules ENR General ENR VFR-flygning i luftrum klass C, utom CTR/ VFR flight in class C airspace, except CTR ENR AIRAC AMDT 6/2013

2 ENR APR 2015 AIP-SVERIGE/SWEDEN 3 VFR-flygning i luftrum klass E/ VFR flight in class E airspace ENR VFR-flygning i kontrollzon (CTR)/ VFR flight in control zone (CTR) ENR VFR-flygning mellan solnedgång och soluppgång/ VFR flight between sunset and sunrise ENR Särskilda föreskrifter för segelflygning/ Special procedures for glider operations ENR ENR 1.3 Föreskrifter för IFR-flygning/ Instrument flight rules ENR Reserved 2 Tillämpning av SID och STAR/ Utilization of SID and STAR systems ENR Beräknad inflygningstid/ Expected approach time ENR FRA föreskrifter/ FRA general procedures ENR Instrumentinflygning/ Instrument approach procedures ENR Visuellinflygning Visual approach procedures ENR Gräns för hinderfrihet/ Obstacle clearance altitude/height ENR Bansynvidd/ Runway visual range ENR Väntning/ Holding ENR Avbrott i radioförbindelse/ Communication failure procedure ENR Flygning inom SUECIA CTA/ Flight within SUECIA CTA ENR Tillstånd till motorstart/ Permission for engine start-up ENR Flygning inom RVSM-luftrum/ Flight within RVSM airspace ENR Nödplané/ Emergency descent ENR ENR 1.4 Luftrumsklassning/ ATS airspace classification ENR ENR 1.5 Förfaranden vid väntning samt procedurer för ankommande och avgående trafik/ Holding, approach and departure procedures ENR AIRAC AMDT 2/2015

3 AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR ENR 1.6 ATS övervakningstjänster och förfaranden/ ATS surveillance services and procedures ENR General ENR Operativa förfaranden/ Operating methods ENR Användning av SSR-transponder/ Operation of SSR transponders ENR ENR 1.7 Höjdmätarinställning/ Altimeter setting procedures ENR General ENR Genomgångshöjd och genomgångsnivå/ Transition altitude and transition level ENR Marchhöjder/ Cruising levels ENR ENR 1.8 Regionala föreskrifter (Doc 7030 EUR)/ Regional supplementary procedures (Doc 7030 EUR) ENR Flygning utan radioutrustning för 8.33 khz kanaldelning/ Flights without 8.33 khz channel spacing radio equipment ENR RVSM/ RVSM ENR ENR 1.9 Flödesplanering (ATFM)/ Air traffic flow management (ATFM) ENR General ENR Regler för flödesplanering (ATFM)/ Rules on air traffic flow management (ATFM) ENR Den centrala ATFM-enhetens ansvar/ Responsibilities of the central unit for ATFM ENR Flygtrafikledningens (ATS) ansvar/ Responsibilities of the air traffic services ENR Flygoperatörens allmänna skyldigheter/ General obligations of aircraft operators ENR Speciella förfaranden/ Specific procedures ENR Luftrumsplanering (ASM)/ Airspace management (ASM) ENR AMC uppgifter/ AMC responsibilities ENR Lead AMC uppgifter/ Lead AMC responsibilities ENR Flygningar undantagna från ATFM/ Flights exempted from ATFM ENR AIRAC AMDT 6/2013

4 ENR AIP-SVERIGE/SWEDEN ENR 1.10 Färdplanering/ Flight planning ENR Inlämning av färdplan/ Submission of flight plan ENR Inlämningstid/ Time of submission ENR Inlämningsplats/ Place of submission ENR Repeterfärdplan (RPL)/ Repetetive Flight Plan (RPL) ENR Ändring av färdplan/ Changes to a flight plan ENR Annullering av färdplan/ Cancellation of a flight plan ENR Godkännande av färdplan Acceptance of a flight plan ENR Aktivering och avslutande av färdplan Activating and closure of a flight plan ENR Passage av gränsen till/från svenskt territorium Flight across the Swedish territorial boundary ENR Instruktion för ifyllande av färdplansblankett/ Instructions for the completion of the flight plan form ENR 1.10 ENR 1.11 Adressering av färdplansmeddelanden/ Addressing of flight plan messages ENR ENR 1.12 Ingripande mot luftfartyg/ Interception of civil aircraft ENR General ENR Ingripande luftfartygs manövrar/ Interception manoeuvres ENR Luftfartyg som är föremål för ingripande/ Action by intercepted aircraft ENR Radiokommunikation/ Radio communication ENR Tecken att användas vid ingripande/ Visual signals for use in the event of interception of aircraft ENR /5 ENR 1.13 Brottslig handling som äventyrar civil luftfart/ Unlawful interference ENR General ENR AIRAC AMDT /201

5 AIP-SVERIGE/SWEDEN 2 APR 2015 ENR Metoder/ Procedures ENR ENR 1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud/ Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR) ENR General ENR ATIR-blankett/ The ATIR form ENR Rapporteringsrutiner/ Reporting procedures ENR ENR 2 ATS-LUFTRUM/ AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE ENR ENR 2.1 FIR, AOR, CTA, TMA and TIA ENR Förteckning över FIR/ Lists of FIR ENR Förteckning över AOR och ACC-sektorer / Lists of AOR and ACC-sectors ENR Förteckning över CTA/ Lists of CTA ENR Förteckning över TMA/ Lists of TMA ENR Förteckning över TIA/ List of TIA ENR ENR 2.2 Övrigt reglerat luftrum/ Other regulated airspace ENR Trafikzoner (ATZ)/ Aerodrome Traffic Zones (ATZ) ENR Delegering av ansvar för flyginformations- och alarmeringstjänst/ Delegation of responsibility for information and alerting service ENR Delegering av ansvaret att tillhandahålla ATS/ Delegation of the Responsibility for Provision of ATS ENR Funktionellt luftrumsblock/ Functional Airspace Block ENR DK-SE FAB Free Route Airspace ENR ENR 3 ATS ROUTES ENR ENR 3.1 Lower ATS routes ENR ENR 3.2 Upper ATS routes ENR ENR 3.3 Flygvägar för områdesnavigering (RNAV)/ Area navigation (RNAV) routes, ENR AIRAC AMDT 2/2015

6 ENR NOV 2014 AIP-SVERIGE/SWEDEN ENR 3.4 ENR 3.5 Flygvägar för helikopter/ Helicopter routes ENR Andra flygvägar/ Other routes ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Stockholm TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Stockholm TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Östgöta TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Östgöta TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Köpenhamn/Malmö/Halmstad TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Köpenhamn/Malmö/Halmstad TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Göteborg TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Göteborg TMA ENR Startande/landande trafik från/till flygplatser inom Oslo/Farris TMA laterala gränser / Departing/arriving traffic from/to aerodromes within the lateral borders of Oslo/Farris TMA ENR ENR 3.6 ENR 4 ENR 4.1 ENR 4.2 ENR 4.3 ENR 4.4 ENR 4.5 ENR 5 ENR 5.1 Väntlägen En-route/ En-route holdings ENR RADIONAVIGATIONSHJÄLPMEDEL/ RADIO NAVIGATION AIDS ENR Radionavigationshjälpmedel en-route/ Radio Navigation Aids en-route ENR Särskilda navigationssystem/ Special navigation system ENR Globalt Satellitnavigeringssystem/ Global Navigation Satellite System (GNSS).... ENR Signifikanta punkter/ Name-code designators for significant points ENR Ljusfyrar för luftfarten en-route/ Aeronautical ground lights en-route ENR NAVIGATIONSVARNINGAR/ NAVIGATION WARNINGS ENR Förbjudna områden, restriktionsområden och farliga områden/ Prohibited, restricted and danger areas ENR Förbjudna områden / Prohibited areas ENR Restriktionsområden / Restricted areas ENR Farliga områden / Danger areas ENR ENR 5.2 Områden för militär övningsverksamhet/ Military exercise and training areas ENR AIRAC AMDT 6/2014

7 AIP-SVERIGE/SWEDEN 2 APR 2015 ENR ENR 5.3 ENR 5.4 Andra verksamheter innebärande fara för luftfarten/ Other activities of dangerous nature ENR Flyghinder/ Air navigation obstacles ENR Allmänt / General ENR Höga master / High pylons ENR Hinderbelysning / Obstacle lighting ENR Rapportering av tillfälligt driftavbrott/ Reporting of temporary failure ENR Förteckning över flyghinder/ List of air navigation obstacles ENR ENR 5.5 Flygsport och rekreationsverksamhet/ Aerial sporting and recreational activities ENR ENR 5.6 Fågelflyttning och områden med känslig fauna/ Bird migration and areas with sensitive fauna ENR Fågelflyttning/ Bird migration ENR Områden där rätten till start och landning är inskränkt/ Areas where the right to take-off and land is restricted ENR ENR 6 EN-ROUTE KARTOR/ EN-ROUTE CHARTS En-route karta, Södra delen/ En-route chart, Southern part ENR En-route karta, Norra delen/ En-route chart, Northern part ENR Delegated Airspaces ENR Delegated Airspaces inset Danmark ENR Delegated Airspaces inset Norway ENR DK-SE FAB Free route airspace ENR COM FREQ ACC Över FL 245/285/ COM FREQ ACC Above FL 245/ ENR COM FREQ ACC Under FL 245/285 Södra delen/ COM FREQ ACC Below FL 245/285 Southern part ENR COM FREQ ACC Under FL 245/285 Norra delen/ COM FREQ ACC Below FL 245/285 Northern part ENR AIRAC AMDT 2/2015

8 ENR APR 2015 AIP-SVERIGE/SWEDEN ACC ansvarsområden (AOR)/ ACC areas of responsibility (AOR) ENR DK-SE Funktionellt luftrumsblock DK-SE Functional Airspace Block ENR AIRAC AMDT 2/2015

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 ENR 5.2-1 5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas 1 Tillfälligt reserverat luftrum (TRA) 1 Temporary Reserved Airspace (TRA) 1.1

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules

1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules AIP SVERIGE/SWEDEN 21 AUG 2014 ENR 1.2-1 1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules 1 Allmänt 1 General 1.1 Nedanstående föreskrifter är tilläggsföreskrifter till Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Ansvar för trafikreglernas tillämpning...

Läs mer

PBN AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna Jan Thell Sektionen för flygbolag

PBN AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna Jan Thell Sektionen för flygbolag PBN AIR OPS ( EASA-OPS ) AOC OPS Seminarium Solna 2017-11-23 Jan Thell Sektionen för flygbolag PBN Från specialtillämpningar till standardtillämpningar För att möjliggöra förändringen genomförs ändringar

Läs mer

DEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1. Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page

DEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1. Innehållsförteckning/Table of contents Sida/Page AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 GEN 0 6 1 DEL 1 ALLMÄNT/GENERAL (GEN) PART 1 GEN 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents GEN 0.1 Förord/ Preface.............................................................

Läs mer

ASM-handbok Giltighetstid:

ASM-handbok Giltighetstid: ASM-handbok Principerna för flexibel användning av luftrummet Dokumentet godkänt av Trafiksäkerhetsverket och Myndighetsenheten för militär luftfart Giltighetstid: från och med 13.11.2014 tills vidare

Läs mer

RML-T. Trafikregler för militär luftfart. Rules of the Air for Military Aviation 2014-12-04

RML-T. Trafikregler för militär luftfart. Rules of the Air for Military Aviation 2014-12-04 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-T Trafikregler för militär luftfart Rules of the Air for Military Aviation RML-T Förord Regler för militär luftfart - Trafikregler för militär

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES AIP SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR 1.1-1 ENR 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER / GENERAL RULES AND PROCEDURES 1.1 Allmänna föreskrifter 1.1 General rules 1 Tider då kontrollerat luftrum är upprättat 1 Hours when

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao.

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Välkommen Välkommen till svenska divisionen av IVAO. Förutom reglerna i detta dokument rekommenderas du att läsa

Läs mer

1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud 1.14 Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR)

1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud 1.14 Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR) AIP SVERIGE/SWEDEN 09 APR 2009 ENR 1.14-1 1.14 Förares rapportering av lufttrafiktillbud 1.14 Reporting of air traffic incidents by pilots (ATIR) 1 Allmänt 1 General 1.1 ATIR skall lämnas för händelse

Läs mer

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till -förordningen Kap TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/2012 1 1 Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna 1 om inte annat framgår. 2 Föreskrifterna

Läs mer

Taggen Vindpark AB. Luftrumsanalys Vindkraftspark Taggen. Göteborg 2010-10-25

Taggen Vindpark AB. Luftrumsanalys Vindkraftspark Taggen. Göteborg 2010-10-25 Luftrumsanalys Vindkraftspark Taggen Göteborg 2010-10-25 Datum 2010-10-25 Uppdragsnummer 61401042184 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Flygtrafikledning och Flygledarens arbete

Flygtrafikledning och Flygledarens arbete Flygtrafikledning och Flygledarens arbete Clas Folin Senior Adviser LFV/ANS Utbildning 11 Flygtrafikledning och Flygledarens arbete Film Flygledare Hur arbetar en flygledare? Uppgifter, arbetsområde, arbetsplatser

Läs mer

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift 1 (6) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED UPPSTÄLLDA KRAV FÖR RADIOANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDS I RADIOKOMMUNIKATION FÖR LUFTFART Meddelad i Helsingfors den 18 april 2007 Kommunikationsverket

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Innehåll... 1 Tillämpningsområde... 1 Flygning på flyghöjd

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

Trafikregler för luftfart

Trafikregler för luftfart Trafikregler för luftfart Varför? -Vi vill inte hamna i olyckor, skador, problem -Klara teoritentan -Klara uppflygning Frågor om förra lektion? Idag kap 8 till 13 Utom mörker samma PPL-UL Del 8 Luftrumssystemet

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

1.12 Ingripande mot civilt luftfartyg 1.12 Interception of civil aircraft

1.12 Ingripande mot civilt luftfartyg 1.12 Interception of civil aircraft ENR 1.12-1 1.12 Ingripande mot civilt luftfartyg 1.12 Interception of civil aircraft Anm. Ordet»ingripande» innefattar i detta sammanhang inte det ingripande och den eskort som på begäran ges till nödställt

Läs mer

RML-B. Begrepp och definitioner i. RML-D, RML-T och RML-V-2. Utgåva 2 2007-01-01. Terms and definitions in RML-D, RML-T and RML-V-2

RML-B. Begrepp och definitioner i. RML-D, RML-T och RML-V-2. Utgåva 2 2007-01-01. Terms and definitions in RML-D, RML-T and RML-V-2 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-B Begrepp och definitioner i RML-D, RML-T och RML-V-2 Terms and definitions in RML-D, RML-T and RML-V-2 Utgåva 2 2007-01-01 RML-B Förord Denna

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

ESNZ ÅRE ÖSTERSUND ÅRE ÖSTERSUND AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESNZ ÅRE ÖSTERSUND ÅRE ÖSTERSUND AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 AD 2 ESNZ 1-1 AD 2 AERODROMES ESNZ 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESNZ ESNZ 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1

Läs mer

ESPA LULEÅ/KALLAX. LULEÅ/Kallax AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESPA LULEÅ/KALLAX. LULEÅ/Kallax AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 05 FEB 2015 AD 2 ESPA 11 AD 2 AERODROMES ESPA 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESPA LULEÅ/KALLAX ESPA 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and

Läs mer

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda Funktionella system ANS-seminarium Arlanda 2013-04-18 Innehåll - Funktionella system Definitioner/Bestämmelser Gränsdragningar Exempel Frågor Definitioner, EU 1034/2011 funktionella system: kombination

Läs mer

1. CEPT ECC/ERC-beslut

1. CEPT ECC/ERC-beslut Referensdokument 1. CEPT ECC/ERC-beslut ECC/DEC/(10)02: ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service

Läs mer

Private Pilot (PP) exam

Private Pilot (PP) exam Private Pilot (PP) exam Briefingguide samt information om flygövningar Svensk version 1.0 av Mikael Gerner Det här dokumentet är en direkt översättning av English version 1.41 (24 sep 2009) och är en referens.

Läs mer

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA AIP SVERIGE/SWEDEN 06 FEB 2014 AD 2 ESKN 1-1 AD 2 AERODROMES ESKN 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA ESKN 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20 Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden Göteborg 2010-05-20 NV NORDISK VINDKRAFT AB Datum 2010-05-20 Uppdragsnummer 61401039808 Utgåva/Status V0.2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 AD 2 ESGP 1-1 AD 2 AERODROMES ESGP 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESGP GÖTEBORG/SÄVE ESGP 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules

1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules AIP SVERIGE/SWEDEN 02 APR 2015 ENR 1.3-1 1.3 Föreskrifter för IFR-flygning 1.3 Instrument flight rules 1 (Reserv) 1 (Reserved) 2 Tillämpning av SID och STAR 2 Utilization of SID and STAR systems 2.1 Allmänt

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

2.3 Teckenförklaring / Chart symbols

2.3 Teckenförklaring / Chart symbols AIP SVERIGE/SWEDEN 08 DEC 2016 GEN 2.3-1 2.3 Teckenförklaring / Chart symbols Grundinformation / Basic symbols Nivåkurvor Contours Hinder (träd, markhöjd etc) Obstacle (tree, hill etc) Höjd över havet

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

ESOK KARLSTAD KARLSTAD AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESOK KARLSTAD KARLSTAD AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 12 NOV 2015 AD 2 ESOK 11 AD 2 AERODROMES ESOK 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESOK ESOK 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 2015-10-01 Maria Majtorp Slipskäraren Holding Jakobsbergsgatan 22 111 44 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 Ni har

Läs mer

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA

ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA AIP SVERIGE/SWEDEN 05 FEB 2015 AD 2 ESKN 1-1 AD 2 AERODROMES ESKN 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESKN STOCKHOLM/SKAVSTA ESKN 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESGP GÖTEBORG/SÄVE. GÖTEBORG/Säve AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 AD 2 ESGP 1-1 AD 2 AERODROMES ESGP 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESGP GÖTEBORG/SÄVE ESGP 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart Farligt gods Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart dan.svensson@transportstyrelsen.se 1 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX) om transport av farligt gods med

Läs mer

Luftrum och Bestämmelser

Luftrum och Bestämmelser Luftrum och Bestämmelser FN - ICAO International Civil Aviation Organization EU - EASA Sverige - Lagen Transportstyrelsen Sätter standarder så flygtrafik kan bedrivas internationellt Freedom of movement

Läs mer

AIP AMENDMENT SWEDEN

AIP AMENDMENT SWEDEN AIP AMENNT SWEDEN AIP AIRAC AMDT 1 23 DEC 2015 EFFECTIVE 4 FEB 2016, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Principal changes included in this Amendment./ Ändringens

Läs mer

AIP SUPPLEMENT SWEDEN

AIP SUPPLEMENT SWEDEN AIP SUPPLEMENT SWEDEN AIP AIRAC SUP 56/2017 3 AUG EFFECTIVE 14 2017 All times in UTC LFV, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Militär flygövning FMÖ 17 Aurora

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Offentliga Rummet 2017 i Sundsvall Interoperabilitet i praktiken del-1

Offentliga Rummet 2017 i Sundsvall Interoperabilitet i praktiken del-1 Offentliga Rummet 2017 i Sundsvall Interoperabilitet i praktiken del-1 AGENDA Introduktion och kort bakgrund SWIM System Wide Informaton Management Vad har vi åstakommit Kritiska framgångsfaktorer (Top-5)

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1 ändring 1 21.12.2007 www.luftfartsforvaltningen.fi LU 3300R 09/08 ALLMÄNFLYG FLYGPLAN Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

ESSV VISBY VISBY AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESSV VISBY VISBY AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 12 NOV 2015 AD 2 ESSV 1-1 AD 2 AERODROMES ESSV 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSV ESSV 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

SÖ 2002: 30. Regeringen beslutade den 14 december 2000 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet.

SÖ 2002: 30. Regeringen beslutade den 14 december 2000 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet. 220815_SO_2002_30 2-10-21 15.29 Sida 1 Nr 30 Avtal med Polen om ömsesidiga överflygnings- och landningstillstånd för statsluftfartyg tillhörande Sverige och Polen i de båda ländernas kontrollerade luftrum

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

ESNU UMEÅ. 8. Remarks PPR outside AD Operating hours. Request shall be made during hours of AD Administration. TEL +46 (0)705 98 61 02

ESNU UMEÅ. 8. Remarks PPR outside AD Operating hours. Request shall be made during hours of AD Administration. TEL +46 (0)705 98 61 02 AIP SVERIGE/SWEDEN 25 JUN 2015 AD 2 ESNU 1-1 AD 2 AERODROMES ESNU 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESNU ESNU 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

ESNZ ÅRE ÖSTERSUND ÅRE ÖSTERSUND AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESNZ ÅRE ÖSTERSUND ÅRE ÖSTERSUND AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 02 FEB 2017 AD 2 ESNZ 1-1 AD 2 AERODROMES ESNZ 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESNZ ESNZ 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Thomas Brandt

Thomas Brandt Thomas Brandt 070-555 15 03 tbrandt@hotmail.com Befälhavaransvar ICAO International Civil Aviation Organisation FN-organ Generella regler för civilflyg EASA - European Aviation Safety Agency EU-myndighet

Läs mer

AIP AMENDMENT SWEDEN

AIP AMENDMENT SWEDEN AIP AMENDMENT SWEDEN AIP AIRAC AMDT No 4 Part 2 14 MAY 2015 EFFECTIVE 25 JUN 2015, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Principal changes included in this Amendment./

Läs mer

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk Beteckning RT gon V (X)

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk Beteckning RT gon V (X) 2017-01-30 avier Saladin LINK Arkitektur AB Box 92126 120 31 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Hemholmen 1 Stockholm stad Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller.

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 2016-06-10 André Amanpour 2xA Projektpartner AB Box 49114 100 28 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Nacka kommun - Sicklaön 367:5 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys

Läs mer

Mikael Rosenberg/Olle Wallin Täby Port AB c/o TryggHem, Sturegatan Stockholm

Mikael Rosenberg/Olle Wallin Täby Port AB c/o TryggHem, Sturegatan Stockholm 2016-06-03 Mikael Rosenberg/Olle Wallin Täby Port AB c/o TryggHem, Sturegatan 32 114 36 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Täby kommun - Tibble 10:8, 10:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Sandra Westin Järfälla kommun, Samhällsbyggn. Vasaplatsen Järfälla

Sandra Westin Järfälla kommun, Samhällsbyggn. Vasaplatsen Järfälla 2015-11-06 Sandra Westin Järfälla kommun, Samhällsbyggn. Vasaplatsen 11 177 80 Järfälla Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastigheter i Järfälla kommun - Barkarby 2:2 - detaljplan för Barkarbystaden

Läs mer

ESSL LINKÖPING/SAAB. LINKÖPING/Saab AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESSL LINKÖPING/SAAB. LINKÖPING/Saab AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 12 DEC 2013 AD 2 ESSL 11 AD 2 AERODROMES ESSL 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSL LINKÖPING/SAAB ESSL 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen 2015-01-30 Sofia Wahlén Ikano Bostad AB Box 1304 132 27 Sundbyberg Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys

Läs mer

Sträckflygteori. Västerås Segelflygklubb

Sträckflygteori. Västerås Segelflygklubb Sträckflygteori Västerås Segelflygklubb Innehåll Luftrumsindelning och luftrumsklassning Flygning i CTR/TMA och TIA/TIZ Restriktionsområden Utrustning och instrument Barograf, logger Kartpreparering RST-rapport

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

ESSP NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN

ESSP NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN AIP SVERIGE/SWEDEN 22 AUG 2013 AD 2 ESSP 1-1 AD 2 AERODROMES ESSP 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSP NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN ESSP 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Standardised European Rules of the Air (SERA) SERA Flygregler. Innehåller: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 923/ 2012 ändring 2016/1185

Standardised European Rules of the Air (SERA) SERA Flygregler. Innehåller: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 923/ 2012 ändring 2016/1185 Standardised European Rules of the Air (SERA) SERA Flygregler Including: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 923/2012 change (EU) 2016/1185 (20 July 2016) Innehåller: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

ESOE ÖREBRO ÖREBRO AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESOE ÖREBRO ÖREBRO AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 12 DEC 2013 AD 2 ESOE 1-1 AD 2 AERODROMES ESOE 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESOE ESOE 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Validering av APV-procedurer genom flygmätning

Validering av APV-procedurer genom flygmätning Validering av APV-procedurer genom flygmätning Innehåll Definitioner Regelverk/processer Validering Varför/Målsättning/Syfte Hur valideringen genomförs Våra egna och andra Flight Inspection organisationers

Läs mer

RAPPORT Vindkraft och civil luftfart

RAPPORT Vindkraft och civil luftfart RAPPORT Vindkraft och civil luftfart En modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser 1 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Framtiden. Flygtrafiktjänsten

Framtiden. Flygtrafiktjänsten Framtiden Flygtrafiktjänsten Att lära av historien Flygsäkerhet Att flyga är potentiellt mycket riskfyllt. Det är därför som det är så säkert att flyga. På grund av de många haverier som hände i flygets

Läs mer

ESGJ JÖNKÖPING JÖNKÖPING AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ESGJ JÖNKÖPING JÖNKÖPING AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP SVERIGE/SWEDEN 04 FEB 2016 AD 2 ESGJ 1-1 AD 2 AERODROMES ESGJ 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESGJ ESGJ 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates and site at AD

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

INNEHALL. 12 FLYGTRAFIKLEDNING Allmänt. l2.l 12.2 Trafikledningssystem. 12.3 Regler och normer. 12.4 Flygtrafikledningiframtiden

INNEHALL. 12 FLYGTRAFIKLEDNING Allmänt. l2.l 12.2 Trafikledningssystem. 12.3 Regler och normer. 12.4 Flygtrafikledningiframtiden INNEHALL 12 FLYGTRAFIKLEDNING Allmänt l2.l 12.2 Trafikledningssystem 12.2.1 Civilflygtrafikledning 12.2.2 Militärflygtrafikledning 12.3 Regler och normer 12.3.1 Allmänt 12.3.2 Flygregler 12.4 Flygtrafikledningiframtiden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Introduktion till AFIS

Introduktion till AFIS Introduktion till AFIS VACCSCA Mars 2008 Av Martin Loxbo med illustrationer av Daniel Mattsson Första upplagan 0 Inledning Vad är AFIS? AFIS, eller flyginformationstjänst för flygplats (Aerodrome Flight

Läs mer

Framtiden. Flygtrafiktjänsten

Framtiden. Flygtrafiktjänsten Framtiden Flygtrafiktjänsten SES Single European Sky FIR i Europa 3 SES Single European Sky Ett sätt att lagvägen lösa de problem som för närvarande belastar flyget men även möjliggöra för ATM att hantera

Läs mer

Rapport RL 2011:01 Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län, den 13 oktober 2009

Rapport RL 2011:01 Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län, den 13 oktober 2009 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2011:01 Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län, den 13 oktober 2009 Dnr L-16/09 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

1.10 Färdplanering 1.10 Flight planning

1.10 Färdplanering 1.10 Flight planning AIP-SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 ENR 1.10-1 1.10 Färdplanering 1.10 Flight planning Referensdokument: - ICAO Annex 2, Chapter 3 - ICAO Doc 4444, Chapter 4 och Appendix 2 - ICAO Doc 7030 EUR - (EG) 1033/2006

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 2 november 2012

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 2 november 2012 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 2 november 2012 81/2012 (Finlands författningssamlings nr 587/2012) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Historia Kapitel 3: Roller och styrningar Kapitel 4: Flygsäkerhet Kapitel 5:

Läs mer

AIP AMENDMENT SWEDEN

AIP AMENDMENT SWEDEN AIP AMENNT SWEDEN AIP AIRAC AMDT 5 6 JUL 2017 EFFECTIVE 17 AUG 2017, SE-601 79 NORRKÖPING. Phone +46 11 19 20 00. Fax +46 11 19 25 75. AFTN ESKLYAYT Principal changes included in this Amendment./ Ändringens

Läs mer

Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun

Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun 2014-02-26 VKS Vindkraft Sverige AB Ann-Sofi Laurin Strandvägen 169 591 46 MOTALA Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun Ni har sänt

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer