Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425"

Transkript

1 Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn Förening nr. 456 Org.nr Årsredovisning 2014

2 Verksamhetsidé SPF (Sveriges Pensionärsförbund) vill öka och förbättra äldres inflytande i samhället, valfrihet och livskvalitet. SPF i Nykvarn skall: Informera medlemmarna i frågor som berör dem Tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet bl a i samrådsmöten med kommunen Verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna Aktivt verka för att ansluta seniorer till föreningen och ordna önskade aktiviteter bl a bra och uppskattade månadsmöten Samverka med andra pensionärsförbund och med Frivilligcentralen i Nykvarn. Medlemsutveckling Vid årsskiftet 2013/14 var vi 451 medlemmar och satte som mål att få 50 nya SPF:are till vår förening. Antalet nya medlemmar uppgick till 33. Tyvärr nådde vi inte målet. Vi har under 2014 ökat med 0,7%, en blygsam ökning. Vi är nu 454 medlemmar. 2 Frånflyttade, 10 Avlidna, 23 Avregistrerade, 5 Tillflyttade. Under året har vi genomfört 3 introduktionsträffar för nya medlemmar på FVC Träffen. Vi är den största pensionärsföreningen i Nykvarn och vill fortsätta växa för att allt bättre kunna hävda seniorernas önskemål i olika sammanhang. Föreningens olika aktiviteter under 2014 Månadsträffar Under året har vi genomfört 9 medlemsträffar där deltagarantalet varit mellan personer. I maj månad bjöd föreningen på subventionerad lunch på Taxinge Slott och firade föreningens 30 år, med en tillbakablick hur föreningen utvecklats, sen starten. Underhållning med vacker sång och musik genomfördes av Duo A&O från Mariefred. Året avslutades med underhållning av Nykvarns lucia och musikskolans ungdomsorkester. Lotterier Anita Eklund och Ulla-Britt Andersson har ansvarat för lotteriet på våra månadsmöten och i samband med Nykvarnsdagen. Läxhjälp Under året har ca 10 medlemmar deltagit med läxhjälp för att stödja 9:orna i Lillhagaskolan. Organisatör Bengt Johansson. 2

3 Marknader Under året har det genomförts en hantverksdag på Internationella kvinnodagen 8 mars och en hantverks- och loppisdag den 18 oktober. Vi har även deltagit under Seniordagen i augusti. Bingo Bingo har genomförts i Folkets Park och i Qulturum Sländan. Ansvariga Barbro Jönsson och Birgitta Larsson. Musikfrågesport Den 22 januari genomfördes en musikfrågesport, sammanställd av Åke Andersson, Lars Öhlén, Barbro Malmgren och Inga-Lill Järmert. På septembers medlemsmöte genomförde Nils Ström en frågesport, som alla blev involverade i. Med bilder och musik ställdes frågor från olika områden och tidsperioder. Buffékvällar Vi har haft två buffékvällar på Vidbynäs Golfrestaurang, en i juni och en i september. Ca 60 medlemmar deltog vid båda tillfällena. God mat och en trevlig samvaro. Information Styrelsen har under året gett ut nio månadsblad (Medlemsbladet) för att sprida information till alla medlemmar. Informationen har sänts via e-post och genom utdelning av våra brevduvor. Medlemsbladen har också satts upp på vår anslagstavla i Nykvarns centrum och på Frivilligcentralen (Träffen). Föreningen har en egen hemsida, där information finns. Utflykter och resor Februari: Alla hjärtans kryss till Åland. April: Resa till Narva och Tallin. Maj: Skultuna Bruk och Prästgårdens Trädgård i Kolbäck. Maj: Besök på Coca Cola i Haninge. November: Författarresa med Rosella och Björn Hellberg November: Gemensam resa med FVC och PRO till Mantorp, Gunnes väskor och Ljungsbro, Cloetta December: Konsert i Norrmalmskyrkan och julbord på Cinderella. Resegruppen har haft flera möten för planering av årets resor. Representation vid konferenser, utbildningar och kurser På distriktets programdag, deltagare Ingegerd Ahnström, Barbro Jönsson och Roger Bäckström. På distriktets resekonferens, deltagare Barbro Jönsson, Maj-Britt Oskarsson, Barbro Malmgren och Evert Hammar. I Södertörnsgruppen, deltagare Bengt Thorsén och Roger Bäckström. Vid Frivilligcentralens årsmöte, deltagare Inga-Lill Järmert. 3

4 På Nykvarnsdagen och Nationaldagsfirandet i Folkets Park. Programdag, 12 mars, deltagare Ingegerd Ahnström, Barbro Jönsson och Roger Bäckström. Stockholmsdistriktets årsstämma, 25 mars, deltagare Roger Bäckström Reseinformation, april, deltagare Barbro Jönsson, Barbro Malmgren och Maj-Britt Oskarsson. Webbutbildning i Stockholm, 7 maj, deltagare Ingegerd Ahnström och Roger Bäckström. Konferens för alla funktionärer inom SPF Nykvarn, 27 augusti ombord på Viking Line Rosella. Reseombudsdag, 18 september, deltagare, Barbro Jönsson, Barbro Malmgren, Maj- Britt Oskarsson och Evert Hammar. Ordförandekonferens september, tema Samverkan, deltagare Roger Bäckström. Konferens för medl.sekreterare, 1 oktober, deltagare Barbro Jönsson och Ingegerd Ahnström Webbutbildning forts.kurs i Stockholm, 19 november, deltagare Ingegerd Ahnström Föreningens årsmöte hölls I samband med årsmötet lämnades aktuell information av kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg. Styrelseledamöter Roger Bäckström Leif Karlsson Inga-Lill Järmert Marianne Odén Barbro Jönsson Maj-Britt Oskarsson Bengt Palmér Bertil Svensson Bengt Thorsén ordförande vice ordförande sekreterare kassör medlemssekreterare styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. Revisorer Torsten Björnberg Lilianne Jansson Ersättare Roger Bergman Ann-Margret Wall Valberedning Monica Nilsson, Inga-Britt Eckard och Leif Antonsson 4

5 Övriga förtroendevalda och samordnare Resegrupp Barbro Jönsson Barbro Malmgren Maj-Britt Oskarsson Evert Hammar Webbredaktör Ingegerd Ahnström Mötesvärdinnor och värdar I samband med våra medlemsträffar har vi fått smörgåsar/bröd och kaffe som har skötts av olika grupper. Kalle Andersson, Britt och Willi Fischer, Bruno Svensson, Ruben Östergård och Rolf Palesjö har utfört uppställning av bord och dukning samt återställning. Hörselombud Birgitta Palesjö Synombud Siv Mangs Boulegruppen Maj Westerholm och Stig Thorson Bowlinggruppen Maj-Britt Oskarsson Bridgegruppen Bror Frickner Finsktalande gruppen Lea Ramqvist Golfgruppen Björn Janhagen, Ronald Skoog och Bengt Åke Gustavsson Sedan golfverksamheten startade år 2011 har antalet ökat från ett 25-tal till att vara drygt 70 personer, som visat intresse att vara med i golfgruppen. Av dessa har 56 personer deltagit i en eller flera av årets aktiviteter. I likhet med förra året spelades SPF Nykvarn Golf Tournament, på sex olika banor, där de fyra bästa tävlingarna räknades. 5

6 Avslutningstävlingen hölls på Vidbynäs GC den 11 september. På den efterföljande middagen med prisutdelning stod L-G Berglund som totalsegrare av Vandringspriset. Han är den fjärde segraren efter Bengt Åke Gustafsson, Birgit Sandström och Ronald Skoog. Utöver Golf Tournament har Golfgruppen arrangerat en utflykt den 4-5 augusti, som i år gick till Åtvidabergs Golfklubb med spel under två sköna dagar. Ett 50-tal personer deltog (44 spelade). Intresset för de årliga utflykterna har ökat från ett 30-tal deltagare 2012 och ett 40- tal 2013 då vi spelade på Ombergs Golf och alltså ett 50-tal i år. Kortspel Solveig Andersson under 1:a halvåret Läsecirkel Ethel Andersson och Christina Wiklén Singel-träffarna Barbro Malmgren Stavgång/friskvård Bengt Thorsén Övrig verksamhet och aktiviteter Loppmarknadsgruppen har bestått av Barbro Jönsson, Birgitta Larsson, Bengt Palmér och Kalle Andersson. I januari-februari har 3 träffar genomförts med historisk information om Tallinn och Narva inför resan till Estland som genomfördes i april. Informatör har varit Valter Pella. En dag i maj och 1 dag i september anordnades vandring i Taxingeskogarna. Besök på ett antal historiska platser under ledning av Gilbert Hedebo. Den 13 juni genomfördes en grillkväll i Folkets Park tillsammans med PRO och FVC. Under sommaren har SPF haft aktivitet i Folkets Park 3 tisdagar i form av bingo och kaffeservering. Ansvarig Barbro Jönsson. Samarbete med PRO och Frivilligcentralen Vi har träffat representanter för PRO första måndagen i varje månad för att diskutera gemensamma frågor till kommunen. Deltagare från SPF, Malin Holmström Svensson, Inga-Lill Järmert, Margareta Backlund och Roger Bäckström. Många från SPF har deltagit och varit ledare i olika aktiviteter som ordnats på Träffen. Bengt Palmér, representant för SPF, har deltagit på PRO s 70-årsmiddag. Samverkansgrupp med kommunen Under verksamhetsåret har vi träffat kommunens representanter 5 gånger. Deltagare från SPF, Malin Holmström Svensson, Inga-Lill Järmert, Margareta Backlund och Roger Bäckström. 6

7 Resultat- och Balansräkning 2014 RESULTATRÄKNING INTÄKTER KOSTNADER Medlemsavgifter Medlemsavgift Förbund Medlemsmöten Medlemsavgift Distrikt Temadagar Underhållning/Lokalhyra Lotteri/Bingo Sommaraktiviteter 380 Loppis/Marknad Gruppaktiviteter Medlemsresor 341 Kontorsmaterial, porto Räntor 207 Bankkostnader Övriga intäkter Kostnadsers. Styrelsen Summa Intäkter Styrelsemöten Årsmöte Konferenser Utbildning Reseersättningar El., medl.avg FC Övriga kostnader Uppvaktning, kondoleans Summa kostnader Årets resultat Summa kostnader o Resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Skulder och Eget Kapital Kassa Skulder Bankkonto Kortfristiga skulder Föreningskonto Summa skulder Fonder Eget Kapital Summa tillgångar Fritt Eget Kapital Årets Resultat Summa Eget Kapital Summa Skulder o Eget Kapital

8 Ekonomi Årets resultat uppgår till kr bl.a. till följd av subventionerad lunch för medlemmar i samband med föreningens 30-års jubileum samt lägre nettoökning av antalet medlemmar jämfört med Föreningens ansamlade egna fria kapital uppgick vid årets slut till kr Styrelsen föreslår att av medlen Fritt Eget Kapital avsättes till en fond för framtida extraordinära ändamål, Jubileumsfond kr Samt att resterande kapital överföres i ny räkning kr Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar som under året arbetat med föreningens olika aktiviteter och vi vill uppmana alla att aktivt vara med i föreningens verksamhet och arbete. Det är viktigt att öka vårt medlemstal och att informera om vår verksamhet. Nykvarn Roger Bäckström Leif Karlsson Inga-Lill Järmert Ordförande Barbro Jönsson Marianne Odén Maj-Britt Oskarsson Bertil Svensson Bengt Thorsén Bengt Palmér 8

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Reumatikerföreningen Norrköping

Reumatikerföreningen Norrköping Reumatikerföreningen Norrköping Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen för Reumatikerföreningen Norrköping lämnar härmed följande berättelse. Styrelsen har från årsmötet den 28 februari bestått av: Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2011 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, Rolf

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 (5) Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg avger följande berättelse över verksamheten 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ingrid Bjerne Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

S:t Olofs-bladet. Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! 50 % PÅ TÅGRESOR! Har synen förändrats? Nya i styrelsen. Var med i årets fototävling

S:t Olofs-bladet. Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! 50 % PÅ TÅGRESOR! Har synen förändrats? Nya i styrelsen. Var med i årets fototävling S:t Olofs-bladet Nr 2 / 2011 Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! Nya i styrelsen Margaretha Bergström Eva-Britt Österlund Var med i årets fototävling Läs allt om tävlingen på sid. 2, gå ut och fota

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118-2014. Allmänt om verksamheten

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118-2014. Allmänt om verksamheten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118-2014 Allmänt om verksamheten Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 7.123 medlemmar/familjer. Motsvarande 2013 var 6.819. Mas Amigos har under året haft

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SPF Mälarhöjden-Hägersten Sveriges Pensionärsförbund, förening 149, föreningens 47:e verksamhetsår

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SPF Mälarhöjden-Hägersten Sveriges Pensionärsförbund, förening 149, föreningens 47:e verksamhetsår 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SPF Mälarhöjden-Hägersten Sveriges Pensionärsförbund, förening 149, föreningens 47:e verksamhetsår Styrelse Revisorer Rolf Lindquist ordförande Ulf Tidbeck (sammankallande)

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, 187 69 Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: 08-731 53 70 E - post: info@sgdf.se www.sgdf.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. 100421 Runo

Läs mer

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 1(5) HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:

Läs mer