Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker

2 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare 5. Godkännande av dagordning och kallelse 6. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Föreningens namn ändras till SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker 10. Fastställande av ändringar i stadgarna för föreningen. 11. Medlemsavgift för Fastställande av ersättning till förtroendevalda 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter 14. Val av ordförande för Val av övriga styrelsemedlemmar 16. Val av revisorer och ersättare 17. Val av valberedning 18. Val av ombud till SPF hallandsdistriktets årsmöte jämte ersättare 19. Val av ledamot och ersättare i samrådsgruppen (SPF föreningarna i Kungsbacka) 20. Val av ledamot och ersättare till distriktsrådet för äldreomsorg område 3 (Signeshus och Tölö hemtjänst) 21. Val av hörselombud 22. Val av serveringspersonal 23. Val av rese och utflyktskommitté 24. Val av programkommitté 25. Val av studiekommitté 26. Val av friskvårdsledare 27. Val av mötesvärdinna 28. Val av folkhälsoansvarig 29. Val av trafikombud 30. Val av försäkringsombud 31. Motion till årsmötet 32. Övriga frågor 33. Årsmötet avslutas 2

3 Verksamhetsberättelse för SPF Tölö-Älvsåker år 2014 Styrelsen: Avdelningens styrelse har efter årsmötet haft följande sammansättning: Ordförande Erik Altenstedt Vice ordförande Ros-Mari Kristiansson Kassör Laila Ebbesson Sekreterare Ros-Mari Kristiansson Vice sekreterare Anita Elfving Ledamot Marianne Hjertqvist Olsson Ledamot Inga Johansson Ledamot Ulla Ottosson Ulla Ottosson avled 17 november Ledamot Berit Svensson Funktionärer: Revisorer Lennart Graneld (sammank.), Knut Sundberg Revisors ersättare Ingemar Berntsson Valberedning Ingemar Börjesson (sammank.), Lilian Johansson, Ingemar Berntsson Ombud till distriktets årsmöte Erik Altenstedt, Anita Franzén. Ersättare Marianne Hjertqvist Olsson Ledamot i samrådsgruppen Erik Altenstedt, Ros-Mari Kristiansson Ledamot i distriktsrådet Marianne Hjertqvist Olsson. Ersättare Ulla Ottosson Hörselombud Birgitta Graneld Friskvårdsledare Inga Johansson, Ingemar Börjesson Folkhälsoansvarig Britta Kjellberg Försäkringsombud Erik Altenstedt Trafikombud Reidar Ekström Reseansvariga Inga Johansson, Reine Praetorius, Berit Svensson, Ulla Ottosson Programkommitté Ove Norrman, Marianne Hjertqvist Olsson, Erik Altenstedt, Kerstin Andersson Studiekommitté Anita Elfving, Marianne Hjertqvist Olsson, Lena Söderström Serveringspersonal Rigmor Kullberg, Rosa Kreij, Kerstin Andersson Mötesvärdinna Anita Franzén Medlemmar: Under 2014 har föreningen haft 171 betalande medlemmar, 107 kvinnor och 64 män. Medlemsavgiften har under året varit 210 kronor. Föreningens årsmöte: Avdelningens årsmöte hölls den 6 februari i Tölö församlingshem. 62 medlemmar deltog i årsmötet. Parentation hölls för fyra av föreningens medlemmar som avlidit under året. Ingalill Magnusson, Gunilla Lindén, Kerstin Höglund och Gunvor Reinler hedrades med en tyst minut och ett ljus tändes för var och en av dem. Lena Söderström läste dikten En gång blir allting stilla av Per Lagerkvist. Efter mötesförhandlingarna bjöds medlemmarna på kaffe och smörgås. Därefter blev det underhållning med sång och musik av Erik Erdelius från Älvsåker. Aktiviteter: Åtta medlemsmöten har arrangerats under året: 6/2: Årsmöte. Erik Erdelius underhöll med sång och musik. 6/3: Läkare Gunnar Eckerdal talade om äldres läkemedel och livskvalitet. 10/4: Janne Stenberg berättade om fåglar i ord och bild. 8/5: Duo Lars spelade och sjöng vår-och sommarvisor i Tölö kyrka. Ett samarrangemang med Tölö församling 11/9: Lindfjälls gycklarsällskap spelade glada låtar. 9/10: Helge Kärrbrant berättade om resan till Nordkap. 13/11: Magdalena Strandell och Gunnel Fernqvist sjöng och spelade negro spirituels och jazz i Tölö kyrka. Ett samarrangemang med Tölö församling. 2/12: Jullandgång med tillbehör. En försmak av julen med god mat och trevlig samvaro. Durknapparna underhöll med julvisor. 3

4 Resor: Under verksamhetsåret har 8 resor anordnats: 14/2 Falkenbergsrevyn. 3/4 Resa till gård med antikviteter, som drivs av Joakim Bengtsson. 21/5 Inbjudan från Tölö Hembygdsgille till besök på Skallmeja Museum. 17/7 Gunnebo sommarteater. Från Parken till Vegas. 8/8 Bohuslän med m/s Nolhåtten. 27/9 2/10 Tysklands vackraste vinområden. 14/11 Julmarknadsresa. Hallandsjul på Lilla Böslid. 9/12 Göteborgsoperan. Kristina från Duvemåla. Styrelsens verksamhet: Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten, 15/1, 6/2, 26/2, 26/3, 23/4, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11. Studiecirklar och kurser: Onsdagar mellan kl har studiecirklar anordnats i Tölö Församlingshem. Under våren hölls studiecirkel vid 7 tillfällen. Under hösten hölls studiecirkel vid 6 tillfällen. Anita Elving och Marianne Hjertqvist Olsson har varit studieledare. Grundkurs i data har hållits på Studieförbundet Vuxenskolan 5 fredagar under våren (21/2 21/3). Prova på kurs i data hölls den 7/2 samt 28/3. Prova på ipad hölls 25/4, 2/5 samt 9/5. Under hösten hölls kurs i data och ipad under 7 fredagar med start den 19/9. Kursledare för data- och ipadkurs har varit Erik Altenstedt och Ros-Mari Kristiansson. Riksdagsvalet 14 september: Inför riksdagsvalet den 14 september anordnade kommunens SPF avdelningar frågestund med politikerna i kommunen. Detta skedde vid två tillfällen. Den 18 augusti ställdes Centerpartiets riksdagsman Ola Johansson mot väggen i frågor rörande bostadspolitiken. Den 2 september hölls möte med alla partier i fullmäktigesalen där partierna fick chans att svara på frågor rörande äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. Moderator vid båda utfrågningarna var Åke Eliasson. De från SPF Tölö-Älvsåker som engagerats i detta uppdrag var Erik Altenstedt och Kerstin Andersson. Frågor från medlemmarna samt svar från de olika partierna fanns att läsa på Kungsbackaseniorernas hemsida. Övriga aktiviteter: Promenader måndagar från kl 10. Boule tisdagar mellan kl Bowling måndagar mellan kl Pubafton tisdagar jämna veckor från kl 16 i samarrangemang med övriga av kommunens SPF föreningar. Styrelsen 4

5 Balansrapport SPF Tölö Älvsåker 2014 Tillgångar Ingående balans Förändring perioden Utgående balans 1680 Övriga kortfristiga fordr.r 0,00 0,00 0, Kassa 1 117, , , Bank/Plusgiro , , , Bank ,60-470, ,93 Summa tillgångar: , , ,91 Skulder och eget kapital 2061 Balanserat resultat ,08 0, , Föregående års resultat 0,00 0,00 0, Årets resultat 0,00 0,00 0, långfr.samrådsskulder ,00 205, , Leverantörsskulder 0,00 0,00 0, årets resultat 0,00 0,00 0,00 Summa : 0, , ,83 Summa skulder och eget kapital: ,08 205, ,08 Summering Summa tillgångar , , ,91 Summa skulder: ,08 205, ,08 Årets resultat: 0, , ,83 5

6 Resultatrapport SPF Tölö Älvsåker 2014 Intäkter 3810 Erhållna bidrag , Boule , Cirkel , Medlemsavgifter , Ränteintäkter -29,33 Summa intäkter: ,33 Kostnader 3980 Förbundsavgifter , Medlemsmöte 5 245, Lokalhyra , Resekostnader, hotell mm 990, Kontorsmaterial 2 491, Telefon, porto och internet 1 300, Ersättningar 4 120, Uppvaktningar 455, Övriga kostnader 59,50 Summa : ,83 Summa kostnader: ,50 Summering Summa intäkter: ,33 Summa kostnader: ,50 Periodens resultat: ,83 6

7 SPF Tölö Årsmöte 2015 Valberedningens förslag: Ordförande för mötet: Anita Franzén Sekreterare för mötet: Ros-Mari Kristiansson Ordförande Erik Altenstedt Styrelse Laila Ebbesson Omval 2 år Anita Elfving Inga Johansson Ros-Mari Kristiansson Berit Svensson Marianne Hjertqvist Peter Forsmark Kerstin Andersson Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Kvarstår 1 år Kvarstår 1 år Nyval 2 år Fyllnadsval 1 år Revisorer Lennart Graneld sammankallande Knut Sundberg Ersättare: Ingemar Berntsson Ombud till distriktets årsmöte Erik Altenstedt Ros-Mari Kristiansson Ersättare: Marianne Hjertqvist Nyval 1 år Ledamot i Samrådsgruppen Erik Altenstedt Sex SPF föreningar i Kungsbacka Ersättare: Ros-Mari Kristiansson Ledamot i Distriktsrådet Marianne Hjertqvist Äldreomsorg område 3 (Signeshus och Tölö hemtjänst) Berit Svensson Nyval 1 år Hörselombud Birgitta Graneld Serveringspersonal Rosa Kreij Maj-Britt Andersson Nyval 1 år 7

8 Reseansvariga Inga Johansson Reine Praetorius Berit Svensson Programkommitté Ove Norrman Erik Altenstedt Marianne Hjertqvist Kerstin Andersson Studiekommitté Anita Elfving Kerstin Andersson Nyval 1 år Friskvårdsledare Inga Johansson Laila Ebbesson Nyval 1år Mötesvärdinna Anita Franzén Folkhälsoansvarig Britta Kjellberg Trafikombud Reidar Ekström Försäkringsombud Erik Altenstedt Valberedningen föreslår att telefon- kontors- och övriga kostnader skall ersättas med kr 7.000:- och fördelas enligt följande: Ordförande, kassör samt sekreterare ersätts med kr 1.000:- vardera. Övriga kr 4.000:- fördelas av styrelsen till andra befattningshavare inklusive serveringspersonal. Valberedningen har bestått av: Ingemar Berntsson, sammankallande Lennart Andersson Lilian Johansson 8