DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: Verksamhetsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt"

Transkript

1 Verksamhetsöversikt Program- och aktivitetverksamheten Sammanfattning Rapport från Nätverken: VISION Nya Aktiviteter under Nätverket IT-management och IT-universitetet Nätverket Affärssystem och Handelshögskolan i Göteborg Marknadsföring och medlemsförmåner Comdex januari Telematics Valley Conference 5-6 oktober Forum för Affärssystem 2-3 november Stora Aktiekvällen 15 november Internet Marketing Conference november Övriga Medlemsaktiviteter Årsmöte på Aeroseum Värva en Vän Höstträff på Åby Framtiden Sidan 1 av 15

2 1 Program- och aktivitetverksamheten Sammanfattning Totalt har Västra Kretsen under 2004 organiserat 65 aktiviteter. Det innebär en ökning med 38 % från föregående år. Till detta kommer 41 seminarier på Comdex. Det finns idag 14 st etablerade nätverk Affärssystem Dataekonomerna i Borås DF i Borås DF i Jönköping DF Skaraborg DF Vision 2010 IT-Management ITQ Väst Modelldriven utveckling Open Source Projektstyrning Säkerhet Usability Verksamhetsutveckling och diskussioner pågår runt två nya IT i Vård och Omsorg Internetbaserad Marknadsföring Nedan följer en kortfattad rapport från nätverken. Sidan 2 av 15

3 1.2 Rapport från Nätverken: 1. ITQ Ansvarig: Ewa Pan 2. Säkerhet Ansvarig: Fredrik Pihl Genomfört 2 aktiviteter med ca 25 deltagare totalt. Syftet med ITQ är att kvinnliga medlemmar i Dataföreningen under avspända former skall komma i kontakt med andra IT- intresserade kvinnor. Intentionen är att medlemmarna skall uppnå nya kontaktytor, kunskapsutbyte, inspiration, kompetensutveckling och ökad omvärldsorientering. Under året har Nätverket bildat en ny ledningsgrupp som driver nätverket vidare. Genomfört 4 aktiviteter med ca 80 deltagare. - Säkerhetskartan i Väst Certifieringar - 24-timmarsmyndigheten och säkerhet - Framtida försvar - nya krav Syftet med nätverk är att medlemmarna skall få möjlighet att träffas kontinuerligt för att diskutera och fördjupa sig inom säkerhet. På detta sätt erbjuds medlemmarna, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nya kontaktytor och ökad omvärldsorientering. Inför år 2005 tar Harald Carlsson, Teleca, över rodret för nätverket. 3. Borås Ansvariga: Bengt Holmgren/Patrik Hedberg 4. Skaraborg Ansvarig: Kenneth Alfelt Genomfört 2 aktiviteter i samarbete med Borås Högskola. Dessa aktiviteter har inte haft anmälningsplikt, varför antalet deltagare inte kan redovisas. Nätverket är ett lokalt nätverk för Boråsregionen med en ambition att regelbundet ordna sammankomster, där man under informella former får ta del av och diskutera andras erfarenheter. Verksamheten har skett i starkt samarbete med Borås Högskola. Genomfört 4 aktiviteter med ca 80 deltagare totalt. Nätverket är ett lokalt nätverk för region Skaraborg med ambitionen att regelbundet ordna sammankomster, där man under informella former får ta del av och diskutera andras erfarenheter. Sidan 3 av 15

4 5. Projektstyrning Ansvarig: Hans Hjertqvist Nätverket har under året genomfört 1 aktivitet med c:a 30 deltagare. Aktiviteten har varit låg under året på grund av nätverksmotorns utlandsarbete. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenhet inom projektledningsområdet genom att arrangera ett antal möten där en diskussion inom intressanta ämnesområden skapas mellan föredragshållare och övriga deltagare. Under 2005 kommer nätverket att förstärka programrådet. 6. Usability Ansvariga :Marie Mattson/ Lena Andreasson Nätverket har genomfört 4 aktiviteter med ca 110 deltagare totalt. Nätverkets syfte är att uppmärksamma samt sprida kunskap om användbarhetsområdet. Nätverket ska fungera som ett forum där medlemmarna kan diskutera hur IT-produkter, för vardag och arbete ska få en ökad användningskvalitet. 7. Affärssystem Ansvarig: Jonas Andersson Nätverket har under 2004 haft en stark tillströmning av medlemmar. Under året genomfördes 11 aktiviteter med totalt ca 270 deltagare. Inriktningen har liksom tidigare varit demokvällar och temakvällar. Nätverket samverkade under november med mässan Forum Affärssystem och bemannade dataföreningens monter. Medlemmarna informerade besökarna om dataföreningens verksamhet och lämnade råd och tips gällande affärssystem. Under hösten har nätverket etablerat ett mentorskap till Göteborgs Universitet gällande studenterna som läser Informatik. Mentorskapets mål/syften utvecklas löpande. Initialt bistår nätverkets medlemmar som bollplank till studenterna vid uppsatser och kontakter med näringslivet. Nätverket skall vara en oberoende samlingsplats för leverantörer, konsulter, studenter och användare. Dess Sidan 4 av 15

5 syfte är att deltagarna skall få ett ökat kontaktnät och samtidigt kunna vidareutveckla och fördjupa sin kompetens inom allt som rör ämnet affärssystem. 8. Verksamhetsutveckling Ansvarig: Axel Josefson Nätverket startades under hösten 2003 och har under 2004 genomfört 8 aktiviteter med totalt c:a 250 deltagare. Syftet med nätverket är att medlemmarna skall få möjlighet att träffas kontinuerligt för att diskutera och fördjupa sig inom området verksamhetsutveckling. På detta sätt erbjuds medlemmarna erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nya kontaktytor och ökad omvärldsorientering. 9. Modelldriven utveckling Ansvarig: Eduard Lukschandl Under 2004 har nätverket genomfört 2 aktiviteter med c:a 20 deltagare. -- Jean-Marc Hauttecoeur aktörsdriven modulering. -- Gästföreläsare Christer Lindqvist modelldriven utveckling med verktyget Together. Nätverket tar sin utgångspunkt i OMG's specifikation för MDA och syftar till att erbjuda medlemmarna kompetens-utveckling och erfarenhetsutbyte inom området. Nätverket erbjuder även en chans att skapa nya lokala kontaktytor mellan olika de företag som tillämpar modelldriven utveckling och verkar inom region väst. Nätverket består idag av 101 registrerade medlemmar fördelade på 88 ordinarie och 13 studerande. Inför året 2005 tar Ulf Grahn över ansvaret för nätverket. 10. Jönköping Ansvarig Leif Bengtzohn Under 2004 har nätverket genomfört 2 aktiviteter med c:a 50 deltagare. Sidan 5 av 15

6 Ambitionen var hög när vi i januari drog igång verksamheten med att aktivera nätverket i Jönköping som under några år legat i träda. Vi hade planer på att genomföra åtta aktiviteter under året, fyra på våren respektive fyra på hösten. Programrådet hade sex träffar under året. Utfallet blev att vi rodde i hamn två aktiviteter på våren men efter en lång sommarledighet blev hösten intensiv på såväl jobb- som hemmafront för nätverkets eldsjälar, vilket gjorde att vi aldrig kom igång. De aktiviteter vi körde under våren var: Informationslogistik Just-in-time informationsförsörjning Informationssäkerhet - ett sätt att tänka. 11. Övriga aktiviteter Ansvarig: Styrelsen. Under 2004 har utöver nätverksaktiviteterna ett antal andra arrangemang genomförts, bl.a. i samverkan med IT- universitetet, Viktoriainstitutet, Telematics Valley, Setterwalls m.fl. Sidan 6 av 15

7 1.3 VISION 2010 Hösten har i hög grad präglats av arbetet med Vision Västra kretsens bidrag till detta arbete finns tillgängligt på Webben i form av både en rapport och en presentation. Västra Kretsen har formulerat fem Initiativ. Vårda vårt Starka Varumärke som en oberoende plattform för att utveckla kunskap och kontakter Verka för Fler Medlemmar och Fler Aktiva Medlemmar genom en satsning på förmånspaket för alla medlemmar och genom att göra det enklare att deltaga i aktiviteter Bidra till Intressanta Nätverk och möten genom bättre stöd till nätverksmotorer, nya program och aktiviteter och samverkan. Samverkan med Högskolan. Samverkan med andra nätverk i regionen. Samverkan med både leverantörs- och kundföretagen i Branschen. Utveckla Community. Nya typer av aktiviteter, som bidrar till gemenskap och som underlättar spontana kontakter Utveckla Effektiv Digital Kommunikation. Här finns det mycket att göra. Vi kommer att satsa på att utsträcka värdet av möten och seminarier i tid och rum, att göra det möjligt att ha remota talare och remota deltagare, att kunna se en presentation i efterhand. Rom byggdes inte på en dag, men riktningen är klar. Sidan 7 av 15

8 1.4 Nya Aktiviteter under Nätverket IT-management och IT-universitetet. Under året har ett samarbete mellan Dataföreningen och IT universitetet inletts. Nätverket IT Management startades i juli 2004 som ett samarbete mellan IT Management utbildningen vid IT Universitetet och DF Västra kretsen. Kalevi Pessi, ansvarig för IT-Managementutbildningen i samspråk med sina studenter Nätverket IT Management är ett forum för den som är intresserad av frågeställningar rörande t ex arkitektur och affärsnytta och vill utveckla sin kompetens på området tillsammans med likasinnade. Nätverket förväntas dessutom kunna fungera som kontaktpunkt för studenterna efter examen. Under hösten har 3 träffar genomförts i nätverket som ett samarrangemang med studenter på utbildningen och medlemmar från nätverket. Inbjudningar till föreläsningar på utbildningen har gått ut till DFs nätverksmedlemmar. Intresset för nätverket har varit stort och antal medlemmar efter ett halvår är 92 stycken, varav 22 studenter från utbildningen. Ett antal studenter har inte registrerats i systemet ännu, men arbetet med detta pågår. Totalt 38 studenter påbörjade utbildningen i höstas. Ytterligare studenter från Västra Götalandsregionen (15-20 st) kommer att ansluta till utbildningen under februari Även dessa kommer att bli medlemmar i nätverket Nätverket Affärssystem och Handelshögskolan i Göteborg Ett spännande samarbete har inletts under året. Tanken är att skapa en bred kanal mellan studenterna och individer med praktiskt erfarenhet av Affärssystembranschen. Sidan 8 av 15

9 Samarbetet innebär bla a att Dataföreningen genom medlemmar i Affärssystemnätverket ingår i ett mentorskapsprogram för studenterna. Det innebär också att nätverkets medlemmar knyts nära till det Centrum för Affärs- System (CAS) som föreslagits att etableras på Handelshögskolan. Sidan 9 av 15

10 1.5 Marknadsföring och medlemsförmåner Under året 2004 så deltog DF Västra kretsen i flera konferenser och mässor. Vi har också aktivt bidragit med artiklar till Computer Sweden för att informera om vad som händer inom Västra kretsen. Vi har inlett ett samarbete med GÖSTA, arbetsmarknadsförening för studenter vid institutionen för informatik vid Göteborgs Universitet. Studenterna har aktivt bidragit till bemanning av Dataföreningens montrar och därmed fått åtkomst till intressanta mässor och konferenser Comdex januari Deltagandet på Comdex- mässan blev en succé Kretsens mål var En välbesökt monter full av liv och rörelse en starkare förening med fler engagerade medlemmar att sprida bilden hur DF stärker den enskilde medlemmen via nätverk att fler aktiva inom IT- branschen skall känna till vad DF står för 200 nya medlemmar Engagerade medlemmar, vårt mycket kompetenta kansli (Roland Karlsson) och en mycket duktig projektledning (Pia-Maria Thorén delvis sponsrad av Modul 1) gjorde vår satsning till en succé. Ca 40 personer var engagerade i vår monter och vi organiserade 41 seminarier under 3 dagar. Utvärderingen ledde till en klar rekommendation att vara med även Sidan 10 av 15

11 1.5.2 Telematics Valley Conference 5-6 oktober Dataföreningen och Telematics Valley har ett fortsatt fruktbart samarbete runt aktiviteter. Denna internationella konferens genomfördes på Lindholmen Science Park. Dataföreningens medlemmar erbjöds fördelaktiga villkor genom reducerade konferensavgifter, Dataföreningen deltog med en monter under båda dagarna och erbjöd konferensdeltagarna trådlös InternetAccess Forum för Affärssystem 2-3 november Affärssystemnätverket i Västra Kretsen har medverkat till att skapa en ny mässa för affärssystem. Första genomförandet blev en oväntat stor framgång. Sidan 11 av 15

12 På mässan fanns Affärssystemnätverket på plats med en egen monter. Medlemmar i nätverket fungerade som rådgivare åt besökarna och visade upp att det finns en oberoende plattform för affärssystemfrågor. Den 2 3 november arrangerades Forum Affärssystem för första gången på Arken i Göteborg. Under de två dagarna höll 22 affärssystemleverantörer över 160 presentationer vilket lockade drygt 470 besökare På mässan fanns Affärssystemnätverket på plats med en egen monter. Medlemmar i nätverket fungerade som rådgivare åt besökarna och visade upp att det finns en oberoende plattform för affärssystemfrågor Stora Aktiekvällen 15 november Med syfte att marknadsföra Dataföreningen och samtidigt skapa ett förmånserbjudande för våra medlemmar deltog Dataföreningen med en monter på Aktiespararnas arrangemang Internet Marketing Conference november Dataföreningen var representerad på Internet Marketing Conference november, Burgårdens konferenscenter. Kansliet ansvarade för vårt deltagande med assistans av studenter från GÖSTA som bemannade vår monter under konferensdagarna. Sidan 12 av 15

13 1.6 Övriga Medlemsaktiviteter Inom ramen för området community genomfördes under 2004 tre aktiviteter. Årsmöte på Aeroseum Värva en vän Höst träff på Åby Årsmöte på Aeroseum Eduard Lukschandl prövar sitsen som jaktpilot Årsmötet genomfördes den 10 mars i vad som många hoppas kommer att bli Göteborgs nästa attraktion efter Ostindiefararen. I bergrummen under Säve flygplats. 82 medlemmar fick uppleva att "Dataföreningen tar dig till nya platser". Guidade av entusiaster fick vi uppleva styrkan i ideell och intressedriven verksamhet, lära oss mycket om flyg, mötas i ärlig 5-kamp äta en enkel måltid och delta i årsmötet Värva en Vän Under 2004 genomfördes två kampanjer under rubriken 'Värva en vän'. Den första var under Comdex-mässan. den resulterade i ca 200 nya medlemmar. Med start i juni 2004 på börjades en Webbaserad kampanj om att värva en vän. Resultatet av denna aktivitet blev 69 nya medlemmar. Sidan 13 av 15

14 1.6.3 Höstträff på Åby Hösten 2004 anordnades en trivsel aktivitet på ÅBY travbana med syfte att redovisa resultatet från Vison 2010, att visa styrelsens uppskattning till de mest engagerade i DF Väst verksamhet under året och att premiera de som aktivt värvat nya medlemmar. Kvällen innehöll bl.a. stallbacksvisning, ATG bakom kulisserna och en god middag Sidan 14 av 15

15 2 Framtiden Styrelsen vill satsa på aktiviteter och medlemsrekrytering som bidrar till en dynamisk förening. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för att få rätt mix av både män och kvinnor, unga och gamla i både styrelsen och hela föreningen. Vi vill att föreningen skall bli en plats dit människor, som arbetar med eller är intresserade av IT, känner att de kan vända sig för att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom branschen. Målet är att öka antalet medlemmar i föreningen och att satsa både tid och pengar på att göra föreningen mer synlig och närvarande. Både lokalt, regionalt och centralt. Vi avser att satsa mer resurser med syfte att behålla nuvarande och rekrytera nya medlemmar. Under slutet av 2004 avsattes extra medel inom föreningen för detta. Det innebär att budgeten underbalanseras Utöver detta planerar vi att stödja projekt där fonderade medel tas i bruk för de ändamål de avsetts. Planen från Dataföreningen centralt är att medlemsbidraget till kretsarna ska uppgå till kr plus 165 kr/ordinarie medlem och 50 kr/studerande. Medlen utbetalas tertialvis i efterskott och periodiseras. Planerade intäkter ger utrymme för fortsatt huvudsakligen avgiftsfri nätverksverksamhet. För att öka utbudet av aktiviteter och skapa ökad medlemsnytta planerar vi fast förankrat i att Dataföreningen är en leverantörsoberoende, intressedriven, ideell förening - utveckla det framgångsrika arbetet med att samverka med kommersiella arrangörer av mässor, seminarier och konferenser. DF Kompetens AB har sin huvudsakliga verksamhet förlagt till Stockholmsområdet. Diskussioner förs runt möjligheter att, initierat av kretsen, samverka med aktörer i regionen. Planen är att aktivt öka stödet till nätverksmotorer och andra initiativtagare och arrangörer av medlemsaktiviteter. Det gäller både rent praktiskt och ekonomiskt. Stödet kommer att levereras och koordineras via kansliet men i ökande utsträckning baseras på rörliga specialiserade resurser. Avsikten är att behålla den kontinuitet som nuvarande organisation ger, men samtidigt engagera fler resurspersoner för att klara ökningen både kvantitets- och kvalitetsmässigt. Hjärtat i verksamheten är nätverkande och kontaktskapande. Det är genom mötet med andra som man inspireras, får feedback, får nya idéer och skapar nya konstellationer. Genom att skapa goda förutsättningar för nya kontakter kan föreningen aktivt bidra till att både medlemmarnas, deras arbetsgivares och regionens nytta ökar. Vi välkomnar alla som vill ta initiativ till nya aktiviteter, nya nätverk, nya medlemsförmåner och uppmanar alla medlemmar under året som kommer, att privat eller i samförstånd med sin arbetsgivare, värva åtminstone en ny medlem. Sidan 15 av 15

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2005-2006 för Dataföreningen Västra kretsen

Verksamhetsberättelse år 2005-2006 för Dataföreningen Västra kretsen Verksamhetsberättelse år 2005-2006 för Dataföreningen Västra kretsen 1 1. Fakta om kretsen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Vi har aktiva lokala nätverk

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen 1 1. Fakta om kretsen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Vi har aktiva lokala nätverk

Läs mer

Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen

Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen ÅRSREDOVISNING för 2002-01-01-2002-12-31 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2002-01-01 2002-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen

Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och IT relaterade områden.

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB 2012 Sida 1 av 6 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Instrumenttekniska Föreningen

Instrumenttekniska Föreningen Instrumenttekniska Föreningen Mycket av landets utveckling bygger på framsynt professionell automation Instrumenttekniska föreningen - för industriell automation - Basindustrin i Sverige har mer än en

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Västra regionen Inbjuder till Vårkonferens på Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Stenungsbaden Yacht Club och Västkusten när

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

ULI Geoforum. 2013-03-05 Arbeta smart inom planering & byggande. Jan Zakariasson Ordförande i ULI Geoforums föreningsstyrelse

ULI Geoforum. 2013-03-05 Arbeta smart inom planering & byggande. Jan Zakariasson Ordförande i ULI Geoforums föreningsstyrelse ULI Geoforum 2013-03-05 Arbeta smart inom planering & byggande Jan Zakariasson Ordförande i ULI Geoforums föreningsstyrelse ULI Geoforum en medlemsorganisation Bildades 1986 200 medlemsorganisationer 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1 Definitioner Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1.1 Automation Region Automation Region är en ideell förening som kommer att bildas under 2007. Medlemmar beskrivs

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Region Halland i samverkan med. HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening. Inbjuder till. Teknikerkonferens. Varberg

Region Halland i samverkan med. HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening. Inbjuder till. Teknikerkonferens. Varberg Region Halland i samverkan med HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening Inbjuder till Teknikerkonferens Varberg 4-5 oktober 2016 Det är nu åttonde gången som Nationella Teknikerkonferensen arrangeras. Efter Hjälpmedelsverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg Nordens största ytskyddskonferens! 4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg www.ytskydd.com Fler än 70 föreläsare. Mer än 1000 års erfarenhet! Ytskydd 2015 nu med ökat fokus på case från verkligheten Betong

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi?

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé: I Luleå DF bedriver vi discgolf och övrig discsport tillsammans

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer