DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: Verksamhetsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt"

Transkript

1 Verksamhetsöversikt Program- och aktivitetverksamheten Sammanfattning Rapport från Nätverken: VISION Nya Aktiviteter under Nätverket IT-management och IT-universitetet Nätverket Affärssystem och Handelshögskolan i Göteborg Marknadsföring och medlemsförmåner Comdex januari Telematics Valley Conference 5-6 oktober Forum för Affärssystem 2-3 november Stora Aktiekvällen 15 november Internet Marketing Conference november Övriga Medlemsaktiviteter Årsmöte på Aeroseum Värva en Vän Höstträff på Åby Framtiden Sidan 1 av 15

2 1 Program- och aktivitetverksamheten Sammanfattning Totalt har Västra Kretsen under 2004 organiserat 65 aktiviteter. Det innebär en ökning med 38 % från föregående år. Till detta kommer 41 seminarier på Comdex. Det finns idag 14 st etablerade nätverk Affärssystem Dataekonomerna i Borås DF i Borås DF i Jönköping DF Skaraborg DF Vision 2010 IT-Management ITQ Väst Modelldriven utveckling Open Source Projektstyrning Säkerhet Usability Verksamhetsutveckling och diskussioner pågår runt två nya IT i Vård och Omsorg Internetbaserad Marknadsföring Nedan följer en kortfattad rapport från nätverken. Sidan 2 av 15

3 1.2 Rapport från Nätverken: 1. ITQ Ansvarig: Ewa Pan 2. Säkerhet Ansvarig: Fredrik Pihl Genomfört 2 aktiviteter med ca 25 deltagare totalt. Syftet med ITQ är att kvinnliga medlemmar i Dataföreningen under avspända former skall komma i kontakt med andra IT- intresserade kvinnor. Intentionen är att medlemmarna skall uppnå nya kontaktytor, kunskapsutbyte, inspiration, kompetensutveckling och ökad omvärldsorientering. Under året har Nätverket bildat en ny ledningsgrupp som driver nätverket vidare. Genomfört 4 aktiviteter med ca 80 deltagare. - Säkerhetskartan i Väst Certifieringar - 24-timmarsmyndigheten och säkerhet - Framtida försvar - nya krav Syftet med nätverk är att medlemmarna skall få möjlighet att träffas kontinuerligt för att diskutera och fördjupa sig inom säkerhet. På detta sätt erbjuds medlemmarna, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nya kontaktytor och ökad omvärldsorientering. Inför år 2005 tar Harald Carlsson, Teleca, över rodret för nätverket. 3. Borås Ansvariga: Bengt Holmgren/Patrik Hedberg 4. Skaraborg Ansvarig: Kenneth Alfelt Genomfört 2 aktiviteter i samarbete med Borås Högskola. Dessa aktiviteter har inte haft anmälningsplikt, varför antalet deltagare inte kan redovisas. Nätverket är ett lokalt nätverk för Boråsregionen med en ambition att regelbundet ordna sammankomster, där man under informella former får ta del av och diskutera andras erfarenheter. Verksamheten har skett i starkt samarbete med Borås Högskola. Genomfört 4 aktiviteter med ca 80 deltagare totalt. Nätverket är ett lokalt nätverk för region Skaraborg med ambitionen att regelbundet ordna sammankomster, där man under informella former får ta del av och diskutera andras erfarenheter. Sidan 3 av 15

4 5. Projektstyrning Ansvarig: Hans Hjertqvist Nätverket har under året genomfört 1 aktivitet med c:a 30 deltagare. Aktiviteten har varit låg under året på grund av nätverksmotorns utlandsarbete. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenhet inom projektledningsområdet genom att arrangera ett antal möten där en diskussion inom intressanta ämnesområden skapas mellan föredragshållare och övriga deltagare. Under 2005 kommer nätverket att förstärka programrådet. 6. Usability Ansvariga :Marie Mattson/ Lena Andreasson Nätverket har genomfört 4 aktiviteter med ca 110 deltagare totalt. Nätverkets syfte är att uppmärksamma samt sprida kunskap om användbarhetsområdet. Nätverket ska fungera som ett forum där medlemmarna kan diskutera hur IT-produkter, för vardag och arbete ska få en ökad användningskvalitet. 7. Affärssystem Ansvarig: Jonas Andersson Nätverket har under 2004 haft en stark tillströmning av medlemmar. Under året genomfördes 11 aktiviteter med totalt ca 270 deltagare. Inriktningen har liksom tidigare varit demokvällar och temakvällar. Nätverket samverkade under november med mässan Forum Affärssystem och bemannade dataföreningens monter. Medlemmarna informerade besökarna om dataföreningens verksamhet och lämnade råd och tips gällande affärssystem. Under hösten har nätverket etablerat ett mentorskap till Göteborgs Universitet gällande studenterna som läser Informatik. Mentorskapets mål/syften utvecklas löpande. Initialt bistår nätverkets medlemmar som bollplank till studenterna vid uppsatser och kontakter med näringslivet. Nätverket skall vara en oberoende samlingsplats för leverantörer, konsulter, studenter och användare. Dess Sidan 4 av 15

5 syfte är att deltagarna skall få ett ökat kontaktnät och samtidigt kunna vidareutveckla och fördjupa sin kompetens inom allt som rör ämnet affärssystem. 8. Verksamhetsutveckling Ansvarig: Axel Josefson Nätverket startades under hösten 2003 och har under 2004 genomfört 8 aktiviteter med totalt c:a 250 deltagare. Syftet med nätverket är att medlemmarna skall få möjlighet att träffas kontinuerligt för att diskutera och fördjupa sig inom området verksamhetsutveckling. På detta sätt erbjuds medlemmarna erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nya kontaktytor och ökad omvärldsorientering. 9. Modelldriven utveckling Ansvarig: Eduard Lukschandl Under 2004 har nätverket genomfört 2 aktiviteter med c:a 20 deltagare. -- Jean-Marc Hauttecoeur aktörsdriven modulering. -- Gästföreläsare Christer Lindqvist modelldriven utveckling med verktyget Together. Nätverket tar sin utgångspunkt i OMG's specifikation för MDA och syftar till att erbjuda medlemmarna kompetens-utveckling och erfarenhetsutbyte inom området. Nätverket erbjuder även en chans att skapa nya lokala kontaktytor mellan olika de företag som tillämpar modelldriven utveckling och verkar inom region väst. Nätverket består idag av 101 registrerade medlemmar fördelade på 88 ordinarie och 13 studerande. Inför året 2005 tar Ulf Grahn över ansvaret för nätverket. 10. Jönköping Ansvarig Leif Bengtzohn Under 2004 har nätverket genomfört 2 aktiviteter med c:a 50 deltagare. Sidan 5 av 15

6 Ambitionen var hög när vi i januari drog igång verksamheten med att aktivera nätverket i Jönköping som under några år legat i träda. Vi hade planer på att genomföra åtta aktiviteter under året, fyra på våren respektive fyra på hösten. Programrådet hade sex träffar under året. Utfallet blev att vi rodde i hamn två aktiviteter på våren men efter en lång sommarledighet blev hösten intensiv på såväl jobb- som hemmafront för nätverkets eldsjälar, vilket gjorde att vi aldrig kom igång. De aktiviteter vi körde under våren var: Informationslogistik Just-in-time informationsförsörjning Informationssäkerhet - ett sätt att tänka. 11. Övriga aktiviteter Ansvarig: Styrelsen. Under 2004 har utöver nätverksaktiviteterna ett antal andra arrangemang genomförts, bl.a. i samverkan med IT- universitetet, Viktoriainstitutet, Telematics Valley, Setterwalls m.fl. Sidan 6 av 15

7 1.3 VISION 2010 Hösten har i hög grad präglats av arbetet med Vision Västra kretsens bidrag till detta arbete finns tillgängligt på Webben i form av både en rapport och en presentation. Västra Kretsen har formulerat fem Initiativ. Vårda vårt Starka Varumärke som en oberoende plattform för att utveckla kunskap och kontakter Verka för Fler Medlemmar och Fler Aktiva Medlemmar genom en satsning på förmånspaket för alla medlemmar och genom att göra det enklare att deltaga i aktiviteter Bidra till Intressanta Nätverk och möten genom bättre stöd till nätverksmotorer, nya program och aktiviteter och samverkan. Samverkan med Högskolan. Samverkan med andra nätverk i regionen. Samverkan med både leverantörs- och kundföretagen i Branschen. Utveckla Community. Nya typer av aktiviteter, som bidrar till gemenskap och som underlättar spontana kontakter Utveckla Effektiv Digital Kommunikation. Här finns det mycket att göra. Vi kommer att satsa på att utsträcka värdet av möten och seminarier i tid och rum, att göra det möjligt att ha remota talare och remota deltagare, att kunna se en presentation i efterhand. Rom byggdes inte på en dag, men riktningen är klar. Sidan 7 av 15

8 1.4 Nya Aktiviteter under Nätverket IT-management och IT-universitetet. Under året har ett samarbete mellan Dataföreningen och IT universitetet inletts. Nätverket IT Management startades i juli 2004 som ett samarbete mellan IT Management utbildningen vid IT Universitetet och DF Västra kretsen. Kalevi Pessi, ansvarig för IT-Managementutbildningen i samspråk med sina studenter Nätverket IT Management är ett forum för den som är intresserad av frågeställningar rörande t ex arkitektur och affärsnytta och vill utveckla sin kompetens på området tillsammans med likasinnade. Nätverket förväntas dessutom kunna fungera som kontaktpunkt för studenterna efter examen. Under hösten har 3 träffar genomförts i nätverket som ett samarrangemang med studenter på utbildningen och medlemmar från nätverket. Inbjudningar till föreläsningar på utbildningen har gått ut till DFs nätverksmedlemmar. Intresset för nätverket har varit stort och antal medlemmar efter ett halvår är 92 stycken, varav 22 studenter från utbildningen. Ett antal studenter har inte registrerats i systemet ännu, men arbetet med detta pågår. Totalt 38 studenter påbörjade utbildningen i höstas. Ytterligare studenter från Västra Götalandsregionen (15-20 st) kommer att ansluta till utbildningen under februari Även dessa kommer att bli medlemmar i nätverket Nätverket Affärssystem och Handelshögskolan i Göteborg Ett spännande samarbete har inletts under året. Tanken är att skapa en bred kanal mellan studenterna och individer med praktiskt erfarenhet av Affärssystembranschen. Sidan 8 av 15

9 Samarbetet innebär bla a att Dataföreningen genom medlemmar i Affärssystemnätverket ingår i ett mentorskapsprogram för studenterna. Det innebär också att nätverkets medlemmar knyts nära till det Centrum för Affärs- System (CAS) som föreslagits att etableras på Handelshögskolan. Sidan 9 av 15

10 1.5 Marknadsföring och medlemsförmåner Under året 2004 så deltog DF Västra kretsen i flera konferenser och mässor. Vi har också aktivt bidragit med artiklar till Computer Sweden för att informera om vad som händer inom Västra kretsen. Vi har inlett ett samarbete med GÖSTA, arbetsmarknadsförening för studenter vid institutionen för informatik vid Göteborgs Universitet. Studenterna har aktivt bidragit till bemanning av Dataföreningens montrar och därmed fått åtkomst till intressanta mässor och konferenser Comdex januari Deltagandet på Comdex- mässan blev en succé Kretsens mål var En välbesökt monter full av liv och rörelse en starkare förening med fler engagerade medlemmar att sprida bilden hur DF stärker den enskilde medlemmen via nätverk att fler aktiva inom IT- branschen skall känna till vad DF står för 200 nya medlemmar Engagerade medlemmar, vårt mycket kompetenta kansli (Roland Karlsson) och en mycket duktig projektledning (Pia-Maria Thorén delvis sponsrad av Modul 1) gjorde vår satsning till en succé. Ca 40 personer var engagerade i vår monter och vi organiserade 41 seminarier under 3 dagar. Utvärderingen ledde till en klar rekommendation att vara med även Sidan 10 av 15

11 1.5.2 Telematics Valley Conference 5-6 oktober Dataföreningen och Telematics Valley har ett fortsatt fruktbart samarbete runt aktiviteter. Denna internationella konferens genomfördes på Lindholmen Science Park. Dataföreningens medlemmar erbjöds fördelaktiga villkor genom reducerade konferensavgifter, Dataföreningen deltog med en monter under båda dagarna och erbjöd konferensdeltagarna trådlös InternetAccess Forum för Affärssystem 2-3 november Affärssystemnätverket i Västra Kretsen har medverkat till att skapa en ny mässa för affärssystem. Första genomförandet blev en oväntat stor framgång. Sidan 11 av 15

12 På mässan fanns Affärssystemnätverket på plats med en egen monter. Medlemmar i nätverket fungerade som rådgivare åt besökarna och visade upp att det finns en oberoende plattform för affärssystemfrågor. Den 2 3 november arrangerades Forum Affärssystem för första gången på Arken i Göteborg. Under de två dagarna höll 22 affärssystemleverantörer över 160 presentationer vilket lockade drygt 470 besökare På mässan fanns Affärssystemnätverket på plats med en egen monter. Medlemmar i nätverket fungerade som rådgivare åt besökarna och visade upp att det finns en oberoende plattform för affärssystemfrågor Stora Aktiekvällen 15 november Med syfte att marknadsföra Dataföreningen och samtidigt skapa ett förmånserbjudande för våra medlemmar deltog Dataföreningen med en monter på Aktiespararnas arrangemang Internet Marketing Conference november Dataföreningen var representerad på Internet Marketing Conference november, Burgårdens konferenscenter. Kansliet ansvarade för vårt deltagande med assistans av studenter från GÖSTA som bemannade vår monter under konferensdagarna. Sidan 12 av 15

13 1.6 Övriga Medlemsaktiviteter Inom ramen för området community genomfördes under 2004 tre aktiviteter. Årsmöte på Aeroseum Värva en vän Höst träff på Åby Årsmöte på Aeroseum Eduard Lukschandl prövar sitsen som jaktpilot Årsmötet genomfördes den 10 mars i vad som många hoppas kommer att bli Göteborgs nästa attraktion efter Ostindiefararen. I bergrummen under Säve flygplats. 82 medlemmar fick uppleva att "Dataföreningen tar dig till nya platser". Guidade av entusiaster fick vi uppleva styrkan i ideell och intressedriven verksamhet, lära oss mycket om flyg, mötas i ärlig 5-kamp äta en enkel måltid och delta i årsmötet Värva en Vän Under 2004 genomfördes två kampanjer under rubriken 'Värva en vän'. Den första var under Comdex-mässan. den resulterade i ca 200 nya medlemmar. Med start i juni 2004 på börjades en Webbaserad kampanj om att värva en vän. Resultatet av denna aktivitet blev 69 nya medlemmar. Sidan 13 av 15

14 1.6.3 Höstträff på Åby Hösten 2004 anordnades en trivsel aktivitet på ÅBY travbana med syfte att redovisa resultatet från Vison 2010, att visa styrelsens uppskattning till de mest engagerade i DF Väst verksamhet under året och att premiera de som aktivt värvat nya medlemmar. Kvällen innehöll bl.a. stallbacksvisning, ATG bakom kulisserna och en god middag Sidan 14 av 15

15 2 Framtiden Styrelsen vill satsa på aktiviteter och medlemsrekrytering som bidrar till en dynamisk förening. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för att få rätt mix av både män och kvinnor, unga och gamla i både styrelsen och hela föreningen. Vi vill att föreningen skall bli en plats dit människor, som arbetar med eller är intresserade av IT, känner att de kan vända sig för att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom branschen. Målet är att öka antalet medlemmar i föreningen och att satsa både tid och pengar på att göra föreningen mer synlig och närvarande. Både lokalt, regionalt och centralt. Vi avser att satsa mer resurser med syfte att behålla nuvarande och rekrytera nya medlemmar. Under slutet av 2004 avsattes extra medel inom föreningen för detta. Det innebär att budgeten underbalanseras Utöver detta planerar vi att stödja projekt där fonderade medel tas i bruk för de ändamål de avsetts. Planen från Dataföreningen centralt är att medlemsbidraget till kretsarna ska uppgå till kr plus 165 kr/ordinarie medlem och 50 kr/studerande. Medlen utbetalas tertialvis i efterskott och periodiseras. Planerade intäkter ger utrymme för fortsatt huvudsakligen avgiftsfri nätverksverksamhet. För att öka utbudet av aktiviteter och skapa ökad medlemsnytta planerar vi fast förankrat i att Dataföreningen är en leverantörsoberoende, intressedriven, ideell förening - utveckla det framgångsrika arbetet med att samverka med kommersiella arrangörer av mässor, seminarier och konferenser. DF Kompetens AB har sin huvudsakliga verksamhet förlagt till Stockholmsområdet. Diskussioner förs runt möjligheter att, initierat av kretsen, samverka med aktörer i regionen. Planen är att aktivt öka stödet till nätverksmotorer och andra initiativtagare och arrangörer av medlemsaktiviteter. Det gäller både rent praktiskt och ekonomiskt. Stödet kommer att levereras och koordineras via kansliet men i ökande utsträckning baseras på rörliga specialiserade resurser. Avsikten är att behålla den kontinuitet som nuvarande organisation ger, men samtidigt engagera fler resurspersoner för att klara ökningen både kvantitets- och kvalitetsmässigt. Hjärtat i verksamheten är nätverkande och kontaktskapande. Det är genom mötet med andra som man inspireras, får feedback, får nya idéer och skapar nya konstellationer. Genom att skapa goda förutsättningar för nya kontakter kan föreningen aktivt bidra till att både medlemmarnas, deras arbetsgivares och regionens nytta ökar. Vi välkomnar alla som vill ta initiativ till nya aktiviteter, nya nätverk, nya medlemsförmåner och uppmanar alla medlemmar under året som kommer, att privat eller i samförstånd med sin arbetsgivare, värva åtminstone en ny medlem. Sidan 15 av 15

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen 1 1. Fakta om kretsen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Vi har aktiva lokala nätverk

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi?

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé: I Luleå DF bedriver vi discgolf och övrig discsport tillsammans

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer