DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: Verksamhetsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt"

Transkript

1 Verksamhetsöversikt Program- och aktivitetverksamheten Sammanfattning Rapport från Nätverken: VISION Nya Aktiviteter under Nätverket IT-management och IT-universitetet Nätverket Affärssystem och Handelshögskolan i Göteborg Marknadsföring och medlemsförmåner Comdex januari Telematics Valley Conference 5-6 oktober Forum för Affärssystem 2-3 november Stora Aktiekvällen 15 november Internet Marketing Conference november Övriga Medlemsaktiviteter Årsmöte på Aeroseum Värva en Vän Höstträff på Åby Framtiden Sidan 1 av 15

2 1 Program- och aktivitetverksamheten Sammanfattning Totalt har Västra Kretsen under 2004 organiserat 65 aktiviteter. Det innebär en ökning med 38 % från föregående år. Till detta kommer 41 seminarier på Comdex. Det finns idag 14 st etablerade nätverk Affärssystem Dataekonomerna i Borås DF i Borås DF i Jönköping DF Skaraborg DF Vision 2010 IT-Management ITQ Väst Modelldriven utveckling Open Source Projektstyrning Säkerhet Usability Verksamhetsutveckling och diskussioner pågår runt två nya IT i Vård och Omsorg Internetbaserad Marknadsföring Nedan följer en kortfattad rapport från nätverken. Sidan 2 av 15

3 1.2 Rapport från Nätverken: 1. ITQ Ansvarig: Ewa Pan 2. Säkerhet Ansvarig: Fredrik Pihl Genomfört 2 aktiviteter med ca 25 deltagare totalt. Syftet med ITQ är att kvinnliga medlemmar i Dataföreningen under avspända former skall komma i kontakt med andra IT- intresserade kvinnor. Intentionen är att medlemmarna skall uppnå nya kontaktytor, kunskapsutbyte, inspiration, kompetensutveckling och ökad omvärldsorientering. Under året har Nätverket bildat en ny ledningsgrupp som driver nätverket vidare. Genomfört 4 aktiviteter med ca 80 deltagare. - Säkerhetskartan i Väst Certifieringar - 24-timmarsmyndigheten och säkerhet - Framtida försvar - nya krav Syftet med nätverk är att medlemmarna skall få möjlighet att träffas kontinuerligt för att diskutera och fördjupa sig inom säkerhet. På detta sätt erbjuds medlemmarna, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nya kontaktytor och ökad omvärldsorientering. Inför år 2005 tar Harald Carlsson, Teleca, över rodret för nätverket. 3. Borås Ansvariga: Bengt Holmgren/Patrik Hedberg 4. Skaraborg Ansvarig: Kenneth Alfelt Genomfört 2 aktiviteter i samarbete med Borås Högskola. Dessa aktiviteter har inte haft anmälningsplikt, varför antalet deltagare inte kan redovisas. Nätverket är ett lokalt nätverk för Boråsregionen med en ambition att regelbundet ordna sammankomster, där man under informella former får ta del av och diskutera andras erfarenheter. Verksamheten har skett i starkt samarbete med Borås Högskola. Genomfört 4 aktiviteter med ca 80 deltagare totalt. Nätverket är ett lokalt nätverk för region Skaraborg med ambitionen att regelbundet ordna sammankomster, där man under informella former får ta del av och diskutera andras erfarenheter. Sidan 3 av 15

4 5. Projektstyrning Ansvarig: Hans Hjertqvist Nätverket har under året genomfört 1 aktivitet med c:a 30 deltagare. Aktiviteten har varit låg under året på grund av nätverksmotorns utlandsarbete. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenhet inom projektledningsområdet genom att arrangera ett antal möten där en diskussion inom intressanta ämnesområden skapas mellan föredragshållare och övriga deltagare. Under 2005 kommer nätverket att förstärka programrådet. 6. Usability Ansvariga :Marie Mattson/ Lena Andreasson Nätverket har genomfört 4 aktiviteter med ca 110 deltagare totalt. Nätverkets syfte är att uppmärksamma samt sprida kunskap om användbarhetsområdet. Nätverket ska fungera som ett forum där medlemmarna kan diskutera hur IT-produkter, för vardag och arbete ska få en ökad användningskvalitet. 7. Affärssystem Ansvarig: Jonas Andersson Nätverket har under 2004 haft en stark tillströmning av medlemmar. Under året genomfördes 11 aktiviteter med totalt ca 270 deltagare. Inriktningen har liksom tidigare varit demokvällar och temakvällar. Nätverket samverkade under november med mässan Forum Affärssystem och bemannade dataföreningens monter. Medlemmarna informerade besökarna om dataföreningens verksamhet och lämnade råd och tips gällande affärssystem. Under hösten har nätverket etablerat ett mentorskap till Göteborgs Universitet gällande studenterna som läser Informatik. Mentorskapets mål/syften utvecklas löpande. Initialt bistår nätverkets medlemmar som bollplank till studenterna vid uppsatser och kontakter med näringslivet. Nätverket skall vara en oberoende samlingsplats för leverantörer, konsulter, studenter och användare. Dess Sidan 4 av 15

5 syfte är att deltagarna skall få ett ökat kontaktnät och samtidigt kunna vidareutveckla och fördjupa sin kompetens inom allt som rör ämnet affärssystem. 8. Verksamhetsutveckling Ansvarig: Axel Josefson Nätverket startades under hösten 2003 och har under 2004 genomfört 8 aktiviteter med totalt c:a 250 deltagare. Syftet med nätverket är att medlemmarna skall få möjlighet att träffas kontinuerligt för att diskutera och fördjupa sig inom området verksamhetsutveckling. På detta sätt erbjuds medlemmarna erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nya kontaktytor och ökad omvärldsorientering. 9. Modelldriven utveckling Ansvarig: Eduard Lukschandl Under 2004 har nätverket genomfört 2 aktiviteter med c:a 20 deltagare. -- Jean-Marc Hauttecoeur aktörsdriven modulering. -- Gästföreläsare Christer Lindqvist modelldriven utveckling med verktyget Together. Nätverket tar sin utgångspunkt i OMG's specifikation för MDA och syftar till att erbjuda medlemmarna kompetens-utveckling och erfarenhetsutbyte inom området. Nätverket erbjuder även en chans att skapa nya lokala kontaktytor mellan olika de företag som tillämpar modelldriven utveckling och verkar inom region väst. Nätverket består idag av 101 registrerade medlemmar fördelade på 88 ordinarie och 13 studerande. Inför året 2005 tar Ulf Grahn över ansvaret för nätverket. 10. Jönköping Ansvarig Leif Bengtzohn Under 2004 har nätverket genomfört 2 aktiviteter med c:a 50 deltagare. Sidan 5 av 15

6 Ambitionen var hög när vi i januari drog igång verksamheten med att aktivera nätverket i Jönköping som under några år legat i träda. Vi hade planer på att genomföra åtta aktiviteter under året, fyra på våren respektive fyra på hösten. Programrådet hade sex träffar under året. Utfallet blev att vi rodde i hamn två aktiviteter på våren men efter en lång sommarledighet blev hösten intensiv på såväl jobb- som hemmafront för nätverkets eldsjälar, vilket gjorde att vi aldrig kom igång. De aktiviteter vi körde under våren var: Informationslogistik Just-in-time informationsförsörjning Informationssäkerhet - ett sätt att tänka. 11. Övriga aktiviteter Ansvarig: Styrelsen. Under 2004 har utöver nätverksaktiviteterna ett antal andra arrangemang genomförts, bl.a. i samverkan med IT- universitetet, Viktoriainstitutet, Telematics Valley, Setterwalls m.fl. Sidan 6 av 15

7 1.3 VISION 2010 Hösten har i hög grad präglats av arbetet med Vision Västra kretsens bidrag till detta arbete finns tillgängligt på Webben i form av både en rapport och en presentation. Västra Kretsen har formulerat fem Initiativ. Vårda vårt Starka Varumärke som en oberoende plattform för att utveckla kunskap och kontakter Verka för Fler Medlemmar och Fler Aktiva Medlemmar genom en satsning på förmånspaket för alla medlemmar och genom att göra det enklare att deltaga i aktiviteter Bidra till Intressanta Nätverk och möten genom bättre stöd till nätverksmotorer, nya program och aktiviteter och samverkan. Samverkan med Högskolan. Samverkan med andra nätverk i regionen. Samverkan med både leverantörs- och kundföretagen i Branschen. Utveckla Community. Nya typer av aktiviteter, som bidrar till gemenskap och som underlättar spontana kontakter Utveckla Effektiv Digital Kommunikation. Här finns det mycket att göra. Vi kommer att satsa på att utsträcka värdet av möten och seminarier i tid och rum, att göra det möjligt att ha remota talare och remota deltagare, att kunna se en presentation i efterhand. Rom byggdes inte på en dag, men riktningen är klar. Sidan 7 av 15

8 1.4 Nya Aktiviteter under Nätverket IT-management och IT-universitetet. Under året har ett samarbete mellan Dataföreningen och IT universitetet inletts. Nätverket IT Management startades i juli 2004 som ett samarbete mellan IT Management utbildningen vid IT Universitetet och DF Västra kretsen. Kalevi Pessi, ansvarig för IT-Managementutbildningen i samspråk med sina studenter Nätverket IT Management är ett forum för den som är intresserad av frågeställningar rörande t ex arkitektur och affärsnytta och vill utveckla sin kompetens på området tillsammans med likasinnade. Nätverket förväntas dessutom kunna fungera som kontaktpunkt för studenterna efter examen. Under hösten har 3 träffar genomförts i nätverket som ett samarrangemang med studenter på utbildningen och medlemmar från nätverket. Inbjudningar till föreläsningar på utbildningen har gått ut till DFs nätverksmedlemmar. Intresset för nätverket har varit stort och antal medlemmar efter ett halvår är 92 stycken, varav 22 studenter från utbildningen. Ett antal studenter har inte registrerats i systemet ännu, men arbetet med detta pågår. Totalt 38 studenter påbörjade utbildningen i höstas. Ytterligare studenter från Västra Götalandsregionen (15-20 st) kommer att ansluta till utbildningen under februari Även dessa kommer att bli medlemmar i nätverket Nätverket Affärssystem och Handelshögskolan i Göteborg Ett spännande samarbete har inletts under året. Tanken är att skapa en bred kanal mellan studenterna och individer med praktiskt erfarenhet av Affärssystembranschen. Sidan 8 av 15

9 Samarbetet innebär bla a att Dataföreningen genom medlemmar i Affärssystemnätverket ingår i ett mentorskapsprogram för studenterna. Det innebär också att nätverkets medlemmar knyts nära till det Centrum för Affärs- System (CAS) som föreslagits att etableras på Handelshögskolan. Sidan 9 av 15

10 1.5 Marknadsföring och medlemsförmåner Under året 2004 så deltog DF Västra kretsen i flera konferenser och mässor. Vi har också aktivt bidragit med artiklar till Computer Sweden för att informera om vad som händer inom Västra kretsen. Vi har inlett ett samarbete med GÖSTA, arbetsmarknadsförening för studenter vid institutionen för informatik vid Göteborgs Universitet. Studenterna har aktivt bidragit till bemanning av Dataföreningens montrar och därmed fått åtkomst till intressanta mässor och konferenser Comdex januari Deltagandet på Comdex- mässan blev en succé Kretsens mål var En välbesökt monter full av liv och rörelse en starkare förening med fler engagerade medlemmar att sprida bilden hur DF stärker den enskilde medlemmen via nätverk att fler aktiva inom IT- branschen skall känna till vad DF står för 200 nya medlemmar Engagerade medlemmar, vårt mycket kompetenta kansli (Roland Karlsson) och en mycket duktig projektledning (Pia-Maria Thorén delvis sponsrad av Modul 1) gjorde vår satsning till en succé. Ca 40 personer var engagerade i vår monter och vi organiserade 41 seminarier under 3 dagar. Utvärderingen ledde till en klar rekommendation att vara med även Sidan 10 av 15

11 1.5.2 Telematics Valley Conference 5-6 oktober Dataföreningen och Telematics Valley har ett fortsatt fruktbart samarbete runt aktiviteter. Denna internationella konferens genomfördes på Lindholmen Science Park. Dataföreningens medlemmar erbjöds fördelaktiga villkor genom reducerade konferensavgifter, Dataföreningen deltog med en monter under båda dagarna och erbjöd konferensdeltagarna trådlös InternetAccess Forum för Affärssystem 2-3 november Affärssystemnätverket i Västra Kretsen har medverkat till att skapa en ny mässa för affärssystem. Första genomförandet blev en oväntat stor framgång. Sidan 11 av 15

12 På mässan fanns Affärssystemnätverket på plats med en egen monter. Medlemmar i nätverket fungerade som rådgivare åt besökarna och visade upp att det finns en oberoende plattform för affärssystemfrågor. Den 2 3 november arrangerades Forum Affärssystem för första gången på Arken i Göteborg. Under de två dagarna höll 22 affärssystemleverantörer över 160 presentationer vilket lockade drygt 470 besökare På mässan fanns Affärssystemnätverket på plats med en egen monter. Medlemmar i nätverket fungerade som rådgivare åt besökarna och visade upp att det finns en oberoende plattform för affärssystemfrågor Stora Aktiekvällen 15 november Med syfte att marknadsföra Dataföreningen och samtidigt skapa ett förmånserbjudande för våra medlemmar deltog Dataföreningen med en monter på Aktiespararnas arrangemang Internet Marketing Conference november Dataföreningen var representerad på Internet Marketing Conference november, Burgårdens konferenscenter. Kansliet ansvarade för vårt deltagande med assistans av studenter från GÖSTA som bemannade vår monter under konferensdagarna. Sidan 12 av 15

13 1.6 Övriga Medlemsaktiviteter Inom ramen för området community genomfördes under 2004 tre aktiviteter. Årsmöte på Aeroseum Värva en vän Höst träff på Åby Årsmöte på Aeroseum Eduard Lukschandl prövar sitsen som jaktpilot Årsmötet genomfördes den 10 mars i vad som många hoppas kommer att bli Göteborgs nästa attraktion efter Ostindiefararen. I bergrummen under Säve flygplats. 82 medlemmar fick uppleva att "Dataföreningen tar dig till nya platser". Guidade av entusiaster fick vi uppleva styrkan i ideell och intressedriven verksamhet, lära oss mycket om flyg, mötas i ärlig 5-kamp äta en enkel måltid och delta i årsmötet Värva en Vän Under 2004 genomfördes två kampanjer under rubriken 'Värva en vän'. Den första var under Comdex-mässan. den resulterade i ca 200 nya medlemmar. Med start i juni 2004 på börjades en Webbaserad kampanj om att värva en vän. Resultatet av denna aktivitet blev 69 nya medlemmar. Sidan 13 av 15

14 1.6.3 Höstträff på Åby Hösten 2004 anordnades en trivsel aktivitet på ÅBY travbana med syfte att redovisa resultatet från Vison 2010, att visa styrelsens uppskattning till de mest engagerade i DF Väst verksamhet under året och att premiera de som aktivt värvat nya medlemmar. Kvällen innehöll bl.a. stallbacksvisning, ATG bakom kulisserna och en god middag Sidan 14 av 15

15 2 Framtiden Styrelsen vill satsa på aktiviteter och medlemsrekrytering som bidrar till en dynamisk förening. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för att få rätt mix av både män och kvinnor, unga och gamla i både styrelsen och hela föreningen. Vi vill att föreningen skall bli en plats dit människor, som arbetar med eller är intresserade av IT, känner att de kan vända sig för att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom branschen. Målet är att öka antalet medlemmar i föreningen och att satsa både tid och pengar på att göra föreningen mer synlig och närvarande. Både lokalt, regionalt och centralt. Vi avser att satsa mer resurser med syfte att behålla nuvarande och rekrytera nya medlemmar. Under slutet av 2004 avsattes extra medel inom föreningen för detta. Det innebär att budgeten underbalanseras Utöver detta planerar vi att stödja projekt där fonderade medel tas i bruk för de ändamål de avsetts. Planen från Dataföreningen centralt är att medlemsbidraget till kretsarna ska uppgå till kr plus 165 kr/ordinarie medlem och 50 kr/studerande. Medlen utbetalas tertialvis i efterskott och periodiseras. Planerade intäkter ger utrymme för fortsatt huvudsakligen avgiftsfri nätverksverksamhet. För att öka utbudet av aktiviteter och skapa ökad medlemsnytta planerar vi fast förankrat i att Dataföreningen är en leverantörsoberoende, intressedriven, ideell förening - utveckla det framgångsrika arbetet med att samverka med kommersiella arrangörer av mässor, seminarier och konferenser. DF Kompetens AB har sin huvudsakliga verksamhet förlagt till Stockholmsområdet. Diskussioner förs runt möjligheter att, initierat av kretsen, samverka med aktörer i regionen. Planen är att aktivt öka stödet till nätverksmotorer och andra initiativtagare och arrangörer av medlemsaktiviteter. Det gäller både rent praktiskt och ekonomiskt. Stödet kommer att levereras och koordineras via kansliet men i ökande utsträckning baseras på rörliga specialiserade resurser. Avsikten är att behålla den kontinuitet som nuvarande organisation ger, men samtidigt engagera fler resurspersoner för att klara ökningen både kvantitets- och kvalitetsmässigt. Hjärtat i verksamheten är nätverkande och kontaktskapande. Det är genom mötet med andra som man inspireras, får feedback, får nya idéer och skapar nya konstellationer. Genom att skapa goda förutsättningar för nya kontakter kan föreningen aktivt bidra till att både medlemmarnas, deras arbetsgivares och regionens nytta ökar. Vi välkomnar alla som vill ta initiativ till nya aktiviteter, nya nätverk, nya medlemsförmåner och uppmanar alla medlemmar under året som kommer, att privat eller i samförstånd med sin arbetsgivare, värva åtminstone en ny medlem. Sidan 15 av 15

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Strategimål och Strategier 2011-2013!""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%(0120314321( (

Strategimål och Strategier 2011-2013!#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%(0120314321( ( Strategimål och Strategier 2011-2013!""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%(0120314321( ( Vision 2017 Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor Vi stimulerar debatten om den goda

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer