Saco Studentråd Kongress Verksamhet Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet"

Transkript

1 Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

2 Innehållsförteckning Verksamhet Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En nollvision för stärkt arbetsanknytning i högskolan. 2 Intern fokusfråga 4 Studenterna i Saco 4 Övrig verksamhet Medlemsråd 5 Ordförandenätverk 5 Studentsektionerna i Almedalen 5 Alumnverksamhet 5 Almedalen 6 Stockholm Pride 6 LSU Sveriges Ungdomsorganisationer 6 Internationell verksamhet 7

3 Verksamhet Utöver den interna och externa fokusfrågan finns den ordinarie verksamheten som Saco Studentråd har genomföra under den kommande verksamhetsperioden. För värna om kontinuiteten i en organisation med hög omsättning av förtroendevalda har styrelsen haft som ambition lägga ett förslag på verksamhet som ska gälla i två år. Verksamhetsmålen, tillsammans med den interna och externa fokusfrågan, blir den av kongressen lagda grunden för styrelsens verksamhet för verksamhetsperioden

4 Extern fokusfråga Ingen ska ångra sin utbildning. En nollvision för stärkt arbetsanknytning i högskolan. Saco Studentråd har under de senaste åren framgångsrikt fokuserat sitt arbete på kopplingen mellan studier och arbetsliv. Detta vill vi även styrelsen ska arbeta med. Frågan om arbetsanknytning har alltid funnits med Saco Studentråd. Det var på grund av situationen mellan examen och arbete som studenter för 70 år sedan grundade det som några år senare blev Saco och Saco Studentråd. Under 2013 och 2014 har styrelsen arbetat med stärka studenters koppling till arbetsmarknaden. Under de två åren har Saco Studentråd tagit fram rapporter och politiska förslag som har drivits gentemot politiker och i samhällsdeben. Styrelsen bedömer detta arbete varit framgångsrikt men det ännu är långt ifrån avslutat. Kärnan i den politik som utarbetats under år 2014 är mötet med arbetsmarknaden ska vara mer påtagligt för alla studenter. Detta kan göras genom fler verkliga case i undervisningen, universitetslärare med erfarenhet utanför akademin, praktik, examensjobb och mycket mer. Vi har även föreslagit karriärcentrum ska vara den aktör inom högskolan som har det samlade ansvaret för frågor om arbetsanknytning. För perioden föreslår styrelsen Saco Studentråd ska ha i uppgift uppfylla fyra -satser som innebär ta fram ny politik samt fortsätta driva gamla förslag; vara en aktiv påverkansaktör; grunda sitt arbete i en ideologi om högskolans roll för utjämna skillnader i samhället, samt dra nytta av vår nära kontakt med Saco. En nollvision För oss är det självklart en av den högre utbildningens huvuduppgifter är förbereda studenterna för ett långt och givande yrkesliv. Detta anser vi varje student ska kunna förvänta sig från sin utbildning. Ingen som investerat många år av sitt liv i högre utbildning ska ångra den gjorde det. Vår uppgift är verka för förväntningarna uppfylls, i den mån de har göra med kopplingen till arbetslivet. 2

5 Med grund i detta föreslår styrelsen kongressen besluta Saco Studentråds externa fokusfråga åren ska vara Ingen ska ångra sin utbildning. En nollvision för stärkt arbetsanknytning i högskolan. Målet ska uppnås genom samt ta fram och vidareutveckla förslag på hur studenters koppling till arbetslivet under studierna kan stärkas; aktivt driva Saco Studentråds förslag i samhällsdeben; särskilt arbeta utifrån ett perspektiv om högskolan ska vara en kraft för jämlikhet på arbetsmarknaden och i samhället; där det är möjligt sträva efter driva frågor om kopplingen mellan studier och arbetsliv inom och gemensamt med Saco. 3

6 Intern fokusfråga Studenterna i Saco I Sacoförbunden är studenter mer än potentiella medlemmar, de är en demokratisk röst. Att organisera studenter gynnar både förbunden och studentmedlemmarna. För studenterna innebär det fackliga engagemanget en chans utvecklas vid sidan av studierna. För förbunden innebär det en tillgång till studenternas kompetens och erfarenhet. Detta är en styrka som andra fackliga organisationer saknar. Tack vare sina moderförbund har studenterna i Saco en styrka gentemot andra studentorganisationer, nämligen en närhet till de yrkesverksamma. Studentfacket har intagit en unik position i gränslandet mellan utbildning och arbetsliv. Genom sitt fackliga engagemang får studenterna i Saco vara med och påverka beslut som rör deras utbildning och framtida arbetsmarknad. Saco Studentråd har under de senaste åren arbetat aktivt för värna om denna unika struktur inom federationen. Det finns idag en stabil intern verksamhet som syftar till stötta och uppmuntra studentfackligt engagemang. Saco Studentråds olika medlemsaktiviteter utgör plformar för förtroendevalda studenter utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas och känna gemenskap. Sacofederationen styrka ligger i möjligheten till samverkan mellan yrkesverksamma och studerande. Saco Studentråds interna verksamhet borde därför fokusera även på stärka samarbetet och kontakten mellan de förtroendevalda studenterna och yrkesverksamma. Saco Studentråds styrelse föreslår kongressen besluta Saco Studentråd ska verka för skapa fler mötesplatser för förtroendevalda studenter och yrkesverksamma i Saco Saco Studentråd ska verka för en ökad formell representation av studenter i Saco. 4

7 Övrig verksamhet Saco Studentråds styrelse vill härmed föreslå Saco Studentråds kongress anta följande verksamhetsmål för kommande verksamhetsperiod. Medlemsråd Medlemsråden är en plform för studentsektionerna träffa varandra och Saco Studentråds styrelse. Där diskuteras aktuella frågor som rör Saco Studentråds politik och verksamhet under året och även studentsektionernas utmaningar och tankar kring sin verksamhet. anordna medlemsråd hålla en halvårsavstämning i samband med ett medlemsråd Ordförandenätverk Ordförandenätverk är till för ordförande och vice ordförande i studentsektionerna. Det leds av Saco Studentråds ordförande och vice ordförande. Ordförandenätverket är en informell arena där ledarskap är det främsta temat och innehållet. hålla ordförandenätverk hålla en kontinuerlig kontakt med studentsektionernas presidium Studentsektionerna i Almedalen Almedalen är en viktig arena för Saco Studentråd och studentsektionerna. Almedalen utgör en möjlighet för nätverk och kompetensutveckling. Därför är det önskvärt de sektioner som har ambitionen åka till Almedalen får den möjligheten av sina förbund. informera om Almedalen och stötta de studentsektioner som planerar delta uppmuntra studentsektionernas deltagande på Almedalen Alumnverksamhet Saco Studentråds alumner är viktiga för kontinuiteten i organisationen. Det är dessutom ett nätverk med inflytelserika och kunniga personer som är en resurs för studentrådets verksamhet. Det gäller både tidigare presidialer och styrelseledamöter. aktivt hålla kontakt med sina alumner 5

8 Almedalen Medverkan i Almedalsveckan är ett bra sätt nå ut med studentrådets politik, bygga nätverk och hämta information. Målen och villkoren för deltagandet i Almedalen sätts av styrelsen. delta i Almedalsveckan. Stockholm Pride Saco Studentråd anser det är viktigt med mångfald och likabehandling. Deltagande på Stockholm Pride är därför naturligt. delta under Stockholm Pride. LSU Sveriges Ungdomsorganisationer Saco Studentråd är medlemmar i LSU. LSU-medlemskapet ger tillgång till utbildningar, erfarenhetsutbyte och möjligheten representera unga i internationella sammanhang. Genom Saco Studentråds medlemskap får även studentsektionerna tillgång till LSU-aktiviteter. delta i LSU:s aktiviteter där det uppfas som relevant för organisationen uppmuntra studentsektioner delta i LSU:s aktiviteter 6

9 Internationell verksamhet En internationell bevakning och ett aktivt deltagande i internationella forum medför ett erfarenhets- och informationsutbyte som gynnar studentrådets övriga verksamhet. Få länder har en facklig organisering av akademiker och studenter i samma grad som i Sverige. Därför kan vi bidra med viktig kunskap och erfarenhet på den internationella arenan. Utöver bilaterala kontakter är Saco Studentråd aktivt i två internationella sammanhang: Europafackets ungdomsråd (ETUC Youth) och Nordvision, som samlar de nordiska fackliga centralorganisationernas student- och ungdomsorganisationer. Dessa organisationer är källor till information och kanaler för påverka de europeiska institutionerna. delta i relevanta aktiviteter inom ETUC Youth och Nordvision. under det första halvåret 2015 utveckla en strategi för Saco Studentråds internationella verksamhet 7

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014

Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse om året som gått och verksamhetsrevisorernas rapport Innehåll Verksamhetsberättelse 2014 4 Extern verksamhet 4 Intern verksamhet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Remissvar långtidsplanen

Remissvar långtidsplanen SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Högskolepoäng som XP

Högskolepoäng som XP D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R 2 0 1 1 Högskolepoäng som XP Synlig och osynlig kunskap inom spelutveckling hos akademi och industri Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD

ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD GÖ st LI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARKITEKTSTUDENTERNA 3 Vad är ArkitektStudenterna? Varför ska jag bli medlem? Hur får jag information om ArkitektStudenternas verksamhet?

Läs mer