BE Wastewater P2 v1.20. Systembeskrivning Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BE Wastewater P2 v1.20. Systembeskrivning. 2014-07-11 Svenska"

Transkript

1 BE Wastewater P2 v1.20 Systembeskrivning Svenska

2 Förord Systembeskrivning BE Wastewater P2 Förord Detta ramverk är framtaget för att konfigurera upp, styra och övervaka en avloppspumpstation med två pumpar. Applikationen har utvecklats ihop med våra integratörer och kunder. Konfigurationsvalen täcker standardfunktionerna i en modern avloppspumpstation. Lösningen ingår som en del av Beijer Electronics VA-koncept och är en del av en helhet för att förenkla styrning och övervakning av allt ifrån pumpstationer till hela VA-verk. För slutanvändaren ger ramverket möjlighet att optimera alla ingående funktioner, logga relevant data, kommunicera mot överordnade system och via larmhantering säkra upp driften. I denna manual presenteras en översikt av alla funktioner och möjligheter som finns tillgängliga i lösningen för pumpstationen. Beijer Electronics Automation AB, Informationen i denna dokumentation kan ändras utan föregående meddelande och baseras på den kunskap som är känd vid pressläggning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra information utan att uppdatera denna publikation. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella fel i denna dokumentation. Alla exempel i dokumentationen är enbart ämnade för att öka förståelsen av programvarans funktionalitet och handhavande. Tillverkaren tar inget ansvar om dessa exempel används i verkliga applikationer. På grund av det stora antalet användningsområden för programvaran, måste användaren själv inhämta tillräcklig kunskap för att rätt använda denna i sin speciella applikation. Den som ansvarar för applikationen och utrustningen måste själv förvissa sig om att varje applikation motsvarar samtliga relevanta krav, standarder och lagstiftning gällande utförande och säkerhet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå vid installation eller användning av utrustning som omnämns i denna dokumentation. 2

3 Innehåll Innehåll 1 ÖVERSIKT FUNKTION UPPBYGGNAD APPLIKATION Konfiguration Drift Överordnad kommunikation Ethernet TCP/IP-kommunikation Modem-kommunikation HÅRDVARA UPPBYGGNAD AV LÖSNINGEN Översikt hårdvara ix HMI Softcontrol Specifikation ix T7B SoftControl Programmeringsverktyg I/O-system I/O I/O-nod FUNKTIONER BE WASTEWATER P Konfiguration avloppspumpstation Drift avloppspumpstation LARM Översikt larm

4 Översikt 1 Översikt BE Wastewater P2 är ett standardiserat ramverk framtaget för att enkelt kunna konfigurera upp, styra och övervaka två pumpar i en avloppspumpstation. Tanken med ramverket är att minimera tiden för projektering, programmering, installation och idrifttagning samt förenkla service och underhåll för en avloppspumpstation. Med denna öppna applikation är det möjligt att skräddarsy lösningen för att anpassa den t ex för större anläggningar där extra funktioner och olika behov kräver förändringar eller tillägg. Redan fördefinerade funktioner och funktionsblocksbibliotek hjälper programmeraren att lösa detta. 1.1 Funktion Pumparna startas och stoppas pumparna enligt inställda nivåer i pumpsumpen. Dessa styrs via digitala eller analoga utgångar och kan enkelt kopplas till mjukstartare, frekvensomriktare etc. Givare eller laster ansluts till färdigdefinierade platser på fysiska ingångar och utgångar alternativt konfigureras fritt enligt behov. Till detta finns det ett antal funktioner som aktiveras då givare eller laster konfigureras upp samt då funktioner aktiveras i konfigureringsläge. Detta minimerar programmeringsbehovet samtidigt som lösningen är öppen för att lägga in egna funktioner. 1.2 Uppbyggnad I ramverket finns det två applikationer till styrsystemet ix HMI Softcontrol som är en operatörsterminal med inbyggt styrsystem. Styrsystemet hanterar allt rörande pumpstyrning, övervakning, larmhantering, trendning etc. Under drift har operatören ett standardiserat gränssnitt där det bl a finns funktioner för att följa upp larm, sumpnivå, motorströmmar samt hela tiden optimera och övervaka stationen. Till styrsystemet kopplas en I/O-nod med ett fast antal I/O-moduler där alla givare och laster ansluts till fysiska ingångar och utgångar. I/O-noden ansluts till styrsystemet via kommunikationsprotokollet seriell Modbus RTU. 4

5 Översikt 1.3 Applikation Applikationen är uppdelad i tre huvuddelar: Konfiguration, service och status Konfiguration Konfiguration av pumpstationen olika funktioner hanteras under konfigurationsmenyn. Servicemenyn visar servicetider, driftider, antal starter och möjliggör nollställning av mätningar samt inställning av datum/tid. I statusmenyn presenteras en översikt på aktuella mätvärden, beräkningar, trender, bräddning, servicetider, driftider, antal starter osv. Denna meny ger en bra översikt över aktuell status på pumpstationen och även historiken för de senaste två dagarna. Till applikationen i styrsystemet finns ett antal funktionsblocksbibliotek. I biblioteken finns funktionsblock där både generella och branschspecifika funktioner byggts in för att i så stor utsträckning som möjligt kunna återanvändas. Dessa funktionsblock är basen i applikationerna och används i olika programdelar som hanterar delfunktioner i styrningen Drift Under drift presenteras i operatörsterminalen olika status på pumparna, hur mycket ström de drar, hur lång tid de har varit i drift och när det är dags för service. Mätningar sker kontinuerligt i stationen på nivå, pumpströmmar, drifttid, nederbörd, temperatur etc. Larmhanteringen i operatörsterminalen visar i klartext vilka fel som uppkommit i stationen Överordnad kommunikation Det finns en mängd olika sätt att ansluta sig till pumpstationerna via fast kabel, uppringda linjer, radiokommunikation, GSM, 3G osv Ethernet TCP/IP-kommunikation För bästa prestanda vid datautbyte och för att på enklaste sätt kunna underhålla program i både operatörsterminal och styrsystem rekommenderas att använda en Ethernet TCP/IP-anslutning Modem-kommunikation Via operatörsterminalens RS-232C port är det möjligt att ansluta både GSM samt vanliga telefonmodem. Även andra lösningar med seriell kommunikation över radio, korthållsmodem etc är möjlig. Till detta finns används protokollet Comli. Då modemkommunikation används i lösningen finns det stöd för att ringa upp mot överordnat system då ett larm aktiveras i pumpstationen. Från det överordnade systemet finns det möjlighet att läsa ut önskade värden. I projektet till operatörsterminalen är Comli-slav protokollet förinställt för att kunna användas vid kommunikation mot ett överordnat system. 5

6 Hårdvara 2 Hårdvara I detta kapitel beskrivs översiktligt vilken hårdvara som används i ramverket. 2.1 Uppbyggnad av lösningen Hårdvaran från Beijer Electronics består av en operatörsterminal med inbyggt styrsystem som benämns ix HMI Softcontrol. Till terminalen ansluts en I/O-nod med olika typer av I/O-moduler via en seriell Mobus RTU-anslutning. Här visas systemlayouten Översikt hårdvara Hårdvaran består av operstörsterminalen och en kabel för att ansluta I/O-noden. I applikationen väljs passande I/O-konfiguration enligt de förutsättningar som finns för pumpstationen. Operatörsterminal med inbyggt styrsystem: - ix T7B Softcontrol sju tums skärm CAB112 (3 meter) - anslutningskabel mellan ix T7B SoftControl och I/O-nod med inbyggt termineringsmotstånd. Valbara bussnoder - NA ekonominod med Modbus RTU (RS-485). Max 12 I/O-moduler. - NA bussnod med Modbus RTU (RS-485). Max 32 I/O-moduler Valbara I/O-moduler - ST analoga in ma 14 bitar. - ST digitala in. 12/24 V DC ingångar. - ST Distributionsmodul för systemspänning. 24 V DC, 1 A / 5 V DC. - ST digitala kortslutningsskyddade transistorutgångar (24 VDC). - ST digitala reläutgångar (250 VAC, 2A). 6

7 Hårdvara ix HMI Softcontrol ix T7B SoftControl är programmerarens och operatörens verktyg för att både konfigurera och styra avloppspumpstationen. Vid idrifttagning används terminalerna för att enkelt ansluta insignaler/utsignaler till rätt funktion, val av pumpstyrning och konfiguration av olika tillval för att få en väl fungerande avloppspumpstation och en optimal kontroll av nivån i pumpsumpen. Efter driftsättning används terminalen för att visa aktuell status på pumpstationen, presentera larm, ändra börvärden, handköra etc Specifikation ix T7B SoftControl Skärm TFT-LCD. 800 x 480 pixlar (16:9), 262K färger, 350 cd/mm. LED bakgrundsbelysning CPU Intel Atom CoDeSys Version 3.5 Storlek 204 x 143 x 50 mm (BxHxD) RAM 1 GB (32 Kbyte persistent minne) Portar 2 st 9-pin D-sub kontakter med RS232 + RS422 (RS485). 1 st Ethernet 1 x 10/100 Mbit/s 1 st Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbit/s 3 st USB-port (v2.0) Expansionsport 1 x SD-kort Certifiering CE och UL508 7

8 Hårdvara Programmeringsverktyg Det finns två programmeringsverktyg för att programmera upp ix T7B SoftControl. För att bygga upp bildvisningsfunktioner i HMI-delen används ix Developer version 2.10 SP1. Detta verktyget används för att programmera upp samtliga operatörsterminaler i Beijer Electronics sortiment. Uppbyggnad av styrningen sker med hjälp av verktyget CoDeSys version 3.5 SP I/O-system Till HMI Softcontrol ansluts ett I/O-system för styrning och övervakning av alla pumpfunktioner via ett seriellt Modbus-nätverk. I/O-systemet utrustas hårdvarumässigt efter behovet i pumpstationen och till detta finns det 10 olika valbara I/Okonfigurationer i applikationen. Alla signaler kan valfritt konfigureras om vid behov via operatörsterminalen I/O Digitala in- och utgångar för 24V DC. Digitala utgångar kopplas via reläer för manövrering av pumpar, motorventiler och liknande. Strömingångar används för att läsa in sumpnivå, motorströmmar, tryck och temperatur. Vid kommunikationsavbrott nollställs utgångarna. 8

9 Hårdvara I/O-nod I/O-noden består av en bussnod längst till vänster för inkoppling på ett Modbus RTU-nätverk. På denna installeras från vänster till höger önskat antal I/O-moduler enligt vald I/O-konfiguration i applikationen. Storlek på I/O-noden varierar beroende på vald konfiguration: - Standardhöjd: 99 mm - Standarddjup: 70 mm - Bussnod NA-9473: 15 mm bred - Bussnod NA-9173: 45 mm bred - I/O-moduler: 12 mm är standardbredd. Reläutgångsmodul ST-2748 är 24 mm bred 9

10 Funktioner 3 Funktioner Detta avsnitt beskriver översiktligt de funktioner som finns tillgängliga i applikationen för att bygga upp styr och övervakningen av en avloppspumpstation. 3.1 BE Wastewater P2 I lösningen används ix T7B SoftControl för att konfigurera upp olika funktioner för att anpassa lösningen till det behov som finns i pumpstationen. Under drift får operatören all information om hur avloppspumpstationen fungerar och kan vid behov ändra parametrar, ställa börvärden, hantera larm etc. Startmeny med huvudval i applikationen 10

11 Funktioner Konfiguration avloppspumpstation Här följer en översikt på de olika funktioner och valmöjligheter som finns för en avloppspumpstation. Val Beskrivning I/O-inställning Val av vilken I/O-konfiguration som stationen skall bestyckas med. Knytning av digitala ingångar och utgångar på I/Osystemet till valbara funktioner i pumpstyrningen. Slutande eller brytande funktion är inställbart på alla digitala ingångar. Knytning av analoga ingångar på I/O-systemet till funktioner i styrningen. Inställning av signaltyp på kanalerna samt min/max värden för att omvandla dessa till ingenjörsenheter. Knytning av analoga utgångar för styrning av utsignal till frekvensomriktare. Styrning Val av styrmetod Nivå eller Regulator. Styrmetoden Nivå använder digitala utgångar på I/Osystemet för styrning av pumparna. Styrmetoden Regulator använder analoga utgångar på I/O-systemet för styrning av pumparna via frelkvensomriktare. Med denna metod regleras nivån i pumpsumpen mot förinställt börvärde. Pumpar Inställning av start/-stoppnivåer i sumpgropen: - Val finns för att starta första pumpen på slumpartad startnivå. - Inställning av börvärde för reglering vid val av styrmetod Regulator. Alternering: - Alternering vid stopp av pumpar och/eller alternering efter maxtid på pump. - Alternering via SCADA-system. Val av driftsvar från Pump 1/2 via mätning av ström, digital ingång eller enbart på pumpens utgång om driftindikering saknas. Val av pumpreversering efter att motorskydd återställts. Rengöring - Inställningar för val av spolningsfunktion. - Inställningar för val av städcykel. Blockering: - Inval av pumpblockeringsingång för att via en digital ingång ovillkorligen stoppa pumparna. - Inval av blockeringsutgång för att via extern analog signal, sumpnivån i stationen eller via en digital ingång aktivera blockeringsutgången. Inställning av parametrar för PID-regulator vid styrmetod Regulator. 11

12 Funktioner Val Beskrivning Pumpsump Inställning av mått för pumpsumpen. Inställning av mätmetoder för mätning av bräddflöden. Inställningar för beräkning av tillrinningsflöde. Inställningar för kapacitetsberäkning. Larm Inval av larm med filtertider. Pumplarm: - Hög/-lågström samt servicetid. Inställning av gränser för larm: - Låg innetemperatur, lågt renvattentryck, låg sumpnivå, hög sumpnivå. Inställning om utlöst tempvakt skall stoppa pumparna. Generella ingångar: - Vala av generella ingångar som larmingångar med konfigurerbara larmtexter. Givare Givarval - Mätning av utgående flöde från pumpstationen via pulsingång. - Mätning av utgående flöde från pumpstationen via analog flödesmätare. Nederbörd Val av nederbördsmätning i pumpstation. - Inställning av givare. - Val av störtregnsmätning. Trendskala Inställning av min/max för följande trender: ström, flöde, nivå och nederbörd. Säkerhet Inställning av trygghetslarm/trygghetsvarning för hantering av personsäkerhet i pumpstationen. Inställning för sirén. Dataloggning Dataloggning i styrsystemet av nivågivare pumpgrop, utflöde, ström P1/P2, bräddflöde, renvatten tryck, nederbörd med inställbart loggningsintervall. BE ix Historical Data Logging är ett program som används för att logga status/värden på digitala/analoga insignaler och resultatet lagras i textfiler i operatörsterminalen Modem Inställning av stationsnummer och stationsnamn. Förberett kommunikation med överordnat system med COMLI-protokollet via RS-232C porten på terminalen. Förberett för att utringning från operatörsterminalen. Modemintiering görs i terminalen. 12

13 Funktioner Drift avloppspumpstation Översikt på status samt parametrar som kan ändras under drift i operatörsterminalen. Funktion Beskrivning Översiktsbild Presentation av aktuell sumpnivå. Presentation av aktuella pumpströmmar. Presentation av innetemperatur i pumpstationen. Presentation av startordning och start/stoppnivåer för första och andra pump. Status Presentation av aktuellt flöde, tryck renvatten och om spolning/omrörning pågår. Trendkurvor för sumpnivå, motorström, tillrinning, utpumpat, utläckt, bräddning och nederbörd. Mätningar - Nederbörd idag, igår och totalt. - Återstående tid för serviceintervall på pumparna. - Drifttider på pumparna idag, igår och totalt. - Antalet starter idag, igår och totalt på pumparna. Beräkningar - Tillrinning idag, igår, totalt och aktuellt flöde. - Utpumpat idag, igår, totalt och aktuellt flöde. - Utläckt idag, igår, totalt och aktuellt flöde. - Bräddning idag, igår och totalt med presentation av antal bräddningar, under hur lång tid bräddning skett och volym. - Pumpkapacitet för pumparna samt pumpkombination. Presentation av modemstatus. Versionsinformation om HMI- och PLC-projekt. Service Presentation av återstående tid för serviceintervall på pumparna. Presentation av drifttider på pumparna idag, igår och totalt. Presentation av antalet starter idag, igår och totalt på pumparna. Inställning av datum/tid. Nollställning av mätningar: tillrinning, utpumpat, utläckt, bräddning och nederbörd. Import/export-funktion för parametrar. Handkörning av PID-regulator då styrmetod Regulator valts in. Larm Se kapitel

14 Funktioner 3.2 Larm Alla larm finns redan fördefinierade i ix T7B SoftControl. Larm knutna till digitala ingångar kommer automatiskt aktiveras då de väljs in på en fysisk ingång. Övriga larm väljer användaren själv in om de skall användas i pumpstationen. Det finns 45 stycken larm i applikationen. Larmlistan visar om larmet är aktivt, kvitterat och inaktivt. I larmlistan lagras larmen i tidsföljd. Genom en knapptryckning visas historiska larm Översikt larm Larmtyper Beskrivning Pump Omkopplare autoläge Pumpar externt blockerade Inget driftsvar Utlöst pump Missad omstart. Missad reversering Reversering Utlöst tempvakt Utlöst fuktvakt Hög ström Låg ström Servicetid 1 Servicetid 2 14

15 Funktioner Larmtyper Beskrivning Diverse Bräddningslarm Trygghetslarm. Fasbrottsvakt Spänningsavbrott (UPS) Manöversäkring utlöst Utlöst åskskydd Hög nivå (DI) Störtregn Låg innetemperatur Inbrottslarm Lågt tryck renvatten Airgapsystem Hög nivå länspumpgrop. Hög nivå (AI) Låg nivå (AI) Larm via generella ingångar Utlöst pumpsump Kommunikation Kommunikationsavbrott I/O 15

BE Sewage pump station v4.05. Systembeskrivning. 2014-08-20 Svenska

BE Sewage pump station v4.05. Systembeskrivning. 2014-08-20 Svenska BE Sewage pump station v4.05 Systembeskrivning 2014-08-20 Svenska Förord Systembeskrivning för BE Sewage pump station Förord Detta ramverk är framtagen för att konfigurera upp, styra och övervaka en avloppspumpstation.

Läs mer

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska BE Fresh water pump station ver 2.03 Systembeskrivning 2011-02-21 Svenska Förord Systembeskrivning för BE Fresh water pump station Förord Denna lösning är framtagen för att konfigurera upp, styra och övervaka

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

BE Sewage pump station v4.05. Referensmanual. Svensk MA00850 2014-08-20

BE Sewage pump station v4.05. Referensmanual. Svensk MA00850 2014-08-20 BE Sewage pump station v4.05 Referensmanual MA00850 2014-08-20 Svensk Förord Manual BE Sewage pump station Förord Denna lösning är ett ramverk framtaget för att konfigurera upp, styra och övervaka en avloppspumpstation.

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Teknisk specifikation Esc OK Reset Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Innehållsförteckning Innehållsförteckning APP541... 2 Produkt... 2 Text...2 Godkända standarder...2 Strömförsörjning...2 Miljö...3

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation FGC 313/323 897096_01 Specifikation för FGC Specifikation för FGC Produkt Flygts allmänna pumpstyrning (FGC) tillverkas för små pumpsystem. Den kan användas i små och stora bostadsområden

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

FJÄRRKOMMUNIKATION 3G

FJÄRRKOMMUNIKATION 3G FJÄRRKOMMUNIKATION 3G Bakgrund Det finns idag en mängd olika lösningar för kommunikation. Det vanligaste sättet att kommunicera mellan olika system så som PLC, Paneler, SCADA etc. var förr via seriell

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

Övervakning & Programspråk

Övervakning & Programspråk Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Lisol GUIDELINE Individuellt adresserade LED armaturer med funktion

Lisol GUIDELINE Individuellt adresserade LED armaturer med funktion LISOL GUIDELINE Lisol GUIDELINE Individuellt adresserade LED armaturer med funktion RGB LED armaturer i kombination med dubbelriktad kommunikation gör det möjligt att använda armaturerna i vägledningssyfte.

Läs mer

ABB AB. Compact Pump V2 V5.1.0-1

ABB AB. Compact Pump V2 V5.1.0-1 We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. ABB V2 V5.1.0-1 2012-01-17

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

S P A R A P Å E N E R G I N 1

S P A R A P Å E N E R G I N 1 SPARA PÅ ENERGIN 1 ENKELT Och KLART KONCEPT 2 MJK Connect är en allsidig pumpstyrnings- och övervakningsenhet i samma kapsling. Vi har byggt in energioptimering i produkten, så med en Connect får du som

Läs mer

Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer

Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer regulator Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer R Regulator Regulator 2-Steg R38S Elektronisk panelmonterad 2 stegsregulator med touchtangentbord. Reglering

Läs mer

ClamatorVoiceSystem II

ClamatorVoiceSystem II 1 (10) MANUAL ClamatorVoiceSystem II 1 INTRODUKTION... 2 1.1 Systemkrav... 2 2 INSTALLATION... 2 3 FUNKTION... 3 3.1 ARKITEKTUR... 3 3.1.1 Larmövervakning... 5 3.1.2 Urval av larm... 5 3.1.3 Blockeringslogik...

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900.

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900. Noterat i labbet om: Anslut en Beijer Electronics E-terminal till HC900 via Ethernet NIL00019 2002/09/03 Vad är Noterat i labbet om? Noterat i labbet om är en samling dokument som skall ses som hjälpmedel

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten Emotron FlowDrive Energibesparing upp till 30 % Kärnan i Emotron FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen. Emotron FlowDrive

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Komma igång med E-Line RIO

Komma igång med E-Line RIO Supportdokument Komma igång med E-Line RIO Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Systen setup...

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning ergoflex Webserver: SAS0120 är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats i system. SAS0120

Läs mer

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET Advanced Industrial Automation Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET för smidiga automationslösningar DeviceNet är ett innovativt nätverkssystem för industrin med ett stort urvalav enheter som

Läs mer

Styrsystem. PLC kompakt... 590

Styrsystem. PLC kompakt... 590 Styrsystem Vi har ett brett sortiment av styrsystem och kan leverera allt från enkla maskinstyrningar till komplexa processystem. Välj mellan att göra styrningen i ett PLC-system eller i en PC. Vi har

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

Universell regulator, 24 V~, 28 in-/utgångar, med LCD visning, med integrerad Webbserver

Universell regulator, 24 V~, 28 in-/utgångar, med LCD visning, med integrerad Webbserver PDS 46.300 se produktdatablad flexotron 800 flexotron 800: Programmerbar regulator för styrning av luftbehandlingsaggregat Användningsområden och värmesystem Används allmänt i ventilation, luftkonditionering

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

E1000. E1000-serien för framtiden

E1000. E1000-serien för framtiden E1000 E1000-serien för framtiden E1000 den nya generationens operatörsterminaler De elva operatörsterminalerna i E1000-serien har utvecklats med fokus på ergonomi, flexibilitet, prestanda och framtidssäkerhet.

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Innehåll. 1 Om detta dokument. 1 Om detta dokument 1. 2 Kundnytta 2 2.1 Introduktion till BACnet 2

Innehåll. 1 Om detta dokument. 1 Om detta dokument 1. 2 Kundnytta 2 2.1 Introduktion till BACnet 2 Innehåll 1 Om detta dokument 1 2 Kundnytta 2 2.1 Introduktion till BACnet 2 3 Vad ska du tänka på vid projektering? 3 3.1 IP-plan 3 3.2 PICS 3 3.3 BIBBar 4 3.4 Profiler 4 3.5 Certifiering 4 3.6 EDE-filer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning C 2006-06-26 fkat Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 ÖVERSIKT... 2 KONFIGURATION... 2 Beskrivning... 2 Standardvärden... 3 Exempel på konfigurationsfil... 3 FYSISK INKOPPLING... 4 Exempel

Läs mer

Trajexia Motionenhet

Trajexia Motionenhet TJ1- Trajexia Motionenhet Motion Fristående avancerad motionstyrning med hjälp av Mechatrolink-II motionbuss 16-axlig avancerad motionkoordination över en robust och snabb motionlänk MECHATROLINK-II Stöder

Läs mer

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2. FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme flik plats revision 9 550 04 2007 Regin product information Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme Corrigo E-seriens värmeregulatorer är avsedda att reglera upp till tre radiatorkretsar. De

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

SATELLINE radiomodem

SATELLINE radiomodem SATELLINE radiomodem Radio rätt i alla lägen Radiomodem är trådlösa modem som kommunicerar via radio där Du själv bygger nätet. Nätet kan vara av temporär karaktär, som vid ett vägbygge, eller av varaktig

Läs mer

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC 8 differentiella kanaler (ingen gemensam jordanslutning) Klarar alla givare och sensorer med spännings- eller strömsignal

Läs mer

Signal Isolation. 5000-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. visning. ex barriär.

Signal Isolation. 5000-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. visning. ex barriär. C O M M U N I C AT I O N F O U N D AT I O N Signal Isolation 5000-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n visning ex barriär isolation temperatur universell

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

TTF Aktivt taktilluftsdon

TTF Aktivt taktilluftsdon Introduktion Det aktiva tilluftsdonet TTF är takmonterat och framtaget för att kunna styra inomhusklimat med undertempererad tilluft utan att få dragproblem vid reducerade luft flöden. Donet är utrustat

Läs mer

Övervakning & Programspråk

Övervakning & Programspråk Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

FGC Kommunikationsmodul. Installationshandbok

FGC Kommunikationsmodul. Installationshandbok FGC Kommunikationsmodul Installationshandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Introduktion...3 Produktdokumentation...3 Säkerhetsregler för ägare/operatör...3 Garanti...

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS Säkerhetssystemet med plug & play Komponenter för automation Nordela TALOS - säkerhetssystemet TALOS - säkerhet för alla behov Hos mellanstora till stora maskiner och

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

08 602 16 66 Teletec Connect AB

08 602 16 66 Teletec Connect AB 23/02/2015 Ins-30208 Instruktioner - Net2 Entry - Vandal skyddad portapparat Paxton Teknisk support 08 602 16 66 Teletec Connect AB Teknisk support finns tillgänglig: Måndag-Torsdag 08:00-16:30 Fredag

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/24 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna

Läs mer

TRITON. Styrutrustning för brandskydd

TRITON. Styrutrustning för brandskydd Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD Styrsystem TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Dansk Svensk Finsk Norsk SE Installationsanvisning devireg 850 Elektronisk fukt och temperaturreglering för snösmältningsanläggningar i mark eller på tak (1-4 st givare) 1 2 Innehåll: 1. Installation av

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI Användningsområde HRI är en induktiv universalsensor för fjärravläsning/överföring av mätvärden från vattenmätare till dataundercentral eller mätinsamlingssystem. Givaren är kompatibel med ett antal av

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Nu är sändarfamiljen komplett.

Nu är sändarfamiljen komplett. 780 45 Björbo, Sweden phone +46 241 250 00 fax +46 241 232 99 www.akerstroms.se www.akerstroms.com Björbo 2010-11-30 Nu är sändarfamiljen komplett. Sesam 800 LARGE 99 är vårat mest avancerade Sesam system.

Läs mer

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster I den här användarhandboken visas knapparna på Business Series Terminals. I följande tabell visas vilka knappar du ska använda för olika

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G Routern MRD-310 finns möjlighet att via modem fjärransluta till ett Ethernetnätverk

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Med ATV61 får du en mängd funktioner för dina pump- och fläktapplikationer.

Med ATV61 får du en mängd funktioner för dina pump- och fläktapplikationer. Med ATV61 får du en mängd funktioner för dina pump- och fläktapplikationer. urvalsguide UL typ 12/IP54 Trefas 400V, IP54 med Klass B-filter inklusive knappsats 0,75 ATV61W075N4C 3260535000 235 490 272

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Reningsverket i Braunsbedra: snabbare idrifttagning med enklare teknik

Reningsverket i Braunsbedra: snabbare idrifttagning med enklare teknik Reningsverket i Braunsbedra: snabbare idrifttagning med enklare teknik PHOENIX CONTACT AB Linvägen 2 S-14144 Huddinge +46 (0)8-608 64 00 2016-05-12 phoenixcontact.se Reningsverket i Braunsbedra: snabbare

Läs mer