1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID"

Transkript

1 CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE Karlstad Telefon: , Telefax: Internet: Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID el ON-OFF reglering)

2 Manual N2300 Innehållsförteckning Manual N2300 1(19) 1. Inledning Regulatorns front Indikering Knappar Installation Monteringsanvisningar Installation av regulator i panel Inkoppling Manöverspänning Låg manöverspänning(24vac/dc) Termoelement ingång RTD ingång DC ingång Reläutgång (utgång 2 & 3) SSR utgång (utgång 1) RS485 kommunikation Konfiguration av instrumentet Start Programmerings sekvens Avslut av konfigurering Driftläge (Gul LED AV) Inställning av reglerfunktioner (Gul LED PÅ) Inställbara parametrar Förinställda värden Inställning av PID-parametrar med Easy Tune Manuell inställning med Pre-Tune Kalibrering Aktivera kalibrering Programmeringssekvens för kalibrering Avluta kalibrering Kontakt Inledning Denna manual är upplagd med tanke på installation, programmering och drift. Först förklaras knapparna och indikering på framsidan av regulatorn, Kap 1. Sedan följer anslutningsanvisningar, Kap 3, för panel montering, anslutning av manöver, reglerutgångar etc. Följande kapitel, Kap 4, förklarar hårdvaru konfigurationen av regulatorn (mätsignal, reglerprincip, larm, etc.). Kap 6 förklarar vilka parametrar som visas i displayen. Kap 5 förklarar inställningarna för regler och larm villkoren. Kap 7 anger hur kalibreringen skall utföras, vilket normalt inte behöver utföras. 2. Regulatorns front 2.1. Indikering Grön: AV = Ärvärde < Börvärde PÅ = Ärvärde = Börvärde Blinkande = Ärvärde > Börvärde AV = Normal drift (driftläge), Kap 4 Gul: PÅ = Inställning av reglerfunktionerna, Kap 5 Blinkande = Instrument konfiguration, Kap 3 Röd: 2.2. Knappar Knapparnas funktion i olika lägen. Scroll knapp Blinkar när larm är aktivt Alla lägen förutom kalibrering: Om parametervärden visas, syns teckenförklaring (i 1,5sek). Om teckenförklaring visas, syns värden för nästa parameter. Kalibrering: Startar kalibreringsfas ELEKTROMAGNETISK STÖRNING OCH SÄKERHET EMI Känslighet: EMI strålning: Säkerhetshänsyn Certifierad enligt EN :1992 och EN :1995 OBS! för gränsledda störningar från RF fält(10v 80% AM 1kHz), produkten är återställer sig själv i frekvensbandet 9.4MHz till 1.5MHz. Certifierad enligt EN :1992 och EN :1994 kompletteras med EN61010:1993/a2:1995 Ned knapp Upp knapp Driftläge: Minska parametervärde. Med ärvärde visat, avbryts Pre-Tune. Används även för bekräftelse för att komma in i Instrument Konfigurationen. Kontrolläge/instrument konfiguration: Minska parametervärde Kalibrering: Går tillbaka till föregående fas Driftläge: Ökat parametervärde. Med ärvärde visat, begärs Pre-Tune. Konfiguration av reglerparametrar/instrument konfiguration: Ökat parametervärde Kalibrering: Går till nästa kalibreringsfas.

3 Manual N2300 2(19) Manual N2300 3(19) Scroll och ned knappar Driftläge: Aktivera kalibrering Packning Scroll och upp knapp Klämma Driftläge: Starta konfiguration av instrument Ned och upp knappar Driftläge: Starta konfiguration av regulator Monteringspanel Driftläge/Instrument konfiguration /Kalibrering: Går tillbaka till normalläge. Figur 3-3 Montering i panel Genomskärning 3. Installation 3.1. Monteringsanvisningar VARNING! Flytta inte packningen från regulatorn eftersom detta kan orsaka otillräcklig fasthållning av regulatorn mot panelen. Försäkra dig om att packningen inte är skev och att regulatorn är placerad rätvinkligt mot monteringspanelen. Tryck endast på frontpanelens sidor. Figur 3-1 Mått Max. paneltjocklek = 6mm 3.2. Installation av regulator i panel Figur 3-2 Mått för håltagning

4 Manual N2300 4(19) 3.3. Inkoppling Manual N2300 5(19) 3.4. Manöverspänning Regulatorn behöver VAC 50/60Hz manöverspänning. Effektförbrukningen är omkring 4W. RS485 A N/C B Utgång 2a 3 (relä) C N/O (relä) VARNING! Utrustningen är designad för installation för DIN-montage, vilket skall förhindra elektriska stötar. Lokal reglering beträffande elektrisk installation bör vara noga observerad. Icke legitimerad personal bör, för största säkerhet, inte utföra arbete gällande spänningsutgångarna. Spänning skall vara ansluten via en två-polig isolerad brytare (gärna placerad nära regulatorn) och vara avsäkrad med en 1A säkring, enligt figur 3-5. Relä C N/C C N/O (SSR Drive) - + REKOMMENDERAD ANSLUTNING Vi rekommenderar att reläkontakternas manöverspänning bör vara anslutna och avsäkrade på ett liknande sätt, men de bör vara separerade från regulatorns manöverspänning, om kontakterna på reläutgångarna vanligtvis används för manöverspänning Utgång 3 3 Utgång 2b 3 Utgång Se kap 3.4 och 3.5 för rekommenderad säkring Låg manöverspänning(24vac/dc) Denna version ansluts till 12-24VAC 50/60Hz eller 12-30VDC manöver. Effektförbrukning är omkring 4W. Anslutning skall gå via en två-polig isolerad brytare och en 315mA trög säkring (stötström Typ T) säkring, se figur Termoelement ingång Den korrekta typen av termoelementets ledare eller kompenserande kabel måste användas hela vägen mellan regulator och termoelementet för att säkerställa att korrekt polaritet är ansluten. Skarvar i kabeln bör om möjligt undvikas. RTD (PT100) Termoelement & DC (mv/v) 1 Figur 3-5 DC (ma) Universal ingång Anslutningar på regulatorns baksida. Tabell 3-1 Möjliga funktioner för utgångar. Utgång Regleringsutgång Larm utgång 1 Larm utgång 2 Seriellkom. Utgång 1 * * Utgång 2a * * Utgång 2b * * Utgång 3 * * L N Manöverspänning 24VAC (tillval) 12-30VDC (tillval) 1 DC(mV) kan användas som en ingång för DC(V) extern omvandlare. 2 Om DC(mA) används, måste anslutning 2 & 4 byglas (externt). 3 Utgång 2a är endast tillgänglig om Utgång 3 inte används. VIKTIGT! Ha inte termoelementets kablar nära spänningsledare. Om kabeln är placerad i ett skyddsrör, använd då separat skyddsrör för termoelementets kablar. Termoelementet bör endast vara jordat på en punkt. Om termoelementets förlängda ledare är skyddad, måste skyddet vara jordat endast vid en punkt RTD ingång Den kompenserande ledaren bör vara ansluten till ingång 3. Ingång 2 och 3 skall byglas när en 2-trådars PT100-givare används. Den anslutna ledaren skall vara av koppar och resistensen i ledarna får inte överstiga 5Ω per ledare (ledarna skall vara av samma längd) DC ingång DC (mv) ingångarna skall anslutas till ingång 2 och 3, enligt figur 3.5; DC (V) ingångarna är kopplade till samma ingångar med samma polaritet, men kräver en extern ledare. DC (ma) ingångar är kopplade till ingång 3 och 4, enligt figur 3.5, med ingång 2 och 4 externt byglade Reläutgång (utgång 2 & 3) Anslutningarna kan belastas med upp till 2A vid 120/240VAC SSR utgång (utgång 1) Utgång ger en tidsproportionell icke - isolerad DC signal (0-10V nominell, till minst 500Ω).

5 Manual N2300 6(19) Manual N2300 7(19) RS485 kommunikation A-anslutningen (ingång 12) på regulatorn skall vara ansluten till A-ingången på masterenheten; B-anslutningen (ingång 11) på regulatorn skall vara ansluten till B- ingången på huvudenheten. Instrumentet är utrustat med standard RS485 enhet isolerad från alla andra in- och utgångar. Använd scrollknappen för att välja parameter Använd upp/ned knappar för att justera visat värde Val av sensor Hasighet på seriell komm. Min. insignal (min temp) Paritets bit Max. insignal (max temp) Val enkel/dubbla börvärden Figur 3-6 Inkoppling för RS485. Decimal punkt på insignal Larm 1 4. Konfiguration av instrumentet 4.1. Start För att komma in i instrumentets konfigurationsläge, tryck enligt figur till höger. Håll ner tills displayen börjar blinka. sen Tryck Utgångskonfig, Seriell adress Larm 2 Reglerprincip Typ av automatisk inställning PIDparametrarna 4.2. Programmerings sekvens Använd scrollknappen för att stega genom parametrarna (enligt figur till höger). Använd upp och ned knapparna för att justera visat värde. Parametersekvensen visas i figur 4-1. Justeringsområden visas i tabell 4-1 och förinställda värden visas i tabell 4-3. Efter 1,5sek utan knappaktivitet. Tryck på skrollknappen Visas endast om sensorval är DC (ma, mv eller V). Visas endast om seriell kommunikation är installerat. Visas endast om utgång 3 är installerad. Visas endast om regulatorn är konfigurerad för PID-reglering. Tryck på scrollknappen för att få fram nästa parametervärde Figur 4-1 Programmeringssekvens för instrumentkonfiguration.

6 Manual N2300 8(19) Manual N2300 9(19) Tabell 4-1 Val av funktion och valbara parametrar. PARAMETER FUNKTION Valbara parametrar SEnS Välj sensor, ingångsenhet ( F Se tabell 3-2 eller C) med kodnummer. rlo Ange minsta värde på insignalen. Termoelement/ RTD ingångar: Min. områdesvärde för vald sensor, se tabell 3-2. DC ingångar: till 9999 med decimalt punktvärde enligt rhi rpnt OUtS Addr Ange maximala värde på insignalen. Endast för DC ingångar, fastställer decimalpunkts position. Ställer utgångarna till önskad funktion mha 3-siffrig kod, se figur 3-2. Definierar regulatorns seriella adress parametern rpnt. Termoelement/RTD områdesvärde för vald sensor, se tabell 3-2. DC ingångar: till 9999 med decimalt punktvärde enligt parametern rpnt. 0 (xxxx), 1 (xxx.x), 2 (xx.xx) eller 3 (x.xxx) Se figur till 128 baud Val av seriell hastighet Paritet bit Fastställer paritets bit för seriell kommunikation. odd Ojämn none ingen EuEn Jämn Tabell 4.1 Forts. Val av funktion och valbara parametrar. Parameter Funktion Regleringsområde AL1t Yyp av larm för larmutgång ett. Ärvärde hög, relä normalt ej draget Ärvärde låg, relä normalt ej draget Avvikelse, relä normalt ej draget Band, relä normalt ej draget Ärvärde hög, relä normalt draget Ärvärde låg, relä normalt draget Avvikelse, relä normalt draget Band, relä normalt draget AL2t Typ av larm för larmutgång två. Som för larm 1 CntL Reglerprincip PID, värmare tune Väljer manuell eller Hands-Off inställning (enkel inställning), se kapitel 5.3 & 5.4 för förklaring. PID, kylare ON/OFF, värmare ON/OFF, kylare PID-tuning vid uppstart (Easy Tune) Manuell inställning Enkelt el dubbelt börvärde Väljer enkelt eller dubbelt gränsvärde. 1 Enkel 2 Dubbel

7 Manual N (19) Manual N (19) Tabell 4-2 Val av sensor Ingångs typ Kod Område Min. Område Max. Termoelement Typ J Typ T Reglerutgång Typ K Typ N Typ B Typ R Typ S RTD (PT100) Analog in Larmutgång 1 Val Reglerutgång Larmutgång 1 Tillval Kod Reglerutgång Larmutgång 1 Tillval Funktion Kod Funktion Kod Funktion Kod Funktion Kod Funktion Kod Funktion 0 Ej använd 0 Ej använd 0 Ej använd 1 Relä 1 Relä 1 2:a relä 2 SSR utgång 2 SSR utgång 2 Komm, (Modbus) Figur 4-2 Konfiguration av utgångar. Tabell 4.3 Förinställda parametervärden. Parameter Försumbara värden Sensorval 100 Termoelement J (-200 C till 1200 C) Ingångsområde Min. Termoelement/RTD Ingångsområde Min.; Analog in - 0 Ingångsområde Max. Termoelement/RTD Ingångsområde Max.; Analog in Decimal Point Position 0 Utgångs val 1200 Reglerutgång relä, SSR Drive, inget val Kommunikations adress 1 Kommunikations Baud värde 4800 Kommunikations paritet Inget Enkel/dubbel SP val 1 Enkelt börvärde Larm 1 Hög larm ärvärde Larm 2 Låg larm ärvärde Reglerprincip PID-reglering värme Inställningsval Easy Tune

8 Manual N (19) 4.3. Avslut av konfigurering För att avsluta instrument konfigurationen, välj att visa ett parametervärde, tryck sedan på upp och ned knapparna i tre sekunder (se bild nedan). Instrumentet kommer sedan återställas till driftläge via instrument inställning och självtest. OBS! Om inte knapparna är aktiverade på fem minuter i instrumentkonfigurationsläget kommer den automatiskt att gå tillbaka till driftläge (via en instrument inställning och ett självtest). Manual N (19) 5. Driftläge (Gul LED AV) Displayen visar normalt processens ärvärde (ProC). Genom att använda scrollknappen kan följande parametrar visas: Efter 1,5 sekund utan aktiverad knapp Tryck in i tre sekunder Parameterns namn Tryck på scrollknappen 1.1. Paramet Tryck på scrollknappen för att visa nästa parameternamn Följande parametrar är tillgängliga vid driftläge: Scrollknappen stegar genom displayen, upp/ned knapparna justerar aktuella värden Ärvärde Alarmstatus Valbara börvärden Börvärde (1) Börvärde 2 Larmvärde (1) Larmvärde 2 Ej justerbar Endast inkluderade om två alarm är konfigurerade och om någon eller båda av dem är aktiva. Endast aktiv om Dual Setpoint (dubbla börvärden) är konfigurerad Måste vara aktiverad för att vara justerbar Inkluderad endast när Dual Setpoint är konfigurerad; måste vara aktiverad för att vara justerbar För att inkluderas krävs aktivering och ett konfigurerat larm (se sektion 2) För att inkluderas krävs aktivering och två konfigurerade larm (se sektion 2)

9 Manual N (19) 6. Inställning av reglerfunktioner (Gul LED PÅ) Tryck på upp och ned knapparna samtidigt i minst tre sekunder för att starta inställningen av reglerfunktionerna. Samma knapptryckning avbryter. Programmeringsflödet är enligt följande: Börvärde (1) Börvärde 2 Proportional band Integreringstid (I-tid) Deriveringstid (Dfunktion) Bias (manuell reset) ON/OFF Hysteres Värdelarm 1 Värde larm 2 Filterfunktion för visat värde Offset på insignalen Cykeltid Scrollknappen stegar genom displayen, upp/ned knapparna justerar visade värden. Visas endast när dubbla börvärden används. Visas endast om ON/OFF reglering används Spärr för börsvärdesändring, i driftläge. Visas endast om två larm är används. Tillåt/neka åtkomst av larmvärde, i driftläge. Visas endast när Pre-Tune och PID-reglering används. Manual N (19) 6.1. Inställbara parametrar Parameter Inställningsområde Börvärde(n) Ingångsområde Min. till ingångs område Max. OBS! Negativa värden är begränsat till Proportional band 0.5% till 999.9% (0.1% ökning) Integreringstid (I-tid) 1sek. till 99min. 59sek. och OFF (>99min. 59sek.) Deriveringstid (D-funktion) 0 (OFF) till 99min. 59sek. Bias (manuell reset) 0% till 100% ON/OFF Hysteres 0.1% till 10.0% av inställt börvärde Larmnivå (1 & 2) Ärvärde hög: ingångsområde Min. till Ingångsområde Max. Ärvärde låg: ingångsområde Min till ingångsområde Max. Avvikelse (hög el. låg): -(ingångsspann) till +(ingångsspann) Band: 1LSD till ingångsspann OBS! Negativa värden är begränsade till 1999 Filterfunktion 0 sek. till 100sek. Offset på insignalen +/- ingångsspann OBS! Negativa värden begränsas till 1999 Cykeltid 0.5 (endast SSR), 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 & 512 sek. Spärr för börsvärdesändring [OFF] aktiverad justering i driftläge [ON] ej möjlig justering i driftläge Tillåt/neka åtkomst av larmvärde [EnAb] tillåt justering/visning [disa] tillåt ej justering/visning 6.2. Förinställda värden Parametrar Förinställda värden Börvärde(n) Ingångsområde Min. Proportional band 10.0% Integreringstid (I-tid) 5minuter Deriveringstid (D-funktion) 1minut 15sekunder Bias (manuell reset) 25% ON/OFF Hysteres 0.5% av ingångsspann Larmnivå (1 & 2) Alarm 1 hög process: ingångsområde Max. Alarm 2 låg process: ingångsområde Min Filterfunktion 2 sekunder Offset på insignalen 0 Cykeltid 16 sekunder Spärr för börsvärdesändring [OFF] (reglering möjlig) Tillåt/neka åtkomst av larmvärde [EnAb] (aktiv) 6.3. Inställning av PID-parametrar med Easy Tune Easy Tune är en metod som automatiskt beräknar PID-parametrarna vid varje uppstart, användaren behöver inte utföra några inställningar. Efter varje start sparas de förra värdena och används som startvärden vid nästa uppstart. Easy Tune fungerar så att regulatorn ger maximal signal till processen tills börvärdet uppnås. Regulatorn sparar toppvärdet och övervakar processens insvängning för att sedan beräkna PID-parametrarna. Vid nästa uppstart styr regulatorn med dessa PID-parametrarna processen Börvärde Ärvärde < Toppvärde, för att sedan optimera PID-parametrarna. så länge ( ) n 1 För att Easy Tune skall startas måste ärvärdet skilja minst 5% från börvärdet.

10 Manual N (19) Manual N (19) 6.4. Manuell inställning med Pre-Tune När regulatorn är inställd för manuell inställning av PID-parametrarna kan Pre- Starta Pre-Tune: 1. Välj att visa processens ärvärde. 2. Tryck på upp knappen Decimalpunkten blinkar när Pre- Tune är aktiv. Tabell 6-1 Förinställda värden för kalibrering. Fas 1: DC mv analog in 50mV DC över ingång 2 & 3, enligt figur 2-1 Fas 2: RTD ingång 200Ω över ingångarna 1 &2 med kompenserande ledare kopplad till ingång 3. Fas 3: DC ma ingång 20mA ström anslutet till ingångarna 3 & 4, enligt figur 3-5. Fas 4: Termoelement ingång/cjc 0 C referens, typ K termoelement (eller likvärdig) ansluten till ingångarna 2 & Aktivera kalibrering Gör som visas till höger för att komma in i Kalibreringsläge. OBS! Pre-Tune kan inte aktiveras om ärvärdet är inom området av 5% från börvärdet. Avbryt Pre-Tune: 1. Välj att visa processens ärvärde. Håll ner knapparna i minst 6 sekunder Visar att den första kalibreringsfasen är redo att verkställas. 2. Tryck på ned knappen. OBS! Pre-Tune är en singel-shot metod och frånkopplas därför automatiskt när den har utfört proceduren. Tune aktiveras för att utföra en one-shot inställning. Pre-tune aktiveras enligt proceduren nedan. Börvärde Start ärvärde Pre-Tune fungerar så att regulatorn ger processen full signal tills 2 uppnås. Insvängningen utvärderas och PID-parametrarna beräknas, metoden överstiger aldrig det inställda börvärdet. Efter att Pre-Tune är klar börjar regulatorn automatisk att reglera med de nya parametrarna. 7. Kalibrering Regulatorn levereras kalibrerad från fabriken och behöver normalt inte kalibreras ytterligare, dock kan vissa användare behöva utföra regelbunden kalibrering. OBS! Detta arbete skall endast utföras av kompetent och legitimerad personal.

11 Manual N (19) 7.2. Programmeringssekvens för kalibrering Använd upp/ned napparna för att välja fas. Tryck på scrollknappen för att starta fas. Manual N (19) 8. Kontakt För ytterligare information kontakta Carlo Gavazzi AB. Carlo Gavazzi AB Nattvindsgatan Karlstad Tel Fax Hemsida: Support: E-post: Tryck på scrollknappen för att starta fas. Tryck på scrollknappen för att starta fas. Tryck på scrollknappen för att starta fas. Om FAIL visas i Displayen, tryck på upp- och ned knapparna för att starta om fasen Avluta kalibrering VIKTIGT! Om knapparna inte varit aktiva på fem minuter i Kalibreringsläge kommer regulatorn automatiskt gå tillbaka till driftläge. HÅLL NER I TRE SEKUNDER

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL Komponenter för automation Innehåll sid 1.0 Allmän beskrivning 3 1.1 3-pkt-regulator (Värme-Från-Kyla) 3 1.2 Dimensioner mm. 3 1.3 Typnyckel 4 1.4 Mätområden,

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer

Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer regulator Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer R Regulator Regulator 2-Steg R38S Elektronisk panelmonterad 2 stegsregulator med touchtangentbord. Reglering

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N TA-Slider 160 Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N IMI TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Digitalt konfigurerbara ställdon med ett brett utbud av inställningsmöjligheter

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Eaton Durant. Räknare, processinstrument och drifttidsmätare. www.chscontrols.se

Eaton Durant. Räknare, processinstrument och drifttidsmätare. www.chscontrols.se Alltid Always tillgänglig available - Alltid öppen! - Always open! Elektroniska summaräknare, LCD display - 1/32 DIN 24x mm Eaton Durant Beställnings- Vikt Typ nummer kg/st Summaräknare, addition/subtraktion,

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten)

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten) Konduktivt nivåövervakningsrelä Teach-in med känslighetsfunktion. Givarkänslighet från 220Ω till 220KΩ Multifunktion med kombinationer av fyllning och tömning Låg-spännings AC elektroder Enkel installation

Läs mer

XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler

XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler Produktblad 2.5.1 Utgåva 01.01 XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler Expandering av DX9100:s kapacitet görs genom att ansluta I/O (ingång/utgång) moduler till regulatorns expansionsbus. Totalt kan DX9100

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2. FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

TA-Slider 750. Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon

TA-Slider 750. Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon TA-Slider 750 Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon 750 N II TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 750 TA-Slider 750 Digitalt konfi gurerbara ställdon för alla reglersystem med eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Mikroprocessorbaserad fukt- och temperatur- regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en MF-HTC två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång

Mikroprocessorbaserad fukt- och temperatur- regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en MF-HTC två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturregulator med en kontinuerlig PI-regulator och en två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång MF-HTC Dok.nr. mi-240se / 2006-08-24 OBS! Läs igenom hela instruktionen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014 BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick med inbyggda PWM-utgångar. Beroende på modell är möjligt att styra upp till 9st dubbelverkande funktioner varav 6st kan vara steglösa. Utgångarna är proportionella

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

SES Temperaturregulator ED6

SES Temperaturregulator ED6 SES Temperaturregulator ED6 ED6 är en liten och enkel regulator med ett konkurrenskraftigt pris. Trots sitt lilla format kan regulatorn enkelt programmeras från fronten. ED6b har endast analog utgång,

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

tse 3.0 HeLLO NAn tara 0. SEtUP Start och kalibrering Vägning med förbestämd vikt Programmering och användning av recept Konfiguration och testning

tse 3.0 HeLLO NAn tara 0. SEtUP Start och kalibrering Vägning med förbestämd vikt Programmering och användning av recept Konfiguration och testning Instruktionsbok Sistemi tecnologici engineering - Via G. Valotti, 13-25010 Isorella (Bs) - Italy Tel. +39 030 95 29 008 - Fax +39 030 95 29 477 e-mail Info@TS-engineering.com Start och kalibrering!kontrollera

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Datablad 1 (10) EDM Turbinflödesmätare kan kombineras med ett stort antal moduler. Med dessa kan mätaren byggas ut med t ex pulsutgång, analogutgång och extern

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

SRD991 Intelligent Ventillägesställare

SRD991 Intelligent Ventillägesställare Snabb Starts guide 06.2008 QG EVE0105 B-(se) SRD991 Intelligent Ventillägesställare Denna instruktion skall tjäna som en vägledning för en snabb uppstart. För mer detaljerad information så hänvisar vi

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1 ADAPT Parasol EX b Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31 A1, B1 ADAPT Parasol EX b - m A2 B2 1 ADAPT Parasol EX b - m A3 B3 M8 B4 A4 A5 A6, B5 2 ADAPT Parasol EX b - m A7, B6 utvändig gänga DN (1/2

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Svenska 5. Komfortläge (Co) 6. Läge EcoHome och EcoOffice

Svenska 5. Komfortläge (Co) 6. Läge EcoHome och EcoOffice NRG-Temp Svenska 1. Tekniska data...187 2. Beskrivning...188 3. Montering och installation...189 4. Programalternativ...192 5. Komfortläge (Co)...196 5.1 Komma igång...196 5.2 Alternativa funktioner...198

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09 catrone Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk Dragbänksreglering Mi-16Se_001-11-09 AB MICATROE 001-11-09 [H: \ Apps \ Typeset \ Mima \ Mi-16Se_011109.vp] dragbänksreglering

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 1 INLEDNING...3 INKOPPLING...4 INSTRUMENTETS FRAMSIDA...5 DISPLAY...5 KNAPPAR OCH FUNKTIONER...6 KALIBRERING...7 INSTÄLLNING AV INSTRUMENTENS FUNKTIONER...12 KODER VID LEVERANSTILLSTÅND...15

Läs mer

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se BRUKSANVISNING GE60 Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer