En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a"

Transkript

1 En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

2 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD... 3 PRODUKTER... 3 KUNDER... 3 KONKURRENTER... 3 FÖRSÄLJNING... 3 FÖRETAGETS ORGANISATION... 3 PRODUKTION... 3 LOKALER, UTRUSTNING... 3 INKÖP, LAGER... 3 MEDARBETARE... 3 ORGANISATION... 3 RUTINER... 3 EKONOMISK STYRNING... 3 FÖRETAGSLEDNING... 3 FÖRETAGETS EKONOMI... 3 NYCKELTAL... 3 Nettoresultat i procent av omsättningen... 3 Vinstprocent... 3 Kapitalets omsättningshastighet... 3 Avkastning på totalt kapital... 3 Rörelsekostnader i procent av omsättningen... 3 Rörelsekapital... 3 Kassalikviditet... 3 Soliditet... 3 Förädlingsvärde per anställd... 3 DISKUSSION... 3 EFTERORD... 3 KÄLLFÖRTECKNING... 3 TRYCKTA KÄLLOR... 3 ÖVRIGA KÄLLOR... 3

3 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 2(34) Sammanfattning Heurlins Lackering AB lackerar i huvudsak detaljer till bilindustrin och varje år får företaget in mängder av förfrågningar från olika företag angående produkter som ska bearbetas. För att kunden ska välja just dem krävs det att Heurlins Lackering AB håller lägst pris, annars vänder sig kunden till något annat lackeringsföretag. De är dessutom viktigt att företaget har ett gott rykte, speciellt när det gäller leveranssäkerhet och kvalitet. Företaget har ett stort utbud av lackeringsmetoder för att tillfredställa kunder landet över på bästa sätt. De använder sig utav förbehandling, pulverlack, våtlack, (vilket det är få som har) och ED 1. Företaget är dessutom ensamma i Sverige om att lackera massgods som till exempel spik och skruv. Heurlins Lackering AB: s största kunder är Volvo och Scania som står för cirka procent av produktionen. Företaget har utöver dem ytterligare ett 20- tal riktigt stora kunder och mindre. De är med andra ord inte beroende av ett fåtal kunder, utan har en bra spridning på marknaden. Heurlins Lackering AB försöker göra inköpen enligt Just In Time-principen, vilket innebär att materialet levereras just när det behövs i produktionen. De vill nämligen inte köpa på sig för mycket varor i och med att det kostar enorma pengar att ha ett stort lager. Ett företags mål är att hela tiden utvecklas till det bättre. Heurlins Lackering AB analyserar därför med jämna mellanrum sina starka respektive svaga sidor. Utifrån informationen i företagets balans- och resultaträkning kan man beräkna olika finansiella nyckeltal. Den ekonomiska utvecklingen följs sedan upp med olika nyckeltal, till exempel likviditet, soliditet och avkastning på totalt kapital. 1 Föremålet som ska lackeras doppas ner i ett färgkar och med hjälp av olika spänningar får man olika tjocka färgskikt.

4 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 3(34) Inledning Bakgrund Vi går tredje året på samhällsprogrammet med inriktning ekonomi, vilket innebär att vi är delaktiga i Företagargymnasiet. Istället för att göra ett stort projektarbete i trean gör vi fyra delprojekt som sammanlagt ger 100 poäng. Vi har genom lottning blivit tilldelade Heurlins Lackering AB som fadderföretag. I snart två år har vi haft kontakt med företaget och har tidigare gjort sammanlagt tre olika projektarbeten. Det här är vårt fjärde och sista projekt. Syfte Syftet med det här arbetet är att göra en totalanalys av Heurlins Lackering AB. Vi ska kartlägga deras starka och svaga sidor och ge förslag till förbättring. Dessutom ska vi sätta oss in i företagets ekonomiska situation. Metod Det här projektet bygger på materialet Se Om Ditt Företag. Vi har intervjuat vår kontaktperson Henrik Heurlin vid fem tillfällen samt diskuterat de ekonomiska frågorna med VD: n Per Hallberg. Vi har dessutom använt oss utav ett antal skriftliga källor.

5 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 4(34) Företagets marknad Produkter Krav Lackeringsmetoder Revision Pris Heurlins Lackering AB lackerar i huvudsak detaljer till bilindustrin och varje år får företaget in mängder av förfrågningar från olika företag angående produkter som ska bearbetas. För att kunden ska välja just dem krävs det att Heurlins Lackering AB håller lägst pris, annars vänder sig kunden till något annat lackeringsföretag. Det är dessutom viktigt att företaget har ett gott rykte, speciellt när det gäller leveranssäkerhet och kvalitet. Heurlins Lackering AB har ett stort utbud av lackeringsmetoder för att tillfredställa kunder landet över på bästa sätt. De använder sig utav förbehandling, pulverlack, våtlack, (vilket det är få som har) och ED 2. Heurlins Lackering AB är dessutom ensamma i Sverige om att lackera massgods som till exempel spik och skruv. Heurlins Lackering AB: s största kunder är Volvo och Scania och de har en viss standard som lackeringsföretagen måste uppfylla för att få leverera åt dem. Det kontrolleras av Volvo och Scanias personal som reser runt och gör revision på företagen. Om de inte är tillfreds med kvaliteten på ett företag resulterar det i att det företaget inte får vara leverantörer åt dem längre. Heurlins Lackering AB har fått vissa klagomål när det gäller pappersarbetet, bland annat när det gäller vissa instruktioner och dokument. Företaget har åtgärdat bristerna genom att de har gjort nya, förbättrade instruktioner som finns tillgängliga både i lackeringen och på kontoret. Själva produktionen i sig har varit fläckfri. Hur sätter Heurlins Lackering AB priset på sina produkter? Jo, företaget får hela tiden in olika ritningar på produkter som ska lackeras från kunder. Det är då Henrik Heurlins uppgift att räkna på vad det kommer att kosta att lackera just den aktuella biten. När han är klar med sina beräkningar skickar han kostnadsförslaget till kunden. Sen är det bara att vänta och se om kunden accepterar prissättningen och väljer Heurlins Lackering AB till att lackera deras produkt. När Henrik Heurlin sätter priser måste han ta hänsyn till en rad olika faktorer. För det första måste kostnaderna för färg, arbetskraft etc. täckas. Dessutom måste han sätta ett pris som gynnar företagets primära mål, att vara lönsamt. Något annat som Henrik Heurlin måste ha i åtanke när de sätter priset är att de måste ha täckning för produkten i 10 år framöver. Priset på produkten har följt med i alla år och kunden förväntar sig inte att det ska höjas. Om Heurlins Lackering AB sätter ett nytt pris på produkten för att 2 Föremålet som ska lackeras doppas ner i ett färgkar och med hjälp av olika spänningar får man olika tjocka färgskikt.

6 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 5(34) täcka nya kostnader vänder sig kunden till en annan lackeringsfirma. Oftast tar företaget jobbet fastän de går med förlust för att inte riskera att förlora kunden. Förbättring INDS-systemet Heurlins Lackering AB arbetar fortlöpande för att förbättra sina produkter. Om de får kritik för någonting vill de naturligtvis ändra på sig, så att kunden kan få sina specifika behov uppfyllda. Det finns ett globalt system, INDS-systemet, som innebär att så mycket som möjligt av en bil ska återanvändas. Heurlins Lackering AB måste på grund av detta system deklarera exakt vad de gör och vilka kemikalier respektive färger som de använder och vad de innehåller. Det är därför som företaget måste ha en kontinuerlig kontakt med sina leverantörer för att få den information som de behöver. Det här systemet har den senaste tiden fått en allt större genomslagskraft, vilket är en mycket positiv utveckling när det gäller miljöarbetet inom lackeringsbranschen.

7 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 6(34) Kunder Segmentering Kunder Marknad Kontrollering Kundernas krav Att försöka sälja en och samma produkt till alla invånare i ett land är sällan en bra idé. Det är därför Heurlins Lackering AB har delat in marknaden i segment. De har valt att koncentrera sig på att tillfredsställa företag inom bilindustrin i första hand. Upptill dem vill företaget gärna ha andra kundkategorier som kan väga upp förlusterna för dem ifall bilindustrin plötsligt skulle gå dåligt. Heurlins Lackering AB: s största kunder är Volvo och Scania som står för cirka procent av produktionen. Företaget har utöver dem ytterligare ett 20- tal riktigt stora kunder och mindre. De är med andra ord inte beroende av ett fåtal kunder, utan har en bra spridning på marknaden. Med så många kunder har företaget alltså mycket arbete att uträtta och behöver således inte marknadsföra sig för att öka beläggningen. Sverige har i huvudsak en marknadsekonomi vilket innebär att det är markanden och dess processer som avgör vilka varor som finns att köpa till vilka priser. Kunderna har den största makten på marknaden. Det är de som bestämmer om en produkt blir lönsam genom att köpa den eller inte. Kunderna väljer ju för det mesta att handla av det företaget som har de bästa varorna till de lägsta priserna. Heurlins Lackering AB satsar därför både på att vara billigast, så att de får jobben och dessutom på att ha en hög kvalitet på sina produkter. Innan Heurlins Lackering AB inleder ett nytt samarbete med en kund tycker företaget att det är mycket viktigt att ta reda på om företagen är ekonomiskt stabila och därmed säkra betalare. Det är en självklarhet att kolla upp det så att de inte får några problem med kunden i framtiden. En annan viktig sak när det gäller företagets kunder är att man har koll på deras krav angående produktkvalitet, leveranssäkerhet, service med mera. Alla på Heurlins Lackering AB är därför väl medvetna om hur en produkt ska se ut från förbehandling till färdig lackyta.

8 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 7(34) Konkurrenter Mål Ett av Heurlin Lackering AB: s sekundära mål är att tillfredställa kundernas behov bättre än konkurrenterna. I nuläget är företaget Sveriges största lackeringsföretag och efter nyinvesteringen av pulverlacken räknar de med större kapacitet och att därmed få större konkurrenskraft. Koll på konkurrenterna Ett företags dröm är naturligtvis att ha obegränsad insikt i konkurrenternas verksamhet, men det är dessvärre mycket svårt att hålla koll på vad konkurrenterna sysslar med. De flesta företag är ju mycket måna om att hålla sin verksamhet för sig själva och det gäller även för företag inom lackeringsbranschen. Heurlins Lackering AB känner därför inte till sina konkurrenters styrkor och svagheter så bra som de skulle vilja. Företaget anser att en av de få möjligheter som de har att få reda på saker om konkurrenterna är att gå på mässor och besöka just deras montrar. Där får de bland annat reda på aktuell utrustning som konkurrenterna har. Konkurrenter Heurlins Lackering AB: s främsta konkurrenter är: Nitator, Oskarström Industripulver, Anderstorp Bevab, Bengtsfors Prolack, Eskilstuna Vilket pris konkurrenterna sätter på sina produkter har Heurlins Lackering AB ingen aning om. Därför kan de inte anpassa sig efter deras pris när de skickar ett prisförslag. Det är också mycket viktigt att ta hänsyn till hur stor täckning som företaget måste ha för att finansiera inköp, löner med mera. Så därför kan man inte sätta vilket pris som helst. Behålla kunder Lackeringsbranschen En faktor som spelar in när det gäller att behålla sina kunder är leveranssäkerheten. Det räcker att man är lite försenad med en produkt för att direkt tappa jobbet till någon av de många konkurrenterna. För att motverka förseningar i produktionen krävs en mycket noggrann planering. En kund som inte är nöjd med något som Heurlins Lackering AB har presterat kan utan problem byta leverantör omgående. Heurlins Lackering AB tror sig veta att det inte finns några nya konkurrenskrafter på väg in på marknaden. Lackeringsbranschen är nämligen inte hotad av konkurrens ifrån andra länder och i dagens läge är det svårt för nystartade företag att slå sig in bland Sveriges ledande lackeringsfirmor. Sammanfattningsvis, Heurlins Lackering AB vet precis vilka deras konkurrenter är men har ändå inte stora kunskaper om dem.

9 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 8(34) Försäljning Uppföljning Utbud För Heurlins Lackering AB är det enormt viktigt att systematiskt följa upp försäljningen. De följer upp budgeten dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis och halvårsvis. Det är av stor vikt att man har koll på budgeten. Heurlins Lackering AB måste veta exakt hur mycket de har lackerat till en och samma kund. Heurlins Lackering AB har i stort sett samma utbud av lackeringsmetoder som sina konkurrenter, men de kan även erbjuda sina kunder våtlack och massgodslackering, vilket få andra lackeringsföretag kan. Det är ett av företagets starka sidor som gör att de kan utveckla sin konkurrenskraft ytterligare och därmed öka sin försäljning.

10 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 9(34) Företagets organisation Produktion Produktiviteten Att ha bra produktivitet är av största vikt när det gäller ett tillverkande företag. Hur bra det än går är det sällan att ett företag är tillfreds med produktiviteten, de vill hela tiden att det ska gå bättre. Det är också ett önskemål hos Heurlins Lackering AB. För att de ska klara av att uppfylla det kravet krävs det att de tar till många små åtgärder. Enligt planerna ska lackeringsbanan vara igång 55 minuter per timma och resterande 5 minuter har personalen rätt till personlig spilltid. När banan stannar på grund av att personalen saknar packinstruktion eller när pulvret tar slut med mera försvinner värdefull tid. För att motverka sådana onödiga stopp i produktionen skriver Henrik Heurlin in så mycket fakta som möjligt om produktionen i datorn. På så sätt vet lackeringspersonalen exakt vad som gäller för en speciell produkt. Företaget vill gärna öka sin produktivitet genom att effektivisera verksamheten. Heurlins Lackering AB funderar mycket på hur det ska ske utan att slita alltför mycket på personalen. Ett förslag är att skaffa bättre fixturer som gör att de kan hänga på fler detaljer och därmed lackera mer per timma. Rationalisering Planering Prioritering Företaget försöker att rationalisera 3 produktionen med tanke på maskinutvecklingen. De har nyligen investerat i en toppmodern sprutbox. I den finns en data som man kan mata in alla uppgifter på. Alla artiklar har en egen kod och nästa gång produkten ska lackeras är det bara att trycka in koden och få fram uppgifterna. Det sparar mycket tid och tid är pengar. En förutsättning för att man ska kunna utnyttja kapaciteten till fullo och kunna hålla leveranstiderna är att man planerar sin beläggning. Till exempel bevakas materialflödet och den planeringen ska ligga 5-10 dagar innan godset anländer till produktion. Heurlins Lackering AB tillämpar detta till viss del, men det kan företaget bli avsevärt bättre på. Något som gör det svårt för dem att följa sin planering är att de är så pass beroende av sina kunder. Ligger kunderna sent ute med tillverkningen ger det som följd att Heurlins Lackering AB också gör det. Om en produkt ska till Volvo är det ett krav från dem att produkterna kommer dit enligt avtal. Heurlins Lackering AB får helt enkelt lösa det hur de vill. På grund av att Volvo är en så pass stor och viktig kund prioriteras de före företagets andra kunder. Konkurrensen mellan lackeringsföretagen är hård och levererar företaget inte i tid väljer sannolikt Volvo att anlita ett annat lackeringsföretag. Heurlins Lackering AB bryter därför sin planering för att hinna med att leverera till Volvo i tid. Konsekvensen utav det blir att en annan kund blir lidande och det är en risk som företaget måste ta. 3 Effektivare användning av produktionsmedlen så att man sparar både pengar och tid.

11 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 10(34) Kvalitet Reklamation Förkalkyler Heurlins Lackering AB har en fungerande kvalitetskontroll där Roland Lövgren är kvalitetschef. Just nu har företaget mycket att göra och det resulterar i stor stress, vilket får konsekvensen att personalen gör många fel. När produktionen däremot går ned eller när produkter går ur produktion minskar felen i och med att de anställda får mer tid till att kontrollera ordentligt. Vid eventuella fel uppstår en dispyt angående vem, kunden eller Heurlins Lackering AB, som ska åtgärda felet. Processen inleds med att Heurlins Lackering AB får en 8D blankett ifrån kunden. Företagets uppgift ligger då i att skriva en så kallad 8D rapport och förklara orsaken till felet. Inom företaget diskuteras det sen om problemet ska lösas genom en lång- eller kortsiktig åtgärd. För att få bukt med problemet pratar man med personalen och ger dem information och eventuellt nya rutiner. En av Henrik Heurlins arbetsuppgifter är att arbeta fram förkalkyler. Han räknar ut hur mycket det kommer att kosta att lackera produkten, vilket beror på bland annat färg- och personalkostnader, sedan lägger han på ett önskat vinstpålägg. Utifrån det lägger Henrik Heurlin ett pris som måste finansiera kostnaderna, företaget vill ju inte gå med förlust. Heurlins Lackering AB är ett relativt litet företag och på grund av tidsbrist hinner de inte med att kontrollera utfallet av förkalkylerna efteråt. Ibland förekommer det att Heurlins Lackering AB gör stickprov där man kan se hur företaget ligger till. Men företaget vill bli mycket bättre på att följa upp sina förkalkyler och därigenom få bättre koll.

12 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 11(34) Lokaler, utrustning Läge Utbyggnad Maskinerna Heurlins Lackering AB: s lokaler är mycket gamla men ändå lämpliga för det ändamål de används till. Det finns dock ett väsentligt problem med lokalerna, företaget ligger helt enkelt inte på rätt ställe, det ligger för centralt och alldeles för nära bostadshus och andra byggnader. Företaget har bland annat fått klagomål på buller som deras maskiner har åstadkommit. Heurlins Lackering AB har tillgång till mark att bygga ut på, problemet är att de inte kan bygga på sina nuvarande lokaler. Enda möjligheten är att bygga en fristående anläggning längre ifrån. Ett krav är att den ska leva ett eget liv, väder och vind ställer annars till problem när produkter ska transporteras från till exempel förbehandling till lackering. Ett annat problem med att bygga ut en fri anläggning är att det kostar mycket pengar. Men egentligen är den enda chansen att överleva på den konkurrenskraftiga marknaden att investera i nya anläggningar, bra teknik och maskiner, vilket resulterar i att man kan ta fler jobb och därmed behålla sin position. Just nu håller företaget på att expandera med hjälp utav ett banklån Maskinerna som finns i företaget just nu håller en jämn kvalitet och en hög produktivitet. Men även om datorer och teknik får en allt snabbare utbredning går inte allt att datorisera och robotisera i lackeringsvärlden. Mänskliga resurser måste man ha till att sköta maskiner och uträtta sånt som maskinerna inte klarar av. Om ett fel uppstår i produktionen beror det till största sannolikhet inte på maskinerna utan på att personalen missbedömer eller ställer in maskinerna fel. Det kan ju också hända att maskinerna slutar fungera och det är samtliga i personalen hela tiden uppmärksamma på. Så fort man märker att något håller på att gå sönder tar man tag i problemet innan det uppstår en akut situation. Det gör att stopptiden blir den lägsta möjliga.

13 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 12(34) Inköp, lager Leverantörer Heurlins Lackering AB gör inköp från en mängd olika leverantörer, bland annat: Beckers, Stockholm Wedevåg Akzo-Nobel, Göteborg Dupont, Göteborg Dupont Powder, Västervik Chemetall, Stockholm Godkända Inköp Lagerredovisning Eftersom företaget måste använda färger och kemikalier som är godkända från Volvo och Scania har de inte något att säga till om när det gäller deras leverantörer, inköpen är låsta. Ibland ringer försäljare som anser sig ha produkter som är bättre än de som levereras till Heurlins Lackering AB. Företaget frågar försäljaren om deras företag är godkänt av Volvo och Scania. Är försäljarens företag inte det har Heurlins Lackering AB inget annat val än att säga nej till anbudet. I och med att det bara är fyra stycken färgleverantörer som klarat Volvo och Scanias krav hittills är det inte sannolikt att försäljarens produkter är godkända. Om de mot all förmodan skulle vara det går det att anlita dem om företaget vill. Heurlins Lackering AB försöker göra inköpen enligt Just In Time- principen, vilket innebär att materialet levereras just när det behövs i produktionen. De vill nämligen inte köpa på sig för mycket varor i och med att det kostar enorma pengar att ha ett stort lager. Det kan nämnas att en pall med färg kostar kronor. En annan sak som gör att företaget inte vill ha för mycket varor i lager är att de har alldeles för dåligt med lagerutrymme. På grund av de här problemen har de avtalat med sina leverantörer att de ska ha lagret hos sig så att när Heurlins Lackering AB ringer och vill ha varorna är de redan klara för leverans. Heurlins Lackering AB slipper därmed att vänta på leverans. Heurlins Lackering AB har ingen fungerande lagerredovisning. Det händer ibland att man sporadiskt går och inventerar lagret, men det kostar mycket pengar att fysiskt räkna vad de har i lager. Hur man ska förbättra det är enligt företaget en svår fråga som de gärna vill ha ett svar på. I datorn kan Heurlins Lackering AB se vad de har i lager, men de vet inte vad som finns i varje enskilt emballage. Företaget försöker därför få kunden att leverera exakt antal produkter i varje box, så att det inte blir några frågor om hur många produkter som finns i lager. Om detta skulle fungera vore problemet löst.

14 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 13(34) Medarbetare Rekrytera Kvinnor Mänskliga resurser Heurlins Lackering AB har just nu runt 50 anställda och företaget är mycket engagerat i att anställa ny arbetskraft. De får tag i ny personal genom arbetsförmedlingen och genom att folk självmant ringer till företaget och hör sig för om det finns någon möjlighet till jobb. Nicklas Pihl och Per Hallberg har det huvudsakliga ansvaret för att rekrytera rätt folk och att introducera dem i arbetet. Heurlins Lackering AB: s anställda består mest utav män, men vid den senaste rekryteringen anställde man många kvinnor och nu består personalen utav sammanlagt 9 kvinnor av de 49 anställda. Den viktigaste resursen i företaget är den mänskliga resursen det vill säga personalen. De nyanställda har naturligtvis inte den kompetens och kunskap som krävs för att utföra arbetet när de kommer till företaget. Men genom korrekt introduktion ska de få hjälp att växa in i verksamheten. De nuvarande medarbetarna som finns på företaget har rätt kunskaper och inställning till arbetet, vilket skapar förutsättningar att behålla nuvarande kunder och att skaffa nya. Företaget hoppas att medarbetarna är väl medvetna om syftet med innehållet i deras affärsidé. Heurlins Lackering AB håller då och då kurser för sina anställda med avsikt att informera och få dem att förstå vikten av att göra ett bra och noggrant arbete. Detta är en mycket viktig del i företaget i och med att kostnaderna för reklamationer annars kan bli höga. Det är inte bara Heurlins Lackering AB: s personal som ska bli bättre utan de får gärna komma med förslag till förbättringar av företaget i stort. Självklart kollar Heurlins Lackering AB igenom samtliga idéer, hur dumma de än kan verka så kan de innehålla något användbart som kan få företagets verksamhet att fungera på ett bättre sätt. Ledning Frånvaro Heurlins Lackering AB: s ledning anser att de lyckats få medarbetarnas förtroende, men själklart går det, precis som allt annat, att jobba mer på. Nicklas Pihl och Per Hallberg är de som har hand om löneförhandlingarna. De tror och hoppas att de gemensamt lyckats komma fram till en bra lönepolitik som samtliga i arbetsstyrkan är tillfreds med. Men som i alla branscher vill ju alla alltid ha mer betalt än vad de får. Frånvaron på företaget ligger på en relativt låg nivå och det påverkar inte företaget i någon större ursträckning. De har dock två stycken som är långtidssjukskrivna. Företaget har därför gått in i ett projekt med Varbergshälsan som innebär att de som är långtidssjukskrivna får chansen att arbeta några timmar i veckan för att träna sig för att så småningom kunna komma tillbaka till sitt arbete.

15 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 14(34) Organisation Rotation Arbetsbelastning Inom många arbetsområden på Heurlins Lackering AB uppfattas arbetet som mycket enformigt vilket ofta leder till tristess. Många har velat rotera runt på företaget för att på så sätt undvika detta och det har inte varit några som helst problem att genomföra det. Det är bara att meddela produktion- och planeringsansvarig Nicklas Pihl att man har ett önskemål om att ändra arbetsuppgifter så gör han allt han kan för att uppfylla dem. Det är ett krav från Volvo att alla viktiga arbetsuppgifter ska klaras av flera i personalen, allt ska inte hänga på en person. Skulle någon bli sjuk eller av annan anledning vara frånvarande, måste personen kunna ersättas så att produktionen kan fortlöpa som vanligt. Precis som på nästan alla arbetsplatser varierar arbetsbelastningen på Heurlins Lackering AB från en period till en annan. Företaget har löst problemet genom att använda sig av ett program som de kallar röd-gul-grön-läge, vilket innebär: Rödläge: När det är mycket att göra. Gulläge: När det är lagom att göra. Grönläge: När det är lite att göra. Vid grönläge jobbar personalen färre timmar än vanligt och de timmarna som de inte arbetar samlas i en sorts bank. När det sedan är rödläge och man behöver personalen i allt större grad, plockas de extra timmarna som behövs ur den så kallade banken. Aktiv ledning Företaget har en aktiv ledning som är mycket engagerad i vad som händer både i och utanför företaget. Det måste de göra i och med att det är ett sådant litet företag. Organisationen och ledningen fungerar över lag bra på Heurlins Lackering AB. Det som skulle kunna förbättras är informationen ut till medarbetarna om vad som händer i branschen och även inom företaget.

16 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 15(34) Rutiner Orderrutin Fakturering Inloggning Vid fel Datorer Försäkringar Heurlins Lackering AB:s orderrutin fungerar utan större anmärkningar och de ser över den med jämna mellanrum. Heurlins Lackering AB fakturering är tillförlitlig och effektiv. Företaget fakturerar varje dag till kunderna, det mesta går över datorn. Det är mycket viktigt att inte ligga efter med faktureringen. Heurlins Lackering AB måste nämligen få in sina pengar så att de i sin tur kan betala sina egna fakturor. Personalen på företaget loggar in sig med hjälp utav ett anställningsnummer när de börjar arbetet. Denna information förs sedan automatiskt vidare och registreras i en dator. På så sätt kan man enkelt se när personen i fråga började respektive slutade jobbet, hade raster med mera. Utifrån den tiden man varit instämplad räknas lönen ut på ett smidigt sätt. När något håller på att gå fel, till exempel när det gäller orderingång, beläggning med mera har Heurlins Lackering AB inte några speciella rutiner. Företaget nöjer sig enbart med att diskutera det. Heurlins Lackering AB använder sig utav datorn i allra högsta grad. Det mesta styrs av dem, både i den administrativa avdelningen och nere i maskinparken. Företaget använder sig i regel av Windows Excel och datorbaserade rutiner med mera. Företagsförsäkringarna ses över en gång per år så att företaget alltid har ett bra försäkringsskydd.

17 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 16(34) Ekonomisk styrning Mål Likviditet Redovisning Resultat Nyckeltal Skatteplanering Ekonomi Heurlins Lackering AB har satt upp mål främst då det gäller lönsamheten, däremot inte då det gäller soliditeten. Soliditeten är inte av så stor betydelse beroende på hur marknaden ser ut idag. Planering och uppföljning av likviditeten sker både månadsvis och veckovis. Det är mycket viktigt att hålla koll på vad företaget ligger ekonomiskt sett så att de inte utsätter sig för problem som i slutändan leder till en konkurs. På Heurlins Lackering AB är inte redovisningen upplagd så att man kan se vilka delar av verksamheten som går bra eller dåligt. Företaget använder istället tabeller och stapeldiagram för att få en översiktlig bild. Ledningsgruppen gör en resultatbudget och följer också upp resultatet, men de borde bli mycket bättre på att förmedla det till övriga i företaget. Den ekonomiska utvecklingen följs upp med olika nyckeltal till exempel likviditet, soliditet och avkastning på totalt kapital. Skatteplanering gör Heurlins Lackering AB i samband med nyinvestering och vid bokslut. Att skatteplanera innebär att planera både skattens storlek och tidpunkten för skatteinbetalning med hänsyn till lagstiftningen och företagets betalningsförmåga. Det är en del av företagets ekonomiska planering och kräver framförhållning. Att enbart göra investeringar eller utbetalningar för att undgå att betala skatt är dålig skatteplanering. De investeringar företaget gör ska vara lönsamma, marknadsanpassade investeringar som klarar företagets krav för avkastning och effektivitet. De ekonomiska resurserna, alltså företagets ekonomiska ställning är ganska lätt att få grepp om. Den ekonomiska redovisningen ger en viss information om hur företaget klarar ytterligare satsningar eller om det behövs lånas kapital.

18 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 17(34) Företagsledning Analysera VD: n Ett företags mål är att hela tiden utvecklas till det bättre. Heurlins Lackering AB analyserar med jämna mellanrum sina starka respektive svaga sidor. För att förbättra de svaga sidorna ställer företaget muntliga frågor till kunder och i vissa fall skickar de ut blanketter. En av företagets starka sidor är att de inte är beroende av att VD: n Per Hallberg hela tiden ska vara närvarande. Han säger själv: Jag hoppas och tror att jag ska kunna vara borta utan att det ska påverka företaget i någon större skala, jag har mycket bra medarbetare som skulle klara av det på ett väldigt bra sätt. VD: n Per Hallberg har inte försökt att stärka ledningen genom att komplettera den med lämpliga medarbetare. Istället försöker han att mana på dem som redan finns till att till exempel arbeta på ett annorlunda sätt eller att få en annan inställning utåt. Men det ägnas ändå för lite tid och omsorg till att göra det. Aktiv ledningsgrupp Utveckling Företaget har en aktiv ledningsgrupp, vilket innebär att VD: n Per Hallberg kallar in berörda personer till möte. De kommer sedan med förslag och idéer angående det gällande ämnet. Företaget har däremot ingen aktiv styrelse. Diskussioner om företagets utveckling förekommer både med revisor, bank och utomstående till exempel olika rådgivare och vänner till VD: n Per Hallberg som har arbeten i liknande positioner.

19 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 18(34) Företagets ekonomi Nyckeltal Utifrån informationen i företagets balans- och resultaträkning kan man beräkna olika finansiella nyckeltal. Räkenskapsanalysen ska i första hand ge svar på frågor angående företagets ekonomiska verksamhet och utveckling, eftersom det framförallt lägger grunden för olika slags beslut i företaget. Ekonomiska nyckeltal fungerar inte bara som mått på hur det gått för företaget under den gångna perioden utan fungerar även som hjälpmedel för företagets ekonomiska styrning. De är mycket användbara när man sätter upp olika mål för framtiden. Lönsamhetsmåtten är viktiga eftersom de visar hur stort mervärde företaget kan skapa utifrån sina resurser. Nyckeltal är till hjälp vid bedömning av både ett enskilt företag och vid jämförelse med tidigare år eller med andra företag inom samma bransch. Ett fåtal nyckeltal berättar allt om företagets tillstånd. När nyckeltalen börjar avvika är det en signal på att något är fel. Dessutom pekar de på vad som kan vara fel.

20 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 19(34) Beräkning av Heurlins Lackering AB: s nyckeltal Vi har räknat ut Heurlins Lackering AB: s nyckeltal utifrån deras årsredovisningar Det har vi gjort med hjälp av en excelmodell (bilaga). Siffrorna är angivna i tusentals kronor. Nettoresultat i procent av omsättningen Ett företag som utvecklas visar för det mesta någon form av tillväxt. Tillväxten kan man bäst se i en ökning av omsättningen och då kan man se hur bra företaget lyckats på marknaden. Nettoresultatet är de pengar som blir över från affärsverksamheten och som på längre sikt ska stärka företagets ekonomiska ställning. Sett över flera år måste nettoresultatet vara tillfredställande högt. Resultat efter finansiella poster 100 Nettoomsättning År , = -4,8 % År , = -2,1 % ,3 År , = 3,9 % Förklaring Nettoresultatet i procent av omsättningen har ökat de senaste åren. Den främsta anledningen till detta är att ED-lackeringen, som installerades 2002, har kommit igång mer och mer. I början var det svårt att få kunder som ville utnyttja den nya metoden, men det senaste året har de fått upp ögonen för EDlackeringen. De flesta jobb som Heurlins Lackering AB har i nuläget lackeras med hjälp av ED: n. Företaget har också utökat sin kapacitet, vilket innebär att de har kunnat ta allt fler jobb. Det har resulterat i att företaget varit tvunget att rekrytera mer folk för att klara av den ökande produktionen.

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer