En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a"

Transkript

1 En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

2 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD... 3 PRODUKTER... 3 KUNDER... 3 KONKURRENTER... 3 FÖRSÄLJNING... 3 FÖRETAGETS ORGANISATION... 3 PRODUKTION... 3 LOKALER, UTRUSTNING... 3 INKÖP, LAGER... 3 MEDARBETARE... 3 ORGANISATION... 3 RUTINER... 3 EKONOMISK STYRNING... 3 FÖRETAGSLEDNING... 3 FÖRETAGETS EKONOMI... 3 NYCKELTAL... 3 Nettoresultat i procent av omsättningen... 3 Vinstprocent... 3 Kapitalets omsättningshastighet... 3 Avkastning på totalt kapital... 3 Rörelsekostnader i procent av omsättningen... 3 Rörelsekapital... 3 Kassalikviditet... 3 Soliditet... 3 Förädlingsvärde per anställd... 3 DISKUSSION... 3 EFTERORD... 3 KÄLLFÖRTECKNING... 3 TRYCKTA KÄLLOR... 3 ÖVRIGA KÄLLOR... 3

3 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 2(34) Sammanfattning Heurlins Lackering AB lackerar i huvudsak detaljer till bilindustrin och varje år får företaget in mängder av förfrågningar från olika företag angående produkter som ska bearbetas. För att kunden ska välja just dem krävs det att Heurlins Lackering AB håller lägst pris, annars vänder sig kunden till något annat lackeringsföretag. De är dessutom viktigt att företaget har ett gott rykte, speciellt när det gäller leveranssäkerhet och kvalitet. Företaget har ett stort utbud av lackeringsmetoder för att tillfredställa kunder landet över på bästa sätt. De använder sig utav förbehandling, pulverlack, våtlack, (vilket det är få som har) och ED 1. Företaget är dessutom ensamma i Sverige om att lackera massgods som till exempel spik och skruv. Heurlins Lackering AB: s största kunder är Volvo och Scania som står för cirka procent av produktionen. Företaget har utöver dem ytterligare ett 20- tal riktigt stora kunder och mindre. De är med andra ord inte beroende av ett fåtal kunder, utan har en bra spridning på marknaden. Heurlins Lackering AB försöker göra inköpen enligt Just In Time-principen, vilket innebär att materialet levereras just när det behövs i produktionen. De vill nämligen inte köpa på sig för mycket varor i och med att det kostar enorma pengar att ha ett stort lager. Ett företags mål är att hela tiden utvecklas till det bättre. Heurlins Lackering AB analyserar därför med jämna mellanrum sina starka respektive svaga sidor. Utifrån informationen i företagets balans- och resultaträkning kan man beräkna olika finansiella nyckeltal. Den ekonomiska utvecklingen följs sedan upp med olika nyckeltal, till exempel likviditet, soliditet och avkastning på totalt kapital. 1 Föremålet som ska lackeras doppas ner i ett färgkar och med hjälp av olika spänningar får man olika tjocka färgskikt.

4 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 3(34) Inledning Bakgrund Vi går tredje året på samhällsprogrammet med inriktning ekonomi, vilket innebär att vi är delaktiga i Företagargymnasiet. Istället för att göra ett stort projektarbete i trean gör vi fyra delprojekt som sammanlagt ger 100 poäng. Vi har genom lottning blivit tilldelade Heurlins Lackering AB som fadderföretag. I snart två år har vi haft kontakt med företaget och har tidigare gjort sammanlagt tre olika projektarbeten. Det här är vårt fjärde och sista projekt. Syfte Syftet med det här arbetet är att göra en totalanalys av Heurlins Lackering AB. Vi ska kartlägga deras starka och svaga sidor och ge förslag till förbättring. Dessutom ska vi sätta oss in i företagets ekonomiska situation. Metod Det här projektet bygger på materialet Se Om Ditt Företag. Vi har intervjuat vår kontaktperson Henrik Heurlin vid fem tillfällen samt diskuterat de ekonomiska frågorna med VD: n Per Hallberg. Vi har dessutom använt oss utav ett antal skriftliga källor.

5 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 4(34) Företagets marknad Produkter Krav Lackeringsmetoder Revision Pris Heurlins Lackering AB lackerar i huvudsak detaljer till bilindustrin och varje år får företaget in mängder av förfrågningar från olika företag angående produkter som ska bearbetas. För att kunden ska välja just dem krävs det att Heurlins Lackering AB håller lägst pris, annars vänder sig kunden till något annat lackeringsföretag. Det är dessutom viktigt att företaget har ett gott rykte, speciellt när det gäller leveranssäkerhet och kvalitet. Heurlins Lackering AB har ett stort utbud av lackeringsmetoder för att tillfredställa kunder landet över på bästa sätt. De använder sig utav förbehandling, pulverlack, våtlack, (vilket det är få som har) och ED 2. Heurlins Lackering AB är dessutom ensamma i Sverige om att lackera massgods som till exempel spik och skruv. Heurlins Lackering AB: s största kunder är Volvo och Scania och de har en viss standard som lackeringsföretagen måste uppfylla för att få leverera åt dem. Det kontrolleras av Volvo och Scanias personal som reser runt och gör revision på företagen. Om de inte är tillfreds med kvaliteten på ett företag resulterar det i att det företaget inte får vara leverantörer åt dem längre. Heurlins Lackering AB har fått vissa klagomål när det gäller pappersarbetet, bland annat när det gäller vissa instruktioner och dokument. Företaget har åtgärdat bristerna genom att de har gjort nya, förbättrade instruktioner som finns tillgängliga både i lackeringen och på kontoret. Själva produktionen i sig har varit fläckfri. Hur sätter Heurlins Lackering AB priset på sina produkter? Jo, företaget får hela tiden in olika ritningar på produkter som ska lackeras från kunder. Det är då Henrik Heurlins uppgift att räkna på vad det kommer att kosta att lackera just den aktuella biten. När han är klar med sina beräkningar skickar han kostnadsförslaget till kunden. Sen är det bara att vänta och se om kunden accepterar prissättningen och väljer Heurlins Lackering AB till att lackera deras produkt. När Henrik Heurlin sätter priser måste han ta hänsyn till en rad olika faktorer. För det första måste kostnaderna för färg, arbetskraft etc. täckas. Dessutom måste han sätta ett pris som gynnar företagets primära mål, att vara lönsamt. Något annat som Henrik Heurlin måste ha i åtanke när de sätter priset är att de måste ha täckning för produkten i 10 år framöver. Priset på produkten har följt med i alla år och kunden förväntar sig inte att det ska höjas. Om Heurlins Lackering AB sätter ett nytt pris på produkten för att 2 Föremålet som ska lackeras doppas ner i ett färgkar och med hjälp av olika spänningar får man olika tjocka färgskikt.

6 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 5(34) täcka nya kostnader vänder sig kunden till en annan lackeringsfirma. Oftast tar företaget jobbet fastän de går med förlust för att inte riskera att förlora kunden. Förbättring INDS-systemet Heurlins Lackering AB arbetar fortlöpande för att förbättra sina produkter. Om de får kritik för någonting vill de naturligtvis ändra på sig, så att kunden kan få sina specifika behov uppfyllda. Det finns ett globalt system, INDS-systemet, som innebär att så mycket som möjligt av en bil ska återanvändas. Heurlins Lackering AB måste på grund av detta system deklarera exakt vad de gör och vilka kemikalier respektive färger som de använder och vad de innehåller. Det är därför som företaget måste ha en kontinuerlig kontakt med sina leverantörer för att få den information som de behöver. Det här systemet har den senaste tiden fått en allt större genomslagskraft, vilket är en mycket positiv utveckling när det gäller miljöarbetet inom lackeringsbranschen.

7 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 6(34) Kunder Segmentering Kunder Marknad Kontrollering Kundernas krav Att försöka sälja en och samma produkt till alla invånare i ett land är sällan en bra idé. Det är därför Heurlins Lackering AB har delat in marknaden i segment. De har valt att koncentrera sig på att tillfredsställa företag inom bilindustrin i första hand. Upptill dem vill företaget gärna ha andra kundkategorier som kan väga upp förlusterna för dem ifall bilindustrin plötsligt skulle gå dåligt. Heurlins Lackering AB: s största kunder är Volvo och Scania som står för cirka procent av produktionen. Företaget har utöver dem ytterligare ett 20- tal riktigt stora kunder och mindre. De är med andra ord inte beroende av ett fåtal kunder, utan har en bra spridning på marknaden. Med så många kunder har företaget alltså mycket arbete att uträtta och behöver således inte marknadsföra sig för att öka beläggningen. Sverige har i huvudsak en marknadsekonomi vilket innebär att det är markanden och dess processer som avgör vilka varor som finns att köpa till vilka priser. Kunderna har den största makten på marknaden. Det är de som bestämmer om en produkt blir lönsam genom att köpa den eller inte. Kunderna väljer ju för det mesta att handla av det företaget som har de bästa varorna till de lägsta priserna. Heurlins Lackering AB satsar därför både på att vara billigast, så att de får jobben och dessutom på att ha en hög kvalitet på sina produkter. Innan Heurlins Lackering AB inleder ett nytt samarbete med en kund tycker företaget att det är mycket viktigt att ta reda på om företagen är ekonomiskt stabila och därmed säkra betalare. Det är en självklarhet att kolla upp det så att de inte får några problem med kunden i framtiden. En annan viktig sak när det gäller företagets kunder är att man har koll på deras krav angående produktkvalitet, leveranssäkerhet, service med mera. Alla på Heurlins Lackering AB är därför väl medvetna om hur en produkt ska se ut från förbehandling till färdig lackyta.

8 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 7(34) Konkurrenter Mål Ett av Heurlin Lackering AB: s sekundära mål är att tillfredställa kundernas behov bättre än konkurrenterna. I nuläget är företaget Sveriges största lackeringsföretag och efter nyinvesteringen av pulverlacken räknar de med större kapacitet och att därmed få större konkurrenskraft. Koll på konkurrenterna Ett företags dröm är naturligtvis att ha obegränsad insikt i konkurrenternas verksamhet, men det är dessvärre mycket svårt att hålla koll på vad konkurrenterna sysslar med. De flesta företag är ju mycket måna om att hålla sin verksamhet för sig själva och det gäller även för företag inom lackeringsbranschen. Heurlins Lackering AB känner därför inte till sina konkurrenters styrkor och svagheter så bra som de skulle vilja. Företaget anser att en av de få möjligheter som de har att få reda på saker om konkurrenterna är att gå på mässor och besöka just deras montrar. Där får de bland annat reda på aktuell utrustning som konkurrenterna har. Konkurrenter Heurlins Lackering AB: s främsta konkurrenter är: Nitator, Oskarström Industripulver, Anderstorp Bevab, Bengtsfors Prolack, Eskilstuna Vilket pris konkurrenterna sätter på sina produkter har Heurlins Lackering AB ingen aning om. Därför kan de inte anpassa sig efter deras pris när de skickar ett prisförslag. Det är också mycket viktigt att ta hänsyn till hur stor täckning som företaget måste ha för att finansiera inköp, löner med mera. Så därför kan man inte sätta vilket pris som helst. Behålla kunder Lackeringsbranschen En faktor som spelar in när det gäller att behålla sina kunder är leveranssäkerheten. Det räcker att man är lite försenad med en produkt för att direkt tappa jobbet till någon av de många konkurrenterna. För att motverka förseningar i produktionen krävs en mycket noggrann planering. En kund som inte är nöjd med något som Heurlins Lackering AB har presterat kan utan problem byta leverantör omgående. Heurlins Lackering AB tror sig veta att det inte finns några nya konkurrenskrafter på väg in på marknaden. Lackeringsbranschen är nämligen inte hotad av konkurrens ifrån andra länder och i dagens läge är det svårt för nystartade företag att slå sig in bland Sveriges ledande lackeringsfirmor. Sammanfattningsvis, Heurlins Lackering AB vet precis vilka deras konkurrenter är men har ändå inte stora kunskaper om dem.

9 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 8(34) Försäljning Uppföljning Utbud För Heurlins Lackering AB är det enormt viktigt att systematiskt följa upp försäljningen. De följer upp budgeten dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis och halvårsvis. Det är av stor vikt att man har koll på budgeten. Heurlins Lackering AB måste veta exakt hur mycket de har lackerat till en och samma kund. Heurlins Lackering AB har i stort sett samma utbud av lackeringsmetoder som sina konkurrenter, men de kan även erbjuda sina kunder våtlack och massgodslackering, vilket få andra lackeringsföretag kan. Det är ett av företagets starka sidor som gör att de kan utveckla sin konkurrenskraft ytterligare och därmed öka sin försäljning.

10 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 9(34) Företagets organisation Produktion Produktiviteten Att ha bra produktivitet är av största vikt när det gäller ett tillverkande företag. Hur bra det än går är det sällan att ett företag är tillfreds med produktiviteten, de vill hela tiden att det ska gå bättre. Det är också ett önskemål hos Heurlins Lackering AB. För att de ska klara av att uppfylla det kravet krävs det att de tar till många små åtgärder. Enligt planerna ska lackeringsbanan vara igång 55 minuter per timma och resterande 5 minuter har personalen rätt till personlig spilltid. När banan stannar på grund av att personalen saknar packinstruktion eller när pulvret tar slut med mera försvinner värdefull tid. För att motverka sådana onödiga stopp i produktionen skriver Henrik Heurlin in så mycket fakta som möjligt om produktionen i datorn. På så sätt vet lackeringspersonalen exakt vad som gäller för en speciell produkt. Företaget vill gärna öka sin produktivitet genom att effektivisera verksamheten. Heurlins Lackering AB funderar mycket på hur det ska ske utan att slita alltför mycket på personalen. Ett förslag är att skaffa bättre fixturer som gör att de kan hänga på fler detaljer och därmed lackera mer per timma. Rationalisering Planering Prioritering Företaget försöker att rationalisera 3 produktionen med tanke på maskinutvecklingen. De har nyligen investerat i en toppmodern sprutbox. I den finns en data som man kan mata in alla uppgifter på. Alla artiklar har en egen kod och nästa gång produkten ska lackeras är det bara att trycka in koden och få fram uppgifterna. Det sparar mycket tid och tid är pengar. En förutsättning för att man ska kunna utnyttja kapaciteten till fullo och kunna hålla leveranstiderna är att man planerar sin beläggning. Till exempel bevakas materialflödet och den planeringen ska ligga 5-10 dagar innan godset anländer till produktion. Heurlins Lackering AB tillämpar detta till viss del, men det kan företaget bli avsevärt bättre på. Något som gör det svårt för dem att följa sin planering är att de är så pass beroende av sina kunder. Ligger kunderna sent ute med tillverkningen ger det som följd att Heurlins Lackering AB också gör det. Om en produkt ska till Volvo är det ett krav från dem att produkterna kommer dit enligt avtal. Heurlins Lackering AB får helt enkelt lösa det hur de vill. På grund av att Volvo är en så pass stor och viktig kund prioriteras de före företagets andra kunder. Konkurrensen mellan lackeringsföretagen är hård och levererar företaget inte i tid väljer sannolikt Volvo att anlita ett annat lackeringsföretag. Heurlins Lackering AB bryter därför sin planering för att hinna med att leverera till Volvo i tid. Konsekvensen utav det blir att en annan kund blir lidande och det är en risk som företaget måste ta. 3 Effektivare användning av produktionsmedlen så att man sparar både pengar och tid.

11 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 10(34) Kvalitet Reklamation Förkalkyler Heurlins Lackering AB har en fungerande kvalitetskontroll där Roland Lövgren är kvalitetschef. Just nu har företaget mycket att göra och det resulterar i stor stress, vilket får konsekvensen att personalen gör många fel. När produktionen däremot går ned eller när produkter går ur produktion minskar felen i och med att de anställda får mer tid till att kontrollera ordentligt. Vid eventuella fel uppstår en dispyt angående vem, kunden eller Heurlins Lackering AB, som ska åtgärda felet. Processen inleds med att Heurlins Lackering AB får en 8D blankett ifrån kunden. Företagets uppgift ligger då i att skriva en så kallad 8D rapport och förklara orsaken till felet. Inom företaget diskuteras det sen om problemet ska lösas genom en lång- eller kortsiktig åtgärd. För att få bukt med problemet pratar man med personalen och ger dem information och eventuellt nya rutiner. En av Henrik Heurlins arbetsuppgifter är att arbeta fram förkalkyler. Han räknar ut hur mycket det kommer att kosta att lackera produkten, vilket beror på bland annat färg- och personalkostnader, sedan lägger han på ett önskat vinstpålägg. Utifrån det lägger Henrik Heurlin ett pris som måste finansiera kostnaderna, företaget vill ju inte gå med förlust. Heurlins Lackering AB är ett relativt litet företag och på grund av tidsbrist hinner de inte med att kontrollera utfallet av förkalkylerna efteråt. Ibland förekommer det att Heurlins Lackering AB gör stickprov där man kan se hur företaget ligger till. Men företaget vill bli mycket bättre på att följa upp sina förkalkyler och därigenom få bättre koll.

12 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 11(34) Lokaler, utrustning Läge Utbyggnad Maskinerna Heurlins Lackering AB: s lokaler är mycket gamla men ändå lämpliga för det ändamål de används till. Det finns dock ett väsentligt problem med lokalerna, företaget ligger helt enkelt inte på rätt ställe, det ligger för centralt och alldeles för nära bostadshus och andra byggnader. Företaget har bland annat fått klagomål på buller som deras maskiner har åstadkommit. Heurlins Lackering AB har tillgång till mark att bygga ut på, problemet är att de inte kan bygga på sina nuvarande lokaler. Enda möjligheten är att bygga en fristående anläggning längre ifrån. Ett krav är att den ska leva ett eget liv, väder och vind ställer annars till problem när produkter ska transporteras från till exempel förbehandling till lackering. Ett annat problem med att bygga ut en fri anläggning är att det kostar mycket pengar. Men egentligen är den enda chansen att överleva på den konkurrenskraftiga marknaden att investera i nya anläggningar, bra teknik och maskiner, vilket resulterar i att man kan ta fler jobb och därmed behålla sin position. Just nu håller företaget på att expandera med hjälp utav ett banklån Maskinerna som finns i företaget just nu håller en jämn kvalitet och en hög produktivitet. Men även om datorer och teknik får en allt snabbare utbredning går inte allt att datorisera och robotisera i lackeringsvärlden. Mänskliga resurser måste man ha till att sköta maskiner och uträtta sånt som maskinerna inte klarar av. Om ett fel uppstår i produktionen beror det till största sannolikhet inte på maskinerna utan på att personalen missbedömer eller ställer in maskinerna fel. Det kan ju också hända att maskinerna slutar fungera och det är samtliga i personalen hela tiden uppmärksamma på. Så fort man märker att något håller på att gå sönder tar man tag i problemet innan det uppstår en akut situation. Det gör att stopptiden blir den lägsta möjliga.

13 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 12(34) Inköp, lager Leverantörer Heurlins Lackering AB gör inköp från en mängd olika leverantörer, bland annat: Beckers, Stockholm Wedevåg Akzo-Nobel, Göteborg Dupont, Göteborg Dupont Powder, Västervik Chemetall, Stockholm Godkända Inköp Lagerredovisning Eftersom företaget måste använda färger och kemikalier som är godkända från Volvo och Scania har de inte något att säga till om när det gäller deras leverantörer, inköpen är låsta. Ibland ringer försäljare som anser sig ha produkter som är bättre än de som levereras till Heurlins Lackering AB. Företaget frågar försäljaren om deras företag är godkänt av Volvo och Scania. Är försäljarens företag inte det har Heurlins Lackering AB inget annat val än att säga nej till anbudet. I och med att det bara är fyra stycken färgleverantörer som klarat Volvo och Scanias krav hittills är det inte sannolikt att försäljarens produkter är godkända. Om de mot all förmodan skulle vara det går det att anlita dem om företaget vill. Heurlins Lackering AB försöker göra inköpen enligt Just In Time- principen, vilket innebär att materialet levereras just när det behövs i produktionen. De vill nämligen inte köpa på sig för mycket varor i och med att det kostar enorma pengar att ha ett stort lager. Det kan nämnas att en pall med färg kostar kronor. En annan sak som gör att företaget inte vill ha för mycket varor i lager är att de har alldeles för dåligt med lagerutrymme. På grund av de här problemen har de avtalat med sina leverantörer att de ska ha lagret hos sig så att när Heurlins Lackering AB ringer och vill ha varorna är de redan klara för leverans. Heurlins Lackering AB slipper därmed att vänta på leverans. Heurlins Lackering AB har ingen fungerande lagerredovisning. Det händer ibland att man sporadiskt går och inventerar lagret, men det kostar mycket pengar att fysiskt räkna vad de har i lager. Hur man ska förbättra det är enligt företaget en svår fråga som de gärna vill ha ett svar på. I datorn kan Heurlins Lackering AB se vad de har i lager, men de vet inte vad som finns i varje enskilt emballage. Företaget försöker därför få kunden att leverera exakt antal produkter i varje box, så att det inte blir några frågor om hur många produkter som finns i lager. Om detta skulle fungera vore problemet löst.

14 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 13(34) Medarbetare Rekrytera Kvinnor Mänskliga resurser Heurlins Lackering AB har just nu runt 50 anställda och företaget är mycket engagerat i att anställa ny arbetskraft. De får tag i ny personal genom arbetsförmedlingen och genom att folk självmant ringer till företaget och hör sig för om det finns någon möjlighet till jobb. Nicklas Pihl och Per Hallberg har det huvudsakliga ansvaret för att rekrytera rätt folk och att introducera dem i arbetet. Heurlins Lackering AB: s anställda består mest utav män, men vid den senaste rekryteringen anställde man många kvinnor och nu består personalen utav sammanlagt 9 kvinnor av de 49 anställda. Den viktigaste resursen i företaget är den mänskliga resursen det vill säga personalen. De nyanställda har naturligtvis inte den kompetens och kunskap som krävs för att utföra arbetet när de kommer till företaget. Men genom korrekt introduktion ska de få hjälp att växa in i verksamheten. De nuvarande medarbetarna som finns på företaget har rätt kunskaper och inställning till arbetet, vilket skapar förutsättningar att behålla nuvarande kunder och att skaffa nya. Företaget hoppas att medarbetarna är väl medvetna om syftet med innehållet i deras affärsidé. Heurlins Lackering AB håller då och då kurser för sina anställda med avsikt att informera och få dem att förstå vikten av att göra ett bra och noggrant arbete. Detta är en mycket viktig del i företaget i och med att kostnaderna för reklamationer annars kan bli höga. Det är inte bara Heurlins Lackering AB: s personal som ska bli bättre utan de får gärna komma med förslag till förbättringar av företaget i stort. Självklart kollar Heurlins Lackering AB igenom samtliga idéer, hur dumma de än kan verka så kan de innehålla något användbart som kan få företagets verksamhet att fungera på ett bättre sätt. Ledning Frånvaro Heurlins Lackering AB: s ledning anser att de lyckats få medarbetarnas förtroende, men själklart går det, precis som allt annat, att jobba mer på. Nicklas Pihl och Per Hallberg är de som har hand om löneförhandlingarna. De tror och hoppas att de gemensamt lyckats komma fram till en bra lönepolitik som samtliga i arbetsstyrkan är tillfreds med. Men som i alla branscher vill ju alla alltid ha mer betalt än vad de får. Frånvaron på företaget ligger på en relativt låg nivå och det påverkar inte företaget i någon större ursträckning. De har dock två stycken som är långtidssjukskrivna. Företaget har därför gått in i ett projekt med Varbergshälsan som innebär att de som är långtidssjukskrivna får chansen att arbeta några timmar i veckan för att träna sig för att så småningom kunna komma tillbaka till sitt arbete.

15 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 14(34) Organisation Rotation Arbetsbelastning Inom många arbetsområden på Heurlins Lackering AB uppfattas arbetet som mycket enformigt vilket ofta leder till tristess. Många har velat rotera runt på företaget för att på så sätt undvika detta och det har inte varit några som helst problem att genomföra det. Det är bara att meddela produktion- och planeringsansvarig Nicklas Pihl att man har ett önskemål om att ändra arbetsuppgifter så gör han allt han kan för att uppfylla dem. Det är ett krav från Volvo att alla viktiga arbetsuppgifter ska klaras av flera i personalen, allt ska inte hänga på en person. Skulle någon bli sjuk eller av annan anledning vara frånvarande, måste personen kunna ersättas så att produktionen kan fortlöpa som vanligt. Precis som på nästan alla arbetsplatser varierar arbetsbelastningen på Heurlins Lackering AB från en period till en annan. Företaget har löst problemet genom att använda sig av ett program som de kallar röd-gul-grön-läge, vilket innebär: Rödläge: När det är mycket att göra. Gulläge: När det är lagom att göra. Grönläge: När det är lite att göra. Vid grönläge jobbar personalen färre timmar än vanligt och de timmarna som de inte arbetar samlas i en sorts bank. När det sedan är rödläge och man behöver personalen i allt större grad, plockas de extra timmarna som behövs ur den så kallade banken. Aktiv ledning Företaget har en aktiv ledning som är mycket engagerad i vad som händer både i och utanför företaget. Det måste de göra i och med att det är ett sådant litet företag. Organisationen och ledningen fungerar över lag bra på Heurlins Lackering AB. Det som skulle kunna förbättras är informationen ut till medarbetarna om vad som händer i branschen och även inom företaget.

16 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 15(34) Rutiner Orderrutin Fakturering Inloggning Vid fel Datorer Försäkringar Heurlins Lackering AB:s orderrutin fungerar utan större anmärkningar och de ser över den med jämna mellanrum. Heurlins Lackering AB fakturering är tillförlitlig och effektiv. Företaget fakturerar varje dag till kunderna, det mesta går över datorn. Det är mycket viktigt att inte ligga efter med faktureringen. Heurlins Lackering AB måste nämligen få in sina pengar så att de i sin tur kan betala sina egna fakturor. Personalen på företaget loggar in sig med hjälp utav ett anställningsnummer när de börjar arbetet. Denna information förs sedan automatiskt vidare och registreras i en dator. På så sätt kan man enkelt se när personen i fråga började respektive slutade jobbet, hade raster med mera. Utifrån den tiden man varit instämplad räknas lönen ut på ett smidigt sätt. När något håller på att gå fel, till exempel när det gäller orderingång, beläggning med mera har Heurlins Lackering AB inte några speciella rutiner. Företaget nöjer sig enbart med att diskutera det. Heurlins Lackering AB använder sig utav datorn i allra högsta grad. Det mesta styrs av dem, både i den administrativa avdelningen och nere i maskinparken. Företaget använder sig i regel av Windows Excel och datorbaserade rutiner med mera. Företagsförsäkringarna ses över en gång per år så att företaget alltid har ett bra försäkringsskydd.

17 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 16(34) Ekonomisk styrning Mål Likviditet Redovisning Resultat Nyckeltal Skatteplanering Ekonomi Heurlins Lackering AB har satt upp mål främst då det gäller lönsamheten, däremot inte då det gäller soliditeten. Soliditeten är inte av så stor betydelse beroende på hur marknaden ser ut idag. Planering och uppföljning av likviditeten sker både månadsvis och veckovis. Det är mycket viktigt att hålla koll på vad företaget ligger ekonomiskt sett så att de inte utsätter sig för problem som i slutändan leder till en konkurs. På Heurlins Lackering AB är inte redovisningen upplagd så att man kan se vilka delar av verksamheten som går bra eller dåligt. Företaget använder istället tabeller och stapeldiagram för att få en översiktlig bild. Ledningsgruppen gör en resultatbudget och följer också upp resultatet, men de borde bli mycket bättre på att förmedla det till övriga i företaget. Den ekonomiska utvecklingen följs upp med olika nyckeltal till exempel likviditet, soliditet och avkastning på totalt kapital. Skatteplanering gör Heurlins Lackering AB i samband med nyinvestering och vid bokslut. Att skatteplanera innebär att planera både skattens storlek och tidpunkten för skatteinbetalning med hänsyn till lagstiftningen och företagets betalningsförmåga. Det är en del av företagets ekonomiska planering och kräver framförhållning. Att enbart göra investeringar eller utbetalningar för att undgå att betala skatt är dålig skatteplanering. De investeringar företaget gör ska vara lönsamma, marknadsanpassade investeringar som klarar företagets krav för avkastning och effektivitet. De ekonomiska resurserna, alltså företagets ekonomiska ställning är ganska lätt att få grepp om. Den ekonomiska redovisningen ger en viss information om hur företaget klarar ytterligare satsningar eller om det behövs lånas kapital.

18 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 17(34) Företagsledning Analysera VD: n Ett företags mål är att hela tiden utvecklas till det bättre. Heurlins Lackering AB analyserar med jämna mellanrum sina starka respektive svaga sidor. För att förbättra de svaga sidorna ställer företaget muntliga frågor till kunder och i vissa fall skickar de ut blanketter. En av företagets starka sidor är att de inte är beroende av att VD: n Per Hallberg hela tiden ska vara närvarande. Han säger själv: Jag hoppas och tror att jag ska kunna vara borta utan att det ska påverka företaget i någon större skala, jag har mycket bra medarbetare som skulle klara av det på ett väldigt bra sätt. VD: n Per Hallberg har inte försökt att stärka ledningen genom att komplettera den med lämpliga medarbetare. Istället försöker han att mana på dem som redan finns till att till exempel arbeta på ett annorlunda sätt eller att få en annan inställning utåt. Men det ägnas ändå för lite tid och omsorg till att göra det. Aktiv ledningsgrupp Utveckling Företaget har en aktiv ledningsgrupp, vilket innebär att VD: n Per Hallberg kallar in berörda personer till möte. De kommer sedan med förslag och idéer angående det gällande ämnet. Företaget har däremot ingen aktiv styrelse. Diskussioner om företagets utveckling förekommer både med revisor, bank och utomstående till exempel olika rådgivare och vänner till VD: n Per Hallberg som har arbeten i liknande positioner.

19 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 18(34) Företagets ekonomi Nyckeltal Utifrån informationen i företagets balans- och resultaträkning kan man beräkna olika finansiella nyckeltal. Räkenskapsanalysen ska i första hand ge svar på frågor angående företagets ekonomiska verksamhet och utveckling, eftersom det framförallt lägger grunden för olika slags beslut i företaget. Ekonomiska nyckeltal fungerar inte bara som mått på hur det gått för företaget under den gångna perioden utan fungerar även som hjälpmedel för företagets ekonomiska styrning. De är mycket användbara när man sätter upp olika mål för framtiden. Lönsamhetsmåtten är viktiga eftersom de visar hur stort mervärde företaget kan skapa utifrån sina resurser. Nyckeltal är till hjälp vid bedömning av både ett enskilt företag och vid jämförelse med tidigare år eller med andra företag inom samma bransch. Ett fåtal nyckeltal berättar allt om företagets tillstånd. När nyckeltalen börjar avvika är det en signal på att något är fel. Dessutom pekar de på vad som kan vara fel.

20 VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 19(34) Beräkning av Heurlins Lackering AB: s nyckeltal Vi har räknat ut Heurlins Lackering AB: s nyckeltal utifrån deras årsredovisningar Det har vi gjort med hjälp av en excelmodell (bilaga). Siffrorna är angivna i tusentals kronor. Nettoresultat i procent av omsättningen Ett företag som utvecklas visar för det mesta någon form av tillväxt. Tillväxten kan man bäst se i en ökning av omsättningen och då kan man se hur bra företaget lyckats på marknaden. Nettoresultatet är de pengar som blir över från affärsverksamheten och som på längre sikt ska stärka företagets ekonomiska ställning. Sett över flera år måste nettoresultatet vara tillfredställande högt. Resultat efter finansiella poster 100 Nettoomsättning År , = -4,8 % År , = -2,1 % ,3 År , = 3,9 % Förklaring Nettoresultatet i procent av omsättningen har ökat de senaste åren. Den främsta anledningen till detta är att ED-lackeringen, som installerades 2002, har kommit igång mer och mer. I början var det svårt att få kunder som ville utnyttja den nya metoden, men det senaste året har de fått upp ögonen för EDlackeringen. De flesta jobb som Heurlins Lackering AB har i nuläget lackeras med hjälp av ED: n. Företaget har också utökat sin kapacitet, vilket innebär att de har kunnat ta allt fler jobb. Det har resulterat i att företaget varit tvunget att rekrytera mer folk för att klara av den ökande produktionen.

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Att förbereda ett lönsamt företag

Att förbereda ett lönsamt företag 1. FÖRETAGET Introduktion Att förbereda ett lönsamt företag 3 Bli företagare genom att köpa företag 10 Bli företagare med franchising 12 När kommun eller landsting är kund 13 Fördjupning Kundfokus i ditt

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer