Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi"

Transkript

1 Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi

2 Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer Övriga intressenter, till exempel Anställda Konkurrenter Kunder Avdelningen för byggnadsekonomi

3 Exempel på frågeställningar Långivare Skall kredit lämnas Hur stor kredit kan jag ge en viss kund På vilka villkor kan kredit lämnas Aktieägare Skall jag köpa/sälja aktier i ett visst företag Skall jag delta i nyemission Leverantörer Kan kredit lämnas Hur stor kredit kan lämnas På vilka villkor kan kredit lämnas Avdelningen för byggnadsekonomi

4 Metodik 1. Fastställa syftet med analysen 2. Granska underlaget 3. Beräkna nyckeltal 4. Tolka nyckeltal 5. Ställa finansiell diagnos Avdelningen för byggnadsekonomi

5 Jämförelser Beräknade nyckeltal jämförs med t ex Allmänna normtal Data från tidigare år i företaget Branschgenomsnitt Konkurrenternas nyckeltalsvärden Avdelningen för byggnadsekonomi

6 Exempel på nyckeltalsberäkningar Lönsamhet Soliditet Likviditet Produktivitet Effektivitet Avdelningen för byggnadsekonomi

7 Räkenskapsanalys Lönsamhet (Räntabilitet) Avkastning på Totalt Kapital = Rörelseresultat + Finansiella intäkter Genomsnittlig balansomslutning Avkastning på Eget Kapital = Resultat efter finansiella poster * (1-skattesatsen) Genomsnittligt justerat eget kapital Avdelningen för byggnadsekonomi

8 Räntabilitet Räntabiliteten bör vara så hög att: Företaget kan ersätta sina långivare Det egna kapitalet värdesäkras (inflationsskyddas) Ägarna erhåller riskpremie Företaget kan självfinansiera sin egen tillväxt och sina egna investeringar Avdelningen för byggnadsekonomi

9 Räkenskapsanalys Soliditet Förhållandet mellan Eget Kapital och Totalt Kapital. (Betalningsförmåga på lång sikt) Soliditet 1 = Justerat eget kapital / Totalt kapital Soliditet 2 = Riskbärande eget kapital / Totalt kapital Avdelningen för byggnadsekonomi

10 Räkenskapsanalys Likviditet Förhållandet mellan Omsättningstillgångar och Kortfristiga skulder Balanslikviditet = Samtliga Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder Kassalikviditet = Omsättningstillgångar utom varulager / Kortfristiga skulder Avdelningen för byggnadsekonomi

11 Produktivitet och effektivitet PRODUKTIVITET = Producerad mängd / Resursinsats EFFEKTIVITET = Värde produkten / Värdet på resursinsats Avdelningen för byggnadsekonomi

12 Övriga exempel på nyckeltal Anläggningsprocent Anläggningstillgångar / Totala tillgångar Omsättningshastighet Rörelseintäkter / Totalt kapital Rörelsekapital Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder Avdelningen för byggnadsekonomi

13 Exempel LKF Avdelningen för byggnadsekonomi

14 Affärsidé LKF är till för att erbjuda trivsamma lägenheter, god miljö och ett bekymmersfritt boende med rimliga hyror, bra service och personligt inflytande

15 Mål Stabilt företag god lönsamhet, välskött, effektivt, ekonomiskt stabilt God service trivsel, trygghet, skötsel, omtanke Motiverad personal Miljö, kvalitet och inflytande

16 Lunds Kommun Marknad (2004) Uthyrningsgrad bostäder 99,9% aktivt sökande i bokön, passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år 2-6 år 6 mån-4 år

17 Fastighetsbestånd (2004) Äger och förvaltar 143 fastigheter Marknadsvärde om ca MSEK lägenheter, ca m prima lokaler ca m 2 LKF äger 20% av bostadsbeståndet i Lunds kommun LKFs andel av hyresmarknaden är ca 50%

18 Preliminärt Bokslut 2004 Intäkter 565 Mkr Rörelseresultat 158 Mkr Räntekostnader -110 Mkr Räntebidrag 9 Mkr Res efter finansiella poster 59 Mkr Årets resultat 36 Mkr Balansomslutning Mkr Kapitalkostnaderna uppgår till ca 20% av LKFs intäkter Nettosnitträntan ,50%

19 EKONOMISKA MÅL Finansiell ställning Lönsamhet Finansiell risk Effektivitet Tillväxt med stabilitet Soliditet Direktavkastning på TK Räntetäckningsgrad Driftnetto Antal nya lgh/år Uthyrningsgrad

20 SOLIDITET Eget Kapital + 72% Obeskattade reserver Totalt Kapital Buffert mot negativa resultatförändringar Avstamp för långsiktiga satsningar Låna på egna meriter Varningsklocka är sjunkande soliditet långsiktiga stabiliteten minskar och beroendet av finansiärer ökar.

21 22,0% 21,0% Soliditet 20,3% 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,6% 17,1% 17,2% 17,3% 17,2% 16,8% 17,4% 18,9% 15,0% 14,0% 13,0% 12,8% 13,3% 14,1% MÅL Soliditeten skall vara minst 15% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,3% 9,6% 12,2% 8,0% 7,2% 7,0% 6,0%

22 RÄNTETÄCKNINGSGRAD Resultat före avskrivningar + Ränteintäkter Totala räntekostnader Den löpande förmågan att betala ränta på externa lån Om talet är över 1,0 bär företaget sina räntekostnader (behöver inte låna till räntebetalningar) Svängigt tal, därmed en snabb och framåtriktad indikator på bolagets utveckling Ju högre räntetäckningsgrad ju högre säkerhet mot förlust och betalningsproblem.

23 2,55 Räntetäckningsgrad Kassaflöde 2,35 2,22 2,29 2,40 2,22 2,15 2,05 2,08 2,04 2,13 1,95 1,83 1,85 1,88 1,90 1,92 1,75 1,55 MÅL Räntetäckningsgraden skall ej understiga 1,5 Målet för 2008 är 1,75 1,44 1,45 1,35 1,

24 DIREKTAVKASTNING på Totalt kapital Resultat före avskrivningar Totalt kapital Lönsamhetsmått De tillgångar som finns i rörelsen skall utnyttjas så effektivt som möjligt Exklusive räntekostnader Oberoende av hur tillgångarna finansierats.

25 9,0% 8,8% Direktavkasting på Totalt Kapital 8,6% 8,4% 8,2% 8,2% 8,5% 8,5% 8,1% 8,3% 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,6% 7,4% 7,5% 7,4% 7,4% 7,2% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 7,0% MÅL Direktavkastningen på TK skall långsiktigt överstiga 5-års statsobligationsräntan + 2%, dock lägst 7% 6,0%

26 DRIFTNETTO Hyresintäkter Driftskostnader Effektivitetsmått mätt i Kr per kvadratmeter Används som operativt måltal i verksamheten

27 Driftnetto Kr/Kvm MÅL År 2008 skall driftnettot vara 400kr/m

28 TILLVÄXT MED STABILITET LKF skall eftersträva att färdigställa nya lägenheter/år (inkl äldreboende) Uthyrningsgraden för bostäder skall överstiga 99,8%

29 Reporäntan

30 Ränterisk Kort ränta förväntas i genomsnitt understiga lång ränta Med fast ränta uppnås stabilitet Inget alternativ är riskfritt

31 Vad styr räntan? Kort ränta bestäms av Riksbanken Riksbankens primära mål är att hålla inflationen på en låg nivå Makroindikatorer och inflationsrapporter till grund för reporäntebeslut

32 Vad styr räntan? Lång ränta bestäms av marknaden Nivån speglar tron på framtida inflation Halvlånga räntor påverkas av förväntningar på reporäntan Lång ränta förklaras av förväntad realränta, inflation och riskpremie Låg trovärdighet för den ekonomiska politiken leder till stigande långräntor

33 Inflationstakt (KPI)

34 Vad kan leda till högre räntor Konjunkturmässigt är vi i den fas när räntor ofta stiger Högt oljepris och höga råvarupriser kan leda till att producenter höjer priser Oljepris och råvarupriser höjer KPI vilket kan leda till smittoeffekter i form av löneökningar, hyreshöjningar etc. Ovanstående faktorer kan leda till att allmänheten justerar upp inflationsförväntningarna Expansiv Finanspolitik Europa och USA har fört en expansiv penningpolitik under många år, vilket nu slår tillbaka

35 Vad kan leda till lägre räntor Svagare konjunktur (oljepriset, terrordåd, oroligheter mm) Stora produktivitetsförbättringar i många länder (åtminstone på kort sikt) Outsourcing av produktion till låglöneländer (förmodligen långsiktigt) Svag sysselsättning Överkapacitet i produktion i stora delar av världen Lönepress genom arbetskraftsinvandring (exempelvis bygg- och tjänstesektor) Låga inflationsnivåer Ökad konkurrens inom vissa branscher i Sverige (ex livsmedel)

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 2011 Undersökningen omfattar företag verksamma

Läs mer

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Innehållsförteckning Prime Living i korthet 2 Kortfattad information om units som erbjuds i Prime Living 4 Erbjudande att förvärva units i samband

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Viktig information VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Real Holding i Sverige AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer