Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET"

Transkript

1 Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital kan räknas ut för olika skuldsättningsgrader. Hävstången går ut på att företag kan öka sin avkastning genom att finansiera sina tillgångar med skulder istället för eget kapital. Lönsamheten ökar eftersom räntan (Rs) är lägre än den avkastning man själv ger aktieägarna. Samtidigt får man inte glömma att en högre belåning innebär högre risk och att aktieägarna då kommer kräva ännu högre avkastning på eget kapital. Problem uppstår också i dåliga tider då långivarna alltid ska få betalt först. ö: å, ä : ä, å ö: ä, ä : å, ö: ä, å : å ä å å ä å ä å öä ää ö ää ö DUPONTSAMBANDET TILLVÄXTSAMBANDET.. DuPontsambandets första del är vinstprocenten ett marginalmått som hämtas från RR och visar hur lönsamt företaget i fråga är. Den andra delen är kapitalomsättningshastigheten ett mått som visar förhållandet mellan omsättning och totalt kapital (balansomslutningen). Används för att bedöma hur företagets lönsamhet förhåller sig till såväl omsättning som tillgångar. Företag med stora tillgångar har låg KOH och måste kompensera med hög vinstprocent. Tjänsteföretag har förhållandevis låg vinstprocent men hög KOH. Tillväxtsambandet gäller endast då tillväxt sker i finansiell balans, d.v.s. samma soliditet & skuldsättningsgrad. Detta kan ändras, men helst ska tillväxten vara planerad så att företaget, trots god lönsamhet inte drabbas av kapitalbrist. Används för att bestämma finansiell struktur, utdelningspolitik och emissionsvillkor. Visar vilken lönsamhet företaget måste uppnå för att klara av uppsatta tillväxtmål. Inget för gaseller.

2 RR-mått Post Nyckeltal Kommentarer/tumregler NetOms KSV Bruttores. Bruttomarginal innan vi har förädlat varorna Personalkostnader Övriga rörelsekostnader EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, amortization?) Används ibland för att mäta lönsamhet, positivt eftersom man tar bort icke-kassapåverkande avskrivningar det blir samma som KF. Dåligt eftersom man på lång sikt måste köpa tillgångar, vissa ftg leasar. Avskrivningar EBIT (earnings before interest, taxes) Vanligt lönsamhetsmått, innan alla som ställt sitt kapital till Rörelseresultat ö ö. ö. förfogande får betalt Operativ marginal opåverkad av finansieringspolitik Ränteintäkter Ta med ränteintäkter från pensionsavsättningar här vid beräkning av Rsyss Lönsamhetsmått marginal på verksamheten VFR (vinst före räntekostnader) äå Räntekostnader Ö ää. ö. ä Räntetäckningsgraden visar hur lågt VFR kan sjunka innan räntekostnaderna äter upp det helt. Tumregel: 2,5 (stabil verksamhet). Måttet är bara relevant om VFR är positivt. Resultat efter finansnetto Skatt Årets resultat Sedan januari 2009 är den 26,3 % (innan dess 28%) STYRKOR RR-mått Dynamiskt, fångar löpande förmåga att täcka räntekostn SVAGHETER RR-mått Inkluderar non-cash items, dock finns det bättre coverage ratios

3 BR-mått Post Nyckeltal Kommentarer/tumregler Tillgångar Del 2 i DuPont. Visar hur snabbt kapitalet omsätts årligen. Om det är en låg siffra betyder det att ftg har stora tillgångar. ä ä å Immateriella AT RR 15 behandlar vad som får tas upp här Materiella AT Finansiella AT Tas bort tillsammans med LM & kortfristiga OT 2 (Varulager, längre placeringar) 1 2. ö å 2 placeringar vid beräkning av Rop Balanslikviditet visar om bolag på lång sikt kan klara sina åtaganden. Bör vara minst 2. Rörelsekapital används vid ber av rörelsekapbehov. Lev Sk (korta skulder) finansierar en del av behovet. *Ibland används 360 på ett år (why? någon idiot kom på det) OT 1 (Likv. Medel, Kundfordr. Korta placeringar) Balanslikviditet, Rörelsekapital, / Kundkredittid anger hur lång tid vi binder kapital i kundfordringar. Kassalikviditet visar om bolag på kort sikt kan klara korta skulder. Bör vara minst 1. Kassaberedskap är ett spännande mått. STYRKOR kombinerade RR/BR-mått Visar behovet av kortsiktig betalningsberedskap i relation till storleken på affärsverksamheten, säsongsvariationer, in och utbetalningars förutsägbarhet SVAGHETER kombinerade RR/BR-mått Täljaren ger en statisk ögonblicksbild Fångar inte andra former av betalningsberedskap

4 Eget Kapital Å, ä ä, ä Soliditet visar hur mkt av tillgångarna som är finansierade med EK. Solida bolag mår bäst i kristider. REes är detsamma som ROE eller räntabilitet på EK (se hävstångssamband) Aktiekapital ä ä, Kvotvärdet är intakt oavsett marknadsvärde, men det kan ändras vid fondemission, split och omvänd split ä Fonder (t.ex. R-fond, P-fond) Fria medel (tex. Bal. Vinst) Allt som ligger här får delas ut. Årets Resultat Obeskattade Reserver & Avsättningar, Riskbärande kapital Å Payout ratio beräknas på ÅR eftersom det endast är den beskattade vinsten (tillsammans med andra fria medel) som får delas ut. Riskbärande kapital är det kapital som får ta första stöten om ftg går med förlust. Inkluderar avsättningar. Skulder, Skuldsättningsgrad Rs är den finansiella kostnaden för alla skulder, medan Rd är kostnaden för enbart de räntebärande skulderna. Långfristiga räntebärande ä Långfristiga icke räntebärande Kortfristiga räntebärande Balanslikviditet, Nettoskuldsättningsgrad Kortfristiga icke räntebärande Balanslikviditet, ö ää / I nettoskuldsättningsgraden sätts endast skulder som kostar minus ev räntegivande tillgångar (finansiella) i förhållande till EK STYRKOR BR-mått Om klassiska mått är något bra så har BR-mått en styrka SVAGHETER BR-mått Ger en statisk bild av verkligheten, ej going concern - likvidationsscenario

5 KF-mått Nyckeltal ö ö ä Likvida medel Kommentarer/tumregler Intetsägande mått. Ska helst vara positivt. Talar om hur mycket av nettoinvesteringarna som företaget kan finansiera med kassaflödet från den löpande verksamheten. Endast relevant om KF från löpande verksamheten är positivt. Ännu ett intetsägande mått. Bör sättas i relation till något. STYRKOR KF-mått Viktigt att kunna planera investeringar och andra utbetalningar på kort och lång sikt. SVAGHETER KF-mått Måtten är instabila på kort sikt eftersom kassaflöden och investeringar varierar kraftigt över tiden

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Thomas Hartman Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering Ekon. dr. Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Boliden Mineral AB (bolaget) har blivit

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer