Presentationsdokument inför tentamen RedoFin 13/1-2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsdokument inför tentamen RedoFin 13/1-2009"

Transkript

1 Presentationsdokument inför tentamen RedoFin 13/ Disclaimer. Ett något rörigt dokument som jag plitade ihop för mig själv inför tentan för att ha koll på vilka nyckeltal som ingår i kursen, samt några uppgifter ur vårt tentadokument (modul 4) som jag löste en smula mer utförligt än i facit. Jag tar inget ansvar för listans kompletthet eller korrekthet. /Andreas Nyckeltal Term Beräknas Alternativt Kommentar Räntetäckningsgrad Res ffk/räntekostn RR/RR Hur många ggr kan vi betala räntekostnader med resultatet ffk Bruttomarginal Bruttoresultat/NetOms RR/RR Hur hög marginal har vi på Rörelsemarginal = Vinstprocent RR/RR Rop/KOH = (Rörelseres/O P)/(Oms/OP) Uppg prylarna Även avskrivningar och andra rörelsekostnader dras av från täljaren. Marginal på verksamheten Skattesats (s) Skattekostnad/Res f skatt RR/RR Effektiv skattesats Vinstutdelningsandel Payout ratio Utd/ÅR RR/RR Observera att det är ÅR man räknar på Vinstprocent Res ffk/netoms RR/RR Del 1 i DuPont Hur hög marginal har vi på verksamheten (NetOms-KSV)/ NetOms Rörelseres/NetOms (NetOms-KSVrörelsekostn)/NetOms Kapitalomsättningshastighet NetOms/Tillg RR/BR Del 2 i DuPont Hur mycket prylar kränger vi Kassaberedskap LM/NetOms BR/RR Hur mycket stash har vi i förhållande till omsättn Kundkredittid (KF/NetOms)*365 BR/RR Hur länge får vi vänta på pengarna Leverantörskredittid (LevSk/KSV)*365 BR/RR Hur länge kan vi dröja med betalning Lagertid (VL/KSV)*365 BR/RR 365/LOH Hur länge lagras prylarna Lageromsättningshastighet KSV/VL RR/BR Antal ggr lagret omsätts Balanslikviditet (OT I + OT II)/KF Skulder BR/BR Där OT I är mer likvida som LM, KF Placeringar och OT II är VL utbetalda förskott m.m. Kassalikviditet OT I/KF Skuld BR/BR Andel lättfunnen stash i förhållande till brådskande skulder Rörelsekapital OT-KF Skuld Ja du... Soliditet /T BR/BR 1/(1+skuldsätt ningsgrad) Egna tillgångar kontra belåning Skuldsättningsgrad S/ BR/BR Belåning kontra egna tillg Nettoskuldsättningsgrad ND/ BR/BR ta bort IRB och FInTillg Andel riskbärande (+AVS uppskjuten BR/BR Skatteavsättningar bär också

2 kapital skatt)/balansomsl risken för förlust. Vid neg resultat tar man först av avsättningarna sedan Självfinansieringsgrad KassaFlöde löp/investeringar Hävstångsformel, räntabilitet och kapitaltyp REes ÅR/ (1-s)[Rt+(Rt-Rs)S/E] (1-s)[Rsyss+(Rsyss-Rd)D/E] (1-s)[Rop+(Rop-Rnd)ND/E] RT Res ffk/tillg Sysselsatt kapital Cap Employed Rsyss Operativt kapital Operating net assets Tillg-IRB skuld (rörelseskulder) Res ffk/sysskap Tillg-IRB skuld-fin tillg +RB Skuld (finansiella skulder) Hur stor del av investeringarna kan vi finansiera med det löpande kassaflödet? SYSS +RB skuld-fin tillg OP RB skulder Rop Res FFP/OpKap Nettoskuld RB skuld-fin tillg Net Debt Rs FinKost/skulder Vad kostar våra skulder? Rd FinKost/RB skuld Vad kostar våra RB skulder? Rnd Finansnetto/RB skul- Fin tillg Finansnetto = ta bort finansiella intäkter. (FinKost-FinInt) Hur mycket nettobetalar vi för våra nettoskulder? ND

3 Modul 4: Finansiell analys Uppgift Exempel på områden som behandlas 4.1 Kometen Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning Beräkna andelen riskbärande kapital 4.2 Bergman & Beving Beräkna R T, R SYSS och R OP Två anledningar till att använda R SYSS istället för R T? 4.3 Fem företag Identifiera fem olika företag utifrån BR Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning 4.4 Hufvudstaden Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning Marknadsvärdering och konsekvenser för soliditet 4.5 Sardus Beräkna hävstångssambandet utifrån R OP Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning 4.6 Markanläggningar Beräkna hävstångssambandet utifrån R T Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning 4.7 Företaget Utifrån delar av BR och RR, beräkna soliditet och tillgångar Diskutera vilken bransch företaget kan tillhöra utifrån marginal och kapitalomsättningshastighet 4.8 Tillväxtkoncernen Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning 4.9 Din Bostad Nyckeltal Prisfall på lägenheter, konsekvenser? IFRS, marknadsvärde vs. historisk anskaffningsvärde 4.10 Glada sommarjobbare Tillväxt i eget kapital Förväntad rörelsemarginal Beräknad utgående skuldsättningsgrad Tre centrala tillväxtsamband. Jag utvecklar det sista kortfattat här, resten återkommer i uppgifterna. Hävstångssambandet Mkt vanligt förekommande i sem, övn, förel. (1-s)[Rt+(Rt-Rs)S/E] DuPontsambandet ganska trivialt. Rt = Resffk/NetOms * NetOms/T Tillväxtsambandet Inte betonat i ngn högre utsträckning. I Uppgift Tillväxt i finansiell balans Grundläggande antagande. Bibehållande av förhållanden: - Bibehållen kapitalomsättningshastighet O/T ger att tillväxten förväntas bli lika hög i såväl omsättning som i totalkapital. - Bibehållen skuldsättningsgrad S/ (alt D/E eller ND/E) ger att tillväxten förväntas bli lika hög i såväl skulder som i eget kapital Alltså: i finansiell balans är tillväxten lika i T, S och E samt i omsättning. ΔT/T = ΔS/S = ΔE/E =ΔO/O Förändring i ges av +Årets resultat utdelning återköp + nyemission Procentuell förändring ges av ΔE/E=(Re*E)/E-U/E+NE/E (där alla E i nämnarna är IB-värden och Re*E är snittvärden) s.97 i Runsten.

4 4.1. Kometen 4.1 Kometen Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning Beräkna andelen riskbärande kapital Information: - Nettoökning av AT => fyll i AT OT, IRB, AVS ökar med 20% => OT , LM03 240, AVS03 600, IRB Vilket ger: AT 2300 Övr OT 1200 AVS 600 LM 240 RBsk IRBsk 960 T S 3740 Nettoskuldsättningsgrad samma. - ND02 = RBsk-FinT = = ND02/E02 = 1000/500=2 OP =x ND=2x Räkna ut +RBsk = = 2180 OBS! Nettoskulden är RBsk-FinT. Denna är dubbelt så stor som. (RBsk-FinT)/=2 RB=ND+Fint=2x+240 +RBsk=x+2x+240=2180 X = 646,67 = RBsk = 2*646, = 1533,33 AT ,67 Övr OT 1200 AVS 600 LM 240 RBsk 1533,33 IRBsk 960 T S 3740 a) REes: vi ska öka från 500 till 646,67 och betala 1/3 i utdelning på ÅR 500*x*(2/3)=146,67 X=,44 Krav på REes = 44% b) Soliditet: Hämta siffrorna rakt av. E/T = 646,67/3740 = 17,29% c) Krav Rop: Använd hävstångsformeln. (1-s)[Rop+(Rop-Rnd)ND/E] =Rees (1-,28)[Rop+(Rop-8)*2)=44 => Rop = 25,7 d) Balanslikviditet: (OT I + OT II)/KFsk. Alla OT i förh till skulder som skall pyntas snart Kassalikviditet: OT I /KFsk. De mest likvida OT i förh till skulder som skall pyntas snart. + Ger en bild av hur kapabelt ftg är att betala sina kortfristiga skulder. - BR-mått tar inte hänsyn till manipulationer runt årsskiftet. e) Andel riskbärande kapital (+AVS uppskjuten skatt)/balansomsl Skatteavsättningar bär också risken för förlust. Vid neg resultat tar man först av avsättningarna sedan

5 4.2. B&B 4.2 Bergman & Beving Beräkna R T, R SYSS och R OP Två anledningar till att använda R SYSS istället för R T? Räntabilitet på totalt kapital Rt. Alla tänkbara intäkter genom alla tillgångar Resultat före finansiella kostnader genom totala tillgångar. Res ffk/t T S Räntabilitet på sysselsatt kapital. Alla tänkbara intäkter genom sysselsatt kapital o Sysselsatt kapital = totalt kapital icke räntebärande skulder. Alt. Eget kapital + räntebärande skulder. o RB skulder = finansiella skulder. IRB skulder = rörelseskulder. o Vad är icke räntebärande skulder? Ibland lite lurigt att avgöra. SYSS Pensionsavsättningar brukar antas vara räntebärande. Andra avsättningar oftast inte. Kan behövas en titt i noterna om det inte är särskilt som på denna exemplariska BR. Skatteskulder, upplupna kostnader, förutbet intäkter, leverantörsskulder är exempel på andra IRB skulder RB sk D Räntabilitet på operativt kapital. Finansnetto genom operativt kapital. o Finansnetto är alltså resultat efter finansiella kostnader. Man vill alltså inte räkna med intäkter som kommer av finansiella tillgångar. Oftast är detta samma som resultat före skatt. o Nettoskulden är räntebärande skulder finansiella tillgångar. Alltså hur mycket man har lånat utöver de pengar man har till hands i firman. o Operativt kapital T-IRBsk-FinTillg Syss-FinTillg +RBsk-FinTillg Anledningar till Rsyss. o Ekonomistyrning. Man vill styra om finansieringen till gratiskrediter, levskulder m.m. o Det finns en möjlighet för lägre nivåer, t.ex. divisioner att styra över sysselsatt kapital (såsom andel RB kontra IRB skulder) det kan vara svårare att nämnvärt styra över det större totala kapitalet. Det ger en bättre styreffekt att mäta Syss än T. o Det är lättare att sätta rationella gränser för skuldsättning om man särskiljer RB och IRB skulder. Det finns (möjligen) ingen anledning att begränsa avdelningar från att öka IRB skulder då dessa ej ökar kostnaderna. o Internationell jämförbarhet. D/E motsvarar det internationella Debt/Equity ratio. Problem o Gränsdragningsproblem, vad är RB och IRB skulder? Pension, avsättningarm.m. o Kvoter nära noll. I obelånade ftg kan RBsk vara nära noll, i fleråriga projekt kan IRBskulder vara mkt stora. OP NetSk ND

6 4.3. Fem företag 4.3 Fem företag Identifiera fem olika företag utifrån BR Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning Identifiera fem ftg utifrån BR. Saker att titta på: o Allt som sticker ut som enskilda siffror I ftg A SAS maskiner och inventarier, finansiella AT, LM, skuldsättning I ftg B Södra Byggnader och mark, mask och inv, lager Mkt höga kundf i C (utlandsförsäljning) och D (missnöjda? Konsultkunder) I ftg D tieto Immateriella AT, hög goodwill i kunskapsintensiva ftg. Hade kunnat vara t.ex. patent, tillstånd och upphovsrätter o Soliditet E/T alt. Skuldsättningsgrad S/E Hög soliditet i B, skog, höga rörelserisker kompenseras med låga finansiella risker Låg soliditet i E, Låga rörelserisker, o Kapitalomsättningshastighet OT/T. jag antar att man räknar ut det genom 1/T här då alla siffror är procentandelar i relation till omsättningen. Ftg A SAS lyckas inte omsätta sin kapitaltunga organisation en enda gång. Ftg E handelsföretaget granngården omsätter sitt kapital, som mest består av prylar i lager, nästan 3 ggr på ett år.

7 4.4. Hufvudstaden 4.4 Hufvudstaden Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning Marknadsvärdering och konsekvenser för soliditet a) Tillväxt i syss 6% Syss04 = 10479,2-201,1-56,6-19,3-72,9-1,1-70,1-1709,7=8348,6 Syss05=1,06*8348,6=8849,5 D04 = 8348,7-5208,9 =3139,8 Skuldsättningsgraden D/E ökar till,8 ggr. Syss=1,8x => =x=8849,5/1,8=4916,4 Utdelning 4 kr * 206,3 = 825,2 REes 04 = 5208,9 05=4916,4 => Δ= -292,5 5208,9*x-825,5=-292,5 => x = REes = 10,23% Kravet på Rsyss löses genom Hävstångsformeln: (1-s)[Rsyss+(Rsyss-Rd)D/E] =REes S: skatt/res f skatt = 83,1/747,2 = 11,1% Rd: Rd = FinKost/RBskuld = (179,1+56,7)/(4, ,6)= 6,28% Obs ingående värde! D/E: givet tidigare,8,889*[rsyss+(rsyss-6,28)*,6023]=10,23 => Rsyss05 = 9,54 % Alternativ lösning: (res före skatt + kostnad för D04)/Syss04 (Nettores05/skattesats s 05 +Rd*D)/Syss04 532,8/(1-,01112)+(6,28%*3139,8)/8348,6 = 9,54 % SYSS =x RB sk D=,8x b) Beräkna OP04 för moderbolaget Vad är OP? T IRBskuld fintillg => Syss fintillg => 25,22% Fördelar med Rop mot Rsyss: o Större fokus på vad kärnverksamheten inbringar, intäkter från överlikviditet förbises c) Soliditet: E/T Det högre värdet på fastigheterna skulle inte generera större skulder, alltså skulle E bli högre i förhållande till D och bli en större del av T. Soliditeten skulle bli högre än idag så länge marknadsvärderingen är högre än den redovisade. T S Rt: Räntabiliteten skulle påverkas de år som fastigheterna omvärderas. Avskrivningarna skulle utebli. Det totala kapitalet skulle bli större så Rt skulle få en större nämnare. Rt påverkas av värdeförändringens storlek under året.

8 4.5. Sardus 4.5 Sardus Beräkna hävstångssambandet utifrån R OP Samband mellan tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning a) Räntabilitet på eget kapital Repetition av hävstångssambandet. (1-s)[Rop+(Rop-Rnd)ND/E]. Vi räknar ut: o S = skatt/res f skatt = 29921/90845 = 32,94% Första gången jag stöter på begreppet latent skatt, men nettoskatten används. o Rop = T IRBskuld FinTillg = /( ) = 31,63% => OP = OBS! rörelseskulder, övriga skulder, upplupna kostn, förutbet int, alla avsättningar utom pensions- räknas till IRBskulder. o Rnd = finansnetto/nd = vad kostar nettoskulden = ( )/( ) = 17,69% ND = RBskulder FinTillg = o ND/E = nettoskuldsättningsgrad = / = 54,44% Vidare enl. hävstång. o REes = (1-,3294)[31,63+(31,63-17,69)*,5444]=26,3% o Kontrolleras med direktkvoten REes = ÅR00/99 = 60924/ = 26,3% b) Mer samband: viktigt att nöta nyckeltal! Nettoomsättning oförändrad: Vinstprocenten = 8% = Resffk/NetOms = Resffk/ =,08 => Resffk 93868,9 Räntetäckningsgrad uppgår till 3,2 = Resffk/fk = 93868,9/fk=3,2 => FK => Res f. skatt 64534,9 Effektiv skattesats = skatt/res f skatt=30% => => Skatt => ÅR Utdelning = => 01 = 00 + ÅR01-UTD = = Soliditeten = E/T = 25% => /T =,25 => T = ,6 => ΔT = ,6 Tillväxt i totalt kapital = ΔT/T00 = ,6/ = 19,7

9 4.10. Glada sommarjobbare Riktigt jobbig uppgift! T S AT OT IRB sk 400 FT 150 RB sk T A) REes? D/E08 = RBskulder/ = 660/ = 1,2 => 08 = 550 ND/E07 =(RBskulder-FT)/ =,9 => ( )/=,9 => 07 = 500 Svar a) REes = 50/500=10% B) Lösningsgången är enligt facit: Hitta REes via tillväxtsambandet => hitta Rop genom hävstångssambandet givet Rnd och nettoskuldsättningsgraden =>Beräkna rörelsemarginal genom Rop/kapitalomsättningshastighet växer enligt tillväxtsambandets grundförutsättning lika mycket som OPalltså 20%. REes ges av tillväxtsambandet ΔE/E=REes-U/E =,2/(1-1/3)=30% Beräkna Rop genom kostnaden för ND och nettoskuldsättningsgraden. Låneränta på nettoskulder = Rnd = (FinInt-FinKost)/ND = 6% Nettoskuldsättningsgrad given = ND/E = 0,9 Skatten antas vara 30% (1-s)[Rop+(Rop-Rnd)ND/E]=REes,7*[Rop+(Rop-,06)*,9]=,3 Rop=25,4% Rörelsemarginal beräknas genom: Rop/KapOmsHastigh = 25,4/2 = 12,7 Svar: rörelsemarginal = 12,7% Annars: RörelseRes/NetOms C) Utgående skuldsättningsgrad Givet: Rsyss = 20%, Rd = 5%, ΔRB/RB = 25%, Utdelningsandel av = 11,6 skuldsättningsgrad IB D/E = 1,2, skatt antas till 30% Beräkna REes genom hävstångsformeln (1-s)[Rsyss+(Rsyss-Rd)D/E] = 26,6% Utdelning om 11,6% ger tillväxt eget kapital ΔE/E på 15% och nytt 500*1,15=575 Givet är att RB skulder växer med 25% alltså 600*1,25=750 Ny skuldsättningsgrad UB D/E ges av 750/575=1,3 OP ND

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Thomas Hartman Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering Ekon. dr. Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Boliden Mineral AB (bolaget) har blivit

Läs mer