» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys"

Transkript

1 » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping Magnus Moberg Magnus Moberg 1

2 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2

3 » Bolagsnivåer Organisation Moderbolag (huvudbolag i koncern) Dotterbolag (om mer än 50% av rösterna) Intressebolag (mellan 20 50% av rösterna)» Databaser Retriever Business SCB Magnus Moberg 3

4 » Innebörd Räkenskapsanalys bearbetning och analys av årsredovisningar, årsbokslut och delårsrapporter som syftar till att skapa beslutsunderlag för olika situationer» Metod 1. Fastställa syften (vilket intressent) 2. Datainsamling och granskning av källor 3. Justera BR och RR 4. Analysera 5. Dra slutsats Magnus Moberg 4

5 1. Fastställa syftet» Tjänar företaget några pengar?» Hur stabilt är företaget?» Hur är företagets likvida situation?» Hur mycket satsar företaget på framtiden?» Vad är företaget värt? lönsamhet tillgångar, eget kapital och skulder» Även Framtida kapacitet Kapitalbehov Magnus Moberg 5

6 Vilket intresse?» Företagsledningen Sköta företaget. Lönsamhet, soliditet, likviditet och kassaflöde» Leverantörer Kreditgivning (storlek, villkor), betalningsförmåga, distributör» Konkurrenter Priskrigs möjlighet, FoU och investeringskostnader nyheter på g., benchmarking» Ägare Behålla/köpa/sälja, utdelning och lönsamhet/soliditet/likviditet» Anställda Anställningstrygghet (facket), lön och förmåner, egna arbetssituationen» Långivare Kreditgivning (storlek, villkor, säkerhet) och soliditet» Kunder Leverera vara/ tjänst enlig överenskommelse, garantier/ service» Stat och kommun BNP, Skatter, arbetstillfällen, miljöpåverkan etc. Magnus Moberg 6

7 2. Datainsamling och granskning» Samla in källor Bolagsverket - (Årsredovisning, i tid, pågående ärenden) Skatteverket (skattekontot, F-skatt, moms, arbetsgivare) Kronofogden (aktuella ärenden, skulder) Kreditupplysningar, branschföreningar, SCB, tidningar etc.» Granska Äkta eller förvanskade, fullständiga, innehåller fel, aktuella, bakomliggande syfte? Magnus Moberg 7

8 3. Justera BR och RR Balansräkning Resultaträkning Årets vinst Anläggntillgångar Eget kapital Obeskatt. reserver Kostnader Intäkter Omsättntillgångar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Magnus Moberg 8

9 Kapital och reserver» Genomsnittligt kapital (Ingående balans + utgående balans) / 2 UB år x = IB år x+1 Balansomslutning detsamma som en sida i BR» Dold reserv En tillgång som inte framgår av balansräkningen pga. överavskrivning, t ex skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på en fastighet.» Obeskattade reserver Vinster som inte tagits upp till beskattning pga. bokslutsdispositioner. Vid återförande till beskattning är en del skatteskuld Magnus Moberg 9

10 » Bundet ägarkapital Eget kapital Aktiekapital som ej kan delas ut» Fritt eget kapital Beskattade vinstmedel (årets+balanserade vinstmedel) eller förlustmedel (minusposter) Kan delas ut till aktieägarna» Skilj på: Beskattat eget kapital: aktiekapital, balanserade vinstmedel Obeskattat eget kapital (= obeskattade reserver): överavskrivningar, periodiseringsfonder 26,3% = skatt och 73,7% = eget kapital Justerat eget kapital = eget kapital +73,7% obeskattad reserv Magnus Moberg 10

11 » Analys 4. Analys RR, BR, Kassaflöde och nyckeltal Absoluta & Relativa tal och förändring över tid (5 år) Jämförelser mellan förhållanden som anses ha samband Se trender, nuläge i branschen och hos konkurrenter Tillväxt Resultat, omsättning, personal Lönsamhet Räntabilitet, marginaler Stabilitet Lividitet, soliditet Magnus Moberg 11

12 » Olika mått Resultat & lönsamhet Resultat (Vinst/ förlust i absoluta tal) = intäkt kostnad Lönsamhet = Resultat i relation till någon viss storhet Räntabilitet = Resultat i relation till kapital dvs. avkastningsgrad» Resultat i relation till omsättning Nettomsättning = Omsättning kassarabatter, övriga rabatter, moms och annan säljskatt (dock ej punktskatt) Exempel: Brutto-, netto- och rörelsevinstmarginal % Vinstmarginal %, visar hur stor andel av företagets intäkter som återstår till skatt och vinst när alla andra har fått sitt. (Rörelseresultat + fin intäkter) / nettoomsättningen Magnus Moberg 12

13 Räntabilitet» Räntabilitet på totalt kapital (R T ) hur verksamheten har förräntats. Bortser från finansiering Resultat efter finansiella intäkter / Genomsnittligt totalt kapital» Räntabilitet på eget kapital (R E ) beskriver hur egna kapitalet har förräntats Resultat efter finansnetto / Genomsnittligt justerat eget kapital» Tumregel Täckning för inflation Förräntning (jämför med bankräntan) Risktillägg (finansiell- och rörelserisk) Kalkylränta motsvarar avkastningskravet, Re Jämför med Skuldräntan (R S ) dvs. finansiella kostnader /skulder Magnus Moberg 13

14 VM & KOH» Vinstmarginal visar hur stor andel av företagets intäkter som återstår till skatt och vinst när alla andra har fått sitt. Om ej ha stort realkapital som tex. konsultföretag då Rt inte säger mycket» Kapitalomsättningshastighet Tillgångarnas omsättningshastighet nettomsättningen storlek till kapitalet. Dvs hur många gånger får kapitalet plats i omsättningen? Ökas t ex med hjälp av kortare lagertider och snävare kundkredittider. KOH ökar om kapitalbindningen i företaget minskar. Magnus Moberg 14

15 Den röda tråden» Dupont-modellen (s. 306) Magnus Moberg 15

16 Stabilitet» Soliditet Anger företagets betalningsförmåga på lång sikt (att kunna stå emot förluster) Kapitalstyrkan dvs. motståndskraft mot förlust Andel eget kapital = Den del av företagets tillgångar som är finansierad med eget kapital» Formel Justerat eget kapital / Totalt kapital» Tumregel Minst 25% men gärna 50% Låg ger stora amorteringar och ränta samt svårt med ny kredit Magnus Moberg 16

17 » Likviditet och förändring Stabilitet Betalningsförmåga på kort sikt. Låg likviditet gör att man ej klarar störningar. Hög likviditet kan ge låg förräntning Dynamisk likviditetsanalys (under en period) Statisk likviditetsanalys (en tidpunkt ex. balansdagen) Checkkredit outnyttjad kredit upp till en limit. Fast årlig avgift samt ränta på det utnyttjade beloppet Magnus Moberg 17

18 » Kassalikviditet Stabilitet forts. (Omsättningstillg. varulager + checkkredit) / Kortfristiga skulder» Balanslikviditet (Omsättningstillg. + checkkredit) / Kortfristiga skulder» Rörelsekapital Omsättningstillg. + checkkredit - Kortfristiga skulder» Tumregel Tumregel kassalikviditet: Över 1 dvs över 100% = betala nästa amortering. Undantag ex. handelsbolag får kredit och kontant av kund Tumregel balanslikviditet: Över 2 dvs 200% Tumregel rörelsekapitalet: bör vara positivt Magnus Moberg 18

19 Icke-finansiell analys - BSC» Finansiella (finansiell ställning, lönsamhet)» Kund (kundnöjdhet, marknadsandel)» Utveckling (innovationsgrad, nya produkter)» Interna processer (ledtider, kvalitetsnivå)» Medarbetar (frisknärvaro, personalutv.) Magnus Moberg 19

20 Framgångsfaktorer» Finns igen generell P = f (A, K)» Cash is king men använd pengarna Bygg kapital Använd kapital för att nå mål» Förstå verksamheten Rutiner, flöden, kassakor och risker Nyttja branschkunnig expertis (bank, revisor etc.)» Nytta vs. kostnad Värde av ny information kostnad för framtagande Magnus Moberg 20

21 Sammanfattning Metod för analys 1. Fastställ syfte Vilket perspektiv och beslutsituation 2. Datainsamling och granskning av källmaterial Källor: Årsredovisning (offentlig handling via Bolagsverket), koncernredovisning, kreditupplysningar, branschföreningar, SCB, skattemyndigheten etc. Granska: Äkta eller förvanskade, fullständiga, innehåller fel, aktuella, bakomliggande syfte? 3. Justera BR och RR (värderingar, jämförelse störande poster) 4. Analys RR, BR, (Kassaflöde) och nyckeltal Absoluta tal och förändring över tid Relativa tal och förändring över tid Jämförelser mellan förhållanden som anses ha samband Se trender, nuläge i branschen och hos konkurrenter 5. Dra slutsatser Hur friskt eller sjukt är företaget? Styrkor och svagheter vad kan förbättras Svarar på syftet tillförlitligt och relevant? Magnus Moberg 21

22 Till lektion Magnus Moberg 22

23 » Frågor? Magnus Moberg 23

24 SE2 Räkenskapsanalys» Syfte och mål Att förstå hur man med hjälp av en ekonomisk analys kan dra slutsatser om hur starkt ett företag är samt vilka nyckeltal som är intressanta i olika branscher.» Förberedelse Ni ska inför SE2 Räkenskapsanalys sätta er in i koncernerna Holmen AB ( ) och Billerud AB ( ) resultaträkning, balansräkning och nyckeltal (se kurshemsidan). Du ska visa upp en inträdesbiljett till seminariet som består av din egna skriftliga förberedelser med en adekvat omfattningen sett till kvanititet samt med liu-id angivet. Dessa samlas in i slutet som ett kvitto på er närvaro Magnus Moberg 24

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer