Webbaserat fastighetssystem för drift och underhåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbaserat fastighetssystem för drift och underhåll"

Transkript

1 Webbaserat fastighetssystem för drift och underhåll

2 Senaste generationen fastighetssystem Varför ett webbaserat fastighetssystem? Det finns många fördelar med att välja ett helt webbaserat fastighetssystem. Det ger er tillgänglighet då ni kan logga in från vilken dator som helst. Det enda som krävs är egentligen bara en dator med internetanslutning och webbläsare. För webbaserade applikationer finns idag flera kraftfulla säkerhetslösningar att tillgå för att hindra intrång från obehöriga. I Pondus Pro finns det bra funktioner för att säkerställa den interna behörigheten ända ner på detaljnivå. Eftersom allt systemunderhåll sker på serversidan kan ni minimera kostnader för både support och underhåll samtidigt som det krävs färre serverlicenser. I Pondus Pro har det lagts mycket tid på att skapa ett anpassningsbart system, för flera typer av förvaltningsorganisationer, vilket minimerar dyra anpassningskostnader. Allt fler telefoner och handdatorer blir bättre på att hantera avancerade applikationer. Det blir effektivt att hämta och leverera information när man är ute i verksamheten. Mobilt är också miljövänligt! En drifttekniker behöver med andra ord inte göra extraresor till och från sin arbetsplats i onödan. Ni får ordning och reda på dokument. Undersökningar har visat att upp till 30 % av utförandetiden traditionellt går åt till informationssökning. Det kan vara svårt att hitta information då den ofta är utspridd lokalt hos användare eller ligger dubbellagrad med osäkerhet om version. Med Pondus Pro reducerar ni både denna tid och osäkerhet. Pondus Pro Ett webbaserat system Sida 1 (11)

3 Hållbart tänk bakom arkitektur och design Pondus Pro är utvecklat i Microsoft.NET / SQL-miljö och är fokuserat på funktionalitet med strukturerad uppbyggnad. Produkten är en treskiktslösning med ett datalager, ett affärslager och ett webbaserat användargränssnitt. Systemet är också moduluppbyggt, vilket innebär att det kan anpassas med valfria tilläggsmoduler. Utmärkande egenskaper för Pondus Pro är att planeringsfunktioner för de olika modulerna nu har sammanförts samt att händelser hanteras av en gemensam ärendemotor. Systemets kalenderfunktion sträcker sig i oändlighet med planerade åtgärder som kan aktiveras automatiskt efter uppsatt intervall. I basmodulen ingår: Fastighetsbas Dokumenthantering Rapportgenerator Analys och Sök Mobile Surf Administration Import och export Tilläggsmoduler: Tillsyn & skötsel Planerat underhåll Besiktningar Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Mediauppföljning Felavhjälpande underhåll PDA Sync Kontraktshantering Driftinstruktioner RAMVERK BAS (Säkerhet och behörighetssystem för användare) Fastighetsbas - Dokumenthantering - Rapportgenerator - Mobile surf Tillsyn & skötsel Planerat underhåll 21 Juni 3 September MODULER Besiktningar HLU Energi/media Felanmälan PLANERING ÄRENDEN RAPPORTER PDA-Sync Kontraktshantering BEVAKNING Driftinstruktioner Pondus Pro Ett hållbart system Sida 2 (11)

4 Senaste generationen fastighetssystem Ett anpassningsbart system för hela er verksamhet Flexibiliteten och funktionaliteten i Pondus Pro leder till ett helt nytt synsätt vid anskaffning och implementering av fastighetssystem. Ni ges möjlighet att själv anpassa systemet, begränsa behörighet och skräddarsy användargränssnitt. Med andra ord kan ni styra att rätt information visas för era användare. I Pondus Pro får ni bland annat friheten att lägga upp era egna egenskaper som tex fritt antal mängder, adresser, ansvarsområden, resurser och ekonomisk märkning utan att systemet behöver anpassas. Pondus Pro kan även i standardutförande täcka in olika verksamheters behov av anpassningar och på så sätt minska kostnaderna. Fortsätt jobba efter egna arbetsätt och processer Ni äger dem Pondus Pro använder dem Med det interaktiva verktyget för ärendehantering kan ni lägga upp er förvaltningsorganisations befintliga ärendeprocesser. I Pondus Pro kan ni själva bygga och koppla ihop händelsekedjor så att de överensstämmer med era befintliga eller önskade processer. Flexibel gränssnittshantering I Pondus Pro har målsättningen varit att skapa en programvara som är användarvänlig både till funktion och utseende. Eftersom användargränssnittet är webbaserat har det inspirerats av navigeringssätt som många är vana vid på nätet. Sidlayouten är dynamisk vilket gör att den snabbt anpassar sig efter användarens skärmupplösning. Är ni många som vill bestämma hur det ska se ut på skärmen? I Pondus Pro kan ni skräddarsy er bildskärmslayout. Allt från språk till ordval och färger kan ändras liksom visad information. Inställningarna görs via systemparametrar och kan styras mycket detaljerat. Hantering av felanmälningar, tillsyner, underhåll, besiktningar eller andra händelser kommer att hanteras lika tillförlitligt vid varje tillfälle enligt uppsatta processer. Läs mer under fastighetsdatabas och ärendehantering. Pondus Pro Ett anpassningsbart system Sida 3 (11)

5

6 Senaste generationen fastighetssystem Pondus Pro är för dig som jobbar med fastigheter. Pondus Pro har utvecklats för proffs av proffs. Nu är det er tur. Att starta upp ett IT-stöd i verksamheten innebär en hel del arbete. Men med Pondus Pro kan ni fokusera på verkställa målsättningarna inom er förvaltning. Vi är era partners i ett verksamhetsperspektiv. Vi hjälper er att genomöra installationer eller implementering i linje med er målsättning. Vi inventerar byggnader och tekniska system, skapar tillsyner och underhållsplaner eller fastighetsdokumentation. Vi medverkar vid intergrationer mot andra system, eller överför befintlig data till Pondus Pro. Med hjälp av lång erfarenhet som teknikkonsulter och utvecklare får vi ert nya system i drift - på era vilkor. Bengt Dahlgren AB är ett av landets ledande konsultbolag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk förvaltning. Kunskapen i våra verksamheter ger oss en unik helhetssyn. Bengt Dahlgren AB Göteborg Stockholm Linköping Malmö Skövde (IBA) Umefast AB har levererat systemlösningar för fastighetsbranschen sedan Våra kunder är statliga, kommunala, industriella och privata bolag runtom i Norden. Vi utvecklar programvaror för fastighetsförvaltning med den senaste IT-tekniken och de smartaste lösningarna Umefast AB Kylgränd 6B, UMEÅ Tfn: , Fax: Pondus Pro Kontaktuppgifter Sida 12 (12)

7 Senaste generationen fastighetssystem Fastighetsdatabas I Pondus Pro bas finner ni den funktionalitet som behövs för att lagra fastighetsdata med dess dokument och behov av rapportuttag. I fastighetsdatabasen ingår alltså förutom registerhållning både en avancerad dokumenthantering och en kraftfull rapportgenerator. Dessutom finns det effektiva funktioner för både analys och sök samt för import och export av data. För att ytterligare förbättra systemets tillgänglighet har vi låtit anpassa gränssnittet för vissa funktioner så de kan nås via mobiltelefon - Pondus Mobile Surf. Givetvis omges allt av ett flexibelt säkerhetssystem med full funktionalitet för användare- och resurshantering. Med FI2 i basen effektiviserar ni både verksamhet och kundnytta Registrering av fastighetsrelaterad information sker i ett organisationsanpassat system enligt FI2 - En standard för att hantera alla former av information som rör fastigheter, så att olika system inom fastighetssektorn kan samverka. Objektsmodellen i Pondus Pro är FI2-strukturerad vilket gör det betydligt enklare att kommunicera med den nya standarden. För att kunna flytta data mellan IT-system har man i FI2 utgått från xml-standarden och skapat branschspecifika märkord för fastighetsinformation. Systemet stödjer import och export av data via FI2xml. Ni sparar således både tid och arbete för såväl interna som externa parter. Infrastrukturell enhet (område) Byggnadsverk Byggdel Utrymmessystem Komponent Utrymme Artikel Fastighet Pondus Pro Fastighetsdatabas Sida 6 (11)

8 Senaste generationen fastighetssystem Struktur och ordning med egna klassificeringar och mängder Lättare att hitta i ett system där allt data är indexerat och sökbart Aldrig tidigare har det varit möjligt med sådan strukturering av data som i Pondus Pro. Ni tillåts att fritt märka era basdatauppgifter och dokument med egna klassificeringar, vilket ger möjligheten till automatisk sammanlänkning av information och presentation i systemet. Stora mängder data kan på detta sätt hanteras för att upprätta planering av underhåll. Som ett exempel kan material klassificerade med AFF-koder matchas med AFF-kodade åtgärder och dokument osv. Dessutom har ni möjlighet att sätta upp era egna definitioner för mängder. Förutom ett antal standardmängder som tex BRA och NTA så är det fritt fram att lägga upp oändligt många mängder. Kanske kan gräsyta eller städyta osv. passa just din verksamhet? En mycket användbar funktion i Pondus Pro är analys och sök. I princip alla poster i Pondus Pro är sökbara tack vare att databasen är indexerad. Ni har möjlighet att fritextsöka i systemet som sedan genererar en träfflista efter aktuell sökning. Sökningen går att begränsa med olika urvalsfilter. Det är till exempel möjligt att låta sökningen ske mot en viss del av systemet. Träfflistan består av ett antal listposter som var och en länkar till ett unikt och överskådligt objektskort eller funktioner i systemet. Smarta objektskort sammanställer prydligt all väsentlig information En mycket användbar funktion i Pondus Pro är de smarta objektskorten som kan sammanställa och visa relaterad information för ett aktuellt objekt. Det kan vara allt från foton och ritningar till energiuppgifter och underhållsplaner. Informationen presenteras överskådligt med kategoriserade flikar. För basobjekten finns även flikar för mängder och klassificeringar vilka bland annat visar summeringar av mängder och klassificeringar för underliggande basobjekt. Objektskort finns för fastighet, registerbyggnad, byggnadsverk, byggdel, platsutrustning, artikel, utrymmes-system, utrymme, resurs, dokument och ärende. Pondus Pro Fastighetsdatabas Sida 7 (11)

9 Pålitlig dokumenthantering med ut- och incheckning samt versionshantering Att snabbt hitta rätt dokument och upprätthålla god ordning på dokumentversioner och uppdateringar skapar stora rationaliseringsvinster och minskar onödiga störningar. För att uppnå dessa vinster krävs ett bra dokumentsystem samtidigt som det är lika viktigt med bra manuella rutiner och ansvarsfördelning. Pondus Pro dokumenthantering är ett utomordentligt verktyg för arkivansvariga likväl som för dem som i sitt dagliga arbete behöver stöd och tillgång till nyttiga verksamhetsdokument. Ni sparar tid genom att Pondus Pro automatiskt skapar mappar för dokument när ni lägger in information i databasen. Ni har även möjligheten att bygga egna dokumentstrukturer. e-post eller SMS vilka filer användaren har utcheckade. Alla tidigare versioner sparas varför det är möjligt att kontrollera ursprungsdokument. Alla dokument kan även klassificeras med en mängd olika klassningar, vilket gör att dokument kan kopplas samman med andra funktioner med samma klassning, vilket också underlättar sökning. Ni kan checka ut och in dokument med automatisk versionshantering. Det loggas vem som gjort ändring och varför. Systemet vet hela tiden vem som checkat ut filen och kan påminna användaren varje vecka via Pondus Pro Fastighetsdatabas Sida 8 (11)

10 Senaste generationen fastighetssystem Full kontroll och uppföljning med Pondus Pro rapportgenerator Med rapportgeneratorn i Pondus Pro får ni ett kraftfullt verktyg för uppföljning och kontroll av er verksamhet. Med hjälp av fördefinierade mallar och stor frihet i att skapa egna, kan ni med enkelhet generera önskvärda rapporter för hela organisationen. En stor nyhet är att det nu är möjligt att abonnera dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis på rapporter till en eller flera e-postadresser. Ni sätter upp ramarna Pondus sköter resten. Det finns flera format att presentera rapporter på: HTML, MHTML, Excel XLS, PDF och Image. Idag har fastighetsinformation i mobiltelefonen blivit basalt Pondus Pro fastighetssystem har blivit ännu mer tillgängligt med den nya funktionen Mobile Surf som en fast del i baspaketet. Mobile Surf är en surfingång där vissa funktioner i systemet kan nås mobilt via mobiltelefoner och handdatorer. Funktionen är i första hand designat för att snabbt och enkelt hitta och komma åt information. Via sökfunktionen kommer man via en träfflista åt grundinformation och sedan vidare till objektskorten för ytterligare information. Start Bas Fel Sök Felanmälan F , Aktiv Grunddata Status Aktiv Beskrivning Felanmälan utrymmessystem; Ansvarig Roland Josefsson Resurs Prominensen AB Aviseringsdatum Klar senast Avrapporterat datum Kund Ansgar Bjarnaursson (K0FB00-005) Position Utrymmessystem: Information Kontaktperson Ansgar Bjarnaursson Kontaktperson (tel) , , Kontaktperson (e-post) Fakturanamn Ansgar Bjarnaursson Fakturaadress Huvudnyckel Ja Anmält av Ansgar Bjarnaursson Anmält av (tel) , , Anmält av (e-post) Ärendetext Problem med luftpump. Kommentar Registrerade användare har även möjlighet att titta på sin egen ärendelista. Ärenden eller annan data kan inte ändras via surfingången men däremot är det enkelt att mejla vidare dokument eller annan information från ett objektskort. För att kunna redigera information mobilt, till exempel att kvittera arbetsorder etc., krävs tilläggs-modulen PDA Sync för handdatorer. Pondus Pro Fastighetsdatabas Sida 9 (11)

11 Skapa egna ärendeprocesser och minska behovet av kostsamma systemanpassningar En av Pondus Pro s kraftfullaste funktioner är det interaktiva verktyget för att bygga och påverka ärendehantering. Nu kan ni göra anpassningar själva och föra in era egna arbetsprocesser i systemet. I ett interaktivt gränssnitt släpar ni in block med steg och händelser och kopplar samman er önskade process (se ovan). Hantering av felanmälningar, tillsyner, underhåll, besiktningar eller andra händelser hanteras lika tillförlitligt vid varje tillfälle enligt uppsatt process. Systemet har oanade möjligheter och ni sätter själva gränsen för hur omfattande era processer ska vara. Med enkelhet kan man mellan varje steg lägga händelser som återrapportering via e-post till felanmälare, tekniker eller driftansvariga. I processen kan ni också lägga in tidskontroller som t.ex. styr bevakning av ärendeprocessens vägval. Med andra ord får ni full kontroll på era ärenden och därmed kvalitetssäkrar er förvaltning. Genom ärendetavlan kan sedan användare smidigt titta på sina jobb och utläsa status. Tavlan är filtrerbar och kan till och med styras av behörighet så att endast de egna jobben visas. Ärenden kan markeras för specialbevakning vilket ger användaren signaler om vad om senast hänt med det aktuella ärendet. Pondus Pro Fastighetsdatabas Sida 10 (11)

12 Pondus Pro är för dig som jobbar med fastigheter Pondus Pro har utvecklats för proffs av proffs. Nu är det er tur. Att starta upp ett IT-stöd i verksamheten innebär en hel del arbete. Men med Pondus Pro kan ni fokusera på att verkställa målsättningarna inom er förvaltning. Vi är era partners i ett verksamhetsperspektiv. Vi hjälper er att genomföra installationer eller implementering i linje med er målsättning. Vi inventerar byggnader och tekniska system, skapar tillsyner och underhållsplaner eller fastighetsdokumentation. Vi medverkar vid integrationer mot andra system, eller överför befintlig data till Pondus Pro. Med hjälp av lång erfarenhet som teknikkonsulter och utvecklare får vi ert nya system i drift - på era villkor. Bengt Dahlgren AB är ett av landets ledande konsultbolag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk förvaltning. Kunskapen i våra verksamheter ger oss en unik helhetssyn. Bengt Dahlgren AB Göteborg Stockholm Linköping Malmö Skövde (IBA) Umefast AB har levererat systemlösningar för fastighetsbranschen sedan Våra kunder är statliga, kommunala, industriella och privata bolag runtom i Norden. Vi utvecklar programvaror för fastighetsförvaltning med den senaste IT-tekniken och de smartaste lösningarna. Umefast AB Kylgränd 6B, UMEÅ Tfn: , Fax: Sida 11 (11)

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

12 BÄSTA TIPSEN. för effektivare förvaltning

12 BÄSTA TIPSEN. för effektivare förvaltning TEMA Fastighetssystem och automation 12 BÄSTA TIPSEN för effektivare förvaltning De stora pengarna ligger i de små åtgärderna. Ofta krävs det inga enorma investeringskostnader för att förbättra driftnettot

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna! IT Scanning Copy Print Eliminera fakturapärmarna! 1 Hur vore det att halvera fakturabetalningarna? Vi menar då inte beloppen som sådana, men väl arbetet och kostnaden för själva hanteringen av leverantörsfakturorna.

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem magazinevår 2015 Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när SÖS byggs om Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer