EN DEL AV DIGITAL HÄLSA. Idéverkstad #3 / 28 april 2015 / Sliperiet, Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN DEL AV DIGITAL HÄLSA. Idéverkstad #3 / 28 april 2015 / Sliperiet, Umeå"

Transkript

1 EN DEL AV DIGITAL HÄLSA Idéverkstad #3 / 28 april 2015 / Sliperiet, Umeå

2 Det finns verkligen oanade möjligheter med både visualisering och simulering, och faktiskt har användningsmöjligheterna färre begränsningar än vår fantasi många gånger. Vårens tredje Idéverkstad, inom ramen för Västerbottens innovationsprocess Innovationsloopen, genomfördes i Umeå den 28:e april. Den här gången i samarbete med Innovationsslussen och tillsammans med svenska och internationella studenter, forskare, entreprenörer, vårdpersonal, designers och politiker. Platsen var Sliperiet, träffpunkten på Konstnärligt Campus för nya samarbeten. Temat för dagen var Digital Hälsa ett alltid högaktuellt område. Sjukvården är en jätteindustri i Sverige, när 20 procent av landets ekonomi består av vårdrelaterade intäkter och utgifter. Digitaliseringen och effektiviseringen av vården blir därför ett fokusområde, inte minst i Västerbotten, där Innovationsslussen i flera år arbetat progressivt med nya innovationsprocesser. När: 28 april, 2015 IDÈVERKSTAD #3 Vad: Workshop i regi av Innovationsloopen/Innovationssluss Norr. Var: Sliperiet, Konstnärligt Campus Vårdsektorn är ett massivt område och därför är vi på Vinnova givetvis starkt engagerade inom en rad områden. Vi har satt ihop en grupp från flera avdelningar som särskilt ska utreda hur vi ska arbeta med de här frågorna i framtiden. En del i det är att komma hit och se hur ni gör i Västerbotten, som jobbat med Innovationsloopen i några år. Inspiration utifrån Idéverkstaden inleddes traditionsenligt med ett inledande inspirationspass. Den här gången med en handfull profiler; Peyman Kelk, universitets lektor och specialisttandläkare, berättade om sina visioner kring en 3D-bioprinter som ett nytt verktyg inom medicin. Helena Lindgren Universitetslektor, vid Institutionen för datavetenskap, talade om hälsobegreppet och personanpassad egenvård, Innova tionsslussens representanter, Tomas Ett område med möjligheter Hur: Workshop över heldag i fyra grupper Gustafsson och Carl-Johan Orre, lyfte vikten av att föra Workshopen på Sliperiet 3D-tekniken närmare vanliga riktade specifikt in sig på 3D-teknikens möjligheter att effektivisera och förbättra Varför: Syftet är att utveckla produkter och tjänster som med hjälp av modern teknik effektiviserar och människor, de som i slutändan ska använda sig av produkterna och tjänsterna. vården. förbättrar vården. Inspiratör senare under Det finns verkligen oanade dagen var också Beatriz möjligheter med både visualisering Axelsson, till vardags med och simulering IGIS i Lycksele, som driver en och faktiskt har användningsmöjligheterna färre informationskampanj kring normkritisk innovation, begränsningar än vår fantasi många gånger. Den ett tankesätt som även vävs in i länets innovationsprocesser. här dagen är ett steg mot att identifiera områden Inspirationen under varje Idéverkstad och utmaningar som kan vara behjälpt av den här ska tillhandahålla både bakgrund och aktuell status, typen av teknik redan idag, sa Torbjörn Johansson, goda exempel och tekniska realiteter, och på så projektledare för Innovationsloopen. sätt ge uppslag på vilka vägar grupperna kan välja. Torbjörn fick medhåll av Vinnovas Det finns massor man kan göra redan nu. Skriva re pre sentant i Idéverkstaden, Linda Swirtun: ut skräddarsydda skenor, gips eller varför inte en

3 hjälm för ett barn med balanssvårigheter? Barn växer och det är dyrt att hela tiden kunna leverera en protes eller ett skydd för en individ som fortfarande växer, här skulle 3D-printing kunna revolutionera processerna och dessutom spara enorma mängder pengar, förutsatt att vi kan öka tillgängligheten till tekniken, sa Thomas Gustafsson. Den utmaningen, hur gemene man kan få tillgång till 3D-teknik, var ett ämne som dök upp flera idéer till nya hälso- och sjukvårdskoncept baserade på den nästa generationens digitala teknik. Vad betyder då det? Thomas Gustavsson, projektledare för Innovationssluss Norr och en av workshopens gruppledare: 3D-tekniken har börjat spela en roll, men vi tror att det mesta finns kvar att göra och jag tror att vi tillsammans här kan komma med ett par idéer som tar 3D-printing vidare och förbättrar sjukvård gånger under dagen. Hur ser interfacet ut och hur kan vi förbättra det? Så att vanliga medborgare, ibland patienter, kan komma åt den här tekniken och bidra till utvecklingen? Att en idé och en inscannad ritning idag måste passera ett CAD-program identifierades som en trång sektor och någonting att adressera för att få fler involverade och engagerade. Tydlig utgångspunkt i 3D-teknik Briefen som de fyra grupperna hade att förhålla sig till löd som följer: Utvecklingen inom digital 3D-teknik ger helt nya förutsättningar för att förbättra utfall och effektivitet inom framtida hälsooch sjukvård. Det finns idag ett flertal digitala 3D-tekniker och koncept inom visualisering, printing och simulering till stor del oprövade som redan nu har potential att lyfta hälso- och sjukvård till nästa nivå. I kombination med sensorer kan de skapa enorma möjligheter för en accelererad utveckling av området Digital Hälsa i en nära framtid. Syftet med denna Idéverkstad är att samskapa både lokalt men även globalt. Små lösningar kan tillfredsställa väldigt stora behov, överallt i världen därför är vården ett särskilt spännande område att jobba kring. Sliperiet Workshopen hölls i Umeås senaste mötesplats och centrum för teknik och kreativitet Sliperiet på Konstnärligt Campus, och alla deltagare fick en rundvandring i Sliperiets FabLab under lunchen. Här finns det mesta en entreprenör eller student kan önska sig för att provtrycka en idé och visualisera den med allt från konsument-3d-printar, till mer avancerade maskiner för av fräsning och en industriprinter som kan användas i alla typer av medicinska applikationer. Här möts varje vecka alla typer av människor och professioner. Vi har professorer, studenter och företagare som möts här i sina ansträngningar att ta idéer till den fysiska världen. Därför passar det väldigt bra att en Idéverkstad från länets innovationsprocess hålls här. Innovationsloopen handlar om co-creation

4 och den här platsen är den inställningen i en fast och fysisk form, sa Marlene Johansson, director på Sliperiet. Vinnova tror på digital hälsa Innovationsloopen har under flera år haft stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och det ömsesidiga intresset är fortfarande stort, inte minst i fråga om framtida vårdlösningar. Vinnova har 10 personer som jobbar enbart med Digital Hälsa. Det är jätteviktigt att vi adresserar de här frågorna i Sverige inför framtiden och därför gör också Vinnova en rad olika saker, liksom ni här i Västerbotten, för att möta de utmaningarna och komma upp med nya lösningar, kommenterade Linda Swirtun, som även deltog i grupparbetet. Väldigt kul och spännande sätt att jobba på. När jag kom hit i morse och såg agendan för dagen tänkte jag för mig själv det här hinner vi aldrig med, men det har ju visat sig att det gjorde vi visst, sa Linda. Sliperiet följer med till Lycksele Nästa steg i innovationsprocessen är att de starkaste idéerna från Digital Hälsa slussas vidare till Mötesplats Lycksele, där de ska förädlas vidare till prototyper. Med uppe i Lycksele finns också Sliperiet, om än i mobil form. Vi kommer att sätta upp ett litet FabLab i Lycksele, ett makers space, där alla deltagare och grupper kan testa utrustningen, labba och visualisera hur den idé de jobbar med kommer att te sig i verkligheten, sa Marlene. Det är väldigt viktigt att få se fysiska versioner av saker man tänkt ut att kunna ta och känna på de här utskrifterna och se om de går att förbättra ytterligare. Från hjärna till hand och sen gärna tillbaka upp igen i en loop som hela tiden förbättrar de idéer och lösningar vi jobbar med, avslutade Torbjörn Johansson. Open Health Det saknas koordinering inom 3D-teknikområdet mellan forskning, innovationsutveckling och samhällsdrivna rörelser. Dessa intressegrupper har på varsitt håll tagit fram nya användningsområden och därför finns stor potential i att samla dessa krafter och gemensamt utveckla den framtida hälsovården. För detta krävs en administrerande kraft som sätter upp nya spännande möten och samarbeten. Open Health kan ses som en utveckling av den verksamhet som idag finns i Sliperiet i Umeå där en ny hälsogren öppnas med t ex en bio-3d-printer. Här skulle allmänheten ges möjlighet att vara med i utvecklingen, komma med input eller fungera som testpersoner. Open Health vill utöver dessa typer av resurskoordinering uppmuntra möten genom ämnesspecifika föreläsningar eller workshops i syfte att införa mer 3D-teknik i hälsovården och vidga samarbetsytan. DSVB Data & System Världsbank med den konkreta försäkringstjänsten e-me Data är den nya valutan för ett rikare och hälsosammare liv och därför behöver världen en Data-och System VärldsBank. DSVB kommer att övervaka regleringar och lagar som relaterar till transaktioner och beslut om datavalutan på bas av nationella och internationella lagar. Grundläggande värdering för DSVB är att: Individen har en rätt att känna till vad som registreras om hen som individ eller grupp av individer. I lagar och avtal som övervakas av DSVB regleras även vilka data som en individ eller grupp individer kan godkänna att lämnas ut till olika dataprocessande och analyserande företag och myndigheter. Lagar och avtal som övervakas av DSVB ligger öppet tillgängliga inklusive förarbeten politiska beslut och fortlöpande dialog. Individen kan även låta konkurrerande företag med andra tjänster ta del av de data som samlas i konto.

5 3D Kiosk Möjligheterna med 3D är inte särskilt välkända inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det är både en utmaning och en stor möjlighet. Dessutom är interfacen inte alldeles enkla idag (t ex de som vill printa i 3D behöver kontakter och kunskap om CAD bl a annat). 3D Kiosk vill ändra på det. Den ska skapa affärsmöjligheter kring 3D-tekniken och förbättra hälso- och sjukvård genom att tillgängliggöra teknik och kunskap för både personal och patienter. 3D Kiosk är en mobil enhet, likt en gammal bok-buss eller som en pop-up-butik. Nästa steg handlar bland annat om att identifiera lågt hängande frukt, dvs produkter inom sjukvårdssektorn som är väldigt kostsamma och custom made vilka borde vara särskilt lämpade för 3D-printing. UC3D (Umea Centre to Create, Collaborate & Cure) UC3D strävar efter att vara en nod i Norden för Digital Innovation inom framtiden hälsosektor. Centret kommer att attrahera både privata och offentliga intressenter under samma tak för att positionera Umeå som en pionjär inom innovation sjukvård med spetsteknik i 3D-utskrifter. Centret ska ha tre breda inriktningar: 1. Infrastruktur och tekniskt stöd Spetsteknologi (Hardware & Software) som är tillgänglig ger berörda parter möjlighet att bygga och utveckla produkter, koncept och forskningsidéer. 2. Behörighet och kommersialisering Centret skulle tillåta väl utvecklade koncept och idéer att testas, utvecklas och marknadsföras. 3. Kunskap och kompetens Centret ska agera som en kunskapsbank, och på plats vidareutbilda såväl elever som privatpersoner, branschmänniskor och företag. Målet är att skapa en talangpool av innovatörer inom digital hälsa. KONTAKTPERSONER FÖR IDÈVERKSTADEN DIGITAL HÄLSA Tomas Gustafsson Innovationssluss Västerbotten Nico Allergren Dohi Agency Carina Eriksson Region Västerbotten

EN DEL AV. Social Inkludering. Idéverkstad #4 / 7 maj 2015 / Dohi, Umeå

EN DEL AV. Social Inkludering. Idéverkstad #4 / 7 maj 2015 / Dohi, Umeå EN DEL AV Social Inkludering Idéverkstad #4 / 7 maj 2015 / Dohi, Umeå Om vi alla hjälps åt och drar åt samma håll, då kommer vi att lyckas. Men det räcker med fina ord nu, det räcker med teori nu måste

Läs mer

Smarta samhällen. Idéverkstad#2 / 24 Mars 2015 / Skellefteå

Smarta samhällen. Idéverkstad#2 / 24 Mars 2015 / Skellefteå Smarta samhällen Idéverkstad#2 / 24 Mars 2015 / Skellefteå Smarta samhällen är ett fokusområde idag många utlysningar och forskningsprojekt handlar just om det men viktigare än smart är nog ordet samhälle

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Samarbeten som skapar ömsesidig nytta Linnéuniversitetets studenter och forskare

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign design reportage research #1.12 swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign REspektingivande Design center Bättre hälsa med mer design Swedish Design Research Journal ges ut

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer