Slutrapport Innovationsloopen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Innovationsloopen 2014"

Transkript

1 Slutrapport Innovationsloopen 2014 Inledning och bakgrund Innovationsloopen genomfördes fullt ut i en planerad årscykelform under 2014 med syftet att utveckla den till en stark generisk och replikerbar innovationsplattform för kommande årliga loopar, med övergripande tema hämtat från den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Temat för 2014 var Kulturdriven tillväxt. Innovationsloopen bygger på kunskaper och erfarenheter från genomförd Mötesplats Lycksele 2013 som integrerades med VINNOVA projektet PIDoT med utvecklingsverkstäder och två förberedande event, pre-event. Innovationsloopen 2013 utvidgades 2014 till en loop med ny struktur för att ta Idé till Prototyp till marknadsmässig Tjänst/Smart produkt/process. Strukturen för årscykeln 2014 omfattade tre huvudsteg med förberedande sk Idéverkstäder för att skapa underlag och teman för steg 2 Utvecklingsverkstäderna med Maker s Lab på Mötesplats Lycksele och uppföljande steg 3 Efterbrännkammare med Företags/ Marknads-verkstäder för att ge stöd för grupper och framtagna prototyper/demonstratorer att komma till ny verksamhet i befintliga publika organisationer/företag eller som nya företag eller som samhällsintroducerade tjänster. I första steget Idéverkstäderna samarbetar individer i olika åldrar med olika organisationer och företag för att analysera givna temaområden och komma upp med tänkbara förbättringar och nya lösningar. Här skapas de bästa förutsättningarna för samskapande och i den atmosfären skapas bra team och samarbeten över alla gränser. Grupperna sammansätts tvärvetenskapligt och samlar studenter och seniorer, forskare och entreprenörer, designers, experter, programmerare, beslutsfattare och tjänstemän. Samma gruppstruktur används i Utvecklingsverkstäderna på Mötesplats Lycksele. Strukturen har innovationsnavet Mötesplats Lycksele och kompletteras/hålls ihop av den fasta mötesplatsen, starteventet och kick-offen Västerbotten på Grand hotell seminarium/workshop under Västerbotten i Almedalen - uppföljning, information om uppnådda resultat, mm internationell workshopbaserad konferens med brett tema och internationell koppling till Innovationsloopen. Syften och mål Innovationsloopen bygger på publik innovation, Private-Public-Partnership (PPP) och samskapande medborgardriven innovation inom offentlig sektor för tillväxt. Innovationsloopen syftar till att vitalisera regionen, dess attraktionskraft och innovationsklimat för att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang, kunskapsutveckling och möten i en dynamiskt föränderlig miljö där kreativitet, idéer och innovationer emergerar. planeras bli en årlig återkommande strukturerad innovationsprocess med olika teman tagna från Region Västerbottens Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) utvecklas till en replikerbar plattform och process som kan återanvändas både för Region Västerbotten och andra intresserade organisationer. Forskningsbakgrund Under de senaste åren har ett antal framgångsrika initiativ inom integrerade innovations- och utvecklingsprocesser kommit fram, drivna av samarbete och deltagare med olika bakgrund, kompetens och intressen. Bränslet har varit

2 2 medborgares behov av nya samhällslösningar för ett bättre leverne. Samskapande tillvägagångssätt som: CO-thinking omfattande CO-design, CO creation, CO-construction och CO-innovation har format processramen. Innovationsloopen har använt CO-thinking paradigmet med Mötesplats Lycksele med Utvecklingsverkstäder som ett nav omfattande medborgarinnovation och innovation inom offentlig sektor. Innovationsloopens bordebilder beskriver önskvärda situationer där nya arbetssätt, metoder och ny teknik och erbjuds och tillämpas. Bordebilder baseras och utvecklas från problembeskrivningar från i dag och kan innehålla hälsoaspekter, nöjesaspekter, tävlingsaspekter, ekonomiska aspekter, kulturella och konstnärliga aspekter och lärande aspekter i en unik sammansättning. Samskapande miljöer tar utgångspunkt i livssituationer beskrivna i bordebilder. Utvärderade och prioriterade bordebilder processas inom Innovationsloopen för implementation på en offentlig och/eller privatmarknad. Resultat och erfarenheter Innovationsloopen är nu replikerbar, paketerbar och är lätt att anpassa till andra nationella och interna tionella regioner. Den ger en stabil grund och process för nästa planerade steg Innovations loopen 2.0 med höjd ambitionsnivå för bl a spridning och behovs- och medborgarstyrd innovation för det framtida samhället. Vi integrerar erfarenheter och feedback från deltagare och samarbetspartners i Innovationsloopen samt de synpunkter och respons vi fick vid vår internationella konferens november Innovation Loop Live - Prototyping the Open Society, se I Loopen 2014 ingick (och ingår 2015) ingår de fixa mötesplatserna: Västerbotten på Grand Hotell som har arrangerats som ett årligt återkommande event sedan 1991, där länets kommuner, organisationer, företag visar upp sig i seminarier, workshops samt officiella och inofficiella möten. Västerbotten i Almedalen har arrangerats som ett årligt återkommande event sedan 2011, där länets kommuner, organisationer, företag samlas för seminarier, workshops samt officiella och inofficiella möten. Mötesplats Lycksele arrangerades första gången 2012 och är en årligt återkommande mötesplats för samskapande innovation, huvudevent och motor i Innovationsloopen, fr o m 2014 med ett integrerat Maker s Lab/Space. Vi har inlett samarbete med Jämtland och Österbotten, Finland och avser att förlägga Idéverkstäder där under Vi har en uttalad ambition från representanterna från Nederländerna, Italien, Estland, och Irland, som deltog i konferensen Innovation Loop Live i Umeå, om ett H2020 samarbete. Vi har påbörjat arbetet och har i vår grupp 2 erfarna personer med mångårig erfarenhet av kommissionen som experter och utvärderare. Vi har pågående diskussioner med Västernorrlands län och Kommunförbundet Västernorrland om innovationssamarbete. Resultat Innovationsloopen i punktform Övergripande tema: Talang för tillväxt: 2 förevent/workshopar teman Framtidens hälsovård & Ungt Entreprenörskap, Utvecklingsverkstäder enligt modellen PIDoT- Do-tank på MPL, med 64 deltagare i 7 kompetens- och åldersmixade lag/ grupper, vanliga medborgare, experter, forskare, beslutsfattare, studenter och pensionärer

3 3 7 prototyper för innovativa publika tjänster utvecklades på 2 dagar inom områ dena Framtidens Hälsovård (3), Lärande (1) och Ungt entreprenörskap. De tre inom Framtidens hälsovård rankades högst Uppföljning och support via Almi företagspartner, Uminova Innovation, Dohi Sweden ledde till att ett företag Umani Group bildades för att utveckla den högsr rankade prototypen Health Avatar, en visualiserad interaktiv patientjournal samt att en av de andra hälsoprototyperna vidareutvecklades och används på en vårdcentral i Västerbottens inland Medverkat i konferenserna echallenges 2013, Sundsvall 42, Utvecklat webbsite Mötesplats Lycksele Övergripande tema: Kulturdriven tillväxt 4 Idéverkstäder (workshopar) med teman Medborgardriven samskapande journalistik, Framtidens Hälsovård, Hälsooch sportregion Västerbotten och Tjänster för framtidens inland gav ca 30 utvecklingsbara idéer, varav 8 valdes ut och gick vidare till Utvecklingsverkstäderna på Mötesplats Lycksele Utvecklingsverkstäder enligt en vidareutvecklad Do-Tank-modell (PIDoT)med ett sk Maker s Lab med 3D-skrivare och elektronik på Mötesplats Lycksele 7 utvecklade prototyper, de tre högst rankade (deltagar + publikomröstning) Movemate (innovativ hälso-och träningsapp), Gear You Fear (innovativ metod för fobi-behandling) och Real Stories (tjänst för medborgardriven journalistik), övriga, Lyckligare kommuner (spel för ungdomar som kan ge förslag till stadsplanering, hitta och skapa egna evenemang), ACIstore (On-line shopping på nytt sätt för landsbygd) m fl Företagsverkstad draknäste ledde bl a till att Movemate, ACI-store, och Real Stories gick vidare till Pilotprojedkt inom VINNOVAs Mötesprojekt som piloter för undersökning av marknadspotential och kommersialiseringsmöjligheter. Internationell innovatíonskonferens i ett nytt format Innovation Loop Live Prototyping the Open Society, 50 deltagare under 1.5 dagar 10 internat inspirationsföreläsare och avslutande komprimerad utvecklingsverkstad Påbörjat samarbete med Region Jämtland och Österbotten, Finland H2020 diskussioner med Nederländerna, Italien, Estland, Irland och Finland, siktar på ett call med deadline , konsortiebildning mm pågår. Medverkat i konferenserna presentation i Bryssel februari, Innovation and Public Sector, IST Africa, Mauritius maj 2014 med paper och presentation, ECIS juni, Tel Aviv samarrangerad workshop, Offentliga rummet i maj med presentation, Almedalen 2014 med seminarium Arrangerade och ledde internationell innovationskonferens i Umeå november Innovation Loop Live Prototyping the Open Society. Vidareutvecklat webbsite Mötesplats Lycksele samt Utvecklat engelsk webbsite

4 4 Parter och roller Projektägare och koordinator: Region Västerbotten Projektledare/projektkoordinator: Thomas Hartman, Region Västerbotten Bitr/Operativ projektledare: Torbjörn Johansson, Innovation Impact Eventansvarig: Carina Eriksson, Region Västerbotten Forskningsansvarig: Olov Forsgren, Stockholms Universitet/CIRN, särskilt ansvar för följeforskning och samskapande metodik och process samt att proaktivt och konkret omsätta CO-thinking paradigmet i Innovationsloopen Metodansvarig Utvecklingsverkstad: Lars Albinsson, Maestro Management Kommunikations-/Informationsansvarig: Dohi Sweden Koordinering internationell konferens, projektledning, koordination, ansvar för arrangemang av internationell konferens, grupp: Thomas Hartman, Olov Forsgren och Torbjörn Johansson (smk) med stöd av Lars Albinsson Projektparter Innovation Impact: Ansvarig för övergripande operativ projektledning. Impact har förutom operativ projektledning arbetat med successiv koncept- och processutveckling baserad på medverkan samt synpunkter och feedback från samarbetspartners, och deltagare i de olika Idé-/Utvecklings-/ Företagsverkstäderna dels via diskussioner och enkäter engagemang av mentorer och coacher, rekryteringsfrågor särskilt studenter, framtagande av briefer/teman/bordebilder för verkstäderna i samarbete med Dohi ansökningar och tilläggsfinansiering för innovationsutvecklande nya aktiviteter/ event i samarbete med forskningsansvarige Olov Forsgren resultatspridning, medverkan och presentation på nationella och internationella konferenser i samarbete med forskningsansvarige Olov Forsgren, bl a Innovation and Public Sector (EU/H2020), IST Africa Mauritius, ECIS 2014 Tel Aviv, Offentliga Rummet 2014, Swedbanks tillväxtdagar Umeå 2014, Tillväxtverkets konf Impact of Culture, slutkonf för E-COOP (Interreg IV), Coompanions seminariedag Medborgardriven Tillväxt, mm arrangerade den första Innovation Loop Conferences Innovation Loop Live Prototyping the Open Society i samarbete med forskningsansvarige Olov Forsgren och Dohi ansvar för genomförande/processledning av Utvecklingsverkstäderna i samarbete med Dohi, med metod- och processtöd av Maestro Management konsortiebildning, analyserat call för H2020-ansökan, partnersök mm I arbetet med processinriktat stöd i anslutning till projektet och framtida inriktningar för att stödja huvudmannen Region Västerbottens Kommunikationsenhet med rådgivning och strategiska, taktiska, operativa insatser har Impact anlitat underkonsulten Adaptive Strategy Group Sweden AB (ASG). ASG har: fokuserat på att förbereda fortsättningsaktiviteter mot traditionella strukturer, finansiärer och internationella aktörer utanför den medverkande forsknings- och projektmiljön arbetat inriktat mot framtida urval av länder som borde finnas i internationalisering av Innovationsloopen. tagit initiativ gentemot de strukturer som

5 5 på övergripande nivå stödjer arbetet med innovationssystem, forskningscentra och Science Parks. givit råd och förslag till möten mellan traditionella och tänkbara finansiärer på projektnivå som gränssnitt mellan Innovationsloopen och de traditionella systemen för finansiering av innovationer i regionen. arbetat med att koppla Innovationsloopen till traditionella strukturer inom internationellt arbete med fokus utrikesministerier och ambassader i Centraleuropa för ökat deltagande och engagemang för nästa årscykel för Innovationsloopen kvalitetsgranskat, som deltagande följare, medverkande nätverk av ambassader och beskickningschefer på Västerbotten på Grand under 2015 Dohi Sweden: Ansvarig för kommunikation/information, utveckling av mediaplattform för medborgare, uppföljning och dokumentation, ansvar för coachning under utvecklingverkstäderna tillsammans med Maestro management och Innovation Impact. Strategi: medverkan i strategiskt utveckling av Innovationsloopen - konceptutveckling, årscykeln, marknadsstrategi och positionering, samt koordinering, information, presentation och förankring hos samarbetspartners. Planering: medverkan i planering av Innovationsloopen idé-/utvecklings-/ företagsverkstäder, innovationskonferensen Innovation Loop Live samt loopens hackaton BootUp. Medverkan i budgetering, tidplanering och eventplanering av Västerbotten på Grand Hôtel. Genomförande medverkat i genomförande av eventen inom Innovationsloopen - deltagarrekrytering, framtagande av briefer, workshop-processer, minut-för-minut planering av events, processledning, inspirationsföreläsningar. Dokumentation och marknadsföring medverkat i dokumentation och marknadsföring av Innovationsloopen och dess delar. Produktion av foto, rörlig bild, artiklar och rapporter, publicering på egna webbplatser och sociala medier samt PR mot lokala/regionala media och andra målgrupper. Maestro Management: Metodik-/processtöd och konceptutveckling av Utveckl- ingsverkstad/pidot samt medverkan i internationellt nätverksbyggande för Innovationsloopens nästa steg. Landstinget i Västerbottens län: medverkat med eget arbete i arrangemang och deltagande i Idé-/Utvecklings-/Företagsverkstäder samt Mötesplats Lycksele, Almedalen och Västerbotten på Grand. Innovationsloopen har anlitat: underkonsulten Dr Anders Hjalmarsson, Victoria institutet, Göteborg för uppföljande enkätundersökningar och utvärdering samt för support únder Utvecklingsverkstäderna på Mötesplats Lycksele. Länkar för mer information Slutrapporten kompletteras senare med en publikation och en digital informationssite.

Smarta samhällen. Idéverkstad#2 / 24 Mars 2015 / Skellefteå

Smarta samhällen. Idéverkstad#2 / 24 Mars 2015 / Skellefteå Smarta samhällen Idéverkstad#2 / 24 Mars 2015 / Skellefteå Smarta samhällen är ett fokusområde idag många utlysningar och forskningsprojekt handlar just om det men viktigare än smart är nog ordet samhälle

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE PEAK

VERKSAMHETS BERÄTTELSE PEAK VERKSAMHETS BERÄTTELSE PEAK INNOVATION 2013 INNEHÅLL PEAK INNOVATION 1 Peak Innovation är Jämtlandsregionens framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv och ska stimulera forskning och affärsutveckling

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

EN DEL AV. Social Inkludering. Idéverkstad #4 / 7 maj 2015 / Dohi, Umeå

EN DEL AV. Social Inkludering. Idéverkstad #4 / 7 maj 2015 / Dohi, Umeå EN DEL AV Social Inkludering Idéverkstad #4 / 7 maj 2015 / Dohi, Umeå Om vi alla hjälps åt och drar åt samma håll, då kommer vi att lyckas. Men det räcker med fina ord nu, det räcker med teori nu måste

Läs mer