Johannishus skola. Särskild utredning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Blekinge museum rapport 2012:21 antikvarie Arwo Pajusi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johannishus skola. Särskild utredning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Blekinge museum rapport 2012:21 antikvarie Arwo Pajusi"

Transkript

1 Johannishus skola Särskild utredning Hjortsberga socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2012:21 antikvarie Arwo Pajusi

2

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 ID TYP DJUP m BREDD m FYLLNING MILJÖPROVKOLPROVFYND ANMÄRKNING 1 Stolphål 0,20 0,35 Brun humös sand med kolinslag BM Grop 0,10 0,30 Brun humös sand 3 Stolphål 0,32 0,30 Brun humös sand Ja 11 Konisk profil 7 Stolphål 0,28 0,40 Brungrå humös silt Hårt packad 8 Stolphål 0,18 0,33 Ljust brungrå humös siltig sand Stenpackning i övre del 10 Stolphål 0,18 0,35 Brun sand med grusinslag 12 Utgår Djurgång 13 Stolphål 0,30 0,60 Ljust brungrå humös siltig sand Ja, C14 5, 8, 10 Takbärare?, CAL AD 15 Stolphål 0,12 0,28 Gråbrun humös sand 17 Härd 0,18 1,22 Kraftigt sotig humös sand Ja 12, Stolphål 0,21 0,35 Brungrå humös silt-sand Ja 20 Härd 0,15 0,65 Kraftigt sotig humös sand Ja Ställvis konc av sot 21 Stolphål 0,28 0,43 Ljust brungrå humös siltig sand Ja Ja 3 Skörbrända stenar samt kollinser i fyll. 22 Utgår 23 Härd 0,18 0,80 Svart fet sotig sand Ja, C14 4, 9 CAL BC 24 Utgår 25 Stolphål 0,10 0,12 Gråbrun humös sand/silt 26 Härd 0,10 0,40 Sotig humös sand,ställvis konc. 27 Stolphål 0,17 0,20 Gråbrun humös sand 28 Stolphål 0,10 0,30 Brungrå humös sand/silt 29 Härd 0,27 0,40 Svart fet sotig sand Ja Stenar i ytan. Intill härd Härd 0,22 0,90 Svart sotig sand, mycket kol Ja 6 Rikligt med skörbränd sten 31 Stolphål 0,11 0,20 Gråbrun humös sand 32 Grop 0,60 1,40 Mörkbrun humös sand, kollinser Ja, C14 1, 2, 7 CAL BC 33 Härd 0,35 1,20 Sotigt sandlager under detta.. Ja är ett mörkbrunt humöst lager 34 Stolphål 0,14 0,18 Svart sotig sand Ja 35 Stolphål 0,10 0,30 Gråbrun sand 36 Stolphål 0,80 0,15 Brun humös sand En m S om Härd 0,18 0,90 Fet svart sand, kolinslag Ja, C14 Häradsvägen, CAL BC A Härd 0,15 0,25 Brun humös sand med kolinslag Intill och S om AH 30 B Härd 0,32 1,30 Fet svart sand, kolinslag, 15 Under detta mörkbrunt sandlager 7

9 8

10 9

11 10

12 VEDLAB Vedanatomilabbet Vedlab rapport 1269 Vedartsanalyser på material från Blekinge, Hjortsberga sn. Johannishus 1:2. Adress: Telefon: Bankgiro: Organisationsnr: Kattås 0570/ GLAVA E-post:

13 VEDLAB Vedanatomilabbet Vedlab rapport Vedartsanalyser på material från Blekinge, Hjortsberga sn. Johannishus 1:2. Uppdragsgivare: Arwo Pajusi/Blekinge museum Arbetet omfattar fyra kolprov från undersökningar av boplatslämningar vid Johannishus skola. Proverna kommer från två härdar, en grop och ett stolphål. De innehåller kol från al, björk, lind och ek. Proven från A 23 och 32 kan ge dateringar med hög egenålder. De två andra proverna bör ge mer tillförlitliga dateringar. Analysresultat Anl. ID Anläggningstyp Provmängd Analyserad mängd Trädslag 13 0,4g 0,3g 20 bitar Al 2 bitar Björk 3 bitar Lind 15 bitar Utplockat för 14 C-dat. Al 5mg 23 Härd 9,9g 7,2g 30 bitar Ek 30 bitar Ek 55mg 32 <0,1g <0,1g 3 bitar Ek 3 bitar Ek 8mg Härd vid skolinfart 0,1g <0,1g 2 bitar Al 1 bit Björk 1 bit Al 27mg Övrigt Hoppas ni är nöjda med arbetet! Erik Danielsson/VEDLAB Kattås GLAVA Tfn: 0570/ E-post: De här trädslagen förekom i materialet Art Latin Max Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt ålder Al Gråal Klibbal Alnus sp. Alnus incana Alnus glutinosa 120 år Klibbalen är starkt knuten till vattendrag. Gråalen är mer anpassningsbar Motståndskraftigt mot fukt. Brinner lugnt och ger mycket glöd. Klibbalen kom söderifrån ca 5000 f.kr. Gråalen vandrar in norrifrån ett par tusen år senare Björk Glasbjörk Vårtbjörk Ek Betula sp. Betula pubescens Betula pendula Quercus robur 300 år Glasbjörken är knuten till fuktig mark gärna i närhet till vattendrag. Vårtbjörken är anspråkslös och trivs på torr näringsfattig mark. Båda arterna är ljuskrävande år Växer bäst på lerhaltiga mulljordar men klarar också mager och stenig mark. Vill ha ljus, skapar själv en ganska luftig miljö med rik undervegetation med tex hassel. Lind Tilia cordata 800 år Näringsrika, väl dränerade, gärna steniga marker Skuggtålig. Stark och seg ved. Redskap, asklut, träkol. Ger mycket glöd. Hård och motståndskraftig mot väta. Båtbygge, stängselstolp, stolpar, plogar, fat. Energirik ved ger mycket glöd. Lätt och mjuk ved. Glasbjörk bildar även underarten Fjällbjörk. Förutom veden har nävern haft stor betydelse som råmaterial till slöjd. Ekollonen har använts som grisfoder. Trädet har ofta ansetts som heligt och kopplat till bla Tor. Man talar ofta om 1000-års ekar men de är sällan över 500 år. Innerbarken eller bastet användes till korgar och rep Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. Lund Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska floran. Brepol, Turnhout Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3 rd edition och Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade och färska vedprover.

14

15

16

17

18

19

20

21 Fyndnr. Kontextnr.Kontexttyp Material Sakord Vikt (g) Antal Kärldel Datering Övrigt Tjocklek (mm) 1 32 Keramik Kärl 2 1 Buk ÄJÅ Glättat 7 mm 2 32 Keramik Kärl 48 4 Buk ÄJÅ Glättat 11 mm 3 21 Stolphål Keramik Kärl/kopp 3 1 Mynning FRJÅ Glättat 6 mm 4 23 Härd Keramik Kärl 5 2 ÄJÅ Glättat 5 13 Stolphål Bränd lera Lerklining 22 1 Organiskt material 8 13 Keramik Kärl 10 2 Buk ÄJÅ Glättat 9 23 Härd Bränd lera Ugnsvägg? 24 2 Sintrad / smält Stolphål Keramik Kärl 86 5 Buk ÄJÅ Glättat 11 mm 11 3 Keramik Kärl 8 1 Buk ÄJÅ Glättat 12 mm 15 Härd, längts upp mot trekammarbrunn Bränd lera Lerpackning 14 2 Delvis sintrad. Grov lera Johannishus skola BM 28391

22

23

24

Telemast Siretorp 3:33 RAÄ 57

Telemast Siretorp 3:33 RAÄ 57 Telemast Siretorp 3:33 RAÄ 57 Särskild utredning Mjällby sn, Sölvesborgs kommun Blekinge museum rapport 2014:20 Arwo Pajusi Redovisning av utförd arkeologisk undersökning Fält med grå bakgrund och fet

Läs mer

Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1

Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1 Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1 Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom Ekhagen 2:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014:13

Läs mer

Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151. Andreas Emilsson. Rapport 2015:18

Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151. Andreas Emilsson. Rapport 2015:18 Rapport 2015:18 Marielund 3:2 Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151 Andreas Emilsson Rapportsammanställning Martin Svanberg Marielund 3:2 Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Människor kring Gnistahögen

Människor kring Gnistahögen Människor kring Gnistahögen Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid Andreas Hennius, Emma Sjöling & Sofia Prata Bilaga 7 Vedartsanalys Erik Danielsson, VEDLAB upplandsmuseets rapporter

Läs mer

Forntid i Hulan, Askim

Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport 2010:5 Forntid i Hulan, Askim Askim 128, 273 och 274 Hulan 4:6 m.fl. Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Borås 49, 113, 133, 135, 136, 137, 138, Borås kommun

Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Borås 49, 113, 133, 135, 136, 137, 138, Borås kommun Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Borås 49, 113, 133, 135, 136, 137, 138, Borås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Viared 5:1 m fl Borås socken, Borås kommun Mats Hellgren Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Bergaholm i kanten av en boplats i Barva

Bergaholm i kanten av en boplats i Barva Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:18 Bergaholm i kanten av en boplats i Barva Arkeologisk förundersökning Fornlämning Barva 319 Säby 4:3 Barva socken Eskilstuna kommun Södermanlands län Ann Vinberg

Läs mer

Nya hål på Bollestads. Nya hål på Bollestads golfbana. Per Falkenström

Nya hål på Bollestads. Nya hål på Bollestads golfbana. Per Falkenström XX FU Nya hål på Bollestads golfbana Per Falkenström Rapport 2007:68 Nya hål på Bollestads golfbana Arkeologisk förundersökning Kareby 29, 61, 163 samt 164 Bollestad 3:4, Kareby socken, Kungälvs kommun

Läs mer

Lägg och lager i Väsby by

Lägg och lager i Väsby by Lägg och lager i Väsby by Antikvarisk kontroll Kumla 76:1, 77:1 och 80:1, Kumla socken, Sala kommun, Västmanland SAU rapport 2011:11 Anneli Sundkvist SAU rapporter 2011:11 ISSN 1652-9448 SAU 2011 UTGIVNING

Läs mer

Boplatsspår från brons- och järnålder

Boplatsspår från brons- och järnålder Boplatsspår från brons- och järnålder Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 209 inom fastigheten Ekhagen 3:1, Ljungarums socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 7:1 i Tuna socken vid Runsviks skola, Sundsvalls kommun

Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 7:1 i Tuna socken vid Runsviks skola, Sundsvalls kommun Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 7:1 i Tuna socken vid Runsviks skola, Sundsvalls kommun Fastigheten Tuna prästbord 1:7, Tuna sn, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län Rapport 2009:15 John

Läs mer

Norrleden Älvkullen, Västerås kommun

Norrleden Älvkullen, Västerås kommun Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:73 Norrleden Älvkullen, Västerås kommun En härd från folkvandringstid Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Fornlämning Västerås 1543, härd Västerås 4:86 och Skerike-Tibble

Läs mer

Bäcklösa. Arkeologisk utredning

Bäcklösa. Arkeologisk utredning Bäcklösa Arkeologisk utredning Uppsala 466:1, 684, 685, 686, Ultuna 2:1, Valsätra 1:4 och Gottsunda 11:23, Uppsala (fd Bondkyrko) socken, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2012:9 Ann Lindkvist SAU rapporter

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän

Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän Britta Wennstedt Edvinger 2008:03 Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk

Läs mer

BOPLATSLÄMNINGAR I KUNGSBRO

BOPLATSLÄMNINGAR I KUNGSBRO RAPPORT 04:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BOPLATSLÄMNINGAR I KUNGSBRO INVID RAÄ 58 KUNGSBRO :757, :758, :759 VRETA KLOSTERS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Boplatslämningar i

Läs mer

Lagersberg. Arkeologisk antikvarisk kontroll

Lagersberg. Arkeologisk antikvarisk kontroll Lagersberg Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Rytterne 40:1,. 45:1 och 131:1, Lagersberg 5:1, 4:1 och 2:3, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland SAU rapport 2012:6 Elisabet Pettersson

Läs mer

Prästgården 1:1. Arkeologisk efterundersökning av en skadad stensättning samt återställande av skador på intilliggande stensättningar

Prästgården 1:1. Arkeologisk efterundersökning av en skadad stensättning samt återställande av skador på intilliggande stensättningar Prästgården 1:1 Arkeologisk efterundersökning av en skadad stensättning samt återställande av skador på intilliggande stensättningar Österåker 452:2-4, Prästgården 1:1, Österåkers kommun, Stockholms län,

Läs mer

Björksta Hedensberg. Schaktningar nära skärvstenshögar och inom Hanvads bytomt. Arkeologisk antikvarisk kontroll

Björksta Hedensberg. Schaktningar nära skärvstenshögar och inom Hanvads bytomt. Arkeologisk antikvarisk kontroll Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:86 Björksta Hedensberg Schaktningar nära skärvstenshögar och inom Hanvads bytomt Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Björksta 92:1-3 och 210:1 Hedensberg

Läs mer

Tärna, Bännebo och Löt

Tärna, Bännebo och Löt Tärna, Bännebo och Löt Antikvarisk kontroll Bännebo 1:3 och 1:13, Löt 1:5, Tärna 12:1, Tärna- Aldersbo 1:5, Tärna socken i Sala kommun, Uppland SAU rapport 2013:8 Susanna Eklund SAU rapporter 2013:8 ISSN

Läs mer

En boplats från äldre järnålder vid Gamla Uppsala skola

En boplats från äldre järnålder vid Gamla Uppsala skola Arkeologisk undersökning En boplats från äldre järnålder vid Gamla Uppsala skola Raä 284 Gamla Uppsala 27:1 Gamla Uppsala socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:03 Arkeologisk undersökning En

Läs mer

Två härdar i Bårstad. Östergötland Vadstena kommun Rogslösa socken RAÄ 108, 109, 13:1 och 18:1. Dnr Christina Helander

Två härdar i Bårstad. Östergötland Vadstena kommun Rogslösa socken RAÄ 108, 109, 13:1 och 18:1. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2012:155 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Två härdar i Bårstad Östergötland Vadstena kommun Rogslösa socken RAÄ 108, 109, 13:1 och 18:1 Dnr 422-00768-2012 Christina

Läs mer

Årby Lötgården. Eldat vid gravfält. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Svedvi 192:1, Årby4:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland

Årby Lötgården. Eldat vid gravfält. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Svedvi 192:1, Årby4:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland Årby Lötgården Eldat vid gravfält Arkeologisk antikvarisk kontroll Svedvi 192:1, Årby4:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland SAU rapport 2013:7 Susanna Eklund SAU rapporter 2013:7 ISSN 1652-9448

Läs mer

Rapport 2016:16. Vä 68:4, Vä socken. Arkeologisk undersökning Tony Björk

Rapport 2016:16. Vä 68:4, Vä socken. Arkeologisk undersökning Tony Björk Rapport 2016:16 Vä 68:4, Vä socken Arkeologisk undersökning 2015 Tony Björk Rapport 2016:16 Vä 68:4, Vä socken Arkeologisk undersökning 2015 Tony Björk Fornlämningsnr: 72 Vä 68:4, Vä socken Kristianstads

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Vattenledning i Badelunda

Vattenledning i Badelunda Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:74 Vattenledning i Badelunda Boplatslämningar från bronsålder och folkvandringstid Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte Fornlämning Västerås 409:1 2,

Läs mer

Liten undersökning i Lilla Ramsjö

Liten undersökning i Lilla Ramsjö Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:32 Liten undersökning i Lilla Ramsjö Arkeologi i utkanten av Morgongåva Arkeologisk förundersökning Fornlämning objekt 2 Lilla Ramsjö 2:1 Vittinge socken Heby kommun

Läs mer

En stenåldersboplats vid Vimmersjön.

En stenåldersboplats vid Vimmersjön. En stenåldersboplats vid Vimmersjön. Arkeologisk förundersökning RAÄ Nödinge 18 Nödinge socken, Ale kommun Pernilla Morner Åhman Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2014:14 1 2 Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Järnålder vid en gropkeramisk boplats

Järnålder vid en gropkeramisk boplats Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:21 Järnålder vid en gropkeramisk boplats Förundersökning Fornlämning Romfartuna 118:1 Romfartuna-Myrby 2:1 Romfartuna socken Västerås kommun Västmanlands län och

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

Fossil åkermark i Ulricehamn

Fossil åkermark i Ulricehamn Fossil åkermark i Ulricehamn arkeologisk utredning och förundersökning Arkeologisk utredning och förundersökning Inom fastigheterna Bogesund 1:30 m fl i Ulricehamns kommun Pernilla Morner Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Anfasteröd 2: 1 Raä 158

Anfasteröd 2: 1 Raä 158 Arkeologisk förundersökning Anfasteröd 2: 1 Raä 158 Ljung socken Uddevalla kommun Rapport 2003:22 Barbro Lindh Arkeologisk förundersökning Anfasteröd 2:1 Raä 158 Ljungs socken Uddevalla kommun Ur allmänt

Läs mer

Askim 290 inom Hulan 393:1, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning

Askim 290 inom Hulan 393:1, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning Askim 290 inom Hulan 393:1, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning Thomas Johansson Askim 290 inom Hulan 393:1, Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning Thomas

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Vikstad. RAÄ 194, Stora Kils socken, Kils Kommun, Värmlands län 2016:7

Arkeologisk förundersökning vid Vikstad. RAÄ 194, Stora Kils socken, Kils Kommun, Värmlands län 2016:7 1 Arkeologisk förundersökning vid Vikstad RAÄ 194, Stora Kils socken, Kils Kommun, Värmlands län 2016:7 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Fossil åkermark i Ulricehamn

Fossil åkermark i Ulricehamn Fossil åkermark i Ulricehamn arkeologisk utredning och förundersökning. Arkeologisk utredning och förundersökning Inom fastigheterna Bogesund 1:30 m fl i Ulricehamns kommun Pernilla Morner Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Mesolitisk boplats vid Idsjön.

Mesolitisk boplats vid Idsjön. Mesolitisk boplats vid Idsjön. Arkeologisk undersökning av RAÄ Nyhem 54:1 Nyhem socken, Bräcke kommun, Jämtlands län Anna Engman RAPPORT JAMTLI 2016:4 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli

Läs mer

Göteborg 468 och Lundby 312 inom Biskopsgården. 830:812 m. fl., Lundby socken, Göteborgs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning

Göteborg 468 och Lundby 312 inom Biskopsgården. 830:812 m. fl., Lundby socken, Göteborgs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning Göteborg 468 och Lundby 312 inom Biskopsgården 830:812 m. fl., Lundby socken, Göteborgs kommun Kompletterande arkeologisk förundersökning Karin Olsson Göteborg 468 och Lundby 312 inom Biskopsgården 830:812

Läs mer

I ruinerna av Elsa Anderssons konditori

I ruinerna av Elsa Anderssons konditori Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:38 I ruinerna av Elsa Anderssons konditori Kulturlager med vikingatida och medeltida dateringar Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning

Läs mer

Norum 262 inom Norums-Torp 1:33

Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norums socken, Stenungsunds kommun Arkeologisk förundersökning Kalle Thorsberg Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norums socken, Stenungsunds kommun Arkeologisk förundersökning

Läs mer

arkeologi Åsbymon Yngre bronsålder - Äldre järnålder Fornlämning Eskilstuna 540:1, Åsbymon 1:2 m. fl, Eskilstuna socken & kommun, Södermanlands län.

arkeologi Åsbymon Yngre bronsålder - Äldre järnålder Fornlämning Eskilstuna 540:1, Åsbymon 1:2 m. fl, Eskilstuna socken & kommun, Södermanlands län. arkeologi Arkeologisk förundersökning Åsbymon Yngre bronsålder - Äldre järnålder Fornlämning Eskilstuna 540:1, Åsbymon 1:2 m. fl, Eskilstuna socken & kommun, Södermanlands län. Ingeborg Svensson En del

Läs mer

Byvallen. Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar. Byvallen 21:1, 5:8, 16:1, Svegs socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län

Byvallen. Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar. Byvallen 21:1, 5:8, 16:1, Svegs socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län Byvallen Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar Byvallen 21:1, 5:8, 16:1, Svegs socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län Anders Edvinsson RAPPORT JAMTLI 2015:1 ISSN 1654-2045 Utgivning och

Läs mer

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08 BANBESÖKSRAPPORT 2015-09-08 Närvarande: Tomas Svahn Karl-Åke Johansson Boel Sandström Bankonsulent SGF Syfte med besöket Banbesök där vi resonerade kring gjorda skötselåtgärder under säsongen, samt undertecknad

Läs mer

Förhistorisk boplats-/ aktivitetsyta vid Västhorja

Förhistorisk boplats-/ aktivitetsyta vid Västhorja Förhistorisk boplats-/ aktivitetsyta vid Västhorja Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ-nr Värnamo 366:1, Värnamo socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Skadad boplats i Björlanda

Skadad boplats i Björlanda Arkeologisk rapport 2015:05 Skadad boplats i Björlanda Björlanda 624 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Karolina Kegel ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto: Jannika Grimbe. Arkeologisk rapport

Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto: Jannika Grimbe. Arkeologisk rapport ORT:SKAGE KOMMUN: OVERHALLA KOMMUN GNR/BNR:13/2, 13/17 OCH 13/110 ÄRENDENUMMER:12/00543 ASKELADDEN ID: 169996/1-19 Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto:

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar Bilagor Bilaga 1. Husbeskrivningar Nyckel till husbeskrivningarna Hur husbeskrivningar är utformade i rapporter kan variera kraftigt från fall till fall, från avskalade tabelliknande redovisningar till

Läs mer

Kävsta i Skerike socken

Kävsta i Skerike socken Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:26 Kävsta i Skerike socken Härd och stolphål från äldre och yngre järnålder Arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Västerås 1264, boplats Skerike socken Västerås

Läs mer

Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Ellinor Johansson 2015 Dnr 446/15

Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Ellinor Johansson 2015 Dnr 446/15 Rapport över förundersökning av boplats, RAÄ Jörn 238:1, samt slutundersökning av fångstgropar, RAÄ Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 längs väg 890 sträckan Myrheden Grönbo, fastigheter Kaxen 2:6, Åselet

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2015-021 Växtmakrofossilanalys från en förundersökning i Skändla, Tuve sn, Raä 83, Göteborgs kommun, Västergötland, Västergötlands län Sofi Östman INSTITUTIONEN

Läs mer

Tåby skola. Rapport 2006:70 Bilagor. Arkeologisk undersökning

Tåby skola. Rapport 2006:70 Bilagor. Arkeologisk undersökning Rapport 2006:70 Bilagor Arkeologisk undersökning Tåby skola RAÄ 122 och ÖLM 1 Tåby 6:2, 7:1 och Tåby Ljunga Tåby socken Norrköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Kv Tryckaren 6, Gamla Apoteket Sigtuna, Uppland 1993

Kv Tryckaren 6, Gamla Apoteket Sigtuna, Uppland 1993 Rapport Arkeologisk förundersökning (schaktningsövervakning) Kv Tryckaren 6, Gamla Apoteket Sigtuna, Uppland 1993 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning invid Slumpån.

Arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning invid Slumpån. Arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning invid Slumpån. Arkeologisk förundersökning Inom fastigheten Ballsered 1:17 Åsbräcka socken, Lilla Edets kommun Pernilla Morner Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Schakt 1 Profil 2, 0-6m mot väst Skala 1:20

Schakt 1 Profil 2, 0-6m mot väst Skala 1:20 x 0,0 Y 00, Schakt Profil, 0-m mot väst Skala :0 x, Y 0, 0 0 +,00 +,00 0 m. Ljusgrå finsand. Steril.. Grå till mörkgrå fin sand. Stolphål,.. run kompakt kulturjord med inslag av träflis.. Grå sandig lera

Läs mer

Lagersbergs säteri. Kulturlager i fjärrvärmeschakt. Arkeologisk förundersökning

Lagersbergs säteri. Kulturlager i fjärrvärmeschakt. Arkeologisk förundersökning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:53 Lagersbergs säteri Kulturlager i fjärrvärmeschakt Arkeologisk förundersökning Lagersberg 2:3 Fornlämning Eskilstuna 155:1 Eskilstuna socken (tidigare Fors) Södermanland

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Metall, slagg och teknisk keramik från Torshälla

Metall, slagg och teknisk keramik från Torshälla UV GAL PM 2013:4 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Metall, slagg och teknisk keramik från Torshälla Okulär granskning av arkeometallurgiskt material från Torshälla 173 Södermanland, Torshälla socken, Källstalöt

Läs mer

Rapport från utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport från utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport från utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-44556-24 Eget Dnr 628/4 K Kontonr 138 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr. 285 Landskap Bo Län Västra Götaland Kommun

Läs mer

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004 E6 Bohuslän Startsida Juni Juli 2010-01-21 E6 2004 E6 undersökningarna har startat igen. Under försommaren sker en serie mindre utgrävningar norr om Uddevalla. Undersökningarna sker i den mellersta delen

Läs mer

Folkvandringstida lämningar i Ullstämma

Folkvandringstida lämningar i Ullstämma UV RAPPORT 2013:40 ARKEOLOGIK FÖRUNDERÖKNING Folkvandringstida lämningar i Ullstämma Östergötland Linköpings kommun Landeryds socken Ullstämma 5:1 RAÄ 333 Dnr 422-01020-2011 Christina Helander UV RAPPORT

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Medeltida bebyggelse Röjningsröset i Norrböle

Medeltida bebyggelse Röjningsröset i Norrböle Medeltida bebyggelse Röjningsröset i Norrböle Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 223, Bodsjö socken, 2009 Fastighet Böle 2:3, Bodsjö socken, Bräcke kommun, Jämtlands län Amanda Jönsson RAPPORT JAMTLI 2012:42

Läs mer

Figurbilaga till UV GAL, Dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1

Figurbilaga till UV GAL, Dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1 Figurbilaga till UV GAL, Dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1 Dnr 422-1399-2003, 423-1736-2003 Kart- och ritmaterial Karlis Graufelds Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle.

Läs mer

Arkivrapport. SAU Rapport 2014:31

Arkivrapport. SAU Rapport 2014:31 Lst Dnr: 431-5725-13 SAU Projektnr: 4122 Arkivrapport SAU Rapport 2014:31 Förundersökning i form av schaktningsövervakning invid fornlämningen Bälinge 45:1 i samband med ledningsdragning på sträckan Gusta-Haga.

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2013-018 Miljöarkeologisk analys av prover från mesolitiska lokalen Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 och 199), Tuve socken, Göteborgs kommun. MAL nr 13_017 Av Fredrik

Läs mer

I vägen för värmeverk

I vägen för värmeverk UV VÄST, DOKUMENTATION AV FÄLTARBETSFASEN 2003:4 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I vägen för värmeverk Från ensidiga tvåpoliga kärnor till rabbad keramik Halland, Hanhals socken, Hammargård 1:7, RAÄ 121 Anna

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2017-023 Makrofossilanalys av prover från Björlanda 306, Göteborg kommun, Bohuslän Sofi Östman, Anna Lundberg och Samuel Eriksson INSTITUTIONEN FÖR IDÉ OCH SAMHÄLLSSTUDIER

Läs mer

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Arkeologisk rapport 2013:19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Björlanda 625 Tillfällig aktivitetsplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Mjölbygatan och kv Jarlen 5

Mjölbygatan och kv Jarlen 5 Rapport 2011:80 Arkeologisk förundersökning Mjölbygatan och kv Jarlen 5 RAÄ 5 Mjölbygatan och kv Jarlen 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Bronsåldersboplats i Näsbyholm

Bronsåldersboplats i Näsbyholm Bronsåldersboplats i Näsbyholm Arkeologisk förundersökning av AÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm, Fryele socken, Värnamo kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

Viby. Särskild arkeologisk utredning steg 2. Kjell Edvinger. Östra Ryds socken Söderköpings kommun Östergötlands län

Viby. Särskild arkeologisk utredning steg 2. Kjell Edvinger. Östra Ryds socken Söderköpings kommun Östergötlands län Viby Särskild arkeologisk utredning steg 2 Östra Ryds socken Söderköpings kommun Östergötlands län Kjell Edvinger RAPPORT FRÅN ARKEOLOGICENTRUM 2011:01 Viby Särskild arkeologisk utredning steg 2 inför

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

arkivrapport Rapport 2018:16

arkivrapport Rapport 2018:16 Rapport 2018:16 arkivrapport Fornlämning Strängnäs 314:1, Kyrkberget 11 & 12, Strängnäs stad & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning undersökning i form av schaktningsövervakning. Lars Norberg

Läs mer

Högklassiga ljudabsorbenter tillverkade av lav

Högklassiga ljudabsorbenter tillverkade av lav Högklassiga ljudabsorbenter tillverkade av lav Nordgrönas naturliga paneler är effektiva ljudabsorbenter som är handgjorda i Sverige av lav från Skandinavien. Panelerna kan ses som underhållsfria växtväggar

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi

Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi Marielund 3:2 Särskild utredning Nättraby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och fornlämningsmiljö... 2 Fältarbetets genomförande...

Läs mer

Landsomslägden. Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 142 i Lockne socken, fossil åker, 2008

Landsomslägden. Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 142 i Lockne socken, fossil åker, 2008 Landsomslägden Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 142 i Lockne socken, fossil åker, 2008 Fastighet Börön 1:2, Östersunds kommun, Jämtlands län Amanda Jönsson RAPPORT JAMTLI

Läs mer

Efter beslut från Länsstyrelsen utfördes undersökningen under tre dagar i september 2006.

Efter beslut från Länsstyrelsen utfördes undersökningen under tre dagar i september 2006. Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 3 Fornlämningsbild... 4 Metod... 4 Anläggningar... 5 Fynd... 7 Keramik... 7 Ben... 7 Sten... 8 Järnföremål... 9 Övriga fynd... 9 Makrofossil... 9 Dateringar...

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 Fig. 1 Området mot öster längs markvägen med äldre tallar och ekar, riktning norrut. Sammanfattning

Läs mer

Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland

Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland Lst. dnr. 431-5257-07 ArkeoDok 2007:20 Bakgrund I samband med en bygglovsförfrågan uppmanades markägaren till

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Tryckbank i Lidan. Arkeologisk förundersökning Lidköping 11:1, Lidan, Lidköpings socken och kommun Matthew Gainsford Bohusläns museum Rapport 2009:33

Tryckbank i Lidan. Arkeologisk förundersökning Lidköping 11:1, Lidan, Lidköpings socken och kommun Matthew Gainsford Bohusläns museum Rapport 2009:33 Tryckbank i Lidan Arkeologisk förundersökning Lidköping 11:1, Lidan, Lidköpings socken och kommun Matthew Gainsford Bohusläns museum Rapport 2009:33 Tryckbank i Lidan Arkeologisk förundersökning Lidköping

Läs mer

Väg 101. Arkeologisk slutundersökning 2004. Lockarp socken i Malmö stad Skåne län

Väg 101. Arkeologisk slutundersökning 2004. Lockarp socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk slutundersökning 2004 Väg 101 Undersökning inför arbeten med väg 101 norra delen samt tvärförbindelse till Käglingevägen Lockarp socken i Malmö stad Skåne län Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Lunden 1:24. Raä 306

Lunden 1:24. Raä 306 : Arkeologisk förundersökning Lunden 1:24. Raä 306 Tegneby socken Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:6 Joakim, Åberg Rapport från utförd arkoolouisk undorsöklinu IENTIFIEIIINGSUPPGIFTBI ID'!131-78581-2003

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Härd vid Stora Tidö, Eskilstuna

Härd vid Stora Tidö, Eskilstuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:75 Härd vid Stora Tidö, Eskilstuna Inför ny gång- och cykelväg längs Mälarvägen Arkeologisk förundersökning Gravfält Hammarby 17:1 och 20:1 samt härd Hammarby 72

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer