Digital strategi och koncept för nya BTH.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital strategi och koncept för nya BTH.se"

Transkript

1 Digital strategi och koncept för nya BTH.se BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA Good Old Uppdat

2 Hej BTH! Vi är väldigt glada att få offerera en ny webbplats åt er. Varför då? Jo, vi kände att det var mycket som inspirerade oss i mötet med er. Ni är en litet men innovativt lärosäte med teknisk inriktning som vill sticka ut. Ni har nyskapande tekniska utbildningar, i vissa fall landsunika, som måste locka rätt typ av studenter. Sedan har ni en ung och tekniskt snabbfotad målgrupp med stora krav. Kort sagt, för oss är ni en organisation med höga ambitioner och en utmanande målgrupp. Precis den typen av uppdrag vi vill sätta tänderna i! Offerten beskriver på ett detaljerat sätt hur vi arbetar. Som ni förstår så är vi noga med att ha mycket fakta på fötterna innan vi går in i den kreativa fasen och tar fram tonalitet, design och prototyp. Men för att gå händelserna i förväg så har vi ofta en slags vision i bakhuvudet redan innan vi börjar med ett uppdrag. För er del ser vi framför oss att vi vill skapa en webbplats som ger en bild av det innovativa lärosäte ni är, som sätter er krävande målgrupp i fokus och leverarar stabila, mobila och smarta digitala lösningar, men en design och tonalitet som är tydlig, ungdomlig och fräsch. Vi har gedigen erfarenhet av att leda den här typen av processer och är i vårt bästa element när vi får kombinera fakta med kreativt tänkande. Vi har många case i bagaget vi är stolta över och vi presenterar dem i slutet av offerten. Vi ser fram emot att höra av er och tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar. Vänliga hälsningar, Team Good Old

3 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 2. OM GOOD OLD 3. VÅR PROCESS 1. UPPSTART 2. RESEARCH & STRATEGI 3. KONCEPT 4. FORMSPRÅK & TONALITET 5. INTERAKTIONSDESIGN & PROTOTYP 4. TIDSPLAN 5. VÅRT TEAM 6. NÄSTA STEG 7. CASE 8. VILLKOR

4 1. BAKGRUND Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges minsta högskolor men samtidigt en av de mest profilerade. Utbildningar inom teknik, hälsa, vård och ekonomi samt profilområdet tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt är några av de området där BTH är extra starka. BTH vill nu förnya sin externa webbplats som idag upplevs som otillräcklig. Några av de skäl som lyfts fram i ett möte mellan Good Old och BTH är att webbplatsen idag har begränsningar i hur man som redaktör kan jobba i verktyget samt att den inte är mobilanpassad. Men framförallt att man vill ha en webbplats som ger en bild av BTH som det tekniskt innovativa, nyskapande och moderna lärosäte det är. Good Old offererar här nedan en digital strategi och koncept för nya BTH.se som ett första delprojekt. 2. OM GOOD OLD Good Old är en digital byrå som erbjuder strategi, design och utveckling inom digitala medier. Good Old grundades våren 2006 och består av ett team av projektledare, digitala strateger, designers och utvecklare. Vi utvecklar företrädelsevis i Open Source med tungvikt på Drupal, där vi har många års erfarenhet och djup kompetens. Vi arbetar med kommunikation och optimering av kundernas egna webbplatser och webbmiljöer, samt hur de ska synas i andra kanaler så som sociala medier. Good Old knyter alltid digitala satsningar till vilka affärsmål ni vill uppnå. I många fall fungerar Good Old som bollplank för företagsledningar som känner att de behöver ha bättre koll på vad som händer på nätet och hur de kan använda digitala medier i sitt dagliga arbete. Vi arbetar med kunder som Malmö Aviation, SVT, Plan Sverige och Individuell Människohjälp. Enligt tävlingen Årets Byrå 2012, där över 200 av Sveriges byråer deltar, får vi betyget 8,6 av 10 i affärsnytta av våra kunder och placerar oss först på listan över digitala byråer i södra Sverige (plats 4 i hela Sverige). Gällande kunskap om digitala medier och kommunikations- och mediekanaler är vi bäst i Sverige.

5 3. VÅR PROCESS 1. UPPSTART I uppstartsfasen fastställer vi ramar och förväntningar för att få en gemensam bild av projeket. Arbetsgång och projektplanering I ett gemensamt uppstartsmöte fastställer vi en detaljerad tidsplan för framtida möten och avstämningar, samt vem hos er som är projektansvarig och vår primära kontaktperson. Good Old arbetar gärna i det digitala projektverktyget Basecamp för framtida kommunikation för hela gruppen. Eftersom vi sitter i Malmö och ni i Karlskrona får vi även bestämma hur vi bäst tar framtida avstämningar. Good Old har flera kunder runt om i landet och är bekväma med videomöten. Insamling av material I uppstartsfasen är det även viktigt att vi får tillgång till allt material som kan fungera som underlag för det fortsatta arbetet. Det kan till exempel vara strategidokument, kommunikationsplaner, marknadsundersökningar, webbenkäter och grafiska-profildokument. Uppdragets syfte och mål Gemensamt fastställer vi projektets syfte, mål, aktiviteter och leveranser.

6 2. RESEARCH & STRATEGI Syftet och målet med researchfasen är att landa i en Digital Strategi för nya BTH.se, på vilken vi sedan kommer att bygga det kreativa konceptet för den nya sidan på. Researchfasen är en mycket viktig fas, då det är här vi hittar de värdefulla insikterna som kan få BTH och er målgrupp att ännu bättre mötas online. I ert fall är det särskilt viktigt att tillgodose behoven hos er unga och mobila målgrupp på bästa sätt. Workshop Strategifasen påbörjar vi tillsammans genom en halvdags målgrupp- och behovs-workshop för att konkretisera era målgrupper, vilka behov de har och vilka de primära syftena och målen med den nya webbplatsen är. Tillsammans definierar vi mätpunkter för att kunna bedöma hur väl vi når de mål vi sätter upp för den nya webbplatsen. Good Old planerar och leder workshopen. Vid detta tillfälle samlar vi så många beslutsfattare hos er som möjligt som kan komma att ha synpunkter och påverka projektets framöver. Insikterna från workshopen dokumenteras och blir en del av den strategiska grunden, samt en del av underlaget till framtida kravspecifikation. Statistikanalys Vi genomför en statistikanalys i ert Google Analytics-konto. Där ser vi hur webbplatsen används idag, hur besökarna rör sig och vilket som är det mest populära innehållet. Vi gör en nollmätning för att kunna följa utvecklingen av sidan efter lansering. Benchmarking, digitala trender och konkurrenter Som del av research-arbetet lyfter vi fram trender kring digitala beteenden som är relevanta för projektet. Det kan dels röra just universitets- och högskolewebbplatser men vi tittar även gärna utanför den egna branschen för bra case mot vår målgrupp. Vi genomför en benchmarking och tittar på vad några av era konkurrenter gör för inspiration. Intervjuer med målgruppen I tidigare större strategiprojekt vi genomfört så har vi kommit till de absolut bästa insikterna när vi genomfört intervjuer med målgruppen. Ett större urval är dock tidskrävande och kostsamt och vi rekommenderar en modell där vi förbereder frågor och ni hjälper oss att nå ett antal utvalda i målgruppen. I kombination med övrig research och den mer kvantitativa datan från enkäter och analytics blir detta mycket goda kvalitativa insikter som referens. Analys av marknadsundersökningar och enkäter BTH har idag på BTH.se ett formulär Vad tycker du om vår webbplats?. Resultatet från denna enkät samt om det genomförts övriga marknadsundersökningar och enkäter tar vi gärna del av för att ta med i analysen. Leverans: Digital Strategi Som ett resultat av ovanstående arbete, presenterar vi insikterna i form av en digital strategi för er nya webbplats. Efter godkännande av er går vi vidare till Konceptfasen.

7 3. KONCEPT Med de insikter och strategier som följer från föregående fas formuleras ett koncept - en övergripande formulering som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Konceptarbete Konceptarbetet är en förlängning av det strategiska arbetet, men formulerar om strategi till faktiskt koncept. På så sätt säkerställer konceptteamet att den röda tråden följs och att slutprodukten blir relevant för målgruppen. Leverans: Guiding principles & värdeord I projekt som detta har Good Old framgångsrikt arbetat med guiding principles - en kort beskrivning av konceptet i en enda mening. Meningen besvarar vad vi gör och kan liknas vid ett facit under hela processen. Om en funktion, innehåll eller interaktion inte stämmer överens med principen är vi på fel bana. Genom att komplettera med värdeord vet vi också hur vi ska göra det. Leverans: De 3 stora Tidigt i processen defineras de beståndsdelar som webbplatsen ska innehålla - delar som möter de utvalda målgrupperna. De 3 stora är en fortsättning av detta arbete, men där tre innehållstyper prioriteras som de allra viktigaste - med syfte att uppnå de formulerade målen. Det kan alltså vara delar av eller hela undersidor eller funktioner.

8 4. FORMSPRÅK & TONALITET När konceptet är på plats går vi vidare med att ta fram det visuella formspråket och tonaliteten. Formspråk Den visuella designen tas fram utifrån det övergripande styrdokumentet med designprinciper. BTH: s befintliga formspråk kompletteras/förändras för att få den bästa visuella upplevelsen i digitala kanaler. Tonalitet En fastställd tonalitet underlättar för arbetet med kommunikationen i kanalen och öppnar också för möjligheten att vara flera redaktörer och innehållsproducenter som arbetar parallellt, men uppnår samma ton i kommunikationen. Leverans: Visuella riktlinjer för nya BTH.se Vi tar fram en lista med principer för hur designen för den nya webbplatsen ska kännas och uppfattas. Dessa principer är mycket användbara i det framtida arbetet med att välja ut de visuella designlösningar som passar bäst för projektet. Leverans: Tonalitetsdokument Tonaliteten baseras på värdeord som ska representera kommunikationen. Dessa värdeord presenteras i ett sammanhang som utvecklar när och hur de påverkar i ett tonalitetsdokument.

9 5. INTERAKTIONSDESIGN & PROTOTYP Samtidigt som vi fortsätter med att ta fram formspråk och tonalitet påbörjar vi även arbetet med sidans nya interaktionsdesign. Interaktionsdesign för utvalda sidmallar Nästa steg när konceptet är på plats är att ta fram hur navigation och utvisning av innehåll och flöden ska placeras på webbplatsen. Vi skapar så kallade wireframes över webbplatsens centrala arbets- och informationsflöden. Wireframes kan beskrivas som en slags grundläggande karta som bestämmer var olika funktioner och innehållsdelar ska finnas. Detta för att göra sidan så användarvänlig som möjligt. Vi utgår från at vi kommer att behöva ta fram 2-3 olika sidmallar som dessutom ska vara optimerade för tre olika utvisningslägen; mobil, surfplatta och desktop. Teknisk research Vår utvecklare tittar på vilka tekniska behov och krav ni har som vi måste ta hänsyn till inför framtida utveckling och integration med era system. Leverans: Responsiv klickbar prototyp Leveransen av interaktionsdesignen till er gör vi genom att vår designer tillsammans med en av våra utvecklare bygger en fullt klickbar prototyp. Genom att inte bara visualisera flödena och de utvalda sidmallarna på papper utan gå steget längre genom en interaktiv prototyp får man en betydligt bättre känsla av flödena. Prototypen kommer att byggas responsiv för att ge en så bra bild som möjligt över hur flödena på den nya sidan ska fungera. Responsiv design innebär att webbplatsen anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och vi optimerar utvisningen för tre olika enheter; mobil, surfplatta och desktop. Leverans: Teknisk funktionsspecifikation Parallellt med arbetet med prototypen skapar vi en teknisk funktionsspecfikation som beskriver funktionaliteten på den nya webbplatsen. Här väljer vi även vilket CMS som passar er och hur dynamisk sidan ska vara.

10 4. TIDSPLAN Se separat tidsplan. 5. VÅRT TEAM Erik Neppelberg Projektledare Erik har flera års erfarenhet av att driva större digitala strategi- och utvecklingsprojekt. Erik kommer att vara er primära kontaktperson genom hela projektet. Ida Ragnarsson Creative Lead och Digital Copywriter Ida är copywriter, utbildad på Berghs och Hyper Island, med digital kommunikation som expertis. Ida har bakgrund i reklamvärlden och kommer att vara kreativt ansvarig för projektet. Kristin Heinonen Strateg Kristin är Good Olds VD och strateg. Kristin kommer är utbildad journalist och har en bakgrund inom Sveriges Radio och PR-branschen. Kristin har flera års erfarenhet av digitalt strategiarbete och håller även i föreläsningar och utbildningar inom digital kommunikation. Divya Ostwal Researcher och Analytics-expert Divya Ostwal vår digitala varumärkesexpert som tidigare jobbat på en kreativ byrå i Bangalore i Indien. Divya är certifierad i Google Analytics jobbar med löpande strategi och optimering. Peter Dovrén Digital Art Director Peter är en av grundarna till Good Old och har mer än 15 års erfarenhet av digital interaktions- och visuell design. Anders Fajerson Lead Developer Anders har många års erfarenhet av teknisk utveckling och systemintegration. Anders har bland annat varit ansvarig för större integrationer med flygbokningsystem för Malmö Aviation och integrationer med Malmö Stads intranät.

11 6. NÄSTA STEG VISUELL DESIGN & TEKNISK UTVECKLING Efter att strategin och konceptet är på plats bygger vi vidare på interaktionsdesignen, tonaliteten och de visuella riktlinjerna. Den visuella designen läggs på som ett lager på den klickbara prototypen. Good Old har flera års erfarenhet av teknisk utveckling och föredrar så kallade Open Source-plattformar t.ex. Drupal eller Wordpress. Dessa plattformar har ett stor nätverk av utvecklare världen över, kodbasen är öppen och kostnadsfri då det inte finns några licenskostnader. Plattformar vi ser ligger i framkant och som samtidigt är hållbara och ett bra långsiktigt val. KOSTNADSUPPSKATTNING: VISUELL DESIGN & TEKNISK UTVECKLING Baserat på erfarenhet av tidigare webbprojekt i motsvarande omfattning som ska vara responsiva, rekommenderar vi att man viker 1-1,5 vecka för visuell design samt 4-6 veckor för utveckling. Det ger i detta fall en kostnadsuppskattning på kr ex moms för visuell design, samt för teknisk utveckling. Totalkostnad fram till och med lansering av den nya webbplatsen (inklusive arbetet i denna offert med strategi mindre ) blir då ett spann mellan kr. Vi vill betona att det är svårt att göra en uppskattning i detta fall, då det inte är definierat vad som ska utvecklas och hur omfattande den nya webbplatsen blir. På Good Old har vi dock stor vana av att förhålla oss till en totalbudget i webbutvecklingsprojekt. Det innebär att kunden sätter ett kostnadstak för det totala projektet t o m leverans och lansering av den nya webbplatsen, vilket betyder att vi redan i strategioch konceptfasen anpassar oss till koncept som kan genomföras inom en viss design- och utvecklingstid. Vi rekommenderar därför att ni sätter en totalbudget i starten av projektet som passar er. Det ger samtliga parter tydliga ramar för projektet från start och ger en god kontroll över kostnader. DIGITALT PARTNERSKAP Vi brukar säga att när en ny webbplats lanseras tar ingenting slut, det är då det börjar. En modern webbplats är i ständig vidareutveckling. Genom en ständigt pågående mätning genom trafikanalys kan webbplatsen löpande optimeras för besökarna. Good Old har ett löpande supportavtal vi kallar ett digitalt partnerskap. Det innebär att vi tar ansvar för era digitala plattformar och hanterar den löpande vidareutvecklingen. Dessa partnerskap skräddarsys baserat på era behov men brukar oftast innefatta ett antal timmar/mån som vi dedikerar till löpande analys, designjusteringar och teknisk vidareutveckling. I en fast månadskostnad ingår: Löpande analys- och strategiarbete som avser webbplatsen samt övriga digitala kanaler Ett antal tekniska utvecklingstimmar samt rabatterat timpris på teknisk vidareutveckling Övervakning av säkerhetsuppdateringar för webbplats och moduler Bemanning för teknisk support Tillgång till projektverktyg Upplägg för Digitalt Partnerskap offereras separat.

12 7. CASE Nästan alla våra projekt, oavsett om det är en kampanjsida, en app eller en webbplats som är slutprodukten, har en digital strategi i ryggen. Nedan följer fyra utvalda case vi gärna vill lyfta fram i relation till detta uppdraget. Lunds universitet Uppdrag Kommunikationsstrategi, sociala medier, Facebook, utbildning, löpande rådgivning Projektet Våren 2012 tog Good Old fram en övergripande strategi för hur Lunds universitet bäst kommunicerar i sociala medier, tillsammans med specifika strategier för de centrala kanalerna. Strategin att använda Facebook som servicekanal för potentiella studenter har, genom arbete med tydliga målgrupper, annonsering och social plugins, gjort Lunds universitets sidor till kraftfulla verktyg för studentrekrytering. På bara tre veckor under våren ökade aktiviteten med 100% och majoriteten av fans gick från att vara befintliga studenter/anställda till den önskade målgruppen gymnasister och potentiella studenter. Facebook blev en av universitets viktigaste trafikdrivare till den svenska och internationella webbplatsen. Tillsammans med LU har Good Old även utbildat 100 medarbetare i sociala medier. Utbildningen skräddarsyddes för universitetets verksamhet och har använts som underlag till Lunds universitets guide för sociala medier, en wiki med verktyg, råd och rekommendationer för organisationens medarbetare. Wikin används aktivt som internt stöd och har under 2011 genererat över 7000 besök. Resultat Facebook kraftfullt verktyg för studentrekrytering Facebook 2:a resp 4:e största trafikdrivaren till lu.se ochlunduniversity.com Når ny och mer relevant målgrupp Malmö Högskola Uppdrag Strategi, Re-Design av utbildningskatalogen. Utbildningssiten hade fått kritik för att den var svår att hitta i och att den grundläggande informationen om utbildningen inte var tillräckligt attraktiv. Good Olds uppdrag var därför att: 1) hitta nya innovativa sätt att filtrera och kategorisera utbildningarna/kurserna. 2) att presentera relevant information om varje utbildning så att potentiella elever får all information som kan vara av intresse på ett överskådligt sätt. Resultat Projektet resulterade i beslutsunderlag för att kunna ta teknikbeslut och en färdig grunddesign för den digitala utbildningskatalogen för att kunna gå vidare till utveckling och implementering. Implementerades dock endast delvis då budgeten för den tekniska utvecklingen begränsades kraftigt under projektets gång.

13 SVT Uppdrag Digital Strategi, Digital Copywriting, Kreativt koncept, Design, Teknisk utveckling, Löpande redaktionellt strategiarbete Projektet Under 2012 genomförde Good Old ett digitalt strategiarbete som låg till grund för SVT:s digitala kommunikation kring förra årets julkalender. För en avgränsad målgrupp tog vi fram en kommunikationsstrategi med kanalval, tonalitet och en redaktionell kalender. Strategin mynnade även ut i en kreativ kampanj, kallad Livet som Leif som var en interaktiv berättelse integrerad med Facebook. Se casefilmen här: UxU Uppdrag Strategi, Koncept, Teknisk Förstudie, Interaktionsdesign, Responsive Visuell Design, Digital kampanj Projektet Den 19 juli 2014 äger en helt ny musikfestival rum i Umeå: UxU Festival. UxU utmanar festivaldöden genom att vända uppochner på biljettförsäljningsprinciperna. Redan idag, 8 mån före festivalen, har de redan sålt nästan 2500 biljetter genom en crowdfunding-modell där priset är billigare ju tidigare man köper biljett. Good Old har varit med och hjälpt UxU Festival sedan hösten 2012 med att utveckla strategi och koncept kring festivalens kommunikation och kring biljettförsäljningen, vi har hjälpt till att upphandla biljettsystem samt tagit fram interaktions- och visuell design för Vi har även tagit fram en digital kampanj vars syfte är att engagera målgruppen genom att fotografera U:n på Instagram och ha möjlighet att vinna biljetter. Se kampanjen på

14 8. VILLKOR Offerten är giltig 30 dagar efter dess överlämningsdatum. Faktureringsvillkor 20 dagar netto. Uppdraget faktureras 50% vid offertens godkännande, 25% vid konceptpresentation och återstående 25% vid leverans av formspråk, tonalitet och klickbar prototyp. Alla priser är exklusive moms. Eventuella utlägg är inte inkluderat i priset. Detta tillkommer separat, dock alltid enligt överenskommelse med kund. Vid förändrade förutsättningar, såsom förfrågningar som kräver ytterligare tid i anspråk utöver det definierade uppdraget, förbehåller vi oss rätten att omförhandla arvodet. Alla eventuella förändringar i offert eller liknande måste godkännas av ansvarig projektledare. Good Old kan inte förutse eller hållas ansvarig för förändringar i användaravtal, villkor eller marknadsföringsregler som sker på externa plattformar, som exempelvis Facebook och Twitter. I alla presentationer copy- och designuppdrag ingår en (1) korrvända. Fler ändringar faktureras löpande.

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners Årets Ametist 2015 VD har ordet Nu utser Informus jury för nionde gången Årets Ametist. Bevis för att man har branschens bästa hemsida får vinnaren i form av en stor ametistgrotta, ett underverk från jordens

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer