Digital strategi och koncept för nya BTH.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital strategi och koncept för nya BTH.se"

Transkript

1 Digital strategi och koncept för nya BTH.se BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA Good Old Uppdat

2 Hej BTH! Vi är väldigt glada att få offerera en ny webbplats åt er. Varför då? Jo, vi kände att det var mycket som inspirerade oss i mötet med er. Ni är en litet men innovativt lärosäte med teknisk inriktning som vill sticka ut. Ni har nyskapande tekniska utbildningar, i vissa fall landsunika, som måste locka rätt typ av studenter. Sedan har ni en ung och tekniskt snabbfotad målgrupp med stora krav. Kort sagt, för oss är ni en organisation med höga ambitioner och en utmanande målgrupp. Precis den typen av uppdrag vi vill sätta tänderna i! Offerten beskriver på ett detaljerat sätt hur vi arbetar. Som ni förstår så är vi noga med att ha mycket fakta på fötterna innan vi går in i den kreativa fasen och tar fram tonalitet, design och prototyp. Men för att gå händelserna i förväg så har vi ofta en slags vision i bakhuvudet redan innan vi börjar med ett uppdrag. För er del ser vi framför oss att vi vill skapa en webbplats som ger en bild av det innovativa lärosäte ni är, som sätter er krävande målgrupp i fokus och leverarar stabila, mobila och smarta digitala lösningar, men en design och tonalitet som är tydlig, ungdomlig och fräsch. Vi har gedigen erfarenhet av att leda den här typen av processer och är i vårt bästa element när vi får kombinera fakta med kreativt tänkande. Vi har många case i bagaget vi är stolta över och vi presenterar dem i slutet av offerten. Vi ser fram emot att höra av er och tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar. Vänliga hälsningar, Team Good Old

3 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 2. OM GOOD OLD 3. VÅR PROCESS 1. UPPSTART 2. RESEARCH & STRATEGI 3. KONCEPT 4. FORMSPRÅK & TONALITET 5. INTERAKTIONSDESIGN & PROTOTYP 4. TIDSPLAN 5. VÅRT TEAM 6. NÄSTA STEG 7. CASE 8. VILLKOR

4 1. BAKGRUND Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges minsta högskolor men samtidigt en av de mest profilerade. Utbildningar inom teknik, hälsa, vård och ekonomi samt profilområdet tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt är några av de området där BTH är extra starka. BTH vill nu förnya sin externa webbplats som idag upplevs som otillräcklig. Några av de skäl som lyfts fram i ett möte mellan Good Old och BTH är att webbplatsen idag har begränsningar i hur man som redaktör kan jobba i verktyget samt att den inte är mobilanpassad. Men framförallt att man vill ha en webbplats som ger en bild av BTH som det tekniskt innovativa, nyskapande och moderna lärosäte det är. Good Old offererar här nedan en digital strategi och koncept för nya BTH.se som ett första delprojekt. 2. OM GOOD OLD Good Old är en digital byrå som erbjuder strategi, design och utveckling inom digitala medier. Good Old grundades våren 2006 och består av ett team av projektledare, digitala strateger, designers och utvecklare. Vi utvecklar företrädelsevis i Open Source med tungvikt på Drupal, där vi har många års erfarenhet och djup kompetens. Vi arbetar med kommunikation och optimering av kundernas egna webbplatser och webbmiljöer, samt hur de ska synas i andra kanaler så som sociala medier. Good Old knyter alltid digitala satsningar till vilka affärsmål ni vill uppnå. I många fall fungerar Good Old som bollplank för företagsledningar som känner att de behöver ha bättre koll på vad som händer på nätet och hur de kan använda digitala medier i sitt dagliga arbete. Vi arbetar med kunder som Malmö Aviation, SVT, Plan Sverige och Individuell Människohjälp. Enligt tävlingen Årets Byrå 2012, där över 200 av Sveriges byråer deltar, får vi betyget 8,6 av 10 i affärsnytta av våra kunder och placerar oss först på listan över digitala byråer i södra Sverige (plats 4 i hela Sverige). Gällande kunskap om digitala medier och kommunikations- och mediekanaler är vi bäst i Sverige.

5 3. VÅR PROCESS 1. UPPSTART I uppstartsfasen fastställer vi ramar och förväntningar för att få en gemensam bild av projeket. Arbetsgång och projektplanering I ett gemensamt uppstartsmöte fastställer vi en detaljerad tidsplan för framtida möten och avstämningar, samt vem hos er som är projektansvarig och vår primära kontaktperson. Good Old arbetar gärna i det digitala projektverktyget Basecamp för framtida kommunikation för hela gruppen. Eftersom vi sitter i Malmö och ni i Karlskrona får vi även bestämma hur vi bäst tar framtida avstämningar. Good Old har flera kunder runt om i landet och är bekväma med videomöten. Insamling av material I uppstartsfasen är det även viktigt att vi får tillgång till allt material som kan fungera som underlag för det fortsatta arbetet. Det kan till exempel vara strategidokument, kommunikationsplaner, marknadsundersökningar, webbenkäter och grafiska-profildokument. Uppdragets syfte och mål Gemensamt fastställer vi projektets syfte, mål, aktiviteter och leveranser.

6 2. RESEARCH & STRATEGI Syftet och målet med researchfasen är att landa i en Digital Strategi för nya BTH.se, på vilken vi sedan kommer att bygga det kreativa konceptet för den nya sidan på. Researchfasen är en mycket viktig fas, då det är här vi hittar de värdefulla insikterna som kan få BTH och er målgrupp att ännu bättre mötas online. I ert fall är det särskilt viktigt att tillgodose behoven hos er unga och mobila målgrupp på bästa sätt. Workshop Strategifasen påbörjar vi tillsammans genom en halvdags målgrupp- och behovs-workshop för att konkretisera era målgrupper, vilka behov de har och vilka de primära syftena och målen med den nya webbplatsen är. Tillsammans definierar vi mätpunkter för att kunna bedöma hur väl vi når de mål vi sätter upp för den nya webbplatsen. Good Old planerar och leder workshopen. Vid detta tillfälle samlar vi så många beslutsfattare hos er som möjligt som kan komma att ha synpunkter och påverka projektets framöver. Insikterna från workshopen dokumenteras och blir en del av den strategiska grunden, samt en del av underlaget till framtida kravspecifikation. Statistikanalys Vi genomför en statistikanalys i ert Google Analytics-konto. Där ser vi hur webbplatsen används idag, hur besökarna rör sig och vilket som är det mest populära innehållet. Vi gör en nollmätning för att kunna följa utvecklingen av sidan efter lansering. Benchmarking, digitala trender och konkurrenter Som del av research-arbetet lyfter vi fram trender kring digitala beteenden som är relevanta för projektet. Det kan dels röra just universitets- och högskolewebbplatser men vi tittar även gärna utanför den egna branschen för bra case mot vår målgrupp. Vi genomför en benchmarking och tittar på vad några av era konkurrenter gör för inspiration. Intervjuer med målgruppen I tidigare större strategiprojekt vi genomfört så har vi kommit till de absolut bästa insikterna när vi genomfört intervjuer med målgruppen. Ett större urval är dock tidskrävande och kostsamt och vi rekommenderar en modell där vi förbereder frågor och ni hjälper oss att nå ett antal utvalda i målgruppen. I kombination med övrig research och den mer kvantitativa datan från enkäter och analytics blir detta mycket goda kvalitativa insikter som referens. Analys av marknadsundersökningar och enkäter BTH har idag på BTH.se ett formulär Vad tycker du om vår webbplats?. Resultatet från denna enkät samt om det genomförts övriga marknadsundersökningar och enkäter tar vi gärna del av för att ta med i analysen. Leverans: Digital Strategi Som ett resultat av ovanstående arbete, presenterar vi insikterna i form av en digital strategi för er nya webbplats. Efter godkännande av er går vi vidare till Konceptfasen.

7 3. KONCEPT Med de insikter och strategier som följer från föregående fas formuleras ett koncept - en övergripande formulering som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Konceptarbete Konceptarbetet är en förlängning av det strategiska arbetet, men formulerar om strategi till faktiskt koncept. På så sätt säkerställer konceptteamet att den röda tråden följs och att slutprodukten blir relevant för målgruppen. Leverans: Guiding principles & värdeord I projekt som detta har Good Old framgångsrikt arbetat med guiding principles - en kort beskrivning av konceptet i en enda mening. Meningen besvarar vad vi gör och kan liknas vid ett facit under hela processen. Om en funktion, innehåll eller interaktion inte stämmer överens med principen är vi på fel bana. Genom att komplettera med värdeord vet vi också hur vi ska göra det. Leverans: De 3 stora Tidigt i processen defineras de beståndsdelar som webbplatsen ska innehålla - delar som möter de utvalda målgrupperna. De 3 stora är en fortsättning av detta arbete, men där tre innehållstyper prioriteras som de allra viktigaste - med syfte att uppnå de formulerade målen. Det kan alltså vara delar av eller hela undersidor eller funktioner.

8 4. FORMSPRÅK & TONALITET När konceptet är på plats går vi vidare med att ta fram det visuella formspråket och tonaliteten. Formspråk Den visuella designen tas fram utifrån det övergripande styrdokumentet med designprinciper. BTH: s befintliga formspråk kompletteras/förändras för att få den bästa visuella upplevelsen i digitala kanaler. Tonalitet En fastställd tonalitet underlättar för arbetet med kommunikationen i kanalen och öppnar också för möjligheten att vara flera redaktörer och innehållsproducenter som arbetar parallellt, men uppnår samma ton i kommunikationen. Leverans: Visuella riktlinjer för nya BTH.se Vi tar fram en lista med principer för hur designen för den nya webbplatsen ska kännas och uppfattas. Dessa principer är mycket användbara i det framtida arbetet med att välja ut de visuella designlösningar som passar bäst för projektet. Leverans: Tonalitetsdokument Tonaliteten baseras på värdeord som ska representera kommunikationen. Dessa värdeord presenteras i ett sammanhang som utvecklar när och hur de påverkar i ett tonalitetsdokument.

9 5. INTERAKTIONSDESIGN & PROTOTYP Samtidigt som vi fortsätter med att ta fram formspråk och tonalitet påbörjar vi även arbetet med sidans nya interaktionsdesign. Interaktionsdesign för utvalda sidmallar Nästa steg när konceptet är på plats är att ta fram hur navigation och utvisning av innehåll och flöden ska placeras på webbplatsen. Vi skapar så kallade wireframes över webbplatsens centrala arbets- och informationsflöden. Wireframes kan beskrivas som en slags grundläggande karta som bestämmer var olika funktioner och innehållsdelar ska finnas. Detta för att göra sidan så användarvänlig som möjligt. Vi utgår från at vi kommer att behöva ta fram 2-3 olika sidmallar som dessutom ska vara optimerade för tre olika utvisningslägen; mobil, surfplatta och desktop. Teknisk research Vår utvecklare tittar på vilka tekniska behov och krav ni har som vi måste ta hänsyn till inför framtida utveckling och integration med era system. Leverans: Responsiv klickbar prototyp Leveransen av interaktionsdesignen till er gör vi genom att vår designer tillsammans med en av våra utvecklare bygger en fullt klickbar prototyp. Genom att inte bara visualisera flödena och de utvalda sidmallarna på papper utan gå steget längre genom en interaktiv prototyp får man en betydligt bättre känsla av flödena. Prototypen kommer att byggas responsiv för att ge en så bra bild som möjligt över hur flödena på den nya sidan ska fungera. Responsiv design innebär att webbplatsen anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och vi optimerar utvisningen för tre olika enheter; mobil, surfplatta och desktop. Leverans: Teknisk funktionsspecifikation Parallellt med arbetet med prototypen skapar vi en teknisk funktionsspecfikation som beskriver funktionaliteten på den nya webbplatsen. Här väljer vi även vilket CMS som passar er och hur dynamisk sidan ska vara.

10 4. TIDSPLAN Se separat tidsplan. 5. VÅRT TEAM Erik Neppelberg Projektledare Erik har flera års erfarenhet av att driva större digitala strategi- och utvecklingsprojekt. Erik kommer att vara er primära kontaktperson genom hela projektet. Ida Ragnarsson Creative Lead och Digital Copywriter Ida är copywriter, utbildad på Berghs och Hyper Island, med digital kommunikation som expertis. Ida har bakgrund i reklamvärlden och kommer att vara kreativt ansvarig för projektet. Kristin Heinonen Strateg Kristin är Good Olds VD och strateg. Kristin kommer är utbildad journalist och har en bakgrund inom Sveriges Radio och PR-branschen. Kristin har flera års erfarenhet av digitalt strategiarbete och håller även i föreläsningar och utbildningar inom digital kommunikation. Divya Ostwal Researcher och Analytics-expert Divya Ostwal vår digitala varumärkesexpert som tidigare jobbat på en kreativ byrå i Bangalore i Indien. Divya är certifierad i Google Analytics jobbar med löpande strategi och optimering. Peter Dovrén Digital Art Director Peter är en av grundarna till Good Old och har mer än 15 års erfarenhet av digital interaktions- och visuell design. Anders Fajerson Lead Developer Anders har många års erfarenhet av teknisk utveckling och systemintegration. Anders har bland annat varit ansvarig för större integrationer med flygbokningsystem för Malmö Aviation och integrationer med Malmö Stads intranät.

11 6. NÄSTA STEG VISUELL DESIGN & TEKNISK UTVECKLING Efter att strategin och konceptet är på plats bygger vi vidare på interaktionsdesignen, tonaliteten och de visuella riktlinjerna. Den visuella designen läggs på som ett lager på den klickbara prototypen. Good Old har flera års erfarenhet av teknisk utveckling och föredrar så kallade Open Source-plattformar t.ex. Drupal eller Wordpress. Dessa plattformar har ett stor nätverk av utvecklare världen över, kodbasen är öppen och kostnadsfri då det inte finns några licenskostnader. Plattformar vi ser ligger i framkant och som samtidigt är hållbara och ett bra långsiktigt val. KOSTNADSUPPSKATTNING: VISUELL DESIGN & TEKNISK UTVECKLING Baserat på erfarenhet av tidigare webbprojekt i motsvarande omfattning som ska vara responsiva, rekommenderar vi att man viker 1-1,5 vecka för visuell design samt 4-6 veckor för utveckling. Det ger i detta fall en kostnadsuppskattning på kr ex moms för visuell design, samt för teknisk utveckling. Totalkostnad fram till och med lansering av den nya webbplatsen (inklusive arbetet i denna offert med strategi mindre ) blir då ett spann mellan kr. Vi vill betona att det är svårt att göra en uppskattning i detta fall, då det inte är definierat vad som ska utvecklas och hur omfattande den nya webbplatsen blir. På Good Old har vi dock stor vana av att förhålla oss till en totalbudget i webbutvecklingsprojekt. Det innebär att kunden sätter ett kostnadstak för det totala projektet t o m leverans och lansering av den nya webbplatsen, vilket betyder att vi redan i strategioch konceptfasen anpassar oss till koncept som kan genomföras inom en viss design- och utvecklingstid. Vi rekommenderar därför att ni sätter en totalbudget i starten av projektet som passar er. Det ger samtliga parter tydliga ramar för projektet från start och ger en god kontroll över kostnader. DIGITALT PARTNERSKAP Vi brukar säga att när en ny webbplats lanseras tar ingenting slut, det är då det börjar. En modern webbplats är i ständig vidareutveckling. Genom en ständigt pågående mätning genom trafikanalys kan webbplatsen löpande optimeras för besökarna. Good Old har ett löpande supportavtal vi kallar ett digitalt partnerskap. Det innebär att vi tar ansvar för era digitala plattformar och hanterar den löpande vidareutvecklingen. Dessa partnerskap skräddarsys baserat på era behov men brukar oftast innefatta ett antal timmar/mån som vi dedikerar till löpande analys, designjusteringar och teknisk vidareutveckling. I en fast månadskostnad ingår: Löpande analys- och strategiarbete som avser webbplatsen samt övriga digitala kanaler Ett antal tekniska utvecklingstimmar samt rabatterat timpris på teknisk vidareutveckling Övervakning av säkerhetsuppdateringar för webbplats och moduler Bemanning för teknisk support Tillgång till projektverktyg Upplägg för Digitalt Partnerskap offereras separat.

12 7. CASE Nästan alla våra projekt, oavsett om det är en kampanjsida, en app eller en webbplats som är slutprodukten, har en digital strategi i ryggen. Nedan följer fyra utvalda case vi gärna vill lyfta fram i relation till detta uppdraget. Lunds universitet Uppdrag Kommunikationsstrategi, sociala medier, Facebook, utbildning, löpande rådgivning Projektet Våren 2012 tog Good Old fram en övergripande strategi för hur Lunds universitet bäst kommunicerar i sociala medier, tillsammans med specifika strategier för de centrala kanalerna. Strategin att använda Facebook som servicekanal för potentiella studenter har, genom arbete med tydliga målgrupper, annonsering och social plugins, gjort Lunds universitets sidor till kraftfulla verktyg för studentrekrytering. På bara tre veckor under våren ökade aktiviteten med 100% och majoriteten av fans gick från att vara befintliga studenter/anställda till den önskade målgruppen gymnasister och potentiella studenter. Facebook blev en av universitets viktigaste trafikdrivare till den svenska och internationella webbplatsen. Tillsammans med LU har Good Old även utbildat 100 medarbetare i sociala medier. Utbildningen skräddarsyddes för universitetets verksamhet och har använts som underlag till Lunds universitets guide för sociala medier, en wiki med verktyg, råd och rekommendationer för organisationens medarbetare. Wikin används aktivt som internt stöd och har under 2011 genererat över 7000 besök. Resultat Facebook kraftfullt verktyg för studentrekrytering Facebook 2:a resp 4:e största trafikdrivaren till lu.se ochlunduniversity.com Når ny och mer relevant målgrupp Malmö Högskola Uppdrag Strategi, Re-Design av utbildningskatalogen. Utbildningssiten hade fått kritik för att den var svår att hitta i och att den grundläggande informationen om utbildningen inte var tillräckligt attraktiv. Good Olds uppdrag var därför att: 1) hitta nya innovativa sätt att filtrera och kategorisera utbildningarna/kurserna. 2) att presentera relevant information om varje utbildning så att potentiella elever får all information som kan vara av intresse på ett överskådligt sätt. Resultat Projektet resulterade i beslutsunderlag för att kunna ta teknikbeslut och en färdig grunddesign för den digitala utbildningskatalogen för att kunna gå vidare till utveckling och implementering. Implementerades dock endast delvis då budgeten för den tekniska utvecklingen begränsades kraftigt under projektets gång.

13 SVT Uppdrag Digital Strategi, Digital Copywriting, Kreativt koncept, Design, Teknisk utveckling, Löpande redaktionellt strategiarbete Projektet Under 2012 genomförde Good Old ett digitalt strategiarbete som låg till grund för SVT:s digitala kommunikation kring förra årets julkalender. För en avgränsad målgrupp tog vi fram en kommunikationsstrategi med kanalval, tonalitet och en redaktionell kalender. Strategin mynnade även ut i en kreativ kampanj, kallad Livet som Leif som var en interaktiv berättelse integrerad med Facebook. Se casefilmen här: UxU Uppdrag Strategi, Koncept, Teknisk Förstudie, Interaktionsdesign, Responsive Visuell Design, Digital kampanj Projektet Den 19 juli 2014 äger en helt ny musikfestival rum i Umeå: UxU Festival. UxU utmanar festivaldöden genom att vända uppochner på biljettförsäljningsprinciperna. Redan idag, 8 mån före festivalen, har de redan sålt nästan 2500 biljetter genom en crowdfunding-modell där priset är billigare ju tidigare man köper biljett. Good Old har varit med och hjälpt UxU Festival sedan hösten 2012 med att utveckla strategi och koncept kring festivalens kommunikation och kring biljettförsäljningen, vi har hjälpt till att upphandla biljettsystem samt tagit fram interaktions- och visuell design för Vi har även tagit fram en digital kampanj vars syfte är att engagera målgruppen genom att fotografera U:n på Instagram och ha möjlighet att vinna biljetter. Se kampanjen på

14 8. VILLKOR Offerten är giltig 30 dagar efter dess överlämningsdatum. Faktureringsvillkor 20 dagar netto. Uppdraget faktureras 50% vid offertens godkännande, 25% vid konceptpresentation och återstående 25% vid leverans av formspråk, tonalitet och klickbar prototyp. Alla priser är exklusive moms. Eventuella utlägg är inte inkluderat i priset. Detta tillkommer separat, dock alltid enligt överenskommelse med kund. Vid förändrade förutsättningar, såsom förfrågningar som kräver ytterligare tid i anspråk utöver det definierade uppdraget, förbehåller vi oss rätten att omförhandla arvodet. Alla eventuella förändringar i offert eller liknande måste godkännas av ansvarig projektledare. Good Old kan inte förutse eller hållas ansvarig för förändringar i användaravtal, villkor eller marknadsföringsregler som sker på externa plattformar, som exempelvis Facebook och Twitter. I alla presentationer copy- och designuppdrag ingår en (1) korrvända. Fler ändringar faktureras löpande.

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Curriculum Vitae Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Mobil: 070 894 90 03 E-post: dick.wennberg@gmail.com Om mig I femton år har jag jobbat med digitala lösningar, något som jag brinner för

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ANALYTICS & INSIGHT MANAGER DIGITAL PLANNER ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT MANAGER DIGITAL STRATEG

MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ANALYTICS & INSIGHT MANAGER DIGITAL PLANNER ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT MANAGER DIGITAL STRATEG MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ELLER HAR AMBITIONEN ATT BLI DET. Många bollar i luften, brinna för kommunikation och digital marknadsföring. Det har vi hört förut. Vi söker istället

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com 1 Innehåll Redesign.......................................................................3 Värvet........................................................................

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450.

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450. Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Jag vill bara hitta allt som är relevant för mig just nu

Jag vill bara hitta allt som är relevant för mig just nu Det man inte hittar finns inte Faktisk sökträff från den publika webbplatsen. Det man hittar kanske man inte borde se Jag vill bara hitta allt som är relevant för mig just nu (Användarsynpunkt från förstudie)

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Lite om lanseringstankar

Lite om lanseringstankar Lite om lanseringstankar Carina Asplund Informationsstrateg (internkommunikation) och projektledare för nytt intranät Björn Hagström Systemintegratör (webb) och projektmedlem i intranätprojektet med speciellt

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE THE PERFECT WAY TO YOUR NEXT OFFICE STEG 1 - STEG 2 - ANALYS 1 STEG 3 - SKAPA VISION STEG 4 - INREDNINGSLÖSNING STEG 5 - & UPPFÖLJNING ANALYS FÖR ATT: Få en optimal planlösning.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ.

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Började arbeta med digitala kanaler 1998 på företaget MacMeckarna som var ett utbildningsföretag inom digital medieproduktion. Har arbetat

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Förstudie SVID.se. Insikter, koncept & roadmap

Förstudie SVID.se. Insikter, koncept & roadmap 1 Förstudie SVID.se Insikter, koncept & roadmap 22 februari 2012 Linnéa Becker, projektledare Erik Almenberg, kundansvarig Jenny Dannstedt, interaktionsdesigner Sammanfattning Uppdraget SVID förändrar

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässan Vilka talare, aktiviteter, tävlingar etc.

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer