Digital strategi och koncept för nya BTH.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital strategi och koncept för nya BTH.se"

Transkript

1 Digital strategi och koncept för nya BTH.se BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA Good Old Uppdat

2 Hej BTH! Vi är väldigt glada att få offerera en ny webbplats åt er. Varför då? Jo, vi kände att det var mycket som inspirerade oss i mötet med er. Ni är en litet men innovativt lärosäte med teknisk inriktning som vill sticka ut. Ni har nyskapande tekniska utbildningar, i vissa fall landsunika, som måste locka rätt typ av studenter. Sedan har ni en ung och tekniskt snabbfotad målgrupp med stora krav. Kort sagt, för oss är ni en organisation med höga ambitioner och en utmanande målgrupp. Precis den typen av uppdrag vi vill sätta tänderna i! Offerten beskriver på ett detaljerat sätt hur vi arbetar. Som ni förstår så är vi noga med att ha mycket fakta på fötterna innan vi går in i den kreativa fasen och tar fram tonalitet, design och prototyp. Men för att gå händelserna i förväg så har vi ofta en slags vision i bakhuvudet redan innan vi börjar med ett uppdrag. För er del ser vi framför oss att vi vill skapa en webbplats som ger en bild av det innovativa lärosäte ni är, som sätter er krävande målgrupp i fokus och leverarar stabila, mobila och smarta digitala lösningar, men en design och tonalitet som är tydlig, ungdomlig och fräsch. Vi har gedigen erfarenhet av att leda den här typen av processer och är i vårt bästa element när vi får kombinera fakta med kreativt tänkande. Vi har många case i bagaget vi är stolta över och vi presenterar dem i slutet av offerten. Vi ser fram emot att höra av er och tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar. Vänliga hälsningar, Team Good Old

3 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 2. OM GOOD OLD 3. VÅR PROCESS 1. UPPSTART 2. RESEARCH & STRATEGI 3. KONCEPT 4. FORMSPRÅK & TONALITET 5. INTERAKTIONSDESIGN & PROTOTYP 4. TIDSPLAN 5. VÅRT TEAM 6. NÄSTA STEG 7. CASE 8. VILLKOR

4 1. BAKGRUND Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges minsta högskolor men samtidigt en av de mest profilerade. Utbildningar inom teknik, hälsa, vård och ekonomi samt profilområdet tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt är några av de området där BTH är extra starka. BTH vill nu förnya sin externa webbplats som idag upplevs som otillräcklig. Några av de skäl som lyfts fram i ett möte mellan Good Old och BTH är att webbplatsen idag har begränsningar i hur man som redaktör kan jobba i verktyget samt att den inte är mobilanpassad. Men framförallt att man vill ha en webbplats som ger en bild av BTH som det tekniskt innovativa, nyskapande och moderna lärosäte det är. Good Old offererar här nedan en digital strategi och koncept för nya BTH.se som ett första delprojekt. 2. OM GOOD OLD Good Old är en digital byrå som erbjuder strategi, design och utveckling inom digitala medier. Good Old grundades våren 2006 och består av ett team av projektledare, digitala strateger, designers och utvecklare. Vi utvecklar företrädelsevis i Open Source med tungvikt på Drupal, där vi har många års erfarenhet och djup kompetens. Vi arbetar med kommunikation och optimering av kundernas egna webbplatser och webbmiljöer, samt hur de ska synas i andra kanaler så som sociala medier. Good Old knyter alltid digitala satsningar till vilka affärsmål ni vill uppnå. I många fall fungerar Good Old som bollplank för företagsledningar som känner att de behöver ha bättre koll på vad som händer på nätet och hur de kan använda digitala medier i sitt dagliga arbete. Vi arbetar med kunder som Malmö Aviation, SVT, Plan Sverige och Individuell Människohjälp. Enligt tävlingen Årets Byrå 2012, där över 200 av Sveriges byråer deltar, får vi betyget 8,6 av 10 i affärsnytta av våra kunder och placerar oss först på listan över digitala byråer i södra Sverige (plats 4 i hela Sverige). Gällande kunskap om digitala medier och kommunikations- och mediekanaler är vi bäst i Sverige.

5 3. VÅR PROCESS 1. UPPSTART I uppstartsfasen fastställer vi ramar och förväntningar för att få en gemensam bild av projeket. Arbetsgång och projektplanering I ett gemensamt uppstartsmöte fastställer vi en detaljerad tidsplan för framtida möten och avstämningar, samt vem hos er som är projektansvarig och vår primära kontaktperson. Good Old arbetar gärna i det digitala projektverktyget Basecamp för framtida kommunikation för hela gruppen. Eftersom vi sitter i Malmö och ni i Karlskrona får vi även bestämma hur vi bäst tar framtida avstämningar. Good Old har flera kunder runt om i landet och är bekväma med videomöten. Insamling av material I uppstartsfasen är det även viktigt att vi får tillgång till allt material som kan fungera som underlag för det fortsatta arbetet. Det kan till exempel vara strategidokument, kommunikationsplaner, marknadsundersökningar, webbenkäter och grafiska-profildokument. Uppdragets syfte och mål Gemensamt fastställer vi projektets syfte, mål, aktiviteter och leveranser.

6 2. RESEARCH & STRATEGI Syftet och målet med researchfasen är att landa i en Digital Strategi för nya BTH.se, på vilken vi sedan kommer att bygga det kreativa konceptet för den nya sidan på. Researchfasen är en mycket viktig fas, då det är här vi hittar de värdefulla insikterna som kan få BTH och er målgrupp att ännu bättre mötas online. I ert fall är det särskilt viktigt att tillgodose behoven hos er unga och mobila målgrupp på bästa sätt. Workshop Strategifasen påbörjar vi tillsammans genom en halvdags målgrupp- och behovs-workshop för att konkretisera era målgrupper, vilka behov de har och vilka de primära syftena och målen med den nya webbplatsen är. Tillsammans definierar vi mätpunkter för att kunna bedöma hur väl vi når de mål vi sätter upp för den nya webbplatsen. Good Old planerar och leder workshopen. Vid detta tillfälle samlar vi så många beslutsfattare hos er som möjligt som kan komma att ha synpunkter och påverka projektets framöver. Insikterna från workshopen dokumenteras och blir en del av den strategiska grunden, samt en del av underlaget till framtida kravspecifikation. Statistikanalys Vi genomför en statistikanalys i ert Google Analytics-konto. Där ser vi hur webbplatsen används idag, hur besökarna rör sig och vilket som är det mest populära innehållet. Vi gör en nollmätning för att kunna följa utvecklingen av sidan efter lansering. Benchmarking, digitala trender och konkurrenter Som del av research-arbetet lyfter vi fram trender kring digitala beteenden som är relevanta för projektet. Det kan dels röra just universitets- och högskolewebbplatser men vi tittar även gärna utanför den egna branschen för bra case mot vår målgrupp. Vi genomför en benchmarking och tittar på vad några av era konkurrenter gör för inspiration. Intervjuer med målgruppen I tidigare större strategiprojekt vi genomfört så har vi kommit till de absolut bästa insikterna när vi genomfört intervjuer med målgruppen. Ett större urval är dock tidskrävande och kostsamt och vi rekommenderar en modell där vi förbereder frågor och ni hjälper oss att nå ett antal utvalda i målgruppen. I kombination med övrig research och den mer kvantitativa datan från enkäter och analytics blir detta mycket goda kvalitativa insikter som referens. Analys av marknadsundersökningar och enkäter BTH har idag på BTH.se ett formulär Vad tycker du om vår webbplats?. Resultatet från denna enkät samt om det genomförts övriga marknadsundersökningar och enkäter tar vi gärna del av för att ta med i analysen. Leverans: Digital Strategi Som ett resultat av ovanstående arbete, presenterar vi insikterna i form av en digital strategi för er nya webbplats. Efter godkännande av er går vi vidare till Konceptfasen.

7 3. KONCEPT Med de insikter och strategier som följer från föregående fas formuleras ett koncept - en övergripande formulering som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Konceptarbete Konceptarbetet är en förlängning av det strategiska arbetet, men formulerar om strategi till faktiskt koncept. På så sätt säkerställer konceptteamet att den röda tråden följs och att slutprodukten blir relevant för målgruppen. Leverans: Guiding principles & värdeord I projekt som detta har Good Old framgångsrikt arbetat med guiding principles - en kort beskrivning av konceptet i en enda mening. Meningen besvarar vad vi gör och kan liknas vid ett facit under hela processen. Om en funktion, innehåll eller interaktion inte stämmer överens med principen är vi på fel bana. Genom att komplettera med värdeord vet vi också hur vi ska göra det. Leverans: De 3 stora Tidigt i processen defineras de beståndsdelar som webbplatsen ska innehålla - delar som möter de utvalda målgrupperna. De 3 stora är en fortsättning av detta arbete, men där tre innehållstyper prioriteras som de allra viktigaste - med syfte att uppnå de formulerade målen. Det kan alltså vara delar av eller hela undersidor eller funktioner.

8 4. FORMSPRÅK & TONALITET När konceptet är på plats går vi vidare med att ta fram det visuella formspråket och tonaliteten. Formspråk Den visuella designen tas fram utifrån det övergripande styrdokumentet med designprinciper. BTH: s befintliga formspråk kompletteras/förändras för att få den bästa visuella upplevelsen i digitala kanaler. Tonalitet En fastställd tonalitet underlättar för arbetet med kommunikationen i kanalen och öppnar också för möjligheten att vara flera redaktörer och innehållsproducenter som arbetar parallellt, men uppnår samma ton i kommunikationen. Leverans: Visuella riktlinjer för nya BTH.se Vi tar fram en lista med principer för hur designen för den nya webbplatsen ska kännas och uppfattas. Dessa principer är mycket användbara i det framtida arbetet med att välja ut de visuella designlösningar som passar bäst för projektet. Leverans: Tonalitetsdokument Tonaliteten baseras på värdeord som ska representera kommunikationen. Dessa värdeord presenteras i ett sammanhang som utvecklar när och hur de påverkar i ett tonalitetsdokument.

9 5. INTERAKTIONSDESIGN & PROTOTYP Samtidigt som vi fortsätter med att ta fram formspråk och tonalitet påbörjar vi även arbetet med sidans nya interaktionsdesign. Interaktionsdesign för utvalda sidmallar Nästa steg när konceptet är på plats är att ta fram hur navigation och utvisning av innehåll och flöden ska placeras på webbplatsen. Vi skapar så kallade wireframes över webbplatsens centrala arbets- och informationsflöden. Wireframes kan beskrivas som en slags grundläggande karta som bestämmer var olika funktioner och innehållsdelar ska finnas. Detta för att göra sidan så användarvänlig som möjligt. Vi utgår från at vi kommer att behöva ta fram 2-3 olika sidmallar som dessutom ska vara optimerade för tre olika utvisningslägen; mobil, surfplatta och desktop. Teknisk research Vår utvecklare tittar på vilka tekniska behov och krav ni har som vi måste ta hänsyn till inför framtida utveckling och integration med era system. Leverans: Responsiv klickbar prototyp Leveransen av interaktionsdesignen till er gör vi genom att vår designer tillsammans med en av våra utvecklare bygger en fullt klickbar prototyp. Genom att inte bara visualisera flödena och de utvalda sidmallarna på papper utan gå steget längre genom en interaktiv prototyp får man en betydligt bättre känsla av flödena. Prototypen kommer att byggas responsiv för att ge en så bra bild som möjligt över hur flödena på den nya sidan ska fungera. Responsiv design innebär att webbplatsen anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och vi optimerar utvisningen för tre olika enheter; mobil, surfplatta och desktop. Leverans: Teknisk funktionsspecifikation Parallellt med arbetet med prototypen skapar vi en teknisk funktionsspecfikation som beskriver funktionaliteten på den nya webbplatsen. Här väljer vi även vilket CMS som passar er och hur dynamisk sidan ska vara.

10 4. TIDSPLAN Se separat tidsplan. 5. VÅRT TEAM Erik Neppelberg Projektledare Erik har flera års erfarenhet av att driva större digitala strategi- och utvecklingsprojekt. Erik kommer att vara er primära kontaktperson genom hela projektet. Ida Ragnarsson Creative Lead och Digital Copywriter Ida är copywriter, utbildad på Berghs och Hyper Island, med digital kommunikation som expertis. Ida har bakgrund i reklamvärlden och kommer att vara kreativt ansvarig för projektet. Kristin Heinonen Strateg Kristin är Good Olds VD och strateg. Kristin kommer är utbildad journalist och har en bakgrund inom Sveriges Radio och PR-branschen. Kristin har flera års erfarenhet av digitalt strategiarbete och håller även i föreläsningar och utbildningar inom digital kommunikation. Divya Ostwal Researcher och Analytics-expert Divya Ostwal vår digitala varumärkesexpert som tidigare jobbat på en kreativ byrå i Bangalore i Indien. Divya är certifierad i Google Analytics jobbar med löpande strategi och optimering. Peter Dovrén Digital Art Director Peter är en av grundarna till Good Old och har mer än 15 års erfarenhet av digital interaktions- och visuell design. Anders Fajerson Lead Developer Anders har många års erfarenhet av teknisk utveckling och systemintegration. Anders har bland annat varit ansvarig för större integrationer med flygbokningsystem för Malmö Aviation och integrationer med Malmö Stads intranät.

11 6. NÄSTA STEG VISUELL DESIGN & TEKNISK UTVECKLING Efter att strategin och konceptet är på plats bygger vi vidare på interaktionsdesignen, tonaliteten och de visuella riktlinjerna. Den visuella designen läggs på som ett lager på den klickbara prototypen. Good Old har flera års erfarenhet av teknisk utveckling och föredrar så kallade Open Source-plattformar t.ex. Drupal eller Wordpress. Dessa plattformar har ett stor nätverk av utvecklare världen över, kodbasen är öppen och kostnadsfri då det inte finns några licenskostnader. Plattformar vi ser ligger i framkant och som samtidigt är hållbara och ett bra långsiktigt val. KOSTNADSUPPSKATTNING: VISUELL DESIGN & TEKNISK UTVECKLING Baserat på erfarenhet av tidigare webbprojekt i motsvarande omfattning som ska vara responsiva, rekommenderar vi att man viker 1-1,5 vecka för visuell design samt 4-6 veckor för utveckling. Det ger i detta fall en kostnadsuppskattning på kr ex moms för visuell design, samt för teknisk utveckling. Totalkostnad fram till och med lansering av den nya webbplatsen (inklusive arbetet i denna offert med strategi mindre ) blir då ett spann mellan kr. Vi vill betona att det är svårt att göra en uppskattning i detta fall, då det inte är definierat vad som ska utvecklas och hur omfattande den nya webbplatsen blir. På Good Old har vi dock stor vana av att förhålla oss till en totalbudget i webbutvecklingsprojekt. Det innebär att kunden sätter ett kostnadstak för det totala projektet t o m leverans och lansering av den nya webbplatsen, vilket betyder att vi redan i strategioch konceptfasen anpassar oss till koncept som kan genomföras inom en viss design- och utvecklingstid. Vi rekommenderar därför att ni sätter en totalbudget i starten av projektet som passar er. Det ger samtliga parter tydliga ramar för projektet från start och ger en god kontroll över kostnader. DIGITALT PARTNERSKAP Vi brukar säga att när en ny webbplats lanseras tar ingenting slut, det är då det börjar. En modern webbplats är i ständig vidareutveckling. Genom en ständigt pågående mätning genom trafikanalys kan webbplatsen löpande optimeras för besökarna. Good Old har ett löpande supportavtal vi kallar ett digitalt partnerskap. Det innebär att vi tar ansvar för era digitala plattformar och hanterar den löpande vidareutvecklingen. Dessa partnerskap skräddarsys baserat på era behov men brukar oftast innefatta ett antal timmar/mån som vi dedikerar till löpande analys, designjusteringar och teknisk vidareutveckling. I en fast månadskostnad ingår: Löpande analys- och strategiarbete som avser webbplatsen samt övriga digitala kanaler Ett antal tekniska utvecklingstimmar samt rabatterat timpris på teknisk vidareutveckling Övervakning av säkerhetsuppdateringar för webbplats och moduler Bemanning för teknisk support Tillgång till projektverktyg Upplägg för Digitalt Partnerskap offereras separat.

12 7. CASE Nästan alla våra projekt, oavsett om det är en kampanjsida, en app eller en webbplats som är slutprodukten, har en digital strategi i ryggen. Nedan följer fyra utvalda case vi gärna vill lyfta fram i relation till detta uppdraget. Lunds universitet Uppdrag Kommunikationsstrategi, sociala medier, Facebook, utbildning, löpande rådgivning Projektet Våren 2012 tog Good Old fram en övergripande strategi för hur Lunds universitet bäst kommunicerar i sociala medier, tillsammans med specifika strategier för de centrala kanalerna. Strategin att använda Facebook som servicekanal för potentiella studenter har, genom arbete med tydliga målgrupper, annonsering och social plugins, gjort Lunds universitets sidor till kraftfulla verktyg för studentrekrytering. På bara tre veckor under våren ökade aktiviteten med 100% och majoriteten av fans gick från att vara befintliga studenter/anställda till den önskade målgruppen gymnasister och potentiella studenter. Facebook blev en av universitets viktigaste trafikdrivare till den svenska och internationella webbplatsen. Tillsammans med LU har Good Old även utbildat 100 medarbetare i sociala medier. Utbildningen skräddarsyddes för universitetets verksamhet och har använts som underlag till Lunds universitets guide för sociala medier, en wiki med verktyg, råd och rekommendationer för organisationens medarbetare. Wikin används aktivt som internt stöd och har under 2011 genererat över 7000 besök. Resultat Facebook kraftfullt verktyg för studentrekrytering Facebook 2:a resp 4:e största trafikdrivaren till lu.se ochlunduniversity.com Når ny och mer relevant målgrupp Malmö Högskola Uppdrag Strategi, Re-Design av utbildningskatalogen. Utbildningssiten hade fått kritik för att den var svår att hitta i och att den grundläggande informationen om utbildningen inte var tillräckligt attraktiv. Good Olds uppdrag var därför att: 1) hitta nya innovativa sätt att filtrera och kategorisera utbildningarna/kurserna. 2) att presentera relevant information om varje utbildning så att potentiella elever får all information som kan vara av intresse på ett överskådligt sätt. Resultat Projektet resulterade i beslutsunderlag för att kunna ta teknikbeslut och en färdig grunddesign för den digitala utbildningskatalogen för att kunna gå vidare till utveckling och implementering. Implementerades dock endast delvis då budgeten för den tekniska utvecklingen begränsades kraftigt under projektets gång.

13 SVT Uppdrag Digital Strategi, Digital Copywriting, Kreativt koncept, Design, Teknisk utveckling, Löpande redaktionellt strategiarbete Projektet Under 2012 genomförde Good Old ett digitalt strategiarbete som låg till grund för SVT:s digitala kommunikation kring förra årets julkalender. För en avgränsad målgrupp tog vi fram en kommunikationsstrategi med kanalval, tonalitet och en redaktionell kalender. Strategin mynnade även ut i en kreativ kampanj, kallad Livet som Leif som var en interaktiv berättelse integrerad med Facebook. Se casefilmen här: UxU Uppdrag Strategi, Koncept, Teknisk Förstudie, Interaktionsdesign, Responsive Visuell Design, Digital kampanj Projektet Den 19 juli 2014 äger en helt ny musikfestival rum i Umeå: UxU Festival. UxU utmanar festivaldöden genom att vända uppochner på biljettförsäljningsprinciperna. Redan idag, 8 mån före festivalen, har de redan sålt nästan 2500 biljetter genom en crowdfunding-modell där priset är billigare ju tidigare man köper biljett. Good Old har varit med och hjälpt UxU Festival sedan hösten 2012 med att utveckla strategi och koncept kring festivalens kommunikation och kring biljettförsäljningen, vi har hjälpt till att upphandla biljettsystem samt tagit fram interaktions- och visuell design för Vi har även tagit fram en digital kampanj vars syfte är att engagera målgruppen genom att fotografera U:n på Instagram och ha möjlighet att vinna biljetter. Se kampanjen på

14 8. VILLKOR Offerten är giltig 30 dagar efter dess överlämningsdatum. Faktureringsvillkor 20 dagar netto. Uppdraget faktureras 50% vid offertens godkännande, 25% vid konceptpresentation och återstående 25% vid leverans av formspråk, tonalitet och klickbar prototyp. Alla priser är exklusive moms. Eventuella utlägg är inte inkluderat i priset. Detta tillkommer separat, dock alltid enligt överenskommelse med kund. Vid förändrade förutsättningar, såsom förfrågningar som kräver ytterligare tid i anspråk utöver det definierade uppdraget, förbehåller vi oss rätten att omförhandla arvodet. Alla eventuella förändringar i offert eller liknande måste godkännas av ansvarig projektledare. Good Old kan inte förutse eller hållas ansvarig för förändringar i användaravtal, villkor eller marknadsföringsregler som sker på externa plattformar, som exempelvis Facebook och Twitter. I alla presentationer copy- och designuppdrag ingår en (1) korrvända. Fler ändringar faktureras löpande.

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

dw...från vision till verklighet

dw...från vision till verklighet Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Om Pixelant. Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook

Om Pixelant. Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook Om Pixelant Pixelant är en webbyrå i Malmö som är specialiserad på licensfri CMS och digital informationshantering. Sedan 2006 har vi utvecklat våra

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång

Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång 2 Komplett helhetslösning för din nya webbplats, med ny design vart 3:e år till ett fast månadspris! Den digitala marknaden

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

3. Krav på uppdraget. 3.1 Mål för uppdraget. 3.2 Beskrivning av uppdraget. Upphandlingsdokument Upphandling. Upphandlande organisation

3. Krav på uppdraget. 3.1 Mål för uppdraget. 3.2 Beskrivning av uppdraget. Upphandlingsdokument Upphandling. Upphandlande organisation Upphandlingsdokument 2017-06-01 Upphandlande organisation Socialstyrelsen Caroline Paues Upphandling Avrop av IT-resurskonsulter till projekt för utveckling av Socialstyrelsens digitala kanaler 2.7-4890/217

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Upphandlade konsulter, områden

Upphandlade konsulter, områden ÖVERSIKT Kommunikationsprocessen Probleminventering Bakgrund Research Analys Strategiarbete Målformulering Målgruppsanalys Praktisk kommunikationsplanering, för olika målgrupper internt och externt Aktiviteter

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Digital kommunikation Vallagruppen

Digital kommunikation Vallagruppen Digital kommunikation Vallagruppen Vi sätter kursen för framtiden Vallagruppen är er proffsleverantör när det kommer till webbutveckling av hemsidor, e-handelssystem, lösningar för Sociala medier, drift

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett erbjudande till

Läs mer

Inlämningsuppgift 3. Medeltidsveckan. Responsiv redesign. Grupp 8 Dina Eid Musalam, Henrik Persson, Johan Rodin & Michelle Tapper

Inlämningsuppgift 3. Medeltidsveckan. Responsiv redesign. Grupp 8 Dina Eid Musalam, Henrik Persson, Johan Rodin & Michelle Tapper Inlämningsuppgift 3 Medeltidsveckan Responsiv redesign Grupp 8 Dina Eid Musalam, Henrik Persson, Johan Rodin & Michelle Tapper To do In progress Completed Projektplan Samla & visualisera research Skapa

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com 1 Innehåll Redesign.......................................................................3 Värvet........................................................................

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT LICHRON BAKGRUND Via kravspec har Lichron klargjort att man önskar en ny webbplats som presenterar Lichronbolagen - Lichron AB som arbetar med försäljning av maskiner

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Bidrag ur kulturaktivitetsanslaget 15 oktober 2012

Bidrag ur kulturaktivitetsanslaget 15 oktober 2012 SKRIVELSE 2012-10-02 LJ 2012/1324 Regional utveckling Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Bidrag ur kulturaktivitetsanslaget 15 oktober 2012 Sökande: Remixfestival, Kulturforum Kulturforumsgruppen

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Närvaro Online WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Kenny Johansson Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ANALYTICS & INSIGHT MANAGER DIGITAL PLANNER ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT MANAGER DIGITAL STRATEG

MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ANALYTICS & INSIGHT MANAGER DIGITAL PLANNER ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT MANAGER DIGITAL STRATEG MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ELLER HAR AMBITIONEN ATT BLI DET. Många bollar i luften, brinna för kommunikation och digital marknadsföring. Det har vi hört förut. Vi söker istället

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Bilder ur ett företagsperspektiv har sedan marknadsföringens begynnelse varit viktiga för att inspirera, väcka ett

Läs mer

Offertunderlag Webbportal NILS

Offertunderlag Webbportal NILS Offertunderlag Webbportal NILS Version: 0.2 Distributionslista Namn Befattning Enhet Saskia Sandring Åsa Eriksson SLU SLU Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av uppdrag... 4 1.1 NILS-programmet... 4

Läs mer

Varumärket Linnéuniversitetet

Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket uppfattningen om Linnéuniversitetet Alla bilder, föreställningar, känslor, tankar, associationer och värderingar som dyker upp i människors huvuden när de ser eller

Läs mer

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Vimmerby 2011-04-13 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket (070 534 91 64) nils.lagerroth@hushallningssallskapet.se Processledare: Lisa Renander, Go

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Rollen som kommunikationsrådgivare

Rollen som kommunikationsrådgivare Rollen som kommunikationsrådgivare Styrkor, svagheter och utmaningar i praktisk kommunikationsrådgivning Helle Petersen, PhD, MPO Forskningsgruppchef och lektor, Roskilde Universitet Kort om mig PhD och

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010 Kryssarklubbens Webbprojekt Kryssarklubbsdagarna 2010 Insikter till grund för webbarbetet 1. Vi stärker lusten för långfärder till sjöss men inte på webben. 2. Vi har 6000 medlemmar under 25 år men har

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs

Curriculum Vitae. Om mig. Nuvarande arbetsgivare och uppdrag. Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Curriculum Vitae Dick Wennberg Fogdevägen 11 131 50 Saltsjö-Duvnäs Mobil: 070 894 90 03 E-post: dick.wennberg@gmail.com Om mig I femton år har jag jobbat med digitala lösningar, något som jag brinner för

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Arbetslivserfarenhet. Utbildning AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne

Arbetslivserfarenhet. Utbildning AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne Andreas har hjälpt över 100 myndigheter, organisationer och företag att förbättra användbarheten och tillgängligheten på sina webbplatser, intranät eller system.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Jajja Advertising PayPerClick. Digital annonsering där det ger bäst resultat

Jajja Advertising PayPerClick. Digital annonsering där det ger bäst resultat Jajja Advertising PayPerClick Digital annonsering där det ger bäst resultat 01 Kanaloberoende digital annonsering Nå kunder via sökords-, display-, & filmannonsering där det ger bäst resultat Facebook

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Referensuppdrag Soleil

Referensuppdrag Soleil Referensuppdrag Soleil S1. SBAB Bank AB Extern Sitevision- web med integrationer Åsa Dahlström (dåvarande projektledare) asa.dahlstrom@liv.se 054-61 96 64 På SBAB genomförde vi flera projekt under perioden

Läs mer