Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation"

Transkript

1 Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende på vilka arbetsområden ert företag står inför, kan ni välja flera kurser och skapa ett induviduellt kurspaket utefter just ert företags kunskapsbehov. Vi erbjuder allt från enskilda föreläsningar till skräddarsydda utbildningar inom digital kommunikation. Ofta utgår våra uppdragskurser från vårt aktuella kursutbud, men undervisningsmetoder och schema anpassas efter målgruppens behov och utbildningens syfte. Plats: Samtliga kurstillfällen sker på plats i Nässjö Träcentrums lokaler i Nässjö. Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, Här nedan presenteras en kurskatalog med information om de olika kurserna som erbjuds. Vilken utbildning behöver ni? Digital Kommunikation 6 000kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och gruppstudier. Kursen innehåller introduktioner av olika digitala medier, branschrelaterade begrepp, digital kommunikation i olika former och utvärdering av digitala satsningar. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 6 utbildningstillfällen. Begränsningar Kurstillfället sker på plats i Nässjö Träcentrums lokaler i Nässjö. Kunden ska få en utökad kunskap om kommunikation på nätet. Kursen innehåller studier av webbplatser och digitala medier. Olika typer av sociala medier studeras också med fokus på vad som kommuniceras och hur, samt kopplingen mellan samhället och behovet för företag att vara online. Kunna redogöra för den digitala kommunikationens användningsområden Kunna förklara de vanligaste begreppen som används inom området digital kommunikation Kunna redogöra för hur man mäter effekter av digitala marknadssatsningar Kunna definiera ett företags digitala försäljningsprocess

2 Kunna redogöra för kopplingen mellan online och offline marknadsföring Kunna redogöra för den digitala kommunikationens inverkan på vårt sätt att ta del av information om produkter och tjänster Sökmotoroptimering kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, verktygshantering Google Webmaster Tools, placeringsrapporter, webbcopy, SEO-strategiarbete och SEO teknik. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier Delmoment i utbildningen - META Kod för att få bättre struktur på sidorna. - Titlar Hur ska en titel skrivas och hur ska den presenteras kodningsmässigt? - Rubriker Hur ofta och hur placerar man sina rubriker för bästa effekt? - Användarvänlighet (röd tråd) Hur får man besökaren att följa din andemening på respektive sida? Hur kommer man till avslut? - Interna länkar/externa länkar (SEO offpage se innehåll) Hur skriver man korrekta länkar och hur placerar man sina länkar på sidan för bästa effekt. Social SEO - Navigering Vad är en bra navigeringsmeny och hur ska den placeras för att maximera klick? - Ingresser Vad är en ingress och hur ska man presentera den på webbplatsen? - Objektplacering Vart placerar jag alla objekt, text, länkar mm för att få besökaren till ett avslut? - Bildhantering Handlar om att skriva alt texter, både i text form och i länktext form. - Ankartexter Handlar om att skriva bra länktexter för att optimera synbarheten på bildsök. - Struktur för Redesign Innebär genomgång över hur ett strukturarbete ser ut inför ett redesignuppdrag. DW presenterar en strategi för hur kund ska arbeta med uppdraget. Struktur för Redesign utförs separat då DW först ska ha utfört innehållsstruktur och skapat mallar med praktiska skisser. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 10 utbildningstillfällen. Begränsningar Kurstillfället sker på plats i Nässjö Träcentrums lokaler i Nässjö. Kunden ska i kursen sökmotoroptimering (SEO) lära sig både teoretiskt och praktiskt hur man skall arbeta, analysera och förbättra resultatet för att få verksamhetens webbplats att prestera optimalt på sökmotorer. Sökmotoroptimering handlar dels om teknik, men även till stor del om kommunikation, struktur och strategier. Kunden ska kunna leda ett internt eller externt SEO projekt, samt kunna utvärdera kvalitén på arbetet som genomförs.

3 Kunna ta fram en kravställning för ett internt SEO projekt Kunna optimera keystrukturen: Meta Data, Titel, beskrivning, texter, alt-text mm. Kunna redogöra för begreppen internlänkning och extern länkstrategi Kunna förklara och förstå de viktigaste tekniska förutsättningarna för att en webbplats ska kommunicera med sökmotorer Kunna analysera en webbplats och genom det förstå hur väl optimerad den specifika webbplatsen är. Digital Statistikhantering - Marknad (Google Analytics) 6 000kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och gruppstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, statistikverktygshantering, skapade av rapporter. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 6 utbildningstillfällen. Utbildningen Google Analytics Marknad lär man sig att navigera och använda statistikverktyg för att få insikter i hur man bäst går vidare med utvecklingen av en webbplats. Man får teoretisk och praktisk kunskap i hur man utvärderar vad olika digitala kanaler genererar i form av omvandlingar. Kunna skapa en digital marknadsplan utifrån framtagen statistik Kunna genomföra studier för att långsiktigt få en Google Analytics Certifiering Kunna skapa en plan för digitala förbättringsåtgärder, utifrån statistik från Google Analytics Kunna använda prospekthanteringsverktyg som en del av den interna försäljningsstrategin på ett företag. Digital statistikhantering - Certifiering (Google Analytics) 8 000kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och gruppstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, statistikverktygshantering, skapade av rapporter, tekniska inställningar i Google Analytics samt stöd för certifiering av verktyget med lärarledd tid. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 8 utbildningstillfällen. I kursen Digital statistikhantering lär sig kunden att navigera och använda statistikverktyg för att få insikter i hur man bäst går vidare med utvecklingen av en webbplats. Eleven får teoretisk och praktisk kunskap i hur man utvärderar vad olika digitala kanaler genererar i form av omvandlingar. Eleven får även kunskap i hur man skapar rapporter, profiler och tar fram de mest intressanta värdetalen för varje unik verksamhet. Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom som ett bevis på att kunden genomgått utbildningen. Diplomet kommer att skrivas av en Google Analytics Qualified Individuell.

4 Kunna skapa en digital marknadsplan utifrån framtagen statistik Kunna genomföra studier för att under kursen kunna ta en Google Analytics Qualified Individuell. Kunna skapa en plan för digitala förbättringsåtgärder, utifrån statistik från Google Analytics Kunna ta fram statistik och utvärdera resultat från Google Webb Master Tools Kunna använda prospekthanteringsverktyg som en del av den interna försäljningsstrategin på ett företag. SEM betald sökmarknadsföring - Certifiering (Google AdWords) 8 000kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, verktygshantering, skapade av rapporter, webbcopy, Google adwords certifieringen och strategiarbete. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 8 utbildningstillfällen. Kursen innefattar även 2 st certifieringar och omfattar 2 h/gång totalt 4 h prov. Kunden kommer att få förståelse, kunskap och praktiska verktyg för att kunna driva betald trafik från sökmotorer till en webbplats. Kunden kommer att utbildas och tränas i de olika begrepp och strategier som används av professionella sökmotorsmarknadsförare. Vi går igenom hur man både praktiskt och strategiskt ska genomföra annonskampanjer för att få relevant trafik till en webbplats. Kunden kommer också att lära sig hur man mäter och kostnadsberäknar trafiken från sökmotorer. Fokus kommer vara Google Adwords tool. Efter avslutad utbildning tilldelas kunden ett diplom som ett bevis på att kunden genomgått utbildningen. Diplomet kommer att skrivas av en Google Adwords Qualified Professional eftersom DW är ett Google Adwords Certifierad Partner. Kunna förklara hur marknadsföring på sökmotorer fungerar och vilka mekanismer som påverkar annonsplaceringar Kunna grunderna för annonsering på Google Adwords, Yahoo Advertising Solutions och Facebook Ads Kunna redogöra för vilka olika typer av nätverk som erbjuds av sökmotorerna. Kunna analysera annonseringsstatistik i Google Analytics Kunna förklara begrepp inom sökmotormarknadsföringen t.ex. CPC, CPA, PPC, CTR, kvalitetsvärde, omvandlingskostnad och bounce-rate Kunna ansvara för ett företags annonsering på Google Adwords genom att skapa konto, kampanjer, sökord och annonstexter som ger relevant trafik till rimliga omvandlingskostnader Kunna utvärdera en extern PPC-leverantörs arbete Kravställning digitala utvecklingsprojekt kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier.

5 Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier. Vi kommer att gå igenom, Projektledarskap, Att organisera projekt, Speciella tillämpningsområden för projekt, Kommunikationsprojekt, Projektkulturen, Agila projekt, Vilka är projektledarens verktyg, Personliga samtals inflytande på relationer och verksamhetseffektiviteter, Att välja påverkansstil, Tillämpningsövningar tillämpat ledarskap i ett projekt samt Gruppdynamik. Vi kommer även att gå igenom hur man tar fram en kravställning. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 16 utbildningstillfällen. Det nya digitala landskapet erbjuder nya interaktiva möjligheter. Nya digitala kanaler kräver nya kunskaper, yrkesroller och kompetenser. Idag är vi konstant uppkopplade via olika enheter och denna mobilitet ställer helt nya krav på hur företag kan och bör arbeta med sina kommunikationsstrategier. Då webben är central inom den digitala utvecklingen kommer kursen ge studenterna kännedom om de vanligaste teknikerna som används inom webbutveckling och hur man anpassar material efter olika mobila enheter. Kursen ger studenterna de specifika kunskaper de behöver för att leda och/eller arbeta med digitala kommunikationsprojekt. Vi tittar på case ur såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Vari ligger möjligheterna - och svårigheterna? Du får också lära dig grunderna i projektledning ur ett generellt perspektiv de gemensamma grunderna för att vara projektledare. Väsentliga områden som berörs under kursen är: Den digitala miljön och projektarbetsformen Förarbete inför digitala utvecklingsprocess Kravspecifikationer för digitala utvecklingsprojekt Projektets plats i organisationen Projektplanen Planering och budget etapper, milstolpar, kritiska resurser, ekonomi Riskanalyser Yrkesroller och kompetenser Projektledaren och projektgruppen Marknads- och kommunikationsprojekt Kreativitet och problemlösning Från idé till lansering - ett case Projektavslutet uppföljning, utvärdering, lärande/reflektion och överlämning Mobila kommunikationsstrategier Resultatuppföljning Balsamiq Sociala media kommunikation 6 000kr / person Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, analysering, verktygshantering, och skapade av rapporter. Under del 1 av utbildningen kommer DW att gemensamt med företaget ta fram en tydlig strategi för hur verksamheten ska påbörja arbetet med att utveckla sin närvaro socialt. Det kommer att skapas en konkret handlingsplan som kunden kan agera på efter utbildningsdagens slut.

6 Under andra delen av utbildningen ska kunden få en fördjupad kunskap i de sociala medier som man efter fösta delen av utbildningen beslutat att använda. DW kommer även att gå igenom hur de valda medierna ska hanteras. Kursen innefattar ca 4 h/gång under 6 utbildningstillfällen. Kunden kommer att få förståelse, kunskap och praktiska verktyg för att kunna Annonsera via sociala medier, ta fram en policy och strategi för ditt företags sociala agerande och närvaro, budgetstrategi etc. Kunden kommer att utbildas och tränas i de olika begrepp och strategier som används av professionella sociala media planerare/strateger. Kanaler som kommer att gås igenom är: Linkedin Facebook Instagram Pintrest Youtube Blogg Kunna kommunicera och publicera målinriktat innehåll via sociala medier Kunna skapa en social media strategi och en långsiktig planering Kunna arbeta med annonsering, inlägg, statistik och målgrupper för den specifika verksamheten i valda medier. Kunna skapa intressanta inlägg och annonser samt utvärdera vad de genererar till verksamheten Kurspaket Beroende på vilka arbetsområden ni står inför, kan ni välja flera kurser och skapa ett induviduellt kurspaket utefter just ert företags kunskapsbehov. Här nedan presenteras exempel på kurspaket: A Kravställning digitala utvecklingsprojekt Tot 20 tillfällen kr / person B

7 Sociala media kommunikation Sökmotoroptimering Tot 18 tillfällen kr / person C Digital statistikhantering - Marknad (Google Analytics) Tot 10 tillfällen kr / person D Sökmotoroptimering Digital statistikhantering - Certifiering (Google Analytics) Tot 20 tillfällen kr / person E Social media kommunikation Sökmotoroptimering Sökmotormarknadsföring- Certifiering (Google AdWords) Digital statistikhantering - Marknad (Google Analytics) Digital statistikhantering - Certifiering (Google Analytics) Kravställning digitala utvecklingsprojekt Tot 56 tillfällen kr / person Mer information om uppdragsutbildningarna på Nässjöakademins webbplats: