Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450."

Transkript

1 Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar i Digital kommunikation. Kursutbudet är framtaget för er som har behov och vill kompetenshöjas, öka insikt och förståelse inom digital kommunikation. Digital kommunikation SEO Google Analytics SEM Kommunikation i sociala medier Kravställning Marknad Certifiering Certifiering Genom denna utbildningsform har du chansen att få kunskap om digital marknadsföring som du sen kan applicera på den verksamhet du arbetar på. Varje kurs består av ett flertal halvdagsföreläsningar på dagtid i Nässjöakademins lokaler på Träcentrum i Nässjö. Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, Plats: Samtliga kurstillfällen sker på plats i Nässjö Träcentrums lokaler i Nässjö.

2 Möjligheter och fallgropar Har er verksamhet tillräcklig kunskap om den digitala kommunikationens möjligheter och fallgropar? Var, hur och med vilka budskap man ska synas behöver idag vara hög prioritet för ledningar och styrelser när de vill lyckas kostnadseffektivt med sin marknadsföring. I takt med att tillgängligheten har ökat så har kunderna blivit alltmer medvetna, det är viktigare än någonsin för företagen att förstå sina kunders beteende på nätet. Utvecklingen går snabbt framåt men genom att vidareutbilda sig säkerställer ni att ni har rätt kompetens och verktyg för att bryta igenom informationsbruset. Idag kan företagens förmåga att synas rätt med sin digitala marknadsföring vara en fråga om att vinna eller försvinna. Det handlar om hur man får besökare att hitta till dig på nätet och att när de väl hittat dig, uppfylla deras förväntningar och få dem att uppleva att de har hittat vad de söker. Samtidigt som teknikutvecklingen och sociala medier har skapat fantastiska förutsättningar för företag och organisationer att nå sina målgrupper så krävs det stor kunskap väl genomarbetade strategier för att lyckas. Kursanmälan För att anmäla dig till en av våra kurser, kontakta Helena Karlsson på Din Webbstrateg eller anmäl dig via vår hemsida genom att fylla i en intresseanmälan. Klicka här för att fylla i dina uppgifter. Varje kurstillfälle kostar 1000 kr per gång oavsett vilken kurs du väljer att gå. Varje enskilt kurstillfälle är på 4 timmar. För er som vill ha utbildningen på plats på företaget, vänligen kontakta Din Webbstrateg för mer information. Vi koordinerar gärna i hop ett förslag som är anpassat för ert marknadsteam på plats hos i era lokaler. Helena Karlsson Din Webbstrateg i Skandinavien Direktnummer: E-post: Utbildningskoordinator Torbjörn Trädgårdh Nässjöakademin Direktnummer: E-post: Biträdande rektor

3 Kurskatalog Här nedan presenteras en kurskatalog med information om de olika kurserna som erbjuds. Vilken utbildning behöver ni? Digital kommunikation Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och gruppstudier. Kursen innehåller introduktioner av olika digitala medier, branschrelaterade begrepp, digital kommunikation i olika former och utvärdering av digitala satsningar. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 6 utbildningstillfällen. Kurstillfället sker på plats i Nässjö Träcentrums lokaler i Nässjö. Kunden ska få en utökad kunskap om kommunikation på nätet. Kursen innehåller studier av webbplatser och digitala medier. Olika typer av sociala medier studeras också med fokus på vad som kommuniceras och hur, samt kopplingen mellan samhället och behovet för företag att vara online. Efter avslutad kurs: Kunna redogöra för den digitala kommunikationens användningsområden. Kunna förklara de vanligaste begreppen som används inom området digital kommunikation. Kunna redogöra för hur man mäter effekter av digitala marknadssatsningar. Kunna definiera ett företags digitala försäljningsprocess. Kunna redogöra för kopplingen mellan online och offline marknadsföring. Kunna redogöra för den digitala kommunikationens inverkan på vårt sätt att ta del av information om produkter och tjänster. 3

4 Sökmotoroptimering Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, verktygshantering Google Webmaster Tools, placeringsrapporter, webbcopy, SEO-strategiarbete och SEO teknik. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier Delmoment i utbildningen META - Kod för att få bättre struktur på sidorna. Titlar - Hur ska en titel skrivas och hur ska den presenteras kodningsmässigt? Rubriker - Hur ofta och hur placerar man sina rubriker för bästa effekt? Användarvänlighet (röd tråd) - Hur får man besökaren att följa din andemening på respektive sida? Hur kommer man till avslut? Interna och externa länkar - Hur skriver man korrekta länkar och hur placerar man sina länkar på sidan för bästa effekt. Navigering - Vad är en bra navigeringsmeny och hur ska den placeras för att maximera klick? Ingresser - Vad är en ingress och hur ska man presentera den på webbplatsen? Objektplacering - Vart placerar jag alla objekt, text, länkar mm för att få besökaren till ett avslut? Bildhantering - Handlar om att skriva alt texter, både i text form och i länktext form. Ankartexter - Handlar om att skriva bra länktexter för att optimera synbarheten på bildsök. Struktur för Redesign - Innebär genomgång över hur ett strukturarbete ser ut inför ett redesignuppdrag. DW presenterar en strategi för hur kund ska arbeta med uppdraget kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 10 utbildningstillfällen. Kurstillfället sker på plats i Nässjö Träcentrums lokaler i Nässjö. Kunden ska i kursen sökmotoroptimering (SEO) lära sig både teoretiskt och praktiskt hur man skall arbeta, analysera och förbättra resultatet för att få verksamhetens webbplats att prestera optimalt på sökmotorer. Sökmotoroptimering handlar dels om teknik, men även till stor del om kommunikation, struktur och strategier. Kunden ska kunna leda ett internt eller externt SEO projekt, samt kunna utvärdera kvalitén på arbetet som genomförs. Efter avslutad kurs: 4

5 Kunna ta fram en kravställning för ett internt SEO projekt. Kunna optimera keystrukturen: Meta Data, Titel, beskrivning, texter, alt-text mm. Kunna redogöra för begreppen internlänkning och extern länkstrategi. Kunna förklara och förstå de viktigaste tekniska förutsättningarna för att en webbplats ska kommunicera med sökmotorer. Kunna analysera en webbplats och genom det förstå hur väl optimerad den specifika webbplatsen är. 5

6 Digital Statistikhantering - Marknad (Google Analytics) Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och gruppstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, statistikverktygshantering, skapade av rapporter. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 6 utbildningstillfällen. Utbildningen Google Analytics Marknad lär man sig att navigera och använda statistikverktyg för att få insikter i hur man bäst går vidare med utvecklingen av en webbplats. Man får teoretisk och praktisk kunskap i hur man utvärderar vad olika digitala kanaler genererar i form av omvandlingar. Efter avslutad kurs: Kunna skapa en digital marknadsplan utifrån framtagen statistik. Kunna genomföra studier för att långsiktigt få en Google Analytics Certifiering. Kunna skapa en plan för digitala förbättringsåtgärder, utifrån statistik från Google Analytics. Kunna använda prospekthanteringsverktyg som en del av den interna försäljningsstrategin på ett företag. 6

7 Digital statistikhantering - Certifiering i Google Analytics Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och gruppstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, statistikverktygshantering, skapade av rapporter, tekniska inställningar i Google Analytics samt stöd för certifiering av verktyget med lärarledd tid. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 8 utbildningstillfällen. I kursen Digital statistikhantering lär sig kunden att navigera och använda statistikverktyg för att få insikter i hur man bäst går vidare med utvecklingen av en webbplats. Eleven får teoretisk och praktisk kunskap i hur man utvärderar vad olika digitala kanaler genererar i form av omvandlingar. Kunden får även kunskap i hur man skapar rapporter, profiler och tar fram de mest intressanta värdetalen för varje unik verksamhet. Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom som ett bevis på att kunden genomgått utbildningen. Diplomet kommer att skrivas av en Google Analytics Qualified Individuell. Efter avslutad kurs: Kunna skapa en digital marknadsplan utifrån framtagen statistik. Kunna genomföra studier för att under kursen kunna ta en Google Analytics Qualified individuell. Kunna skapa en plan för digitala förbättringsåtgärder, utifrån statistik från Google Analytics. Kunna ta fram statistik och utvärdera resultat från Google Webb Master Tools. Kunna använda prospekthanteringsverktyg som en del av den interna försäljningsstrategin på ett företag. 7

8 SEM betald sökmarknadsföring - Certifiering i Google AdWords Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, verktygshantering, skapade av rapporter, webbcopy, Google adwords certifieringen och strategiarbete. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 8 utbildningstillfällen. Kursen innefattar även 2 st certifieringar och omfattar 2 h/gång totalt 4 h prov. Kunden kommer att få förståelse, kunskap och praktiska verktyg för att kunna driva betald trafik från sökmotorer till en webbplats. Kunden kommer att utbildas och tränas i de olika begrepp och strategier som används av professionella sökmotorsmarknadsförare. Vi går igenom hur man både praktiskt och strategiskt ska genomföra annonskampanjer för att få relevant trafik till en webbplats. Kunden kommer också att lära sig hur man mäter och kostnadsberäknar trafiken från sökmotorer. Fokus kommer vara Google Adwords tool. Efter avslutad utbildning tilldelas kunden ett diplom som ett bevis på att kunden genomgått utbildningen. Diplomet kommer att skrivas av en Google Adwords Qualified Professional eftersom DW är ett Google Adwords Certifierad Partner. Efter avslutad kurs: Kunna förklara hur marknadsföring på sökmotorer fungerar och vilka mekanismer som påverkar annonsplaceringar. Kunna grunderna för annonsering på Google Adwords, Yahoo Advertising Solutions och Facebook Ads. Kunna redogöra för vilka olika typer av nätverk som erbjuds av sökmotorerna. Kunna analysera annonseringsstatistik i Google Analytics. Kunna förklara begrepp inom sökmotormarknadsföringen t.ex. CPC, CPA, PPC, CTR, kvalitetsvärde, omvandlingskostnad och bounce-rate. Kunna ansvara för ett företags annonsering på Google Adwords genom att skapa konto, kampanjer, sökord och annonstexter som ger relevant trafik till rimliga omvandlingskostnader. Kunna utvärdera en extern PPC-leverantörs arbete. 8

9 Kravställning digitala utvecklingsprojekt Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt litteraturstudier. Vi kommer att gå igenom projektledarskap, att organisera projekt, speciella tillämpningsområden för projekt, projektkulturen, vilka är projektledarens verktyg, att välja påverkansstil, tillämpningsövningar tillämpat ledarskap i ett projekt samt gruppdynamik. Ni kommer att få redskapen att ta fram en komplett kravställning för ett digitalt utvecklingsprojekt kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 16 utbildningstillfällen. Det nya digitala landskapet erbjuder nya interaktiva möjligheter. Nya digitala kanaler kräver nya kunskaper, yrkesroller och kompetenser. Idag är vi konstant uppkopplade via olika enheter och denna mobilitet ställer helt nya krav på hur företag kan och bör arbeta med sina kommunikationsstrategier. Då webben är central inom den digitala utvecklingen kommer kursen ge studenterna kännedom om de vanligaste teknikerna som används inom webbutveckling och hur man anpassar material efter olika mobila enheter. Kursen ger studenterna de specifika kunskaper de behöver för att leda och/eller arbeta med digitala kommunikationsprojekt. Vi tittar på case ur såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Vari ligger möjligheterna - och svårigheterna? Du får också lära dig grunderna i projektledning ur ett generellt perspektiv de gemensamma grunderna för att vara projektledare. Väsentliga områden som berörs under kursen är: Den digitala miljön & projektarbetsformen Förarbete inför digitala utvecklingsprocess Kravspecifikationer för digitala utvecklingsprojekt Projektets plats i organisationen Projektplanen Planering och budget etapper, milstolpar, kritiska resurser, ekonomi Swotanalys Yrkesroller och kompetenser Projektledaren och projektgruppen Kreativitet och problemlösning Från idé till lansering - ett case Projektavslutet uppföljning, utvärdering, lärande/reflektion och överlämning Balsamiq 9

10 Kommunikation i sociala medier (SMM) Kursen är teoretisk med övningar, föreläsningar och självstudier. Kursen innehåller statistikframtagning, analysering, verktygshantering, och skapade av rapporter. Under del 1 av utbildningen kommer DW att gemensamt med företaget ta fram en tydlig strategi för hur verksamheten ska påbörja arbetet med att utveckla sin närvaro socialt. Det kommer att skapas en konkret handlingsplan som kunden kan agera på efter utbildningsdagens slut. Under andra delen av utbildningen ska kunden få en fördjupad kunskap i de sociala medier som man efter fösta delen av utbildningen beslutat att använda. DW kommer även att gå igenom hur de valda medierna ska hanteras kr per person Kursen innefattar ca 4 h/gång under 6 utbildningstillfällen. Kunden kommer att få förståelse, kunskap och praktiska verktyg för att kunna Annonsera via sociala medier, ta fram en policy och strategi för ditt företags sociala agerande och närvaro, budgetstrategi etc. Kunden kommer att utbildas och tränas i de olika begrepp och strategier som används av professionella sociala media planerare eller strateger. Kanaler som kommer att gås igenom är: Linkedin, Facebook, Instagram, Pintrest, Youtube, Blogg Efter avslutad kurs: Kunna kommunicera och publicera målinriktat innehåll via sociala medier. Kunna skapa en strategi för sociala medier och en långsiktig planering. Kunna arbeta med annonsering, inlägg, statistik och målgrupper för den specifika verksamheten i valda medier. Kunna skapa intressanta inlägg och annonser samt utvärdera vad de genererar till verksamheten. 10

11 Preliminära startdatum Antal kurstillfällen Kurs Preliminära startdatum 6 tillfällen à 4 h Digital Kommunikation , , , , , tillfällen à 4 h SEO (Sökmotoroptimering) , , , , , , , , , tillfällen à 4 h SMM (Kommunikation i sociala medier) 6 tillfällen à 4 h Digital Statistikhantering - Google Analytics /Marknad 16 tillfällen à 4 h Att kravställa digitala utvecklingsprojekt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , tillfällen à 4 h SEM (Betald sökannonsering) , , , , , , , tillfällen à 4 h Digital Statistikhantering - Certifiering (Google Analytics) , , , , , , ,

12 Exempel på kurspaket Beroende på vilka arbetsområden ni står inför, kan ni välja flera kurser och skapa ett individuellt kurspaket utefter just ert företags kunskapsbehov. Här nedan presenteras kursernas preliminära startdatum samt några exempel på kurspaket: Kurspaket A Digital kommunikation Kravställning digitala utvecklingsprojekt Totalt 20 tillfällen : kr per person Kurspaket B Digital kommunikation Kommunikation i sociala medier Sökmotoroptimering Totalt 18 tillfällen : kr per person Kurspaket C Digital kommunikation Digital statistikhantering - Marknad (Google Analytics) Totalt 10 tillfällen : kr per person Kurspaket D Digital kommunikation Sökmotoroptimering Digital statistikhantering - Certifiering (Google Analytics) Totalt 20 tillfällen : kr per person

13 Kurspaket E Digital kommunikation Kommunikation i sociala medier Sökmotoroptimering Sökmotormarknadsföring- Certifiering (Google AdWords) Digital statistikhantering - Marknad (Google Analytics) Digital statistikhantering - Certifiering (Google Analytics) Kravställning digitala utvecklingsprojekt Totalt 56 tillfällen : kr per person Mer information om uppdragsutbildningarna hittar du här 13

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Digital strategi och koncept för nya BTH.se

Digital strategi och koncept för nya BTH.se Digital strategi och koncept för nya BTH.se BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA Good Old Uppdat. 2014-01-20 Hej BTH! Vi är väldigt glada att få offerera en ny webbplats åt er. Varför då? Jo, vi kände att det var

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10

Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10 Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10 Adam Backlund &OliwerGrevillius 1990-06-23, 1990-04-02 Sammanfattning Idag finns omkring 625 miljoner webbsidor på

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Inledning. Page 1 of 9

Inledning. Page 1 of 9 Inledning Page 1 of 9 Låt oss tala om SEO Marketing. Det verkar som om alla företag som jobbar med utveckling av hemsidor erbjuder SEO tjänster till sina kunder. Men vet de verkligen vad de gör? SEO Marketing

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer