Var på rätt sida tillsammans med oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var på rätt sida tillsammans med oss"

Transkript

1 Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - Grund Var på rätt sida tillsammans med oss Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med grundläggande kunskap inom det arbetsrättsliga området kommer chefer/arbetsledare, oavsett nivå, kunna se situationer när de uppkommer. De vet dessutom hur de ska agera och när det är dags att be om hjälp. Därmed undviker man som företag att hamna i arbetsrättsdomstolen, vilket i sin tur kan medföra såväl stora kostnader för företaget som en ofördelaktig marknadsföring. Såhär ser dagen ut: Inledning och presentation Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden Genomgång av arbetsrättsliga ramverket inkl. frågor från deltagarna Workshop för att exemplifiera reglerna Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen. Följande områden kan erbjudas vid individuell utbildning: Anställning ingående och upphörande Arbetstider och olika former av övertidsersättningar samt skifttillägg Diskriminering och diskrimineringslagen Facklig förtroendemans ställning Jämställdhet och jämställdhetslagen Kollektivavtal anpassas efter kundens kollektivavtal LAS lagen om anställningsskydd Ledigheter/frånvaro, semester, tjänstledighet och sjukdom Löner och ersättningar MBL, förhandling/information och medbestämmande Rehabilitering - arbetsgivarens ansvar/medarbetarens ansvar Utbildningen anpassas till respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/ områden. Kunden kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Utbildningen hålls som föreläsning med tid för frågor och kan hållas i kundens lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss. Efter utbildningen ska deltagarna ha en grundläggande kunskap inom de valda blocken som ni väljer samt en grundförståelse för de arbetsrättsliga ramverk som gäller i Sverige. Syftet är inte att ge expertkunskap inom området - djupare kunskap erbjuder vi i Arbetsrättsutbildning fortsättning. Tid Utbildningen genomförs som halvdagsutbildning.

2 Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - fortsättning 1(2) Var på rätt sida tillsammans med oss Att vara chef eller arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med bredare kunskap inom det arbetsrättsliga området kommer chefer och arbetsledare, oavsett nivå, kunna se situationer när de uppkommer och då veta hur de ska agera. De kan med en bredare utbildning även reda ut mer komplicerade ärenden ofta kan en potentiell situation förhindras. Därmed undviker man som företag att hamna i arbetsrättsdomstolen, vilket i sin tur även kan medföra såväl stora kostnader för företaget som en ofördelaktig marknadsföring. Såhär ser dagen ut: Inledning och presentation Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden Genomgång av arbetsrättsliga ramverket inkl. frågor från deltagarna Workshop för att exemplifiera reglerna Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen. Följande områden kan erbjudas vid individuell utbildning: Anställning ingående och upphörande Arbetstider och olika former av övertidsersättningar samt skifttillägg Diskriminering och diskrimineringslagen Facklig förtroendemans ställning Jämställdhet och jämställdhetslagen Kollektivavtal anpassas efter kundens kollektivavtal LAS lagen om anställningsskydd Ledigheter/frånvaro, semester, tjänstledighet och sjukdom Löner och ersättningar MBL, förhandling/information och medbestämmande Rehabilitering - arbetsgivarens ansvar/medarbetarens ansvar

3 Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - fortsättning 2(2) Utbildningen anpassas efter respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/områden. Ni kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Här hålls utbildningen som föreläsning blandat med gruppövningar och kan hållas antingen i era lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss. Efter utbildningen ska deltagarna ha en djupare kunskap inom de valda blocken. De ska även kunna klara de vanligaste förekommande arbetsrättsliga situationer de ställs inför som chef/arbetsledare. Tid Utbildningen genomförs som halvdagsutbildning eller heldagsutbildning. Vi rekommenderar att deltagarna först genomgår arbetsrättsutbildning grund, sedan arbetar en period i verksamheten innan man genomgår fortsättningsdelen. Vi kan då skräddarsy utbildningen och fokusera på de områden som företaget har störst behov inom.

4 Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - fördjupning 1(2) Var på rätt sida tillsammans med oss Att vara chef eller arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med djupare kunskap inom det arbetsrättsliga området kommer chefer och arbetsledare att kunna se situationer när de uppkommer och ha kunskap för hur de ska agera. En fördjupad utbildning hos oss innebär att ni väljer de block inom affärsrätt som ni vill specialisera er på. Ni kan med en djupare kunskap även reda ut mer komplicerade ärenden ofta kan en potentiell situation förhindras. Därmed undviker man som företag att hamna i arbetsrättsdomstolen, vilket i sin tur kan medföra såväl stora kostnader för företaget som en ofördelaktig marknadsföring. Såhär ser dagen ut: Inledning och presentation Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden, förväntningar på dagen Genomgång av arbetsrättsliga ramverket inkl. frågor från deltagarna Workshop för att exemplifiera reglerna Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen. Följande områden kan erbjudas vid individuell utbildning: Anställning ingående och upphörande Arbetstider och olika former av övertidsersättningar samt skifttillägg Diskriminering och diskrimineringslagen Facklig förtroendemans ställning Jämställdhet och jämställdhetslagen Kollektivavtal anpassas efter kundens kollektivavtal LAS lagen om anställningsskydd Ledigheter/frånvaro, semester, tjänstledighet och sjukdom Löner och ersättningar MBL, förhandling/information, och medbestämmande Rehabilitering - arbetsgivarens ansvar/medarbetarens ansvar

5 Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - fördjupning 2(2) Utbildningen anpassas efter respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/områden. Ni kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Utbildningen genomförs med genomgång av varje avsnitt för att sedan förankra kunskaperna med grupparbeten. Utbildningen kan hållas i era lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss. Efter utbildningen ska deltagarna ha en djupare kunskap inom de valda blocken och de ska kunna hantera de vanligaste förekommande arbetsrättsliga situationer man ställs inför som chef/arbetsledare. Vi rekommenderar att deltagarna först genomgår arbetsrättsutbildning grund, sedan arbetar en period i verksamheten innan de genomgår fördjupningsutbildningen. Vi kan då skräddarsy utbildningen och fokusera på de områden som företaget har störst behov inom.

6 Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - Individuell Var på rätt sida tillsammans med oss Utbildningen riktar sig till chefer och arbetsledare som önskar en individuell utbildning inom det arbetsrättsliga området. Syftet med utbildningen är att ge en god kunskap inom de områden som kunden har behov av. En god kunskap inom det arbetsrättsliga området är fördelaktigt då man som företag kan undvika att hamna i arbetsrättsdomstolen - som i sin tur kan medföra såväl stora kostnader för företaget som en ofördelaktig marknadsföring. Utbildningens upplägg: Vid beställning av en utbildning görs en analys av vilka utbildningsbehov som ni har. Detta för att vi ska kunna skräddarsy en så komplett utbildning som möjligt det är av yttersta vikt att era förväntningar kartläggs Utbildningen genomförs i dialogform Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagaren förstått och fått ut maximalt av utbildningen Följande områden kan erbjudas vid individuell utbildning: Anställning ingående och upphörande Arbetstider och olika former av övertidsersättningar samt skifttillägg Diskriminering och diskrimineringslagen Facklig förtroendemans ställning Jämställdhet och jämställdhetslagen Kollektivavtal anpassas efter kundens kollektivavtal LAS lagen om anställningsskydd Ledigheter/frånvaro, semester, tjänstledighet och sjukdom Löner och ersättningar MBL, förhandling/information och medbestämmande Rehabilitering - arbetsgivarens ansvar/medarbetarens ansvar Utbildningen anpassas efter individens bakgrundskunskaper och behov. För att främja en djupare förståelse för valda områden håller vi utbildningen i dialogform. Utbildningen kan hållas i era lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss. Efter utbildningen ska deltagaren ha god kunskap inom de valda blocken så att de kan hantera vanliga situationer som de ställs inför i sina yrkesroller. Tid Utbildningen genomförs som halvdagsutbildning eller heldagsutbildning.

7 Skapande av HR-dokument/policys Vem gör vad och varför? Det finns ett antal dokument och policys som företag behöver för att underlätta sin dagliga verksamhet; allt ifrån hur man rekryterar till rutiner för hur man agerar när man avslutar en anställning. Det finns då en mängd viktiga aspekter att ta hänsyn till. Vem som ansvarar för att beställa dator vid nyanställning är minst lika viktigt som att ta hand om en gammal dator vid avslutad anställning. Att ha policys och dokument på plats kan spara både tid och pengar. Vilka dokument som behövs varierar från företag till företag. Vi hjälper er att se över och gå igenom de dokument och policys som finns i dagsläget. Vi sammanställer och föreslår sedan vilka dokument som saknas - både ur ett arbetsrättsligt perspektiv och från ett företagsperspektiv. Vilka dokument behöver ni? Alkohol och drogpolicy Arbetsmiljödelegation Avslut av anställning Chefens lathund Instruktion för medarbetarsamtal Introduktion nyanställda Jämställdhetsplan Lönepolicy Mobiltelefonpolicy Personalhandbok Policy för arbetskläder Policy för sociala medier Rehabiliteringspolicy Rekryteringspolicy Rutin för disciplinära åtgärder Rökpolicy Förankring Vi tar fram policys och dokument tillsammans med er, som sedan behöver förankras i er organisation. Här kan ni välja att hantera hela processen själva, men vi hjälper gärna till! Vi tar fram aktuella policys och dokument anpassade efter företagets kollektivavtal och verksamhet. Ni betalar sedan per dokument enligt offert.

8 Lönesättning Lönerevisionsprocess Vi ger dig tryggheten du behöver Har mina medarbetare rätt lön? Frågorna är många när man som ny chef står inför en grupp medarbetare. Få saker är så viktiga för en medarbetare som att få rätt lön. Syftet med utbildningen är att ge nya chefer de verktyg som de behöver för att kunna sätta rätt lön och motivera den för sina medarbetare. Varför är det viktigt? Grundläggande aspekter är att medarbetarna måste förstå hur lönen sätts: vad som bedöms, hur bedömningen går till och vem som bedömer och fattar beslut om ny lön. Det är viktiga aspekter att dela med sig av då det bidrar till att medarbetarna upplever att de blir respektfullt och rättvist bemötta under hela lönesättningsprocessen. Ju mer förutsägbar och konsekvent processen är, desto större sannolikhet för att medarbetarna upplever att bedömningarna är rättvisa. Tänk dig att alla kan vara nöjda med processen även om de inte alltid är nöjda med utfallet. Utbildningen anpassas till respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/ områden. Utbildningen kan hållas i era lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss. Efter utbildningen ska deltagarna känna sig trygga med att inleda och ansvara för en lönerevisionsprocess. Tid Utbildningen kan hållas under halv eller hel dag vi är anpassar oss efter era förkunskaper och erfarenhet.

9 Karriärväxling internt/externt Vill din medarbetare byta riktning? Med oss blir ni båda vinnare Vad menar vi med karriärväxling? Det händer att en individ av olika anledningar inte kan eller vill vara kvar på sin nuvarande position. Det kan vara allt från att man drabbats av funktionsnedsättning till att en person helt enkelt vill byta inriktning på sitt yrkesliv. Ett scenario kan också vara att man under utvecklingssamtalet kommer fram till att en medarbetare inte längre presterar eller utvecklas i den riktningen som företaget önskar. Grow or Go/Up or Out Som chef är det viktigt att årligen erbjuda medarbetarsamtal för samtliga medarbetare. Under ett medarbetarsamtal bör mål för vad medarbetaren ska prestera under följande år tas fram. Det är även viktigt att gå igenom hur de mål som sattes föregående år har uppfyllts. Om man under samtalet upptäcker att parterna inte längre strävar åt samma håll kan man besluta att en förändring behöver göras. Hur denna förändring ska se ut kan vara svårt att se som chef. Ska personen byta position inom företaget, eller är en position på annat företag att föredra? Hur kommer man vidare i diskussionen? - Här kan vi vara ett stöd! Vi har professionella coacher anställda hos oss som med samtal hjälper medarbetaren att hitta vad den brinner för och vill arbeta med i framtiden. Vi hjälper er medarbetare vidare med hjälp av: COACHANDE SAMTAL ATT SKRIVA CV OCH PERSONLIGT BREV VÅRT NÄTVERK AV FÖRETAG COACHNING INFÖR INTERVJUER SAMT ÅTERKOPPLING EFTER INTERVJUER KONTAKTER OM UTBILDNING Du som företag kan anlita oss för att hjälpa en medarbetare, men du kan även som enskild person anlita oss. Vi tar gemensamt fram en tidsplan för projektet och kontinuerliga avstämningar görs med uppdragsgivaren så alla berörda har insyn i processen. Vi kan även erbjuda konsulter som hjälper er under tiden ersättningsrekrytering pågår eller vid rekrytering av ersättare. Efter avslutad process ska er medarbetare ha en ny anställning där personen kan trivas och fortsätta att utvecklas på sina villkor. Det är även viktigt att du som kund ska ha en medarbetare som motsvarar företagets behov. Det är viktigt för oss att samtliga parter ska känna att de vunnit på processen!

10 Grundläggande vd-utbildning Vägen mot en framgångsrik vd vi har verktygen Vd-rollen är mångfacetterad och innebär att du som vd har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vd-rollen och styrelsens roll. Hur ser till exempel ansvaret ut inför ägare? Vår vd-utbildning omfattar grunderna du behöver för att bli en framgångsrik vd. Du får lära dig de olika lagar och bestämmelser som gäller och vilka krav som ställs på dig som vd. Utbildningen ger dig även tips och råd som gör det lättare att hantera situationer som du ställs inför i din vardag som vd. Delar av innehållet: Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen Vd-rollen gentemot styrelse/ägarna Affärsplan och budget Resultat- och balansräkning LAS och MBL Vd kontra styrelsens personliga ansvar Ledning och fördelning av personalarbete Hur man sätter upp mål för verksamheten Vad är en modern ledare? Moms och sociala avgifter

11 Grundläggande styrelseutbildning Vad gör en styrelse framgångsrik? vi har svaren Ett aktivt och fungerande styrelsearbete saknas i alltför många företag. Arbetet är en nödvändighet och hörnsten i företagets verksamhet för att nå ytterligare framgång och lönsamhet. Genom ett aktivt styrelsearbete skapas struktur och långsiktighet för verksamheten. Som styrelseledamot har du ett stort juridiskt ansvar för att förvalta företagets och ägarnas intresse. I vår styrelseutbildning ger vi dig grunderna du behöver för att sköta ditt sysslomannaansvar som styrelseledamot. Du får lära dig olika lagar och bestämmelser som gäller och vilka krav som ställs på dig. Utbildningen ger dig även tips och råd hur du arbetar som ledamot i en företagsstyrelse. Delar av innehållet: Aktivt styrelsearbete Rimliga kompetenser i en styrelse Egenskaper för styrelseledamöter Personligt ansvar i styrelsearbetet Ekonomisk information till styrelsen Styrelsens arbetsordning Plan för styrelsearbete över året Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet Revisorns roll i förhållande till styrelsen Att göra utvärdering av styrelsearbete Styrelsepärmen

12 Second opinion Rätt person på rätt plats - säkerställ er rekrytering med våra kvalificerade personbedömningar En felrekrytering är inte bara kännbart ekonomiskt, den kan få oönskade konsekvenser för en organisation - både socialt och kulturellt. Vi erbjuder kvalificerade personbedömningar i syfte att säkerställa rekrytering, men de kan också med fördel användas för att säkerställa interna processer vid befordringar och medarbetarutveckling. Second opinion är ett objektivt beslutsunderlag när det gäller personliga egenskaper, motiverande faktorer, kompetenser och färdigheter hos kandidaten. I våra processer genomförs en grundlig bakgrundskontroll vilket innebär: Kontroll av identitet Namn Civilstånd Antal egna barn Folkbokföringsadresser senaste 8 åren Taxeringsuppgifter de senaste 4 åren Aktuella noteringar hos kronofogden Brotts- och tvistemål i tings- och hovrätter vid hemort, tidigare mantalsadresser samt aktuella bolagsengagemang Cv-verifiering Vi skräddarsyr dessutom våra processer utefter ert behov för den aktuella tjänsten. Genomgång av kravprofil Grund Specialist Ledning Personlighetsformulär, inklusive djupintervju Motivationsformulär Färdighetstester/specialisttest Referenstagning/bakgrundskontroll Återkoppling till kund

13 Arbetspsykologiska tester/analyser Hur viktigt är personlighet för er? Felrekrytering är ofta mycket dyrare i längden jämfört med att lägga några extra kronor på rekryteringsprocessen. Många använder sig av personlighetstester i samband med rekrytering för att säkerställa att slutkandidaten har de egenskaper och färdigheter som fastställs i kravprofilen. Vi erbjuder ett antal olika analyser och beroende på vad det är för profil som du ska rekrytera så rekommenderar vi olika analyser. När är det lämpligt att använda ett personlighetstest? LEDARSKAPSUTVECKLING INDIVIDUELL UTVECKLING ORGANISATIONSUTVECKLING GRUPPUTVECKLING Vi använder oss främst utav: OPQ personlighetsformulär - 32 egenskaper relaterat till arbetslivet AT-färdighetstester - numerisk och verbal kritisk värdering MQ - motivation och drivkrafter Assessio, Hogan Assessment Systems (HAS) mäter kandidatens personliga egenskaper, styrkor och utvecklingsområden i förhållande till kravprofilen. I HAS ingår det tre verktyg HPI, HDS, MVPI som tillsammans ger en heltäckande bild av en kandidats personlighet. Dessa tester är granskade och godkända av STP. Vi kan även skräddarsy och erbjuda utökat urval av tester/analyser utifrån ditt behov. Kandidaterna får en länk på sin mejl som leder till en webbsida. Efter ifylld analys ges återkoppling till kandidaterna och rekryterande chef. En utförd personlighetsanalys ger dig som kund en kvalitetssäkring i att välja rätt riktning. För att ytterligare kvalitetssäkra våra analyser gör vi en återkoppling hos beställande chef efter tre månader.

14 Cv-urval, analys, annons och urval En partner vid er sida Administrationen vid rekryteringar kan ofta bli omfattande och för att på ett effektivt sätt kunna göra ett bra urval krävs både ett bra system och personalresurser. Vi stöttar er med att upprätta en kravprofil och cv-urval för den sökande. Vi tar även hand om annonsering via våra kanaler möjliggörs en ökad tillströmning av kandidater. Vid behov kan vi även göra en searchprocess. Fördelarna är: Det är för kunden kostnadseffektivt och minskar arbetsbelastningen avsevärt i rekryteringsprocesser Professionell hantering av alla sökande, vilket är viktigt - inte minst för varumärkesbyggandet Kunden får en tydlig sammanställning av ansökningshandlingar och ansökningsförfarandet Kunden får rekommendationer utifrån matchning mellan kravprofil och cv för sökande Utökat inflöde av kandidater via våra kanaler Administrativt stöd och urval på cv-nivå Vi hjälper er med: ANALYS Analys av företaget och befattning Kartläggning av behov ANNONS Vi gör en mediaplan Annonsutformning, annonsering URVAL Presentation av potentiella kandidater hos kund ANSTÄLLNING Stöttning fram tills kandidaten anställs Avsluta övriga kandidater Vi tar hand om de delar som i en rekryteringsprocess är mest tidskrävande. Vi gör en första screening och om de sökande inte uppfyller den ställda kravprofilen har vi en dialog med dig som kund. Om behov finns initierar vi en searchprocess för att hitta rätt kandidat/kandidater. et är att hitta rätt kandidater för rekryteringsprocessen och eliminera waste så att du kan fokusera på din verksamhet. Vi presenterar sedan önskat antal cv:n som motsvarar kravprofilen.

15 Rekryteringsutbildning Bli proffs på att rekrytera Att rekrytera kostnadseffektivt och rätt är en konst. Vi genomför skräddarsydda rekryteringsutbildningar där fokus ligger på vikten av enhetlighet i rekryteringsarbetet och intervjuförfarandet. Process/innebörd: KRAVANALYS - VAD SKA DELTAGARNA KUNNA FRÅGEFORMULÄR TILL DELTAGARE ADMINISTRATION MATERIAL KURS UPPFÖLJNING Områden som tas upp: Rekryteringsprocessen i sin helhet Bedöma och hantera ansökningshandlingar Ansökans utformning Fråge- och intervjuteknik, kompetensbaserad intervjuteknik Frågeområden och intervjufrågor Att lyssna aktivt Urval och personbedömning Bedömningsproblem vad kan färga min bedömning? Tillvägagångssätt - hur väljer jag ut mina kandidater? Referenstagning syfte, svårigheter, tips på frågor och etik Rekrytera utan att diskriminera Hur fallgropar kan undvikas Utbildningen genomförs som teoretisk del och en praktiskt del. Efter genomgången utbildning ska du känna dig tryggare med att genomföra en rekryteringsprocess. Tid Utbildningen är på 4 timmar och skräddarsys efter ditt behov.

16 Ledarskapsutveckling 360 Er utveckling - vårt fokus Vi bryr oss om utveckling i alla led. Med Ledarskapsutveckling 360 vill vi skapa de allra bästa förutsättningarna för en medveten och individuellt anpassad utveckling. Detta gör vi genom att utvärdera personliga färdigheter baserat på tester och med hjälp av de personer som faktiskt finns runt dig: chefer, kollegor och medarbetare. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för en medveten och individuellt anpassad utveckling. Utvärderingen sker med hjälp av feedback från chefer, kollegor och medarbetare. Analysen ger en bild av hur chefer, grupper och sammansättningar fungerar samt gör önskade kompetenser tydliga. Analysen kan genomföras för en hel ledningsgrupp eller för enskilda personer, allt från interna kandidater till ledande befattningar. Vi kan även kartlägga personlig kompetens för att skapa de bästa förutsättningarna för individuell och organisatorisk utveckling. Exempel: Ledningsgrupp Kartläggning av personliga kompetenser (hos befintlig personal) för att på bästa sätt skapa förutsättningar för individuell och organisatorisk utveckling Utvärdering av chefskategorier inom en och samma organisation Kan användas i en Talent Management process Interna kandidater till ledande befattningar Fördelarna är bland annat: Du får beskrivet om hur chefer, grupper och sammansättningar fungerar Du får möjlighet till större öppenhet i en grupp Önskade ledarkompetenser i organisationen tydliggörs En 360-graders ledarbedömning som fokuserar på dina ledarbeteenden hjälper dig att förstå hur du kan utvecklas för att sedan kunna utveckla andra. Vi vill skapa en individuellt utformad utvecklingsprocess för dig.

17 Rekryteringsprocessen Vi säkerställer rätt kompetens Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad och ligger ständigt till grund för att hitta rätt kompetens för er oavsett hur svårfunnen eller specifik den är. Att vara lyhörd gentemot kund och kandidat är för oss en självklarhet. Det är även viktigt för oss att förstå kundens utmaning för att kunna skräddarsy en passande lösning. Därför inleder vi varje process med en grundlig kartläggning av företagets nuläge och framtid. I den fortsatta sökprocessen använder vi alla sökvägar som står till vårt förfogande: publik eller icke publik process, söksajter och sociala medier. Vi har dessutom byggt upp ett personligt kontaktnät som ger ett naturligt kandidatinflöde. Vår rekryteringsprocess: ANALYS KRAVPRODIL ANNONS SÖKPROCESS KANDIDATHANTERING FÖRSTA URVAL INTERVJU KANDIDATMÖTE HOS KUND URVAL EFTER KONSULTATION TESTER FÖRDJUPAD BEDÖMNING REFERENSER BAKGRUNDSKONTROLL SLUTRAPPORTERING BESLUT KVALITETSUPPFÖLJNING Att hitta rätt kandidat till varje tjänst, oavsett vilken position det handlar om - från assistent till vd.

18 Inhyrning av kompetens Vd, inköpare, säljare, HR eller ekonomichef - vi förstår utmaningen! En rekryteringsprocess är viktig för såväl uppdragsgivare som kandidater. Ofta sker processen under såväl tidspress och organisatoriska förändringar. Det är viktigt att rekryteringsprocessen blir korrekt genomförd för att nå ett bra resultat och kanske viktigast av allt att vi hittar rätt person till rätt plats samt når en hög arbetstillfredsställelse och utveckling. Vår styrka är att möjliggöra goda matchningar mellan individ och organisation, då vi har stor erfarenhet av att hyra ut tjänstemän till uppdragsgivare med skiftande behov. Vi har en god bredd av aktiva kandidater i vårt nätverk och hittar vi inte rätt kompetens efter den kravprofil som ni söker inom vårt nätverk startar vi en rekryteringsprocess. Vi kvalitetsäkrar att våra medarbetare uppfyller de krav på kompetens som ni ställer. Rekryteringsprocess för konsulter - såhär går det till: 1. Kravprofil och befattningsbeskrivning upprättas i samråd med beställare 2. Marknadsföring genom OnePartnerGroup - som anpassas efter ort och befattning 3. Ansökningar tas emot via 4. Telefonintervjuer initialt med intressanta kandidater 5. Intervjuer på plats hos oss 6. Referenstagning - minst två/kandidat 7. Presentation av kandidater 8. Beställaren beslutar om vem som ska anställas för aktuell befattning 9. Vi anställer aktuell kandidat och har därefter regelbunden kvalitetsuppföljning med såväl beställare som konsult Vårt mål är att ha en bred bas av konsulter som vi kan hyra ut till våra kunder under kortare eller längre perioder. I det fall vi inte redan har kompetensen inom vår organisation genomför vi en rekryteringsprocess för att hitta rätt person till dig som kund.

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv?

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delkursen Rekrytering, 5 hp

Delkursen Rekrytering, 5 hp 1 Delkursen Rekrytering, 5 hp Delkursansvarig: Lotta Stern (Sociologiska institutionen) Lärare på kursen Camilla Thunborg (Institutionen för didaktik och pedagogik) kommer att prata om anställningsbarhet

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet.

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Inledning När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Den här lektionen beskriver hur du har ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtalet

Läs mer

ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000

ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000 ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000 Uppgiftslämnarens namn:...... Uppgiftslämnarens telefonnummer:...... Företagets/ägarenhetens namn:...... Arbetsplatsens namn:...... Arbetsplatsens adress:...... Fråga 1.

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Rekrytering. 31 mars, 2017

Rekrytering. 31 mars, 2017 Rekrytering 31 mars, 2017 1 Re k r y t e r i n g o l i k a n i v å e r (1) Test och intervju av existerande kandidater (2) Som ovan men även stöd i kravprofilering (3) Komplett sök- och utvärderingsprocess

Läs mer

Så använder du dig av dina erfarenheter vid en rekrytering

Så använder du dig av dina erfarenheter vid en rekrytering Så använder du dig av dina erfarenheter vid en rekrytering Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Vad säger erfarenheten? Kanske är det sant som den danske

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark Lönekartläggning Malmö Jonas Mörnås Bergmark 1 Vad säger den officiella lönestatistiken? Inkomst, lön och skillnad begrep som förvirrar Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna för dig som intervjuar Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Viktigt att tänka på i en

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Personalhandbok Anställning & Avslut

Personalhandbok Anställning & Avslut 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om vår process för anställning, introduktion och när du slutar hos oss. Anställning (2) Rekryteringsprocess (2.1) Anställningsavtal (2.2) Tystnadsplikt

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer

DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR

DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR ANSTÄLLNINGS- OCH REKRYTERINGSPROCESS DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR Anställnings- och rekryteringsprocess 1. Behovsanalys och initiering av rekryteringsärende ska tillämpa en tidig

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 232 1(17) Riktlinjer för rekrytering 2(17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Proaktiv rekrytering... 3 Jämställdhet

Läs mer

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN - EN VISUELL GEMENSAM GRUND FÖR VÅRT ARBETE - STEG 1 & 2 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL REKRYTERING BEKSED TILL ÖVRIGA SÖKANDE 1. Behovsanalys och kravprofil 2. Omplacering

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB

Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB Praktikföretaget I och med att jag har en kandidatexamen i Personal och arbetsvetenskap fick jag möjligheten att ha praktik på ett bemannings- och rekryteringsföretag

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

En guide för upphandling av rekryteringstjänster

En guide för upphandling av rekryteringstjänster En guide för upphandling av rekryteringstjänster rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän Innehållsförteckning Sundare upphandlingar ger bättre rekryteringar 13 steg till en lyckad förstudie

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå Polisens uppdrag från medborgarna är tydligt: vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället... Framöver kommer Polisens

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 KURSKATALOG 2016 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 Ditt personliga varumärke Gör dig attraktivare (20150002)... 3 Ledarskapets verktyg del 1 Verktyg

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 2 Skolledares löner 3 När du tar på dig ett ledaruppdrag i skolans värld får du ett in spirerande och utvecklande men krävande arbete med stort

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch.

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Årskurs 8-9 Trampolinen Yrkeslivet Det ska vara lätt att hitta rätt

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

För att utveckla den goda arbetsplatsen

För att utveckla den goda arbetsplatsen För att utveckla den goda arbetsplatsen BAKGRUND Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö! Många metoder som kartlägger arbetsplatsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-11-26 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 1/7 Diarienr: 2013-OF-00362

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 1/7 Diarienr: 2013-OF-00362 OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2014 OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2014 Innehåll Officersförbundets kurser 2014... 2 Lokala kurser... 3

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 SANDRA GREEN, HR ADITRO FREDRIK CHARPENTIER, ADITRO RECRUIT ADITRO RECRUIT FRÅN GAMMALT TILL NYTT 2014-10-29 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

Läs mer

Etableringskedjan 2010-04-12

Etableringskedjan 2010-04-12 Etableringskedjan 2010-04-12 Etableringskedja - från nyanländ till nyanställd Söka jobb Arbetslivserfarenhet genom praktik Kunskap om den egna kompetensen Nyanländ Personliga mål och ambitioner Grundläggande

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer