Gör ditt nästa drag framåt i karriären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör ditt nästa drag framåt i karriären"

Transkript

1 Är du ekonomichef eller controller? Gör ditt nästa drag framåt i karriären Utbildningar hösten 2012 och våren 2013

2 Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, nya erfarenheter och nya verktyg samt vara väl rustad för framtidens utmaningar. Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse hos verksamhetens aktörer växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Idag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen, utan också att vara en drivkraft i företaget och att vara en resurs för ledningen. Inte minst måste controllern beakta de av tradition icke-finansiella värden som idag blivit helt centrala, exempelvis kvalitet, utbildning, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande. Föreläsningar varvas med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna samt ta till dig av andras erfarenheter. Styrmodeller och värdeskapande Controllern och affärssystemen Den nya controllerrollen Bortom budgetering/budgetlös styrning Marknadskommunikation och varumärkesbyggande Redovisning i utveckling Knowledge Management Modernt ledarskap Moderator och ansvarig kursledare Stockholm Matti Skoog, docent företagsekonomi, Stockholms universitet Göteborg och Malmö Ingemar Claesson, universitetslektor, Handelshögskolan i Göteborg Malmö oktober Göteborg november Stockholm november Malmö mars 2013 Stockholm mars 2013 Göteborg april 2013 Stockholm maj 2013 Stockholm augusti kr exkl. moms Controllerdagen 2013 Stockholm 16 maj I samband med att controllerns och ekonomichefens arbete ständigt förändras och blir allt mer mångdimensionellt ökar behovet av kunskap. Controllerdagen belyser ett antal aktuella områden med stor relevans för controllerfunktionen i dagens företag och organisationer. Årets innehåll presenteras inom kort på farakademi.se. Sambanden och jämförelserna i styrprocessen är det mest intressanta. Stark koppling mellan teori och praktik. Matti Skoog, docent i företagsekonomi på Stockholms universitet. Ingemar Claesson, universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg samt verksam på Ingemar Claesson Konsult.

3 Certifierad controller 1-årsprogram FAR Akademis certifieringsprogram för controllers fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande och mångfasetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. FAR Akademis certifieringsprogram för controllers ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll. Nya roller och nya värden, nya mått som många gånger är av en icke-finansiell natur gör att behovet av ständig kompetensutveckling är stort. Utbildningen genomförs både i Stockholm och Göteborg under en tidsperiod av ett år och omfattar seminarier och projektarbeten. Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 3-dagarsseminarier (under en tidsperiod av ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Du har tillgång till ett webbaserat diskussionsforum med arbetsrum. Block 1 Den nya controllerrollen och ett gemensamt fokus Strategi och affärsutveckling Block 2 Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar Block 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Retorik och kommunikation Företagsförvärv Block 4 Informationssystem Företagsvärdering Block 5 Controllerrollen och framtiden Ledarskap Certifiering Göteborg 2012/2013 Block september 2012, programstart Block december Block mars Block maj Block oktober Stockholm 2013/2014 Block februari 2013, programstart Block maj Block augusti Block november Block mars 2014 Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid och rent praktiskt kommer du också att kunna använda dig av den kompetens du hela tiden utvecklar i din dagliga yrkesroll. Huvudansvarig lärare Göteborg Kent Stenstrand, verksamhetskonsult, Ingemar Claesson Konsult, Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv. Huvudansvarig lärare Stockholm Ingemar Claesson, universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga medverkande är specialister från universitet/ högskola, samt näringsliv kr exkl. moms Det är det bästa jag gjort i mitt yrkesliv. Suveränt bra lärare och pedagoger som verkligen kan väcka engagemang och ge inspiration. Anna-Lena Bergquist, ekonomichef, Fält Communications AB som blev certifierad controller hos FAR Akademi 2011

4 intervju från Ekonomisverige.se Ekonomichefsutbildning 3 dagar Ett kvalificerat seminarium som under tre dagar ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Seminariet riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Du kommer att finna nya vägar och nya utmaningar när det gäller utveckling i och av företaget! Vi är inga siffernissar Ekonomifunktionens situation Att arbeta aktivt med balansräkningen Att uppmärksamma och hantera risk Aktuell IT-utveckling speciellt Business Intelligence (BI) Att leda och följa upp projekt Att aktivt och medvetet arbeta med företagets styrelse och ägare Ägaransvar och socialt ansvar (CSR) Lean Management Att omstrukturera och utveckla verksamheter med IT-understödd organisationsförändring Att leda medarbetare och sig själv i riktning mot bättre prestationer Lärare Jan Lindvall, docent, Uppsala universitet Per Magnus Andersson, ekonomie doktor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Eva Blom, auktoriserad revisor och partner, PwC Jaan Grünberg, forskare, Uppsala universitet Tomas Jansson, lärare och konsult i projektledning, Karlstads universitet Einar, Iveroth, ekonomie doktor, Uppsala universitet Stockholm november Stockholm april kr exkl. moms Anmäl dig på farakademi.se Poia Jabbari har gjort raketkarriär på kryddföretaget Santa Maria. 27 år gammal blev han business controller och sitter nu i ledningen för säljorganisationen. Efter två år som business controller gick Poia Jabbari FAR Akademis ettåriga certifieringsprogram för controllers för att få en stabilare grund att stå på i sin yrkesroll. Han vill tvätta bortsiffernissestämpeln. En business controller har en rådgivande roll. Han eller hon konstaterar inte bara, utan har en idé och tydlig analys bakom sitt förbättringsförslag. Man måste också kunna förmedla sitt förslag på ett övertygande sätt. Det är också det viktigaste budskapet jag bär med mig från utbildningen, säger han. Poia Jabbari har en lång karriär inom Santa Maria bakom sig. Redan när han läste till civilekonom i Trollhättan jobbade han kvällar och helger på fabriken blev han klar med studierna och fick jobb på kundservice som ordermottagare. Ett år senare blev han sales controller. Den stora skillnaden mot sin nuvarande tjänst tycker han är just den rådgivande funktionen. Förut hade jag bara en konstaterande funktion och förmedlade vidare informationen till de ansvariga, säger han. Det som kännetecknar en bra controller tycker han är att man kan förmedla vidare det man har analyserat på ett begripligt sätt. Man måste också veta vad som händer i organisationen. Du får inte bara acceptera en siffra du ser eller bara konstatera att försäljningen går bra. Det gäller att ha marknadskunskap och hålla sig uppdaterad, hur det går för konkurrenterna och kunna göra omvärldsanalyser. Om det är lågkonjunktur, hur påverkar det oss. Man måste kunna ta ett större grepp, säger han. Själv vill han gå vidare på säljsidan och hoppas kunna jobba mer kommersiellt. Om något år hoppas jag att jag har mer försäljningsansvar i en kommersiell roll. Och jag kommer att ta med mig mycket lärdomar från det jag gör idag, säger han. Poia Jabbari Text: Cecilia Vinell Yrke: Business controller, Santa Maria Ålder: 27 år Familj: Gift Fritid: Vänner och träning Favoritkrydda: Givetvis saffran

5 Controlling och verksamhetsstyrning introduktion 2 dagar Lean i teori och praktik i olika branscher 2 dagar En praktisk tvådagarsutbildning där du lär dig se helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna. Vad är företagsekonomi? Företagsstyrning, då, nu och sen Vad menas med controlling? Kopplingen till externredovisning? Centrala moment Under samtliga av dessa moment kommer deltagarna få ta del av; syfte, logik, begrepp, problem, möjligheter och roller/funktioner i relation till praktisk användning: Balansräkning Resultaträkning Handling Kassaflöden Nyckeltal Strategi Kommunikation Budget Balanserade styrkort Kalkyler Belöning På kursen varvas föreläsningar med individuella och grupprelaterade uppgifter/utmaningar i olika former. Praktiska tillämpningar och reflektioner ingår i varje moment. Tillämpningarna består av såväl caseuppgifter som olika praktiska utmaningar i relation till deltagarnas egen vardag och verksamhet. Förkunskaper Du bör ha arbetslivserfarenhet där du i din roll vill utveckla din kunskap i controlling- och verksamhetsstyrningsfrågor. Lärare Roland Almqvist, lektor redovisning, Stockholms universitet Matti Skoog, docent företagsekonomi, Stockholms universitet Stockholm oktober Stockholm april kr exkl. moms Kursen vänder sig till dig som vill förstå och kunna tillämpa Lean-principerna i ditt dagliga arbete inom service och administrativa processer. Du får kunskap om hur du kan definiera värdeströmmarna som skapar värde för dina kunder och hur du utifrån dessa kan eliminera waste och korta ledtider. Du bygger en lärande organisation med motiverade medarbetare baserad på kundnytta. Lean har sitt ursprung i tillverkningsindustrin, där det har medfört avgörande framgångar. Denna typ av modell för förbättringsarbete har sällan nått företagets administrativa processer eller serviceprocesser. En del företag har infört Shared Service Center vilket innebär en viss effektivisering. Dock är Lean en mer radikal förändring som påverkar både ledarskap och kultur. Kursen omfattar två dagar där den första dagen ägnas åt att lära känna kulturen, filosofin och principerna bakom Lean. Du får också konkreta exempel på arbetsmodeller och verktyg för att kunna genomföra Leankulturen i din organisation. Under den andra dagen får du omsätta dina nya kunskaper i praktiken genom att agera företag i ett Leanspel. Du kommer också att fördjupa dina kunskaper i Leankulturen ytterligare samt få kunskap och verktyg för att leda förbättringsarbete enligt Lean. Filosofin bakom Lean Vad innebär principerna i Leankonceptet? Var finns förbättringspotentialen i det egna företaget? Hur kommer man i gång? Leanspel Genomgång av ett antal Leanverktyg Strukturering av Leanprojekt Lärare Ingemar Claesson, universitetslektor, Handelshögskolan, Göteborg Kent Stenstrand, verksamhetskonsult, Ingemar Claesson Konsult Johan Enochsson, verksamhetskonsult, Ingemar Claesson Konsult Stockholm 9 10 oktober Göteborg november kr exkl. moms

6 B Sverige Porto betalt FAR Akademi vi lyfter din kompetens Tillväxt i Ekonomisverige förutsätter att vi ständigt höjer kompetensen. Det gäller såväl i det stora perspektivet som för dig och ditt företag. Vi har verktygen som ger dig rätt kompetens och bidrar till effektivitet och trygghet i ditt dagliga arbete. Utbildningar Böcker Tidningar Digitala produkter FAR Akademi ägs av FAR branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Välkommen till FAR Akademi! farakademi.se FAR Akademi AB Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2 Tel , farakademi.se

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Implema Traineeprogram 2012

Implema Traineeprogram 2012 Implema Traineeprogram 2012 Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla medelstora företags affärsprocesser med hjälp av affärssystem

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer