A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare Kristina Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson, ordinarie ledamot Barbro Zimmerling Svan, suppleant 1 Christina Fornander, godkänd revisor Anita Barré, föreningsrevisor Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Styrelsens och föreningens arbete Möten Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten och ett femtontal arbetsmöten. Styrelsens medlemmar uppbär inga arvoden utan allt arbete utförs ideellt. Föreningens årsmöte hölls den 27 mars 2010 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2010/2011 ca 300 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 44 anställda i Ghana, 10 i Indien och 1 i Kirgizistan. Resor I början av februari reste Britt-Louise och Kicki till Ghana på en uppföljningsresa. Vår praktikant Cecilia Wallstedt, som åkt ned till Ghana på egen hand, anslöt i Accra och följde med till våra projektområden. Britt-Louises planerade uppföljningsresa till Indien kunde i år tyvärr inte genomföras av familjeskäl. Barbro har på grund av politiska oroligheter inte kunnat besöka Kirgizistan så som var tänkt. Hon har emellertid kunnat ha regelbunden kontakt med den nya koordinatorn på plats, Dinara. 1 Hädanefter benämns styrelseledamöterna i texten endast med förnamn

2 Möten på Forum Syd Forum Syds årsmöte hölls den 29 maj Torsten Thurén representerade A World of Friends. 2 Övrigt Föreningen har ansökt hos SFI om nytt tillstånd för 90-konto fr.o.m. januari 2011 och beviljats tillstånd på ett år. Föreningens hemsida har uppdaterats under året. Mona har lagt ut det kvalitetskodsformulär som FRII fr.o.m kräver, på hemsidan. Det nya rutiner som skapats för att hantera den ökade tillströmningen av fadderbarn och faddrar fungerar tillfredställande. Monica Tillberg är huvudansvarig för fadderbarnslistor och utskick till faddrarna. Databasen för medlemslistan ses över och uppdaterats kontinuerligt. Information har gått ut till fadderföräldrar om de barn som avslutat sin skolutbildning och därmed utgår ur fadderbarnsprogrammen. Ett antal nya faddrar har värvats till de barn som tillkommit i våra program i Indien, Ghana och Kirgizistan. Information om föreningen Föreningen finns presenterad: - På föreningens hemsida Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan publiceras på hemsidan. Ekonomisk redovisning delas ut till årsmötesdeltagarna och kan även rekvireras från kassören. På hemsidan finns också utförlig information om föreningens mål och verksamhet, insamlingsaktiviteter, aktuell information, bilder från våra projektområden och verksamheter samt upplysning om styrelsens medlemmar och deras adressuppgifter. - I en broschyr som föreningen låter trycka. Broschyren delas ut på informationsmöten, träffar och vid besök på skolor. - I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. - I SFI:s medlemssammanställning. - I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. - I FRIIs medlemssammanställning. - På internetportalen - På Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Ekillaskolan den 17 maj, elever och personal. Cecilia - Odensala skola i Sigtuna, elever och lärare, Monica - Ekebyhovsskolan på Ekerö, den 7 september, (lärare), och den 4 oktober, (elever). Mona Medlemmar av styrelsen deltog i Sigfridsborgsskolans Ghanadag i Älta den 8 maj och sålde varor från Ghana och Indien. Barbro och Mona deltog i Ekebyhovsskolans basar på Ekerö och visade bilder för föräldrar och andra besökare. Varor från Ghana och Indien såldes. Julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 21 november, med bildvisning från Afrika, Indien och Kirgizistan samt information om föreningens verksamhet. Årets evenemang var mycket välbesökt. Kaffe med saffransbröd, sockerkaka och pepparkakor serverades. Försäljningen av lotter, och varor som importerats från Ghana, Indien och Kirgizistan såldes och inbringade en god förtjänst till föreningen.

3 Insamlingsaktiviteter A World of Friends insamlingsverksamhet baserar sig huvudsakligen på värvning av medlemmar och faddrar till våra fadderbarnsprojekt och till vårt barnhem. Medlemmarna betalar årligen en medlemsavgift till föreningen och faddrarna betalar dessutom månatligen en summa för sitt fadderbarns försörjning eller till barnhemsverksamheten. Ett antal svenska skolor bidrar med intäkter från dagsverken, loppmarknader och andra aktiviteter till föreningens olika verksamheter och får fortlöpande feedback från föreningen. Medlemmar, privatpersoner och företag har under årens lopp bidragit med gåvor. Föreningen har ett antal gånger sökt och beviljats Sida-bidrag och bidrag från Radiohjälpen/Världens barn för diverse mer omfattande projekt, under den tid vi varit verksamma, som t.ex. att bygga skolor och barnhem eller starta kvinnoprojekt. Försäljning av lotter och av varor som importeras från våra projektländer sker vid vår årliga julfest, årsmötet och även vid vissa andra tillfällen. Kyrkor, privatpersoner och företag i Ghana bidrar regelbundet med mat, kläder och andra förnödenheter till vårt barnhem. Vi välkomnar dessa lokala initiativ. 3 Gåvor och insamlingar 2010 Sigfridsborgsskolan i Älta hade sin traditionsenliga Ghanadag den 8 maj och insamlade medel skänktes till föreningen. Ekillaskolan i Märsta anordnade Operation Ghana den 19 maj och intäkterna tillföll föreningen. Ekebyhovsskolans lågstadieklasser på Ekerö anordnade en basar den 25 november till förmån för föreningen, vilket också uppmärksammades av Mälaröarnas Nyheter Långsjöskolan i Rimbo har gjort operation dagsverke för föreningen. Eleverna i Ellagårdsskolan i Täby bidrar kontinuerligt till föreningens verksamhet genom att skänka oss intäkterna från konserter, teaterföreställningar, julspel etc. Södra Utmarkens skola i Ängelholm har under 2010 anordnat olika aktiviteter och skänkt intäkterna till föreningen. Östergårdsskolan i Skurup har anordnat en insamling för sina två fadderbarn i Okorase som inbringade ett överskott. Detta tillföll föreningen och skall användas till verksamhet i Okorase. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län, bidrar regelbundet med ekonomiskt stöd till förskolan i Biadan. Föreningen Hemoglobinerna i Ystad har anordnat mannekänguppvisning och skänkt intäkterna till föreningen för att stödja kvinnoprojekten i Indien. Företaget Adastra har skänkt ett bidrag till A World of Friends. Frisk Ventilation AB i Kvänum har skickat in bidrag till föreningen. Många lokala organisationer, kyrkor och privatpersoner i Biadan har bidragit med mat, kläder eller andra gåvor till vårt barnhem. Gåvor till minne av Gustaf Theglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har föreningen stått som förmånstagare. Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner samt företag skänkt penninggåvor till A World of Friends under året. Ett hundratal nätbutiker, som t.ex. Bokus, Lindex, HP, Telia etc. skänker en given summa eller procent på hela köpet till en valfri biståndsorganisation med 90-konto när man handlar från dem, om man går in via A World of Friends är en av biståndsorganisationerna på Godhandlings lista. Gå in via Godhandling nästa gång ni handlar på nätet och stöd oss! Observera att det är företagen som skänker ett litet bidrag, inte ni själva.

4 Fonder Utbildningsfonden startades 1999, med medel som donerats till föreningen, som stöd speciellt till gymnasie- och yrkesutbildning för barnhemsbarnen i Biadan. Enstaka gåvor eller regelbundna bidrag till denna fond kan sättas in på föreningens postgirokonto Märk talongen: Utbildningsfonden. Gustaf Theglanders Minnesfond startades år 2003 i syfte att finansiera eftergymnasiala studier för fadderbarn både i Ghana och Indien. Donationer till fonden kan sättas in på föreningens postgirokonto (se ovan). Märk talongen: Minnesfonden. Ghana A World of Friends, Ghana Vår lokala samarbetspartner i Ghana är A World of Friends, Ghana. Föreningen har verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen, nära gränsen till Elfenbenskusten, Okorase norr om Accra i Östra regionen och i Mankessim vid kusten mellan Accra och Cape Coast. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt både med personalen och med barnen. Han är också ansvarig för byggnationen av det nya barnhemmet, för utbyggnaden av skolan och för själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och får ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med SIDA-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi, och personalen avlönas av föreningen. Finansieringen av barnhemmet grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. Husmor för barnhemmet är Ms. Dorothy. Hennes assistent är Patricia, som vuxit upp på barnhemmet och genom föreningen fått utbildning på Coconut Beach Hotel. Ytterligare 4 anställda ansvarar för omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Mr. Effa är ansvarig för ekonomin tillsammans med vår koordinator. Ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet skickas kvartalsvis till A World of Friends, Sweden. Vid årsskiftet 2010/2011 ansvarade vi för ett 50-tal barn som antingen bor på barnhemmet eller är utplacerade i en familj. Samtliga barn som kom till barnhemmet vid starten 1994 har lämnat hemmet och bor hos någon släkting eller på den skola där de fortsätter sin utbildning. Vi betalar fortfarande mat, kläder och utbildning för dem som bedriver någon form av studier, till dess de har ett yrke och kan försörja sig. Våra utflyttade ungdomar har starka familjeband till barnhemmet och är välkomna att besöka det när de vill och delta i fester och andra gemensamma aktiviteter. Många av dem har nära kontakt med Nana. Vi är stolta över att vår första kull barnhemsbarn i vuxen ålder klarar sig så bra ute i samhället. Ghana har en mängd föräldralösa barn som behöver vård, och vi har nu tagit in ett antal yngre barn i åldrarna 2 8 år på vårt barnhem. Dessa har en mycket brokig bakgrund, de flesta med svåra traumatiska upplevelser i bagaget. Vår förhoppning är att de på vårt barnhem skall få den trygghet och stabilitet i tillvaron som de hittills saknat. 4 Utbildning De yngre barnen, d.v.s. förskolan upp till årskurs 9, går nu samtliga i A World of Friends International School. Vi har för närvarande två flickor som går på gymnasiet.

5 Hur de barn som avslutat sin grundskoleutbildning skall gå vidare beror på hur slutbetygen ser ut. Slutbetygen är viktiga för inträde till gymnasiet. Eftersom gymnasieutbildningarna är oerhört kostsamma kan vi bara satsa på de barn som verkligen har förutsättningar att läsa vidare. Inträdeskraven till eftergymnasiala utbildningar är också mycket höga, och det krävs därför goda betyg i alla ämnen. Två av våra äldre pojkar går på universitet och är mycket duktiga och skötsamma. Den ena går sista året av sin förberedande utbildning och hoppas komma in på läkarutbildning. En annan studerar beteendevetenskap och administration. Han har under året fått pris som Best and most promising student. En av våra pojkar har på eget initiativ kontaktat katolska kyrkan. Han går nu på gymnasiet i Takuradi i kyrkans regi, och skall därefter gå vidare och utbilda sig till präst. Som redan nämnts arbetar en av de äldsta flickorna som assistent åt husmor på vårt barnhem och är mycket duglig. Hon har påbörjat vidareutbildning på kvällsskola under året. Tre av flickorna håller på att utbilda sig till sjuksköterskor. Ytterligare två flickor har utbildat sig till sömmerskor och är duktiga i sitt yrke, och en av pojkarna utbildar sig till skräddare. Några av ungdomarna som gått ut gymnasiet arbetar för tillfället på vår skola som lärarassistenter eller ansvarar för bokföring, försäljning av skoluniformer och skolmaterial. Två av dem vill utbilda sig till lärare. De läser nu på distans och åker regelbundet ner till Cape Coast University för att tentera. Allt detta är givetvis mycket glädjande samtidigt som de innebär stora kostnader för oss, eftersom avgifterna för utbildningarna är ofantligt höga. Men vi strävar till att alla våra barn skall ha ett yrke de kan försörja sig på innan de lämnar oss. Detta kommer att ske vid olika åldrar beroende på utbildning och yrkesval. Family House Vårt viktigaste åtagande är att få vårt barnhemsbygge klart så att vi kan flytta in. En brunn har tidigare borrats och 2010 har medel transfererats för byggande av vattentorn och pump. Föreningen har också under året av insamlade medel skickat pengar för inredning av ett kök. En hel del återstår dock fortfarande innan huset är helt inflyttningsklart. 5 A World of Friends Office House & Computer Center Genom ett testamente fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum Nana har renoverat byggt om huset, som idag inrymmer föreningens kontor och lokaler för uthyrning till affärsverksamhet. Ett stort förrådsutrymme finns också, där bl.a. en del möbler som vi skickade ner från Sverige förvaras. Föreningens lokala kontor i centrala Berekum fungerar som en mötesplats för alla involverade i A World of Friends. I anslutning till kontoret finns sedan våren 2008, A World of Friends Computer Center. Detta kom till genom en donation från Yale University, USA, som skänkte 12 datorer och ansvarade för installation och uppkoppling. A World of Friends Computer Center fungerar dels som en dataskola där våra egna skolbarn får undervisning i att hantera en dator, men tar även mot betalning in utomstående vuxna och barn som behöver utbildning i datakunskap. Centret är öppet dagligen och vi har en datalärare anställd. International School Kvaliteten på skolundervisningen i Ghana är bristfällig och det finns därför ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet. A World of Friends beslöt 1998 att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan dess, med bidrag från bl.a. Kommunalarbetarförbundet i Västervik. Verksamheten omfattar en förskola, en låg- och mellanstadieskola, och från och med 2007 också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av

6 6 vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med Sida-medel och föreningens egna insatser. I förskolan och skolan går inte bara våra egna barnhemsbarn utan också barn från hela distriktet. Båda skolformerna blev snabbt mycket populära och föräldrar köar för att få plats för sina barn. Medelklassfamiljerna betalar skolavgifter, medan mindre bemedlade barn får hjälp med skolavgifterna via ett stipendiesystem. Lärarna och övrig personal får sin lön genom de intäkter som skolavgifterna inbringar. Vi ser detta som ett viktigt led i att skolan på sikt skall bli självförsörjande. Barnen skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan, vilket är unikt i Ghana. Vi har för närvarande ca 400 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Junior Secondary School I-III. Pedagogiska mål Varje gång Britt-Louise besöker Ghana kallar hon samman lärarna till möten och diskuterar undervisningsmetodik med dem. Britt-Louise har själv under många år arbetat som lärare och har gedigen pedagogisk utbildning. Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall få fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder och pedagogiskt materiel. Vi är angelägna om att de skall få kunskap om demokratiska principer och inse att bestraffningar och aga, som fortfarande är vanligt förekommande i ghanesiska skolor, inte får tillämpas i vår skola. Genom konkreta exempel vill vi visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt och mer demokratiskt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. Vår förhoppning är att International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Barnens föräldrar upplever att undervisning, skolmiljö och skolmaterial håller mycket högre standard än i den statliga skolan. För att upprätthålla kvaliteten på undervisningen har vi gjort kontinuerliga utvärderingar av barnens kunskaper. Som privatskola måste man kunna visa att man når tillfredställande resultat. Den första kullen som gått i vår skola sedan starten, gick ut högstadiet våren Eleverna deltog då i de nationella prov som hålls gemensamt för alla avgångsklasser i hela Västafrika. Därigenom fick vi för första gången ett officiellt mått på undervisningskvaliteten i vår skola. Alla våra elever klarade de nationella proven med glans, framför allt i kärnämnena matte, engelska och naturvetenskap! Förskolan Målgruppen för förskolans verksamhet är barn i åldrarna 3-6 år från alla samhällsklasser. Den grundades med bidrag från Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik och föreningen. Barnen har tillgång till lekmaterial och läromedel från Sverige både i klassrummen och på skolgården. Primary School Primary School startades 2002 med hjälp av SIDA-bidrag, och omfattar nu årskurserna 1-6. Varje klass har ca 30 barn, d.v.s. betydligt färre barn per klass än i den statliga skolan. Målsättningen med Primary School var att kunna erbjuda våra förskolebarn en fortsättning på sin skolgång i vår egen regi. Junior Secondary School Föräldrarna utövade påtryckningar för att vi också skulle inrätta ett högstadium. Styrelsen var tveksam då det innebar stora utgifter bl.a. för nya skolbyggnader, bussar etc. Vår förhoppning var att man från distriktets sida skulle bidra ekonomiskt till ett högstadium. Så blev emellertid inte fallet. Trots detta startades ett högstadium hösten 2007 med hjälp av ett privat banklån taget av vår koordinator Nana Ababio. Högstadiet var 2009 fullt utbyggt och omfattar nu årskurserna 7-9. Vi är i behov av ytterligare klassrum och hoppas det skall bli möjligt genom tillbyggnad. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Berekum med omnejd måste dessa transporteras till

7 7 skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av bussar. För närvarande har föreningen 5 bussar, varav Nana har bekostat en. Hela vår busspark är sliten och borde förnyas, vilket innebär stora kostnader. Okorase Byn Okorase, norr om huvudstaden Accra, är på många sätt typisk för landsbygden i Ghana. Den huvudsakliga försörjningen är kakao, som odlas och exporteras bl.a. till Europa. Levnadsstandarden i byn är mycket låg. Ett stort problem är t.ex. bristen på rent vatten och sanitära anläggningar. Lokal koordinator för våra projekt i Okorase är sedan 2008 Mr Fred Odonkor som också är lärare i skolan. Christina, som länge varit aktiv som koordinator, ingår fortfarande i ledningsgruppen, men är nu gammal och sjuklig. Kvinnokooperativet I september 1998 startades på initiativ av byns kvinnogrupp ett kooperativ för att bedriva jordbruk. Målsättningen var att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Detta skall i sin tur bidra till bättre standard, kost och hygien, samt ökade möjligheter till skolgång för barnen. Kvinnorna producerar huvudsakligen gari (mjöl berett av kassava) och palmolja, som används i matlagningen. Dessa produkter säljs på marknaden. I kvinnokooperativet deltar de flesta av byns kvinnor, av vilka tio utgör ledningsgruppen. De arbetar i produktionen 2 dagar i veckan, de övriga dagarna med andra sysslor. Kvinnorna har själva deltagit i planeringen och genomförandet av projektet i samråd med A World of Friends. Kooperativet är också officiellt registrerat. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktionen. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends driver ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till barnens skolgång, mat och kläder. Föreningen har under året tagit in många nya yngre barn i fadderbarnsprogrammet. Vi har nu ett 50-tal fadderbarn i Okorase. Även i Okorase har en del av våra fadderbarn blivit så stora att det är aktuellt med gymnasiestudier. Då gymnasieavgifterna är höga kan föreningen endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna. Det är inte enbart ekonomiska faktorer som avgör om gymnasiestudier kan bli aktuella. Inträdeskraven till utbildningarna är höga, vilket innebär att endast de mest motiverade och studiebegåvade barnen kan komma ifråga för vidare studier. Ett antal av de äldsta barnen har utgått ur programmet, eftersom de fullföljt den obligatoriska utbildningen. Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av insamlade medel från elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby och med Sida-bidrag. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp strävat att öka kvaliteten på utbildningen genom att minska antalet elever i klasserna och se till att lärarna håller hög standard. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet, vilket vi tycker är glädjande. Då Experimental School endast sträcker sig till årskurs 6 har eleverna varit tvungna att fullfölja sin skolgång på högstadiet i Suhum. En olycklig omständighet, då denna skola liksom som andra statliga skolor inte lyckats upprätthålla en god undervisningskvalitet. Under ett antal år har hövdingen och byborna önskat utöka antalet klassrum i den befintliga skolan för att kunna starta en högstadieutbildning i byn. Återigen med hjälp av bidrag från Söderviksskolan i Upplands Väsby och bidrag från distriktet kunde vi 2007 bygga tre nya klassrum. Högstadiet är nu fullt utbyggt med årskurserna 7-9. Under året har taket på skolan lagts om med medel från föreningen. Hösten 2010 startades dessutom den första Kindergartenklassen i en nyuppförd byggnad. Vi hoppas

8 kunna bygga ut och stödja denna verksamhet med bl.a. bidrag från Ekebyhovsskolans förskola och lågstadium på Ekerö. Britt-Louise har även i Okorase haft möten med lärarna och rektorn, eftersom vi har för avsikt att fokusera ytterligare på skolans arbete. Rektor och lärare har ju kontakt med alla barn i området och besitter därför en god kunskap om barnens familjesituation och vet var hjälpinsatser behöver sättas in. 8 Mankessim Fadderbarnsprogrammet I byn Mankessim, som ligger vid kusten, ca 7 mil väster om huvudstaden Accra, har föreningen under ett antal år drivit ett fadderbarnsprogram för en grupp föräldralösa barn och barn till ensamstående mödrar. De föräldralösa barnen bor vanligen hos någon släkting eller bybo som förbarmat sig över dem. Fadderbarnen har förutom skolavgifter fått mat, skoluniformer, böcker, ryggsäckar och skor. Det har visat sig att de barn som bor inhysta hos släktingar eller bybor ofta far väldigt illa. Behoven av hjälp i Mankessim är extremt stora, men vi upplever att de vuxna saknar genuint engagemang för barnen. Utan fungerande vuxensamverkan är det omöjligt för oss att bedriva den verksamhet vi skulle önska. Många av barnen som ingått i vårt fadderbarnsprogram har nu fullgjort sin grundskoleutbildning och istället för att fylla på med nya barn har vi därför beslutat fasa ut verksamheten i Mankessim. För närvarande har vi 4 barn kvar i programmet, som vi följer till dess de har avslutat sin utbildning. Indien A World of Friends, India Vår lokala samarbetspartner i Indien är A World of Friends, India. Arbetet i Indien är koncentrerat till byarna Orikkai och Illupapattu i närheten av staden Kancheepuram som ligger i delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen de lågkastiga eller kastlösa invånarna i byarna. Koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som hon kallas, arbetar som lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Ytterligare 8 lärare arbetar i kvällsskolorna och en lärare i kvinnogruppens sömmerskeskola. Samtliga avlönas av A World of Friends, Sweden. Kvinnoprojekten Bankerna Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Dessa kvinnobanker arbetar i liten skala enligt samma principer som Grameen Bank i Bangladesh, grundad av 2006 års pristagare av Nobels fredspris, Mohammad Yunus. Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar:

9 Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc. Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. Kvinnobankerna är självgående men A World of Friends har genom donationer från Sverige och Norge kunnat bidra med kapital så att fler kvinnor fått möjlighet att låna pengar. Samtliga kvinnor som velat köpa en ko i Orikkai har nu fått möjlighet att göra det. De ökade resurserna och gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Under 2010 har en kvinnoförening i Ystad, Hemoglobinerna, skänkt pengar till våra kvinnobanker i Indien. 9 Sömmerskeskolan 2006 startades en sömmerskeskola i Orikkai där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar fick utbildning. De lärde sig bl.a. att sy sariblusar och underkjolar. De har bl.a. sytt blusar till de pensionärer som vi understöder. Den första kullen fick sina certifikat i sömnad under våren Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska, har på senare år etablerat sig i området. Då den ekonomiska tillväxten har varit mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av ny arbetskraft. Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga fick anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. Då kvinnorna kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna har de haft långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebär de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte kunnat förutse. Då en grupp kvinnor avslutat sin utbildning startas nya kurser och många kvinnor är angelägna om att få lära sig sy. Från början hade vi enbart trampmaskiner, men skolan har nu utrustats med elektriska maskiner. Kvällsskolorna i Orikkai och Illupapattu Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai. Antalet elever är sammanlagt ca 300. Skolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 5 dagar i veckan och alla kvinnor som är medlemmar i kvinnogruppen skall även skicka sina barn till kvällsskolorna. Sedan 2007 bedrivs undervisning i datakunskap på helgerna i anslutning till våra kvällsskolor. Tillsvidare har vi bara en dator men vi hoppas kunna skaffa fram fler. Då det visat sig att elevernas kunskaper i engelska är mycket bristfälliga har Raghu åtagit sig att undervisa de yngre barnen i engelska. I juni 2006 startades en kvällsskola i Illupapattu, som för närvarande har ca 120 barn. Undervisningen har skett under bar himmel. Föreningen beslutade redan 2007 att bygga ett enkelt skolhus, men bygget har fördröjts av byråkratin som i Indien kan vara nog så besvärlig. Ritningar till ett skolhus finns och bygget kan komma igång, förutsatt att vi kan få fram de ekonomiska resurser som krävs. Inflationen har tyvärr gjort sitt under den långa väntetiden och kostnaderna har skjutit i höjden. Sagoböcker, spel och pedagogisk litteratur har inhandlats för att höja kvaliteten på undervisningen. I vårt lilla bibliotek på kontoret i Orikkai finns skönlitteratur både på engelska och tamil för olika åldrar, för att uppmuntra till läsning och intresse för berättelser. På de traditionella personalmötena brukar Britt-Louise betona vikten av att uppmuntra barnen att läsa på egen hand. Barnen kommer från en miljö där föräldrarna är analfabeter och de har därför ingen vana vid böcker. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu.

10 10 Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov. Från och med 2010 har också ett av barnen i varje Irulas-familj, ca 30 stycken, tagits som fadderbarn. Detta innebär att barnet får gå i skola och att familjens matransoner, som tidigare betalats direkt av föreningen, täcks nu av fadderavgifterna. Irulas är beteckningen på en kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn men föräldrarnas intresse för att sätta barnen i skola har tidigare varit lågt. En av föreningens medlemmar som besökte Indien tillsammans med Britt-Louise 2009, värvade efter hemkomsten många nya faddrar till barn som tillhör den lägsta nivån av kastlösa, sk. tribals. Dessa barn behöver hjälp med allt; mat, kläder, hygienartiklar och skor. Att få dem att delta i skolundervisningen och komma till vår kvällsskola är givetvis ett mycket viktigt mål för oss. Föreningen har förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12-åriga skolgång. När grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna stötta de ungdomar som vill fortsätta med en yrkesutbildning. I de fall där faddrarna så önskar kan de välja att fortsätta sitt fadderskap under barnets studietid. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Några av flickorna har gift sig och i och med detta utgått ur fadderbarnsprogrammet. I vissa fall har deras barn nu tagits in som fadderbarn i föreningen. Vi gläder oss särskilt åt att vi i några fall lyckats bryta trenden där man av tradition inte satsar på yrkesutbildning för flickor. Vi har nu flickor som går sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerar på universitet. I flera fall överstiger deras löner dem som fäderna förtjänar och flickorna bidrar väsentligt till familjens ekonomi. Detta har medfört att fäderna börjat inse vikten av att även döttrarna skall få utbildning. En viktig uppgift för föreningen blir att försöka hitta goda manliga förebilder för pojkarna i vårt fadderbarnsprogram. Dessvärre är alkoholism och kvinnovåld bland männen en oerhört vanlig företeelse, som ställer till mycket elände och urholkar familjernas ekonomi. Våra pojkar bör få veta att ett sådant beteende är destruktivt och få förebilder som visar dem på ett annat sätt att leva. Raghu är en sådan god förebild men vi behöver flera. Social stödverksamhet Åldringar Eftersom man inte har något pensionssystem i Indien för alla medborgare, är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar långt ifrån alltid och ett stort antal äldre i våra byar saknar därför helt ekonomiska tillgångar. Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för ett antal åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Vi delar nu ut ris till ca 100 åldringar varje månad. Inför den stora högtiden Pongal i januari får de dessutom extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Detta åtagande har blivit en stor utgift för föreningen, och vi saknar täckning för denna på inkomstsidan. Vi skulle önska att någon svensk pensionärsförening regelbundet ville stödja dessa utsatta åldringar i Indien. Vår förhoppning är att detta skall bli möjligt under 2011.

11 Kirgizistan 11 Kirgizistan är beläget i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bishkek. Landet är en demokratisk republik med drygt 5 miljoner invånare. Språket är kirgiziska och ryska. Föreningen påbörjade under 2007 en fadderbarnsverksamhet i Kirgizistan, på initiativ av en av föreningens medlemmar, Barbro Zimmerling Svan. Hon har arbetat i landet i några år på uppdrag av Sida och har goda kontakter där. Fattigdomen i landet är mycket stor och många av barnen kan inte gå i skolan av ekonomiska skäl. Barbro ansvarar för det nya programmet tillsammans med en lokal koordinator. Den förra koordinatorn, Natasja har under 2010 ersatts av Dinara, som har goda kunskaper i engelska. Hon avlönas av föreningen. Under det gångna året har ett presidentbyte skett, vilket har inneburit politiska oroligheter både före och efter valet. Trots detta har bidragen till barnen gått fram och verksamheten fortsätter enligt planerna. Fadderbarnsprogrammet innebär framför allt att barnen får ekonomisk hjälp till skolgång. Under 2010 har ytterligare barn tagits in i programmet och vi har därför behov av fler faddrar till våra kirgiziska barn. Våra medarbetare i Ghana, Indien och Kirgizistan framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem. Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2010 till barnen och kvinnorna i Ghana, Indien och Kirgizistan. Britt-Louise Theglander Monica Tillberg Bo Tillberg Kristina Frank Ann-Sofi Ivarsson Mona Serenius Barbro Zimmerling Svan

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2010 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2009 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2013 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2014 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray. detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.se 0705-611 660 efter katastrofen... rapport om hjälp till självhjälp i

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 1 Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 Foto: Barn i bergsby av Annica Frank Du kanske i första hand känner till Nepal för att världens högsta berg, Mount Everest, ligger där? Men

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA RÄTTVIS HANDEL WOMENPOWERMENT! Hur fair trade bidrar till att stärka kvinnor i Nepal

RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA RÄTTVIS HANDEL WOMENPOWERMENT! Hur fair trade bidrar till att stärka kvinnor i Nepal RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA RÄTTVIS HANDEL WOMENPOWERMENT! Hur fair trade bidrar till att stärka kvinnor i Nepal Uma Shresta, Production Manager på NGCC s Production Center Lovisa Grönvall Sofia Haby Juni

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Gör som oss Go nuts!

Gör som oss Go nuts! RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA, STOCKHOLM Examinationsrapport i Rättvis handel Våren 2009 Handledare: Benton Wolgers och Andrea Lindgren Gör som oss Go nuts! Besök hos tvättnötsproducenterna WISH och deras

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell

Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Kunskap och trivsel Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer