A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare Kristina Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson (Löf), ordinarie ledamot Barbro Zimmerling Svan, suppleant 1 Christina Fornander, godkänd revisor Anita Barré, föreningsrevisor Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Verksamhet i Sverige Möten Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten och 18 arbetsmöten. Årsmötet hölls den 30 mars 2008 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2008/2009 ca 250 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 31 anställda i Ghana och 10 i Indien. Resor Britt-Louise gjorde uppföljningsresor till Ghana i februari och oktober och till Indien i maj Barbro har i tjänsten besökt Kirgizistan ett flertal gånger under året och då också följt upp fadderbarnsverksamheten där. 1 Hädanefter benämns styrelseledamöterna i texten endast med förnamn

2 Möten på Forum Syd Forum Syds årsmöte den 17 maj Torsten Thurén och Britt-Louise deltog. 2 Möten ordnade av FRII Kvalitetskodsutbildning, Mona deltog den 8 januari och den 25 september Övrigt Föreningen har under 2008 sökt och beviljats bidrag på SEK från Radiohjälpen/Världens barn till inredning av det nya barnhemmet. Föreningen har ansökt hos SFI om nytt tillstånd för 90-konto fr.o.m. januari 2009 och beviljats tillstånd på ett år. Kontakt har tagits med organisationen Vatten åt alla beträffande hjälp med brunnsborrning i anslutning till nya barnhemmet och skolan. De har emellertid inte hört av sig. Däremot har en privatperson skänkt SEK till borrning av brunn. Föreningens hemsida har gjorts om av Järfälla Webdesign i samarbete med Mona. Bild från våra olika verksamheter har lagts in i särskilda bildgallerier. Information har gått ut till fadderföräldrar om de barn som avslutat sin skolutbildning och därmed utgår ur fadderbarnsprogrammen. Nya faddrar har värvats till de barn som tillkommit i våra program i Ghana och Indien. Ett hundratal nätbutiker, som t.ex. Bokus, Lindex, HP, Telia etc. skänker en given summa eller procent på hela köpet till en valfri biståndsorganisation med 90-konto när man handlar från dem, om man går in via A World of Friends är en av biståndsorganisationerna på Godhandlings lista. Gå in via Godhandling nästa gång ni handlar på nätet och stöd oss! Information om föreningen Föreningen finns presenterad: - På föreningens hemsida - I en broschyr som föreningen låter trycka. Broschyren delas ut på informationsmöten, träffar och vid besök på skolor. - I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. - I SFI:s medlemssammanställning. - I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. - I FRIIs medlemssammanställning. - På internetportalen Bidra.nu. I en specialbilaga till Svenska Dagbladet angående SFI (Ditt bidrag når fram) har en annons om föreningen publicerats 2008 vid två tillfällen. Ett reportage om Ekillaskolans dagsverksarbete och deras aktiviteter för föreningen ingick i tidningen Sigtunabygden i maj. Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Britt-Louise besökte eleverna på Ekillaskolan den 1 & 2 april. - Britt-Louise besökte Långsjöskolan i Rimbo den 10 april. - Britt-Louise besökte Norreportskolan i Ystad den 24 april inför deras operation dagsverke till förmån för föreningen. - Britt-Louise besökte Ellagårdsskolan i Täby den 6 maj.

3 - Britt-Louise besökte Sigfridsborgsskolan den 7 maj. - Britt-Louise informerade om WoFs verksamhet på Celciusgymnasiet den 13 november. 3 Medlemmar av styrelsen besökte Sigfridsborgsskolans musikevenemang till förmån för föreningen i Nacka i den 6 mars, och deltog i Ghanadagen i Älta den 12 maj. Traditionellt julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 22 november, med bildvisning från Afrika, Indien och Kirgizistan samt information om verksamheten. Kaffe med saffransbröd, sockerkaka och pepparkakor serverades som förr om åren. Försäljningen av lotter, julgranskulor, tyger, brickor, necessärer, kirgizistanska tofflor etc., var en stor succé. Gåvor och insamlingar Ekillaskolan i Märsta anordnade Operation Ghana den 7 maj och skänkte intäkterna till föreningen. Norreportskolan i Ystad gjorde operation dagsverke den 16 maj till förmån för föreningen. Sigfridsborgsskolan i Älta anordnade den 6 mars ett musikevenemang till förmån för A World of Friends. Sigfridsborgsskolan i Älta hade sin traditionsenliga Ghanadag den 17 maj och insamlade medel skänktes till föreningen. Långsjöskolan i Rimbo har gjort operation dagsverke till förmån för föreningen. Celsiusgymnasiet anordnade operation dagsverke den 19 november. Eleverna i Ellagårdsskolan i Täby bidrar kontinuerligt till föreningens verksamhet genom att skänka oss intäkterna från konserter, teaterföreställningar, julspel etc. Södra Utmarkens skola i Ängelholm har under 2008 vid olika tillfällen anordnat aktiviteter till förmån för barnhemmet i Biadan. Odensala skola i Märsta har skickat bidrag till föreningen. Östergårdsskolan i Skurup har anordnat en insamling för sina två fadderbarn i Okorase, där överskottet av de insamlade medlen skall gå till att bygga nya klassrum i skolan i Okorase. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län, bidrar regelbundet med ekonomiskt stöd till förskolan i Biadan. Gåvor till minne av Gustaf Theglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har gåvor inkommit till föreningen. Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner samt företag skänkt penninggåvor till A World of Friends under året. Fonder Utbildningsfonden startades 1999, med medel som donerats till föreningen, som stöd speciellt till gymnasie- och yrkesutbildning för barnhemsbarnen i Biadan. Enstaka gåvor eller regelbundna bidrag till denna fond kan sättas in på föreningens postgirokonto Märk talongen: Utbildningsfonden. Gustaf Theglanders Minnesfond startades år 2003 i syfte att finansiera eftergymnasiala studier för fadderbarn både i Ghana och Indien. Donationer till fonden kan sättas in på föreningens postgirokonto (se ovan). Märk talongen: Minnesfonden.

4 4 Ghana A World of Friends, Ghana Vår lokala samarbetspartner i Ghana är A World of Friends, Ghana. Föreningen har verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen, nära gränsen till Elfenbenskusten, Okorase norr om Accra i Östra regionen och i Mankessim vid kusten mellan Accra och Cape Coast. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt både med personalen och med barnen. Han är också ansvarig för byggnationen av det nya barnhemmet, för utbyggnaden av skolan och för själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och får ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med SIDA-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. Föreståndaren Rosemary York och två övriga medarbetare på barnhemmet gick i pension 31 januari En ny husmor, Ms. Dorothy har anställts. Patricia som vuxit upp på barnhemmet och gått utbildning på Coconut Beach Hotel är hennes assistent och mycket duktig. Ytterligare 4 anställda ansvarar för omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Mr. Effa är ansvarig för ekonomin. Ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet skickas kvartalsvis till A World of Friends, Sweden. Vid årsskiftet 2008/2009 bodde 42 barn på barnhemmet. Samtliga barn som kom till barnhemmet vid starten 1994 har flyttat ut och bor numera hos någon släkting. Vi betalar fortfarande mat, kläder och utbildning för dem som bedriver någon form av studier, till dess de har ett yrke och kan försörja sig. Att de större barnen flyttat har gett oss möjlighet att ta in ett antal mindre barn i åldrarna 2 8 år. År 2008 har således inneburit ett generationsskifte. De nya små barn vi tagit in har en mycket brokig bakgrund, de flesta med svåra traumatiska upplevelser. Vår förhoppning är att de på vårt barnhem skall få den trygghet och stabilitet i tillvaron som de hittills saknat. Det är tillfredställande att se att våra stora ungdomar fungerar väl ute i det ghanesiska samhället. Trots utflyttningen har ungdomarna starka familjeband till barnhemmet, hör ofta av sig till Nana, och deltar gärna i gemensamma aktiviteter på hemmet. Utbildning De yngsta barnen, d.v.s. förskolan upp till årskurs 8, går nu i A World of Friends International School. De övriga barnen går antingen i årskurs 9 i Government School eller i gymnasiet. Ytterligare tre av våra ungdomar har tagit studenten och firades med stor fest när Britt-Louise besökte barnhemmet i oktober. När alla samlades, även de utflyttade ungdomarna, blev det hela 80 personer på festen! Hur våra nya studenter skall gå vidare beror på hur slutbetygen ser ut, det brukar dröja innan de får dem. Slutbetygen är viktiga för de nya studenternas vidare utbildning. Inträdeskraven till de flesta utbildningarna är mycket höga, och det krävs därför goda betyg i alla ämnen. Två av ungdomarna som tog studenten förra året arbetar för tillfället på vår skola som lärarassistenter. De övriga två är anställda på skolan och ansvarar för bokföring, försäljning av skoluniformer och

5 5 skolmaterial. En av de äldre flickorna praktiserar fortfarande på Berekums sjukhus, den andra jobbar för tillfället som sekreterare på ett sågverk. Två av flickorna, som deltagit i sömmerskeutbildning de senaste tre åren, kommer att avsluta utbildningen vid årsskiftet. Båda flickorna har fått en egen symaskin och har nu möjlighet att försörja sig som sömmerskor. Ytterligare två ungdomar har deltagit i datautbildning på vårt Computer Centre. Vid sitt senaste besök i Ghana hälsade Britt-Louise på de två pojkar som tog studenten 2006, och som nu läser på Tamale University respektive Catholic University of Sunyani. Båda pojkarna är mycket duktiga i sina studier. Sammanfattningsvis strävar vi till att alla våra barn skall ha ett yrke de kan försörja sig på innan de lämnar oss. Detta kommer följaktligen att ske vid olika åldrar beroende på utbildning och yrkesval. Family House Vårt viktigaste åtagande under 2008 har varit att anskaffa medel till att färdigställa det nya barnhemmet. Styrelsen har kontaktat ett antal stora svenska företag i ärendet men utan resultat. Däremot har vi under året fått donationer av privatpersoner, som har gett oss möjlighet att komma igång med byggnationen igen. I maj ansökte vi om drygt SEK från Radiohjälpen/Världens barn och vår ansökan beviljades. Huset är fortfarande inte helt klart invändigt, men vi börjar nu se slutet på byggprojektet! En brunn har borrats för att förse både det nya barnhemmet och skolan med vatten. Även detta blev möjligt tack vare en donation av en privatperson. Vi saknar dock fortfarande pump, vattentorn, ledningar till skolan och barnhemmet och brunnshus. Mycket arbete återstår således. A World of Friends Office House & Computer Centre Genom ett testamente fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum Nana har påbörjat renovering och ombyggnad av huset, som idag inrymmer föreningens kontor och lokaler för uthyrning till affärsverksamhet. Ett stort förrådsutrymme har inrättats, där delar av innehållet från containern som skickades till Ghana i december 2006 förvaras. Dessutom finns i huset, sedan våren 2008, A World of Friends Computer Centre! En besökande professor från Yale University, USA, blev nämligen så imponerad då han fick se vad vår lilla biståndsorganisation lyckats åstadkomma under åren att han beslöt att skänka oss 12 datorer. Tillsammans med 12 amerikanska studenter ansvarade han för installation och uppkoppling av datorerna och bekostade upprustning av lokalerna och luftkonditionering. Möbler som vi skickat ner i containern har använts till att inreda datarummen. Bilder på datacentret kan ses på vår hemsida. Nu har vi alltså ett Computer Centre, där förutom våra egna barn även utomstående kan få datautbildning mot betalning. Elever från vår skola bussas regelbundet till datacentret för undervisning. International School Det finns ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet i Ghana, eftersom kvaliteten på den befintliga utbildningen är bristfällig. Därför beslöt A World of Friends att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan 1998 med bidrag från bl.a. Kommunalarbetarförbundet i Västervik. Verksamheten omfattar en förskola, en lågoch mellanstadieskola, och från och med 2007 också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med SIDA-medel och föreningens egna insatser. I skolan går inte bara våra barnhemsbarn utan också elever från hela distriktet. Barnen skjutsas till och

6 6 från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan, vilket är unikt i Ghana. Vi har för närvarande ca 380 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Secondary School I-II. Vi har 21 anställda på skolan + 4 busschaufförer. Pedagogiska mål Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall få fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder och pedagogiskt materiel. Varje gång Britt- Louise besöker Ghana kallar hon samman alla lärarna till möte och diskuterar undervisningsmetodik med dem. Genom konkreta exempel vill vi visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. Vår förhoppning är att International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Skolan har blivit mycket populär i distriktet och vi har barn som står i kö för att få börja hos oss. Föräldrarna upplever att skolmiljö, undervisning och skolmaterial håller mycket högre standard än i den statliga skolan. För att upprätthålla kvaliteten på undervisningen har vi gjort kontinuerliga utvärderingar av barnens kunskaper. Som privatskola måste man kunna visa att man når tillfredställande resultat. Vid en sådan utvärdering kom det fram att eleverna i årskurs 8 hade bristfälliga kunskaper i matematik. En extra lärare i matematik har därför anställts och undervisningen har intensifierats för att komma tillrätta med problemet. Vi har även följt upp med tester i övriga årskurser, men i dessa var kunskaperna tillfredställande. Förskolan Målgruppen för förskolans verksamhet är barn i åldrarna 3-6 år från alla samhällsklasser. Den grundades med bidrag från Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik och föreningen mottar regelbundet bidrag till att stödja obemedlade barns skolgång. Barnen har tillgång till lekmaterial och läromedel från Sverige. Förskolan blev snabbt mycket populär i området och föräldrar köar för att få in sina barn. Förutom våra egna barn går alltså i vår skola också barn vars föräldrar betalar terminsavgifter. Primary School Primary School startades 2002 med hjälp av SIDA-bidrag, och omfattar nu årskurserna 1-6. Varje klass har ca 30 barn, d.v.s. betydligt färre barn per klass än i den statliga skolan. Målsättningen med Primary School är att kunna erbjuda våra förskolebarn en fortsättning på sin skolgång i vår egen regi. Vi vill undvika att barnen, efter tre år i vår förskola, skickas iväg till den traditionella statliga skolan med dess mycket begränsade resurser. Junior Secondary School Föräldrarna har utövat påtryckningar för att vi också skulle inrätta ett högstadium. Styrelsen ansåg att föreningens resurser och kapacitet inte räckte till detta, då det innebar stora utgifter bl.a. för nya skolbyggnader, bussar etc. Vår förhoppning var att man från distriktets sida skulle bidra ekonomiskt till ett högstadium. Så blev emellertid inte fallet. Trots detta startades ett högstadium, årskurs 7, hösten 2007 med hjälp av ett privat banklån taget av vår koordinator Nana Ababio. I höstas tillkom årskurs 8. Behovet av ytterligare klassrum är nu stort. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Berekum med omnejd måste dessa transporteras till skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av bussar. För närvarande har föreningen 5 bussar, varav Nana har bekostat en. Hela vår busspark börjar nu bli sliten och borde förnyas, vilket innebär enorma kostnader.

7 7 Okorase Kvinnokooperativet I september 1998 startades på initiativ av byns kvinnogrupp ett kooperativ för att bedriva jordbruk. Målsättningen var att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Detta skall i sin tur bidra till bättre standard, kost och hygien, samt ökade möjligheter till skolgång för barnen. Kvinnorna producerar huvudsakligen gari (mjöl berett av kassava) och palmolja, som används i matlagningen. Dessa produkter säljs på marknaden. I kvinnokooperativet deltar de flesta av byns kvinnor, av vilka tio utgör ledningsgruppen. De arbetar i produktionen 2 dagar i veckan, de övriga dagarna med andra sysslor. Kvinnorna har själva deltagit i planeringen och genomförandet av projektet i samråd med A World of Friends. Kooperativet är också officiellt registrerat. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktionen. Ny koordinator för jordbrukskooperativet är från och med i år Mr Fred Odonkor som också är lärare i skolan. Christina, som länge varit aktiv som koordinator är fortfarande med i ledningsgruppen men behöver assistans på grund av sin ålder. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends driver ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Endast de kvinnor som arbetar i kvinnokooperativet kan få stöd för ett av sina barn genom fadderbarnsprogrammet. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till deras skolgång, mat och kläder. Även i Okorase börjar nu en del av våra fadderbarn bli så stora att det är aktuellt med gymnasiestudier. Då gymnasieavgifterna är höga kan föreningen endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna. Det är inte enbart ekonomiska faktorer som avgör om gymnasiestudier kan bli aktuella. Inträdeskraven till utbildningarna är höga, vilket innebär att endast de mest motiverade och studiebegåvade barnen kan komma ifråga för vidare studier. Under året har ett antal av de äldsta barnen utgått ur fadderbarnsprogrammet, eftersom de fullföljt den obligatoriska utbildningen. Under 2008 har ett antal yngre barn tillkommit och vi har nu 35 fadderbarn i Okorase. Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av insamlade medel från elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby och SIDA-bidrag. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp försökt öka kvaliteten på utbildningen genom mindre antal elever i klasserna och noggrant utvalda lärare. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet. Då Experimental School endast sträcker sig till årskurs 6 har eleverna varit tvungna att fullfölja sin skolgång på högstadiet i Suhum. En olycklig omständighet, då denna skola liksom som andra statliga skolor inte lyckas upprätthålla undervisningskvaliteten. Under ett antal år har hövdingen och byborna önskat utöka antalet klassrum i den befintliga skolan för att kunna starta en högstadieutbildning i byn. Återigen med hjälp av bidrag från Söderviksskolan i Upplands Väsby och bidrag från distriktet kunde vi förra året bygga tre nya klassrum. I september 2007 startades den första högstadieklassen, årskurs 7, och i år har årskurs 8 tillkommit. Britt-Louise har även i Okorase haft möte med lärarna och rektorn, eftersom vi har för avsikt att fokusera ytterligare på skolans arbete. Rektor och lärare har ju kontakt med alla barn i området och god kunskap om barnens familjesituation och vet var hjälpinsatser behöver sättas in.

8 8 Mankessim Fadderbarnsprogrammet I byn Mankessim, som ligger vid kusten, ca 7 mil väster om huvudstaden Accra, har föreningen drivit ett fadderbarnsprogram för ett antal föräldralösa barn och barn till ensamstående mödrar. De föräldralösa barnen bor vanligen hos någon släkting eller bybo som förbarmat sig över dem. Fadderbarnen har förutom skolavgifter fått mat, skoluniformer, böcker, ryggsäckar och skor. Det har visat sig att de barn som bor inhysta hos släktingar eller bybor ofta far väldigt illa flyttade vi två flickor från Mankessim till vårt barnhem i Biadan och vi överväger nu att flytta ytterligare en flicka. Behoven av hjälp i Mankessim är extremt stora, eftersom vi upplever att de vuxna inte ställer upp för barnen. Utan fungerande vuxensamverkan är det emellertid omöjligt för oss att bedriva den verksamhet vi skulle önska. För att nå de målen vi eftersträvar borde man inrätta ett barnhem och ta över totalansvaret för barnen. Detta har vi med våra begränsade resurser ingen möjlighet att göra. Många av barnen som ingått i vårt fadderbarnsprogram har nu fullgjort sin grundskoleutbildning och istället för att fylla på med nya barn har vi därför beslutat fasa ut verksamheten i Mankessim. För närvarande har vi 7 barn kvar i programmet, som vi följer till dess de har avslutat sin utbildning. Indien A World of Friends, India Vår lokala samarbetspartner i Indien är A World of Friends, India. Arbetet i Indien är koncentrerat till byar runt staden Kancheepuram i delstaten Tamil Nadu i Södra Indien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai utanför Kancheepuram, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen invånarna i lågkastiga eller kastlösa byar i Kancheepurams omgivning. Koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som vi kallar henne, arbetar som lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Ytterligare 8 lärare arbetar i kvällsskolorna och en lärare i kvinnogruppens sömmerskeskola. Kvinnoprojekten Banker Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemenskap. möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Dessa kvinnobanker arbetar i liten skala enligt samma principer som Grameen Bank i Bangladesh, grundad av 2006 års pristagare av Nobels fredspris, Mohammad Yunus. Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar: Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.

9 Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. 9 A World of Friends har genom donationer från medlemmar i Sverige kunnat bidra med kapital till bankerna så att fler kvinnor fått möjlighet att låna pengar till inköp av en ko el dyl. De ökade resurserna och gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Sömmerskeskola 2006 startades en sömmerskeskola där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar i Orikkai fick utbildning. Framför allt lärde de sig att sy sariblusar och underkjolar. De fick bl.a. i uppdrag att sy ett 80-tal blusar till de pensionärer som vi understöder. Den första kullen fick under våren 2007 fått sina certifikat i sömnad. Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska har på senare år etablerat sig i området. Då den ekonomiska tillväxten är mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av arbetskraft. Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga fick anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. Då kvinnorna kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna har de haft långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebär de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte kunnat förutse. En ny grupp om 15 kvinnor går nu i utbildning i vår sömmerskeskola. Hitintills har vi enbart använt trampmaskiner, men målet är nu att utrusta skolan med elektriska maskiner. Kvällsskolorna i Orikkai och Illupapattu Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai. Antalet elever är sammanlagt ca 300. Skolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 5 dagar i veckan och alla kvinnor som är medlemmar i kvinnogruppen skall även skicka sina barn till kvällsskolorna. Sedan 2007 bedrivs undervisning i datakunskap i anslutning till våra kvällsskolor. Tillsvidare har vi bara en dator men vi hoppas kunna skaffa fram fler. Då det visat sig att elevernas kunskaper i engelska är mycket bristfälliga har Raghu åtagit sig att undervisa de yngre barnen i engelska. I juni 2006 startades en kvällsskola i Illupapattu, som för närvarande har ca 120 barn. Undervisningen har skett under bar himmel. Föreningen beviljade redan 2007 medel för att bygga ett enkelt skolhus, men bygget har fördröjts av byråkratin som i Indien kan vara nog så besvärlig. Nu har i alla fall bygget kommit igång och barnen kommer att få tak över huvudet. Vid Britt-Louises senaste besök inhandlades sagoböcker, spel och pedagogisk litteratur för att höja kvaliteten på undervisningen. För att uppmuntra till studier och nyfikenhet på litteratur har ett litet bibliotek inrättats i vårt kontor i Orikkai. Där finns skönlitteratur både på engelska och tamil för olika åldrar. På det traditionella personalmötet betonade Britt-Louise vikten av att uppmuntra barnen att läsa. Barnen kommer från en miljö där föräldrarna är analfabeter och har därför ingen vana vid böcker. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov. Föreningen har förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12-åriga skolgång. När

10 10 grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna fortsätta att stötta de ungdomar som vill fortsätta med en yrkesutbildning. I de fall där faddrarna så önskar kan de välja att fortsätta sitt fadderskap under barnets studietid. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Några av flickorna har gift sig och i och med detta utgår de ur fadderbarnsprogrammet. Glädjande är emellertid att vi i några fall lyckats bryta trenden där man av tradition inte satsar på yrkesutbildning för flickor. Vi har nu flickor som går sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerar på universitet. Under 2008 har vi tagit in ett 20-tal nya yngre fadderbarn. Dessa barn tillhör de absolut mest utsatta grupperna i det indiska samhället. De behöver hjälp med det mesta; mat, kläder, hygienartiklar och skor. Att få dem att delta i skolundervisningen och komma till kvällsskolan är givetvis vårt viktigaste mål. Ett antal nya faddrar har värvats, men än saknar vi ett antal fadderföräldrar. Vi hoppas kunna värva faddrar till samtliga nya indiska barn inom en snar framtid. Social stödverksamhet Åldringar Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för ett antal åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Vi har nu 100 åldringar som vi hjälper. Eftersom man inte har något pensionssystem för alla medborgare är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar inte alltid och ett stort antal äldre saknar därför helt ekonomiska tillgångar. A World of Friends bidrar med 5 kg ris varje månad till dessa åldringar. Inför den stora högtiden Pongal i januari utdelas lite extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Tyvärr har vi ännu inte lyckats intressera någon svensk pensionärsförening att regelbundet stödja dessa utsatta åldringar i Indien. Vi hoppas givetvis att någon svensk förening skall få upp ögonen för denna verksamhet och vara villig att göra en insats. Irulas Indiska staten har byggt bostäder i byn Orikkai för ett 30-tal Irulas-familjer. Irulas är beteckningen på en kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn men föräldrarnas intresse för att sätta barnen i skola är lågt. Eftersom vi tycker det är viktigt att få in dessa barn i våra skolor har vi på olika sätt försökt etablera relationer till familjerna. Bl.a. skänker A World of Friends 10 kg ris per månad till varje familj; ett viktigt bidrag till familjens ekonomi. Dessutom försöker vi samla kvinnorna till sammankomster där vi diskuterar familjeangelägenheter, så som barnuppfostran, männens alkoholvanor etc. Till vår glädje har strategin varit lyckosam och ett antal av Irulas-barnen går nu i våra kvällsskolor. Kirgizistan Kirgizistan är beläget i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bisjkek. Landet är en demokratisk republik med drygt 5 miljoner invånare. Språket är kirgiziska och ryska.

11 11 Föreningen påbörjade under 2007 en fadderbarnsverksamhet i Kirgizistan, på initiativ av en av föreningens medlemmar, Barbro Zimmerling Svan. Hon har arbetat i landet sedan några år tillbaka på uppdrag av SIDA och har goda kontakter där. Fattigdomen i landet är mycket stor och många av barnen kan inte gå i skolan av ekonomiska skäl. Barbro ansvarar för det nya programmet tillsammans med en lokal koordinator, Natasja Lvovna Kim. Programmet innebär framför allt att barnen får ekonomisk hjälp till skolgång. Även till barnen i Kirgizistan behöver vi ett antal faddrar. Våra medarbetare i Ghana och Indien och Kirgizistan framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem. Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2008 till barnen och kvinnorna i Afrika Indien och Kirgizistan. Britt-Louise Theglander Monica Tillberg Bo Tillberg Kristina Frank Ann-Sofi Ivarsson Mona Serenius Barbro Zimmerling Svan

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2009 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2010 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2012

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2012 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2012

A World of Friends. Verksamhetsplan 2012 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2012 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2013 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2014 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2015

A World of Friends. Verksamhetsplan 2015 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2015 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2014-02-22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2014-02-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2014-02-22 MEDLEMSUTVECKLING Antalet betalande medlemmar under året ha varit 201 (238). Det betyder en minskning med 37 betalande medlemmar. Eftersom

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2013-02-12 MEDLEMSUTVECKLING Antalet betalande medlemmar under året ha varit 259 (274). Det betyder en liten minskning av betalande medlemmar att 14

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Kom och var med!

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen barn som lever i stor fattigdom och misär. Barn

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2011

VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2011 1 VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2011 2011 var ett innehållsrikt år Verksamheten i ett utvecklingsland innehåller alltid utmaningar och överraskningar. Vår verksamhet

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan för Bistånds/Fadder-gruppen (BF).

Verksamhetsplan för Bistånds/Fadder-gruppen (BF). Verksamhetsplan för Bistånds/Fadder-gruppen (BF). verksamhetsåret 2015/16. Övergripande syfte. Barnen Framför Allt (BFA) har som syfte med sina projekt att stödja barn, vilka på olika sätt befinner sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2009

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2009 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2009 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

INNER WHEEL och UNICEF

INNER WHEEL och UNICEF Från Flickorna i Madagaskars Regnskogar till Flickorna bland Bolivias Bergsindianer INNER WHEEL och UNICEF Tillsammans igen 2009-2012 för Flickors Utbildning MÅL: Att öka möjligheterna till en god grundskoleutbildning

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi

Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi Föreningen För Barnens Bästa Föreningen För Barnens Bästa c/o Gustafsson Soldat Skalks gata 10 226 51 LUND 2014-10-01 Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi 1. Inledning.1 2. Fadderbarnsprogrammet

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015 För Föreningen Barn och Framtid organisationsnummer 802451-6661. Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2015 fortsatt att ge stöd till utsatta och ekonomiskt

Läs mer

NYHETSBREV Nr

NYHETSBREV Nr FTMS Filipino Tribe Mission Sweden NYHETSBREV Nr.2 2016 NYHETER I DETTA NYHETSBREV 1. Årsmöte i Sverige avklarat Den nya styrelsen 2. Sommarlov 2016 Skolstart i juni 3. Näringsmånaden juli 4. Övrigt FÖRORD

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

KARIBU SANA. Lions Rent Vatten sept2015 MB

KARIBU SANA. Lions Rent Vatten sept2015 MB KARIBU SANA Vatten ett globalt problem 1,1 miljarder saknar Rent Vatten Bristande hygien och orent vatten medför många sjukdomar Hög barndödlighet, varje dag dör 5000 barn i kolera och diarréer Plågsamma

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

Årsredovisning 2015. Handelsbankens FadderbarnsFond Organisationsnummer: 846003-5879

Årsredovisning 2015. Handelsbankens FadderbarnsFond Organisationsnummer: 846003-5879 Årsredovisning 2015 Handelsbankens FadderbarnsFond Organisationsnummer: 846003-5879 Barnen i Sonada, Nepal, får numera frukt och grönsaker i skolan för att förebygga näringsbristsjukdomar, något som tidigare

Läs mer

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Under förstamajhelgen 2016 besöktes Gammalsvenskbyn av en grupp om 17 personer från Skåne. Man tillbringade en vecka i södra Ukraina och bodde på ett hotell

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Nduguföreningen

Verksamhetsberättelse. Nduguföreningen Verksamhetsberättelse Nduguföreningen Verksamhetsår 2006/2007 Nduguföreningens verksamhetsberättelse 2006/2007 Styrelsen har under verksamhetsår 06/07 bestått av följande ledamöter: Ordförande: Martin

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Aboud en stad med en urgammal kristen församling

Aboud en stad med en urgammal kristen församling Aboud en stad med en urgammal kristen församling Ordens ståthållare i Sverige, H. E. Carl Falck, reste till det Heliga landet i november och besökte bl a staden Aboud. Den kristna skolan i Aboud stöds

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder 2014 Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder Tack för ditt stöd som Skolfadder! I följande rapport kan du läsa om hur du bidragit till Plans arbete för barns rätt till utbildning.

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Arbetsplan Fyrisskolan

Arbetsplan Fyrisskolan Arbetsplan Fyrisskolan Bakgrund: Vi, några lärare samt skolledare på Fyrisskolan, började våren 2003 fundera över hur vi skulle kunna ge yrkeseleverna, på elektrikerutbildningen, mer förståelse och kunskap

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig.

Protokoll fört vid styrelsemöte för Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig. L o k a l a Sida 1 av 3. S t y r e l s e n En samverkansgrupp mellan föräldrar och skola Protokoll fört vid styrelsemöte för Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig. Plats: Pilagårdsskolan i Östra Ljungby

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Utredare: Marita Sirviö, 08-57829509 Information Volontärresor för personal inom utvecklingsförvaltningens verksamheter Bakgrund Utvecklingsförvaltningen har

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag och

Läs mer

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future.

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Rewrite the Future Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Här följer en presentation som i korthet beskriver projektet och hur er gåva kommer till nytta i år. Rewrite

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag

Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 8 (24) Sammanträdesdatum 2013-12-17 323 Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag Dnr 2013/56 INLEDNING Vänortsföreningen Sala-Pao ansöker om ett bidrag

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

NYHETSBREV Nr

NYHETSBREV Nr FTMS Filipino Tribe Mission Sweden NYHETSBREV Nr.3 2016 NYHETER I DETTA NYHETSBREV 1. Skolmatsprojektet 2. Julfest 2016 3. Övrigt FÖRORD Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har förlängts

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer