A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare Kristina Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson (Löf), ordinarie ledamot Barbro Zimmerling Svan, suppleant 1 Christina Fornander, godkänd revisor Anita Barré, föreningsrevisor Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Verksamhet i Sverige Möten Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten och 18 arbetsmöten. Årsmötet hölls den 30 mars 2008 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2008/2009 ca 250 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 31 anställda i Ghana och 10 i Indien. Resor Britt-Louise gjorde uppföljningsresor till Ghana i februari och oktober och till Indien i maj Barbro har i tjänsten besökt Kirgizistan ett flertal gånger under året och då också följt upp fadderbarnsverksamheten där. 1 Hädanefter benämns styrelseledamöterna i texten endast med förnamn

2 Möten på Forum Syd Forum Syds årsmöte den 17 maj Torsten Thurén och Britt-Louise deltog. 2 Möten ordnade av FRII Kvalitetskodsutbildning, Mona deltog den 8 januari och den 25 september Övrigt Föreningen har under 2008 sökt och beviljats bidrag på SEK från Radiohjälpen/Världens barn till inredning av det nya barnhemmet. Föreningen har ansökt hos SFI om nytt tillstånd för 90-konto fr.o.m. januari 2009 och beviljats tillstånd på ett år. Kontakt har tagits med organisationen Vatten åt alla beträffande hjälp med brunnsborrning i anslutning till nya barnhemmet och skolan. De har emellertid inte hört av sig. Däremot har en privatperson skänkt SEK till borrning av brunn. Föreningens hemsida har gjorts om av Järfälla Webdesign i samarbete med Mona. Bild från våra olika verksamheter har lagts in i särskilda bildgallerier. Information har gått ut till fadderföräldrar om de barn som avslutat sin skolutbildning och därmed utgår ur fadderbarnsprogrammen. Nya faddrar har värvats till de barn som tillkommit i våra program i Ghana och Indien. Ett hundratal nätbutiker, som t.ex. Bokus, Lindex, HP, Telia etc. skänker en given summa eller procent på hela köpet till en valfri biståndsorganisation med 90-konto när man handlar från dem, om man går in via A World of Friends är en av biståndsorganisationerna på Godhandlings lista. Gå in via Godhandling nästa gång ni handlar på nätet och stöd oss! Information om föreningen Föreningen finns presenterad: - På föreningens hemsida - I en broschyr som föreningen låter trycka. Broschyren delas ut på informationsmöten, träffar och vid besök på skolor. - I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. - I SFI:s medlemssammanställning. - I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. - I FRIIs medlemssammanställning. - På internetportalen Bidra.nu. I en specialbilaga till Svenska Dagbladet angående SFI (Ditt bidrag når fram) har en annons om föreningen publicerats 2008 vid två tillfällen. Ett reportage om Ekillaskolans dagsverksarbete och deras aktiviteter för föreningen ingick i tidningen Sigtunabygden i maj. Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Britt-Louise besökte eleverna på Ekillaskolan den 1 & 2 april. - Britt-Louise besökte Långsjöskolan i Rimbo den 10 april. - Britt-Louise besökte Norreportskolan i Ystad den 24 april inför deras operation dagsverke till förmån för föreningen. - Britt-Louise besökte Ellagårdsskolan i Täby den 6 maj.

3 - Britt-Louise besökte Sigfridsborgsskolan den 7 maj. - Britt-Louise informerade om WoFs verksamhet på Celciusgymnasiet den 13 november. 3 Medlemmar av styrelsen besökte Sigfridsborgsskolans musikevenemang till förmån för föreningen i Nacka i den 6 mars, och deltog i Ghanadagen i Älta den 12 maj. Traditionellt julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 22 november, med bildvisning från Afrika, Indien och Kirgizistan samt information om verksamheten. Kaffe med saffransbröd, sockerkaka och pepparkakor serverades som förr om åren. Försäljningen av lotter, julgranskulor, tyger, brickor, necessärer, kirgizistanska tofflor etc., var en stor succé. Gåvor och insamlingar Ekillaskolan i Märsta anordnade Operation Ghana den 7 maj och skänkte intäkterna till föreningen. Norreportskolan i Ystad gjorde operation dagsverke den 16 maj till förmån för föreningen. Sigfridsborgsskolan i Älta anordnade den 6 mars ett musikevenemang till förmån för A World of Friends. Sigfridsborgsskolan i Älta hade sin traditionsenliga Ghanadag den 17 maj och insamlade medel skänktes till föreningen. Långsjöskolan i Rimbo har gjort operation dagsverke till förmån för föreningen. Celsiusgymnasiet anordnade operation dagsverke den 19 november. Eleverna i Ellagårdsskolan i Täby bidrar kontinuerligt till föreningens verksamhet genom att skänka oss intäkterna från konserter, teaterföreställningar, julspel etc. Södra Utmarkens skola i Ängelholm har under 2008 vid olika tillfällen anordnat aktiviteter till förmån för barnhemmet i Biadan. Odensala skola i Märsta har skickat bidrag till föreningen. Östergårdsskolan i Skurup har anordnat en insamling för sina två fadderbarn i Okorase, där överskottet av de insamlade medlen skall gå till att bygga nya klassrum i skolan i Okorase. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län, bidrar regelbundet med ekonomiskt stöd till förskolan i Biadan. Gåvor till minne av Gustaf Theglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har gåvor inkommit till föreningen. Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner samt företag skänkt penninggåvor till A World of Friends under året. Fonder Utbildningsfonden startades 1999, med medel som donerats till föreningen, som stöd speciellt till gymnasie- och yrkesutbildning för barnhemsbarnen i Biadan. Enstaka gåvor eller regelbundna bidrag till denna fond kan sättas in på föreningens postgirokonto Märk talongen: Utbildningsfonden. Gustaf Theglanders Minnesfond startades år 2003 i syfte att finansiera eftergymnasiala studier för fadderbarn både i Ghana och Indien. Donationer till fonden kan sättas in på föreningens postgirokonto (se ovan). Märk talongen: Minnesfonden.

4 4 Ghana A World of Friends, Ghana Vår lokala samarbetspartner i Ghana är A World of Friends, Ghana. Föreningen har verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen, nära gränsen till Elfenbenskusten, Okorase norr om Accra i Östra regionen och i Mankessim vid kusten mellan Accra och Cape Coast. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt både med personalen och med barnen. Han är också ansvarig för byggnationen av det nya barnhemmet, för utbyggnaden av skolan och för själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och får ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med SIDA-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. Föreståndaren Rosemary York och två övriga medarbetare på barnhemmet gick i pension 31 januari En ny husmor, Ms. Dorothy har anställts. Patricia som vuxit upp på barnhemmet och gått utbildning på Coconut Beach Hotel är hennes assistent och mycket duktig. Ytterligare 4 anställda ansvarar för omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Mr. Effa är ansvarig för ekonomin. Ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet skickas kvartalsvis till A World of Friends, Sweden. Vid årsskiftet 2008/2009 bodde 42 barn på barnhemmet. Samtliga barn som kom till barnhemmet vid starten 1994 har flyttat ut och bor numera hos någon släkting. Vi betalar fortfarande mat, kläder och utbildning för dem som bedriver någon form av studier, till dess de har ett yrke och kan försörja sig. Att de större barnen flyttat har gett oss möjlighet att ta in ett antal mindre barn i åldrarna 2 8 år. År 2008 har således inneburit ett generationsskifte. De nya små barn vi tagit in har en mycket brokig bakgrund, de flesta med svåra traumatiska upplevelser. Vår förhoppning är att de på vårt barnhem skall få den trygghet och stabilitet i tillvaron som de hittills saknat. Det är tillfredställande att se att våra stora ungdomar fungerar väl ute i det ghanesiska samhället. Trots utflyttningen har ungdomarna starka familjeband till barnhemmet, hör ofta av sig till Nana, och deltar gärna i gemensamma aktiviteter på hemmet. Utbildning De yngsta barnen, d.v.s. förskolan upp till årskurs 8, går nu i A World of Friends International School. De övriga barnen går antingen i årskurs 9 i Government School eller i gymnasiet. Ytterligare tre av våra ungdomar har tagit studenten och firades med stor fest när Britt-Louise besökte barnhemmet i oktober. När alla samlades, även de utflyttade ungdomarna, blev det hela 80 personer på festen! Hur våra nya studenter skall gå vidare beror på hur slutbetygen ser ut, det brukar dröja innan de får dem. Slutbetygen är viktiga för de nya studenternas vidare utbildning. Inträdeskraven till de flesta utbildningarna är mycket höga, och det krävs därför goda betyg i alla ämnen. Två av ungdomarna som tog studenten förra året arbetar för tillfället på vår skola som lärarassistenter. De övriga två är anställda på skolan och ansvarar för bokföring, försäljning av skoluniformer och

5 5 skolmaterial. En av de äldre flickorna praktiserar fortfarande på Berekums sjukhus, den andra jobbar för tillfället som sekreterare på ett sågverk. Två av flickorna, som deltagit i sömmerskeutbildning de senaste tre åren, kommer att avsluta utbildningen vid årsskiftet. Båda flickorna har fått en egen symaskin och har nu möjlighet att försörja sig som sömmerskor. Ytterligare två ungdomar har deltagit i datautbildning på vårt Computer Centre. Vid sitt senaste besök i Ghana hälsade Britt-Louise på de två pojkar som tog studenten 2006, och som nu läser på Tamale University respektive Catholic University of Sunyani. Båda pojkarna är mycket duktiga i sina studier. Sammanfattningsvis strävar vi till att alla våra barn skall ha ett yrke de kan försörja sig på innan de lämnar oss. Detta kommer följaktligen att ske vid olika åldrar beroende på utbildning och yrkesval. Family House Vårt viktigaste åtagande under 2008 har varit att anskaffa medel till att färdigställa det nya barnhemmet. Styrelsen har kontaktat ett antal stora svenska företag i ärendet men utan resultat. Däremot har vi under året fått donationer av privatpersoner, som har gett oss möjlighet att komma igång med byggnationen igen. I maj ansökte vi om drygt SEK från Radiohjälpen/Världens barn och vår ansökan beviljades. Huset är fortfarande inte helt klart invändigt, men vi börjar nu se slutet på byggprojektet! En brunn har borrats för att förse både det nya barnhemmet och skolan med vatten. Även detta blev möjligt tack vare en donation av en privatperson. Vi saknar dock fortfarande pump, vattentorn, ledningar till skolan och barnhemmet och brunnshus. Mycket arbete återstår således. A World of Friends Office House & Computer Centre Genom ett testamente fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum Nana har påbörjat renovering och ombyggnad av huset, som idag inrymmer föreningens kontor och lokaler för uthyrning till affärsverksamhet. Ett stort förrådsutrymme har inrättats, där delar av innehållet från containern som skickades till Ghana i december 2006 förvaras. Dessutom finns i huset, sedan våren 2008, A World of Friends Computer Centre! En besökande professor från Yale University, USA, blev nämligen så imponerad då han fick se vad vår lilla biståndsorganisation lyckats åstadkomma under åren att han beslöt att skänka oss 12 datorer. Tillsammans med 12 amerikanska studenter ansvarade han för installation och uppkoppling av datorerna och bekostade upprustning av lokalerna och luftkonditionering. Möbler som vi skickat ner i containern har använts till att inreda datarummen. Bilder på datacentret kan ses på vår hemsida. Nu har vi alltså ett Computer Centre, där förutom våra egna barn även utomstående kan få datautbildning mot betalning. Elever från vår skola bussas regelbundet till datacentret för undervisning. International School Det finns ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet i Ghana, eftersom kvaliteten på den befintliga utbildningen är bristfällig. Därför beslöt A World of Friends att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan 1998 med bidrag från bl.a. Kommunalarbetarförbundet i Västervik. Verksamheten omfattar en förskola, en lågoch mellanstadieskola, och från och med 2007 också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med SIDA-medel och föreningens egna insatser. I skolan går inte bara våra barnhemsbarn utan också elever från hela distriktet. Barnen skjutsas till och

6 6 från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan, vilket är unikt i Ghana. Vi har för närvarande ca 380 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Secondary School I-II. Vi har 21 anställda på skolan + 4 busschaufförer. Pedagogiska mål Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall få fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder och pedagogiskt materiel. Varje gång Britt- Louise besöker Ghana kallar hon samman alla lärarna till möte och diskuterar undervisningsmetodik med dem. Genom konkreta exempel vill vi visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. Vår förhoppning är att International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Skolan har blivit mycket populär i distriktet och vi har barn som står i kö för att få börja hos oss. Föräldrarna upplever att skolmiljö, undervisning och skolmaterial håller mycket högre standard än i den statliga skolan. För att upprätthålla kvaliteten på undervisningen har vi gjort kontinuerliga utvärderingar av barnens kunskaper. Som privatskola måste man kunna visa att man når tillfredställande resultat. Vid en sådan utvärdering kom det fram att eleverna i årskurs 8 hade bristfälliga kunskaper i matematik. En extra lärare i matematik har därför anställts och undervisningen har intensifierats för att komma tillrätta med problemet. Vi har även följt upp med tester i övriga årskurser, men i dessa var kunskaperna tillfredställande. Förskolan Målgruppen för förskolans verksamhet är barn i åldrarna 3-6 år från alla samhällsklasser. Den grundades med bidrag från Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik och föreningen mottar regelbundet bidrag till att stödja obemedlade barns skolgång. Barnen har tillgång till lekmaterial och läromedel från Sverige. Förskolan blev snabbt mycket populär i området och föräldrar köar för att få in sina barn. Förutom våra egna barn går alltså i vår skola också barn vars föräldrar betalar terminsavgifter. Primary School Primary School startades 2002 med hjälp av SIDA-bidrag, och omfattar nu årskurserna 1-6. Varje klass har ca 30 barn, d.v.s. betydligt färre barn per klass än i den statliga skolan. Målsättningen med Primary School är att kunna erbjuda våra förskolebarn en fortsättning på sin skolgång i vår egen regi. Vi vill undvika att barnen, efter tre år i vår förskola, skickas iväg till den traditionella statliga skolan med dess mycket begränsade resurser. Junior Secondary School Föräldrarna har utövat påtryckningar för att vi också skulle inrätta ett högstadium. Styrelsen ansåg att föreningens resurser och kapacitet inte räckte till detta, då det innebar stora utgifter bl.a. för nya skolbyggnader, bussar etc. Vår förhoppning var att man från distriktets sida skulle bidra ekonomiskt till ett högstadium. Så blev emellertid inte fallet. Trots detta startades ett högstadium, årskurs 7, hösten 2007 med hjälp av ett privat banklån taget av vår koordinator Nana Ababio. I höstas tillkom årskurs 8. Behovet av ytterligare klassrum är nu stort. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Berekum med omnejd måste dessa transporteras till skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av bussar. För närvarande har föreningen 5 bussar, varav Nana har bekostat en. Hela vår busspark börjar nu bli sliten och borde förnyas, vilket innebär enorma kostnader.

7 7 Okorase Kvinnokooperativet I september 1998 startades på initiativ av byns kvinnogrupp ett kooperativ för att bedriva jordbruk. Målsättningen var att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Detta skall i sin tur bidra till bättre standard, kost och hygien, samt ökade möjligheter till skolgång för barnen. Kvinnorna producerar huvudsakligen gari (mjöl berett av kassava) och palmolja, som används i matlagningen. Dessa produkter säljs på marknaden. I kvinnokooperativet deltar de flesta av byns kvinnor, av vilka tio utgör ledningsgruppen. De arbetar i produktionen 2 dagar i veckan, de övriga dagarna med andra sysslor. Kvinnorna har själva deltagit i planeringen och genomförandet av projektet i samråd med A World of Friends. Kooperativet är också officiellt registrerat. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktionen. Ny koordinator för jordbrukskooperativet är från och med i år Mr Fred Odonkor som också är lärare i skolan. Christina, som länge varit aktiv som koordinator är fortfarande med i ledningsgruppen men behöver assistans på grund av sin ålder. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends driver ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Endast de kvinnor som arbetar i kvinnokooperativet kan få stöd för ett av sina barn genom fadderbarnsprogrammet. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till deras skolgång, mat och kläder. Även i Okorase börjar nu en del av våra fadderbarn bli så stora att det är aktuellt med gymnasiestudier. Då gymnasieavgifterna är höga kan föreningen endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna. Det är inte enbart ekonomiska faktorer som avgör om gymnasiestudier kan bli aktuella. Inträdeskraven till utbildningarna är höga, vilket innebär att endast de mest motiverade och studiebegåvade barnen kan komma ifråga för vidare studier. Under året har ett antal av de äldsta barnen utgått ur fadderbarnsprogrammet, eftersom de fullföljt den obligatoriska utbildningen. Under 2008 har ett antal yngre barn tillkommit och vi har nu 35 fadderbarn i Okorase. Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av insamlade medel från elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby och SIDA-bidrag. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp försökt öka kvaliteten på utbildningen genom mindre antal elever i klasserna och noggrant utvalda lärare. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet. Då Experimental School endast sträcker sig till årskurs 6 har eleverna varit tvungna att fullfölja sin skolgång på högstadiet i Suhum. En olycklig omständighet, då denna skola liksom som andra statliga skolor inte lyckas upprätthålla undervisningskvaliteten. Under ett antal år har hövdingen och byborna önskat utöka antalet klassrum i den befintliga skolan för att kunna starta en högstadieutbildning i byn. Återigen med hjälp av bidrag från Söderviksskolan i Upplands Väsby och bidrag från distriktet kunde vi förra året bygga tre nya klassrum. I september 2007 startades den första högstadieklassen, årskurs 7, och i år har årskurs 8 tillkommit. Britt-Louise har även i Okorase haft möte med lärarna och rektorn, eftersom vi har för avsikt att fokusera ytterligare på skolans arbete. Rektor och lärare har ju kontakt med alla barn i området och god kunskap om barnens familjesituation och vet var hjälpinsatser behöver sättas in.

8 8 Mankessim Fadderbarnsprogrammet I byn Mankessim, som ligger vid kusten, ca 7 mil väster om huvudstaden Accra, har föreningen drivit ett fadderbarnsprogram för ett antal föräldralösa barn och barn till ensamstående mödrar. De föräldralösa barnen bor vanligen hos någon släkting eller bybo som förbarmat sig över dem. Fadderbarnen har förutom skolavgifter fått mat, skoluniformer, böcker, ryggsäckar och skor. Det har visat sig att de barn som bor inhysta hos släktingar eller bybor ofta far väldigt illa flyttade vi två flickor från Mankessim till vårt barnhem i Biadan och vi överväger nu att flytta ytterligare en flicka. Behoven av hjälp i Mankessim är extremt stora, eftersom vi upplever att de vuxna inte ställer upp för barnen. Utan fungerande vuxensamverkan är det emellertid omöjligt för oss att bedriva den verksamhet vi skulle önska. För att nå de målen vi eftersträvar borde man inrätta ett barnhem och ta över totalansvaret för barnen. Detta har vi med våra begränsade resurser ingen möjlighet att göra. Många av barnen som ingått i vårt fadderbarnsprogram har nu fullgjort sin grundskoleutbildning och istället för att fylla på med nya barn har vi därför beslutat fasa ut verksamheten i Mankessim. För närvarande har vi 7 barn kvar i programmet, som vi följer till dess de har avslutat sin utbildning. Indien A World of Friends, India Vår lokala samarbetspartner i Indien är A World of Friends, India. Arbetet i Indien är koncentrerat till byar runt staden Kancheepuram i delstaten Tamil Nadu i Södra Indien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai utanför Kancheepuram, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen invånarna i lågkastiga eller kastlösa byar i Kancheepurams omgivning. Koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som vi kallar henne, arbetar som lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Ytterligare 8 lärare arbetar i kvällsskolorna och en lärare i kvinnogruppens sömmerskeskola. Kvinnoprojekten Banker Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemenskap. möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Dessa kvinnobanker arbetar i liten skala enligt samma principer som Grameen Bank i Bangladesh, grundad av 2006 års pristagare av Nobels fredspris, Mohammad Yunus. Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar: Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.

9 Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. 9 A World of Friends har genom donationer från medlemmar i Sverige kunnat bidra med kapital till bankerna så att fler kvinnor fått möjlighet att låna pengar till inköp av en ko el dyl. De ökade resurserna och gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Sömmerskeskola 2006 startades en sömmerskeskola där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar i Orikkai fick utbildning. Framför allt lärde de sig att sy sariblusar och underkjolar. De fick bl.a. i uppdrag att sy ett 80-tal blusar till de pensionärer som vi understöder. Den första kullen fick under våren 2007 fått sina certifikat i sömnad. Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska har på senare år etablerat sig i området. Då den ekonomiska tillväxten är mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av arbetskraft. Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga fick anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. Då kvinnorna kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna har de haft långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebär de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte kunnat förutse. En ny grupp om 15 kvinnor går nu i utbildning i vår sömmerskeskola. Hitintills har vi enbart använt trampmaskiner, men målet är nu att utrusta skolan med elektriska maskiner. Kvällsskolorna i Orikkai och Illupapattu Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai. Antalet elever är sammanlagt ca 300. Skolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 5 dagar i veckan och alla kvinnor som är medlemmar i kvinnogruppen skall även skicka sina barn till kvällsskolorna. Sedan 2007 bedrivs undervisning i datakunskap i anslutning till våra kvällsskolor. Tillsvidare har vi bara en dator men vi hoppas kunna skaffa fram fler. Då det visat sig att elevernas kunskaper i engelska är mycket bristfälliga har Raghu åtagit sig att undervisa de yngre barnen i engelska. I juni 2006 startades en kvällsskola i Illupapattu, som för närvarande har ca 120 barn. Undervisningen har skett under bar himmel. Föreningen beviljade redan 2007 medel för att bygga ett enkelt skolhus, men bygget har fördröjts av byråkratin som i Indien kan vara nog så besvärlig. Nu har i alla fall bygget kommit igång och barnen kommer att få tak över huvudet. Vid Britt-Louises senaste besök inhandlades sagoböcker, spel och pedagogisk litteratur för att höja kvaliteten på undervisningen. För att uppmuntra till studier och nyfikenhet på litteratur har ett litet bibliotek inrättats i vårt kontor i Orikkai. Där finns skönlitteratur både på engelska och tamil för olika åldrar. På det traditionella personalmötet betonade Britt-Louise vikten av att uppmuntra barnen att läsa. Barnen kommer från en miljö där föräldrarna är analfabeter och har därför ingen vana vid böcker. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov. Föreningen har förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12-åriga skolgång. När

10 10 grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna fortsätta att stötta de ungdomar som vill fortsätta med en yrkesutbildning. I de fall där faddrarna så önskar kan de välja att fortsätta sitt fadderskap under barnets studietid. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Några av flickorna har gift sig och i och med detta utgår de ur fadderbarnsprogrammet. Glädjande är emellertid att vi i några fall lyckats bryta trenden där man av tradition inte satsar på yrkesutbildning för flickor. Vi har nu flickor som går sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerar på universitet. Under 2008 har vi tagit in ett 20-tal nya yngre fadderbarn. Dessa barn tillhör de absolut mest utsatta grupperna i det indiska samhället. De behöver hjälp med det mesta; mat, kläder, hygienartiklar och skor. Att få dem att delta i skolundervisningen och komma till kvällsskolan är givetvis vårt viktigaste mål. Ett antal nya faddrar har värvats, men än saknar vi ett antal fadderföräldrar. Vi hoppas kunna värva faddrar till samtliga nya indiska barn inom en snar framtid. Social stödverksamhet Åldringar Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för ett antal åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Vi har nu 100 åldringar som vi hjälper. Eftersom man inte har något pensionssystem för alla medborgare är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar inte alltid och ett stort antal äldre saknar därför helt ekonomiska tillgångar. A World of Friends bidrar med 5 kg ris varje månad till dessa åldringar. Inför den stora högtiden Pongal i januari utdelas lite extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Tyvärr har vi ännu inte lyckats intressera någon svensk pensionärsförening att regelbundet stödja dessa utsatta åldringar i Indien. Vi hoppas givetvis att någon svensk förening skall få upp ögonen för denna verksamhet och vara villig att göra en insats. Irulas Indiska staten har byggt bostäder i byn Orikkai för ett 30-tal Irulas-familjer. Irulas är beteckningen på en kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn men föräldrarnas intresse för att sätta barnen i skola är lågt. Eftersom vi tycker det är viktigt att få in dessa barn i våra skolor har vi på olika sätt försökt etablera relationer till familjerna. Bl.a. skänker A World of Friends 10 kg ris per månad till varje familj; ett viktigt bidrag till familjens ekonomi. Dessutom försöker vi samla kvinnorna till sammankomster där vi diskuterar familjeangelägenheter, så som barnuppfostran, männens alkoholvanor etc. Till vår glädje har strategin varit lyckosam och ett antal av Irulas-barnen går nu i våra kvällsskolor. Kirgizistan Kirgizistan är beläget i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bisjkek. Landet är en demokratisk republik med drygt 5 miljoner invånare. Språket är kirgiziska och ryska.

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2009 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2010 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2013 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2014 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray. detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.se 0705-611 660 efter katastrofen... rapport om hjälp till självhjälp i

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 1 Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 Foto: Barn i bergsby av Annica Frank Du kanske i första hand känner till Nepal för att världens högsta berg, Mount Everest, ligger där? Men

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS s. 3 - Uganda och landets NGOs (Non Govermental Organizations)

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Gör som oss Go nuts!

Gör som oss Go nuts! RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA, STOCKHOLM Examinationsrapport i Rättvis handel Våren 2009 Handledare: Benton Wolgers och Andrea Lindgren Gör som oss Go nuts! Besök hos tvättnötsproducenterna WISH och deras

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell

Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Kunskap och trivsel Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20

Läs mer