A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo Tillberg, suppleant, kassör Mona Serenius, ordinarie ledamot, sekreterare Kristina Gustafsson Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson, ordinarie ledamot Barbro Zimmerling Svan, suppleant, ansvarig för Kirgizistan Robert Moldén, ordinarie ledamot, ansvarig för insamling Christina Fornander, godkänd revisor Anita Ögren (Barré) föreningsrevisor Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Styrelsens och föreningens arbete Möten Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten och ett antal arbetsmöten. Styrelsens medlemmar utför allt arbete ideellt och erhåller inga arvoden. Föreningens årsmöte hölls den 23 mars 2013 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2013/2014 ca 300 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 44 anställda i Ghana, 12 i Indien och 1 i Kirgizistan. Uppföljningsresor Britt-Louise gjorde en resa till Ghana den 12 oktober, tillsammans med Robert och hans flickvän. Planerad resa till Indien våren 2013 måste ställas in av familjeskäl. Övrigt Föreningen har under 2013 efter förnyad ansökan till Skatteverket godkänts som förening 1 Hädanefter benämns styrelseledamöterna i texten endast med förnamn

2 2 som beviljas skattereduktion för givare. Gåvor om minst 200 kr/inbetalning och minst 2000 kr/år ger givaren skattereduktion enligt bestämmelser i lag (2011:1269). Skattereduktionen är 25% av gåvobeloppet men maximerad till 1500 kr/år. Föreningens hemsida har uppdaterats under året. Föreningen har under året begärt utträde ur FRII av kostnadsskäl. Databasen för medlemslistan ses över och uppdaterats kontinuerligt av Bosse, Monica och Mona. Monica är huvudansvarig för fadderbarnslistor och utskick till faddrarna. Många tidigare fadderbarn har slutfört sina utbildningar och därför utgått ur programmet och nya barn har tillkommit. Information har gått ut till fadderföräldrar om de barn som avslutat sin skolutbildning. Nya faddrar har värvats till en del av de barn som tillkommit i våra program, men vi behöver ytterligare faddrar till barn i både Indien och Ghana. Information om föreningen Föreningen finns presenterad: På föreningens hemsida Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan publiceras på hemsidan. Ekonomisk redovisning delas ut till årsmötesdeltagarna och kan även rekvireras från kassören. På hemsidan finns utförlig information om föreningens mål och verksamhet, insamlingsaktiviteter, aktuell information, bilder från våra projektområden och verksamheter samt upplysning om styrelsens medlemmar och deras adressuppgifter. Nya bilder från projekten i Ghana har lagts ut på hemsidan. I en broschyr som föreningen låter trycka. Broschyren delas ut på informationsmöten, träffar och vid besök på skolor. I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. I SFI:s medlemssammanställning på webben, med länk till vår hemsida. I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. På internetportalen På Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Ekillaskolan, Märsta, april (Monica) - Sigfridsborgsskolan i Älta, maj (Monica). - Thunmanskolan i Knivsta, december (Britt-Louise). - Långsjöskolan i Rimbo, maj (Robert) - Ättekullaskolan, Helsingborg, november (Britt-Louise) Medlemmar av styrelsen deltog i Sigfridsborgsskolans Ghanadag den 4 maj. Julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 23 november, med bildvisning från Britt-Louises resa till Ghana i oktober. Kaffe och kakor serverades. Lotteri anordnades och varor inköpta i Afrika, Indien och Kirgizistan fanns till försäljning. De inbringade ett välkommet bidrag till föreningens verksamhet. Insamlingsaktiviteter, allmänt A World of Friends insamlingsverksamhet baserar sig huvudsakligen på värvning av medlemmar och faddrar till våra fadderbarnsprojekt och till vårt barnhem. Medlemmarna betalar årligen en medlemsavgift till föreningen och faddrarna betalar dessutom månatligen en summa för sitt fadderbarns försörjning eller till barnhemsverksamheten. Ett antal svenska skolor bidrar med intäkter från dagsverken, loppmarknader och andra

3 aktiviteter till föreningens olika verksamheter och får fortlöpande feedback från föreningen. Medlemmar, privatpersoner och företag har under årens lopp bidragit med gåvor. Föreningen har ett antal gånger sökt och beviljats Sida-bidrag och bidrag från Radiohjälpen/Världens barn för diverse mer omfattande projekt som t.ex. att bygga skolor och barnhem eller starta kvinnoprojekt. Det har dock visat sig allt svårare för små föreningar som vår att beviljas sådana bidrag. Försäljning av lotter och av varor som importeras från våra projektländer sker vid vår årliga julfest, årsmötet och även vid vissa andra tillfällen. Kyrkor, privatpersoner och företag i Ghana bidrar regelbundet med mat, kläder och andra förnödenheter till vårt barnhem. Vi välkomnar dessa lokala initiativ. 3 Gåvor och insamlingar 2013 Följande skolor har under året samlat in pengar till föreningen genom dagsverken, basarer och andra aktiviteter: Sigfridsborgs skola, Älta Ekillaskolan, Märsta Långsjöskolan, Rimbo Norreportskolan,Ystad Thunmanskolan, Knivsta Södra Utmarkens skola, Ängelholm Ättekullaskolan, Helsingborg Följande företag, förbund, klubbar och föreningar har under året skänkt gåvor till A World of Friends verksamheter: Berguven AB, Kvänum Bil Sweden AB, Stockholm Hemoglobinerna, Ystad Pedagogkonsult AB, Kungsängen SO Skånes Zontaklubb, Ystad Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län Moldén Konsult AB, Lidingö Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner skänkt penninggåvor till A World of Friends under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har föreningen stått som förmånstagare. Gåvor till minne av Gustaf och BrittaTheglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. Många lokala organisationer, kyrkor och privatpersoner i Biadan har bidragit med mat, kläder eller andra gåvor till vårt barnhem. Ett hundratal nätbutiker, som t.ex. Bokus, Lindex, HP, Telia etc. skänker en given summa eller procent på hela köpet till en valfri biståndsorganisation med 90-konto när man handlar från dem, om man går in via A World of Friends är en av biståndsorganisationerna på Godhandlings lista. Fonder Utbildningsfonden startades 1999, med medel som donerats till föreningen, som stöd speciellt till gymnasie- och yrkesutbildning för barnhemsbarnen i Biadan. Enstaka gåvor eller regelbundna bidrag till denna fond kan sättas in på föreningens postgirokonto Märk talongen: Utbildningsfonden.

4 Gustaf och Britta Theglanders Minnesfond syftar till att finansiera eftergymnasiala studier för fadderbarn i både Ghana och Indien. Donationer till fonden kan sättas in på föreningens postgirokonto (se ovan). Märk talongen: Minnesfonden. 4 Ghana A World of Friends, Ghana Vår lokala samarbetspartner i Ghana är A World of Friends, Ghana. Föreningen har verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen, nära gränsen till Elfenbenskusten och i Okorase norr om Accra i Östra regionen. I byn Mankessim vid kusten stödjer vi fortfarande ett par ungdomar tills de har avslutat sin obligatoriska skolgång. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt med personalen och med barnen. Han skickar ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet kvartalsvis till A World of Friends, Sweden. Nana övervakar och ansvarar för byggnationen av det nya barnhemmet, utbyggnaden av skolan och själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och i Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och får ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med Sida-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi, och personalen avlönas av föreningen. Finansieringen av barnhemmet grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. Ghana har många barn som behöver hjälp med att tillgodose basala behov, såsom mat, kläder, bostad och utbildning. Eftersom föreningens resurser är begränsade tar vi endast emot barn där föräldrarna har avlidit eller där de är oförmögna att ta hand om sina barn på grund av psykisk sjukdom, fysiska handikapp, missbruk eller kriminalitet. Enbart fattigdom utgör därför inget skäl att bli antagen till barnhemmet. Trots att Ghana numera ofta omnämns som det land i Afrika som utvecklas snabbast är den ekonomiska misären i byarna fortfarande omfattande och genomsyrar hela samhället. Fattigdomskriteriet skulle därför kvalificera väldigt många barn att bli omhändertagna. Eftersom barnhemsverksamheten funnits i 20 år, har ett antal barn vuxit upp hos oss. Under 2008 skedde ett generationsskifte där 25 av våra barn som varit med från starten flyttade hemifrån. De bor antingen i eget boende, hos någon släkting eller på den skola där de fortsätter sin utbildning. Vi betalar fortfarande för dem som bedriver någon form av studier, till dess de har ett yrke och kan försörja sig. Ungdomarna har starka familjeband till barnhemmet. De flesta av våra vuxna barn har dock avslutat sina utbildningar och är utspridda på olika håll i landet. Ett par av flickorna är gifta och har egna små barn. Ibland ordnar vi någon festlighet där vi försöker samla alla våra barn, stora som små, och det är påtagligt hur roligt de tycker det är att träffa sina syskon och återuppliva gamla minnen. Vid årsskiftet 2013/2014 bodde 24 barn på vårt barnhem. Utöver barnen som bor på barnhemmet, ansvarar vi ekonomiskt för ytterligare 25 barn. Dessa är för tillfället, på grund av trångboddheten, inackorderade hos någon släkting eller familj i Biadan eller i Berekum. När vi kan flytta in i det nya huset kommer samtliga barn att få plats där. Vi är ytterst angelägna om att detta skall ske så fort som möjligt, eftersom vi kan se att barnen blir bättre omhändertagna och utvecklas snabbare i barnhemsmiljön. Husmor för barnhemmet är Ms. Dorothy, som håller god ordning och är en moderlig och duglig person. Patricia, som tidigare arbetade tillsammans med Dorothy har nu flyttat till Accra. I hennes

5 ställe har vi anställt en ny assistent. Dorothy bor på barnhemmet dygnet runt. Därutöver har vi 4 anställda som arbetar på dagtid med omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Barnen tar aktiv del i arbetet på barnhemmet och är därför en viktig hjälp för personalen. 5 Utbildning Samtliga barnhemsbarn går sin grundutbildning, förskola grundskola, i A World of Friends International School. De barn som avslutat sin grundskoleutbildning kan antingen fortsätta på gymnasiet eller genomgå praktikplacering som så småningom leder till ett specifikt yrke. Inträdeskraven till gymnasiet är förhållandevis höga. Dessutom har vi skärpt kraven ytterligare då vi av erfarenhet vet att det är svårt att klara gymnasiestudierna om man inte har mycket goda kunskaper med sig från grundskolan. Då gymnasieutbildningarna är oerhört kostsamma, och flera av ungdomarna bor på internat, kan vi bara satsa på de barn som har de högsta betygen och som verkligen har förutsättningar att läsa vidare. Eftersom Ghana är ett utvecklingsland förväntar vi oss kanske inte utbildningskostnader på den nivå som faktiskt är en realitet för alla föräldrar. Som exempel kan nämnas att när ett barn skall börja gymnasiet måste föräldrarna betala terminsavgifter, matkostnader, tre typer av skoluniformer, exkursionsavgifter, läromedel, läxhjälp etc. Dessutom skall föräldrarna köpa bestick, porslin, madrasser, kuddar och andra bruksartiklar som eleverna skall ta med till skolan. Den direkta kostnaden för första terminen var 2013 ca USD (ca kr) per elev. Ghana har treterminssystem och kostnaden för de två påföljande terminerna är något lägre. Kostnaden för ett helt läsår uppgår till ca USD (ca kr) per elev. Fem av våra ungdomar går på internatgymnasium och bor på barnhemmet endast över loven. Ytterligare 4 av våra tonåringar har börjat på gymnasiet hösten Alla dessa är dagstuderande på Berekums gymnasium (BESS) vilket innebär att de bor på barnhemmet och åker med skolbussen till skolan varje dag. Tre av våra ungdomar har tagit studenten under året och planerar nu för sina kommande utbildningar. Vi har flera flickor som är färdiga sjuksköterskor, lärare och sömmerskor. Några är ännu under utbildning. En av pojkarna är populär kläddesigner i Berekum och en annan designar reklamskyltar mm. Någon jobbar inom jordbruk, en annan som säkerhetsvakt etc. Även universitets- och högskolestudier medför kostnader som är ännu högre än gymnasieutbildningarna. För de ungdomar som bedrivit universitetsstudier i fyra år, har vi betalat ca kr per student och läsår. Detta är en mycket tung post för föreningen. Vi är mycket tacksamma för den hjälp och det stöd som vi får från medlemmar och faddrar till ungdomarnas högre utbildning. Family House Vi börjar nu se en möjlighet att kunna flytta in i vårt nya hus under Eftersom vi har haft brist på lokaler i vår skola de senaste åren har ett par av husets rum använts som klassrum. Under året har vi färdigställt två nya klassrum i vår skola och därför kan skolbarnen flytta ut från Family House, där de tillfälligt haft sina klassrum, fr.o.m. vårterminen Innan vi kunde börja inreda huset på allvar var vi tvungna att försäkra oss om bevakning dygnet runt på grund av stöldrisken. I Ghana är det vanligt med polisposteringar med jämna mellanrum utmed de stora vägarna. Detta är en rest från den gamla diktaturen, då polisen hade till uppgift att leta vapen i passerande bilar. Nu är Ghana en demokrati och jakten på vapen är inte längre aktuell. Däremot kvarstår polisposteringarna och idag är det framför allt fart- och körkortskontroller som gäller. Posteringarna är i regel bemannade dygnet runt och utgörs ofta av ett enkelt skjul eller en hydda. Vid stora landsvägen i anslutning till vårt nya barnhem har vi nu byggt ett litet hus med vatten, avlopp och toalett, som vi donerat till polismyndigheten i distriktet att användas som en polispostering. Huset har invigts med pompa och ståt och polisen kommer att bemanna posteringen dygnet runt, vilket ger oss trygghet. Dessutom har vi röjt en väg runt hela vårt markområde så att det är möjligt för polisen att patrullera med bil. För närvarande fortskrider arbetet med att bygga enkla toaletter och duschar i en separat byggnad. När

6 detta är klart hoppas vi kunna flytta in. 6 A World of Friends Office House & Computer Centre Genom ett testamente fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum Huset inrymmer nu föreningens kontor och lokaler för uthyrning till affärsverksamhet. Ett stort förrådsutrymme finns också i huset. Föreningens lokala kontor i centrala Berekum fungerar som en mötesplats för alla involverade i A World of Friends. I anslutning till kontoret finns också ett litet bibliotek, med böcker donerade från Sverige, England, USA, och lokala bidrag. Här kan lärarna och våra barn hämta böcker för undervisning och förströelse. Där finns också, sedan våren 2008, A World of Friends Computer Centre. Detta kom till genom en donation från Yale University, USA, som skänkte 12 datorer och ansvarade för installation och uppkoppling. A World of Friends Computer Centre fungerar som en dataskola där våra egna skolbarn får undervisning i att hantera en dator. Vi tar även in utomstående vuxna och barn som behöver utbildning i datakunskap, som får betala en avgift för detta. Centret är öppet dagligen och vi har en datalärare anställd. International School Kvaliteten på skolundervisningen i Ghana är bristfällig och det finns därför ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet. A World of Friends beslöt 1998 att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan dess. Verksamheten omfattar en förskola, en låg- och mellanstadieskola, och från och med 2007 också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med Sida-medel och föreningens egna insatser. I förskolan och skolan går inte bara våra egna barnhemsbarn utan också barn från hela distriktet. Båda skolformerna blev snabbt mycket populära och föräldrar köar för att få plats för sina barn. Medelklassfamiljerna betalar skolavgifter, medan mindre bemedlade barn får hjälp med skolavgifterna via ett stipendiesystem. Lärarna och övrig personal får sin lön genom de intäkter som skolavgifterna inbringar. Vi ser detta som ett viktigt led i att skolan på sikt skall bli självförsörjande. Barnen skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan, vilket är unikt i Ghana. Vi har för närvarande ca 350 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Junior Secondary School I-III. Pedagogiska mål Vid sina besök i Ghana sammankallar Britt-Louise, som själv är en erfaren pedagog, lärarna till möten och diskuterar undervisningsmetodik. Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall uppdateras om moderna undervisningsmetoder och användandet av pedagogiskt materiel. Vi är angelägna om att de skall få kunskap om demokratiska principer och inse att bestraffningar och aga, som fortfarande är vanligt förekommande i ghanesiska skolor, inte får tillämpas i vår skola. Som i alla sammanhang är det trögt att genomdriva förändringar av rådande rutiner, och det gäller också våra lärare. Vi vill visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt och mer demokratiskt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Så har också blivit fallet och skolan får ofta besök utifrån. Barnens föräldrar upplever att undervisning, skolmiljö och skolmaterial håller mycket högre standard än i den statliga skolan. För att upprätthålla kvaliteten på undervisningen har vi gjort kontinuerliga utvärderingar av barnens kunskaper. Den första kullen som gått i vår skola sedan starten, gick ut högstadiet våren Eleverna deltog då i de nationella prov som hålls gemensamt för alla avgångsklasser i hela Västafrika, och vi fick för första gången ett officiellt mått på undervisningskvaliteten i vår skola. Alla våra elever

7 7 klarade de nationella proven med glans, framför allt i kärnämnena matte, engelska och naturvetenskap. År 2011 var vår skola t.o.m. bäst i distriktet och även 2012 och 2013 var resultaten mycket goda. Ett bekymmer är att genomströmningen av lärare i vår skola är stor. Många blivande lärare söker sig till vår skola, som har gott rykte, för att kunna ange det som merit då de söker in till lärarutbildningen. Efter fullgjord utbildning tar de emellertid ofta anställning i någon av de statliga skolorna som kan betala högre löner än vi. I vår skola har lärarna många förmåner som lunch i skolan och transport till och från sitt arbete, fri skolgång för de egna barnen etc. Både miljön och det pedagogiska materialet är betydligt bättre i vår skola och klasserna är mindre. Ändå väger högre lön tyngre och därför lockar de statliga skolorna. För oss är givetvis täta lärarbyten en stor nackdel. Vi skulle följaktligen behöva mer resurser för att kunna konkurrera med bättre löner. Medvetenheten om miljövård är låg både bland barn och vuxna i Ghana upprättades ett kontrakt med uppföranderegler som samtliga lärare och elever fick läsa och skriva under. Detta kontrakt omfattar bl.a. regler om hur skolmaterial skall skötas och att skolgården skall hållas ren från skräp. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Biadan/Berekum med omnejd måste dessa transporteras till skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av bussar. Hela vår busspark är sliten och borde förnyas, vilket innebär stora kostnader. Okorase Byn Okorase, norr om huvudstaden Accra, är på många sätt typisk för landsbygden i Ghana. Den huvudsakliga försörjningen är kakao, som odlas och exporteras bl.a. till Europa. Levnadsstandarden i byn är mycket låg. Ett stort problem är t.ex. bristen på rent vatten och sanitära anläggningar. Lokal koordinator för våra projekt i Okorase är Bruce, som har stöd av ett antal duktiga kvinnor ur kvinnokooperativet och en engagerad rektor på skolan. Kvinnokooperativet Ett jordbrukskooperativ för kvinnor har sedan många år bedrivits i Okorase. Målsättningen är att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Så kan familjens standard höjas och barnen få möjlighet till skolgång. Kvinnorna har själva tagit initiativ till projektet och deltagit i planeringen och genomförandet i samråd med A World of Friends. Kooperativet är numera officiellt registrerat. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktionen. Under det gångna året har även diskussioner förts om att starta hantverksproduktion, av t.ex. batik, för att öka kvinnornas inkomster. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends har ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till barnens skolgång, mat och kläder. Föreningen har under året tagit in många yngre barn i fadderbarnsprogrammet, som nu omfattar ett 40-tal barn. Vi behöver därför faddrar till de nya barnen. Ett antal av de äldsta fadderbarnen har utgått ur programmet, då de fullföljt den obligatoriska utbildningen. För en del av barnen är det aktuellt med gymnasiestudier, men föreningen kan endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av Sida-bidrag och pengar från Sverige. Denna skola, som nu varit verksam i mer än 25 år, var det första projektet i Ghana och upptakten till all vår vidare verksamhet där. Urspungligen omfattade skolan Primary School, årskurser 1-6, men under 2007 byggdes tre nya klassrum med bidrag från distriktet och skolan omfattar nu även årskurserna 7-9. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp strävat efter att öka kvaliteten på

8 8 utbildningen genom att minska antalet elever i klasserna och se till att lärarna håller hög standard. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat goda resultat. Hösten 2010 startades den första förskoleklassen i en nyuppförd byggnad. Det återstående arbetet med fönster, fasadmålning och verandagolv har färdigställts under det gångna året. Vi har också utrustat förskolan med böcker, pussel och pedagogiska leksaker. Skolan i Okorase är byns medelpunkt och stolthet. Lärarna är mycket engagerade och skolan är välskött. Okorase Computer Center Eftersom svenska pengar ligger till grund för större delen av det utbildningcentrum som nu börjat växa fram i Okorase ville distriktets beslutsfattare ge sitt bidrag till verksamheten. Därför beviljade de ekonomiska medel för att bygga ytterligare ett skolhus till Experimental School i Okorase, avsett för dataundervisning. Genom en donation från Sverige fick vi möjlighet att köpa in 10 datorer, installera luftkonditionering och lägga ett nytt golv. Okorases datacentrum har blivit mycket uppmärksammat eftersom inga grundskolor i Ghana kan uppvisa något liknande. Både barnen och inte minst dataläraren är mycket entusiastiska över den nya dataundervisningen. Elektriciteten är ibland en osäkerhetsfaktor då distributionen inte alltid är garanterad. Därför undersöker vi nu möjligheten att installera solpaneler.. Indien A World of Friends, India Vår lokala samarbetspartner i Indien är A World of Friends, India. Arbetet i Indien är huvudsakligen koncentrerat till byarna Orikkai och Illupapattu i närheten av staden Kancheepuram som ligger i delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen de lågkastiga eller kastlösa invånarna i byarna. Koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som vi kallar henne, arbetar som Raghus assistent och lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Föreningens syfte i Indien är, precis som i Ghana och Kirgizistan, att stötta kvinnor och barn som lever under fattiga förhållanden. Eftersom det indiska samhället saknar sociala välfärdssystem har vår verksamhet fungerat som ett socialt stöd i byarna, där vi fokuserat på barns utbildning och kvinnors rättigheter och möjligheter till ekonomisk självständighet. Under senare år har föreningens verksamhet ändrat karaktär. Männens alkoholism och våldsbenägenhet har ökat markant, vilket resulterat i att även andelen utslagna familjer ökat. Dessvärre uppmuntrar delstaten Tamil Nadu till missbruk, eftersom de startar spritbutiker i byarna, för att få in skatteinkomster. Statens ansvar för sjukvård för gemene man är mycket begränsat och man bryr sig inte om konsekvenserna av missbruket. Alkoholförsäljningen ses framför allt som en god inkomstkälla och inget ansvar tas för folkhälsan. Tidigare var fattigdomen utbredd på grund av kasttillhörighet och arbetslöshet/tillfällighetsarbete. I dag beror en del av misären på männens förändrade livsstil, där missbruk ofta leder till våldsamheter i familjen, som inte sällan resulterar i att mamman skadas eller misshandlas till döds. Eftersom samhället saknar sociala skyddsnät för barn som lever under svåra förhållanden har föreningens arbete förändras från socialt stöd till akut nödhjälp. När mamman saknas och pappan är alkoholmissbrukare finns ingen fungerande vårdnadshavare för barnen. De hamnar då oftast hos en äldre släkting, t.ex. mormor eller farmor, som inte har några försörjningsmöjligheter. Genom att ta dessa barn som fadderbarn ger vi dem utbildningsstöd och månatlig matransoner, vilket gör det möjligt för deras åldriga släktingar att fungera som vårdnadshavare. Många av de barn som tagits in i vårt fadderbarnsprogram på senare tid är traumatiserade barn i stort behov av hjälp. Tyvärr finns en aldrig sinande ström av barn, som står i kö för att få svenska faddrar. Vi behöver därför många fler svenska faddrar!

9 9 Vår verksamhet i byarna runt Kancheepuram har gott rykte både bland folk i alllmänhet och hos myndigheter. Representanter från andra byar kommer med förfrågningar till Raghu om möjligheten att få stöd av oss. Under våra år i området har vi sett andra biståndsorganisationer komma och gå, utan några märkbara förändringar för människorna. Korruptionen genomsyrar allt och man har vant sig vid brutna löften. På den punkten utgör vår förening faktiskt ett undantag; vi genomför det vi har lovat. Det finns därför utrymme för att utvidga verksamheten i Indien, men tyvärr begränsar vår ekonomi möjligheterna att expandera. Kvinnoprojekten Bankerna Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar: Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc. Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. Kvinnobankerna är självgående, men A World of Friends har genom donationer från föreningar i Sverige och Norge kunnat bidra med kapital så att fler kvinnor fått möjlighet att låna pengar. De ökade resurserna gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Sömmerskeskolan 2006 startades en sömmerskeskola i Orikkai där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar fick utbildning. Den första kullen fick sina certifikat i sömnad under våren De har bl.a. sytt blusar till de pensionärer som vi understöder. Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska, har på senare år etablerat sig i området och det finns ett ständigt behov av ny arbetskraft. Våra nyutexaminerade sömmerskor har högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och får snabbt anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. Då kvinnorna kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna har de haft långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. De nya anställningarna innebär både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapar på detta sätt omgående en förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte hade förutsett. Då en grupp kvinnor avslutat sin utbildning startas nya kurser och kvinnorna köar för att få delta och lära sig sy. Skolan har nu utrustats med elektriska maskiner. Kvällsskolorna Den statliga skolan på landsbygden är av mycket låg kvalitet, med outbildade lärare och brist på läromedel. För att stödja skolbarnens utbildning driver vi kvällsskolor som ett supplement till den ordinarie

10 10 skolundervisningen. Vi förser barnen med läromedel, utan kostnad för föräldrarna, som de också kan använda i den vanliga skolan. Kvällsskolorna är mycket uppskattade och barnen kommer mangrant till undervisningen, som äger rum mellan varje vardagskväll. Undervisningen omfattar barn i åldrarna 4-18år. Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai och ytterligare tre skolor i angränsande byar. Sagoböcker, spel och pedagogisk litteratur har inhandlats för att höja kvaliteten på undervisningen i kvällsskolorna. I vårt lilla bibliotek på kontoret i Orikkai finns skönlitteratur både på engelska och tamil för olika åldrar, för att uppmuntra till läsning och intresse för berättelser. På de traditionella personalmötena brukar Britt-Louise betona vikten av att uppmuntra barnen att läsa på egen hand. Barnen kommer från en miljö där föräldrarna är analfabeter och de har därför ingen vana vid böcker. Sedan 2007 bedrivs undervisning i datakunskap på helgerna i anslutning till våra kvällsskolor i Orikkai. Vi har begränsad tillgång till datorer vilket hittills inte möjliggjort någon dataundervisning i Illupapattu. Skolhuset i Illupapattu Kvällsskolan i Illupapattu har för närvarande ca 120 barn. Undervisningen har under många år skett under bar himmel och vi har länge insett behovet av ett skolhus. Efter åratal av byråkratiskt krångel har vi nu äntligen lyckats bygga ett enkelt skolhus i Illupapattu. Byinvånarna är mycket nöjda och huset har invigts med pompa och ståt i enlighet med indisk tradition. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsverksamhet huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov. Från och med 2010 har ett av barnen i varje Irulas-familj tagits som fadderbarn. Detta innebär att barnet får gå i skola och att familjens matransoner, som tidigare betalats direkt av föreningen, nu täcks av fadderavgifterna. Irulas är beteckningen på en kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn, men föräldrarnas intresse för att sätta barnen i skola har tidigare varit lågt. Allra lägst på den sociala rangskalan befinner sig tribals, som tillhör Indiens urbefolkning och helt saknar kasttillhörighet. I Indien, likväl som i många andra länder, utsätts urbefolkningen för kränkningar och maktövergrepp. Även i våra byar som framför allt befolkas av lågkastiga grupper, utgör tribals en utstött grupp, som inte har sina hyddor utmed bygatan, utan i utkanterna av byn. De ingår inte i det naturliga umgänget i byn och barnen går inte i skola. Efter år av diplomatiskt arbete från Raghus sida har vi lyckats övertala tribalfamiljerna att skicka sina barn till våra kvällsskolor och byinnevånarna att acceptera dessa barn i vår skola. Tribalbarnen behöver hjälp med allt; mat, kläder, hygienartiklar och skor, och är därför fadderbarn idag. De deltar på samma villkor som alla andra barn i våra sammankomster. För samtliga barn har föreningen förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12- åriga skolgång. När grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna stötta de ungdomar som har förutsättningar för en högre utbildning. I de fall där faddrarna så önskar, kan de välja att fortsätta sitt fadderskap under barnets studietid. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Ett par av våra tonårspojkar har lyckats komma in på högt ansedda tekniska högskolor. Avgifterna är höga, ca kr per år och elev. Vi bidrar med fadderavgiften i dessa fall. Resterande summa lånar familjerna ihop inom släkten. Vi gläder oss särskilt åt att flera av våra flickor har satsat på yrkesutbildning. Vi har nu ett antal som har gått sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerat på universitet. I flera fall överstiger deras löner dem som fäderna förtjänar, vilket medfört att dessa börjat inse vikten av att döttrarna skall få

11 utbildning. Eftersom alkoholism och kvinnovåld bland män är ett stort problem, informerar vi i skolan om riskerna med alkohol och droger. Vi försöker hitta goda manliga förebilder för pojkarna i vårt fadderbarnsprogram och visa dem på ett annat sätt att leva. Det är inte lätt, men vi har en mycket god förebild i Raghu. 11 Social stödverksamhet Eftersom man inte har något pensionssystem i Indien för alla medborgare, är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar långt ifrån alltid och ett stort antal äldre i våra byar saknar helt försörjningsmöjlighet. Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Vi delar nu ut ris till ca 150 åldringar varje månad. Inför den stora högtiden Pongal i januari får de dessutom extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Detta åtagande har blivit en stor utgift för föreningen, och vi saknar tyvärr täckning för denna på inkomstsidan. Kirgizistan Kirgizistan ligger i den inre delen av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bishkek (tidigare Frunze) och ligger nära den Kazakstanska gränsen på 800 m höjd. Vid gränsen till Kina finns berg på över 7000 m. Kirgizistan har sedan urminnes tider haft konflikter mellan sydliga och nordliga delen av landet. En maktkamp som ännu idag är tydlig, särskilt vid val av president. Under de senaste åren har det rått en påtagligt turbulent politisk situation i landet, som vid flera tillfällen har urartat i demonstrationer. Föreningen påbörjade 2007 en fadderbarnsverksamhet som riktar sig till barn i extremt socialt utsatta familjer. Ansvarig för den här verksamheten är Barbro Zimmerling Svan, som har arbetat i Krigizistan under flera år i Sida-finansierade projekt. Fattigdomen i landet är mycket stor och många barn kan inte gå i skolan av ekonomiska skäl. Målet med vår fadderverksamhet där är att barnen skall ha möjlighet att gå till skolan. Barbro ansvarar för projektet tillsammans med vår kontaktperson på plats, Dinara Alypsatarova, som har goda kunskaper i engelska och har arbetet i Sida-projekten som tolk. Kontakten med henne sker via e-post och hon avlönas av föreningen. Under de senaste åren har den turbulenta politiska situationen i landet med många presidentbyten, gjort det svårt för Barbro att åka till Kirgizistan. Kontakten med Dinara sköts däremot regelbundet och uppföljningen av bidragen fungerar utan problem. Under 2012 blev situationen stabilare, styrelsen beslöt då att bekosta en resa för Barbro, för att kunna utvärdera verksamheten på plats. Hon kunde då besöka alla familjerna och bedöma deras situation. De flesta familjerna består av en ensamstående mamma med ett eller flera barn. Färderna är oftast frånvarande, de har en tendens att avvika, särskilt om barnet har någon forma av handikapp. Alla familjerna är oerhört tacksamma för den hjälp de får, varför vi beslutat att fortsätta med fadderverksamheten så länge som Dinara har möjlighet att hjälpa oss.

12 12 Våra medarbetare i Ghana, Indien och Kirgizistan framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem. Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2013 till barnen och kvinnorna i Ghana, Indien och Kirgizistan. Britt-Louise Theglander Monica Tillberg Bo Tillberg Kristina Gustafsson Frank Ann-Sofi Ivarsson Mona Serenius Barbro Zimmerling Svan Robert Moldén

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2014 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2013 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2009 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray. detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.se 0705-611 660 efter katastrofen... rapport om hjälp till självhjälp i

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA

KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA Ett samarbete mellan MAVUNO Project i Tanzania, Ingenjörer utan gränser och Sveriges Ingenjörer FÖRORD Inom ramen för ett samarbete mellan svenska

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer