A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare Kristina Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson (Löf), ordinarie ledamot Anna Haeggman-Dahlgren, auktoriserad revisor Anita Barré, föreningsrevisor Valberedning: Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Övergripande verksamhet Möten Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten och ett 20-tal arbetsmöten. Årsmötet hölls den 24 mars 2007 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2007/2008 ca 250 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 29 anställda i Ghana och 9 i Indien. Resor Britt-Louise besökte Indien i januari Monica och Bo Tillberg var också i Kancheepuram några dagar i januari, i samband med en privat semesterresa till Goa. Britt-Louise besökte Ghana i februari/mars 2007 bl. a. för att med Nana diskutera framtiden för de ungdomar som gått ut skolan. Britt-Louise besökte åter Ghana 28 augusti 16 september 2007.

2 Möten på Forum Syd Dialogmöte på Forum Syd den 16 april Mona deltog som representant från föreningen. Forum Syds årsmöte den 12 maj Torsten och Mona deltog. Medlemsforum på Forum Syd november Torsten deltog. 2 Möten ordnade av FRII Frukostseminarium med presentation av Radiohjälpen/Världens Barns nya generalsekreterare Finn Norgren den 22 maj Mona deltog. Möte 22 november 2007 i anledning av Riksrevisionens rapport om oegentligheter i redovisningen av bistånd. Mona deltog. Övrigt Under året har ett antal brev skickats ut till olika svenska företag i avsikt att söka pengar till att färdigställa den nya barnhemsbyggnaden, som uppförts i anslutning till skolan med bidrag från Radiohjälpen/Världens barn. Tyvärr har inget av breven givit positivt resultat. Föreningen har emellertid under året fått några stora penninggåvor som kommer att användas för inredning av huset. Föreningen har under året startat ett nytt fadderbarnsprogram i Kirgizistan. Föreningen har ansökt hos SFI om nytt tillstånd för 90-konto fr.o.m. januari 2008 och beviljats tillstånd på ett år. Basavtal har slutits med Detta innebär att ett åttiotal internetbutiker åtagit sig att skänka en viss summa eller en viss procent av ordervärdet till den biståndsorganisation kunden valt, varje gång han/hon bokar eller beställer varor online. Exempel på sådana internetbutiker är bl.a. CDON, Bokus, Ellos, InkClub, Silja Line, Ving etc. Information om föreningen Föreningen finns presenterad: - På föreningens hemsida - I en broschyr som föreningen regelbundet förnyar. Broschyren delas ut på informationsmöten och träffar. - I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. - I SFI:s medlemssammanställning. - I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. - I FRIIs medlemssammanställning. - På internetportalen bidra.nu. I en specialbilaga till Svenska Dagbladet angående SFI (Ditt bidrag når fram) har en annons om föreningen publicerats 2007 vid två tillfällen. I Norrtälje tidning ingick ett reportage om Långsjöskolan i Rimbo och deras aktiviteter för föreningen. En notis om A World of Friends ingick i tidskriften Veteranen, Hallstahammar. Notiser om Östergårdsskolans aktiviteter för föreningen har ingått i Ystad Allehanda.

3 3 Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Britt-Louise höll informationsmöte på Norreportskolan i Ystad den 7 maj inför deras operation dagsverke den 21 maj till förmån för föreningen. - Britt-Louise informerade eleverna på Ekillaskolan den 22 maj. - Britt-Louise informerade om föreningens verksamhet vid Celciusgymnasiet den 8 oktober och har träffat biträdande skolledare den 19 oktober. - B-L har informerat elever och personal på Celsiusgymnasiet den 12 november inför skolans Operation dagsverke den 14 november. Information om föreningen har delats ut under hösten i samband med Britt-Louises kontakter med grundskolor i Sverige. Medlemmar av styrelsen besökte Sigfridsborgsskolan i Älta på deras Ghanadag den 12 maj Britt-Louise och Kicki deltog i Långsjöskolans show den 11 juni Traditionellt julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 24 november 2007, med bildvisning från Afrika och Indien och information om verksamheten. Kaffe med saffransbröd, sockerkaka och pepparkakor hade strykande åtgång. Försäljningen av lotter, julgranskulor, tyger, brickor, necessärer, julkort mm slog alla rekord! Nytt för i år var loppmarknaden. Gåvor och insamlingar Ekillaskolan i Märsta anordnade Operation Ghana i maj 2007 och skänkte intäkterna till föreningen. Norreportskolan i Ystad gjorde operation dagsverke den 21 maj 2007 till förmån för föreningen. Långsjöskolan i Rimbo har gjort operation dagsverke till förmån för föreningen. Celsiusgymnasiet anordnade operation dagsverke 14 november Sigfridsborgsskolan i Älta hade sin traditionsenliga Ghanadag maj 2007 och insamlade medel skänktes till föreningen. Söderviksskolan har samlat in pengar till skolan i Okorase. Eleverna i Ellagårdsskolan i Täby bidrar kontinuerligt till föreningens verksamhet genom att skänka oss intäkterna från konserter, teaterföreställningar, julspel etc. Södra Utmarkens skola i Ängelholm har under 2007 vid olika tillfällen anordnat aktiviteter till förmån för barnhemmet i Biadan. Odensala skola i Märsta har skickat bidrag till föreningen. Östergårdsskolan i Skurup har anordnat en insamling för sina fadderbarn Sarah Annorbea och Francis Asare i Okorase. En del av de insamlade medlen skall användas till föreningens verksamhet i Okorase. Slimminge skola i Skurup har anordnat en insamling till förmån för sina fadderbarn Harriet & Queenstar. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län, bidrar regelbundet med ekonomiskt stöd till förskolan i Biadan. Gåvor till minne av Gustaf Theglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har gåvor inkommit till föreningen. Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner samt företag skänkt penninggåvor till A World of Friends under året.

4 4 Ghana A World of Friends, Ghana I Ghana har föreningen verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen nära gränsen till Elfenbenskusten, Okorase norr om Accra i Östra regionen och i Mankessim vid kusten mellan Accra och Cape Coast. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt både med personalen och med barnen. Han är också ansvarig för byggnationen av det nya barnhemmet, för utbyggnaden av skolan och för själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och uppbär ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med SIDA-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. En Utbildningsfond startades 1999 med syfte att trygga barnens gymnasieutbildning. Bidrag till fonden har under året kommit in från medlemmar i föreningen. Föreståndare för barnhemmet är Rosemary York. Ytterligare 6 anställda ansvarar för omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Mr. Effa är ansvarig för ekonomin och Village father gör alla inköp. Rosemary skickar regelbundet ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet. Vid årsskiftet 2007/2008 bodde 37 barn på barnhemmet. Ett tiotal av våra äldre barn har flyttat ut från barnhemmet och bor numera hos någon släkting. Släkten har stor betydelse i det ghanesiska samhället och Nana har lagt ner stor möda på att finna släktingar eller familjemedlemmar som barnen kan knyta an till. Detta är också ett sätt att ge ungdomarna en chans att frigöra sig från barnhemmet och så småningom stå på egna ben. Vi betalar fortfarande mat, kläder och utbildning för dem, till dess de har ett eget yrke och kan försörja sig. Att flera av de större barnen flyttat har gett oss möjlighet att ta in åtta mindre barn i åldrarna 4 8 år. Utbildning De yngsta barnen, d.v.s. förskolan upp till årskurs 7, går nu i A World of Friends International School. De övriga barnen, årskurs 8 och årskurs 9 går i Government School och gymnasisterna i Berekum Secondary School. Ytterligare fyra av våra ungdomar har nu gått ut gymnasiet och firades med stor fest och disco på hotell Ginat i Berekum, när Britt-Louise besökte barnhemmet i september. Samtliga barn från barnhemmet deltog i festen, även de allra minsta, som fick vara med en del av kvällen. Slutbetygen är viktiga för de nya studenternas vidare utbildning. Inträdeskraven till de flesta utbildningarna är mycket höga, och det krävs därför goda betyg i alla ämnen. Våra fyra nya studenter väntar fortfarande på att få sina slutbetyg för att kunna bestämma vilka vidarestudier eller yrkesutbildning de kan söka in till. Detta kan dröja, och ungdomarna arbetar nu tillfälligt

5 5 på vår egen skola som lärarassistenter. Under hösten 2007 har två av våra flickor, som gått ut skolan, fått utbildning på Coconut Grove Beach Hotel vid kusten. Målet är att de skall kunna få anställning på barnhemmet och på sikt ansvara för verksamheten. Därför har det varit viktigt att ge dem en så allsidig utbildning som möjligt, vilket inneburit praktik inom allt från att laga mat och duka bord till att bädda och städa toaletter. Två andra flickor har under året praktiserat på Berekums sjukhus. Eftersom deras betyg inte räckte till att bli antagna till sjuksköterskeutbildning måste de nu kvalificera sig genom varvad praktik och kursverksamhet för att nå målet. Båda bor i personalbostäderna och får nu en liten lön för sitt arbete. En av pojkarna har just avslutat en treårig utbildning till målare och dekoratör och förhoppningen är nu att han skall kunna starta en egen verksamhet. Två pojkar, som tog studenten 2006, har under året sökt in till universitet för vidarestudier i medicin och beteendevetenskap. Glädjande nog har båda blivit antagna på sina kurser vid Tamale University respektive Catholic University of Sunyani. Sammanfattningsvis kan man säga att vi strävar efter att alla som bor på barnhemmet skall ha ett yrke de kan försörja sig på innan de lämnar oss. Detta kommer följaktligen att ske vid olika åldrar beroende på utbildningar och yrkesval. Family House Vid Britt-Louises besök i september utnyttjades den översta våningen i vårt nya barnhem tillfälligt för klass 6 i International School. Sedan dess har sex nya klassrum byggts till på skolan, som alltså inte längre behöver utnyttja byggnaden för skolverksamhet. Under 2007 har styrelsen på olika sätt försökt anskaffa medel till att färdigställa barnhemmet invändigt, genom att skriva till ett antal större svenska företag, som Atlas Copco, Sandvik, PEAB och Kinnarp. Vi har också via Jan O. Karlsson försökt kontakta Kofi Annan, som bildat en egen stiftelse för att hjälpa framför allt länderna i Afrika. Tyvärr har alla dessa åtgärder varit resultatlösa. Donationer av privatpersoner och företag har emellertid lett till att vi kunnat påbörja arbetet med att färdigställa barnhemmet invändigt. Fortfarande är vi dock i stort behov av mer pengar för att kunna fullfölja arbetet. En ny ansökan om medel från Radiohjälpen blir därför aktuell och vår förhoppning är att vi äntligen skall kunna flytta över hela barnhemsverksamheten till det nya huset under A World of Friends Office House Genom en donation 2005 fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum. Nana har byggt om huset som föreningen fick ärva. Ett stort förrådsutrymme har inrättats, där innehållet från den container som skickades till Ghana i december 2006 för närvarnade förvaras. Eventuellt kommer en bokhandel att öppnas på andra våningen i vår egen regi och bottenvåningen hyras ut till en lämplig affärsverksamhet. Vår förhoppning är att vi skall kunna inrätta ett kontor för A World of Friends, Ghana i huset. International School Det finns ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet i Ghana, eftersom kvaliteten på den befintliga utbildningen är bristfällig. Därför beslöt A World of Friends att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan

6 med bidrag från bl.a. Kommunalarbetarförbundet i Västervik. Verksamheten omfattar en förskola, en låg- och mellanstadieskola, och från och med i år också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med SIDA-medel och föreningens egna insatser. I skolan går inte bara våra barnhemsbarn utan också elever från hela distriktet. Barnen skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan. Vi har för närvarande ca 350 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Secondary School I. Vi har 15 anställda lärare och 7 övrig personal. Pedagogiska mål Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall få fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder och pedagogiskt materiel. Genom konkreta exempel vill vi visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. Vår förhoppning är att International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Eftersom fortbildning av personalen är en viktig målsättning deltog i september alla våra lärare i en fortbildningskurs, under svensk ledning, kring matematik och konkretionens betydelse. Förskolan Målgruppen för förskolans verksamhet är barn i åldrarna 3-6 år från alla samhällsklasser. Den grundades med bidrag från Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik och föreningen mottar regelbundet bidrag till att stödja obemedlade barns skolgång. Barnen har tillgång till lekmaterial och läromedel från Sverige. Förskolan blev snabbt mycket populär i området och föräldrar köar för att få in sina barn. Primary School Primary School startades 2002 med hjälp av SIDA-bidrag, och omfattar nu årskurserna 1-6. Varje klass har ca 30 barn, d.v.s. betydligt färre barn per klass än i den statliga skolan. Målsättningen med Primary School är att kunna erbjuda våra förskolebarn en fortsättning på sin skolgång i vår egen regi. Vi vill undvika att barnen, efter tre år i vår förskola, skickas iväg till den traditionella statliga skolan med dess mycket begränsade resurser beträffande skolmaterial och lärarkompetens. Junior Secondary School Föräldrarna har utövat mycket påtryckningar angående startandet av ett högstadium. Styrelsen har dock ansett att föreningen inte har resurser eller kapacitet till detta, då det skulle innebära stora utgifter bl.a. för nya skolbyggnader, bussar etc. Vår förhoppning har varit man från distriktets sida skulle bidra ekonomiskt till ett högstadium. Så blev emellertid inte fallet. Trots detta startades ett högstadium, årskurs 7, hösten 2007 med hjälp av ett privat banklån taget av vår koordinator Nana Ababio. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Berekum med omnejd måste dessa transporteras till skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av fler bussar. Dessa är tyvärr oerhört dyra både i inköp och underhåll. För närvarande har föreningen 5 bussar, varav Nana har bekostat en. Vi skulle behöva en ytterligare buss för att täcka våra behov.

7 7 Okorase Kvinnokooperativet I september 1998 startades på initiativ av byns kvinnogrupp ett kooperativ för att bedriva jordbruk. Målsättningen var att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Detta skall i sin tur bidra till bättre standard, kost och hygien, samt ökade möjligheter till skolgång för barnen. Grödor planteras i olika intervall och det brukar vara möjligt att få ut tre skördar per år. Kvinnorna odlar huvudsakligen kassava och ananas, som de sedan bereder och säljer. De köper också palmnötter och producerar palmolja som används till matlagning. I Kvinnokooperativet i Okorase deltar de flesta av byns kvinnor, av vilka tio utgör ledningsgruppen. Våra lokala koordinatorer är som tidigare Bruce och Christina, som administrerar både kooperativet och fadderbarnsverksamheten. Kvinnorna arbetar i jordbruket 2 dagar i veckan, de övriga dagarna med andra sysslor. Kvinnorna har själva deltagit i planeringen och genomförandet av projektet i samråd med A World of Friends. Kvinnokooperativet har också registrerats officiellt. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktion av gari (mjöl berett av kassava) och palmolja. Maskinerna har nu kunnat tas i bruk och körs för fullt. Under året har dock en del problem med maskinerna lett till stopp i produktionen. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends driver ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Endast de kvinnor som arbetar i kvinnokooperativet kan få stöd för ett av sina barn genom fadderbarnsprogrammet. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till deras skolgång, mat och kläder. Även i Okorase börjar nu en del av våra fadderbarn bli så stora att det är aktuellt med gymnasiestudier. Då gymnasieavgifterna är höga kan föreningen endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna. Det är inte enbart ekonomiska faktorer som avgör om gymnasiestudier kan bli aktuella. Inträdeskraven till utbildningarna är höga, vilket innebär att endast de mest motiverade och studiebegåvade barnen kan komma ifråga för vidare studier. Under året har ett antal av de äldsta barnen utgått ur fadderbarnsprogrammet, eftersom de fullföljt den obligatoriska utbildningen, och yngre barn har tagits in. Man kan säga att vi befinner oss i ett generationsskifte. Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av insamlade medel från elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby och SIDA-bidrag. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp försökt öka kvaliteten på utbildningen genom mindre antal elever i klasserna och noggrant utvalda lärare. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet. Då Experimental School endast sträcker sig till årskurs 6 har eleverna varit tvungna att fullfölja sin skolgång på högstadiet i Suhum. En olycklig omständighet, då denna skola liksom som andra statliga skolor inte lyckas upprätthålla undervisningskvaliteten. Under ett antal år har hövdingen och byinnevånarna i Okorase önskat utöka antalet klassrum i den befintliga skolan för att därigenom möjliggöra en högstadieutbildning i byn. Återigen med hjälp av bidrag från Söderviksskolan i Upplands Väsby har vi kunnat bygga tre nya klassrum under året. I september 2007 kunde vi därför starta årskurs 7 på högstadiet i Okorase.

8 8 Mankessim Fadderbarnsprogrammet I byn Mankessim, som ligger vid kusten, ca 7 mil väster om huvudstaden Accra, driver föreningen ett fadderbarnsprogram för ett tjugotal föräldralösa barn och barn till ensamstående mödrar. De föräldralösa barnen bor vanligen hos någon släkting eller bybo som förbarmat sig över dem. Fadderbarnen får sina skolavgifter betalda och dessutom mat, skoluniformer, böcker, ryggsäckar och skor. Koordinatorer för projektet är Mankessims hövding och hans fru. Det har visat sig att de barn som bor inhysta hos släktingar eller bybor inte alltid behandlas på ett bra sätt, varför vi valt att under 2006 flytta två flickor till barnhemmet i Biadan. En av flickorna går nu i vår egen skola och vi har gett henne extraundervisning i vissa ämnen för att hon skall komma ifatt sina jämnåriga. Den äldre flickan går som praktikant hos en hårfrisörska och skall förhoppningsvis kunna försörja sig på detta yrke så småningom. Indien A World of Friends, India Vårt arbete i Indien är koncentrerat till byar runt staden Kancheepuram i delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai utanför Kancheepuram, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen invånarna i lågkastiga eller kastlösa byar i Kancheepurams omgivning. Vår koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som vi kallar henne, arbetar som lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Ytterligare sju lärare arbetar i kvällsskolorna och en lärare i kvinnogruppens sömmerskeskola. Kvinnoprojekten Banker Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemenskap. möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Dessa kvinnobanker arbetar i liten skala enligt samma principer som Grameen Bank i Bangladesh, grundad av 2006 års pristagare av Nobels fredspris, Mohammad Yunus! Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar: Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.

9 9 Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. A World of Friends har genom donationer från medlemmar i Sverige kunnat bidra med kapital till bankerna så att fler kvinnor skall få möjlighet att låna pengar till inköp av en ko el dyl. De ökade resurserna och gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Sömmerskeskola 2006 startades en sömmerskeskola där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar i Orikkai fick utbildning. Framför allt lärde de sig att sy sariblusar och underkjolar. De fick bl.a. i uppdrag att sy ett 80-tal blusar till de pensionärer som vi understöder. Dessa 20 kvinnor har under våren 2007 fått sina certifikat i sömnad. Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska har på senare år etablerat sig i området. Då den ekonomiska tillväxten är mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av arbetskraft. Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga har fått anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. I våra ögon skulle inkomsten betraktas som alltför låg, men jämfört med den lönesituation som råder för kvinnor ur denna samhällsgrupp, är konfektionsföretagens löner avsevärt mycket högre än kvinnorna varit vana vid. Dessa kvinnor kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna, med långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebär de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte kunnat förutse. En ny grupp om 15 kvinnor har nu påbörjat sin sömmerskeutbildning. Hitintills har vi enbart använt trampmaskiner, men det är önskvärt att kunna erbjuda utbildning på elektriska maskiner, då detta är vad fabrikerna använder. Därför behöver vi investera i ett par elektriska maskiner. Kvällsskolorna i Orikkai och Illupapattu Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai. Antalet elever är sammanlagt ca 250. Skolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 5 dagar i veckan och alla kvinnor som är medlemmar i kvinnogruppen skall även skicka sina barn till kvällsskolorna. Sommaren 2007 ordnade Raghu en introduktion i datakunskap för 25 elever. I juni 2006 startades en kvällsskola i Illupapattu, som för närvarande har ca 120 barn. Undervisningen sker tillsvidare under bar himmel, då skolhus saknas. Föreningen har under 2007 beviljat medel för att bygga ett enkelt skolhus i Illupapattu, men Raghu väntar ännu på klartecken från revisorn innan bygget kan påbörjas. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov.

10 10 Föreningen har förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12-åriga skolgång, alternativt slutat skolan för gott. Alla ungdomar klarar nämligen inte av att slutföra hela den 12-åriga skolgången. När grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna fortsätta att stötta de ungdomar som vill fortsätta med en yrkesutbildning. I de fall där faddrarna så önskar kan de välja att betala för vidare studier. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Några av flickorna har gift sig. I och med detta utgår de ur fadderbarnsprogrammet. Den tragiska olyckan, då 17 av byns kvinnor miste livet i en kollision mellan ett tåg och den rickshaw de färdades i har tyvärr fått konsekvenser för en del av våra fadderbarn. Några av flickorna har fått ta på sig ansvaret för familjen och sina mindre syskon, och kan för närvarande inte fullfölja sina studier. Två små flickor som förlorade sin mamma har tagits in i föreningens fadderbarnsprogram. Glädjande är emellertid att vi i några fall lyckats bryta trenden där man av tradition inte satsar på yrkesutbildning för flickor. Vi har nu flickor som går sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerar på universitet. Ett problem i Indien är den ökande inflationen som gör att föreningens kostnader för fadderprogrammet har ökat betydligt. Styrelsen beslöt därför under 2007 att öka fadderavgiften för Indienbarnen till 175 SEK/månad. Social stödverksamhet Åldringar Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för ett åttiotal åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Eftersom man inte har något pensionssystem för alla medborgare är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar inte alltid och ett stort antal äldre saknar därför helt ekonomiska tillgångar. A World of Friends bidrar med 5 kg ris varje månad till dessa åldringar. Inför den stora högtiden Pongal i januari utdelas lite extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Med hjälp av en penninggåva från en svensk pensionärsförening syddes sariblusar till våra kvinnliga pensionärer av den första gruppen sömmerskeelever. Irulas Indiska staten har byggt bostäder i byn Orikkai för ett 30-tal Irulas-familjer. Irulas är beteckningen på ett kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn men föräldrarnas motivation för skolgång för barnen är låg. Eftersom vi tycker det är viktigt att få med även dessa barn i våra skolor har vi på olika sätt försökt etablera en relation till dessa familjer. Bl.a. skänker A World of Friends 10 kg ris per månad till varje familj; ett viktigt bidrag till familjens ekonomi. Dessutom försöker vi samla kvinnorna till sammankomster där vi diskuterar familjeangelägenheter, så som barnuppfostran, männens alkoholvanor etc. Till vår glädje har strategin varit lyckosam och ett antal av Irulas-barnen har börjat i våra kvällsskolor under året.

11 Kirgizistan 11 Kirgizistan är beläget i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bisjkek. Landet är en demokratisk republik med drygt 5 miljoner invånare. Språket är kirgiziska och ryska. Föreningen har under 2007 påbörjat en fadderbarnsverksamhet i Kirgizistan, på initiativ av en av föreningens medlemmar, Barbro Zimmerling Svan. Hon har arbetat i landet sedan ett par år tillbaka på uppdrag av SIDA och har goda kontakter där. Fattigdomen i landet är mycket stor och många av barnen kan inte gå i skolan av ekonomiska skäl. Barbro ansvarar för det nya programmet tillsammans med en lokal koordinator, Vera. För närvarande har vi 11 barn som är i stort behov av hjälp och behöver faddrar till dessa. Programmet innebär framför allt att barnen får ekonomisk hjälp till skolgång. För en beskrivning av Kirgizistan och förhållandena i landet, se Bilaga 1. Våra medarbetare i Ghana och Indien framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem. Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2007 till barnen och kvinnorna i Afrika och Indien. Britt-Louise Theglander Monica Tillberg Bo Tillberg Kristina Frank Ann-Sofi Ivarsson Mona Serenius

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2009 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2010 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2012

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2012 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2012

A World of Friends. Verksamhetsplan 2012 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2012 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2013 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2014 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2015

A World of Friends. Verksamhetsplan 2015 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2015 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2014-02-22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2014-02-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2014-02-22 MEDLEMSUTVECKLING Antalet betalande medlemmar under året ha varit 201 (238). Det betyder en minskning med 37 betalande medlemmar. Eftersom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2013-02-12 MEDLEMSUTVECKLING Antalet betalande medlemmar under året ha varit 259 (274). Det betyder en liten minskning av betalande medlemmar att 14

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Kom och var med!

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen barn som lever i stor fattigdom och misär. Barn

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2009

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2009 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2009 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2011

VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2011 1 VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2011 2011 var ett innehållsrikt år Verksamheten i ett utvecklingsland innehåller alltid utmaningar och överraskningar. Vår verksamhet

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Nduguföreningen

Verksamhetsberättelse. Nduguföreningen Verksamhetsberättelse Nduguföreningen Verksamhetsår 2006/2007 Nduguföreningens verksamhetsberättelse 2006/2007 Styrelsen har under verksamhetsår 06/07 bestått av följande ledamöter: Ordförande: Martin

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Årsredovisning 2015. Handelsbankens FadderbarnsFond Organisationsnummer: 846003-5879

Årsredovisning 2015. Handelsbankens FadderbarnsFond Organisationsnummer: 846003-5879 Årsredovisning 2015 Handelsbankens FadderbarnsFond Organisationsnummer: 846003-5879 Barnen i Sonada, Nepal, får numera frukt och grönsaker i skolan för att förebygga näringsbristsjukdomar, något som tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan för Bistånds/Fadder-gruppen (BF).

Verksamhetsplan för Bistånds/Fadder-gruppen (BF). Verksamhetsplan för Bistånds/Fadder-gruppen (BF). verksamhetsåret 2015/16. Övergripande syfte. Barnen Framför Allt (BFA) har som syfte med sina projekt att stödja barn, vilka på olika sätt befinner sig

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

INNER WHEEL och UNICEF

INNER WHEEL och UNICEF Från Flickorna i Madagaskars Regnskogar till Flickorna bland Bolivias Bergsindianer INNER WHEEL och UNICEF Tillsammans igen 2009-2012 för Flickors Utbildning MÅL: Att öka möjligheterna till en god grundskoleutbildning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015 För Föreningen Barn och Framtid organisationsnummer 802451-6661. Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2015 fortsatt att ge stöd till utsatta och ekonomiskt

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

TEMARAPPORT SKOLFADDER

TEMARAPPORT SKOLFADDER TEMARAPPORT SKOLFADDER Tack för att du är Skolfadder och bidrar till Plan Internationals arbete för barns rättigheter i Rwanda. För att människor ska kunna ta sig ur fattigdom och skapa positiva och hållbara

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

NYHETSBREV Nr

NYHETSBREV Nr FTMS Filipino Tribe Mission Sweden NYHETSBREV Nr.3 2016 NYHETER I DETTA NYHETSBREV 1. Skolmatsprojektet 2. Julfest 2016 3. Övrigt FÖRORD Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har förlängts

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

NYHETSBREV Nr

NYHETSBREV Nr FTMS Filipino Tribe Mission Sweden NYHETSBREV Nr.2 2016 NYHETER I DETTA NYHETSBREV 1. Årsmöte i Sverige avklarat Den nya styrelsen 2. Sommarlov 2016 Skolstart i juni 3. Näringsmånaden juli 4. Övrigt FÖRORD

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Aboud en stad med en urgammal kristen församling

Aboud en stad med en urgammal kristen församling Aboud en stad med en urgammal kristen församling Ordens ståthållare i Sverige, H. E. Carl Falck, reste till det Heliga landet i november och besökte bl a staden Aboud. Den kristna skolan i Aboud stöds

Läs mer

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Under förstamajhelgen 2016 besöktes Gammalsvenskbyn av en grupp om 17 personer från Skåne. Man tillbringade en vecka i södra Ukraina och bodde på ett hotell

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi

Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi Föreningen För Barnens Bästa Föreningen För Barnens Bästa c/o Gustafsson Soldat Skalks gata 10 226 51 LUND 2014-10-01 Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi 1. Inledning.1 2. Fadderbarnsprogrammet

Läs mer