A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare Kristina Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson (Löf), ordinarie ledamot Anna Haeggman-Dahlgren, auktoriserad revisor Anita Barré, föreningsrevisor Valberedning: Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Övergripande verksamhet Möten Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten och ett 20-tal arbetsmöten. Årsmötet hölls den 24 mars 2007 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2007/2008 ca 250 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 29 anställda i Ghana och 9 i Indien. Resor Britt-Louise besökte Indien i januari Monica och Bo Tillberg var också i Kancheepuram några dagar i januari, i samband med en privat semesterresa till Goa. Britt-Louise besökte Ghana i februari/mars 2007 bl. a. för att med Nana diskutera framtiden för de ungdomar som gått ut skolan. Britt-Louise besökte åter Ghana 28 augusti 16 september 2007.

2 Möten på Forum Syd Dialogmöte på Forum Syd den 16 april Mona deltog som representant från föreningen. Forum Syds årsmöte den 12 maj Torsten och Mona deltog. Medlemsforum på Forum Syd november Torsten deltog. 2 Möten ordnade av FRII Frukostseminarium med presentation av Radiohjälpen/Världens Barns nya generalsekreterare Finn Norgren den 22 maj Mona deltog. Möte 22 november 2007 i anledning av Riksrevisionens rapport om oegentligheter i redovisningen av bistånd. Mona deltog. Övrigt Under året har ett antal brev skickats ut till olika svenska företag i avsikt att söka pengar till att färdigställa den nya barnhemsbyggnaden, som uppförts i anslutning till skolan med bidrag från Radiohjälpen/Världens barn. Tyvärr har inget av breven givit positivt resultat. Föreningen har emellertid under året fått några stora penninggåvor som kommer att användas för inredning av huset. Föreningen har under året startat ett nytt fadderbarnsprogram i Kirgizistan. Föreningen har ansökt hos SFI om nytt tillstånd för 90-konto fr.o.m. januari 2008 och beviljats tillstånd på ett år. Basavtal har slutits med Detta innebär att ett åttiotal internetbutiker åtagit sig att skänka en viss summa eller en viss procent av ordervärdet till den biståndsorganisation kunden valt, varje gång han/hon bokar eller beställer varor online. Exempel på sådana internetbutiker är bl.a. CDON, Bokus, Ellos, InkClub, Silja Line, Ving etc. Information om föreningen Föreningen finns presenterad: - På föreningens hemsida - I en broschyr som föreningen regelbundet förnyar. Broschyren delas ut på informationsmöten och träffar. - I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. - I SFI:s medlemssammanställning. - I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. - I FRIIs medlemssammanställning. - På internetportalen bidra.nu. I en specialbilaga till Svenska Dagbladet angående SFI (Ditt bidrag når fram) har en annons om föreningen publicerats 2007 vid två tillfällen. I Norrtälje tidning ingick ett reportage om Långsjöskolan i Rimbo och deras aktiviteter för föreningen. En notis om A World of Friends ingick i tidskriften Veteranen, Hallstahammar. Notiser om Östergårdsskolans aktiviteter för föreningen har ingått i Ystad Allehanda.

3 3 Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Britt-Louise höll informationsmöte på Norreportskolan i Ystad den 7 maj inför deras operation dagsverke den 21 maj till förmån för föreningen. - Britt-Louise informerade eleverna på Ekillaskolan den 22 maj. - Britt-Louise informerade om föreningens verksamhet vid Celciusgymnasiet den 8 oktober och har träffat biträdande skolledare den 19 oktober. - B-L har informerat elever och personal på Celsiusgymnasiet den 12 november inför skolans Operation dagsverke den 14 november. Information om föreningen har delats ut under hösten i samband med Britt-Louises kontakter med grundskolor i Sverige. Medlemmar av styrelsen besökte Sigfridsborgsskolan i Älta på deras Ghanadag den 12 maj Britt-Louise och Kicki deltog i Långsjöskolans show den 11 juni Traditionellt julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 24 november 2007, med bildvisning från Afrika och Indien och information om verksamheten. Kaffe med saffransbröd, sockerkaka och pepparkakor hade strykande åtgång. Försäljningen av lotter, julgranskulor, tyger, brickor, necessärer, julkort mm slog alla rekord! Nytt för i år var loppmarknaden. Gåvor och insamlingar Ekillaskolan i Märsta anordnade Operation Ghana i maj 2007 och skänkte intäkterna till föreningen. Norreportskolan i Ystad gjorde operation dagsverke den 21 maj 2007 till förmån för föreningen. Långsjöskolan i Rimbo har gjort operation dagsverke till förmån för föreningen. Celsiusgymnasiet anordnade operation dagsverke 14 november Sigfridsborgsskolan i Älta hade sin traditionsenliga Ghanadag maj 2007 och insamlade medel skänktes till föreningen. Söderviksskolan har samlat in pengar till skolan i Okorase. Eleverna i Ellagårdsskolan i Täby bidrar kontinuerligt till föreningens verksamhet genom att skänka oss intäkterna från konserter, teaterföreställningar, julspel etc. Södra Utmarkens skola i Ängelholm har under 2007 vid olika tillfällen anordnat aktiviteter till förmån för barnhemmet i Biadan. Odensala skola i Märsta har skickat bidrag till föreningen. Östergårdsskolan i Skurup har anordnat en insamling för sina fadderbarn Sarah Annorbea och Francis Asare i Okorase. En del av de insamlade medlen skall användas till föreningens verksamhet i Okorase. Slimminge skola i Skurup har anordnat en insamling till förmån för sina fadderbarn Harriet & Queenstar. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län, bidrar regelbundet med ekonomiskt stöd till förskolan i Biadan. Gåvor till minne av Gustaf Theglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har gåvor inkommit till föreningen. Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner samt företag skänkt penninggåvor till A World of Friends under året.

4 4 Ghana A World of Friends, Ghana I Ghana har föreningen verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen nära gränsen till Elfenbenskusten, Okorase norr om Accra i Östra regionen och i Mankessim vid kusten mellan Accra och Cape Coast. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt både med personalen och med barnen. Han är också ansvarig för byggnationen av det nya barnhemmet, för utbyggnaden av skolan och för själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och uppbär ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med SIDA-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. En Utbildningsfond startades 1999 med syfte att trygga barnens gymnasieutbildning. Bidrag till fonden har under året kommit in från medlemmar i föreningen. Föreståndare för barnhemmet är Rosemary York. Ytterligare 6 anställda ansvarar för omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Mr. Effa är ansvarig för ekonomin och Village father gör alla inköp. Rosemary skickar regelbundet ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet. Vid årsskiftet 2007/2008 bodde 37 barn på barnhemmet. Ett tiotal av våra äldre barn har flyttat ut från barnhemmet och bor numera hos någon släkting. Släkten har stor betydelse i det ghanesiska samhället och Nana har lagt ner stor möda på att finna släktingar eller familjemedlemmar som barnen kan knyta an till. Detta är också ett sätt att ge ungdomarna en chans att frigöra sig från barnhemmet och så småningom stå på egna ben. Vi betalar fortfarande mat, kläder och utbildning för dem, till dess de har ett eget yrke och kan försörja sig. Att flera av de större barnen flyttat har gett oss möjlighet att ta in åtta mindre barn i åldrarna 4 8 år. Utbildning De yngsta barnen, d.v.s. förskolan upp till årskurs 7, går nu i A World of Friends International School. De övriga barnen, årskurs 8 och årskurs 9 går i Government School och gymnasisterna i Berekum Secondary School. Ytterligare fyra av våra ungdomar har nu gått ut gymnasiet och firades med stor fest och disco på hotell Ginat i Berekum, när Britt-Louise besökte barnhemmet i september. Samtliga barn från barnhemmet deltog i festen, även de allra minsta, som fick vara med en del av kvällen. Slutbetygen är viktiga för de nya studenternas vidare utbildning. Inträdeskraven till de flesta utbildningarna är mycket höga, och det krävs därför goda betyg i alla ämnen. Våra fyra nya studenter väntar fortfarande på att få sina slutbetyg för att kunna bestämma vilka vidarestudier eller yrkesutbildning de kan söka in till. Detta kan dröja, och ungdomarna arbetar nu tillfälligt

5 5 på vår egen skola som lärarassistenter. Under hösten 2007 har två av våra flickor, som gått ut skolan, fått utbildning på Coconut Grove Beach Hotel vid kusten. Målet är att de skall kunna få anställning på barnhemmet och på sikt ansvara för verksamheten. Därför har det varit viktigt att ge dem en så allsidig utbildning som möjligt, vilket inneburit praktik inom allt från att laga mat och duka bord till att bädda och städa toaletter. Två andra flickor har under året praktiserat på Berekums sjukhus. Eftersom deras betyg inte räckte till att bli antagna till sjuksköterskeutbildning måste de nu kvalificera sig genom varvad praktik och kursverksamhet för att nå målet. Båda bor i personalbostäderna och får nu en liten lön för sitt arbete. En av pojkarna har just avslutat en treårig utbildning till målare och dekoratör och förhoppningen är nu att han skall kunna starta en egen verksamhet. Två pojkar, som tog studenten 2006, har under året sökt in till universitet för vidarestudier i medicin och beteendevetenskap. Glädjande nog har båda blivit antagna på sina kurser vid Tamale University respektive Catholic University of Sunyani. Sammanfattningsvis kan man säga att vi strävar efter att alla som bor på barnhemmet skall ha ett yrke de kan försörja sig på innan de lämnar oss. Detta kommer följaktligen att ske vid olika åldrar beroende på utbildningar och yrkesval. Family House Vid Britt-Louises besök i september utnyttjades den översta våningen i vårt nya barnhem tillfälligt för klass 6 i International School. Sedan dess har sex nya klassrum byggts till på skolan, som alltså inte längre behöver utnyttja byggnaden för skolverksamhet. Under 2007 har styrelsen på olika sätt försökt anskaffa medel till att färdigställa barnhemmet invändigt, genom att skriva till ett antal större svenska företag, som Atlas Copco, Sandvik, PEAB och Kinnarp. Vi har också via Jan O. Karlsson försökt kontakta Kofi Annan, som bildat en egen stiftelse för att hjälpa framför allt länderna i Afrika. Tyvärr har alla dessa åtgärder varit resultatlösa. Donationer av privatpersoner och företag har emellertid lett till att vi kunnat påbörja arbetet med att färdigställa barnhemmet invändigt. Fortfarande är vi dock i stort behov av mer pengar för att kunna fullfölja arbetet. En ny ansökan om medel från Radiohjälpen blir därför aktuell och vår förhoppning är att vi äntligen skall kunna flytta över hela barnhemsverksamheten till det nya huset under A World of Friends Office House Genom en donation 2005 fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum. Nana har byggt om huset som föreningen fick ärva. Ett stort förrådsutrymme har inrättats, där innehållet från den container som skickades till Ghana i december 2006 för närvarnade förvaras. Eventuellt kommer en bokhandel att öppnas på andra våningen i vår egen regi och bottenvåningen hyras ut till en lämplig affärsverksamhet. Vår förhoppning är att vi skall kunna inrätta ett kontor för A World of Friends, Ghana i huset. International School Det finns ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet i Ghana, eftersom kvaliteten på den befintliga utbildningen är bristfällig. Därför beslöt A World of Friends att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan

6 med bidrag från bl.a. Kommunalarbetarförbundet i Västervik. Verksamheten omfattar en förskola, en låg- och mellanstadieskola, och från och med i år också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med SIDA-medel och föreningens egna insatser. I skolan går inte bara våra barnhemsbarn utan också elever från hela distriktet. Barnen skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan. Vi har för närvarande ca 350 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Secondary School I. Vi har 15 anställda lärare och 7 övrig personal. Pedagogiska mål Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall få fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder och pedagogiskt materiel. Genom konkreta exempel vill vi visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. Vår förhoppning är att International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Eftersom fortbildning av personalen är en viktig målsättning deltog i september alla våra lärare i en fortbildningskurs, under svensk ledning, kring matematik och konkretionens betydelse. Förskolan Målgruppen för förskolans verksamhet är barn i åldrarna 3-6 år från alla samhällsklasser. Den grundades med bidrag från Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik och föreningen mottar regelbundet bidrag till att stödja obemedlade barns skolgång. Barnen har tillgång till lekmaterial och läromedel från Sverige. Förskolan blev snabbt mycket populär i området och föräldrar köar för att få in sina barn. Primary School Primary School startades 2002 med hjälp av SIDA-bidrag, och omfattar nu årskurserna 1-6. Varje klass har ca 30 barn, d.v.s. betydligt färre barn per klass än i den statliga skolan. Målsättningen med Primary School är att kunna erbjuda våra förskolebarn en fortsättning på sin skolgång i vår egen regi. Vi vill undvika att barnen, efter tre år i vår förskola, skickas iväg till den traditionella statliga skolan med dess mycket begränsade resurser beträffande skolmaterial och lärarkompetens. Junior Secondary School Föräldrarna har utövat mycket påtryckningar angående startandet av ett högstadium. Styrelsen har dock ansett att föreningen inte har resurser eller kapacitet till detta, då det skulle innebära stora utgifter bl.a. för nya skolbyggnader, bussar etc. Vår förhoppning har varit man från distriktets sida skulle bidra ekonomiskt till ett högstadium. Så blev emellertid inte fallet. Trots detta startades ett högstadium, årskurs 7, hösten 2007 med hjälp av ett privat banklån taget av vår koordinator Nana Ababio. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Berekum med omnejd måste dessa transporteras till skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av fler bussar. Dessa är tyvärr oerhört dyra både i inköp och underhåll. För närvarande har föreningen 5 bussar, varav Nana har bekostat en. Vi skulle behöva en ytterligare buss för att täcka våra behov.

7 7 Okorase Kvinnokooperativet I september 1998 startades på initiativ av byns kvinnogrupp ett kooperativ för att bedriva jordbruk. Målsättningen var att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Detta skall i sin tur bidra till bättre standard, kost och hygien, samt ökade möjligheter till skolgång för barnen. Grödor planteras i olika intervall och det brukar vara möjligt att få ut tre skördar per år. Kvinnorna odlar huvudsakligen kassava och ananas, som de sedan bereder och säljer. De köper också palmnötter och producerar palmolja som används till matlagning. I Kvinnokooperativet i Okorase deltar de flesta av byns kvinnor, av vilka tio utgör ledningsgruppen. Våra lokala koordinatorer är som tidigare Bruce och Christina, som administrerar både kooperativet och fadderbarnsverksamheten. Kvinnorna arbetar i jordbruket 2 dagar i veckan, de övriga dagarna med andra sysslor. Kvinnorna har själva deltagit i planeringen och genomförandet av projektet i samråd med A World of Friends. Kvinnokooperativet har också registrerats officiellt. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktion av gari (mjöl berett av kassava) och palmolja. Maskinerna har nu kunnat tas i bruk och körs för fullt. Under året har dock en del problem med maskinerna lett till stopp i produktionen. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends driver ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Endast de kvinnor som arbetar i kvinnokooperativet kan få stöd för ett av sina barn genom fadderbarnsprogrammet. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till deras skolgång, mat och kläder. Även i Okorase börjar nu en del av våra fadderbarn bli så stora att det är aktuellt med gymnasiestudier. Då gymnasieavgifterna är höga kan föreningen endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna. Det är inte enbart ekonomiska faktorer som avgör om gymnasiestudier kan bli aktuella. Inträdeskraven till utbildningarna är höga, vilket innebär att endast de mest motiverade och studiebegåvade barnen kan komma ifråga för vidare studier. Under året har ett antal av de äldsta barnen utgått ur fadderbarnsprogrammet, eftersom de fullföljt den obligatoriska utbildningen, och yngre barn har tagits in. Man kan säga att vi befinner oss i ett generationsskifte. Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av insamlade medel från elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby och SIDA-bidrag. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp försökt öka kvaliteten på utbildningen genom mindre antal elever i klasserna och noggrant utvalda lärare. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet. Då Experimental School endast sträcker sig till årskurs 6 har eleverna varit tvungna att fullfölja sin skolgång på högstadiet i Suhum. En olycklig omständighet, då denna skola liksom som andra statliga skolor inte lyckas upprätthålla undervisningskvaliteten. Under ett antal år har hövdingen och byinnevånarna i Okorase önskat utöka antalet klassrum i den befintliga skolan för att därigenom möjliggöra en högstadieutbildning i byn. Återigen med hjälp av bidrag från Söderviksskolan i Upplands Väsby har vi kunnat bygga tre nya klassrum under året. I september 2007 kunde vi därför starta årskurs 7 på högstadiet i Okorase.

8 8 Mankessim Fadderbarnsprogrammet I byn Mankessim, som ligger vid kusten, ca 7 mil väster om huvudstaden Accra, driver föreningen ett fadderbarnsprogram för ett tjugotal föräldralösa barn och barn till ensamstående mödrar. De föräldralösa barnen bor vanligen hos någon släkting eller bybo som förbarmat sig över dem. Fadderbarnen får sina skolavgifter betalda och dessutom mat, skoluniformer, böcker, ryggsäckar och skor. Koordinatorer för projektet är Mankessims hövding och hans fru. Det har visat sig att de barn som bor inhysta hos släktingar eller bybor inte alltid behandlas på ett bra sätt, varför vi valt att under 2006 flytta två flickor till barnhemmet i Biadan. En av flickorna går nu i vår egen skola och vi har gett henne extraundervisning i vissa ämnen för att hon skall komma ifatt sina jämnåriga. Den äldre flickan går som praktikant hos en hårfrisörska och skall förhoppningsvis kunna försörja sig på detta yrke så småningom. Indien A World of Friends, India Vårt arbete i Indien är koncentrerat till byar runt staden Kancheepuram i delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai utanför Kancheepuram, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen invånarna i lågkastiga eller kastlösa byar i Kancheepurams omgivning. Vår koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som vi kallar henne, arbetar som lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Ytterligare sju lärare arbetar i kvällsskolorna och en lärare i kvinnogruppens sömmerskeskola. Kvinnoprojekten Banker Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemenskap. möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Dessa kvinnobanker arbetar i liten skala enligt samma principer som Grameen Bank i Bangladesh, grundad av 2006 års pristagare av Nobels fredspris, Mohammad Yunus! Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar: Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.

9 9 Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. A World of Friends har genom donationer från medlemmar i Sverige kunnat bidra med kapital till bankerna så att fler kvinnor skall få möjlighet att låna pengar till inköp av en ko el dyl. De ökade resurserna och gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Sömmerskeskola 2006 startades en sömmerskeskola där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar i Orikkai fick utbildning. Framför allt lärde de sig att sy sariblusar och underkjolar. De fick bl.a. i uppdrag att sy ett 80-tal blusar till de pensionärer som vi understöder. Dessa 20 kvinnor har under våren 2007 fått sina certifikat i sömnad. Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska har på senare år etablerat sig i området. Då den ekonomiska tillväxten är mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av arbetskraft. Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga har fått anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. I våra ögon skulle inkomsten betraktas som alltför låg, men jämfört med den lönesituation som råder för kvinnor ur denna samhällsgrupp, är konfektionsföretagens löner avsevärt mycket högre än kvinnorna varit vana vid. Dessa kvinnor kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna, med långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebär de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte kunnat förutse. En ny grupp om 15 kvinnor har nu påbörjat sin sömmerskeutbildning. Hitintills har vi enbart använt trampmaskiner, men det är önskvärt att kunna erbjuda utbildning på elektriska maskiner, då detta är vad fabrikerna använder. Därför behöver vi investera i ett par elektriska maskiner. Kvällsskolorna i Orikkai och Illupapattu Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai. Antalet elever är sammanlagt ca 250. Skolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 5 dagar i veckan och alla kvinnor som är medlemmar i kvinnogruppen skall även skicka sina barn till kvällsskolorna. Sommaren 2007 ordnade Raghu en introduktion i datakunskap för 25 elever. I juni 2006 startades en kvällsskola i Illupapattu, som för närvarande har ca 120 barn. Undervisningen sker tillsvidare under bar himmel, då skolhus saknas. Föreningen har under 2007 beviljat medel för att bygga ett enkelt skolhus i Illupapattu, men Raghu väntar ännu på klartecken från revisorn innan bygget kan påbörjas. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov.

10 10 Föreningen har förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12-åriga skolgång, alternativt slutat skolan för gott. Alla ungdomar klarar nämligen inte av att slutföra hela den 12-åriga skolgången. När grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna fortsätta att stötta de ungdomar som vill fortsätta med en yrkesutbildning. I de fall där faddrarna så önskar kan de välja att betala för vidare studier. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Några av flickorna har gift sig. I och med detta utgår de ur fadderbarnsprogrammet. Den tragiska olyckan, då 17 av byns kvinnor miste livet i en kollision mellan ett tåg och den rickshaw de färdades i har tyvärr fått konsekvenser för en del av våra fadderbarn. Några av flickorna har fått ta på sig ansvaret för familjen och sina mindre syskon, och kan för närvarande inte fullfölja sina studier. Två små flickor som förlorade sin mamma har tagits in i föreningens fadderbarnsprogram. Glädjande är emellertid att vi i några fall lyckats bryta trenden där man av tradition inte satsar på yrkesutbildning för flickor. Vi har nu flickor som går sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerar på universitet. Ett problem i Indien är den ökande inflationen som gör att föreningens kostnader för fadderprogrammet har ökat betydligt. Styrelsen beslöt därför under 2007 att öka fadderavgiften för Indienbarnen till 175 SEK/månad. Social stödverksamhet Åldringar Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för ett åttiotal åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Eftersom man inte har något pensionssystem för alla medborgare är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar inte alltid och ett stort antal äldre saknar därför helt ekonomiska tillgångar. A World of Friends bidrar med 5 kg ris varje månad till dessa åldringar. Inför den stora högtiden Pongal i januari utdelas lite extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Med hjälp av en penninggåva från en svensk pensionärsförening syddes sariblusar till våra kvinnliga pensionärer av den första gruppen sömmerskeelever. Irulas Indiska staten har byggt bostäder i byn Orikkai för ett 30-tal Irulas-familjer. Irulas är beteckningen på ett kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn men föräldrarnas motivation för skolgång för barnen är låg. Eftersom vi tycker det är viktigt att få med även dessa barn i våra skolor har vi på olika sätt försökt etablera en relation till dessa familjer. Bl.a. skänker A World of Friends 10 kg ris per månad till varje familj; ett viktigt bidrag till familjens ekonomi. Dessutom försöker vi samla kvinnorna till sammankomster där vi diskuterar familjeangelägenheter, så som barnuppfostran, männens alkoholvanor etc. Till vår glädje har strategin varit lyckosam och ett antal av Irulas-barnen har börjat i våra kvällsskolor under året.

11 Kirgizistan 11 Kirgizistan är beläget i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bisjkek. Landet är en demokratisk republik med drygt 5 miljoner invånare. Språket är kirgiziska och ryska. Föreningen har under 2007 påbörjat en fadderbarnsverksamhet i Kirgizistan, på initiativ av en av föreningens medlemmar, Barbro Zimmerling Svan. Hon har arbetat i landet sedan ett par år tillbaka på uppdrag av SIDA och har goda kontakter där. Fattigdomen i landet är mycket stor och många av barnen kan inte gå i skolan av ekonomiska skäl. Barbro ansvarar för det nya programmet tillsammans med en lokal koordinator, Vera. För närvarande har vi 11 barn som är i stort behov av hjälp och behöver faddrar till dessa. Programmet innebär framför allt att barnen får ekonomisk hjälp till skolgång. För en beskrivning av Kirgizistan och förhållandena i landet, se Bilaga 1. Våra medarbetare i Ghana och Indien framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem. Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2007 till barnen och kvinnorna i Afrika och Indien. Britt-Louise Theglander Monica Tillberg Bo Tillberg Kristina Frank Ann-Sofi Ivarsson Mona Serenius

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009

A World of Friends. Verksamhetsplan 2009 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2009 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010

A World of Friends. Verksamhetsplan 2010 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2010 Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2012

A World of Friends. Verksamhetsplan 2012 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2012 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013

A World of Friends. Verksamhetsplan 2013 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2013 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014

A World of Friends. Verksamhetsplan 2014 1 Vision A World of Friends Verksamhetsplan 2014 Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsredovisning. Hannas Hjälpverksamhet. Innehåll. 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning. Org nr 866000-8809

Årsredovisning. Hannas Hjälpverksamhet. Innehåll. 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning. Org nr 866000-8809 Hannas Hjälpverksamhet Org nr 866000-8809 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 31 december 2011 Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning Hannas Hjälpverksamhet Årsredovisning

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Org.nr: 716421-4517 Datum: 2014-03-06 STADGAR 1 FIRMA Föreningens frma är Föräldrakooperativet Kuben, ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Resultaträkning 2007-10-01 -- 2008-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Instituto Evangélico

Instituto Evangélico Årsberättelse 2013 Sammanlagt stöder Barn i Nöd 13 fasta projekt med ekonomiska bidrag, fördelade på 7 länder: Brasilien 3, Dominikanska Republiken 1, Ghana 1, Indien 4, Israel 2, Kenya 1 och Thailand

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Några rader från ordförande. Detta år har varit väldig spännande för mig som ny ordförande. Jag har varit med i styrelsen ett antal år tidigare men att vara ordförande är annorlunda.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer