A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007"

Transkript

1 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare Kristina Frank, ordinarie ledamot Ann-Sofi Ivarsson (Löf), ordinarie ledamot Anna Haeggman-Dahlgren, auktoriserad revisor Anita Barré, föreningsrevisor Valberedning: Torsten Thurén (sammankallande) Lars Åke Lindbom Övergripande verksamhet Möten Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten och ett 20-tal arbetsmöten. Årsmötet hölls den 24 mars 2007 på Gershedens Folkets Hus, Skansen. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2007/2008 ca 250 medlemmar. Anställda Föreningen har för närvarande 29 anställda i Ghana och 9 i Indien. Resor Britt-Louise besökte Indien i januari Monica och Bo Tillberg var också i Kancheepuram några dagar i januari, i samband med en privat semesterresa till Goa. Britt-Louise besökte Ghana i februari/mars 2007 bl. a. för att med Nana diskutera framtiden för de ungdomar som gått ut skolan. Britt-Louise besökte åter Ghana 28 augusti 16 september 2007.

2 Möten på Forum Syd Dialogmöte på Forum Syd den 16 april Mona deltog som representant från föreningen. Forum Syds årsmöte den 12 maj Torsten och Mona deltog. Medlemsforum på Forum Syd november Torsten deltog. 2 Möten ordnade av FRII Frukostseminarium med presentation av Radiohjälpen/Världens Barns nya generalsekreterare Finn Norgren den 22 maj Mona deltog. Möte 22 november 2007 i anledning av Riksrevisionens rapport om oegentligheter i redovisningen av bistånd. Mona deltog. Övrigt Under året har ett antal brev skickats ut till olika svenska företag i avsikt att söka pengar till att färdigställa den nya barnhemsbyggnaden, som uppförts i anslutning till skolan med bidrag från Radiohjälpen/Världens barn. Tyvärr har inget av breven givit positivt resultat. Föreningen har emellertid under året fått några stora penninggåvor som kommer att användas för inredning av huset. Föreningen har under året startat ett nytt fadderbarnsprogram i Kirgizistan. Föreningen har ansökt hos SFI om nytt tillstånd för 90-konto fr.o.m. januari 2008 och beviljats tillstånd på ett år. Basavtal har slutits med Detta innebär att ett åttiotal internetbutiker åtagit sig att skänka en viss summa eller en viss procent av ordervärdet till den biståndsorganisation kunden valt, varje gång han/hon bokar eller beställer varor online. Exempel på sådana internetbutiker är bl.a. CDON, Bokus, Ellos, InkClub, Silja Line, Ving etc. Information om föreningen Föreningen finns presenterad: - På föreningens hemsida - I en broschyr som föreningen regelbundet förnyar. Broschyren delas ut på informationsmöten och träffar. - I Forum Syds skrift: Swedish NGOs. Development and Solidarity. - I SFI:s medlemssammanställning. - I en bok som SFI givit ut över alla föreningar med 90-konton. - I FRIIs medlemssammanställning. - På internetportalen bidra.nu. I en specialbilaga till Svenska Dagbladet angående SFI (Ditt bidrag når fram) har en annons om föreningen publicerats 2007 vid två tillfällen. I Norrtälje tidning ingick ett reportage om Långsjöskolan i Rimbo och deras aktiviteter för föreningen. En notis om A World of Friends ingick i tidskriften Veteranen, Hallstahammar. Notiser om Östergårdsskolans aktiviteter för föreningen har ingått i Ystad Allehanda.

3 3 Informationsmöten Informationsmöten om A World of Friends verksamhet med bildvisning har hållits för följande grupper: - Britt-Louise höll informationsmöte på Norreportskolan i Ystad den 7 maj inför deras operation dagsverke den 21 maj till förmån för föreningen. - Britt-Louise informerade eleverna på Ekillaskolan den 22 maj. - Britt-Louise informerade om föreningens verksamhet vid Celciusgymnasiet den 8 oktober och har träffat biträdande skolledare den 19 oktober. - B-L har informerat elever och personal på Celsiusgymnasiet den 12 november inför skolans Operation dagsverke den 14 november. Information om föreningen har delats ut under hösten i samband med Britt-Louises kontakter med grundskolor i Sverige. Medlemmar av styrelsen besökte Sigfridsborgsskolan i Älta på deras Ghanadag den 12 maj Britt-Louise och Kicki deltog i Långsjöskolans show den 11 juni Traditionellt julkalas med öppet hus hölls i Vilunda församlingshem den 24 november 2007, med bildvisning från Afrika och Indien och information om verksamheten. Kaffe med saffransbröd, sockerkaka och pepparkakor hade strykande åtgång. Försäljningen av lotter, julgranskulor, tyger, brickor, necessärer, julkort mm slog alla rekord! Nytt för i år var loppmarknaden. Gåvor och insamlingar Ekillaskolan i Märsta anordnade Operation Ghana i maj 2007 och skänkte intäkterna till föreningen. Norreportskolan i Ystad gjorde operation dagsverke den 21 maj 2007 till förmån för föreningen. Långsjöskolan i Rimbo har gjort operation dagsverke till förmån för föreningen. Celsiusgymnasiet anordnade operation dagsverke 14 november Sigfridsborgsskolan i Älta hade sin traditionsenliga Ghanadag maj 2007 och insamlade medel skänktes till föreningen. Söderviksskolan har samlat in pengar till skolan i Okorase. Eleverna i Ellagårdsskolan i Täby bidrar kontinuerligt till föreningens verksamhet genom att skänka oss intäkterna från konserter, teaterföreställningar, julspel etc. Södra Utmarkens skola i Ängelholm har under 2007 vid olika tillfällen anordnat aktiviteter till förmån för barnhemmet i Biadan. Odensala skola i Märsta har skickat bidrag till föreningen. Östergårdsskolan i Skurup har anordnat en insamling för sina fadderbarn Sarah Annorbea och Francis Asare i Okorase. En del av de insamlade medlen skall användas till föreningens verksamhet i Okorase. Slimminge skola i Skurup har anordnat en insamling till förmån för sina fadderbarn Harriet & Queenstar. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik, Kalmar län, bidrar regelbundet med ekonomiskt stöd till förskolan i Biadan. Gåvor till minne av Gustaf Theglander har satts in på en särskild Minnesfond. Gåvor till Utbildningsfonden har inkommit under året. I samband med jämna födelsedagar eller begravningar har gåvor inkommit till föreningen. Utöver faddrarna har medlemmar i föreningen och andra privatpersoner samt företag skänkt penninggåvor till A World of Friends under året.

4 4 Ghana A World of Friends, Ghana I Ghana har föreningen verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen nära gränsen till Elfenbenskusten, Okorase norr om Accra i Östra regionen och i Mankessim vid kusten mellan Accra och Cape Coast. Koordinator för samtliga våra projekt i Ghana är Dr Nana Ababio. Nana övervakar verksamheten på barnhemmet och har regelbunden kontakt både med personalen och med barnen. Han är också ansvarig för byggnationen av det nya barnhemmet, för utbyggnaden av skolan och för själva skolverksamheten. Han har regelbunden kontakt med de lokala koordinatorerna i Okorase och Mankessim. Nana arbetar helt ideellt och uppbär ingen lön av föreningen till skillnad från våra övriga lokala medarbetare. Biadan Children s home Barnhemmet i Biadan, som startades 1994 med SIDA-bidrag, har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete, lokala bidrag samt donationer från företag, skolor och medlemmar. En Utbildningsfond startades 1999 med syfte att trygga barnens gymnasieutbildning. Bidrag till fonden har under året kommit in från medlemmar i föreningen. Föreståndare för barnhemmet är Rosemary York. Ytterligare 6 anställda ansvarar för omvårdnaden av barnen, matlagning, tvätt, städning etc. Mr. Effa är ansvarig för ekonomin och Village father gör alla inköp. Rosemary skickar regelbundet ekonomiska och narrativa rapporter om verksamheten på barnhemmet. Vid årsskiftet 2007/2008 bodde 37 barn på barnhemmet. Ett tiotal av våra äldre barn har flyttat ut från barnhemmet och bor numera hos någon släkting. Släkten har stor betydelse i det ghanesiska samhället och Nana har lagt ner stor möda på att finna släktingar eller familjemedlemmar som barnen kan knyta an till. Detta är också ett sätt att ge ungdomarna en chans att frigöra sig från barnhemmet och så småningom stå på egna ben. Vi betalar fortfarande mat, kläder och utbildning för dem, till dess de har ett eget yrke och kan försörja sig. Att flera av de större barnen flyttat har gett oss möjlighet att ta in åtta mindre barn i åldrarna 4 8 år. Utbildning De yngsta barnen, d.v.s. förskolan upp till årskurs 7, går nu i A World of Friends International School. De övriga barnen, årskurs 8 och årskurs 9 går i Government School och gymnasisterna i Berekum Secondary School. Ytterligare fyra av våra ungdomar har nu gått ut gymnasiet och firades med stor fest och disco på hotell Ginat i Berekum, när Britt-Louise besökte barnhemmet i september. Samtliga barn från barnhemmet deltog i festen, även de allra minsta, som fick vara med en del av kvällen. Slutbetygen är viktiga för de nya studenternas vidare utbildning. Inträdeskraven till de flesta utbildningarna är mycket höga, och det krävs därför goda betyg i alla ämnen. Våra fyra nya studenter väntar fortfarande på att få sina slutbetyg för att kunna bestämma vilka vidarestudier eller yrkesutbildning de kan söka in till. Detta kan dröja, och ungdomarna arbetar nu tillfälligt

5 5 på vår egen skola som lärarassistenter. Under hösten 2007 har två av våra flickor, som gått ut skolan, fått utbildning på Coconut Grove Beach Hotel vid kusten. Målet är att de skall kunna få anställning på barnhemmet och på sikt ansvara för verksamheten. Därför har det varit viktigt att ge dem en så allsidig utbildning som möjligt, vilket inneburit praktik inom allt från att laga mat och duka bord till att bädda och städa toaletter. Två andra flickor har under året praktiserat på Berekums sjukhus. Eftersom deras betyg inte räckte till att bli antagna till sjuksköterskeutbildning måste de nu kvalificera sig genom varvad praktik och kursverksamhet för att nå målet. Båda bor i personalbostäderna och får nu en liten lön för sitt arbete. En av pojkarna har just avslutat en treårig utbildning till målare och dekoratör och förhoppningen är nu att han skall kunna starta en egen verksamhet. Två pojkar, som tog studenten 2006, har under året sökt in till universitet för vidarestudier i medicin och beteendevetenskap. Glädjande nog har båda blivit antagna på sina kurser vid Tamale University respektive Catholic University of Sunyani. Sammanfattningsvis kan man säga att vi strävar efter att alla som bor på barnhemmet skall ha ett yrke de kan försörja sig på innan de lämnar oss. Detta kommer följaktligen att ske vid olika åldrar beroende på utbildningar och yrkesval. Family House Vid Britt-Louises besök i september utnyttjades den översta våningen i vårt nya barnhem tillfälligt för klass 6 i International School. Sedan dess har sex nya klassrum byggts till på skolan, som alltså inte längre behöver utnyttja byggnaden för skolverksamhet. Under 2007 har styrelsen på olika sätt försökt anskaffa medel till att färdigställa barnhemmet invändigt, genom att skriva till ett antal större svenska företag, som Atlas Copco, Sandvik, PEAB och Kinnarp. Vi har också via Jan O. Karlsson försökt kontakta Kofi Annan, som bildat en egen stiftelse för att hjälpa framför allt länderna i Afrika. Tyvärr har alla dessa åtgärder varit resultatlösa. Donationer av privatpersoner och företag har emellertid lett till att vi kunnat påbörja arbetet med att färdigställa barnhemmet invändigt. Fortfarande är vi dock i stort behov av mer pengar för att kunna fullfölja arbetet. En ny ansökan om medel från Radiohjälpen blir därför aktuell och vår förhoppning är att vi äntligen skall kunna flytta över hela barnhemsverksamheten till det nya huset under A World of Friends Office House Genom en donation 2005 fick A World of Friends ett hus i centrala Berekum. Nana har byggt om huset som föreningen fick ärva. Ett stort förrådsutrymme har inrättats, där innehållet från den container som skickades till Ghana i december 2006 för närvarnade förvaras. Eventuellt kommer en bokhandel att öppnas på andra våningen i vår egen regi och bottenvåningen hyras ut till en lämplig affärsverksamhet. Vår förhoppning är att vi skall kunna inrätta ett kontor för A World of Friends, Ghana i huset. International School Det finns ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet i Ghana, eftersom kvaliteten på den befintliga utbildningen är bristfällig. Därför beslöt A World of Friends att starta en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Skolan har drivits i föreningens regi sedan

6 med bidrag från bl.a. Kommunalarbetarförbundet i Västervik. Verksamheten omfattar en förskola, en låg- och mellanstadieskola, och från och med i år också ett högstadium. Skolan är inrymd i två byggnader av vilka den ena är uppförd med EU-medel från distriktet och den andra finansierats med SIDA-medel och föreningens egna insatser. I skolan går inte bara våra barnhemsbarn utan också elever från hela distriktet. Barnen skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan. Vi har för närvarande ca 350 elever i International School fördelade på Nursery, Kindergarten I och II samt Primary School I VI och Secondary School I. Vi har 15 anställda lärare och 7 övrig personal. Pedagogiska mål Vår avsikt är att lärare och övrig personal i International School kontinuerligt skall få fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder och pedagogiskt materiel. Genom konkreta exempel vill vi visa beslutsfattare och myndigheter att en satsning på utbildning av lärarna och på ett nytt förhållningssätt till barnen leder till ökad motivation och förbättrade undervisningsresultat. Vår förhoppning är att International School skall vara en mönsterskola i distriktet och en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten där. Eftersom fortbildning av personalen är en viktig målsättning deltog i september alla våra lärare i en fortbildningskurs, under svensk ledning, kring matematik och konkretionens betydelse. Förskolan Målgruppen för förskolans verksamhet är barn i åldrarna 3-6 år från alla samhällsklasser. Den grundades med bidrag från Svenska Kommunalarbetarförbundet i Västervik och föreningen mottar regelbundet bidrag till att stödja obemedlade barns skolgång. Barnen har tillgång till lekmaterial och läromedel från Sverige. Förskolan blev snabbt mycket populär i området och föräldrar köar för att få in sina barn. Primary School Primary School startades 2002 med hjälp av SIDA-bidrag, och omfattar nu årskurserna 1-6. Varje klass har ca 30 barn, d.v.s. betydligt färre barn per klass än i den statliga skolan. Målsättningen med Primary School är att kunna erbjuda våra förskolebarn en fortsättning på sin skolgång i vår egen regi. Vi vill undvika att barnen, efter tre år i vår förskola, skickas iväg till den traditionella statliga skolan med dess mycket begränsade resurser beträffande skolmaterial och lärarkompetens. Junior Secondary School Föräldrarna har utövat mycket påtryckningar angående startandet av ett högstadium. Styrelsen har dock ansett att föreningen inte har resurser eller kapacitet till detta, då det skulle innebära stora utgifter bl.a. för nya skolbyggnader, bussar etc. Vår förhoppning har varit man från distriktets sida skulle bidra ekonomiskt till ett högstadium. Så blev emellertid inte fallet. Trots detta startades ett högstadium, årskurs 7, hösten 2007 med hjälp av ett privat banklån taget av vår koordinator Nana Ababio. Skoltransporter Eftersom International School tar emot barn från Berekum med omnejd måste dessa transporteras till skolan med buss. Med ökat elevantal ökar också vårt behov av fler bussar. Dessa är tyvärr oerhört dyra både i inköp och underhåll. För närvarande har föreningen 5 bussar, varav Nana har bekostat en. Vi skulle behöva en ytterligare buss för att täcka våra behov.

7 7 Okorase Kvinnokooperativet I september 1998 startades på initiativ av byns kvinnogrupp ett kooperativ för att bedriva jordbruk. Målsättningen var att öka samhörigheten mellan byns kvinnor, ge dem större självförtroende och öka deras försörjningsmöjligheter. Detta skall i sin tur bidra till bättre standard, kost och hygien, samt ökade möjligheter till skolgång för barnen. Grödor planteras i olika intervall och det brukar vara möjligt att få ut tre skördar per år. Kvinnorna odlar huvudsakligen kassava och ananas, som de sedan bereder och säljer. De köper också palmnötter och producerar palmolja som används till matlagning. I Kvinnokooperativet i Okorase deltar de flesta av byns kvinnor, av vilka tio utgör ledningsgruppen. Våra lokala koordinatorer är som tidigare Bruce och Christina, som administrerar både kooperativet och fadderbarnsverksamheten. Kvinnorna arbetar i jordbruket 2 dagar i veckan, de övriga dagarna med andra sysslor. Kvinnorna har själva deltagit i planeringen och genomförandet av projektet i samråd med A World of Friends. Kvinnokooperativet har också registrerats officiellt. Det innebär bl.a. att staten gett kvinnorna ett ekonomiskt bidrag till maskiner för produktion av gari (mjöl berett av kassava) och palmolja. Maskinerna har nu kunnat tas i bruk och körs för fullt. Under året har dock en del problem med maskinerna lett till stopp i produktionen. Fadderbarnsprogrammet A World of Friends driver ett fadderbarnsprojekt i Okorase. Endast de kvinnor som arbetar i kvinnokooperativet kan få stöd för ett av sina barn genom fadderbarnsprogrammet. Svenska faddrar betalar månatligen bidrag till deras skolgång, mat och kläder. Även i Okorase börjar nu en del av våra fadderbarn bli så stora att det är aktuellt med gymnasiestudier. Då gymnasieavgifterna är höga kan föreningen endast bidra ekonomiskt så långt fadderpengarna räcker. Detta innebär att barnens familjer måste täcka en del av kostnaderna. Det är inte enbart ekonomiska faktorer som avgör om gymnasiestudier kan bli aktuella. Inträdeskraven till utbildningarna är höga, vilket innebär att endast de mest motiverade och studiebegåvade barnen kan komma ifråga för vidare studier. Under året har ett antal av de äldsta barnen utgått ur fadderbarnsprogrammet, eftersom de fullföljt den obligatoriska utbildningen, och yngre barn har tagits in. Man kan säga att vi befinner oss i ett generationsskifte. Okorase Experimental School Sedan 1989 finns Experimental School i Okorase, byggd med hjälp av insamlade medel från elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby och SIDA-bidrag. Byns hövding och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp försökt öka kvaliteten på utbildningen genom mindre antal elever i klasserna och noggrant utvalda lärare. Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet. Då Experimental School endast sträcker sig till årskurs 6 har eleverna varit tvungna att fullfölja sin skolgång på högstadiet i Suhum. En olycklig omständighet, då denna skola liksom som andra statliga skolor inte lyckas upprätthålla undervisningskvaliteten. Under ett antal år har hövdingen och byinnevånarna i Okorase önskat utöka antalet klassrum i den befintliga skolan för att därigenom möjliggöra en högstadieutbildning i byn. Återigen med hjälp av bidrag från Söderviksskolan i Upplands Väsby har vi kunnat bygga tre nya klassrum under året. I september 2007 kunde vi därför starta årskurs 7 på högstadiet i Okorase.

8 8 Mankessim Fadderbarnsprogrammet I byn Mankessim, som ligger vid kusten, ca 7 mil väster om huvudstaden Accra, driver föreningen ett fadderbarnsprogram för ett tjugotal föräldralösa barn och barn till ensamstående mödrar. De föräldralösa barnen bor vanligen hos någon släkting eller bybo som förbarmat sig över dem. Fadderbarnen får sina skolavgifter betalda och dessutom mat, skoluniformer, böcker, ryggsäckar och skor. Koordinatorer för projektet är Mankessims hövding och hans fru. Det har visat sig att de barn som bor inhysta hos släktingar eller bybor inte alltid behandlas på ett bra sätt, varför vi valt att under 2006 flytta två flickor till barnhemmet i Biadan. En av flickorna går nu i vår egen skola och vi har gett henne extraundervisning i vissa ämnen för att hon skall komma ifatt sina jämnåriga. Den äldre flickan går som praktikant hos en hårfrisörska och skall förhoppningsvis kunna försörja sig på detta yrke så småningom. Indien A World of Friends, India Vårt arbete i Indien är koncentrerat till byar runt staden Kancheepuram i delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Vårt kontor ligger i byn Orikkai utanför Kancheepuram, ca 10 mil sydväst om Chennai (f.d. Madras). Målgruppen är huvudsakligen invånarna i lågkastiga eller kastlösa byar i Kancheepurams omgivning. Vår koordinator i Indien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, eller Emma som vi kallar henne, arbetar som lärare i kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. Ytterligare sju lärare arbetar i kvällsskolorna och en lärare i kvinnogruppens sömmerskeskola. Kvinnoprojekten Banker Sedan 1995 bedrivs kvinnoprojekt i fyra byar i syfte att: erbjuda ett forum där kvinnor får möjlighet att träffas för diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemenskap. möjliggöra ett visst ekonomiskt oberoende genom grundandet av kvinnobanker, ge ett alternativ till lokala money lenders, som kräver ockerräntor av låntagarna. Bankverksamheten innebär att kvinnorna träffas en gång i veckan, varvid en liten summa pengar sätts in på den gemensamma banken. Det kapital som förvaltas av banken är tillgängligt för lån. Kvinnorna i gruppen beslutar gemensamt om lån, räntor och andra lånevillkor. Pengarna som lånas skall användas för barnens utbildning, till investeringar för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter etc. Bankernas kapital ökar kontinuerligt genom att kvinnorna betalar ränta på lånen. Bankverksamheten har blivit ett mycket framgångsrikt projekt som stärkt kvinnornas självkänsla på ett påtagligt sätt. Dessa kvinnobanker arbetar i liten skala enligt samma principer som Grameen Bank i Bangladesh, grundad av 2006 års pristagare av Nobels fredspris, Mohammad Yunus! Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar: Emergency bank, där den övre gränsen för lån är rupies (ca 200 SEK) som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.

9 9 Business bank, den s.k. Kobanken, där rupies (ca SEK) är maximibelopp. Syftet med business bank är att möjliggöra kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc. A World of Friends har genom donationer från medlemmar i Sverige kunnat bidra med kapital till bankerna så att fler kvinnor skall få möjlighet att låna pengar till inköp av en ko el dyl. De ökade resurserna och gör det också möjligt för kvinnorna att utvidga sin verksamhet till andra områden. Sömmerskeskola 2006 startades en sömmerskeskola där till en början 20 av kvinnogruppens medlemmar i Orikkai fick utbildning. Framför allt lärde de sig att sy sariblusar och underkjolar. De fick bl.a. i uppdrag att sy ett 80-tal blusar till de pensionärer som vi understöder. Dessa 20 kvinnor har under våren 2007 fått sina certifikat i sömnad. Ett antal konfektionsföretag, både utländska och inhemska har på senare år etablerat sig i området. Då den ekonomiska tillväxten är mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av arbetskraft. Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga har fått anställning i konfektionsindustrin. Företagens bussar hämtar upp kvinnorna i byn tidigt på morgonen och då arbetsdagen är slut skjutsas de hem till byn. Arbetsdagarna är långa, timmar, men lönen är förhållandevis god. I våra ögon skulle inkomsten betraktas som alltför låg, men jämfört med den lönesituation som råder för kvinnor ur denna samhällsgrupp, är konfektionsföretagens löner avsevärt mycket högre än kvinnorna varit vana vid. Dessa kvinnor kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna, med långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebär de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer som vi från början inte kunnat förutse. En ny grupp om 15 kvinnor har nu påbörjat sin sömmerskeutbildning. Hitintills har vi enbart använt trampmaskiner, men det är önskvärt att kunna erbjuda utbildning på elektriska maskiner, då detta är vad fabrikerna använder. Därför behöver vi investera i ett par elektriska maskiner. Kvällsskolorna i Orikkai och Illupapattu Det finns sedan flera år fyra kvällsskolor i Orikkai. Antalet elever är sammanlagt ca 250. Skolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 5 dagar i veckan och alla kvinnor som är medlemmar i kvinnogruppen skall även skicka sina barn till kvällsskolorna. Sommaren 2007 ordnade Raghu en introduktion i datakunskap för 25 elever. I juni 2006 startades en kvällsskola i Illupapattu, som för närvarande har ca 120 barn. Undervisningen sker tillsvidare under bar himmel, då skolhus saknas. Föreningen har under 2007 beviljat medel för att bygga ett enkelt skolhus i Illupapattu, men Raghu väntar ännu på klartecken från revisorn innan bygget kan påbörjas. Fadderbarnsprogrammen För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner samt tvål, tandborste och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år samt medicin vid behov.

10 10 Föreningen har förbundit sig att betala fadderavgifter tills barnen avslutat sin 12-åriga skolgång, alternativt slutat skolan för gott. Alla ungdomar klarar nämligen inte av att slutföra hela den 12-åriga skolgången. När grundutbildningen är genomförd är därför föreningens och de svenska faddrarnas ekonomiska ansvar avslutat. Förhoppningen är dock att det ska bli möjligt för föreningen att tillsammans med faddrarna fortsätta att stötta de ungdomar som vill fortsätta med en yrkesutbildning. I de fall där faddrarna så önskar kan de välja att betala för vidare studier. De äldsta barnen har påbörjat högre studier eller yrkesutbildning. Somliga är redan yrkesverksamma, både pojkar och flickor. De arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra utbildar sig till lärare, kemister, ekonomer mm. Några av flickorna har gift sig. I och med detta utgår de ur fadderbarnsprogrammet. Den tragiska olyckan, då 17 av byns kvinnor miste livet i en kollision mellan ett tåg och den rickshaw de färdades i har tyvärr fått konsekvenser för en del av våra fadderbarn. Några av flickorna har fått ta på sig ansvaret för familjen och sina mindre syskon, och kan för närvarande inte fullfölja sina studier. Två små flickor som förlorade sin mamma har tagits in i föreningens fadderbarnsprogram. Glädjande är emellertid att vi i några fall lyckats bryta trenden där man av tradition inte satsar på yrkesutbildning för flickor. Vi har nu flickor som går sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och studerar på universitet. Ett problem i Indien är den ökande inflationen som gör att föreningens kostnader för fadderprogrammet har ökat betydligt. Styrelsen beslöt därför under 2007 att öka fadderavgiften för Indienbarnen till 175 SEK/månad. Social stödverksamhet Åldringar Under det gångna året har vi fortsatt med den sociala stödverksamheten för ett åttiotal åldringar, framför allt kvinnor, i Orikkai, som vi påbörjade år Eftersom man inte har något pensionssystem för alla medborgare är det familj och släktingar som skall ansvara för de gamlas uppehälle. Detta fungerar inte alltid och ett stort antal äldre saknar därför helt ekonomiska tillgångar. A World of Friends bidrar med 5 kg ris varje månad till dessa åldringar. Inför den stora högtiden Pongal i januari utdelas lite extra kryddor och andra ingredienser som används i de traditionella rätterna. Med hjälp av en penninggåva från en svensk pensionärsförening syddes sariblusar till våra kvinnliga pensionärer av den första gruppen sömmerskeelever. Irulas Indiska staten har byggt bostäder i byn Orikkai för ett 30-tal Irulas-familjer. Irulas är beteckningen på ett kast med mycket låg status i kastsystemets hierarki. Familjerna har ofta många barn men föräldrarnas motivation för skolgång för barnen är låg. Eftersom vi tycker det är viktigt att få med även dessa barn i våra skolor har vi på olika sätt försökt etablera en relation till dessa familjer. Bl.a. skänker A World of Friends 10 kg ris per månad till varje familj; ett viktigt bidrag till familjens ekonomi. Dessutom försöker vi samla kvinnorna till sammankomster där vi diskuterar familjeangelägenheter, så som barnuppfostran, männens alkoholvanor etc. Till vår glädje har strategin varit lyckosam och ett antal av Irulas-barnen har börjat i våra kvällsskolor under året.

11 Kirgizistan 11 Kirgizistan är beläget i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst. Större delen av landets yta täcks av höga berg, utom en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Huvudstaden heter Bisjkek. Landet är en demokratisk republik med drygt 5 miljoner invånare. Språket är kirgiziska och ryska. Föreningen har under 2007 påbörjat en fadderbarnsverksamhet i Kirgizistan, på initiativ av en av föreningens medlemmar, Barbro Zimmerling Svan. Hon har arbetat i landet sedan ett par år tillbaka på uppdrag av SIDA och har goda kontakter där. Fattigdomen i landet är mycket stor och många av barnen kan inte gå i skolan av ekonomiska skäl. Barbro ansvarar för det nya programmet tillsammans med en lokal koordinator, Vera. För närvarande har vi 11 barn som är i stort behov av hjälp och behöver faddrar till dessa. Programmet innebär framför allt att barnen får ekonomisk hjälp till skolgång. För en beskrivning av Kirgizistan och förhållandena i landet, se Bilaga 1. Våra medarbetare i Ghana och Indien framför sina hälsningar och tack till alla i föreningen som stödjer och tänker på dem. Styrelsen för A World of Friends, Sweden vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och bidragsgivare för ert stöd under år 2007 till barnen och kvinnorna i Afrika och Indien. Britt-Louise Theglander Monica Tillberg Bo Tillberg Kristina Frank Ann-Sofi Ivarsson Mona Serenius

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Bild:Magnus Bard Boel Holst 4-17 november 2007 1, Radikal lag för traditionella

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44) Årsredovisning 2013 1 (44) 2 (44) Innehåll Sid. Resultatredovisning 4 1. Verksamhet 4 1.1. Myndighetens bedömning av verksamheten - problemanalys 4 1.2 Antal adopterade m.m. 9 1.3 Beviljade, återkallade

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer