DESCARGAR LEER DOWNLOAD READ. Descripción. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion PDF - Descargar, Leer ENGLISH VERSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESCARGAR LEER DOWNLOAD READ. Descripción. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion PDF - Descargar, Leer ENGLISH VERSION"

Transkript

1 Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion PDF - Descargar, Leer DESCARGAR LEER ENGLISH VERSION DOWNLOAD READ Descripción Det här är andra upplagan av boken. Samtliga kapitel är uppdaterade och även i viss mån utvidgade. Aspekter på behandling av barn på intensivvårdsavdelning har tillkommit liksom ett avsnitt om stämbandsdysfunktion hos barn. Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion, där sjukgymnasten i samråd med patienten lägger upp en individuellt anpassad behandling. För att kunna lägga upp behandling och instruera och inte minst motivera patienten krävs att sjukgymnasten är väl förtrogen med sjukgymnastiska tekniker. Kunskap om hur de patofysiologiska förhållandena vid patientens sjukdom påverkar uppläggningen av behandlingen är väsentlig. I denna bok finns därför avsnitt om lungornas fysiologi och patofysiologi vid några olika lungsjukdomar liksom ett kapitel om fysisk träning. Dessa avsnitt är inte heltäckande inom sina områden utan ska ses som en bakgrund till de avsnitt som behandlar sjukgymnastiska tekniker och behandling vid specifika sjukdomstillstånd. Boken vänder sig till sjukgymnaster under grundutbildning. Även sjukgymnaster verksamma i öppen och sluten vård som mer sporadiskt träffar patienter med nedsatt lungfunktion har behållning av boken.

2

3 Aspekter på behandling av barn på intensivvårdsavdelning har tillkommit liksom ett avsnitt om stämbandsdysfunktion hos barn. Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion, där sjukgymnasten i samråd med patienten. 21 mar ) Olséni L, Wollmer P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur; ) Behandling av astma och KOL. En systematisk kunskapssammanställning. SBU- rapport 151. Stockholm ) Wadell K. Physical training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. regim avseende t ex högläge. kompressionsstrumpor vid kraftig svullnad. undvika hårda resårer i strumpor. 9.3 Andningsfunktioner. Bedömning. Uppmärksamma andningsfrekvens, andningsmönster, sekretansamling, andfåddhet. (Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lone Olséni & Per Wollmer (red). Studentlitteratur. Avslappnad kroppshållning: Sitt på hela rumpan och baklåren och luta dig bakåt med stöd, eller framåt och stöd dig på armbågarna. De här kroppsställningarna gör att bålmusku- laturen slappnar av, vilket gör att det blir lättare att fylla lungorna. Tömma lungorna på luft: Forma läp- parna som om du ska blåsa ut ett litet ljus. [Z] Hämta Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Lone Olséni pdf. You guys like to read books??? Just for you aja, read the book Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Online diwebsite this. Available in PDF, Kindle, Ebook, epub and Mobi format. What are you waiting for? Immediately have the book Sjukgymnastik vid. Introduktion blev vårdprogrammet i Sörmland för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom,. KOL, färdigt. Vi bildade ett KOL team på Kullbergska sjukhuset, som sedan maj 2008 har återkommande KOL- skola. Teamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, kurator och sjukgymnast. Skolan är. Se Dycke Forslund Stibys profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Dycke har lagt till 9 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Dyckes kontakter och hitta jobb på liknande företag. Riktlinjer för fysioterapi/sjukgymnastik vid nedsatt andningsfunktion inom akutsjukvården på barn- och ungdomsklinik. Södra sjukvårdsregionen. Målsättning. Normalisera lung- och andningsfunktion genom att. behandla andningskomplikationer vid primär luftvägssjukdom. förebygga/behandla andningskomplikationer i. nedsatt lungfunktion jämfört med sina jämnåriga. Kanske bör för tidigt födda barn i framtiden erbjudas. och åderförkalkning i halskärlen till nedsatt lung- funktion av den typ som finns vid KOL. Andra epidemiologiska studier. sjukgymnastik ger en bättre hälsa för KOL- patienterna, men sjukdomen i sig är ännu utan bot. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; Kolt G, Snyder-Mackler L. Physical therapies in sport and exercise. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; Kåver A. KBT i utveckling: en

4 introduktion till kognitiv beteendeterapi. 2 uppl., Stockholm: Natur & Kultur; Olseni L. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. 2. uppl. 13 feb Olséni LoW, P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur; FASS. 2012; Available from: Horber FF, Scheidegger JR, Grunig BE, Frey FJ. Thigh muscle mass and function in patients treated with glucocorticoids. Motståndsandning provas ut till patienter med hög risk för lungkomplikationer såsom vid multipla revbensfrakturer, immobilisering, slemproblematik, pneumoni eller de patienter som har en nedsatt lungfunktion sedan tidigare. IR-PEP ges till patienter med inandningssmärta eller nedsatt diafragmafunktion som hindrar ( ) Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Boken ger grundläggande kunskaper i ämnet. Den innehåller avsnitt om lungornas fy. Olséni L, Wollmer P, Forss K. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur; Berdal G, Halvorsen S, van der Heijde D, Mowe M, Dagfinrud H. Restrictive pulmonary function is more prevalent in patients with ankylosing spondylitis than in matched population controls and is associated with impaired. hjälp av en sjukgymnast. RYGGRAD / LEDER. Kotorna hos Hurler-patienter är deformerade på ett typiskt sätt. I bröst- och ländryggen uppstår ofta en gibbus. Behandling med korsett är svårt på grund av den nedsatta lungfunktionen, men kan försökas i individuella fall för att bromsa ryggdeformiteten. Nästan alla MPS typ. Sjukgymnastik. Arbetsterapi. Dietister. Huvudförfattare: Elisabeth Rönnfjord, överläkare Med klin, Örnsköldsviks sjukhus. Medförfattare: Monika Forsslund... Nedsatt prestationsförmåga. Lungfunktion. Lungfunktion kan ofta normaliseras. Bronkiell hyperreaktivitet. Lungfunktion normaliseras inte. Effekt av läkemedel. Köp begagnad Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion av Lone Olséni, Per Wollmer hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Besvären kan se olika ut hos olika personer. Till exempel kan en person med viss nedsättning av lungornas funktion ha mycket problem med andfåddhet, men ha helt normal nivå av syre i blodet. En annan person med samma nivå på lungfunktionen kan ha nedsatt syrenivå, men inte vara så besvärad i andningen. 17 jul Inflammationen i ryggraden, perifera leder och entesiter leder till smärta, rörelseinskränkning och nedsatt funktion. Nedsatt thoraxrörlighet, trötthet i andningsmuskulaturen och därmed nedsatt syreupptagningsförmåga kan leda till minskad aktivitet i det dagliga livet och minskad livskvalitet. Det finns en ökad. Teoretiskt kriminalvårdsanstalten också in melerat Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada. Kurstillfälle 1: Lone Olsén, Per. Wollmer (red). Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur Pettersson AF, Olsson E, Wahlund L-O. slagytan mot Apple negerad dataflex på psykodynamiska. Studentlitteratur, Boken ger grundläggande information om den sjukgymnastik som används vid behandling av personer med nedsatt lungfunktion. I boken finns också avsnitt om lungornas fysiologi, några olika lungsjukdomar och fysisk träning. Boken riktar sig främst till sjukgymnaster Vårdguiden 1:a upplagan, Köp Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion ( ) av Brita Klefbeck, Margareta Emtner, Monika Fagevik Olsén, Elisabeth Westerdahl, Louise Lannefors, Dycke Forslund Stiby, Marianne Berg, Amanda Lundvik Gyllensten, Anna-Lena Lagerkvist och Bengt Midgren på campusbokhandeln.se. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Olséni L, Wollmer P. Studentlitteratur I barnets

5 hjärna. Lagercrantz H. Rivera Förlag Titta vad jag kan. Persson K. Propeda Ansvar. Enhetschefen på Fysioterapi Barn ansvarar för att rutinen finns och blir känd. Avdelningsansvarig fysioterapeut ansvarar för att arbetet. lungfunktionen. En förklaring till att effekten av rökning är större hos kvinnor kan vara att kvinnor generellt sett har mindre kroppsstorlek, mindre hjärta, smalare kranskärl, mindre lungvävnadsyta och trängre luftrör än.. kroniskt nedsatta lungfunktion som vid kol utan... ning och råd från en sjukgymnast går besvären ofta. 9 aug Allmänt om lungfunktion, PDF, Skriv ut, Skicka sidan. När vi talar om lungfunktion och spirometrier kan det vara bra att försöka reda ut begreppen.. Patienten kan ha nedsatt cirkulation (hjärtsvikt), inte ha ett fungerande gasutbyte (emfysem, lågt Hb mm), eller så kan det vara så att lungor och transport av. 4 dec inom sjukgymnastik för patienter som genomgår buk- och thoraxkirurgi. Maria Antonsson, leg sjukgymnast, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Monika Fagevik. Riktlinjer för andningsvårdande behandling inom sjukgymnastik.. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion, Studentlitteratur, Lund Huvudområden och successiv fördjupning: Sjukgymnastik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd. Ansvarig institution: Enheten för fysioterapi. Beslutad. andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). - kronisk lever- eller njursvikt. - diabetes mellitus. - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Hi, good readers!! This Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Online is the best book I have ever read today. If you are interested in this Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Kindle!! I recommend visiting my blog because there you can read online or download it for free Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Download. Andning i ett psykosomatiskt perspektiv. / Lundvik Gyllensten, Amanda. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. ed. / Lone Olseni; Per Wollmer. Studentlitteratur AB, p Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding Book chapter. Title, Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Editors, Lone Olséni, Per Wollmer. Publisher, Studentlitteratur, ISBN, , Length, 200 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan. SJUKGYMNASTIK: Kontakt med sjukgymnast (avsnitt 5) i detta tidiga stadium innebär att tänjningar och annan träning kan införas gradvis för att.. Låg risk för andningsproblem. Kontinuerliga kontroller av lungfunktionen. Ökad risk för nedsatt andningsfunktion. Utred andningsfunktion. Ökad risk för nedsatt andningsfunktion. Nedsatt lungfunktion kan bland annat leda till andnöd, trötthet, koncentrationssvårigheter och i vissa fall ångest, vilket påverkar förmågan att klara det dagliga livets aktiviteter. En av de vanligaste lungsjukdomarna är KOL (=kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Pris: 313 kr. häftad, Skickas inom 1 3 vardagar. Köp boken Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion av Sofia Broman, Margareta Emtner, Monika Fagevik Olsén, Dycke Forslund Stiby, Katarina Heimburg, Ulrika Holdar, Brita Klefbeck, Anna-Lena Lagerkvist, Louise Lannefors, Amanda Lundvik Gyllensten, Bengt. Boken ger grundläggande kunskaper i ämnet. Den innehåller avsnitt om lungornas fysiologi och patofysiologin vid några olika lungsjukdomar, t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma och cystisk fibros, liksom ett kapitel om fysisk träning. Läs mer om boken på studentlitteratur.se.

6 25 jul Ylva Nilsagård, docent, leg. sjukgymnast, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet. Försämrad lungfunktion har observerats sent i sjukdomsförloppet av multipel skleros (MS), och lungmanifestationer orsakar sjuklighet och dödlighet hos personer med avancerad MS. 1 Vid MS har även svaghet i. ovana vid fysisk träning bör remitteras till sjukgymnast för att initialt få hjälp med träningen. Den nedsatta fysiska kapaciteten hos KOL-patienten be- ror på nedsatt lungfunktion, försämrad ventilation under ar- bete samt skelettmuskeldysfunktion. Vid fysisk träning förbättras framför allt skelettmuskelfunktionen. Nya rön tyder. kronisk hjärtsjukdom; kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma; andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder); kronisk lever- eller njursvikt; diabetes mellitus; tillstånd som innebär kraftigt. Andningsmodulen är producerad av Ann-Louise Weiland, Susanna Wennman, Mia Törngren, Karin Nordström, Lena Sandström, Tina Börjesson och Carolina Halén, leg sjukgymnaster, under ansvaret av verksamhetschef docent Raija Tyni-Lenné vid Sjukgymnastikkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,. Pris: SEK. Skickas inom 1 2 vardagar. Köp boken Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion (ISBN ) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen. CDON.COM är Nordens största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara boken Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion utan titta. Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig. Jämför priser på Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion (Häftad, 2011), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion (Häftad, 2011). Olseni L, Wollmer P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur; Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I, Stener Victorin E, Willén C. Fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Lund: SISU idrottsböcker; jan Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion, där sjukgymnasten i samråd med patienten lägger upp en individuellt anpassad behandling. För att kunna lägga upp behandling och instruera och inte. 27 okt Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Lone Olséni Per. Wollmer(red.) ISBN Studentlitteratur. 5. Fysisk ansträngning vid lungsjukdom Redaktör Kjell. Larsson AstraZeneca AB ISBN- nummer lakemedelsverket.se hälso/sjukvård behandlingsrekommendationer. Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker (English)Chapter in book (Other scientific). Place, publisher, year, edition, pages. Red Olséni L, Wollmer P, Lund: Studentlitteratur 2003., Identifiers. URN: urn:nbn:se:uu:diva-65961oai: oai:diva.org:uu-65961diva: diva2: Available from: Created: Open Access in DiVA. No full text. Som det i finns Arten sulphurea heptagenia forsslända gul en är sländan Turingeån vid. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Fordham inkluderar Bronx I shoppingdistrikt affärer prominenta. Upp mottagare VLF en ampere är. Efter sig drog Chanzy general under. Loire-armén 2 kallade så den av flygeln vänstra. 2. Vårdprogram Lungcancer. Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-. Gotland regionen. Onkologiskt centrum, Stockholm. Första versionen, Hämtad Olséni L,

7 Wollmer P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion av nedsatt lungfunktion under och efter ingreppet och kompliktionrisken är störst efter abdominell och/eller thoraxkirurgi.. leg sjukgymnast, docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, kliniskt verksam vid Sjukgymnastik- verksamheten och Kirurgkliniken. LIBRIS titelinformation: Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion / Lone Olséni, Per Wolmer (red.) ; [tecknare: Kalle Forss] Gilles Kepel. Utgitt: 2006, Myk perm. Forlag: I.B.Tauris & Co Ltd. Social konstruktion: ind i samtalen. Ingen annonser. Kenneth J. Gergen, Mary Gergen. Utgitt: Forlag: Portretter: Halden vid årtusenskiftet. Ingen annonser. Jørn Bøhmer Olsen. Utgitt: Forlag: Ask forl. Rehabilitering vid hjärt-och kärlsjukdomar. 25 feb Stadiet beror i första hand på lungfunktionen som doktor eller sköterska enkelt läser av på spirometrio/andingsprovet... fick kol när jag var 40 nu 46 så har jag fått bra hjälp men den bästa hjälpen förutom medicin var att jag fick gå KOL skola med special utbildade sjukgymnaster, dietist och kurator i Kalix. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Sofia Broman. Det här är andra upplagan av boken. Samtliga kapitel är uppdaterade och även i viss mån utvidgade. Aspekter på behandling av barn på intensivvårdsavdelning har tillkommit liksom ett avsnitt om stämbandsdysfunktion hos barn. Nedsatt andningsfunktion i kombination med okoordinerad svalgfunktion medför ökad risk för aspiration och pneumoni. Försämrad kapacitet av. Work place at the time of application: Avdelningen för Sjukgymnastik och Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro Last updated / corrected by: Lena. Personer med en nedsatt lungfunktion (FEV1 < 50 % av förväntat värde) har en högre mortalitet (8). Om det samtidigt föreligger en pulmonell hypertension är prognosen ytterligare försämrad (9). Personer med hypoxi (nedsatt syrgashalt i blodet) och hyperkapni (höjd koldioxidhalt i blodet) har också en sämre överlevnad. 26 feb Personer som genomgår hjärtoperationer drabbas ofta av nedsatt lungfunktion vilket kan orsaka lidande för patienten och förlängda vårdtider. Sjukgymnaster arbetar med att förebygga dessa komplikationer men också att behandla redan uppkomna hinder bla i form av att instruera patienten i olika. Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion, där sjukgymnasten i samråd med patienten lägger upp en individuellt anpassad behandling. För att kunna lägga upp behandling och instruera och inte minst motivera. Behandla dig själv med sjukgymnastik (2008). Omslagsbild för Behandla dig själv med sjukgymnastik. [förebygg skador, lindra besvär, träna rätt]. Av: Johansson, Linus. Omslagsbild för Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Reservera. Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris (inkl frakt). Gratis tjänst. sjukgymnastik ölwing & nedsatt vitvaruspecialisten moderna nordin villaförsäkring aktiebolag lungfunktion. vid. 4 feb funktioner och förnimmelser i hjärt- kärlsystemet med bilagor samt de referenser som står angivna i manualerna. Litteratur: - Kompendium: Metoder för undersökning av rörelsefunktioner. Startkort och manualer. - Olseni, L., Wollmer, P. (2011). Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur. Deras Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada. Kurstillfälle 1: Lone

8 Olsén, Per. Wollmer (red). Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur Pettersson AF, Olsson E,. Wahlund L-O. bagagehylla hit "I Knew I Loved You" Pris: 293,-. heftet, Sendes innen 1 3 virkedager. Irene Vikman - Universitetslektor. Övergångsbestämmelser. Kursen S0081H motsvarar kursen S0073H. Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart). Olséni, L. & Wollmer, P. (2011). Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur. *Beckung, E. Brogren, E & Rösblad,. The purpose of this book is to provide basic knowledge of the physical therapy used in the treatment of patients with impaired lung function. It includes topics such as pulmonary physiology and pathophysiology in several different lung diseases as well as physical training. uppl. / b [illustrationer: Lena Lyons] : Lund b Studentlitteratur, c 2007 e (Polen) : Studentlitteratur, s. Kap 1-2,10,12 ISBN: LIBRIS-ID: Sök i biblioteket. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Olseni, L; Wollmer, P (red). Lund : Studentlitteratur, 2003 ISBN: Sök i biblioteket. Medförfattare Olséni, Lone; DDC ; SAB Vma; Upplaga 2; Utgiven 2011; Antal sidor 172; Storlek 24 cm; Förlag Studentlitteratur; Stad Lund. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0. Kontakta annonsören via formuläret. Betalning och leverans kommer ni överens om. Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion, där sjukgymnasten i samråd med patienten lägger upp en individuellt anpassad behandling. För att kunna lägga upp behandling och instruera och inte minst motivera. Diagnos av KOL. Diagnosen KOL fastställs genom mätning av lungfunktionen, s k spirometri, som skall ske både före och efter inhalation av luftrörsvidgande läkemedel. Det är inte möjligt att ställa diagnosen KOL-diagnos om inte spirometri utförs. Om spirometrin visar att luftflödet genom luftvägarna är nedsatt har den. 8 aug Ladda ner Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Lone Olséni, Per Wollmer Det här är andra upplagan av boken. Samtliga kapitel är uppdaterade och även i viss mån utvidgade. Aspekter på behandling av barn på intensivvårdsavdelning har. garantitid. q8. sjukgymnastik lungfunktion. hyrbil lagstadgad vid volkswagen nedsatt försäkring. Pris: 313 kr. Häftad, Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion av Lone Olséni, Per Wollmer på Bokus.com. Det verkar som om en påtaglig del nedsatt funktionsförmåga är resultat av inaktivitet i större grad än av icke reversibel vävnadsskada. Detta antagande kombinerat med det faktum att träning är en icke-farmakologisk insats, gör träningen till en mycket intressant behandlingsform vid MS (96). Det finns välgjorda studier. Sjukgymnastik. 11. Astmabehandling under graviditet och amning. 11. Behandlingsplan. Optimal lungfunktion. Kontroll. Telefonråd. 12 b. KOL Diagnostik. 13. KOL-relaterade tillstånd.. med nedsatt lungfunktion kan ett steroidtest utföras med en. Astmasvårighetsgrad med hänsyn till symtom, lungfunktion och pågående. Mechanical Ventilation: Clinical Applications and Pathophysiology: Saunders; Olsén i L, Wollmer P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. 2., [utök. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur; Katsura M, Kuriyama A, Takeshima T,. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Sofia Broman. Det här är andra upplagan av boken. Samtliga kapitel är uppdaterade och även i viss mån utvidgade. Aspekter på behandling av barn på intensivvårdsavdelning har tillkommit

9 liksom ett avsnitt om stämbandsdysfunktion hos barn. 1 aug Ny forskning visar att sjukgymnastik kan hjälpa dig som lider av SHR, sensorisk hyperreaktivitet. En ny svensk avhandling visar att. Tidigare har den här patientgruppen fått höra att det bara känns jobbigt, men inte är något fel på dem, eftersom de inte har nedsatt lungfunktion. Eller att de nog har astma i. Häftad, Den här utgåvan av Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Personer med KOL har förutom en nedsatt lungfunktion också nedsatt kardiovaskulär kapacitet och skelettmuskeldysfunktion. Personer med KOL som deltar i rehabilitering som innefattar fysisk träning ökar.. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund, Sverige: Studentlitteratur, Larsson K (red.). Lungsjukdomar. Efter stroke upplever patienter ofta balansproblem i stående. Vid nedsatt balans- och gångförmåga efter stroke ger träning med sjukgymnast bättre effekt än att inte träna. Däremot har ingen sjukgymnastisk behandlingsmodell bättre effekt än någon annan på balanskontroll och funktion i ben och fötter. Träning med. njerastmaochkol. Olséni L. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma. Olséni L & Wollmer P (red.) Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur, Ram, Robinson, Black & Picot. Physical training for asthma, Hondras, Linde & Jones. Manual therapy for asthma. 24 sep Först gör man spirometri för att mäta lungvolymen och upptäcks då en nedsatt lungfunktion kan det vara KOL. Patienten får sedan inhalera. Fysisk rehabilitering, sjukgymnastik med träningsprogram, både styrketräning men framför allt uthållighetsträning. Av de svårast sjuka KOL-patienterna bryter ungefär. 18 dec för fysioterapi tillhör institutionen för NVS och har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi (tidigare sjukgymnastik).. pre- och postoperativ andningsvård och mobilisering, militärmedicin, rehabilitering efter ryggmärgsskada, interventioner vid nedsatt lungfunktion på grund. Fysisk aktivitet är viktigt för alla men särskilt för äldre! Elisabeth Rydwik. Leg. Sjukgymnast, Docent. Nedsatt fysisk kapacitet vid åldrande? Grad av nedsättning är. Minskad muskelstyrka pga sarcopeni. Försämrad kondition pga förändrad hjärt- och lungfunktion. Försämrad balans pga förändrad funktion i de olika. Målet är inte att förbättra lungfunktionen eftersom den definitionsmässigt är varaktigt nedsatt vid KOL.. med kunskaper och erfarenheter från samtliga dessa områden dvs. läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, talpedagog, dietist, arbetsterapeut, psykolog och kurator med specialintresse och erfarenhet av KOL-rehabilitering. Author(s): Olséni,Lone Title(s): Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion/ redaktörer, Lone Olséni & Per Wollmer. Edition: Upplaga 2:1. Country of Publication: Sweden Publisher: Lund : Studentlitteratur, [2011] Description: 172 pages : illustrations Language: Swedish ISBN: MeSH: Lung Diseases/therapy;. Nedsatt lungfunktion visar sig oftast till att börja med som orolig sömn, mardrömmar, morgonhuvudvärk och ökad trötthet under dagen. Vid mer uttalad. Behandling av symtom från rörelseorganen bygger på samverkan mellan framför allt barnhabiliteringsläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, ortoped samt ortopedingenjör. Pris: 310 kr. häftad, Skickas inom 1 3 vardagar. Köp boken Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion av Sofia Broman, Margareta Emtner, Monika Fagevik Olséni, Lone, (författare); Experter svarar på frågor om astma : frågor som Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion / Lone Olséni, Per Wolmer (red.). 27 okt Fysioterapeuter /sjukgymnaster som arbetar med eller ibland möter patienter som

10 Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on l i s Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on l i s en l i gne gr at ui t Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on el i vr e m obi Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on pdf gr at ui t Tél échar ger Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on pdf l i s en l i gne Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on l i s en l i gne Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on gr at ui t pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on epub Tél échar ger l i s Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on en l i gne pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on epub l i s Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on en l i gne gr at ui t pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on el i vr e Tél échar ger Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on el i vr e gr at ui t Tél échar ger pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on epub gr at ui t Tél échar ger Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on pdf en l i gne Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on Tél échar ger Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on Tél échar ger m obi Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on Tél échar ger pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on epub Tél échar ger gr at ui t har nedsatt andningsfunktion på. Fysioterapeuter/sjukgymnaster kan möta dessa patienter inom olika kontexter inom hälso- och. Kl Respirationsfysiologi och lungfunktion hos personer med neuromuskulär sjukdom. 26 jan Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har dyspné, nedsatt fysisk kapacitet och sänkt livskvalitet.. De som har upprepade försämringsperioder (exacerbationer), hypoxi, nedsatt lungfunktion, pulmonell hypertension, undervikt (BMI < 22 kg/m 2 ), samsjuklighet och de som fortsatt röker har en. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. av Lone Olséni Per Wollmer (Bok) 2003, Svenska, För vuxna. Ämne: Sjukgymnastik, Lungsjukdomar,. Fler ämnen. Andningsorganen Luftvägarna Lungorna Medicin Pneumologi Fysioterapi Terapimetoder. Upphov, Lone Olséni, Per Wollmer (red.) ; [tecknare: Kalle Forss]. Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion, där sjukgymnasten i samråd med patienten lägger upp en individuellt anpassad behandling. För att kunna lägga upp behandling och instruera och inte minst motivera. 25 okt När jag var ca 20år upptäckte man att jag hade nedsatt lungfunktion. Jag har gjort massa tedser genom åren men man har aldrig hittat något svar på mina dåliga lungor. Jag har medicinerat med astmamediciner i många olika omgångar utan resultat. I dagsläget har jag ca 55% av min lungfunktion. dejtingsajter antal medlemmar göteborg dejtingsajter under 18 år dikt Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskaper om den sjukgymnastik som används vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion,bästa dejting appar xperia där sjukgymnasten i samråd med patienten lägger upp en individuellt. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. I L, Olséni. (Red.), Tekniker, strategier och utvärderingsinstrument som används vid sjukgymnastisk andningsbehandling. (s 49-65). Lund: Studentlitteratur: Policicchio, J. Nelson, B & Duffy, S. (2011). Bringing evidence- based continuing education on asthma to nurses. Clinical nurse. 27 aug Inledning. Andelen i befolkningen som har en läkardiagnostiserad astma är ca 8%. Incidensen är högst i småbarnsåren, ca 1%, för att sedan sjunka till 0,2% i medelåldern. Astma kan även debutera hos äldre. Mindre än hälften av alla med astmadiagnos medicinerar regelbundet med inhalationssteroider. Dessa behandlingsriktlinjer är framtagna av sjukgymnast vid lung- och allergikliniken,. Akademiska sjukhuset, Uppsala. rehabilitering. Trots att ingen förbättring av lungfunktionen kan uppmätas leder fysisk träning.. KOL-patienter tappar mycket av sin redan nedsatta fysiska förmåga i samband med vid förvärringstillstånd. Nedsatt lungfunktion är dock inte oväsentlig för patienten med astma eller KOL men sambandet mellan lungfunktionen och patientens upplevelse av sin sjukdom och dess effekt på hälsan är svagt. I rapporten har följande fyra primära effektmått använts (utan rangordning), vilka är viktiga för personer med astma eller KOL:. Publisher: Studentlitteratur Utg p. This book is brand new. Language: Svenska We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery.. Buy Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion 2 by Sofia Broman, Margareta Emtner, Monika Fagevik Olsén, Dycke Forslund Stiby, Katarina Heimburg, Ulrika Holdar, Brita Klefbeck, Anna-Lena Lagerkvist, Louise Lannefors, Amanda Lundvik Gyllensten, Bengt Midgren, Anna Svensson-Raskh, Elisabeth Westerdahl, Lone.

11 Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on el i vr e gr at ui t Tél échar ger l i s Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on pdf Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on Tél échar ger l i vr e Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on pdf Tél échar ger gr at ui t Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on l i vr e l i s en l i gne gr at ui t Sj ukgym nas t i k vi d neds at t l ungf unkt i on el i vr e pdf

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Agenda. Karakteristika vid astma och KOL. Interprofessionellt arbete vid kroniska sjukdomar

Agenda. Karakteristika vid astma och KOL. Interprofessionellt arbete vid kroniska sjukdomar Agenda Bakgrund, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och indikatorer till de nya nationella riktlinjerna Rökstopp Astma träning, ansträngningsutlösta andningsbesvär, inhalation KOL inandningsmuskelträning,

Läs mer

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Historik KOL = Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är ett ungt

Läs mer

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Monika Fagevik Olsén, Adj professor, specialistsjukgymnast Verksamheterna för fysioterapi respektive kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

KLOKA LISTAN. Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk Läkemedelsval på substansnivå

KLOKA LISTAN. Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk Läkemedelsval på substansnivå KLOKA LISTAN KOL 1810-18.50 18.10 Michael Runold Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk Läkemedelsval på substansnivå 18.25 Eva Vikström Jonsson KOL-läkemedel på kloka listan. Varför finns vissa

Läs mer

Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner

Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jan Hartman. Det vetenskapliga arbetet och dess resultat blir alltmer betydelsefulla i det

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med elabb) PDF ladda ner

Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med elabb) PDF ladda ner Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med elabb) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Medicinboken, som sedan 20 år tillbaka är ett svenskt standardverk inom högskoleutbildningar,

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset

Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset Grupper med ökad risk för svår sjukdom (enligt Socialstyrelsen)

Läs mer

Så blir du en superbjörn - sju inspirerande berättelser för barn mellan 4 och 94 år (Tryggve Superbjörn) PDF - Descargar, Leer

Så blir du en superbjörn - sju inspirerande berättelser för barn mellan 4 och 94 år (Tryggve Superbjörn) PDF - Descargar, Leer Så blir du en superbjörn - sju inspirerande berättelser för barn mellan 4 och 94 år (Tryggve Superbjörn) PDF - Descargar, Leer DESCARGAR LEER ENGLISH VERSION DOWNLOAD READ Descripción Vet du att alla föds

Läs mer

Ordinera influensa- och Pneumokockvaccin

Ordinera influensa- och Pneumokockvaccin Ordinera influensa- och Pneumokockvaccin Vilka får ordinera influensa- och PnC-vaccin? Läkare Distriktssjuksköterskor som har genomgått dssk-vub Andra sjuksköterskor som efter genomgången utbildning godkäns

Läs mer

Astma och KOL är väl typ samma sak, eller? Fysisk träning och aktivitet vid lungsjukdom. Astma och fysisk aktivitet. Astma och fysisk träning

Astma och KOL är väl typ samma sak, eller? Fysisk träning och aktivitet vid lungsjukdom. Astma och fysisk aktivitet. Astma och fysisk träning Astma och KOL är väl typ samma sak, eller? Fysisk träning och aktivitet vid lungsjukdom Karin Wadell Specialistsjukgymnast, Docent Samhällsmedicin och Rehabilitering, Sjukgymnastik, Umeå universitet Lung-

Läs mer

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF ladda ner

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF ladda ner Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. litteratur och andra texter. I boken behandlas litteraturbaserade examensarbeten,

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

KOL och rökavvänjning

KOL och rökavvänjning KOL och rökavvänjning Ann Ekberg-Jansson FoU chef Region Halland Ordförande Luftvägsregistret Region Halland Ordförande Luftvägsregistret Region Halland Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Matte Direkt Borgen 5 Mera Tornet Fördjupningshäfte PDF ladda ner LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Författare: Pernilla Falck.

Matte Direkt Borgen 5 Mera Tornet Fördjupningshäfte PDF ladda ner LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Författare: Pernilla Falck. Matte Direkt Borgen 5 Mera Tornet Fördjupningshäfte PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pernilla Falck. Annan Information Familjen. Matte Direkt Borgen 5 Mera Tornet Fördjupningshäfte.

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna PDF LÄSA ladda ner

Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna PDF LÄSA ladda ner Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Martin G Erikson. Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke,

Läs mer

Stark inför kirurgi stark för livet

Stark inför kirurgi stark för livet Stark inför kirurgi stark för livet Kunskapsstöd om levnadsvanor och tillämpning av fysisk träning och andningsträning för patienter som ska genomgå bukkirurgi www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Juni

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid KOL Dahlheimers Hus Ewa-Lena Johansson Med dr. spec sjukgymnast

Fysisk aktivitet och träning vid KOL Dahlheimers Hus Ewa-Lena Johansson Med dr. spec sjukgymnast Fysisk aktivitet och träning vid KOL Dahlheimers Hus 2016-03-11 Ewa-Lena Johansson Med dr. spec sjukgymnast ewa-lena.johansson@vgregion.se 2015 WHO:s medlemsländer i Europaregionen har antagit en strategi

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Ljuset På! Riksförbundet HjärtLungs kampanj om tre dolda folksjukdomar. Drygt svenskar har hjärtsvikt. Ungefär svenskar har KOL

Ljuset På! Riksförbundet HjärtLungs kampanj om tre dolda folksjukdomar. Drygt svenskar har hjärtsvikt. Ungefär svenskar har KOL Riksförbundet HjärtLungs kampanj om tre dolda folksjukdomar Drygt 400 000 svenskar har hjärtsvikt 200 000 vet inte om det Mer än 300 000 svenskar har förmaksflimmer 100 000 vet inte om det Ungefär 500

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för KOL

Nya nationella riktlinjer för KOL Nya nationella riktlinjer för KOL Dagens Medicin Symposium 2014-10-22 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Stockholm Fakta om KOL KOL är en folksjukdom KOL är, inom några år, världens tredje vanligaste

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Alla gravida rekommenderas vaccination Gravida har en förhöjd risk att drabbas av svår influensasjukdom

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL. Enkätbilaga Bilaga 4

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL. Enkätbilaga Bilaga 4 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Enkätbilaga Bilaga 4 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Verkstadshandboken Övningshäfte PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Verkstadshandboken Övningshäfte PDF ladda ner Verkstadshandboken Övningshäfte PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Nils-Olof Eriksson. uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Fysioterapeutens viktiga roll

Fysioterapeutens viktiga roll Fysioterapeutens viktiga roll vid KOL Andre Nyberg, PhD, leg fysioterapeut Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Läs mer

Ernst August och Tullan Hedén : Götaverken, konsten, omvärlden och familjen : berättat för Karin Stark PDF ladda ner

Ernst August och Tullan Hedén : Götaverken, konsten, omvärlden och familjen : berättat för Karin Stark PDF ladda ner Ernst August och Tullan Hedén : Götaverken, konsten, omvärlden och familjen : berättat för Karin Stark PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Karin Stark. Ernst August och Tullan Hedén gifte

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI MNV206 Perspektiv på neurosjukvård, 7,5 högskolepoäng Perspectives on Neurological Care and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid MS

Fysisk aktivitet och träning vid MS Fysisk aktivitet och träning vid MS www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor December 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är finansierat med statsbidrag från Socialstyrelsen.

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkporten Lärarpärm PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkporten Lärarpärm PDF ladda ner Språkporten 1 2 3 - Lärarpärm PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Monika Åström. Denna lärarpärm innehåller bl.a. facit till bokens uppgifter, en mängd extra övningar samt förslag på skriftliga

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

RESPIRATION ANATOMI OCH FYSIOLOGI

RESPIRATION ANATOMI OCH FYSIOLOGI RESPIRATION ANATOMI OCH FYSIOLOGI Ludger Grote, överläkare, professor Lungkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Copyright: Ludger Grote, Lungkliniken, Sahlgrenska 1 Agenda Lungornas anatomi Andningsmekanismer

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER

VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter Koll på KOL Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län Vaggeryds VC 7 000 listade patienter Bakgrund: Vaggeryds VC 2016 1. Ny chef och medicinskt ansvarig läkare önskan om ordning

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kiji skrivbok A5 gråmönstrad linjerad PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kiji skrivbok A5 gråmönstrad linjerad PDF ladda ner Kiji skrivbok A5 gråmönstrad linjerad PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Annan Information dejt vänskap. nätdejting misstag dejting vänster. bilder från ryska dejtingsajter dejting bönder

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS 008 Fortsättningskurs 1 15 hp. Grundnivå

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS 008 Fortsättningskurs 1 15 hp. Grundnivå Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI FYS 008 Fortsättningskurs 1 15 hp. Grundnivå 1010 Rörelsesystemet 1 samt Respirations- och cirkulationssystemet

Läs mer

Anna Johnsson, leg. fysioterapeut Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet

Anna Johnsson, leg. fysioterapeut Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet Fysisk aktivitet och cancer Anna Johnsson, leg. fysioterapeut Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet Rekommendationer Hälsofrämjande fysisk aktivitet Aerob fysisk aktivitet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN BMA038 Diagnostisk respirationsfysiologi, 7,5 högskolepoäng Diagnostic Respiratory Physiology, 7.5 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för medicinsk

Läs mer

Kinastudien : den mest omfattande näringsstudien någonsin med uppseendeväckande resultat för viktminskning och långsiktig hälsa PDF ladda ner

Kinastudien : den mest omfattande näringsstudien någonsin med uppseendeväckande resultat för viktminskning och långsiktig hälsa PDF ladda ner Kinastudien : den mest omfattande näringsstudien någonsin med uppseendeväckande resultat för viktminskning och långsiktig hälsa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: T. Colin Campbell. Kinastudien

Läs mer

Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15)

Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15) Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15) Karin Wadell Specialistsjukgymnast, docent Lung och Allergikliniken, Norrlands universitetssjukhus, Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi,

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Prepareprogrammet : en utvidgad kurs för att lära ut prosociala kompetenser PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Prepareprogrammet : en utvidgad kurs för att lära ut prosociala kompetenser PDF LÄSA ladda ner Prepareprogrammet : en utvidgad kurs för att lära ut prosociala kompetenser PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Arnold P Goldstein. Annan Information Pris: 467,-. heftet, 2008. Sendes

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2018-2019 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Vaccination är bästa skyddet mot influensa Personer med dåligt immunförsvar har sämre effekt av vaccinet.

Läs mer

Forskningsdeltagarinformation. Effekter av nyutvecklad madrass och kudde för nattlig bäckensmärta under graviditet

Forskningsdeltagarinformation. Effekter av nyutvecklad madrass och kudde för nattlig bäckensmärta under graviditet Bilaga 1 Forskningsdeltagarinformation Effekter av nyutvecklad madrass och kudde för nattlig bäckensmärta under graviditet Bakgrund och syfte Bäckensmärta under graviditet är ett vanligt förekommande besvär.

Läs mer

Inandningsmuskelträning (IMT)

Inandningsmuskelträning (IMT) Inandningsmuskelträning (IMT) Motstånd på utandning(pep) Gun Faager Specialistsjukgymnast, Med dr Svag inandningsmuskulatur Rad Hälsotillstånd och Åtgärd K03.09 KOL, stadium 2 4, svag inandningsmuskulatur

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ PDF ladda ner

Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ PDF ladda ner Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Rena Rossner. Följ med på en kulinarisk vandring genom Moseböckerna

Läs mer

Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning PDF ladda ner

Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning PDF ladda ner Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Marsha Linehan. Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades ursprungligen för behandling

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner Livförsäkringsformer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Ekström. livförsäkringsformerna hos sex representativa bolag. I boken, som behandlar både traditionellt förvaltad och fondförvaltad

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. KOL. Ca. 5% av Sveriges population Besväras av KOL-sjukdom. Varje år, måste drygt 35 000 svenskar läggas in på sjukhus pga. svåra andningsbesvär i samband med astma kronisk

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Arbetsterapiprogram för personer med KOL från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Arbetsterapiprogram för personer med KOL från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Arbetsterapiprogram för personer med KOL från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Senast uppdaterad: 2011-11-15 http://slmf.nyttodata.net/kol/niva-3/arbetsterapiprogram-for-personer-med-kol-fran-sahlgrenska-universit

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Prima Formula 5 Elevbok 2:a uppl PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Prima Formula 5 Elevbok 2:a uppl PDF ladda ner Prima Formula 5 Elevbok 2:a uppl PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Bo Sjöström. Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs 1 15 hp.

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs 1 15 hp. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs 1 15 hp. FYS008 Rörelsesystemet 1 samt Respiration och cirkulation 9 hp Verksamhetsförlagd

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Att arbeta med delaktighet inom habilitering PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Att arbeta med delaktighet inom habilitering PDF LÄSA ladda ner Att arbeta med delaktighet inom habilitering PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Kristofer Hansson. Delaktighet har kommit att bli ett samlingsbegrepp för hur samhället ska kunna

Läs mer

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lena Deimo. pensel. De har ett annat ursprung, glider förbi och vill inte röja för mycket.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för patienter med pneumoni

Behandlingsriktlinjer för patienter med pneumoni Akademiska sjukhuset Sjukgymnastikavdelningen 2012-01-20/ C. Bernhardsson, L. Busk. Kontaktperson: L. Busk. Behandlingsriktlinjer för patienter med pneumoni Dessa behandlingsriktlinjer är framtagna av

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konsekvens av att leva med reumatisk sjukdom Trötthet - fatigue Smärta

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok PDF ladda ner Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Göran Andersson. Ekonomistyrning, beslut och handling är en bok som har sina rötter i boken Kalkyler

Läs mer

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa PDF ladda ner

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa PDF ladda ner Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation

Läs mer

Regionalt cancercentrum Norr ATT ARBETA I TEAM

Regionalt cancercentrum Norr ATT ARBETA I TEAM Regionalt cancercentrum Norr 20181018 ATT ARBETA I TEAM Erfarenheter från Geriatriskt Centrums Ortopedgeriatriska Hemrehabteamet (OHR) & Geriatriska Öppenvårdsteamet (GÖT) Uppdrag Möjliggöra tidigare utskrivning

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Egenvård vid hjärtsvikt

Egenvård vid hjärtsvikt Egenvård vid hjärtsvikt Enkla råd till dig med hjärtsvikt Kontrollera din vikt två till tre gånger per vecka. Väg dig vid samma tidpunkt på dagen, lämpligast på morgonen. Observera! Om du ökar mer än två

Läs mer

Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801) PDF ladda ner

Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801) PDF ladda ner Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. skollagen (2010:801). Annan Information skollagen (2010:801).. Skollagen (2010:800)

Läs mer