Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6"

Transkript

1 Att leva med KOL

2

3 Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning och patientstöd 8 Arbete och vardag 8 Läkemedel Så behandlas KOL Kol och andra sjukdomar Hälsoråd till den som har KOL Matknep för KOL-patienter Mer information 0 4

4 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra stora folksjukdomar. Mellan och personer i Sverige beräknas ha sjukdomen. Den förekommer hos nära tio procent av personer över 45 år. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Symtomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt. Patienter med medelsvår och svår KOL har hög sjuklighet och hög risk för tidig död. Allmänt om KOL Rökning är den helt dominerande orsaken till kol. Mer än hälften av alla rökare får sjukdomen. Det är viktigt att upptäcka personer med tidiga eller lindriga symtom så att de kan få information och hjälp till rökstopp som kan förhindra att de får en svår form av kol. kol påverkar alla kroppens organ. Skador på lungorna begränsar luftflödet. De läker inte, och blir värre i takt med att sjukdomen fortskrider. Ny forskning visar att kol är starkt kopplad till hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke. Behandlingen är i första hand rökstopp, fysisk aktivitet och träning, utbildning och behandling med läkemedel mot hjärtsvikt, högt blodtryck och höga blodfetter. Rökstopp är det enda som kan bromsa sjukdomen, fysisk aktivitet minskar risken för försämringsepisoder och läkemedlen minskar markant risken för hjärtinfarkt, stroke och sjukhusvistelser. I andra hand ges inhalationsläkemedel. De minskar dock endast marginellt risken för försämringsepisoder. Inhalationerna påverkar inte sjukdomsförloppet nämnvärt. 4

5 Sjukdomen KOL kol är en inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. Inflammationen förtränger lungans minsta luftrör, förstör lungblåsorna och smälter ihop dem till större blåsor. Detta försvårar luftflödet till och från lungorna (luftvägsobstruktion) och upplevs av den drabbade som andfåddhet och dålig ork. Rökare får dessutom inflammation i de större luftrören. Det leder till irritation och ökad slembildning, hosta och upphostning. Detta brukar betraktas som en sjukdom för sig, kronisk bronkit. Också kronisk bronkit beror oftast på rökning och ska ses som tecken på kol även om luftvägsobstruktion ännu inte går att mäta. Det kan ta flera årtionden innan kol leder till svåra andningsbesvär, men de blir långsamt värre så länge rökningen fortgår. Redan skadade luftvägar och lungblåsor läker inte efter rökstopp, men nya skador uppstår inte. Hosta och upphostning kan också försvinna. Svår kol kan även få konsekvenser som undernäring, muskelsvaghet, benskörhet, ökad mottaglighet för luftvägsinfektioner samt påverkan på personens psykologiska och sociala funktion. När kronisk andningssvikt tillstöter kan syrebristen försämra funktionen i andra organ. Fler kvinnor än män röker och allt fler kvinnor får kol. De blir sjukare än män och deras tillstånd kräver fler dagar på sjukhus och fler läkarbesök. Sjukdomsförloppet är olika för kvinnor och män. 5

6 Symtom Symtomen börjar oftast med nästan ständig hosta och upphostning av slem, så kallad rökhosta, som rökarna upplever som ett naturligt tillstånd. Försämringen av luftrör och lungor kommer smygande och märks oftast inte förrän efter tiotals år. De tydligaste symtomen är då försämrad lungfunktion, trötthet och dålig ork samt andfåddhet vid måttlig ansträngning och ibland även i vila. Perioder med försämring i samband med infektioner med ökad hosta och missfärgad upphostning är ett typiskt symtom även i tidiga stadier. Hos personer med utvecklad kol ger akuta luftvägsinfektioner allvarlig och långvarig sjukdom. Eftersom nästan alla som har kol är rökare, förknippar de ofta symtomen med rökningens kända negativa effekt på konditionen. Därför finner de sig i sin minskade ork och anpassar sig till den. Stillsamma personer som inte sätter sin förmåga att andas på prov kan ha förlorat mer än hälften av sin andningsförmåga på grund av kol innan de förstår att de är sjuka. När andningsförmågan blir allt sämre brukar dock symtomen komma fort och bli allt värre. När sjukdomen utvecklats till svår kol får den karaktären av allmänsjukdom eftersom flera organ blir påverkade, till exempel hjärta, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är vanligt. Hur ställs diagnosen? kol kan misstänkas hos alla rökare och tidigare rökare som känner av andfåddhet. I synnerhet vid symtom som hosta eller upphostning. Diagnos ställs genom att med spirometri (lungfunktionsmätning) påvisa luftvägsobstruktion som finns kvar trots behandling. 6

7 I de flesta fall kan patienten få diagnos, utredas och behandlas av distriktsläkare på vårdcentraler. I svårare fall brukar distriktsläkaren remittera till en lungspecialist som kan göra större lungfysiologiska undersökningar och fastställa halten syre och koldioxid i blodet. Sjukdomens svårighetsgrad varierar. De flesta som drabbas har lindriga former och behöver inte behandling med läkemedel. Överlägset viktigaste åtgärden är rökstopp. Sluta röka! Det är aldrig för sent att sluta röka. Efter ett rökstopp bromsas försämringen i lungorna markant och livskvaliteten blir bättre. Hejdas förloppet upp i tid kan man slippa komplikationer som avmagring, kraftlöshet, andningssvikt och belastning på hjärtat. En person med kol som ska sluta röka ges i första hand nikotinersättningsmedel och i andra hand läkemedel som kan minska röksuget. Läkemedelsbehandlingen ska börja en till två veckor före fimpadatum. Professionell hjälp finns att få på vårdcentralen eller Sluta-röka-linjen (se sid 14). Behandlingen är främst att övertyga den som har kol om att sluta röka och att ge det medicinska och psykologiska stöd som kan säkra ett permanent rökstopp. För den som lyckats bli rökfri är det också viktigt med insatser för att undvika återfall. Om den sjuke bor tillsammans med en rökare blir avvänjningen svårare. Även livskamraten bör erbjudas hjälp. 7

8 Försämringsepisoder se upp för infektioner! Lungsjuka ska undvika infektioner, eftersom varje infektion kan skada lungorna ytterligare. Personer som fortfarande röker och har hosta med slem, löper en ökad risk att drabbas av akuta bronkiter och lunginflammationer eller andra bakterieinfektioner. Den vanligaste bakterieinfektionen hos personer med kol är ett så kallat bronkitskov. Det innebär ökande hosta med slem som ändrar färg från vitt, grått eller ofärgat till gult eller grönt. Detta tyder på varbildning i luftvägarna. Den drabbade känner sig sjuk och blir mer andfådd än vanligt. Feber kan vara ett tecken på lunginflammation. Ofta är det en vanlig virusförkylning som banar väg för bronkitskoven. kol-patienter som drabbas av svåra skov bör därför vara försiktiga vid kontakt med förkylda personer. Särskilt smittsamma är förkylda barn under fem år. En del skov går över av sig själva. I svårare fall behövs läkarhjälp och behandling med antibiotika. kol-patienter har också ökad risk att få lunginflammation. Därför rekommenderas vaccination mot influensa varje år och mot pneumokocker två gånger med sju års mellanrum. Det minskar risken för allvarliga lunginflammationer. Fysisk aktivitet och träning En kol-patient som kan behålla eller öka sin fysiska förmåga löper mindre risk för komplikationer eller följdsjukdomar.regelbunden motion motverkar högt blodtryck och höga blodfetter. Det är viktigt att motionera varje dag, i den takt och på det sätt man klarar. Att gå, cykla, gympa eller simma är bra aktiviteter. Man ska välja det man tycker om! Dagliga promenader, även bara några hundra meter, förbättrar muskelkraft och cirkulation och ger stabilare lungfunktion. Den som rör sig i friska luften får också färre och mindre allvarliga 8

9 infektioner. Att välja trapporna i stället för hissen är ett bra komplement. En sjukgymnast kan hjälpa den som fått kol att återhämta sig fysiskt, ge råd om bra andningsteknik och om hur man skonsamt kan hosta upp slem. Patienten får ett träningsprogram som kan stärka arm- och benmuskler och förbättra kondition och rörlighet. En arbetsterapeut kan hjälpa till med tekniska hjälpmedel och att anpassa bostaden. Arbetsterapeuten kan också visa bra arbetsteknik och ge goda råd om hur man utför vardagliga sysslor. Att ta pauser ofta är ett enkelt tips för att orka mer på längre sikt. Patientutbildning och patientstöd Utbildning om sjukdomen och hur man ska leva med den finns att få på vårdcentraler och distriktsläkarmottagningar, på Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik samt på Lasarettet i Enköping. Psykologiskt och socialt stöd kan också behövas. Samtalsstöd av en kurator, i grupp eller enskilt, kan vara till god hjälp. För att inhalationsläkemedel ska ha effekt är det viktigt att få hjälp med att lära sig rätt inhalationsteknik. Arbete och vardag Många som drabbas av kol har avslutat sitt yrkesliv och gått i pension. Yngre personer med lindrig kol har oftast, medvetet eller omedvetet, anpassat levnadssätt och tempo efter sin försämrade lungfunktion och kan oftast fortsätta arbeta utan större problem. Är arbetet tungt och sker i dammiga miljöer kan det dock vara svårt att orka med. Man bör på ett tidigt stadium fundera över hur arbetssituationen kan lösas på lång sikt. Både läkare och arbetsgivare bör delta i planeringen.

10 Den som har svår kol orkar i allmänhet inte med ett normalt arbete, men sjukskrivning på heltid behöver inte vara det enda alternativet. Att fortsätta sitt yrkesliv, om än i begränsad omfattning, kan vara ett sätt att bryta den sociala isolering som många patienter upplever. Både på arbetsplatsen och i hemmet gäller det att lära sig att göra saker långsammare och att ta pauser. Den som drabbas av andnöd har nytta av att planera sina aktiviteter noga, och att välja bort en del. Söker man sig fram till det som fungerar ökar tryggheten och det går att våga lita på att kroppen klarar av att röra sig. Resor, flyg och bilkörning Även den som har svår kol kan med god planering och i samråd med läkare ge sig ut på resor. Men man bör vara medveten om att koncentrationsförmåga och uppmärksamhet minskar vid svår kol. Därför krävs en individuell bedömning för att avgöra om det är lämpligt att köra bil. Sex och samliv Oftast finns inga medicinska skäl för kol-patienter att avstå från sex. Precis som inför annan fysisk aktivitet kan det vara bra att ta sin luftrörsvidgande medicin i förebyggande syfte. Kost och näring Undervikt eller övervikt vid kol är viktigt att åtgärda. Om viktförlust upptäcks tidigt kan det hjälpa med kostråd och ändrad mathållning för att vikten ska stabiliseras. Näringstillskott av olika slag kan då vara nödvändiga och bör tas i samråd med dietist. Även övervikt kan hanteras i samråd med dietist. Alkohol Det finns inga medicinska skäl för personer med kol att avstå från alkohol, men liksom för alla är det viktigt att dricka med måtta 10

11 och efter sina förutsättningar. Den som har svår kol löper stor risk att också drabbas av andra sjukdomar och kan därigenom vara känsligare för alkoholens skadeverkningar. Så behandlas KOL Rökstopp är viktigast! Sund kost och motion är av stor nytta för kol-patienter. Patientutbildning kan vara ett viktigt stöd. Vid medelsvår/svår kol rekommenderas vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Vid kol är det viktigast att behandla med läkemedel mot hjärtsvikt och läkemedel som minskar risken för hjärtinfarkt och stroke. Inhalationsläkemedel är endast aktuellt vid medelsvår till svår kol. Dessa minskar endast marginellt risken för försämringsepisoder. Läkemedel kol-patienter är i de allra flesta fall även hjärt- och kärlsjuka. Därför ges i första hand behandling med läkemedel mot hjärtsvikt, högt blodtryck och höga blodfetter. Dessa läkemedel minskar markant risken för försämringar i hjärtsvikt och sjukhusvistelser på grund av hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke. I andra hand ges inhalationsläkemedel som lindrar symtomen. De minskar endast marginellt risken för försämringsepisoder. Inhalationsläkemedlen påverkar inte sjukdomsförloppet. 11

12 Hälsoråd till den som har KOL 1. Om du röker är det viktigaste att du så fort som möjligt slutar. Sök hjälp om du inte klarar det på egen hand. 2. Regelbunden motion håller musklerna i trim och tränar andningsmusklerna. En kol-patient som är van vid fysisk ansträngning är bättre rustad att klara den andfåddhet som sjukdomen medför. Ta vara på alla tillfällen till motion! 3. Kontrollera din vikt. Viktförlust är en varningssignal. Ät en bra och blandad kost. Se till att du får i dig tillräckligt med kalk och vitamin D. Annars ökar risken för benskörhet. 4. Om du är infektionskänslig bör du undvika kontakt med förkylda personer, särskilt små barn. 5. Vaccinera dig mot influensa varje år och mot pneumokocker två gånger med sju års mellanrum. 6. Ta kontakt med en lokalförening av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Där erbjuds hjälp med till exempel motion och kontakt med andra människor i liknande situation. 12

13 Matknep för KOL-patienter Om du har dålig aptit: Många små mål i stället för få stora. Energi- och näringsrik mat. Ha favoritmat hemma. Om du blir för snabbt mätt: Ät energi- och näringsrik mat först. Drick helst efter maten inte under måltiden. Kalla rätter känns mindre mättande än varma. Om du har andnöd: Vila före maten. Medicinera före maten. Ät långsamt. Ha färdigmat i reserv vid försämring. Om du är mycket trött: Vila före måltid. Färdiglagat sparar krafter. Vid övervikt eller undervikt Ta hjälp av dietist/vårdcentral. 13

14 Här kan du få mer information Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Tel Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Uppsala län Tel webbsida kan sökas via Blå rummet, Akademiska sjukhuset Information om hälsa och sjukdom Infocenter, Lasarettet i Enköping Skriv kol i sökfältet. Tel 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon. Sluta-röka-linjen Gratis råd av tobaksavvänjare eller från mobil. 14

15 15

16 Broschyren har gjorts i samarbete mellan landstingets läkemedelskommitté och representanter för pensionärs- och handikapporganisationer i Uppsala län. En stor del av materialet är hämtat från sjukvårdsrådgivningen landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Broschyren kan beställas kostnadsfritt från landstingets läkemedelsenhet, eller Foto: Sid 1 Arash Atri, sid 9 Andreas Lindgren, sid 13 Gustaf Johansson, alla Bildarkivet.se Sid 7 Åke Schwan Tryck: Exaktaprinting, november

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt 80 80 80 80 80 80 80 80 Information till patienter och anhöriga att leva med hjärtsvikt 80 80 80 2 att leva med hjärtsvikt Innehållsförteckning Vad är hjärtsvikt? 6 Hjärtats uppbyggnad 7 Blodcirkulationen

Läs mer

Till dig med kranskärlssjukdom

Till dig med kranskärlssjukdom Till dig med kranskärlssjukdom Version 2, 2011 Akut kranskärlssjukdom De första dygnen Du har fått stanna på sjukhuset för vård av en akut kranskärlssjukdom eller en hjärtinfarkt. Redan i ambulansen eller

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Hjärtsvikt. En temaskrift om försämrad pumpfunktion

Hjärtsvikt. En temaskrift om försämrad pumpfunktion Hjärtsvikt En temaskrift om försämrad pumpfunktion Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare testamenten och

Läs mer

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Hjärtklaffsjukdom En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt-, kärloch lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Andningen och livet. Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne. November 2011

Vetenskap & hälsa. Andningen och livet. Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne. November 2011 a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa juni 2010 Aktuellt om Vetenskap & hälsa November 2011 Andningen och livet Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne a k t u ellt o m v e t

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Hjärtsvikt. En skrift om försämrad pumpfunktion

Hjärtsvikt. En skrift om försämrad pumpfunktion Hjärtsvikt En skrift om försämrad pumpfunktion Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

minhälsa Medicin, vård och rehabilitering Tema stroke Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin

minhälsa Medicin, vård och rehabilitering Tema stroke Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 1/2012 Tema stroke Medicin, vård och rehabilitering Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin foto pellewichmann 3 Tema Stroke Varje år

Läs mer

Cystisk fibros familjevistelse

Cystisk fibros familjevistelse Dokumentation nr 443 Cystisk fibros familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER CYSTISK FIBROS Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer från hela Sverige. Till varje familjevistelse

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Kärlkramp. Vad händer i kroppen?

Kärlkramp. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Hjärtat behöver syrerikt blod Hjärtat är en muskel, stor som en knuten hand, som pumpar ut syrerikt blod till kroppens alla organ. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Doktor. om drömmarna efter TV. Tips för att minska dagissjuka. Kolla dina lungor och må bättre Föräldrastöd hjälper rökande ungdomar dags FÖR

Doktor. om drömmarna efter TV. Tips för att minska dagissjuka. Kolla dina lungor och må bättre Föräldrastöd hjälper rökande ungdomar dags FÖR medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september 2009 Tips för att minska dagissjuka TA med tidningen hem gratis! Kolla dina lungor och må bättre Föräldrastöd hjälper rökande ungdomar dags FÖR Vaccin MOT SVININFLUENSAN

Läs mer

Att leva med kärlkramp

Att leva med kärlkramp Att leva med kärlkramp INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nu ska jag ha så roligt som möjligt Det kändes som någon drog en livrem runt bröstet och drog åt. Jag fick svårt

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer