Offert för strategisk ungdomskampanjplan från Två. Parter: Två och Apoteket AB Projekt: Utvägen Tidsperiod:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offert för strategisk ungdomskampanjplan från Två. Parter: Två och Apoteket AB Projekt: Utvägen Tidsperiod: 2004-02-04"

Transkript

1

2 Offert för strategisk ungdomskampanjplan från Två Parter: Två och Apoteket AB Projekt: Utvägen Tidsperiod:

3 Innehållsförteckning Bakgrund... Sid 2 Företagsbeskrivning... Sid 2 Syfte... Sid 2 Mål... Sid 2 Målgruppen... Sid 3 Koncept... Sid 4 Marknadsföring av Utvägen... Sid 5 Driftsättning... Sid 6 Projektgrupp... Sid 7 Pris och villkor... Sid 8 Giltighetstid... Sid 9 Bilagor Produktionsplan Kampanjplan Kravspecifikation Sitemap Budget Konceptbok 1

4 Bakgrund Två har fått i uppdrag av Apoteket att ta fram en strategisk kampanjplan för hur Apoteket framgångsrikt skall nå ut till målgruppen ungdomar med apoteket.se som huvudkanal. Vi har valt att ge projektet arbetsnamnet Utvägen. Målsättningen är att långsiktigt stärka Apotekets varumärke bland ungdomar, de framtida kunderna. Den första kampanjfasen sträcker sig över ett år (fas 1) och offerten omfattar endast denna. Kampanjen kan med fördel vidareutvecklas och anpassas efter nya omständigheter och vi beskriver i bifogad konceptbok i korta drag hur satsningen kan fortgå. Vi beräknar en produktionstid på 6 veckor. För detaljerad information om de olika produktionsfaserna se bifogad produktionssplan (bil. 1). Kampanjstart rekommenderas till mitten av Augusti 2004, eftersom sommarmånaderna kan inverka negativt på kampanjens startskede. Översikt över kampanjen finner ni i bifogad kampanjplan (bil. 2). Företagsbeskrivning Två är ett expansivt företag vars kärnverksamhet utgörs av strategisk affärs-, teknik-, och konceptutveckling av internettjänster. Övriga kompetensområden är marknadsföringsstrategi, reklam och grafisk formgivning. Bolaget etablerades 2004 och har fem anställda på kontoret i Karlskrona. Med hjälp av ett stort nätverk av kreatörer knyter vi till oss ledande kompetenser, anpassat till varje projekt. På så sätt kan vi alltid erbjuda kreativa och kostnadseffektiva lösningar. Syfte Syftet med kampanjen är att bygga en långsiktig relation mellan Apoteket och målgruppen, ungdomar i åldersspannet 15 till 23 år. Två vill skapa en medvetenhet hos målgruppen, om både Apotekets produkter och företaget i sin helhet. Detta är viktigt i dagsläget, eftersom ungdomar väljer att inte handla sina handköpsprodukter på Apoteket, men kanske ännu viktigare i framtiden om Apotekets monopol på läkemedelsdistribution skulle försvinna. Kan målgruppen vinnas nu har Apoteket ett stort försprång gentemot framtida konkurrenter. Vi vill genom kampanjen presentera Apotekets starka sidor -kunskap, hälsa och kvalité- på ett effektivt och tilltalande sätt. Kampanjen syftar också till att ersätta de negativa värdena, som sjukdom och stelhet, till värden som ger mer ungdomliga och moderna associationer. Mål Det primära målet med kampanjen är att skapa en medvetenhet kring hur Apoteket och dess produkter passar in i ungdomarnas vardag. Målgruppen skall också upptäcka apoteket.se. Vi vill att Apotekets webbsida blir det naturliga valet när ungdomar söker information om läkemedel, friskvård och egenvård på Internet. Vi räknar med att utvägen.nu kommer ha unika besökare efter fyra månader och flertalet av dessa kommer även att beesöka apoteket.se. Ett långsiktigt mål är att Apoteket skall bli det första ungdomar tänker på när de skall inhandla egenvårdsprodukter eller behöver råd om hälsa och läkemedel. När ungdomarna bekantat sig med Apoteket via Internet kommer de att söka sig till butikerna mer frekvent. På lång sikt kommer detta stärka Apotekets varumärke i förhållande till konkurrenterna och öka försäljningen. 2

5 Målgruppen Målgruppen för denna strategiska kampanj är ungdomar mellan år. Detta kan inte beskrivas som en homogen grupp, eftersom det händer många olika saker i livet under nämnda tidsperiod. Målgruppen är istället komplex och differentierad. Vi anser därför att ungdomar inte bör segmenteras efter deras ålder utan snarare efter deras intressen, personlighet och livsstil. En modeintresserad femtonårig kille kan ha mer gemensamt med en kläddesignande tjugotvåårig tjej, än hans jämnåriga klasskamrater. Alla mognar olika under denna period. 3

6 Koncept Genom verkliga berättelser om ungdomar med olika livsstilar, träffar Apoteket målgruppen i deras egen vardag. Konceptets viktigaste del är kampanjsidan Utvägen, ett virtuellt hus som besökaren kan gå in i för att sätta sig in i olika karaktärers vardagsbehov. För att uppmärksamma målgruppen på kampanjen annonserar vi i TV, på Internet samt i Apotekens skyltfönster. Husmetaforen låter oss på ett naturligt sätt visa att ungdomars olika livsstilar passar bra ihop med Apotekets produkter och tjänster. Eftersom målgruppen kan identifiera sig med karaktärerna skapar vi en möjlighet att föra fram Apotekets budskap utan att komma med pekpinnar. Utvägen Kampanjsidan innehåller: Apoteksbutik - information och hänvisning till apoteket.se Test, vem är du i huset? - 5 frågor Lägenhet 1: 10 klickbara objekt Lägenhet 2: 10 klickbara objekt Lägenhet 3: 10 klickbara objekt Lägenhet 4: 10 klickbara objekt Lägenhet 5: 10 klickbara objekt (framträder efter 6 månader) För vidare information se bifogad kravspecifikation (bil. 3) och sitemap (bil. 4). Webbplatsen är vår viktigaste kanal för att skapa en relation till målgruppen. Efter en grundlig förstudie har vi kommit fram till att kampanjen lämpar sig bättre med en egen domänadress, istället för att länkas via apoteket.se. Beslutet grundar sig på studier av andra lyckade ungdomskampanjer, som Riksskatteverkets jobba vitt och Alkoholkommitténs alkoholprofilen. Det finns en risk att vi förlorar målgruppen om vi hänvisar till Apotekets hemsida, då denna sida inte är speciellt ungdomlig i sin utformning. Apoteket associeras för närvarande inte med rätt värden för att locka målgruppen. Efter att vi skapat en relation till målgruppen transporterar vi dem till apoteket.se. Detta kan självklart diskuteras. Utvägen är en lättnavigerad värld som är baserad på flashteknik. Sidan är uppbyggd som ett hyreshus med ett Apotek på bottenvåningen och fyra lägenheter. I huset bor fyra ungdomar som med sina starka personligheter förmedlar kampanjens budskap på ett interaktivt och underhållande sätt. De har olika vardagsbekymmer som kan lösas med Apotekets produkter och/ eller kunskap. Efter ett halvår flyttar en femte person in, vilket ger möjlighet att lägga till mer information och ger ny kraft åt kampanjen. Besökaren kan se sig omkring i lägenheterna och få information om personen som bor där. I varje lägenhet finns 10 klickbara objekt med olika syften. För vidare information se kravspecifikation. Genom ett lättsamt test med livsstils och hälsofrågor kan besökaren ta reda på vem i huset de liknar mest. Statistiken från testen kan användas för att bestämma framtida utvecklingsvägar för sidan. Flashsidan är dynamiskt uppbyggd vilket medför att det är enkelt att tillföra eller byta ut klickbara objekt samt den information som är knuten till dessa. I fas 1 ingår dock 50 stycken förutbestämda objekt med information. Självklart kan dessa förändras men då tillkommer kostnader. 4

7 Marknadsföring av Utvägen Reklamfilmer För att väcka intresse och dra besökare till webbplatsen skall vi producera 5 stycken reklamfilmer á 15 sekunder. De skall sändas i anknytning till ungdomsprogram i TV 4 och på Kanal 5. TV 4 är en markbunden kanal som alla i målgruppen har tillgång till medan Kanal 5 är den populäraste ungdomskanalen. Reklamfilmskonceptet är utformat för att sticka ut och väcka nyfikenhet. Tanken är att tittaren skall undra vad reklamfilmen går ut på och sedan söka en förklaring på webbadressen som visas i slutet av filmen. Webbanners Vi följer upp tv-reklamen med bannerannonser på två webbplatser som besöks frekvent av vår målgrupp, lunarstorm.se och aftonbladet.se. Bannerannonserna skall i sin utformning påminna kunden om reklamfilmen och nyfikenheten reklamen väckte. Skyltning Apoteket har ett stort antal butikslokaler på attraktiva platser runt omkring i landet. Genom att använda dessa skyltfönster som reklamplats kan vi på ett billigt och effektivt sätt nå ut till många. Skyltningen skall bestå av en bild i verklig storlek av en av personerna i huset tillsammans med fem personliga saker. Två ansvarar för framtagandet av de produkter som skall användas vid skyltning och utarbetar instruktioner för visningen. Vi ansvarar inte för distributionen av materialet. För utförligare beskrivning av marknadsföringen, se bifogad konceptbok. 5

8 Driftsättning Produktionstiden för projektet är 6 veckor. Kampanjsidan driftsätts i samband med leveransgodkännande. För mer detaljerad information om produktionsprocessen se bifogad produktionsplan (bil. 1). Material Vi föreslår ett samarbete mellan Två och representant från Apoteket för framtagning av ungdomsrelaterat material. För att kopplingen mellan kampanjsidan och apoteket.se skall fungera så smidigt som möjligt krävs också koordinering med Apotekets webbavdelning. Det grafiska materialet, som till stor del består av fotografiska bilder, produceras av oss på Två i samarbete med frilansande kreatörer. På så sätt har vi utmärkt kontroll över produktionen och kan hålla kostnaderna nere. Den tekniska plattformen för Utvägen är flashbaserad och fungerar med alla ledande servermiljöer. Webbserver tillhandahålls av Två i samarbete med lämplig leverantör. 6

9 Projektgrupp Två:s projektgrupp innefattar följande personer Anna Gullstrand Anna har studerat medie- och kommunikationsvetenskap, idéhistoria, retorik samt informationsteknologi vid Uppsala Universitet. De pågående studierna på Hyper Island har gett kunskap i koncept- och affärsutveckling, design, teknik och projektledning. Jakob Nylund Jakob har frilansat som designer och har drivit reklambyrån Reform i egen regi. För att bredda sin kompetens läser han projektledning på Hyper Island, även fast han ser formgivning som sin specialité. Per Wilkens Per har läst kurser i designteori och kulturvetenskap vid Malmö Högskola. Han har också studerat Grafisk Design i två år på Kvarnby Folkhögskola. Just nu läser han projektledning på Hyper Island, men har tidigare arbetat som frilansande designer. Per har en bakgrund inom tidningsproduktion och har ett brinnande intresse för det svenska språket. Silje Gabrielsen Silje har en bakgrund vid Oslo universitet där hon studerat filosofi, information och matematik. Efter det studerade hon visuell kommunikation vid Bukerud Högskola i två år. För tillfället läser hon projektledning på Hyper Island samtidigt som hon arbetar som frilansande designer. Jörgen Thernström Jörgen har intresserat sig för rörlig bild och grafisk form sedan gymnasiet. Under 3 år arbetade han på Eco Driving International AB som grafiker för framställning av läromedel. Han läser till projektledare på Hyper Island i Karlskrona för att bredda sin kompetens. 7

10 Pris och villkor Den totala kostnaden för kampanjen uppgår till SEK I kostnaderna ingår: Förstudie Konceptutveckling Projektledning/produktionsledning Webbdesign (Kampanjsida & Banners) Programmering (Flash) Grafisk formgivning Copy Extern produktion, reklamfilm Sändningskostnader, reklamfilm Tryckning av material till skyltning Teknik/Implementering/Testning Information om kostnader för respektive delmomoment framgår av bifogad budget (bil. 5). Innehållet specificeras ytterligare i bifogad kravspecifikation (bil. 3) och sitemap (bil. 4). Priset inkluderar inte transporter, bud, inköp av ny hårdvara/mjukvara. Fakturering sker i samband med leverans. Priset är exklusive moms. Betalningsvillkor Fakturering sker i två steg. 50 % faktureras direkt efter överenskommelse om samarbete. Resterande 50 % faktureras när produktionen är levererad och godkänd. Eventuella kostnader för inköp av övriga bilder, bud, transporter och andra icke produktionsrelaterade kostnader tillkommer. Moms och eventuella reklamskatter tillkommer. Kostnader för inköp stäms av med Apoteket AB före beställning, samt redovisas på faktura. Om det skulle ske förändringar i projektet som påverkar kostnaden kommer Två stämma av detta med Apoteket AB i god tid. Betalningsvillkor 30 dagar. Apoteket AB:s organisationsnummer: Leverans och allmänna villkor Apoteket skall förse Två med erforderligt underlag två veckor från produktionsstart, samt finnas till hands för frågor och avstämning under genomförandet. Apoteket svarar ensam för tillstånd/rättigheter till publicering av material som används i produktionen. Apoteket utser ansvarig som mot Två äger rätt att godkänna producerat material. Ändringar begärda efter godkänt arbete omfattas inte av denna offert. Förseningar i förhållande till uppgjord tidsplan beroende på försenade beslut, ändringar i beslutade åtgärder eller försenade materialleveranser skall inte läggas Två till last. Förseningar beroende på ovannämnda orsaker kommer faktureras separat. Uppdragsreferenser Två äger rätt att publicera så kallad byline, vilket innebät Två:s namn eller logotyp i form av hyperlänk på publicerad produktion. Byline skall publiceras på ett lämpligt och diskret sätt. Två har rätt att använda produktionen som referenscase och lägga upp information om den på Två:s egen webbplats. Två skall också ha möjlighet att delta i olika reklam- och webbtävlingar med aktuell produktion. 8

11 Giltighetstid Ovanstående offert är giltigt två veckor från Om ni har frågor kring offerten vänligen kontakta Anna Gullstrand. Med vänlig hälsning Anna Gullstrand

12 Bilaga 1, Produktionsplan

13 Bilaga 2, Kampanjplan

14 Bilaga 3, Kravspecifikation Domän: Flashsida Utvägen 2 innehållande: 4 st lägenheter från start. 1 st lägenhet som öppnas efter 6 mån med en 5:e person som flyttar in. 1 st apotek som visar företagets affärsidé och hänvisar till apoteket.se. 1 st dörrklocka med val av lägenheter. 1 st test där besökaren kan se vilken av personerna i huset man är mest lik. 1 st snabbmeny för att underlätta navigationen. 5 st dagböcker med text för ett år. Ett inlägg var femte dag hos varje karaktär. Totalt 365 inlägg á ca 500 tecken. 5 st musikbakgrunder i olika stilar. Hos de 5 inneboende finns 10 klickbara objekt i varje rum varav: 2 st är produktrelaterade objekt, en typ av produktplacering. 2 st är objekt med humoristiska undertoner. 2 st är objekt som definierar personligheten hos karaktären. 2 st är tips- och rådrelaterade objekt. 2 st är osynliga objekt (objekten skapar möjlighet för olika kampanjer, exempelvis julkampanj, resekampanj och pollenkampanj). Totalt är det 50 objekt som har olika syfte. Med hjälp av dessa kan kunden ta reda på mer om personerna som bor i de olika lägenheterna och få information från Apoteket. Reklamfilmer 5 st reklamfilmer, extern produktion Sändningskostnad för reklamfilmer under 40 dagar, med 4 spotar om dagen. Reklamen skall sändas i ungdomskanaler, vid två olika omgångar. Sändning sker i samband med populära ungdomsprogram på Tv 4 och Kanal 5. Reklam i Apotekets skyltfönster Framtagning/ köp av 5 st personliga prylar till var och en av personerna som bor i huset. Exempelvis skivsamling, elgitarr, pizzakartonger, dagbok samt zebraöverkast. Tryck av bild på person i naturlig storlek, samt gatuskylt med texten Utvägen.nu. Bannerplatser Lunarstorm.se visningar om dagen i 90 dagar. Totalt visningar i åldersgruppen år. Aftonbladet.se garanterade besök eftersom kostnaden baseras på antal transporter till utvägen.nu

15 Bilaga 4, Sitemap

16 Bilaga 5, Budget kampanj Utvägen Kostnad/sek För mer information om vad de olika områdena innefattar se kravspecifikation bilaga 2. Kampanjkostnad, intern produktion Kostnad för AD, Webbdesigner, projektledare, programmerare och copy Reklamfilmer, extern produktion (oförhandlat) Produktion reklamfilmer Sändningskostnad reklamfilmer (oförhandlat) 2 månader, 4 spotar per dag Reklam i Apotekets skyltfönster Tryckkostnader samt framtagning av material Banners på Lunarstorm.se och Aftonbladet.se Bannerkostnad Lunarstorm.se Bannerkostnad Aftonbladet.se Total kostnad för kampanj SEK

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

MTG Creative Sales Guidelines

MTG Creative Sales Guidelines MTG Creative Sales Guidelines - 1 - MTG Creative Sales Guidelines Följande information är gjord för våra kunder och deras reklambyråer. Detta som en hjälp för att utnyttja de många kreativa möjligheter

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB Strategisk Marknadskommunikation för FleiDrive Sverige AB Institutionen för produktionsekonomi Kandidateamensarbete av Carl Bertilsson HT 2011 Handledare Ola Aleanderson Sammanfattning FleiDrive är ett

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT

EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING & SCM 722A29 Handledare: Staffan Brege Linköpings universitet 2015-01-16 GRUPP 4

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer