AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1

2 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida Ägarsituation Sida Samband med andra företag Sida Sammanfattning av företagssatsningen Sida Affärsidé Sida Företagets erbjudande Sida Marknadsförutsättningar Sida Kunder Sida Marknad Sida Konkurrens Sida Marknadsundersökning Sida Marknadsstrategi Sida Produkt Sida Marknadsbearbetning och affärsprocess Sida Prispolicy Sida Lokaler. Läge Sida Immateriella skydd. Speciella godkännanden Sida Personal och image Sida Främsta konkurrens medlet Sida Produktion Sida Verksamhet. Huvudaktivitet Sida Resursbehov Sida Inre och yttre miljö. Tillstånd Sida Ekonomisk utveckling Sida Budget Sida Startstrategi Sida Starka och svaga sidor Sida Styrkor Sida Svagheter Sida Möjligheter Sida Hot Sida Källförteckning Sida Källor Sida Bilaga 1: Mail till bussbolagen Sida 26 2

3 1.0 Företaget 1.1 Ägarsituation Time Keep Solutions är ett samarbete mellan sju studenter som deltar i olika civilingenjörsprogram på mittuniversitetet. Företaget är delat i sju delar och varje student innehar en del. Johan Blank Delägare, Industriell Ekonomi Sundsvall Nackstavägen 16D Student Aya Abdulridha Delägare, Industriell Ekonomi Sundsvall Grönborgsgatan 18 Student Nima Mahoutchian Delägare, Industriell Ekonomi Sundsvall Grönborgsgatan 18 Student Anton Flodin Delägare, Datateknik Sundsvall Solgatan 2 Student Olof Manneby Delägare, Datateknik Sundsvall Fridhemsgatan 34 Student Sofia Möller Delägare, Teknisk Design

4 83237 Sundsvall Dalgatan 12 Student Tomas Niskanen Delägare, design Sundsvall Kvissleby Student 4

5 1.2 Samband med andra företag Time Keep Solutions ingår för stunden inte i något samarbete med andra företag eller koncerner, men söker partners i form av bussföretag/kommuner som ser sig vara villiga att investera i produkterna och ge en plattform där det kan ske fortsätt utveckling av nya produkter eller ger tillåtelse till Time Keep Solutions att ta information från bolagens bussar eller tillåta installationen av sensorer på hållplatser. Informationen kan sedan användas för att informera passagerare om bussarnas positioner. Styrelse. Rådgivare De sju delägarna Tomas, Sofia, Aya, Nima, Johan, Anton och Olof styr företaget på lika stora vilkor. 1.3 Sammanfattning av företagssatsningen Företaget Time Keep Solution vill bidra med en produkt som ger en förbättring av kollektivtrafiken, den produkten är Busster. Busster är en applikation vars uppgift är att ge information till folket om bussarnas position på dess rutt. Syftet är att få fler människor att välja att resa kollektivt över att ta bilen. Den fungerar genom att rfid system på bussar och busshållplatser skickar meddelanden till appen som sedan användaren kan se. Priset för att utföra denna produkt är högt i början, men i och med att fler bussföretag går tillsammans med Busster så kommer detta till slut bli en god investering för alla parter. Busster beräknas nå break-even efter tre och ett halvt år. 1.4 Affärsidé Time Keep Solutions siktar på att förenkla resande inom linjetrafiken genom innovation, nytänkande och utveckling av både nya och gamla produkter. Målet med Time Keep Solutions och dess utvecklade produkter är att vara en mellanhand för bussbolagen och dess potentiella, samt redan aktiva passagerare genom att publicera informationen om linjetrafiken och dess fordon på ett lättillgängligt sätt. 1.5 Företagets erbjudande Time keep Solutions har de senaste månaderna jobbat på att utveckla en mobilapplikation som tillåter användaren att se bussarnas position i linjetrafiken. Produkten är öppen för investeringar från intressenter. 5

6 2.0 Marknadsförutsättningar 2.1 Kunder Kunderna som kommer använda vår ide kan delas upp i två kategorier: Privatpersoner Alla privatpersoner som åker buss kommer att ha användning av lampfunktionen som sitter på busskuren. Däremot riktar sig bara applikationen mot de som har en telefon som kan använda sig av dessa tjänster. Och den årskullen som i störst mån kommer att utnyttja sig av den här mobiltjänsten, är studenter och ungdomar allt från 15 till-30 års åldern. Dock har de inte mycket till köpkraft. Och därför kommer en för dyr applikation inte säljas då konsumenterna inte har kapitalet för det. En undersökning som gjordes av vårt företag visades att 99 procent av alla mellan år hade använt sig av vår applikation om den fanns på marknaden. Kunder beräknat i antal, är emellertid begränsad till en början, då tjänsterna endast finns i Sundsvalls komun, och en expandering krävs för att öka vinsten och få fler användare. Enligt en undersökning som gjordes av ``Svenska Bussbranschens Riksförbund`` [1] så åker nästan 1 miljon av den svenska befolkningen buss någon gång om året. Så vår tjänst kan alltså optimalt sträcka sig till mer eller mindre 1 miljon användare Bussföretag eller investeringsföretag Tanken är dock inte att endast sälja tjänsterna till privatpersoner, utan iden kommer även att säljas till bussbolag eller företag som vill investera i iden. Poängen är att företagen investerar i projektet och framställandet av produkten och får därefter vara med och ta del av företagets vinst. Hur detta kommer fungera mer ingående. Är att en kontakt med andra bussbolag och möjliga investeringsföretag kommer att göras. Efter en kontakt framställts, beskriver vi verksamheten kortfattat. Och kapitalet som vi söker. Investerarna kommer därefter diskutera affärsiden. Sedan kommer vår representation av affärsplanen att evalueras. Om investerarna tror på företagets vision och kraft, kommer en investering att accepteras. Några företags som get positiv respons av iden är ``Byberg & Nordin`` och ``Partners invest norr``. 2.2 Marknad Tanken är att produkten ska säljas i hela Sverige med tiden. Men i början ska tjänsten lanseras i Sundsvall, därifrån utvidgas företaget stegvis. I Sundsvalls kommun bor det ungefär invånare, enligt Sundsvalls kommun [2]. Av dessa åker enligt en annan undersökning som gjordes av Sundsvalls kommun 33procent buss dagligen och 71procent buss årligen [3]. Dock omfattade undersökningen endast bussresenärer 6

7 mellan åldrarna 20-68år. Efter en ungefärlig uppskattning kan vi avgöra att ca 20 procent av invånarna åtminstone åker buss dagligen. Detta innebär att efter en beräkning, får vi fram att mer eller mindre åker buss dagligen. Däremot har inte alla en telefon som kan utnyttja våra tjänster. För att sedan få fram en ungefärlig uppskattning på hur många som kan använda sig av våra tjänster, utnyttjas en undersökning som gjordes av ``Henrik Thorsson`` [4]. Han bekräftar att ungefär 25 procent av Sveriges befolkning en telefon som kan ladda ner våra produkt. Alltså innebär det att av cirka bussresenärer har 4500 möjlighet att ladda ner applikationen. Fast det finns stor marknad så kan denna stora kundkretsen komma att minskas, eftersom enligt en mätning som gjorts av dagbladet [5] så har busspriserna ökat varje år med 3-5 procent enda sedan Och Bussresenärer kan väntas ytterligare en höjning av priset. Om denna ökning fortsätter kan vårt företag komma att påverkas negativt då antalet bussresenärer kommer minska som i sin tur kommer att resultera i att användningen av applikationen minskar. Allt detta är bland annat beroende av vilket parti som kommer till makten och hur världsekonomin ser ut. I diagramet nedan kan man se en undersökning som gjort av ``Svenska Bussbranschens Riksförbund`` [1], som visar diselkostnaderna för bussbolagen. I detta diagram kan man följa att kostnaderna för bussbolagen ökat med hela 83 procent sedan 2004 fram tills Detta beror på att literpriset på diesel ökat med 2,20 kronor per liter. För bussbolagen innebär det en ökad kostnad på ca 500 miljoner kronor årligen [1]. Om detta fortsätter kommer även busspriserna stiga eftersom bussbolagens måste öka inkomsten om utgifterna ökar. Detta kommer i sin tur resultera i färre bussresenärer. Och ju färre resenärer ju färre användare av vår applikation. 7

8 Alltså beroende på vilket parti som kommer till makten kan både företaget gynnas eller gå i förlust, allt bundet till vilka beslut makthavarna väljer att göra angående trafikförsäkringsskatten, fordonsskatt, och andra avgifter. 2.3 Konkurrens Ute på marknaden finns det tre stycken tjänster som liknar vår projektide. Dessa är: Google Transit Google Transit fungerar som en vägbeskrivning från ett område till andra och den visar vilken buss man skulle ta och vilken tid bussen kommer, men Google Transit ger inte exakt trafikinformation om bussen. Det går inte att se de detaljer om bussen skulle vara sen eller tidig. Så den ger inte kollektiv trafikinformation i realtid Bussbolag Många olika bussbolag har sina egna applikationer som likt Google Transit visar busstidtabellerna, men de har också samma brister som Google Transit har, de visar inte oväntade förändringar som kan ske med bussen. Nästa vagn [6] Syftet med den här är att den visar när nästa spårvagn går, och samtidigt ger den information om man behöver skynda sig för att hinna med, eller att man har god tid, och kan ta det i denna takt. JustInTime [7] Deras filosofi är att så enkelt som möjligt kunna ta en buss utan att behöva lägga ner onödig tid eller känna sig stressad för att missa bussen. - Funktioner som denna applikation har är att den kan avgöra om man kommer hinna med den angiven buss från den platsen man befinner sig på om man går. - Applikationen visar även om man kan ta andra möjliga kollektiva färdmedel för att komma fram till den angivna hållplatsen man egentligen ska till. - Med hjälp av applikationen kan man hela tiden kontrollera om det finns bättre alternativ än den bussen/spårvagnen man sitter i. Applikationen är gratis, men en plusversion kan köpas för 20 kronor. Med denna plusversion möjliggörs det att kombinera olika hållplatser och linjer på samma skärm. Ingen av dessa tjänster riktar sig mot kollektivtrafiken i realtid i Sundsvall eller andra städer bortom Göteborg. Så egentliga konkurrenter på marknaden finns inte för tillfället. Det finns liknande tjänster som posten och flygplan använder. Men eftersom vår ide riktar sig mot bussar är även inte dessa heller några direkta konkurrenter. Och därför kommer vi inte ha några konkurrenter förens vi expanderar företaget till Göteborg. 8

9 2.4 Marknadsundersökning För att kontrollera om det finns någon efterfråga på våra tjänster gjorde vi en marknadsundersökning som beskrivs i form av diagram nedan. Denna undersökning involverade 167 personer som online fick besvara 5 frågor. Diagram 1 För att undersökningen skulle vara relevant krävdes det en bred mellan deltagarna. Detta diagram verifierar att det fanns en stor bred i vår undersökning, då allt från ungdomar upp till vuxna människor medverkade. Resultatet visar att: 0-15 år: 17% 16-19år: 37% 20-30år: 44% +30: 3st 2% 9

10 Diagram 2 Vår ide är beroende av antal bussresenärer. För att granska om det fanns bussresenärer och hur ofta dom åkte buss ställdes den ovannämnda frågan. Där av ger detta diagram en inblick på hur ofta allmänheten åker buss. Resulatet visar att: Flera gånger om dagen: 30% En gång om dagen: 10% Några gånger i månaden: 36% Väldigt sällan: 22% Aldrig: 2% 10

11 Diagram 3 Detta diagram ger oss en uppskattning om vår ide låter lovande för våra kunder eller inte. Och om det är värt att satsa på den. Resultatet visar att: Antal ja är: 99% Antal nej är: 1% 11

12 Diagram 4 I fråga fyra undrar vi om vår tjänst hade resulterat i fler bussresenärer. För på så sätt veta om bussbolagen kan vara alternativa inverterare i vårt företag. Resultatet visar att: Antal som kommer åka buss oftare är: 47% Antal som inte kommer påverkas är: 53% 12

13 Diagram 5 Detta diagram används för att kunna bestämma hur företagets prispolicy ska se ut, för en maximal vinst. Under denna undersökning kontrollerades även hur mycket pengar personerna i fråga är villiga att betala. Detta visas nedan: Om denna applikation skulle existera hade du kunnat betala för den? 1-5kr: 10% 6-10kr: 41% 11-20kr: 13% 20-50kr: 2% Mer än 100kr: 1% Nej: 33% Vår marknadsundersökning visar att det verkligen finns en efterfråga på vår produkt. En noggran granskning av diagram 1 visar att ålderskillnaden är relativt bred i vår undersökning. Eftersom det är så stor ålders differens mellan deltagarna stärks undersökningens relevans. Därför kan en vidare analysering av resterande diagram göras, samtidigt som en konkret slutsats kan verkställas. Fortsättningen på detta kommer i diagram 2 där vi säkerhetsställer att det finns en hel del bussresenärer som utnyttjar kollektivtrafiken dagligen. Detta är väsentlig fakta då vår tjänst är beroende av antalet bussresenärer. På grund av att, ju fler som åker buss, ju större sannolikhet är det att vår applikation används i större mån. Efter en kontroll av antalet bussresenärer gjorts, frågades dessa om de skulle kunna sig att använda vår applikation. Då 99% av dessa gett positiv respons, syns det tydligt att denna applikation skulle tillfredställa ett behov som just nu saknas. Detta visas i diagram 3. Fråga 4 används därefter för att observera om möjliga bussbolag skulle kunna attraheras av vår 13

14 affärside. I och med att nästan 50 % av de frågade hade åkt buss oftare bara på grund av tjänsten vi bidrar med, så kan vi konstateras att bussbolag skulle kunna vara möjliga intvesterare av vårt företag. Slutligen ställde vi frågan om hur mycket våra kunder är villiga att betala för dessa tjänster om de fanns ute på marknaden, för att på så sätt kunna bestämma möjligt pris på vår tjänst. Efter en granskning av resultatet som anges i diagram 5 kan vi komma fram till att ett rimligt pris på vår tjänst skulle kunna vara 5kr, då 67% är villiga att lägga ner denna summa. Dock omfattar den totala undersökningen endast 167stycken personer, och en exakt kalkyl kan inte göras. För en mer noggrann undersökning skulle fler deltagare involveras. 14

15 3.0 Marknadsstrategi 3.1 Produkt Vår produkt är en applikation som möjliggör användaren att följa bussens ungefärliga position på den utsatta rutten. För att därefter kunna synkronisera sig med bussen så exakt som möjligt. Fördelen med vår applikation är att som tidigare nämnt, vid eventuella oförutsägbara förändringar så ändras tidtabellen. Den applikationen som liknar vår mest är ''Just in time''. Det vår applikation gör mycket bättre är att den inte kommer göra fel med busstider och dylikt, vilket ofta inträffar användarna av ''Just in time'' applikationen. Fördelen med ``Just in time`` är dock att den även räknar ut avståndet till busshållsplatsen man ska till, och räknar därefter ut om man kommer komma i tid till bussen eller inte. Dock har det visat sig att applikationen inte fungerar och majoriteten av kunderna har visat missnöje. Vårt system möjliggör även för bussbolag att gå i vårt datorminne, och kontrollera hur väl bussarna förhåller sig till tidtabellen för att minimera förseningar. Detta fungerar på så sätt att: Varje gång en buss åker förbi en hållplats registreras det i minnet. Bussbolagen som köper våra tjänster kan använda sig av den registrerade informationen för att granska hur väl tidtabellen hålls. Produkten kommer läggas upp på en hemsida. Där man börjar med att acceptera villkoren för användning av tjänsten. Därefter laddas applikationen ner till telefonen, och användningen kan börja. Alla konkurrenter använder sig av samma ide, eftersom det är det mest optimala, då det är väldigt smidigt och snabbanvänt. Vår applikation är väldigt enkel att använda vilket kommer tillfredsställa kunder i alla åldrar, och någon förkunskap eller bruksanvisning kommer inte vara nödvändig. 3.2 Marknadsbearbetning och affärsprocess För att marknaden ska informeras om företagets erbjudanden kommer reklam att delas ut i form av: - Broschyrer under mässor mm. - Eventuell reklam kommer sättas upp i busskurer. - Videoreklam som sätts upp på ``youtube`` sidor, där kändare atleter kommer att rekommendera tjänsten - En ``facebook`` sida kommer startas och delas som är öppen för alla. - En annons i tidningen kommer även göras. Marknadsföring på Internet kommer ske för att de yngre kunderna ska bli upplysta om våra tjänster, då mycket i dagens samhälle har datoriserats. 15

16 För de som inte spenderar mycket tid på Internet, görs reklam i tidningar, i form av annonser mm. Själva applikationen kommer att läggas ut på ``Google play`` och ``appstore`` där den är fri för nerladdning. På samma sida följer även en enkel bruksanvisning av vår produkt. Och vid eventuella problem finns även en kundtjänst tillgänglig. När företaget blivit större och resultat av vinsten börjar synas, kommer företaget att utvidga sina vyer, och applikationen kommer lanseras i andra svenska städer, där samma procedur kommer tillämpas. 3.3 Prispolicy Eftersom att de flesta konkurrenters och liknande verktyg är helt gratis så anser vi att även vår applikation bör vara gratis för användare. Detta blir förstås en kostnad på grund av att man ska samtidigt tillverka applikationen, hålla den fri från buggar och publicera den. och sätta upp eventuella sensorer och lampor på busshållsplatserna. De kostnader för införandet och underhållningen av systemet är tänkt att täckas av den beräknade ökningen av resenärer som sker efter att det har blivit infört. 3.4 Lokaler. Läge För varje bolag som vi samarbetar med så krävs en arbetare som har möjlighet att se om alla sensorer fungerar som de skall göra. Alltså så krävs det ett inrett kontor för honom, med dator, skrivbord, med mera. Utöver det, såvida inte kontoret har tillräckligt förvaringsutrymme, så krävs det ett lagerutrymme där man kan förvara reservdelar och ej installerade sensorer. Lokalerna bör förslagsvis ligga i när centrum av bolagets verkningsområden så transportsträckorna inte blir långa vid behov av reparationer/installationer. 3.5 Immateriella skydd. Speciella godkännanden Om man vill skydda vårt företag måste man tänka först att registrera hos Bolagsverket. Det gäller alla företagsformer och vi måste också ansöka om F-skatt hos Skatteverket så när vi registrerar vårt företag Så vi har rättighet att anmäla en stöld om någon vill ta vårt företagsnamnet utan tillåtelse. Företagsnamn är företagets fasad utåt och den ska underlätta för kunder att hitta vårt företag. Vi måste också skydda vår ide, varumärke och design måste vi vända oss till Patent- och registrerings verket(prf)så när vi registrerar vår ide,design och varumärke. Vi kan blockera konkurrenter,vi får lättare att locka ekonomisk stödjare och pattenrättigheterna kan säljas eller licensieras 16

17 3.6 Personal och image Eftersom Nima Mahoutchian sen tidigare jobbat som revisor och sekreterare i ett taxi företag. Ger detta vårt företaget en säkerhet när ekonomin ska hanteras. Utöver detta har han i 5 år arbetat som fotbollstränare i en rad olika föreningar. Dessa ungdomar kommer att användas för att sprida våra tjänster via Internet världen. För att göra en stark image, skapas en bild av företaget på kända atleter som ett ansikte utåt. Följande ansikten utåt kommer vara Jonatan Lejonberg och Dardan Rexephi. Den förstnämnda vann nyligen handbolls VM för U21 landslaget och den sistnämna är en fotbollstalang som spelar i den kända klubben Malmö FF. Dessa två är nära vänner till Nima Mahoutchian och har därför gått med på att göra reklam för tjänsten och själva använda den för att fler kunder ska uppmärksamma tjänsterna företaget har att erbjuda. 3.7 Främsta konkurrens medlet Eftersom vi är det enda företaget som erbjuder dessa tjänster är själva affärsiden unik i sig. Samtidigt marknadsför vi produkten på ett mycket kraftigt sätt och utnyttjar vårt breda kontaktnätt. I kombination med detta är priset på vår tjänst kostnadsfri. Anledningen till detta är för att fler ska ladda ner och testa tjänsten, samtidigt som krav inte kan sättas på samma sätt för en applikation som är gratis, tillskillnad från en applikation som kunderna betalar för. Vårt företag erbjuder hela tiden assistans vid eventuella problem både via telefon och via Internet, för att alltid vara kunden till hand. En sammansättning av alla dessa fördelar gör företaget väldigt stabilt ute på marknaden. 17

18 4.0 Produktion 4.1 Verksamhet. Huvudaktivitet Time Keep Solutions huvuduppgift är att se till att sensorer, lampor och taggar installeras på bussarna och hållplatser, och därefter se till att de fungerar som de ska och vid eventuella fel kan rycka ut och laga dem så fort som möjligt. När allt fungerar så förs informationen till den applikationen Busster som även upprätthålls av Time Keep Solutions. 4.2 Resursbehov De resurser som krävs är först och främst en RFID läsare som ska installeras på varje buss som är involverad i projektet, sedan så ska taggar och lampor köpas och installeras på hållplatserna. För att göra dessa handlingar behövs det minst två anställda som båda kan med tekniken för installationen och kan laga sensorerna vid behov. Detta kräver även ett kontor och en bil för att övervaka eventuella fel. 4.3 Inre och yttre miljö. Tillstånd Inre miljö: Vår produkt behöver inte särskilda arbetsmiljöer och det är inte farlig att producera en applikation och göra en sensor. Yttre miljö : Vår produkt skapar inte någon störning i den yttre miljön, utan det är tvärtom, den hjälper miljön genom att miniska koldioxid som kommer från bilar, bättre pålitlighet vid linjetrafiken gör så att färre personer väljer bilen framför bussen. 18

19 5.0 Ekonomisk utveckling 5.1 Budget För att Time Keep Solutions ska komma igång så behövs lån och kredit på kronor, det behövs för att hyra lokaler, köpa ett fordon, marknadsföring och för att täcka de förlusterna under den första tiden. Inkomsten kommer från investeringar från bussbolag och reklamintäckter från applikationen. Vi söker att gå ihop med minst en ny partner varje år, resultatbudgeten visar då att vi kommer gå back de två första åren, för att åren efteråt gå i vinst. En break-even analys visar att under det fjärde året så kommer företaget att passera break-even. Detta kan dock bli kortare då fler partners kan ansluta sig under ett år. 19

20 Bild 4B. Denna budget går mot iordningsställande av lokaler, alltså inreda kontoret, fixa dator, möbler och det som behövs till kontoret. En billig skåpbil är till god nytta vid installationen av sensorer. Marknadsföring för uppstart och ett litetlager där man kan förvara reservdelar för oförutsedda händelser, till exempel om några sensorer är trasiga. Banklånet täcker de initiala kostnaderna och kontokreditkrediten täcker skulderna under de tre första åren. 20

21 Bild 4C. Denna bild visar resultatbudgeten, alltså den totala vinsten/förlusten som Time Keep Solutions gör varje år. Under år ett så går vi back kronor och det andra året kronor. År tre och fyra, vilket inte syns med i denna resultatbudget har vinsten respektive , det skulle resultera i att Busster skulle nå sin break even under det fjärde året. 21

22 Break even, senare hälften av det fjärde året. 5.2 Startstrategi Satsningarna i början går mot att hitta ett företag som vågar satsa på Busster långsiktigt, målet är att göra partnerskap med minst ett bussbolag varje år, detta kommer i början att vara en stor förlust för både Time Keep Solutions och partnern då det inte finns en stor publicitet kring applikationen. I och med att publiciteten ökar så kommer fler företag att lockas att gå med i samarbetet och fler privatpersoner kommer att använda applikationen. 5.3 Starka och svaga sidor Styrkor Vi är en grupp som vågar göra saker på ett nytt sätt, utveckla och tillverka egna produkter. Vi är unga, nyfikna och ambitiösa och är bra på att föda nya idéer och får dem till användning. Vi hänger med i trender och vad som är på gång. Eftersom vi kommer från olika inriktningar program har vi också olika kunskap som tillsammans kan göra en bra produkt. Vi har bra gruppsamarbete, och gör saker på rätt tid Svagheter Vi inte har möjlighet att arbeta heltid med företaget. Vi har inte någon stor erfarenhet Vår produkt har många liknande motsvarigheter. 22

23 5.3.3 Möjligheter De finns inte någon liknande applikation som vår att visa förändring i bus tider. Vår applikation ska lösa ett stort problem för resenärer att de vänter på bussen så länge så de vilja istället att ta egna bilar för att skulle bli bekvämare och släppa att vänta så länge, men vår applikation ger möjlighet att meddela resenärerna vart någonstans bussen befinner sig och vilken tid bussen passerar resenärens busshållplats. Den gör att resenärer känner sig bekvämare att åka bussen för att han/hon skulle veta exakt tiden när bussen åker förbi. Vår ide kan öka resenärer som beviljar att åka bussen istället än bilar för att bussen kostar billigare, bekvämare och den miniskar trafiken. Dessutom alla människor som tänker på miljö men de kan inte vänta på bussen så länge skulle de förändra sig och åka bussen efter att ha den här applikation för att de skulle kunna lita mer på busstider och de skulle också hjälpa miljö att minska koloxid som kommer från bilar. Så vår applikation skulle ge möjligtheter 1. öka människor som beviljar att åka bussen. 2. Miniska antal bilar som finns i trafik nu så den gör möjligthet att miniska koloxid som finns i luften 3. Buss företagbolaget skulle få bättre inkomst 4. Resenärer släpper att slösa mycket pengar för bensin och egna bilar för att åka med bussen är så billigare Hot Eftersom vi är unga och arbetar med företaget på skoltid finns en risk att omgivningen inte tar oss på allvar. det ingen skulle ha intresse av vår produkt för att bussbolaget är kanske nöjde med deras tidtabell som finns redan eller de vill inte slösa mycket pengar för att förbättre buss tidtabell. Vår produkten kanske kommer kosta mycket för att göra censor och GBS i busser 23

24 6.0 Källförteckning Referenser Relä kr Tagg kr/stk Sändare kr/stk Låda (Plexiglas) kr/stk Lampa(system) kr/stk Låneränta % Statistik om bussbranschen [1] Skriven av: Svenska Bussbranschens Riksförbund Senast uppdaterad: %20bussbranschen% pdf Invånare i Sundsvall [2] Av: Sundsvalls kommun Senast uppdaterad:

25 Cykelenkät [3] Av: Sundsvalls kommun Senast uppdaterad: December Android ifatt Iphone i Sverige [4] Av: Henrik Thoresson Senast uppdaterad: 11 maj :46 Treprocentig prishöjning väntar bussresenärerna [5] Av: Patricia Svensson Senast uppdaterad: 7 januari C vill höja bensinskatten idag men hur blir det imorgon? Skriven av: Björn Fridén Senast uppdaterad: 11/ :23 Nästa vagn [6] https://itunes.apple.com/se/app/nasta-vagn/id ?mt=8 Just in time [7] https://play.google.com/store/apps/details?id=vasttrafik.ekvalls.com 25

26 6.2 Mail till bussbolagen Hej! Vi är en grupp studenter som går i olika civilingenjörsprogram på Mittuniversitetet i Sundsvall, vi håller på med ett projektarbete där vi har i uppgift att komma på en idé till en ny produkt och skapa ett företag kring det. Just nu så finns det många applikationer som fungerar som busstidtabeller och håller reda på bussbolagens fasta busstider, men de tar inte hänsyn till eventuella trafikproblem som kan göra så att bussen blir sen, tidig eller i värsta fall inställd. Så vi tänkte om vi kunde göra ett hjälpmedel för resenärer som tar hänsyn till dessa trafikproblem och kan meddela resenärerna var någonstans bussen befinner sig och som kan beräkna vilken tid bussen passerar resenärens busshållplats. Så vår idé är att skapa en applikation som utöver att hålla koll på fasta busstider även har kännedom om bussen skulle råka bli sen. Den är tänkt att fungera genom att det finns sensorer på hållplatserna och bussarna som när de möts meddelar applikationen vart bussen befinner sig. På hållplatserna är det även tänkt att det kan finnas lampor, när en tidigare hållplats blir passerad så tänds lampan på nästa hållplats för att indikera att bussen är på ingång. Vi tror att detta skulle få fler att välja bussen framför bilen, vilket skulle utöver att minska trafiken på vägarna ge en högre inkomst till bussbolagen då fler resenärer känner sig säkra att ta bussen. Så det vi undrar om det finns ett intresse för detta hjälpmedel och om ni skulle kunna överväga att använda/investera i detta om det fanns som en färdig produkt? Känner ni att det finns något att förbättra med produkten som skulle öka intresset? Vi undrar också om det finns GPS i era bussar för eventuella ändringar i utformningen. Tack på förhand. /Johan Skickat 29/11 till: SL Ärende KR-trafik Byberg & Nordin 26

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Affärsplan. G r u p p 4. a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n

Affärsplan. G r u p p 4. a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n Affärsplan G r u p p 4 E m m a T r y g g a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n Bakgrund Varje år kastas cirka 1,9 miljoner ton mat i Sverige. 110 250 ton

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

HittaSommarjobb UF Af Chapman. Karlskrona. Blekinge. Affärsplan. Registreringsnummer: K018322

HittaSommarjobb UF Af Chapman. Karlskrona. Blekinge. Affärsplan. Registreringsnummer: K018322 HittaSommarjobb UF 2012-2013 Af Chapman Karlskrona Blekinge Affärsplan Registreringsnummer: K018322 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé... 3 Tjänsten... 3 Vision...

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Rubriker och vägledning till fördjupat arbete med

Rubriker och vägledning till fördjupat arbete med Rubriker och vägledning till fördjupat arbete med Affärsplan Gör affärsplanen för att utveckla det nya företaget. Att göra en affärsplan är att vara både kreativ och strukturerad. för att presentera inför

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

-Visar vägen! SeeMe GPS

-Visar vägen! SeeMe GPS Biljettsystem Passagerarinformation Säkerhetssystem GPS Tracking Installation Service & Support SeeMe är ett helt webbaserat GPS system med funktioner till för att underlätta din vardag,öka kvaliteten

Läs mer

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11 Affärsplan Innovation camp 2016 Grupp 11 Innehållsförteckning Organisation 3 Vilka är vi? 3 Vår tjänst - IC for you 4 Utseende och innehåll 4 Ekonomi 5 Inkomster 5 Utgifter 5 Målgrupp 6 Koppling till avfallstrappan

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17 1 Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga mål budget

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Affärsplan fördjupat arbetet

Affärsplan fördjupat arbetet Affärsplan fördjupat arbetet Gör affärsplanen för att utveckla det nya företaget. Att göra en affärsplan är att vara både kreativ och strukturerad. för att presentera inför finansiärer och andra externa

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 02 Innehåll - Listen to the boss 03 Verksamhetsbeskrivning - Affärsidé, Mission, Vision 03 Ledstjärnor - Välmående, personligt, trygghet 04 Who are we? - Organisation 05 Swot och mål

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

KVALITETENS ROLL FÖR HELHETS- UPPLEVELSEN I KOLLEKTIVTRAFIKEN

KVALITETENS ROLL FÖR HELHETS- UPPLEVELSEN I KOLLEKTIVTRAFIKEN KVALITETENS ROLL FÖR HELHETS- UPPLEVELSEN I KOLLEKTIVTRAFIKEN KVALITETEN SPELAR ROLL För att nå målet med ett fördubblat kollektivtrafikresande gäller det att inte bara locka nya resenärer utan också att

Läs mer

Interaktionsdesign 2 Kommersiell design. Jonas Jönsson & Rafel Saad

Interaktionsdesign 2 Kommersiell design. Jonas Jönsson & Rafel Saad Interaktionsdesign 2 Kommersiell design Jonas Jönsson & Rafel Saad Bakgrund och motivering Clubber är en mobilapplikation för ios och Android som samlar information om nattklubbar. Applikationen baseras

Läs mer

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner Aktörer som stöder entreprenörskap - som ALMI, Coompanion - Bistår gärna med att utforma en affärsplan

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur!

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Innehållsförteckning Inledning...3 Information och marknadsföring... 4 Event... 5 Lokaler och mötesplatser för unga... 6 Utöka och

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson Verksamhetsår: 2014-15 Skola: Polhemsgymnasiet Vd:ns namn: Julia Karlsson Adress: Bratteråsgatan E- post: julia- kar@hotmail.com AFFÄRSPLAN UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF Innehåll 1. PERSONAL

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Delprov 1 rapport över sociala webben

Delprov 1 rapport över sociala webben Delprov 1 rapport över sociala webben I denna uppgift ska jag försöka att förklara grundligt hur 5 principer som ska beskriver webbens spelregler, det vill säga karaktäristiska egenskaper som är centrala

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Vedklabben UF - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Styrelsemedlemmar: Martin Wieslander Simon Gustavsson Martin Torstensson Niklas Nilsson Kommun: Varberg Län: Halland Peder Skrivares skola www.vedklabbenuf.se

Läs mer