AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1

2 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida Ägarsituation Sida Samband med andra företag Sida Sammanfattning av företagssatsningen Sida Affärsidé Sida Företagets erbjudande Sida Marknadsförutsättningar Sida Kunder Sida Marknad Sida Konkurrens Sida Marknadsundersökning Sida Marknadsstrategi Sida Produkt Sida Marknadsbearbetning och affärsprocess Sida Prispolicy Sida Lokaler. Läge Sida Immateriella skydd. Speciella godkännanden Sida Personal och image Sida Främsta konkurrens medlet Sida Produktion Sida Verksamhet. Huvudaktivitet Sida Resursbehov Sida Inre och yttre miljö. Tillstånd Sida Ekonomisk utveckling Sida Budget Sida Startstrategi Sida Starka och svaga sidor Sida Styrkor Sida Svagheter Sida Möjligheter Sida Hot Sida Källförteckning Sida Källor Sida Bilaga 1: Mail till bussbolagen Sida 26 2

3 1.0 Företaget 1.1 Ägarsituation Time Keep Solutions är ett samarbete mellan sju studenter som deltar i olika civilingenjörsprogram på mittuniversitetet. Företaget är delat i sju delar och varje student innehar en del. Johan Blank Delägare, Industriell Ekonomi Sundsvall Nackstavägen 16D Student Aya Abdulridha Delägare, Industriell Ekonomi Sundsvall Grönborgsgatan 18 Student Nima Mahoutchian Delägare, Industriell Ekonomi Sundsvall Grönborgsgatan 18 Student Anton Flodin Delägare, Datateknik Sundsvall Solgatan 2 Student Olof Manneby Delägare, Datateknik Sundsvall Fridhemsgatan 34 Student Sofia Möller Delägare, Teknisk Design

4 83237 Sundsvall Dalgatan 12 Student Tomas Niskanen Delägare, design Sundsvall Kvissleby Student 4

5 1.2 Samband med andra företag Time Keep Solutions ingår för stunden inte i något samarbete med andra företag eller koncerner, men söker partners i form av bussföretag/kommuner som ser sig vara villiga att investera i produkterna och ge en plattform där det kan ske fortsätt utveckling av nya produkter eller ger tillåtelse till Time Keep Solutions att ta information från bolagens bussar eller tillåta installationen av sensorer på hållplatser. Informationen kan sedan användas för att informera passagerare om bussarnas positioner. Styrelse. Rådgivare De sju delägarna Tomas, Sofia, Aya, Nima, Johan, Anton och Olof styr företaget på lika stora vilkor. 1.3 Sammanfattning av företagssatsningen Företaget Time Keep Solution vill bidra med en produkt som ger en förbättring av kollektivtrafiken, den produkten är Busster. Busster är en applikation vars uppgift är att ge information till folket om bussarnas position på dess rutt. Syftet är att få fler människor att välja att resa kollektivt över att ta bilen. Den fungerar genom att rfid system på bussar och busshållplatser skickar meddelanden till appen som sedan användaren kan se. Priset för att utföra denna produkt är högt i början, men i och med att fler bussföretag går tillsammans med Busster så kommer detta till slut bli en god investering för alla parter. Busster beräknas nå break-even efter tre och ett halvt år. 1.4 Affärsidé Time Keep Solutions siktar på att förenkla resande inom linjetrafiken genom innovation, nytänkande och utveckling av både nya och gamla produkter. Målet med Time Keep Solutions och dess utvecklade produkter är att vara en mellanhand för bussbolagen och dess potentiella, samt redan aktiva passagerare genom att publicera informationen om linjetrafiken och dess fordon på ett lättillgängligt sätt. 1.5 Företagets erbjudande Time keep Solutions har de senaste månaderna jobbat på att utveckla en mobilapplikation som tillåter användaren att se bussarnas position i linjetrafiken. Produkten är öppen för investeringar från intressenter. 5

6 2.0 Marknadsförutsättningar 2.1 Kunder Kunderna som kommer använda vår ide kan delas upp i två kategorier: Privatpersoner Alla privatpersoner som åker buss kommer att ha användning av lampfunktionen som sitter på busskuren. Däremot riktar sig bara applikationen mot de som har en telefon som kan använda sig av dessa tjänster. Och den årskullen som i störst mån kommer att utnyttja sig av den här mobiltjänsten, är studenter och ungdomar allt från 15 till-30 års åldern. Dock har de inte mycket till köpkraft. Och därför kommer en för dyr applikation inte säljas då konsumenterna inte har kapitalet för det. En undersökning som gjordes av vårt företag visades att 99 procent av alla mellan år hade använt sig av vår applikation om den fanns på marknaden. Kunder beräknat i antal, är emellertid begränsad till en början, då tjänsterna endast finns i Sundsvalls komun, och en expandering krävs för att öka vinsten och få fler användare. Enligt en undersökning som gjordes av ``Svenska Bussbranschens Riksförbund`` [1] så åker nästan 1 miljon av den svenska befolkningen buss någon gång om året. Så vår tjänst kan alltså optimalt sträcka sig till mer eller mindre 1 miljon användare Bussföretag eller investeringsföretag Tanken är dock inte att endast sälja tjänsterna till privatpersoner, utan iden kommer även att säljas till bussbolag eller företag som vill investera i iden. Poängen är att företagen investerar i projektet och framställandet av produkten och får därefter vara med och ta del av företagets vinst. Hur detta kommer fungera mer ingående. Är att en kontakt med andra bussbolag och möjliga investeringsföretag kommer att göras. Efter en kontakt framställts, beskriver vi verksamheten kortfattat. Och kapitalet som vi söker. Investerarna kommer därefter diskutera affärsiden. Sedan kommer vår representation av affärsplanen att evalueras. Om investerarna tror på företagets vision och kraft, kommer en investering att accepteras. Några företags som get positiv respons av iden är ``Byberg & Nordin`` och ``Partners invest norr``. 2.2 Marknad Tanken är att produkten ska säljas i hela Sverige med tiden. Men i början ska tjänsten lanseras i Sundsvall, därifrån utvidgas företaget stegvis. I Sundsvalls kommun bor det ungefär invånare, enligt Sundsvalls kommun [2]. Av dessa åker enligt en annan undersökning som gjordes av Sundsvalls kommun 33procent buss dagligen och 71procent buss årligen [3]. Dock omfattade undersökningen endast bussresenärer 6

7 mellan åldrarna 20-68år. Efter en ungefärlig uppskattning kan vi avgöra att ca 20 procent av invånarna åtminstone åker buss dagligen. Detta innebär att efter en beräkning, får vi fram att mer eller mindre åker buss dagligen. Däremot har inte alla en telefon som kan utnyttja våra tjänster. För att sedan få fram en ungefärlig uppskattning på hur många som kan använda sig av våra tjänster, utnyttjas en undersökning som gjordes av ``Henrik Thorsson`` [4]. Han bekräftar att ungefär 25 procent av Sveriges befolkning en telefon som kan ladda ner våra produkt. Alltså innebär det att av cirka bussresenärer har 4500 möjlighet att ladda ner applikationen. Fast det finns stor marknad så kan denna stora kundkretsen komma att minskas, eftersom enligt en mätning som gjorts av dagbladet [5] så har busspriserna ökat varje år med 3-5 procent enda sedan Och Bussresenärer kan väntas ytterligare en höjning av priset. Om denna ökning fortsätter kan vårt företag komma att påverkas negativt då antalet bussresenärer kommer minska som i sin tur kommer att resultera i att användningen av applikationen minskar. Allt detta är bland annat beroende av vilket parti som kommer till makten och hur världsekonomin ser ut. I diagramet nedan kan man se en undersökning som gjort av ``Svenska Bussbranschens Riksförbund`` [1], som visar diselkostnaderna för bussbolagen. I detta diagram kan man följa att kostnaderna för bussbolagen ökat med hela 83 procent sedan 2004 fram tills Detta beror på att literpriset på diesel ökat med 2,20 kronor per liter. För bussbolagen innebär det en ökad kostnad på ca 500 miljoner kronor årligen [1]. Om detta fortsätter kommer även busspriserna stiga eftersom bussbolagens måste öka inkomsten om utgifterna ökar. Detta kommer i sin tur resultera i färre bussresenärer. Och ju färre resenärer ju färre användare av vår applikation. 7

8 Alltså beroende på vilket parti som kommer till makten kan både företaget gynnas eller gå i förlust, allt bundet till vilka beslut makthavarna väljer att göra angående trafikförsäkringsskatten, fordonsskatt, och andra avgifter. 2.3 Konkurrens Ute på marknaden finns det tre stycken tjänster som liknar vår projektide. Dessa är: Google Transit Google Transit fungerar som en vägbeskrivning från ett område till andra och den visar vilken buss man skulle ta och vilken tid bussen kommer, men Google Transit ger inte exakt trafikinformation om bussen. Det går inte att se de detaljer om bussen skulle vara sen eller tidig. Så den ger inte kollektiv trafikinformation i realtid Bussbolag Många olika bussbolag har sina egna applikationer som likt Google Transit visar busstidtabellerna, men de har också samma brister som Google Transit har, de visar inte oväntade förändringar som kan ske med bussen. Nästa vagn [6] Syftet med den här är att den visar när nästa spårvagn går, och samtidigt ger den information om man behöver skynda sig för att hinna med, eller att man har god tid, och kan ta det i denna takt. JustInTime [7] Deras filosofi är att så enkelt som möjligt kunna ta en buss utan att behöva lägga ner onödig tid eller känna sig stressad för att missa bussen. - Funktioner som denna applikation har är att den kan avgöra om man kommer hinna med den angiven buss från den platsen man befinner sig på om man går. - Applikationen visar även om man kan ta andra möjliga kollektiva färdmedel för att komma fram till den angivna hållplatsen man egentligen ska till. - Med hjälp av applikationen kan man hela tiden kontrollera om det finns bättre alternativ än den bussen/spårvagnen man sitter i. Applikationen är gratis, men en plusversion kan köpas för 20 kronor. Med denna plusversion möjliggörs det att kombinera olika hållplatser och linjer på samma skärm. Ingen av dessa tjänster riktar sig mot kollektivtrafiken i realtid i Sundsvall eller andra städer bortom Göteborg. Så egentliga konkurrenter på marknaden finns inte för tillfället. Det finns liknande tjänster som posten och flygplan använder. Men eftersom vår ide riktar sig mot bussar är även inte dessa heller några direkta konkurrenter. Och därför kommer vi inte ha några konkurrenter förens vi expanderar företaget till Göteborg. 8

9 2.4 Marknadsundersökning För att kontrollera om det finns någon efterfråga på våra tjänster gjorde vi en marknadsundersökning som beskrivs i form av diagram nedan. Denna undersökning involverade 167 personer som online fick besvara 5 frågor. Diagram 1 För att undersökningen skulle vara relevant krävdes det en bred mellan deltagarna. Detta diagram verifierar att det fanns en stor bred i vår undersökning, då allt från ungdomar upp till vuxna människor medverkade. Resultatet visar att: 0-15 år: 17% 16-19år: 37% 20-30år: 44% +30: 3st 2% 9

10 Diagram 2 Vår ide är beroende av antal bussresenärer. För att granska om det fanns bussresenärer och hur ofta dom åkte buss ställdes den ovannämnda frågan. Där av ger detta diagram en inblick på hur ofta allmänheten åker buss. Resulatet visar att: Flera gånger om dagen: 30% En gång om dagen: 10% Några gånger i månaden: 36% Väldigt sällan: 22% Aldrig: 2% 10

11 Diagram 3 Detta diagram ger oss en uppskattning om vår ide låter lovande för våra kunder eller inte. Och om det är värt att satsa på den. Resultatet visar att: Antal ja är: 99% Antal nej är: 1% 11

12 Diagram 4 I fråga fyra undrar vi om vår tjänst hade resulterat i fler bussresenärer. För på så sätt veta om bussbolagen kan vara alternativa inverterare i vårt företag. Resultatet visar att: Antal som kommer åka buss oftare är: 47% Antal som inte kommer påverkas är: 53% 12

13 Diagram 5 Detta diagram används för att kunna bestämma hur företagets prispolicy ska se ut, för en maximal vinst. Under denna undersökning kontrollerades även hur mycket pengar personerna i fråga är villiga att betala. Detta visas nedan: Om denna applikation skulle existera hade du kunnat betala för den? 1-5kr: 10% 6-10kr: 41% 11-20kr: 13% 20-50kr: 2% Mer än 100kr: 1% Nej: 33% Vår marknadsundersökning visar att det verkligen finns en efterfråga på vår produkt. En noggran granskning av diagram 1 visar att ålderskillnaden är relativt bred i vår undersökning. Eftersom det är så stor ålders differens mellan deltagarna stärks undersökningens relevans. Därför kan en vidare analysering av resterande diagram göras, samtidigt som en konkret slutsats kan verkställas. Fortsättningen på detta kommer i diagram 2 där vi säkerhetsställer att det finns en hel del bussresenärer som utnyttjar kollektivtrafiken dagligen. Detta är väsentlig fakta då vår tjänst är beroende av antalet bussresenärer. På grund av att, ju fler som åker buss, ju större sannolikhet är det att vår applikation används i större mån. Efter en kontroll av antalet bussresenärer gjorts, frågades dessa om de skulle kunna sig att använda vår applikation. Då 99% av dessa gett positiv respons, syns det tydligt att denna applikation skulle tillfredställa ett behov som just nu saknas. Detta visas i diagram 3. Fråga 4 används därefter för att observera om möjliga bussbolag skulle kunna attraheras av vår 13

14 affärside. I och med att nästan 50 % av de frågade hade åkt buss oftare bara på grund av tjänsten vi bidrar med, så kan vi konstateras att bussbolag skulle kunna vara möjliga intvesterare av vårt företag. Slutligen ställde vi frågan om hur mycket våra kunder är villiga att betala för dessa tjänster om de fanns ute på marknaden, för att på så sätt kunna bestämma möjligt pris på vår tjänst. Efter en granskning av resultatet som anges i diagram 5 kan vi komma fram till att ett rimligt pris på vår tjänst skulle kunna vara 5kr, då 67% är villiga att lägga ner denna summa. Dock omfattar den totala undersökningen endast 167stycken personer, och en exakt kalkyl kan inte göras. För en mer noggrann undersökning skulle fler deltagare involveras. 14

15 3.0 Marknadsstrategi 3.1 Produkt Vår produkt är en applikation som möjliggör användaren att följa bussens ungefärliga position på den utsatta rutten. För att därefter kunna synkronisera sig med bussen så exakt som möjligt. Fördelen med vår applikation är att som tidigare nämnt, vid eventuella oförutsägbara förändringar så ändras tidtabellen. Den applikationen som liknar vår mest är ''Just in time''. Det vår applikation gör mycket bättre är att den inte kommer göra fel med busstider och dylikt, vilket ofta inträffar användarna av ''Just in time'' applikationen. Fördelen med ``Just in time`` är dock att den även räknar ut avståndet till busshållsplatsen man ska till, och räknar därefter ut om man kommer komma i tid till bussen eller inte. Dock har det visat sig att applikationen inte fungerar och majoriteten av kunderna har visat missnöje. Vårt system möjliggör även för bussbolag att gå i vårt datorminne, och kontrollera hur väl bussarna förhåller sig till tidtabellen för att minimera förseningar. Detta fungerar på så sätt att: Varje gång en buss åker förbi en hållplats registreras det i minnet. Bussbolagen som köper våra tjänster kan använda sig av den registrerade informationen för att granska hur väl tidtabellen hålls. Produkten kommer läggas upp på en hemsida. Där man börjar med att acceptera villkoren för användning av tjänsten. Därefter laddas applikationen ner till telefonen, och användningen kan börja. Alla konkurrenter använder sig av samma ide, eftersom det är det mest optimala, då det är väldigt smidigt och snabbanvänt. Vår applikation är väldigt enkel att använda vilket kommer tillfredsställa kunder i alla åldrar, och någon förkunskap eller bruksanvisning kommer inte vara nödvändig. 3.2 Marknadsbearbetning och affärsprocess För att marknaden ska informeras om företagets erbjudanden kommer reklam att delas ut i form av: - Broschyrer under mässor mm. - Eventuell reklam kommer sättas upp i busskurer. - Videoreklam som sätts upp på ``youtube`` sidor, där kändare atleter kommer att rekommendera tjänsten - En ``facebook`` sida kommer startas och delas som är öppen för alla. - En annons i tidningen kommer även göras. Marknadsföring på Internet kommer ske för att de yngre kunderna ska bli upplysta om våra tjänster, då mycket i dagens samhälle har datoriserats. 15

16 För de som inte spenderar mycket tid på Internet, görs reklam i tidningar, i form av annonser mm. Själva applikationen kommer att läggas ut på ``Google play`` och ``appstore`` där den är fri för nerladdning. På samma sida följer även en enkel bruksanvisning av vår produkt. Och vid eventuella problem finns även en kundtjänst tillgänglig. När företaget blivit större och resultat av vinsten börjar synas, kommer företaget att utvidga sina vyer, och applikationen kommer lanseras i andra svenska städer, där samma procedur kommer tillämpas. 3.3 Prispolicy Eftersom att de flesta konkurrenters och liknande verktyg är helt gratis så anser vi att även vår applikation bör vara gratis för användare. Detta blir förstås en kostnad på grund av att man ska samtidigt tillverka applikationen, hålla den fri från buggar och publicera den. och sätta upp eventuella sensorer och lampor på busshållsplatserna. De kostnader för införandet och underhållningen av systemet är tänkt att täckas av den beräknade ökningen av resenärer som sker efter att det har blivit infört. 3.4 Lokaler. Läge För varje bolag som vi samarbetar med så krävs en arbetare som har möjlighet att se om alla sensorer fungerar som de skall göra. Alltså så krävs det ett inrett kontor för honom, med dator, skrivbord, med mera. Utöver det, såvida inte kontoret har tillräckligt förvaringsutrymme, så krävs det ett lagerutrymme där man kan förvara reservdelar och ej installerade sensorer. Lokalerna bör förslagsvis ligga i när centrum av bolagets verkningsområden så transportsträckorna inte blir långa vid behov av reparationer/installationer. 3.5 Immateriella skydd. Speciella godkännanden Om man vill skydda vårt företag måste man tänka först att registrera hos Bolagsverket. Det gäller alla företagsformer och vi måste också ansöka om F-skatt hos Skatteverket så när vi registrerar vårt företag Så vi har rättighet att anmäla en stöld om någon vill ta vårt företagsnamnet utan tillåtelse. Företagsnamn är företagets fasad utåt och den ska underlätta för kunder att hitta vårt företag. Vi måste också skydda vår ide, varumärke och design måste vi vända oss till Patent- och registrerings verket(prf)så när vi registrerar vår ide,design och varumärke. Vi kan blockera konkurrenter,vi får lättare att locka ekonomisk stödjare och pattenrättigheterna kan säljas eller licensieras 16

17 3.6 Personal och image Eftersom Nima Mahoutchian sen tidigare jobbat som revisor och sekreterare i ett taxi företag. Ger detta vårt företaget en säkerhet när ekonomin ska hanteras. Utöver detta har han i 5 år arbetat som fotbollstränare i en rad olika föreningar. Dessa ungdomar kommer att användas för att sprida våra tjänster via Internet världen. För att göra en stark image, skapas en bild av företaget på kända atleter som ett ansikte utåt. Följande ansikten utåt kommer vara Jonatan Lejonberg och Dardan Rexephi. Den förstnämnda vann nyligen handbolls VM för U21 landslaget och den sistnämna är en fotbollstalang som spelar i den kända klubben Malmö FF. Dessa två är nära vänner till Nima Mahoutchian och har därför gått med på att göra reklam för tjänsten och själva använda den för att fler kunder ska uppmärksamma tjänsterna företaget har att erbjuda. 3.7 Främsta konkurrens medlet Eftersom vi är det enda företaget som erbjuder dessa tjänster är själva affärsiden unik i sig. Samtidigt marknadsför vi produkten på ett mycket kraftigt sätt och utnyttjar vårt breda kontaktnätt. I kombination med detta är priset på vår tjänst kostnadsfri. Anledningen till detta är för att fler ska ladda ner och testa tjänsten, samtidigt som krav inte kan sättas på samma sätt för en applikation som är gratis, tillskillnad från en applikation som kunderna betalar för. Vårt företag erbjuder hela tiden assistans vid eventuella problem både via telefon och via Internet, för att alltid vara kunden till hand. En sammansättning av alla dessa fördelar gör företaget väldigt stabilt ute på marknaden. 17

18 4.0 Produktion 4.1 Verksamhet. Huvudaktivitet Time Keep Solutions huvuduppgift är att se till att sensorer, lampor och taggar installeras på bussarna och hållplatser, och därefter se till att de fungerar som de ska och vid eventuella fel kan rycka ut och laga dem så fort som möjligt. När allt fungerar så förs informationen till den applikationen Busster som även upprätthålls av Time Keep Solutions. 4.2 Resursbehov De resurser som krävs är först och främst en RFID läsare som ska installeras på varje buss som är involverad i projektet, sedan så ska taggar och lampor köpas och installeras på hållplatserna. För att göra dessa handlingar behövs det minst två anställda som båda kan med tekniken för installationen och kan laga sensorerna vid behov. Detta kräver även ett kontor och en bil för att övervaka eventuella fel. 4.3 Inre och yttre miljö. Tillstånd Inre miljö: Vår produkt behöver inte särskilda arbetsmiljöer och det är inte farlig att producera en applikation och göra en sensor. Yttre miljö : Vår produkt skapar inte någon störning i den yttre miljön, utan det är tvärtom, den hjälper miljön genom att miniska koldioxid som kommer från bilar, bättre pålitlighet vid linjetrafiken gör så att färre personer väljer bilen framför bussen. 18

19 5.0 Ekonomisk utveckling 5.1 Budget För att Time Keep Solutions ska komma igång så behövs lån och kredit på kronor, det behövs för att hyra lokaler, köpa ett fordon, marknadsföring och för att täcka de förlusterna under den första tiden. Inkomsten kommer från investeringar från bussbolag och reklamintäckter från applikationen. Vi söker att gå ihop med minst en ny partner varje år, resultatbudgeten visar då att vi kommer gå back de två första åren, för att åren efteråt gå i vinst. En break-even analys visar att under det fjärde året så kommer företaget att passera break-even. Detta kan dock bli kortare då fler partners kan ansluta sig under ett år. 19

20 Bild 4B. Denna budget går mot iordningsställande av lokaler, alltså inreda kontoret, fixa dator, möbler och det som behövs till kontoret. En billig skåpbil är till god nytta vid installationen av sensorer. Marknadsföring för uppstart och ett litetlager där man kan förvara reservdelar för oförutsedda händelser, till exempel om några sensorer är trasiga. Banklånet täcker de initiala kostnaderna och kontokreditkrediten täcker skulderna under de tre första åren. 20

21 Bild 4C. Denna bild visar resultatbudgeten, alltså den totala vinsten/förlusten som Time Keep Solutions gör varje år. Under år ett så går vi back kronor och det andra året kronor. År tre och fyra, vilket inte syns med i denna resultatbudget har vinsten respektive , det skulle resultera i att Busster skulle nå sin break even under det fjärde året. 21

22 Break even, senare hälften av det fjärde året. 5.2 Startstrategi Satsningarna i början går mot att hitta ett företag som vågar satsa på Busster långsiktigt, målet är att göra partnerskap med minst ett bussbolag varje år, detta kommer i början att vara en stor förlust för både Time Keep Solutions och partnern då det inte finns en stor publicitet kring applikationen. I och med att publiciteten ökar så kommer fler företag att lockas att gå med i samarbetet och fler privatpersoner kommer att använda applikationen. 5.3 Starka och svaga sidor Styrkor Vi är en grupp som vågar göra saker på ett nytt sätt, utveckla och tillverka egna produkter. Vi är unga, nyfikna och ambitiösa och är bra på att föda nya idéer och får dem till användning. Vi hänger med i trender och vad som är på gång. Eftersom vi kommer från olika inriktningar program har vi också olika kunskap som tillsammans kan göra en bra produkt. Vi har bra gruppsamarbete, och gör saker på rätt tid Svagheter Vi inte har möjlighet att arbeta heltid med företaget. Vi har inte någon stor erfarenhet Vår produkt har många liknande motsvarigheter. 22

23 5.3.3 Möjligheter De finns inte någon liknande applikation som vår att visa förändring i bus tider. Vår applikation ska lösa ett stort problem för resenärer att de vänter på bussen så länge så de vilja istället att ta egna bilar för att skulle bli bekvämare och släppa att vänta så länge, men vår applikation ger möjlighet att meddela resenärerna vart någonstans bussen befinner sig och vilken tid bussen passerar resenärens busshållplats. Den gör att resenärer känner sig bekvämare att åka bussen för att han/hon skulle veta exakt tiden när bussen åker förbi. Vår ide kan öka resenärer som beviljar att åka bussen istället än bilar för att bussen kostar billigare, bekvämare och den miniskar trafiken. Dessutom alla människor som tänker på miljö men de kan inte vänta på bussen så länge skulle de förändra sig och åka bussen efter att ha den här applikation för att de skulle kunna lita mer på busstider och de skulle också hjälpa miljö att minska koloxid som kommer från bilar. Så vår applikation skulle ge möjligtheter 1. öka människor som beviljar att åka bussen. 2. Miniska antal bilar som finns i trafik nu så den gör möjligthet att miniska koloxid som finns i luften 3. Buss företagbolaget skulle få bättre inkomst 4. Resenärer släpper att slösa mycket pengar för bensin och egna bilar för att åka med bussen är så billigare Hot Eftersom vi är unga och arbetar med företaget på skoltid finns en risk att omgivningen inte tar oss på allvar. det ingen skulle ha intresse av vår produkt för att bussbolaget är kanske nöjde med deras tidtabell som finns redan eller de vill inte slösa mycket pengar för att förbättre buss tidtabell. Vår produkten kanske kommer kosta mycket för att göra censor och GBS i busser 23

24 6.0 Källförteckning Referenser Relä kr Tagg kr/stk Sändare kr/stk Låda (Plexiglas) kr/stk Lampa(system) kr/stk Låneränta % Statistik om bussbranschen [1] Skriven av: Svenska Bussbranschens Riksförbund Senast uppdaterad: %20bussbranschen% pdf Invånare i Sundsvall [2] Av: Sundsvalls kommun Senast uppdaterad:

25 Cykelenkät [3] Av: Sundsvalls kommun Senast uppdaterad: December Android ifatt Iphone i Sverige [4] Av: Henrik Thoresson Senast uppdaterad: 11 maj :46 Treprocentig prishöjning väntar bussresenärerna [5] Av: Patricia Svensson Senast uppdaterad: 7 januari C vill höja bensinskatten idag men hur blir det imorgon? Skriven av: Björn Fridén Senast uppdaterad: 11/ :23 Nästa vagn [6] https://itunes.apple.com/se/app/nasta-vagn/id ?mt=8 Just in time [7] https://play.google.com/store/apps/details?id=vasttrafik.ekvalls.com 25

26 6.2 Mail till bussbolagen Hej! Vi är en grupp studenter som går i olika civilingenjörsprogram på Mittuniversitetet i Sundsvall, vi håller på med ett projektarbete där vi har i uppgift att komma på en idé till en ny produkt och skapa ett företag kring det. Just nu så finns det många applikationer som fungerar som busstidtabeller och håller reda på bussbolagens fasta busstider, men de tar inte hänsyn till eventuella trafikproblem som kan göra så att bussen blir sen, tidig eller i värsta fall inställd. Så vi tänkte om vi kunde göra ett hjälpmedel för resenärer som tar hänsyn till dessa trafikproblem och kan meddela resenärerna var någonstans bussen befinner sig och som kan beräkna vilken tid bussen passerar resenärens busshållplats. Så vår idé är att skapa en applikation som utöver att hålla koll på fasta busstider även har kännedom om bussen skulle råka bli sen. Den är tänkt att fungera genom att det finns sensorer på hållplatserna och bussarna som när de möts meddelar applikationen vart bussen befinner sig. På hållplatserna är det även tänkt att det kan finnas lampor, när en tidigare hållplats blir passerad så tänds lampan på nästa hållplats för att indikera att bussen är på ingång. Vi tror att detta skulle få fler att välja bussen framför bilen, vilket skulle utöver att minska trafiken på vägarna ge en högre inkomst till bussbolagen då fler resenärer känner sig säkra att ta bussen. Så det vi undrar om det finns ett intresse för detta hjälpmedel och om ni skulle kunna överväga att använda/investera i detta om det fanns som en färdig produkt? Känner ni att det finns något att förbättra med produkten som skulle öka intresset? Vi undrar också om det finns GPS i era bussar för eventuella ändringar i utformningen. Tack på förhand. /Johan Skickat 29/11 till: SL Ärende KR-trafik Byberg & Nordin 26

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR FINANS & HANDEL / ARTIKLAR LANTBRUKSBAROMETERN 2014: STORA VARIATIONER I LÖNSAMHET Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet.

Läs mer