MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL"

Transkript

1 Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 3 april 2013 Pris: 60 kronor EXTRA TEMASIDOR 18 sidor om skatt, försäkring och finans. Sidorna OHÄLSOSAM RELINING Bisfenol A och epoxi i rören kan ge skador HOS LOBBYN I BRYSSEL Så samverkar fastighetsägarna i Europa MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL DESIGN FÖR ÖRAT Efter ombyggnad blev det lugnare för eleverna och läraren Jesper Strand på Kubikskolan. LISTIGA RÅD Spara energi genom att byta fönsterlister Tips och Råd visar knepen. BOSTADSRÄTT Maria Livijn har koll på de nya reglerna för uthyrning. DEKLARERARDAGS Bilaga med allt du behöver veta inför deklarationen 2013.

2 Våra fastighetsexperter ingår. Besök oss på vårens mässa i Malmö!* *Byggmässan Öresund, Malmö april. Monter E08. Vår fastighetsavdelning hjälper dig sänka dina värmekostnader. Vi har över 30 års erfarenhet av värmepumpsinstallationer i allt från stora idrottsarenor till butikslokaler och hyreshus. Det gör att vi kan garantera drift säkra anläggningar som sänker dina värmekostnader med upp till 70 procent. I normalfallet tjänar du in din investering på bara 3-6 år. Så om du tycker att dina värmekostnader är för höga, kontakta oss

3 Dags att byta ventilationssystem? Vi har lösningen! Ett ventilationssystem måste vara flexibelt speciellt vid renovering eller anpassning till nya hyresgäster. Fasadsystemet PRIMO med stor kyl-, värmeoch lufteffekt passar lika bra att montera i nya som i befintliga ventilationssystem vilket gör det till det självklara valet vid renovering eller utbyte av gamla system. Systemet skapar trots sitt minimala utrymmesbehov maximal komfort utan buller och drag och med individuell rumsstyrning. PRIMO är energieffektivt och sparar pengar genom en enkel installation och lågt servicebehov. Komplett installation samt integrerad elkanalisation Komfortabelt och flexibelt inomhusklimat med individuell rumsstyrning Energieffektivt Flexibelt Enkelt och snabbt att installera Låga servicekostnader Tempererad luft El- och datakanal Vill du veta mer om PRIMO och våra andra produkter och system? Prata med Europas största leverantör av helhetslösningar! Tilluft Rumsluft

4 Ryds Glas är ett ledande glasmästeri lokaliserat på ett 50 tal orter. Våra glasexperter är oavsett väderlek och tidpunkt alltid på plats och löser dina problem. Skaffa serviceavtal Jour Bättre pris Snabbare åtgärd Rätt glas rätt monterat Fönster Kontor Alltid beredd Säkerhet Dörrportar Butiksfönster Vill du också teckna ett fördelaktigt serviceavtal? Kontakta oss!

5 Årgång 104 Denna utgåva är presslagd den 4 april FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON PÅ OMSLAGET: Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för S. Se sidan 30 NR 3 APRIL 2013 FOTO: PER ARNSÄTER 8 UTREDNING OFFENTLIGGJORD Skadliga ämnen i dricksvattnet efter relining. VIKTIGT EUROPEISKT NÄTVERK Direktiv om energieffektivisering, om förvaltning av investeringsfonder och en fri hyressättning allt fler beslut som berör svenska fastighetsägare fattas på EU-nivå. Vi följde med när European Property Federation sammanträdde i Bryssel Ledare: Ta bort kommunala särkrav 36 Debatt: Bostadspolitiken hindrar integration 66 Tips och råd: Byt tätlist steg för steg STORT TEMA: SKATT, FINANS OCH FÖRSÄKRING FOTO: JASON STRONG DESIGN FÖR BÅDE ÖGA OCH ÖRA Ljuddesign allt viktigare i öppna kontor. Företaget Skype hade högt ställda krav på akustiken. 40 FRITT ATT BYTA DÖRR Hyresgästen ogillade säkerhetsdörr utan brevinkast. ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON 47 Avdelningar Ledare 6 Nyheter 8 Ekonomi och marknad 25 Barometern: Sundsvall 26 A ff ä r e n 28 Debatt 36 Arkitektur 37 Bostadsrätt 39 Fall från rätten 47 Tips & råd: Byta lister 66 Fråga experterna 71 Fråga Almega 73 Nytt från din förening 74 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL

6 Ledare Reinhold Lennebo Tänk regionalt och ta bort de kommunala särkraven vid bo s Möjligheten för enskilda orter eller kommuner att locka till sig nya invånare och arbetstillfällen samt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt är inte längre begränsad till utvecklingen på lokal nivå. Det märks inte minst under de dagar jag spenderade på den årliga fastighetsmässan Mipim i Cannes. På Mipim samlas inte bara fastighetsägare utan i allt större utsträckning regionföreträdare, där kommunpolitiker beslutat sig att gå samman på regional nivå för att skapa regioner som i kraft av sin storlek kan locka många olika typer av människor och därmed skapa goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Utvecklingen mot mer av regional samverkan är lätt att följa även hemma i Sverige. Inte minst samarbetena inom Öresundsregionen, Västra Götaland, Mälardalen och Stockholm-Uppsala, för att nämna några exempel. Här har infrastruktursatsningar och utbyggda möjligheter till goda kollektiva kommunikationer gjort att arbetsmarknaden utvidgats långt utanför kommungränsen. Det är inte längre bostadsorten som avgör var vi arbetar, istället är det möjligheten att enkelt kunna förflytta sig som är avgörande för var vi väljer att bo och arbeta. SAMBANDET MELLAN GODA kommunikationer, tillgång till bostäder och ekonomisk tillväxt blir än starkare när man tar del av föredragen på Fastighetsmässan i slutet av mars. Där redogör bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd och Anders Lindström, vd för Storstockholms Lokaltrafik för betydelsen av snabba och effektiva kommunikationer för att skapa attraktiva regioner. Tyvärr verkar de politiker som talar sig varma för utbyggda kommunikationer och bättre möjligheter till arbetspendling inom en region missa den regionala nivån när det kommer till bostadsbyggande. För de flesta är det inte på vilken sida av kommungränsen man befinner sig som avgörande för valet av bostadsort. FÖR ÖVRIGT MÄRKER JAG att intresset för en reformering av bostadshyresmarknaden ökar på flera håll. NOTERAR JAG att intresset för fastighetsarenor är stort. Business Arena i Malmö och Göteborg blir välbesökta. ÄR CYKELN framme igen! Äntligen! 6 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2013

7 Fastighetsägarna i fokus stadsbyggande Här sätter kommunpolitiker ofta upp en mental gräns vid kommungränsen. FÖR DE FLESTA är det inte på vilken sida av kommungränsen man befinner sig som avgörande för valet av bostadsort. Istället är det tillgången till effektiva kommunikationer och restiden som blir betydelsefulla faktorer. Det är här kommunpolitikernas mentala gräns blir problematisk. Den mentala gränsen yttrar sig i form av de kommunala särkrav som kommunerna sätter upp för bostadsbyggandet. I sin strävan att minska energianvändningen vill många kommuner ställa sin egna tuffa krav för energianvändningen. I en kommun kan kravet på energianvändning vara 60 kilowatttimmar per år medan det på andra sidan kommungränsen är 55 kilowattimmar som gäller. Det är naturligtvis en lovvärd ambition att en kommun vill vara en föregångare och bidra till att minska miljöpåverkan. Samtidigt medför de många och skiftande särkraven att det är svårt att dra nytta av stordriftsfördelarna i bostadsproduktion inom en region, när kommunernas krav är så olika. Byggkostnaderna blir högre och bostadsbyggandet avstannar när det inte går att räkna hem den extra investeringen som krävs för att nå kraven. ISTÄLLET FÖR ATT sätta upp ett staket mot omvärlden vid kommungränsen borde även bostadsbyggandet omfattas av regionutvecklingstanken. För en sammanhängande och dynamisk region, där arbetsmarknad och bostadsmarknad spänner över kommungränserna, blir det kontraproduktivt med kommunala särkrav kring bostadsbyggandet. Insatser för regionutveckling och regionförstoring har inneburit en omfattande utvidgning av tidigare lokala arbetsmarknader genom ökade pendlingsmöjligheter. Nu är det dags att ta regionutvecklingsstrategin till nästa nivå. Nu måste även bostadsbyggandet bli regionalt och de kommunala särkraven bort. vd Fastighetsägarna Sverige De första ärendena i Varberg nu till hyresnämnden Striden om ny hyra i Varberg fortsätter trots att hyresförhandlingarna påbörjades redan i september förra året. Förhandlingarna strandade och därefter erbjuder Fastighetsägarna direktförhandlingar med hyresgästerna. I skrivande stund har drygt 800 hyresgäster accepterat den nya hyran i Varberg, i flera fastigheter gäller det samtliga hyresgäster. Andra vill att hyran istället prövas av hyresnämnden. I Varberg är hyresnivåerna generellt för låga. Därför är det principiellt viktigt Torghandel i Varberg. att få hyrorna prövade av nämnden. Vi vill ha en mer differentierad hyressättning, där hyrorna ska anpassas efter hur hyresgästerna värderar läget, standard och förvaltningskvalitet, säger Lars Stjernfelt, affärsverksamhetschef på Fastighetsägarna GFR. Fastighetsägarna nätverkade i Cannes Den årliga regionoch fastighetsmässan MIPIM gick av stapeln den mars. På plats i Cannes för att nätverka och prata fastighetsfrågor var representanter från Fastighetsägarna. Det kan kännas märkligt att vi åker till Frankrike för att träffa kommunalråd, kommuntjänstemän och hela den svenska fastighetsbranschen, men så är det. Här finns alla fastighetsaktörer representerade och här knyts kontakter med politiker, fastighetsbolag, investerare, förvaltare, konsulter, advokater och arkitekter. De som rest till Cannes gör det för att aktivt nätverka, vilket gör det lätt att knyta nya kontakter och uppdatera de befintliga, skriver Henrik Tufvesson, näringspolitisk direktör på Fastighetsägarna Stockholm. På MIPIM samlas besökare från ett åttiotal länder varav knappt är svenska mässdeltagare. Läs hela Tufvessons text på Vill ha mer dialog kring energieffektivieringsdirektivet Den 22 mars skickade Fastighetsägarna med flera andra branschorganisationer ett brev till regeringen för att ge sin syn på hur Näringsdepartementet hanterar implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i svensk lagstiftning. Vi vill vara med i dialogen kring hur implementeringen av energidirektivet ska gå till. Hanteringen avviker från hur det vanligtvis går till när ett EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning, säger Yogesh Kumar, initiativtagare på Fastighetsägarna. I brevet beskrivs bland annat att branschen saknar en öppen dialog och föreslår att en utredare utnämns med uppdraget att ta fram ett förslag som sedan skickas ut på remiss. Följ Fastighetstidningen på internet! Följ Fastighetstidningen på Facebook och Twitter och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om fastigheter, transaktioner, hyressättningar och fastighetsägare. Glöm inte att också kolla in din egen lokala förening! FOTO: MIKAEL PILSTRAND/ARKIV MARKNAD VARBERG FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL

8 Nyheter Nyhetsredaktör Erik Hörnkvist, det att dessa fastighetsägare kan bli tvungna att byta ut tappvattenrören, säger Line Zandén, jurist på Fastighetsägarna Sverige. Reliningleverantörerna var mycket övertygande i sina försäkringar att det inte skulle ske några utsläpp av bisfenol A. Man måste dricka absurda mängder vatrelinade rör kan orsa k Kemikalieinspektionen fann bisf e Svenskarna vill ha mer vindkraft. 7 av 10 svenskar vill satsa mer på vindkraft sverige borde satsa mer på vindkraft tycker sju av tio svenskar. Det visar en ny undersökning från elbolaget Bixia. Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos ligger Sverige och åtta andra EU-länder före sin utvecklingsplan, medan hela 18 av 27 medlemsländer ligger efter. Men svenskar tycker ändå att det borde satsas mer på vindkraft. 248 byggföretag gick i konkurs under årets två första månader, enligt statistik från UC. En ökning med 36 procent jämfört med samma period bostadsfastigheter åter igen på topp JÄmFört med andra fastigheter var 2012 ett bra år för bostadsfastigheter visar svenskt bostadsindex från IPD. Totalavkastningen var nästan oförändrad jämfört med Avkastningen bestod dels av en direktavkastning på 3,0 procent och en positiv värdeförändring på 4,4 procent. Värdeförändringen har i sin tur påverkats positivt av både lägre avkastningskrav på bostadsfastigheter och stigande hyror. Fler satsningar på innovativt byggande av bostäder för unga nu ger regeringen ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Pengarna ska gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga. Stödet kommer att hanteras av Boverket och kan sökas av bland annat företag och kommuner fram till den 1 augusti Det läcker bisfenol A från relinade tappvattenrör. Kemikalieinspektionen har påvisat det hormonstörande ämnet i dricksvattnet i ett par bostäder. För ett år sedan tillsatte miljöminister Lena Ek, C, en utredning med uppdraget att kartlägga användningen av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör. Resultatet från en av de första analyserna var inte tänkt att offentliggöras, men avslöjades nyligen av tidningen VVS-forum. DE FLESTA RESULTATEN visar på mycket låga halter. Men på några ställen sticker resultatet iväg. Det går att se en klar skillnad, med betydligt sämre resultat där man använt en tvåkomponentsepoxi. Det företag som praktiserade denna metod finns inte längre på marknaden. Numera används inte heller plaster med bisfenol A när tappvattenledningar relinas. Den lägenhet som uppvisar högst värden har bisfenol A-halter på 1,1 mikrogram per liter i kallvattnet och 60 mikrogram per liter i varmvattnet. Det finns felkällor, som att bisfenol A kan finnas i marknätet innan dricksvattnet kommer till fastigheten. Men givetvis är det så att de relinade rören är källan till de halter som vi hittar efter relining, säger Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen. HAN TYCKER ATT resultatet är oroande. I Sverige har vi inget gränsvärde för bisfenol A i dricksvatten. I till exempel Tyskland och Frankrike använder man ett gränsvärde på 30 mikrogram per liter. Det är bland annat dessa och liknande frågor som vi kommer att arbeta vidare med i en utredning för att eventuellt landa i någon form av lagförslag i slutändan, säger Erik Gravenfors. Det skulle i sådana fall kunna få mycket stora konsekvenser för fastighetsägare som låtit relina sina tappvattenrör. Om det införs gränsvärden för BPA i dricksvatten, skulle det kunna innebära att fastighetsägare som relinat sina rör är tvungna att medge nedsättning av hyran för att hyresgästerna inte kan dricka vattnet som kommer från kranen. I en förlängning medför Webbfrågan litar DU PÅ reliningstekniken? Svara på Resultatet redovisas i nästa nummer. reliningsmontö r Det har skett en oroande ökning av allergier och eksem hos de som utför relining. Epoxi som används vid flera typer av relining av avloppsrör är extremt allergiframkallande. Väl på plats är den relativt ofarlig, men de som hanterar plasten innan den härdat exponeras för riskerna. Under de senaste åren har det kommit en strid ström av patienter som arbetar med relining till vår mottagning. En kontakt med ämnet vid ett enda tillfälle kan ge livslång allergi, säger Carola Lidén, läkare och forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Hon är ansvarig för det forskningsprojekt 8 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

9 a ka hormonstörningar f enol A i dricksvatten line ZanDÉn, JUrist, FastighetsÄgarna sverige om man får i sig av varmvattnet, för att nå vad man i Tyskland och Frankrike har som gränsvärde. ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET Tranemobostäder fick sina rör relinade av den nu konkursade Nordic Relining Vi har gått ut med skriftlig information till berörda boende. Hittills har jag inte fått några kompletterande frågor kring detta, säger Lizz Wiklund, vd för Tranemobostäder. Nu gör man en egen provtagning och planerar för en handlingsplan med regelbundet återkommande prover på dricksvattnet. Hittas bisfenol A i dricksvattnet så kommer alla rör att bytas ut. Vi har ännu inte gjort en kostnadsberäkning för rörbyte, utan avvaktar provtagning och den nationella utredning som Boverket gör, säger Lizz Wiklund. erik hörnkvist ö rer får eksem och allergier som, med stöd från AFA Försäkring, undersökt skadorna hos reliningarbetare. Det är en stor omsättning bland anställda som arbetar med relining, eftersom de som blivit allergiska ofta inte kan fortsätta i yrket, säger Carola Lidén. erik hörnkvist Fastighetstidningen nr 3 april 2013 vet att yviga rörelser leder till att man hamnar i plurret och i värsta fall får båten över sig. Jag vet inte om Håkan Juholt är en van kanotist men hans tio månader på den socialdemokratiska partiledarstolen visade i alla fall inte prov på så bra paddelföring. Stefan Löfven däremot tycks kunna konsten att sitta still i båten. I samma anda verkar även hans eventuella framtida ministrar, som Veronica Palm, intervjuad på sidorna Hon ser inga skäl till några radikala ändringar av bostadspolitiken förutom bidrag till små lägenheter för studenter. I övrigt tycks hon i stort sett vara överens med den nu sittande ministern Stefan Attefall om problembilden. Fast tonläget lär säkert skärpas ju närmare valet vi kommer. Det skulle förvåna mig om bostadsfrågan inte blir en av de heta frågorna. Utan nya bostäder blir det ingen tillväxt i de viktiga storstadsregionerna. OM POLITIKER vill synas i alla sammanhang utan att behöva verka är förhållandet det motsatta för lobbyisterna i Bryssel. Där handlar det om att informellt knyta kontakter för att påverka viktiga beslut. Följ med till Bryssel och EPF, Europas fastighetsägares organisation. Sidorna TVÅ KORTA Ännu inget liv i den iskalla trädgården. Kylan tar livet av mördarsniglarna. SLUTSATSEN ÄR ATT det finns ett stort behov av att förbättra arbetsrutiner, skyddsutrustning och tvättmöjligheter. Men allra viktigast är upplysning om riskerna. Peter Halling, ordförande i Brif, Branschföreningen Relining i Fastigheter, menar att problemet främst finns hos nystartade företag och företag utanför BRiF. att sitta stilla är en konst ALLA SOM SUTTIT i en kajak i en förlängning medför det att dessa fastighetsägare kommer att bli tvungna att byta ut tappvattenrören. ten för att komma upp till EU:s gränsvärde. En vuxen man behöver dricka minst liter vatten om dagen, sa Markus Ström, då marknadschef på Nordic Relining, i en intervju med tidningen Bofast. Men i det värsta exemplet här ovan handlar det alltså om knappa 30 liter, eller en halvliter Redaktören Epoxi är extremt allergiframkallande vid hudkontakt, ordentlig skyddsutrustning är viktigt. David Grossman redaktionschef 9

10 Nyheter Foster + Partners och Berg Arkitektkontors vy mot Gamla stan. stockholms stad och atrium ljungberg överens om slussen nu har kommunstyrelsen i Stockholm formellt fattat beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. Stockholms Stad och Atrium Ljungberg har enats om att fastighetsägaren får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset, och att tomträttsavgälden för Glas huset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år. Jag tycker inte om att prata om förorter, det antyder att man bor före det som är den riktiga staden. Vi kan säga stadsdelar istället. Pelle björklund, vd för Svenska Bostäder på Fastighetsmässan. helsingborgshem storsäljer helsingborgshem har som mål att nyproducera 300 lägenheter per år. För att få finansiering ska nu 700 lägenheter säljas. Totalt beräknas fastighetsvärdet ligga på en miljard kronor. Helsingborg är en mogen attraktiv marknad och Helsingborgshem en bra förvaltare med fint bestånd. Vi tror intresset för fastigheterna blir stort, säger Göran Hellström, vd på transaktionsbolaget Navet till Fastighetsvärlden. I Halmstad planeras flerbostadshus med plusenergiteknik. hfab räknar med att gå på plus halmstads Fastighets ab planerar för Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik. Med solceller på taket ska byggnaden under ett år producera lika mycket energi som totalt under året förbrukas för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Huset ska stå inflyttningsklart två kommunala bostadsbolag blir ett De kommunala bostadsbolagen Hyresbostäder i Växjö och Växjöhem slås ihop. Flera gånger tidigare har beslutet skjutits upp men nu har kommunfullmäktige tagit ett beslut. I längden är det inte rimligt med två olika bostadsbolag i Växjö, säger kommunalrådet Bo Frank (M) till Smålandsposten. Sammanslagningen är ett steg för att spara pengar till underhåll. Foster + partners och Berg arkitektkontor svårt att analysera avkastningskraven Allmännyttan ska ha samma avkastningskrav som privata fastighetsägare. Knepigt att analysera menar Boverket i en ny rapport, och det kan ta fem år innan man sitter med facit. En av de centrala delarna i nya hyreslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 är att allmännyttans verksamhet ska bedrivas med samma affärsmässighet som övriga fastighetsägare, och att ägarna (kommunerna) ska sätta avkastningskrav som ska vara normala. Boverket har analyserat utfallet och konstaterar att uppgiften inte är helt enkel. Det är inte svårt att jämföra avkastningen i storstäderna där det finns stora seriösa privata bostadsbolag som agerar på samma sätt som allmännyttan, till exempel Wallenstam och Akelius. Men hur gör man på en mindre ort som Håbo, Ockelbo eller Tierp där en privat liten ägare har några bra fastigheter i centrum och allmännyttan har ett miljonprogram som inte är helt uthyrt. Då är det inte helt lätt att jämföra affärsmässigheten, säger Assar Lindén, utredare på Boverket. Även hos privata värdar finns olika sätt att beräkna avkastningskrav vilket inte gör det lättare att viktigt är att kommunerna sätter rimliga avkastningskrav som med samma förutsättningar är jämförbara med de privata ägarnas. reinhold lennebo, vd, FastighetsÄgarna sverige jämföra, påpekar Boverket. Dessutom är det förstås olika premisser för såväl regioner som bolag. Till exempel har Svenska Bostäder från 2011 till 2014 ingen avkastning på kapital trots att man har bra intäkter orsaken är man investerar över två miljarder varje år i nyproduktion. KOMMUNERNA HAR en skyldighet att ta fram ägardirektiv till sina bostadsbolag och 2012 hade 60 procent av dem sådana direktiv. Det genomsnittliga avkastningskravet uppgick till 4,31 procent. Frågan är då om bolagen når dessa krav? Det vet vi inte. Den analysen har vi inte hunnit göra än. Man kan inte med ett års resultat dra slutsatsen om avkastningskraven följs eller inte, och det kommer att ta 4 5 år innan vi vågar säga om lagen fungerar, säger Assar Lindén. Reinhold Lennebo, vd på Fastigheterna Sverige, håller också med om att det krävs långa perioder innan man kan göra analysen. Viktigt är kommunerna sätter rimliga avkastningskrav som på samma ort och med samma förutsättningar är jämförbara med de privata ägarnas. Vi kommer löpande att analysera utfallet. DaviD grossman i maj presenteras kommunernas avkastningskrav Den nya hyreslagen har ännu inte lett till några betydande förändringar. Den slutsatsen drar Boverket i rapporten Den nya lagstiftningen på Hyresbostadsmarknaden. Tonläget i debatten har tidvis varit hög men när hyresförhandlingarna väl börjat tycks det varit ungefär som vanligt, skriver man. Av 270 kommuner var det 60 procent som 2011 hade ägardirektiv för sina bostadsbolag. Sedan dess har det tillkommit fler, oklart hur många. I slutet av maj kommer Boverket presentera en lista med vilka avkastningskrav kommunerna ställer på sina bolag. I framtiden kommer Boverket bland annat ha ögonen på: Kommunernas ägardirektiv och hur borgensavtalen ser ut. Hur värdeöverföringar görs mellan kommun och bolag. Hur hyresnivåer och hyresdifferentieringen utvecklas. 10 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

11 HALLÅ DÄR Nyheter Anders Sandström, förvaltare, jur.kand. på Trönnberg & Co Förvaltnings AB som följde med Stockholms Stadsmissions nattjour under ett pass i Stockholmsnatten. Att vara liten fungerar inte om man ska bygga nytt i Stockholm. Därför har nu 20 fastighetsägare gått samman för att slåss om nya hyreshusbyggen. Det var förrförra sommaren som jag och Lars Lindén började prata om att vi små aktörer aldrig får markanvisningar av kommunerna i Stockholmsområdet, berättar Peter Mandel, vd för Mandel Fastigheter. När tankarna vädrades hos Fastighetsägarna Stockholm påbörjades ett arbete med att hitta intresserade fastighetsägare och ta fram ett samverkansavtal till gruppen. Resultatet är nu den ekonomiska föreningen Faststam som nu ska utmana byggjättarna i kampen om hyreshusprojekt. Strategin är att medlemmarna i olika konstellationer ska samverka när det finns projekt 207 utställare och besökare kom till årets Fastighetsmässa i Stockholm det innebär rekord i år igen. Fastighetstidningen och Fastighetsägarna var som vanligt på plats. Ola Ström, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna MittNord, ställde tuffa frågor till bostadsminister Stefan Attefall och intressanta workshops avlöste varandra. Fastig hetstidningen arrangerade också en paneldebatt om relining. Där visades det tydligt att reliningbranschen gått framåt både när det gäller materialutveckling och metoder för efterkontroll. Men lika tydligt var att det fortfarande finns frågetecken att räta ut. Nästa fastighetsmässa är i Göteborg den 4 5 september. victoria gillberg Tillsammans blir flera små fastighetsägare starkare. små bolag går samman för att bygga nya hyreshus att söka. Det kan vara ett fåtal eller flera bolag. Allt beror på hur stora projekten är. Varje fastighetsägare får själv sköta sin förvaltning, men vi ska självklart gå samman och handla upp entreprenad tillsammans för att pressa kostnaderna. Till skillnad från de större bolagen har vi inte så höga overheadkostnader och vi kräver inte lika hög avkastning. Resultatet blir billigare bostäder, säger Peter Mandel. Men har ni de ekonomiska musklerna? Alla medlemmar ska vara beredda att bygga minimum kvadratmeter och klara av procent av kostnaden med eget kapital. Avkastningen på äldre hus är mellan 3 4 procent. Med nybyggda hyreshus räknar vi med en bättre vinst, säger Peter Mandel. DaviD grossman mässan större än någonsin Panelen på Fastighetstidningens välbesökta seminarium om relining. Se hödpunkterna från seminariet om relining på Foto: gunilla sandström Vad fick ni se? Vi åkte ner till ett akutcenter för de så kallade EUmigranterna i Hjorthagen. De har haft 98 procents Anders Sandström beläggning sedan de öppnade i november, så behovet finns otvivelaktigt. Efter det åkte vi till ett härbärge på Högbergsgatan där större delen av de boende över natten består av personer som har funnits här i Stockholm ganska länge, uteliggare ofta med missbrukarproblem. Vilka intryck tar du med dig? Nu vet jag lite mera. Det är en behjärtansvärd verksamhet som man som fastighetsägare bör stödja. Annars ser man ju egentligen bara dekalen som visar att man betalat stödabonnemanget. Om man drar konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt med härbärgen för dessa utsatta personer, så blir det att de kanske tar sig in i fastigheter vilket ingen egentligen önskar. Var det något som du inte visste innan? Jag hade en del erfarenhet i och med att jag jobbar en del med diakoniverksamhet i kyrkan. Men det som var nytt var att det är en helt ny grupp som lever ute på gatorna nu. Människor från Nordafrika, som lyckats få uppehållstillstånd i EU, är en grupp vi kommer att få se mer av. Är detta något du rekommenderar andra? Ja, man kan såklart diskutera om det är fastighetsägarna som ska ta initiativ för att lösa problemen eller om det ska ske via våra skattekronor. Svaret är väl att det måste vara både och. Nattjouren och Stadsmissionen fyller definitivt ett stort behov och gör ett viktigt arbete som gör skillnad i varje enskilt fall. erik hörnkvist Fastighetstidningen nr 3 april

12 Nyheter ökad andrahandsuthyrning Ännu osäkert om lagen påverkat hyrorna Obelisk visionen i Örebro. örebrovärd vill bygga hus på höjden Per Johan behrn, vd på Behrn fastigheter i Örebro har en vision. Det är att bygga ett tolv våningar högt kontorshus mitt i staden som ska placeras över tunneln på Rudbecksgatan. Fastigheten, Obelisk, ska enligt Behrns ta över kontorsytor i gamla bostadsfastigheter som då återigen kan bli lägenheter. Jag tycker att det låter högt. Stefan Attefall, KD, kommenterar uppgiften om att kommunala bostadsbolag kräver att blivande hyresgäster ska ha en årsinkomst som motsvarar tre gånger hyran. tvättstugevärden rensar luddet när olika människor ska dela på en tvättstuga uppstår lätt problem. I Köping testar Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget därför en ny metod. Tvättstugorna har fått värdar som ska se till att det blir god stämning. Tvättstugevärdarna gör mindre reparationer, städar och ser till att torktumlarna är luddfria, skriver Sveriges Radio. Utbudet av andrahandslägenheter har ökat. Men det är svårt att redan nu bedöma hur mycket som är en effekt av de nya reglerna. Siffror från Bostad Direkt, ett företag som förmedlar andrahandsbostäder, ger en indikation om att regeringens förhoppning om ett större utbud av lägenheter infriats. Mellan 1 januari till 5 februari registrerades totalt 400 bostäder på Bostad Direkt. Det är en ökning med 19 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Vi ser en rejäl ökning av antalet lägenheter på marknaden, som jag inte tror är konjunkturstyrd. Vår kundtjänst är helt nerringd med frågor om de nya reglerna, säger Maria Lennman, vd på Bostad Direkt. SEDAN DEN 1 februari gäller de nya reglerna som gör att bostadsrättsinnehavare och villaägare kan ta mer betalt när de hyr ut i andrahand (läs mer om detta på sidan 39). Men statistiken från Bostad Direkt ger också kritikerna av de nya reglerna vatten på sin kvarn. För hyrorna har gått upp framför allt för tvåor och treor. Sedan är det en fråga om uthyrarna i slutändan kan ta ut det pris som satts. Maria Lenman tror att det är en relativt kortvarig bubbla som vi ser nu. PÅ BLOCKET syns också en uppgång, om än inte lika tydlig. Antalet inlagda annonser har ökat med åtta procent under perioden januari februari jämfört med samma period föregående år. Men det märks ingen tydlig förändring av prisutvecklingen. Linnéa Aguero, pressansvarig på Blocket, tror att skillnaderna i utbudet snarare beror på konjunktur än regeländringar. vi måste nog vänta ett helt år för att i backspegeln kunna se trendbrott. linnéa aguero, Pressansvarig, blocket Tittar man så långt tillbaka som 2009 så var 2011 ett tydligt bottenår, 26 procent färre annonser än motsvarande period i år. Vilket kanske är mer relevant att analysera än den ökning som skett till dags datum. Linnéa Aguero anser att man nog måste vänta ett helt år för att i backspegeln kunna se om det nya regelverket orsakat ett trendbrott. Ökningen hittills kan ha andra orsaker. Historiskt sett är det alltid en topp av inlagda annonser i januari och augusti. Folk har ont om pengar och behöver dryga ut kassan genom att hyra ut. Det är skolstart med ökad efterfrågan. De som åker på långresor under sin semester passar också på att hyra ut, säger Linnéa Aguero. HON TROR OCKSÅ att själva diskussionen om lagförslaget faktiskt kan ha haft större effekter än själva regeländringen. En annan aspekt är de ekonomiska orostider vi lever i vi blir bättre på att hitta sätt att dryga ut kassorna. erik hörnkvist Foto: erik hörnkvist Årets Bygge 2012 ligger i Flemingsberg. helix blev Årets bygge FrienDs arena, Clarion Hotel Arlanda, Artipelag och Klaraporten var några av dem som tävlade om att utnämnas till Årets Bygge Men vann gjorde den nya rättspsykiatriska anläggningen i Flemingsberg, Stockholm som ritats av BSK Arkitekter. hyresnivåerna för andrahandslägenheter Antal Pris Antal Pris Antal Pris 1:or :or :or :or Tabellen avser aktiva annonser på webbplatsen Bostad Direkt perioden januari-februari 2011, 2012 och Fastighetstidningen nr 3 april 2013