MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL"

Transkript

1 Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 3 april 2013 Pris: 60 kronor EXTRA TEMASIDOR 18 sidor om skatt, försäkring och finans. Sidorna OHÄLSOSAM RELINING Bisfenol A och epoxi i rören kan ge skador HOS LOBBYN I BRYSSEL Så samverkar fastighetsägarna i Europa MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL DESIGN FÖR ÖRAT Efter ombyggnad blev det lugnare för eleverna och läraren Jesper Strand på Kubikskolan. LISTIGA RÅD Spara energi genom att byta fönsterlister Tips och Råd visar knepen. BOSTADSRÄTT Maria Livijn har koll på de nya reglerna för uthyrning. DEKLARERARDAGS Bilaga med allt du behöver veta inför deklarationen 2013.

2 Våra fastighetsexperter ingår. Besök oss på vårens mässa i Malmö!* *Byggmässan Öresund, Malmö april. Monter E08. Vår fastighetsavdelning hjälper dig sänka dina värmekostnader. Vi har över 30 års erfarenhet av värmepumpsinstallationer i allt från stora idrottsarenor till butikslokaler och hyreshus. Det gör att vi kan garantera drift säkra anläggningar som sänker dina värmekostnader med upp till 70 procent. I normalfallet tjänar du in din investering på bara 3-6 år. Så om du tycker att dina värmekostnader är för höga, kontakta oss

3 Dags att byta ventilationssystem? Vi har lösningen! Ett ventilationssystem måste vara flexibelt speciellt vid renovering eller anpassning till nya hyresgäster. Fasadsystemet PRIMO med stor kyl-, värmeoch lufteffekt passar lika bra att montera i nya som i befintliga ventilationssystem vilket gör det till det självklara valet vid renovering eller utbyte av gamla system. Systemet skapar trots sitt minimala utrymmesbehov maximal komfort utan buller och drag och med individuell rumsstyrning. PRIMO är energieffektivt och sparar pengar genom en enkel installation och lågt servicebehov. Komplett installation samt integrerad elkanalisation Komfortabelt och flexibelt inomhusklimat med individuell rumsstyrning Energieffektivt Flexibelt Enkelt och snabbt att installera Låga servicekostnader Tempererad luft El- och datakanal Vill du veta mer om PRIMO och våra andra produkter och system? Prata med Europas största leverantör av helhetslösningar! Tilluft Rumsluft

4 Ryds Glas är ett ledande glasmästeri lokaliserat på ett 50 tal orter. Våra glasexperter är oavsett väderlek och tidpunkt alltid på plats och löser dina problem. Skaffa serviceavtal Jour Bättre pris Snabbare åtgärd Rätt glas rätt monterat Fönster Kontor Alltid beredd Säkerhet Dörrportar Butiksfönster Vill du också teckna ett fördelaktigt serviceavtal? Kontakta oss!

5 Årgång 104 Denna utgåva är presslagd den 4 april FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON PÅ OMSLAGET: Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för S. Se sidan 30 NR 3 APRIL 2013 FOTO: PER ARNSÄTER 8 UTREDNING OFFENTLIGGJORD Skadliga ämnen i dricksvattnet efter relining. VIKTIGT EUROPEISKT NÄTVERK Direktiv om energieffektivisering, om förvaltning av investeringsfonder och en fri hyressättning allt fler beslut som berör svenska fastighetsägare fattas på EU-nivå. Vi följde med när European Property Federation sammanträdde i Bryssel Ledare: Ta bort kommunala särkrav 36 Debatt: Bostadspolitiken hindrar integration 66 Tips och råd: Byt tätlist steg för steg STORT TEMA: SKATT, FINANS OCH FÖRSÄKRING FOTO: JASON STRONG DESIGN FÖR BÅDE ÖGA OCH ÖRA Ljuddesign allt viktigare i öppna kontor. Företaget Skype hade högt ställda krav på akustiken. 40 FRITT ATT BYTA DÖRR Hyresgästen ogillade säkerhetsdörr utan brevinkast. ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON 47 Avdelningar Ledare 6 Nyheter 8 Ekonomi och marknad 25 Barometern: Sundsvall 26 A ff ä r e n 28 Debatt 36 Arkitektur 37 Bostadsrätt 39 Fall från rätten 47 Tips & råd: Byta lister 66 Fråga experterna 71 Fråga Almega 73 Nytt från din förening 74 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL

6 Ledare Reinhold Lennebo Tänk regionalt och ta bort de kommunala särkraven vid bo s Möjligheten för enskilda orter eller kommuner att locka till sig nya invånare och arbetstillfällen samt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt är inte längre begränsad till utvecklingen på lokal nivå. Det märks inte minst under de dagar jag spenderade på den årliga fastighetsmässan Mipim i Cannes. På Mipim samlas inte bara fastighetsägare utan i allt större utsträckning regionföreträdare, där kommunpolitiker beslutat sig att gå samman på regional nivå för att skapa regioner som i kraft av sin storlek kan locka många olika typer av människor och därmed skapa goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Utvecklingen mot mer av regional samverkan är lätt att följa även hemma i Sverige. Inte minst samarbetena inom Öresundsregionen, Västra Götaland, Mälardalen och Stockholm-Uppsala, för att nämna några exempel. Här har infrastruktursatsningar och utbyggda möjligheter till goda kollektiva kommunikationer gjort att arbetsmarknaden utvidgats långt utanför kommungränsen. Det är inte längre bostadsorten som avgör var vi arbetar, istället är det möjligheten att enkelt kunna förflytta sig som är avgörande för var vi väljer att bo och arbeta. SAMBANDET MELLAN GODA kommunikationer, tillgång till bostäder och ekonomisk tillväxt blir än starkare när man tar del av föredragen på Fastighetsmässan i slutet av mars. Där redogör bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd och Anders Lindström, vd för Storstockholms Lokaltrafik för betydelsen av snabba och effektiva kommunikationer för att skapa attraktiva regioner. Tyvärr verkar de politiker som talar sig varma för utbyggda kommunikationer och bättre möjligheter till arbetspendling inom en region missa den regionala nivån när det kommer till bostadsbyggande. För de flesta är det inte på vilken sida av kommungränsen man befinner sig som avgörande för valet av bostadsort. FÖR ÖVRIGT MÄRKER JAG att intresset för en reformering av bostadshyresmarknaden ökar på flera håll. NOTERAR JAG att intresset för fastighetsarenor är stort. Business Arena i Malmö och Göteborg blir välbesökta. ÄR CYKELN framme igen! Äntligen! 6 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2013

7 Fastighetsägarna i fokus stadsbyggande Här sätter kommunpolitiker ofta upp en mental gräns vid kommungränsen. FÖR DE FLESTA är det inte på vilken sida av kommungränsen man befinner sig som avgörande för valet av bostadsort. Istället är det tillgången till effektiva kommunikationer och restiden som blir betydelsefulla faktorer. Det är här kommunpolitikernas mentala gräns blir problematisk. Den mentala gränsen yttrar sig i form av de kommunala särkrav som kommunerna sätter upp för bostadsbyggandet. I sin strävan att minska energianvändningen vill många kommuner ställa sin egna tuffa krav för energianvändningen. I en kommun kan kravet på energianvändning vara 60 kilowatttimmar per år medan det på andra sidan kommungränsen är 55 kilowattimmar som gäller. Det är naturligtvis en lovvärd ambition att en kommun vill vara en föregångare och bidra till att minska miljöpåverkan. Samtidigt medför de många och skiftande särkraven att det är svårt att dra nytta av stordriftsfördelarna i bostadsproduktion inom en region, när kommunernas krav är så olika. Byggkostnaderna blir högre och bostadsbyggandet avstannar när det inte går att räkna hem den extra investeringen som krävs för att nå kraven. ISTÄLLET FÖR ATT sätta upp ett staket mot omvärlden vid kommungränsen borde även bostadsbyggandet omfattas av regionutvecklingstanken. För en sammanhängande och dynamisk region, där arbetsmarknad och bostadsmarknad spänner över kommungränserna, blir det kontraproduktivt med kommunala särkrav kring bostadsbyggandet. Insatser för regionutveckling och regionförstoring har inneburit en omfattande utvidgning av tidigare lokala arbetsmarknader genom ökade pendlingsmöjligheter. Nu är det dags att ta regionutvecklingsstrategin till nästa nivå. Nu måste även bostadsbyggandet bli regionalt och de kommunala särkraven bort. vd Fastighetsägarna Sverige De första ärendena i Varberg nu till hyresnämnden Striden om ny hyra i Varberg fortsätter trots att hyresförhandlingarna påbörjades redan i september förra året. Förhandlingarna strandade och därefter erbjuder Fastighetsägarna direktförhandlingar med hyresgästerna. I skrivande stund har drygt 800 hyresgäster accepterat den nya hyran i Varberg, i flera fastigheter gäller det samtliga hyresgäster. Andra vill att hyran istället prövas av hyresnämnden. I Varberg är hyresnivåerna generellt för låga. Därför är det principiellt viktigt Torghandel i Varberg. att få hyrorna prövade av nämnden. Vi vill ha en mer differentierad hyressättning, där hyrorna ska anpassas efter hur hyresgästerna värderar läget, standard och förvaltningskvalitet, säger Lars Stjernfelt, affärsverksamhetschef på Fastighetsägarna GFR. Fastighetsägarna nätverkade i Cannes Den årliga regionoch fastighetsmässan MIPIM gick av stapeln den mars. På plats i Cannes för att nätverka och prata fastighetsfrågor var representanter från Fastighetsägarna. Det kan kännas märkligt att vi åker till Frankrike för att träffa kommunalråd, kommuntjänstemän och hela den svenska fastighetsbranschen, men så är det. Här finns alla fastighetsaktörer representerade och här knyts kontakter med politiker, fastighetsbolag, investerare, förvaltare, konsulter, advokater och arkitekter. De som rest till Cannes gör det för att aktivt nätverka, vilket gör det lätt att knyta nya kontakter och uppdatera de befintliga, skriver Henrik Tufvesson, näringspolitisk direktör på Fastighetsägarna Stockholm. På MIPIM samlas besökare från ett åttiotal länder varav knappt är svenska mässdeltagare. Läs hela Tufvessons text på Vill ha mer dialog kring energieffektivieringsdirektivet Den 22 mars skickade Fastighetsägarna med flera andra branschorganisationer ett brev till regeringen för att ge sin syn på hur Näringsdepartementet hanterar implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i svensk lagstiftning. Vi vill vara med i dialogen kring hur implementeringen av energidirektivet ska gå till. Hanteringen avviker från hur det vanligtvis går till när ett EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning, säger Yogesh Kumar, initiativtagare på Fastighetsägarna. I brevet beskrivs bland annat att branschen saknar en öppen dialog och föreslår att en utredare utnämns med uppdraget att ta fram ett förslag som sedan skickas ut på remiss. Följ Fastighetstidningen på internet! Följ Fastighetstidningen på Facebook och Twitter och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om fastigheter, transaktioner, hyressättningar och fastighetsägare. Glöm inte att också kolla in din egen lokala förening! FOTO: MIKAEL PILSTRAND/ARKIV MARKNAD VARBERG FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL

8 Nyheter Nyhetsredaktör Erik Hörnkvist, det att dessa fastighetsägare kan bli tvungna att byta ut tappvattenrören, säger Line Zandén, jurist på Fastighetsägarna Sverige. Reliningleverantörerna var mycket övertygande i sina försäkringar att det inte skulle ske några utsläpp av bisfenol A. Man måste dricka absurda mängder vatrelinade rör kan orsa k Kemikalieinspektionen fann bisf e Svenskarna vill ha mer vindkraft. 7 av 10 svenskar vill satsa mer på vindkraft sverige borde satsa mer på vindkraft tycker sju av tio svenskar. Det visar en ny undersökning från elbolaget Bixia. Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos ligger Sverige och åtta andra EU-länder före sin utvecklingsplan, medan hela 18 av 27 medlemsländer ligger efter. Men svenskar tycker ändå att det borde satsas mer på vindkraft. 248 byggföretag gick i konkurs under årets två första månader, enligt statistik från UC. En ökning med 36 procent jämfört med samma period bostadsfastigheter åter igen på topp JÄmFört med andra fastigheter var 2012 ett bra år för bostadsfastigheter visar svenskt bostadsindex från IPD. Totalavkastningen var nästan oförändrad jämfört med Avkastningen bestod dels av en direktavkastning på 3,0 procent och en positiv värdeförändring på 4,4 procent. Värdeförändringen har i sin tur påverkats positivt av både lägre avkastningskrav på bostadsfastigheter och stigande hyror. Fler satsningar på innovativt byggande av bostäder för unga nu ger regeringen ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Pengarna ska gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga. Stödet kommer att hanteras av Boverket och kan sökas av bland annat företag och kommuner fram till den 1 augusti Det läcker bisfenol A från relinade tappvattenrör. Kemikalieinspektionen har påvisat det hormonstörande ämnet i dricksvattnet i ett par bostäder. För ett år sedan tillsatte miljöminister Lena Ek, C, en utredning med uppdraget att kartlägga användningen av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör. Resultatet från en av de första analyserna var inte tänkt att offentliggöras, men avslöjades nyligen av tidningen VVS-forum. DE FLESTA RESULTATEN visar på mycket låga halter. Men på några ställen sticker resultatet iväg. Det går att se en klar skillnad, med betydligt sämre resultat där man använt en tvåkomponentsepoxi. Det företag som praktiserade denna metod finns inte längre på marknaden. Numera används inte heller plaster med bisfenol A när tappvattenledningar relinas. Den lägenhet som uppvisar högst värden har bisfenol A-halter på 1,1 mikrogram per liter i kallvattnet och 60 mikrogram per liter i varmvattnet. Det finns felkällor, som att bisfenol A kan finnas i marknätet innan dricksvattnet kommer till fastigheten. Men givetvis är det så att de relinade rören är källan till de halter som vi hittar efter relining, säger Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen. HAN TYCKER ATT resultatet är oroande. I Sverige har vi inget gränsvärde för bisfenol A i dricksvatten. I till exempel Tyskland och Frankrike använder man ett gränsvärde på 30 mikrogram per liter. Det är bland annat dessa och liknande frågor som vi kommer att arbeta vidare med i en utredning för att eventuellt landa i någon form av lagförslag i slutändan, säger Erik Gravenfors. Det skulle i sådana fall kunna få mycket stora konsekvenser för fastighetsägare som låtit relina sina tappvattenrör. Om det införs gränsvärden för BPA i dricksvatten, skulle det kunna innebära att fastighetsägare som relinat sina rör är tvungna att medge nedsättning av hyran för att hyresgästerna inte kan dricka vattnet som kommer från kranen. I en förlängning medför Webbfrågan litar DU PÅ reliningstekniken? Svara på Resultatet redovisas i nästa nummer. reliningsmontö r Det har skett en oroande ökning av allergier och eksem hos de som utför relining. Epoxi som används vid flera typer av relining av avloppsrör är extremt allergiframkallande. Väl på plats är den relativt ofarlig, men de som hanterar plasten innan den härdat exponeras för riskerna. Under de senaste åren har det kommit en strid ström av patienter som arbetar med relining till vår mottagning. En kontakt med ämnet vid ett enda tillfälle kan ge livslång allergi, säger Carola Lidén, läkare och forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Hon är ansvarig för det forskningsprojekt 8 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

9 a ka hormonstörningar f enol A i dricksvatten line ZanDÉn, JUrist, FastighetsÄgarna sverige om man får i sig av varmvattnet, för att nå vad man i Tyskland och Frankrike har som gränsvärde. ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET Tranemobostäder fick sina rör relinade av den nu konkursade Nordic Relining Vi har gått ut med skriftlig information till berörda boende. Hittills har jag inte fått några kompletterande frågor kring detta, säger Lizz Wiklund, vd för Tranemobostäder. Nu gör man en egen provtagning och planerar för en handlingsplan med regelbundet återkommande prover på dricksvattnet. Hittas bisfenol A i dricksvattnet så kommer alla rör att bytas ut. Vi har ännu inte gjort en kostnadsberäkning för rörbyte, utan avvaktar provtagning och den nationella utredning som Boverket gör, säger Lizz Wiklund. erik hörnkvist ö rer får eksem och allergier som, med stöd från AFA Försäkring, undersökt skadorna hos reliningarbetare. Det är en stor omsättning bland anställda som arbetar med relining, eftersom de som blivit allergiska ofta inte kan fortsätta i yrket, säger Carola Lidén. erik hörnkvist Fastighetstidningen nr 3 april 2013 vet att yviga rörelser leder till att man hamnar i plurret och i värsta fall får båten över sig. Jag vet inte om Håkan Juholt är en van kanotist men hans tio månader på den socialdemokratiska partiledarstolen visade i alla fall inte prov på så bra paddelföring. Stefan Löfven däremot tycks kunna konsten att sitta still i båten. I samma anda verkar även hans eventuella framtida ministrar, som Veronica Palm, intervjuad på sidorna Hon ser inga skäl till några radikala ändringar av bostadspolitiken förutom bidrag till små lägenheter för studenter. I övrigt tycks hon i stort sett vara överens med den nu sittande ministern Stefan Attefall om problembilden. Fast tonläget lär säkert skärpas ju närmare valet vi kommer. Det skulle förvåna mig om bostadsfrågan inte blir en av de heta frågorna. Utan nya bostäder blir det ingen tillväxt i de viktiga storstadsregionerna. OM POLITIKER vill synas i alla sammanhang utan att behöva verka är förhållandet det motsatta för lobbyisterna i Bryssel. Där handlar det om att informellt knyta kontakter för att påverka viktiga beslut. Följ med till Bryssel och EPF, Europas fastighetsägares organisation. Sidorna TVÅ KORTA Ännu inget liv i den iskalla trädgården. Kylan tar livet av mördarsniglarna. SLUTSATSEN ÄR ATT det finns ett stort behov av att förbättra arbetsrutiner, skyddsutrustning och tvättmöjligheter. Men allra viktigast är upplysning om riskerna. Peter Halling, ordförande i Brif, Branschföreningen Relining i Fastigheter, menar att problemet främst finns hos nystartade företag och företag utanför BRiF. att sitta stilla är en konst ALLA SOM SUTTIT i en kajak i en förlängning medför det att dessa fastighetsägare kommer att bli tvungna att byta ut tappvattenrören. ten för att komma upp till EU:s gränsvärde. En vuxen man behöver dricka minst liter vatten om dagen, sa Markus Ström, då marknadschef på Nordic Relining, i en intervju med tidningen Bofast. Men i det värsta exemplet här ovan handlar det alltså om knappa 30 liter, eller en halvliter Redaktören Epoxi är extremt allergiframkallande vid hudkontakt, ordentlig skyddsutrustning är viktigt. David Grossman redaktionschef 9

10 Nyheter Foster + Partners och Berg Arkitektkontors vy mot Gamla stan. stockholms stad och atrium ljungberg överens om slussen nu har kommunstyrelsen i Stockholm formellt fattat beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. Stockholms Stad och Atrium Ljungberg har enats om att fastighetsägaren får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset, och att tomträttsavgälden för Glas huset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år. Jag tycker inte om att prata om förorter, det antyder att man bor före det som är den riktiga staden. Vi kan säga stadsdelar istället. Pelle björklund, vd för Svenska Bostäder på Fastighetsmässan. helsingborgshem storsäljer helsingborgshem har som mål att nyproducera 300 lägenheter per år. För att få finansiering ska nu 700 lägenheter säljas. Totalt beräknas fastighetsvärdet ligga på en miljard kronor. Helsingborg är en mogen attraktiv marknad och Helsingborgshem en bra förvaltare med fint bestånd. Vi tror intresset för fastigheterna blir stort, säger Göran Hellström, vd på transaktionsbolaget Navet till Fastighetsvärlden. I Halmstad planeras flerbostadshus med plusenergiteknik. hfab räknar med att gå på plus halmstads Fastighets ab planerar för Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik. Med solceller på taket ska byggnaden under ett år producera lika mycket energi som totalt under året förbrukas för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Huset ska stå inflyttningsklart två kommunala bostadsbolag blir ett De kommunala bostadsbolagen Hyresbostäder i Växjö och Växjöhem slås ihop. Flera gånger tidigare har beslutet skjutits upp men nu har kommunfullmäktige tagit ett beslut. I längden är det inte rimligt med två olika bostadsbolag i Växjö, säger kommunalrådet Bo Frank (M) till Smålandsposten. Sammanslagningen är ett steg för att spara pengar till underhåll. Foster + partners och Berg arkitektkontor svårt att analysera avkastningskraven Allmännyttan ska ha samma avkastningskrav som privata fastighetsägare. Knepigt att analysera menar Boverket i en ny rapport, och det kan ta fem år innan man sitter med facit. En av de centrala delarna i nya hyreslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 är att allmännyttans verksamhet ska bedrivas med samma affärsmässighet som övriga fastighetsägare, och att ägarna (kommunerna) ska sätta avkastningskrav som ska vara normala. Boverket har analyserat utfallet och konstaterar att uppgiften inte är helt enkel. Det är inte svårt att jämföra avkastningen i storstäderna där det finns stora seriösa privata bostadsbolag som agerar på samma sätt som allmännyttan, till exempel Wallenstam och Akelius. Men hur gör man på en mindre ort som Håbo, Ockelbo eller Tierp där en privat liten ägare har några bra fastigheter i centrum och allmännyttan har ett miljonprogram som inte är helt uthyrt. Då är det inte helt lätt att jämföra affärsmässigheten, säger Assar Lindén, utredare på Boverket. Även hos privata värdar finns olika sätt att beräkna avkastningskrav vilket inte gör det lättare att viktigt är att kommunerna sätter rimliga avkastningskrav som med samma förutsättningar är jämförbara med de privata ägarnas. reinhold lennebo, vd, FastighetsÄgarna sverige jämföra, påpekar Boverket. Dessutom är det förstås olika premisser för såväl regioner som bolag. Till exempel har Svenska Bostäder från 2011 till 2014 ingen avkastning på kapital trots att man har bra intäkter orsaken är man investerar över två miljarder varje år i nyproduktion. KOMMUNERNA HAR en skyldighet att ta fram ägardirektiv till sina bostadsbolag och 2012 hade 60 procent av dem sådana direktiv. Det genomsnittliga avkastningskravet uppgick till 4,31 procent. Frågan är då om bolagen når dessa krav? Det vet vi inte. Den analysen har vi inte hunnit göra än. Man kan inte med ett års resultat dra slutsatsen om avkastningskraven följs eller inte, och det kommer att ta 4 5 år innan vi vågar säga om lagen fungerar, säger Assar Lindén. Reinhold Lennebo, vd på Fastigheterna Sverige, håller också med om att det krävs långa perioder innan man kan göra analysen. Viktigt är kommunerna sätter rimliga avkastningskrav som på samma ort och med samma förutsättningar är jämförbara med de privata ägarnas. Vi kommer löpande att analysera utfallet. DaviD grossman i maj presenteras kommunernas avkastningskrav Den nya hyreslagen har ännu inte lett till några betydande förändringar. Den slutsatsen drar Boverket i rapporten Den nya lagstiftningen på Hyresbostadsmarknaden. Tonläget i debatten har tidvis varit hög men när hyresförhandlingarna väl börjat tycks det varit ungefär som vanligt, skriver man. Av 270 kommuner var det 60 procent som 2011 hade ägardirektiv för sina bostadsbolag. Sedan dess har det tillkommit fler, oklart hur många. I slutet av maj kommer Boverket presentera en lista med vilka avkastningskrav kommunerna ställer på sina bolag. I framtiden kommer Boverket bland annat ha ögonen på: Kommunernas ägardirektiv och hur borgensavtalen ser ut. Hur värdeöverföringar görs mellan kommun och bolag. Hur hyresnivåer och hyresdifferentieringen utvecklas. 10 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

11 HALLÅ DÄR Nyheter Anders Sandström, förvaltare, jur.kand. på Trönnberg & Co Förvaltnings AB som följde med Stockholms Stadsmissions nattjour under ett pass i Stockholmsnatten. Att vara liten fungerar inte om man ska bygga nytt i Stockholm. Därför har nu 20 fastighetsägare gått samman för att slåss om nya hyreshusbyggen. Det var förrförra sommaren som jag och Lars Lindén började prata om att vi små aktörer aldrig får markanvisningar av kommunerna i Stockholmsområdet, berättar Peter Mandel, vd för Mandel Fastigheter. När tankarna vädrades hos Fastighetsägarna Stockholm påbörjades ett arbete med att hitta intresserade fastighetsägare och ta fram ett samverkansavtal till gruppen. Resultatet är nu den ekonomiska föreningen Faststam som nu ska utmana byggjättarna i kampen om hyreshusprojekt. Strategin är att medlemmarna i olika konstellationer ska samverka när det finns projekt 207 utställare och besökare kom till årets Fastighetsmässa i Stockholm det innebär rekord i år igen. Fastighetstidningen och Fastighetsägarna var som vanligt på plats. Ola Ström, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna MittNord, ställde tuffa frågor till bostadsminister Stefan Attefall och intressanta workshops avlöste varandra. Fastig hetstidningen arrangerade också en paneldebatt om relining. Där visades det tydligt att reliningbranschen gått framåt både när det gäller materialutveckling och metoder för efterkontroll. Men lika tydligt var att det fortfarande finns frågetecken att räta ut. Nästa fastighetsmässa är i Göteborg den 4 5 september. victoria gillberg Tillsammans blir flera små fastighetsägare starkare. små bolag går samman för att bygga nya hyreshus att söka. Det kan vara ett fåtal eller flera bolag. Allt beror på hur stora projekten är. Varje fastighetsägare får själv sköta sin förvaltning, men vi ska självklart gå samman och handla upp entreprenad tillsammans för att pressa kostnaderna. Till skillnad från de större bolagen har vi inte så höga overheadkostnader och vi kräver inte lika hög avkastning. Resultatet blir billigare bostäder, säger Peter Mandel. Men har ni de ekonomiska musklerna? Alla medlemmar ska vara beredda att bygga minimum kvadratmeter och klara av procent av kostnaden med eget kapital. Avkastningen på äldre hus är mellan 3 4 procent. Med nybyggda hyreshus räknar vi med en bättre vinst, säger Peter Mandel. DaviD grossman mässan större än någonsin Panelen på Fastighetstidningens välbesökta seminarium om relining. Se hödpunkterna från seminariet om relining på Foto: gunilla sandström Vad fick ni se? Vi åkte ner till ett akutcenter för de så kallade EUmigranterna i Hjorthagen. De har haft 98 procents Anders Sandström beläggning sedan de öppnade i november, så behovet finns otvivelaktigt. Efter det åkte vi till ett härbärge på Högbergsgatan där större delen av de boende över natten består av personer som har funnits här i Stockholm ganska länge, uteliggare ofta med missbrukarproblem. Vilka intryck tar du med dig? Nu vet jag lite mera. Det är en behjärtansvärd verksamhet som man som fastighetsägare bör stödja. Annars ser man ju egentligen bara dekalen som visar att man betalat stödabonnemanget. Om man drar konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt med härbärgen för dessa utsatta personer, så blir det att de kanske tar sig in i fastigheter vilket ingen egentligen önskar. Var det något som du inte visste innan? Jag hade en del erfarenhet i och med att jag jobbar en del med diakoniverksamhet i kyrkan. Men det som var nytt var att det är en helt ny grupp som lever ute på gatorna nu. Människor från Nordafrika, som lyckats få uppehållstillstånd i EU, är en grupp vi kommer att få se mer av. Är detta något du rekommenderar andra? Ja, man kan såklart diskutera om det är fastighetsägarna som ska ta initiativ för att lösa problemen eller om det ska ske via våra skattekronor. Svaret är väl att det måste vara både och. Nattjouren och Stadsmissionen fyller definitivt ett stort behov och gör ett viktigt arbete som gör skillnad i varje enskilt fall. erik hörnkvist Fastighetstidningen nr 3 april

12 Nyheter ökad andrahandsuthyrning Ännu osäkert om lagen påverkat hyrorna Obelisk visionen i Örebro. örebrovärd vill bygga hus på höjden Per Johan behrn, vd på Behrn fastigheter i Örebro har en vision. Det är att bygga ett tolv våningar högt kontorshus mitt i staden som ska placeras över tunneln på Rudbecksgatan. Fastigheten, Obelisk, ska enligt Behrns ta över kontorsytor i gamla bostadsfastigheter som då återigen kan bli lägenheter. Jag tycker att det låter högt. Stefan Attefall, KD, kommenterar uppgiften om att kommunala bostadsbolag kräver att blivande hyresgäster ska ha en årsinkomst som motsvarar tre gånger hyran. tvättstugevärden rensar luddet när olika människor ska dela på en tvättstuga uppstår lätt problem. I Köping testar Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget därför en ny metod. Tvättstugorna har fått värdar som ska se till att det blir god stämning. Tvättstugevärdarna gör mindre reparationer, städar och ser till att torktumlarna är luddfria, skriver Sveriges Radio. Utbudet av andrahandslägenheter har ökat. Men det är svårt att redan nu bedöma hur mycket som är en effekt av de nya reglerna. Siffror från Bostad Direkt, ett företag som förmedlar andrahandsbostäder, ger en indikation om att regeringens förhoppning om ett större utbud av lägenheter infriats. Mellan 1 januari till 5 februari registrerades totalt 400 bostäder på Bostad Direkt. Det är en ökning med 19 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Vi ser en rejäl ökning av antalet lägenheter på marknaden, som jag inte tror är konjunkturstyrd. Vår kundtjänst är helt nerringd med frågor om de nya reglerna, säger Maria Lennman, vd på Bostad Direkt. SEDAN DEN 1 februari gäller de nya reglerna som gör att bostadsrättsinnehavare och villaägare kan ta mer betalt när de hyr ut i andrahand (läs mer om detta på sidan 39). Men statistiken från Bostad Direkt ger också kritikerna av de nya reglerna vatten på sin kvarn. För hyrorna har gått upp framför allt för tvåor och treor. Sedan är det en fråga om uthyrarna i slutändan kan ta ut det pris som satts. Maria Lenman tror att det är en relativt kortvarig bubbla som vi ser nu. PÅ BLOCKET syns också en uppgång, om än inte lika tydlig. Antalet inlagda annonser har ökat med åtta procent under perioden januari februari jämfört med samma period föregående år. Men det märks ingen tydlig förändring av prisutvecklingen. Linnéa Aguero, pressansvarig på Blocket, tror att skillnaderna i utbudet snarare beror på konjunktur än regeländringar. vi måste nog vänta ett helt år för att i backspegeln kunna se trendbrott. linnéa aguero, Pressansvarig, blocket Tittar man så långt tillbaka som 2009 så var 2011 ett tydligt bottenår, 26 procent färre annonser än motsvarande period i år. Vilket kanske är mer relevant att analysera än den ökning som skett till dags datum. Linnéa Aguero anser att man nog måste vänta ett helt år för att i backspegeln kunna se om det nya regelverket orsakat ett trendbrott. Ökningen hittills kan ha andra orsaker. Historiskt sett är det alltid en topp av inlagda annonser i januari och augusti. Folk har ont om pengar och behöver dryga ut kassan genom att hyra ut. Det är skolstart med ökad efterfrågan. De som åker på långresor under sin semester passar också på att hyra ut, säger Linnéa Aguero. HON TROR OCKSÅ att själva diskussionen om lagförslaget faktiskt kan ha haft större effekter än själva regeländringen. En annan aspekt är de ekonomiska orostider vi lever i vi blir bättre på att hitta sätt att dryga ut kassorna. erik hörnkvist Foto: erik hörnkvist Årets Bygge 2012 ligger i Flemingsberg. helix blev Årets bygge FrienDs arena, Clarion Hotel Arlanda, Artipelag och Klaraporten var några av dem som tävlade om att utnämnas till Årets Bygge Men vann gjorde den nya rättspsykiatriska anläggningen i Flemingsberg, Stockholm som ritats av BSK Arkitekter. hyresnivåerna för andrahandslägenheter Antal Pris Antal Pris Antal Pris 1:or :or :or :or Tabellen avser aktiva annonser på webbplatsen Bostad Direkt perioden januari-februari 2011, 2012 och Fastighetstidningen nr 3 april 2013

13 Foto: alexander Von sydow Dörrar som skyddar dig mot inbrott Secor säljer och monterar snygga, klassade säkerhetsdörrar från Daloc. Dörrar som även skyddar mot oljud och brand. I Örebro kommer man att få betala för sin egen energi användning under tvättningen. tvättavgift ska minska energinota hyresgästen betalar för sin egen förbrukning och kan spara genom att inte använda torkskåpet i onödan. linus larsson, miljöchef, öbo Öbo inför betaltvättstugor i stadsdelen Oxhagen. Detta för att minska energianvändingen. Öbo tar till ett annorlunda verktyg för att minska energiåtgången i sina tvättstugor. Hyresgästerna får betala och kostnaden baseras på energiåtgången under tvättningen. Vi tror att detta är rätt väg att gå. Hyresgästen betalar för sin egen förbrukning och kan spara genom att inte använda torkskåpet i onödan. Det är en stor energitjuv som vi kan få bukt med och det vinner vi alla på, säger Linus Larsson, miljöchef på Öbo. På Öbo hoppas man att kostnaden blir en morot för hyresgästerna att bli mer medvetna om sin energianvändning. Fastighetsägarna säger att det är hitåt utvecklingen går. Utvecklingen nationellt och även från EU är att man ska ha reda på och betala för den energi som lokaleller bostadsinnehavaren använder. Det är positivt om man kan påverka beteendet och spara energi med den typen av åtgärder samtidigt som det bidrar till att uppnå EU:s energimål säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna. I SAMBAND med öppnandet av betaltvättstugorna får de boende en sänkning av sin hyra som motsvarar kostnaden för en normal tvättförbrukning baserat på lägenhetens storlek. Målet är att införa betaltvättstugor på fler platser i beståndet. victoria gillberg Professionell montering Secor är en erfaren och rikstäckande montage- och säljkedja för Dalocs klassade säkerhetsdörrar. Vi utför professionella dörrbyten och utgår från dina behov oavsett om du vill ha en dörr eller ett enhetligt och snyggt trapphus. Våra certifierade montörer garanterar att dörren blir korrekt monterad. Att våra kunder blir nöjda är viktigt för oss. Trygga och trivsamma trapphus Fastighetstidningen nr 3 april

14 Nyheter akelius köper tillbaka Nu blir Akelius och Apartment åter ett enda bolag. Apartment Bostad har lägenheter i västra Sverige, med stora bestånd i Halmstad, Göteborg och Borås och efter uppköpet äger Akeliusgruppen nu lägenheter. 12 olika arkitekter från flera olika länder kommer nu att tävla om vem som ska få rita Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. vi är inte klimatsmarta på jobbet vi Är inte lika miljöoch klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar mer miljövänligt på kontoret. De vanligaste miljöåtgärderna på kontoren är att lämna papper i pappersåtervinningen, återvinna glas och tomburkar samt släcka lamporna när man lämnar arbetsplatsen. KPI 313,39 Februari 2013 (1980=100) Boräntor Webbsvaret Ska fastighetsägare alltid få friköpa marken om intresse finns? 64% JA 19% NEJ -0,2% Förändring (jämfört med motsvarande period föregående år) Lägsta boräntorna: 3 mån: 3,00 % 2 år: 3,045 % 5 år: 3,34 % Källa: % VET EJ Så löd webbfrågan i förra numret. Så här tyckte de läsare som svarade. Field s i Köpenhamn, Skandinaviens största shoppingcentrum, fick tillstånd att öppna. Men lagstiftning i Danmark reglerar hårt nyetableringar av stora handelsytor. strid mot dansk handelslag Fastighetsorganisation överväger EU-anmälan Den lag som begränsar storlek och antal köpcentrum ifrågasätts av den danska fastighetsägarorganisationen. Nu överväger man att anmäla lagen till EUkommissionen. Sedan 1995 finns i Danmark en lag som i detalj reglerar tillkomsten av köpcentrum och större dagligvarubutiker. I danska mellanstora städer får till exempel en ny dagligvarubutik inte överskrida kvadrat meter och en specialbutik inte vara över kvadratmeter. Lagen tillkom för att hindra utslagning av små butiker. Politikerna är oroliga för att köpcentrum får en för dominerande ställning och att städernas citykärnor till sist utarmas och dör. PÅ EJENDOMSFORENINGEN, Danmarks motsvarighet till Fastighetsägarna, ogillar man delar av lagen som man anser är konkurrensbegränsande. På föreningen överväger man nu att göra en anmälan till EUkommissionen, likt den Fastighetsägarna Sverige gjorde i hyresfrågan. Vi funderar på olika alternativ EU är ett av dem, säger Torben Christensen, administrativ direktör på Ejendomsforeningen. Han kan idag inte säga om de danska inskränkningarna står i strid med EU-rätten. Den danska lagen prioriterar understöd till små butiker, men i verkligheten finns det i ett köpcentrum stora synergier mellan stora och små butiker, menar Bjørn Allentoft, chefsjurist på Steen och Strøm i Danmark. med lagen säkrar man att det blir fler aktörer. John Wagner, De samvirkende köbmænd John Wagner Fast John Wagner, ordförande för organisationen De Samvirkende Köbmænd (Danmarks Svensk Handel), anser att lagen har ett berättigande. De flesta länder i Europa, kanske med undantag av Sverige, reglerar etableringar av stora köpcentrum. Man vill trygga städernas framtid och det gör man ju inte genom att tömma gatorna på detaljhandel. I Sverige har ni fula köplador som inte passar in i naturen och butiksdöd som resultat. Den utvecklingen vill vi inte ha i Danmark, säger John Wagner. Men är det inte konkurrensbegränsning? Tvärtom. Med lagen säkrar man att det blir fler aktörer. Annars har man till sist bara stora aktörer som Ica kvar. HUR SER DÅ svenska aktörer på den danska lagen, som i Uddevalla där butiksägare drabbades när köpcentrumet Torp öppnade? Kent Håkonsen på Uddevalla Centrumutveckling tycker att den danska lagstiftningen är intressant, fast en liknande svensk begränsning anser han inte behövs. Däremot är det viktigt att kommunerna tittar på konsekvenserna när man godtar etableringar av stora handelsytor i sina detaljplaner. Man kan anpassa så att planerna blir så bra som möjligt för alla parter, säger Kent Håkonsen. DaviD grossman 14 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

15 Ögonblicket KL DEN 17 MARS Kungsholmen, stockholm Priserna på bostäder fortsätter uppåt i hela landet och i Stockholm har bostadsrättspriserna ökat med cirka fyra procent på tre månader. Att färre lägenheter är ute till försäljning är en anledning till de stigande priserna. En annan är att hushållens oro inför marknaden har minskat något, och fler vågar satsa på en ny bostad. Ulrika Myrtner, i blå jacka på bilden, är en av dem som ägnar söndagarna åt att gå på visningar. Vi letar efter ett drömboende, säger hon samtidigt som hon noga granskar taket i en sekelskiftslägenhet med accepterat pris på 4,8 miljoner kronor. Just den här gången blir det dock inget bud. Elelement är opraktiskt och fult, konstaterar hennes partner Lars och ber om att få namnet struket från mäklarens lista. Andra spekulanter var mer intresserade och lägenheten såldes för 5,5 miljoner kronor. Foto: nathan grossman Fastighetstidningen nr 3 april

16 Fokus europamöte DETTA ÄR EUROPEAN PROPERTY FEDERATION (EPF) EPF är en lobbyist- och intresseorganisation för all form av privat fastighetsägande och fastighetsinvesteringar som bildades Har idag 19 medlemmar. IRLAND irish Property unit Trust är den största fastighetsstiftelsen på Irland och sköter pensionsfonder, välgörenhet och andra stiftelser som investerar i fastigheter. De är nya medlemmar i EPF. STORBRITANNIEN british Property federation är en branschorganisation som representerar fastighetsägare och investerare som äger kommersiella fastigheter och bostäder. NEDERLÄNDERNA real estate council of The netherlands är en paraplyorganisation för fastighetsbranschen. Medlemmar är privata investerare, mäklare, utvecklare och privata fastighetsägare. BELGIEN solvay brussels school är en belgisk skola för ekonomi och management med starka band och samarbeten inom Europeiska Unionen. matexi group är ett holdingbolag med tre fokusområden: fastighetsutveckling, bostäder och investeringar. cohen & steers är ett globalt investmentbolag baserat i Bryssel. PORTUGAL Portuguese council of shopping centres är en organisation med 58 medlemmar som representerar 70 av Portugals köpcentrum. Samtliga medlemmar är också medlemmar i International Council of Shopping Centers. SPANIEN association of spanish rental Property companies, asipa är en sammanslutning av stora spanska fastighetsägare som totalt äger över fyra miljarder kvadratmeter hyresbostäder. maastricht university är ett internationellt universitet i Nederländerna. Universitetets fakultet för handel och ekonomi är representerat i EPF. ITALIEN federimmobiliare representerar de största aktörerna på den italienska fastighetsmarknaden. Här styrs Fastighets e Allt mer styrs på detaljnivå från EU. Det gäller att vara på plats där agendan sätts. Fastighetsägarnas arbete i EU drivs genom European Property Federation. Fastighetstidningen åkte till Bryssel och fick vara med bakom politikens kulisser. TEXT: VICTORIA GILLBERG FOTO: PER ARNSÄTER 16 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

17 NORGE norweigian Property federation är en branschförening som grundades 2008 för ledande fastighetsägare i Norge med fokus på kommersiella fastigheter. SVERIGE fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. FINLAND finnish real estate federation är en medlemsorganisation för fastighetsägare och hyresvärdar med fokus på privata hyresvärdar och bostadsbolag. kiinko real estate education är ett utbildningscentrum med 120 olika grund- och fortsättningskurser inom fastighetsbranschen. SKANDINAVIEN sipa, the scandinavian international Property association är en organisation för stora fastighetsinvesterare i Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland med målet att underlätta för transaktioner över landsgränser. DANMARK Danish Property federation är en branschorganisation som grundades på 1860-talet och representerar privata fastighetsägare och fastighetsbolag. UNGERN federation of hungarian real estate associations grundades 2005 i Budapest och är en branschorganisation för fastighetsägare i Ungern. RUMÄNIEN romanian association of building Owners är en nystartad fastighetsägarorganisation för ägare av bostads- och kommersiella fastigheter, med över kvadratmeter kontorslokaler, hyreshus och köpcenter i Rumänien. BULGARIEN batoeva engineering ltd är ett företag som arbetar med arkitektur, konstruktion och fastighetsrådgivning i Bulgarien och London. De arbetar med att grunda en branschorganisation för fastighetsägare i Bulgarien. europa Det är en gråmulen morgon och regnet hänger i luften i byråkratins Mecka. Gatorna är fyllda av välklädda män och kvinnor som stressar fram med portföljen i högsta hugg till arbetet i de europeiska kvarteren i Bryssel. Men i konferensrummet på hotell Montgomery är stämningen avslappnad. Skratt hörs. Det skakas händer och dricks kaffe. Klockan är över nio och det 65:e mötet för European Property Federation (EPF) är redo att dra igång. En efter en trillar medlemmarna in samtidigt som Michael MacBrien, generaldirektör EPF, rör sig runt i lokalen och ser till att alla har fått rätt papper. Ordförande Joseph Houlihan Raden längst bak, från vänster: Torben christensen (Danmark), niall gaffney (irland), Daniel moreanu (rumänien). Tredje raden: Patrick brown (storbritannien), Theo Overbeeke (nederländerna), stein Olaf Onarheim (norge), françois isnard (epf). Andra raden: harri hiltunen (finland), elsa rodrigues (Portugal), ioan bejan (rumänien), elinor fors (sverige), maria batoeva (bulgarien), gabriela cuper (epf). Främre raden: michael macbrien (epf), liviu Tudor (rumänien) John r. frederiksen (Danmark), Joseph houlihan (irland epf), reinhold lennebo (sverige), mayra merchán (spanien). Fastighetstidningen nr 3 april

18 Fokus europamöte Till grand Place i bryssels centrum vallfärdar turister för att se de fantastiska byggnaderna och smaka belgisk choklad. michael macbrien tillsammans med representanter från sverige, norge, finland och belgien. Tankar utbytts i pausen. Dansk och finsk representant kollar mailen i kaffepausen. Vi måste finnas på plats i Bryssel och se till att påverka i de frågor som berör våra medlemmar. Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige hälsar alla välkomna och påpekar att EPF inte bara är en lobbyverksamhet. Trevligt att se att så många kunde komma till middagen i går kväll. Som ni vet jobbar EPF inte bara med lobbying utan är också ett viktigt nätverk. Vi får nämligen lära känna varandra, säger Joseph Houilhan och fortsätter gå igenom de många punkterna på den femsidiga dagordningen. Även Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, framhåller det sociala nätverket och informationsutbytet mellan medlemmarna som en av de viktigaste fördelarna med organisationen. Möjligheten att lära av varandra och utbyta kontakter är ovärderlig. Men viktigast är ändå att EPF är fastighetsägarnas röst, ögon och öron i Bryssel. Vi måste finnas på plats i Bryssel och se till att påverka i de frågor som berör våra medlemmar. Men det skulle vara oerhört kostsamt att ha vår egen lobbyist verksamhet i Bryssel. Genom medlemskapet Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför i DiTT land? maria batoeva Maria Batoeva, EM Corporation Ltd. Architects, Bulgarien: Förutom att världsekonomin påverkar, är det stora problemet bristen på internationella och nationella investerare. Många byggföretag har byggt för mycket för fort och nu har de inga att sälja till. Regeringen försöker på olika sätt stödja industrin för att hålla den vid liv. Vi grundar en fastighetsägarförening och registrerar just nu nya medlemmar allt från väletablerade fastighetsbolag till byggföretag och banker. harri hiltunen Harri Hiltunen, Finnish Real Estate Federation, Finland: De största problemen för den finska fastighetsmarknaden är den otillräckliga produktionen av nya bostadsfastigheter, speciellt hyresfastigheteri Helsingforsregionen. På grund av höga byggnadskostnader och bristen på mark har fastighetspriserna gått upp. De nya reglerna kring energieffektiviseringar av det gamla fastighetsbeståndet är också en stor fråga. 18 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

19 i EPF har vi Michael MacBrien som bevakar våra frågor, sätter dem på dagordningen och påverkar beslutsfattare, säger Reinhold Lennebo. MICHAEL MACBRIEN är ursprungligen kanadensare men har över 30 års erfarenhet av lobbyarbete i Bryssel. Han, tillsammans med två andra anställda, sköter EPF och bevakar alla frågor relaterade till fastighetsbranschen. MacBrien är en karismatisk person och han presenterar dramatiskt och fylld av inlevelse sina punkter på dagordningen. Michael MacBrien meddelar att fastighetsägarorganisationen i Bulgarien som är i uppstartsfasen inte har råd att betala årets medlemsavgift. Istället kommer de betala en symbolisk summa. Då tar Rumäniens representant ordet: Jag, på Rumäniens och the Romanian Association of Building Owners vägnar, meddelar härmed att vi betalar Bulgariens medlemsavgift i European Property Federation (EPF) i år, proklamerar Liviu Tudor, den rumänska organisationens president till allas överraskning, även sina landsmäns. Det här är ett av många exempel på att EPF består av medlemmar från länder där fastighetsbranschen fungerar på väldigt olika sätt. På mötet finns bland annat representanter från traditionella fastighetsägarorganisationer, byggföretagsorganisationer, universitet och konsultfirmor. Ibland kan det vara en fördel men det uppstår också problem. Det kan vara svårt att hitta den gemensamma nämnaren i frågor när vi har så olika utgångspunkt. Då blir det ibland också lite väl mycket snack, säger Reinhold Lennebo. Men trots det är medlemsrekryteringen en viktig fråga för EPF. Att organisationen representerar många länder inom unionen är viktigt för EPF:s legitimitet och just nu pågår ett intensivt arbete med att rekrytera fastighetsägare i Grekland. Samtidigt vill man också expandera i Östeuropa. Där är problematiken att det i många fall inte finns någon fastighetsägarorganisation. Då gäller det att hitta de stora aktörerna på marknaden och sedan kan vi gå in och hjälpa till att bygga en organisation, säger Reinhold Lennebo som efter mötet blev ansvarig för att ta EPF:s expansion vidare i Estland, Lettland och Litauen. MÖTET FORTSKRIDER med besök från organisationen för fastighetsvärderare i Europa (European Group of Values Association) som vill diskutera ett eventuellt samarbete för att öka transparensen på den europeiska fastighetsmarknaden. Sedan har England med sig en fråga från sin fastighetsägarorganisation. I England finns förslag om att förbjuda uthyrning av lokaler i fastigheter som inte har miljöcertifikat. Hur ser det ut i era länder? undrar Patrick Brown från British Property Federation. Frågan går runt bordet och diskussionen är igång. Men den avslutas fort, för nu är det dags för lunch och en hedersgäst. Nästan varje gång har vi någon inbjuden lunchgäst. Den här gången är det lite speciellt eftersom Juho Romakkaniemi, en inflytelserik tjänsteman inom EU-kommissionen, kommer på besök, berättar Reinhold Lennebo. Eftersom EPF:s arbete i EU är helt beroende av kontakter ges det här en bra möjlighet att fritt kunna diskutera sina frågor med en tjänsteman som arbetar med frågorna. För det är så politik bedrivs inom EU kontakter och möjligheten att direkt prata med tjänstemän avgör hur stort inflytande man får. EN ANNAN VIKTIG fråga som Michael MacBrien lyfter under mötet är möjligheten att få EU-bidrag till energieffektiv renovering av bostadsfastigheter. Var sjunde år kan medlemsländerna i EU få en större summa riktade bidrag om de väljer att satsa på vissa områden. I år är energieffektivitet i fokus och delar av pengarna kan läggas på renoveringar av bostadshus. Varje lands regering måste skicka in en budget för användningen av bidragen och här finns en öppning för fastighetsägare. Här har ni en chans att ta del av kakan. Nu gäller det att ni är på era politiska kontakter så att energi effektiviseringar av bostadshus blir prioriterat. Känner ni någon, en vän till familjen eller en kusin som arbetar inom politiken ta i så fall kontakt med dem så hjälper vi här på EPF er med vad ni ska säga, säger Michael MacBrien och blickar intensivt och uppfodrande ut över medlemmarna. Under dagen avhandlas frågor kring gröna hyresavtal, nästa möte i Milano och reformer i plan- och bygglagar och mycket annat. När eftermiddagen lider mot sitt slut börjar deltagarna vrida på sig. En intensiv dag är över och det är dags att ta sig till flygplatsen. Det ska också Reinhold Lennebo som, även om han ibland tyckte att diskussionerna blev väl långa, är nöjd med dagen. Det var ett bra möte och viktiga frågor diskuterades. Speciellt roligt tyckte jag att det var att vi fick besök av Juho Romakkaniemi. Det kändes som att han verkligen lyssnade på våra frågor. Det visar på vårt inflytande och att våra frågor är viktiga. FAKTA/ EU VAD ÄR VAD? EU-kommissionen består av en kommissionär från varje EUland som cecilia malmström väljs på fem år. Sveriges EU-kommissionär är Cecilia Malmström. Kommissionen förbereder förslag till nya EU-lagar. Direktiv är en typ av EUlag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning. Europaparlamentet beslutar om nya EUlagar tillsammans med ministerrådet. Parlamentet består av 754 ledamöter och de väljs i allmänna val i EU-länderna. Ministerrådet består av olika ministrar från de olika medlemsländerna, beroende på vilken sakfråga som diskuteras. Europeiska rådet bestämmer om rikt linjerna för EUsamarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande. Förordning är en typ av EU-lag. Förordningen gäller direkt efter beslut av EU och på samma sätt i alla EU-länder. MILJÖ, HYROR OCH NÄRINGSLIVSFRÅGOR NÅGRA AV DE ÄMNEN SOM EPF DISKUTERAR. ellinor fors Elinor Fors, Scandinavian International Property Association, Sverige: SIPA:s stadgar stipulerar att man för att bli medlem i SIPA ska äga fastigheter i annat land än sin hemmamarknad eller ha intresse av att investera på en utländsk marknad. Därav är det också naturligt att vi finns med och verkar i internationella sammanhang, som EPF. I första hand genom att förhindra nya förslag till lagar och regleringar med orimliga ekonomiska konsekvenser för våra medlemmar. michael macbrien Michael MacBrien, European Property Federation, Bryssel: Vi arbetar med flera frågor samtidigt, men några av de viktigaste områdena för oss just nu är EU-reformer kring nationella plan- och bygglagar samt att hjälpa medlemmarna att se till att energieffektiviseringsdirektivet inte blir dåliga och krävande lagar på nationell nivå. Utöver det arbetar vi aktivt med att värva Polen och Grekland som nya medlemmar i EPF. Fastighetstidningen nr 3 april

20 Gör en viktig luftaffär! Välj miljösmarta Noxite Med Mono Noxite får du en trygg taklösning som dessutom bidrar till renare luft. Läs mer på 20 Fastighetstidningen nr 3 april 2013

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Ulrika Hägred SABO 2011-09-10 Effekter av den ekonomiska krisen på social housing i olika EU-länder Påverkan på organisationsstrukturen? Nedskärningar i offentligt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Frågor och svar Mipim mars 2017

Frågor och svar Mipim mars 2017 Frågor och svar Mipim 14-17 mars 2017 FYRA AVSNITT: 1) Därför finns vi på Mipim 2) Pengarna och antalet deltagare 3) Vad har det gett Göteborg tidigare 4) Boende, representation och etik DÄRFÖR FINNS VI

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje Per Holm & Therese Rydstedt, SABO EU-direktiv första perioden I ett direktiv anger EU vilka

Läs mer