Föreningar och kooperativ utvecklar Mellersta Norrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningar och kooperativ utvecklar Mellersta Norrland"

Transkript

1 Föreningar och kooperativ utvecklar Mellersta Norrland 1

2 2

3 Hur skulle staden eller bygden där du bor se ut utan idrottsförening, bygdegård, föräldrakooperativ, studiecirklar, byalag, orkesterförening eller kör? Vad är social ekonomi? Social ekonomi är organiserade verksamheter som främst har samhälleliga ändamål, som bygger på demokratiska värderingar och som är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande organisationer. Den främsta drivkraften är allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse. Föreningar och företag inom den sociala ekonomin löser många mänskliga och samhälleliga behov. En välmående social ekonomi har stor betydelse för vår demokrati och välfärdssamhälle. Att ta tillvara människors egen kraft och förmåga kommer att vara avgörande. Engagerade medlemmar, ledare och sociala entreprenörer i föreningsliv och sociala företag utgör en viktig social och ekonomisk resurs. Social ekonomi i Mellersta Norrland 2009: näringsdrivande företag arbetsställen personer som varit anställda eller fått någon form av ersättning och kr betalades ut i löner och skattepliktiga förmåner, vilket motsvarar mer än heltidsanställningar Hur skulle staden eller bygden där du bor se ut utan idrottsförening, bygdegård, föräldrakooperativ, studiecirklar, byalag, orkesterförening eller kör? Den sociala ekonomin fyller sociala behov och skapar stora ekonomiska värden med arbetstillfällen, nya sociala företag och ideellt engagemang. 3

4 Vi ville så mycket mer, och var det verkligen så att det alltid var slut på pengar? Företagande med korta vägar till beslut Förskolan Hjärtat är en personalkooperativ förskola med två avdelningar. Nina Modig är en av fyra kvinnor och två män som startade förskolan i Ås utanför Östersund. Jag jobbade inom barnomsorgen i kommunen och vi var några som tänkte att Vad roligt det skulle vara att göra detta själva. På en kurs stod det klart att vi var sex stycken som tänkte likadant kring sättet att utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi ville så mycket mer än vad vi fick utrymme att göra i den kommunala verksamheten. Att få ha all översyn, vi ville ha egen koll över ekonomin och lära oss mer. Var det verkligen så att det alltid var slut på pengar till exempel? När man jobbar tillsammans så här kan man ta beslut över en kaffekopp. Större beslut tar vi på möten med protokoll. För mig personligen har det inneburit en resa där jag vuxit som person och yrkesmänniska. Jag har fått känna att man kan mer än man tror. Det är mycket att göra och stressigt ibland men jag har harmoni i själen. Det känns så rätt, helt rätt! Ninas recept för kooperativt företagande: Samarbete och lyhördhet. Inom gruppen och från andra aktörer som kommunen och Coompanion. Almi har hjälpt oss med bankkontakter och lån. Vi har lånat kr totalt, så det är ju inte så mycket var på oss sex personer. Det är ett steg i vår personliga utveckling att få driva en förskola själva. Att vi vågade beror nog på att vi tidigare hade fått positiv respons som pedagoger och det gjorde oss starka. 4

5 5

6 6

7 Företagande + Gemenskap = Samhällsnyttig vinst Invandrarcafé i Fränsta Hela Sverige Skall Leva och Studieförbundet Vuxenskolan kombinerar i västra Medelpad folkbildning med mobilisering av lokala eldsjälar för att främja bland annat landsbygdens utveckling. För att underlätta integration och jämställdhet bland invandrarkvinnor utbildar de kvinnorna i föreningsteknik och verksamhetsutveckling. I Ånge har verksamheten resulterat i att en ideell förening driver caféverksamhet för invandrarkvinnor som mötesplats. Med en förening kan kvinnorna enklare få stöd för att utveckla en självhjälpsverksamhet. Verksamheten leder till att kvinnorna själva bygger upp nya nätverk utanför familjen och kan stödja varandras utveckling. kerstins udde spa & turism i trehörning Sjö är en hälsoturism anläggning med spa, konferens, camping, stugby och ett varierat aktivitetsprogram för besökarna. Verksamheten drivs i en ekonomisk förening med fyra anställda och 220 medlemmar som ägare. Många medlemmar engagerar sig ideellt i den gemensamt ägda anläggningen där syftet är att skapa arbete i bygden. Kerstins Udde är certifierad av organisationen Naturens bästa, vilket innebär en miljövänlig turism. kraftcentrum närservice i Strömsund skapar arbete för personer som varit arbetslösa i syfte att öka den egna försörjningen. Jobben skapar de genom att erbjuda yttre vaktmästeritjänster, hemnära tjänster, skogsvård och kulturmiiljövård, bemanning, snickeri, grafisk produktion och dokumentscanning. Ett tjugotal personer har anställning och därutöver finns ett trettiotal personer i praktik och sysselsättningsplats blev Kraftcentrum Närservice utsedda till årets kooperativ i Jämtlands län. Verksamheten har vuxit fram från lokala eldsjälar som samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan och lokala offentliga och privata aktörer. Pengar är inte drivkraften för mig. Vi ser andra vinster hälsa, gemenskap, stolthet och arbetstillfällen i byn. Anna-Karin Gidlund, Kerstins Udde Spa & Turism 7

8 Slogan i butiken: Handla där du bor billigare än du tror! Byutveckling med nya former av gränsöverskridande samarbeten bodsjöbygdens turism och utveckling är ett kooperativ med 200 medlemmar i fjorton byar i Bräcke kommun. Med sina sju anställda driver de Ica-butik med varuhemsändning, utför byggtjänster, servicetjänster inom besök och event, redovisning och projektverksamhet. Affären med servicetjänster gör att landsbygdsområdet kan tillhandahålla den service som behövs för att folk ska bo kvar. Butikens slogan är: Handla där du bor billigare än du tror. hedevikens byutveckling är en lokal utvecklingsgrupp som driver landsbygdsutvecklingsfrågor med både egen näringsverksamhet i form av slöjdbutik och café såväl som de tar initiativ till marknadsföringsinsatser av bygden och ordnar egna arrangemang och event. Hedevikens byutvecklingsgrupp är organiserad som en ekonomisk förening där boende och företag kan vara medlem i föreningen. Föreningen driver hemsidan som är en portal för bygdens aktiviteter, företag och föreningar. fjällsjö framtid är en lokal utvecklingsgrupp i Backe. När bygdens sista bensinstation lades ner så tog föreningen initiativ till att bilda Fjällsjö petrolium ek. för. som är en ny kooperativ föreningen för försäljning av bränsle. Fjällsjö framtid samarbetar med kommunen och andra offentliga och privata aktörer för att hitta nya former av gränsöverskridande samarbeten. De vill etablera ett nytt servicecenter dit medborgarna kan vända sig för olika serviceärenden. 8

9 9

10 10

11 Ekoteck: Företaget som gör allt möjligt. ekoteck i kramfors är ett arbetsintegrerande socialt företag som skapar arbete i första hand för personer med funktionsnedsättningar. Tjugotvå personer arbetar med hushålls nära tjänster, fastighetstillsyn, skogsröjning, vedförsäljning, metallåtervinning, enklare verkstadsarbete, loppis och personaluthyrning. De erbjuder platser för arbetsträning på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samtliga anställda kommer från ett utanförskap på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Deras slogan är: Företaget som gör allt möjligt. Bibehållen hälso- och sjukvård med hög kvalité i ett glesbygdsområde. offerdals hälsocentral har drivits i kooperativ regi sedan 1992 då personalen övertog driftansvar från landstinget ombildades kooperativet så att medborgarna i upptagningsområdet Offerdalsbygden blev ägare av kooperativet. De utför hälso- och sjukvård för personer i Offerdal i Krokoms Kommun. Drivkraften för medborgarna är att de vill förbättra och bevara servicen för befolkningen. Ledord som tillgänglighet, bemötande och kompetens styr deras arbete i rätt riktning och ligger till grund för hälsocentralens mål och utförande. Mottagningen är alltid öppen för frågor och rådgivning via telefon eller internet. Hälsocentralens olika professioner består av distriktsläkare, distriktssköterska, sköterska, barnmorska, barnsjuksköterska, sjukgymnast samt medicinsk fotvård och provtagning. 11

12 Villa Vägen Ut! Vägskäl i Östersund arbetar med ett dubbelt uppdrag Villa Vägen Ut! Vägskäl i Östersund erbjuder boende med stöd för män som vill lämna missbruk och/eller kriminalitet. Kunder är Kriminalvården, kommunernas social tjänst och HVB-hem. Villa Vägen Ut! Vägskäl arbetar med ett dubbelt uppdrag. Både att skapa arbete i den egna verksamheten åt personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, samt att hjälpa personer med missbruksproblem att komma vidare efter behandling eller fängelsestraff. Sex personer arbetar i halvvägshuset som har plats för åtta personer i sitt boende. Kooperativet är en del av Vägen ut!-kooperativen i Sverige som är ett samarbete mellan femton arbetsintegrerande sociala företag med cirka 90 anställda. Läs mer på 12

13 Största vinteridrottstävlingen i världen för personer med funktionsnedsättning paralympic winter world cup i sollefteå arrangerades 2011 av 250 funktionärer från Sollefteå alpina klubb, Sollefteå skidklubb, I 21 IF, Sollefteå hockeyklubb och Sollefteå curlingklubb på uppdrag av Svenska Handikappidrottsförbundet. Tävlingen har arrangerats vartannat år sedan 1995 och är den största vinteridrottstävlingen i världen för personer med funktionsnedsättning. På programmet finns samtliga fem paralympiska vinteridrotterna: kälkhockey, alpint, längdskidor, skidskytte och rullstolscurling. Tävlingarna samlar cirka 500 aktiva och ledare från ett tjugotal nationer. Arrangemanget betyder mycket för Sollefteå kommun och Västernorrland. Bara boendet under 2011 års tävlingar gav ett brutto på 2,2 miljoner kronor. 13

14 Föreningar med ideellt engagemang Fältjägarna enduroförening i östersund är en förening med motorcykelåkare som kör på banor i svår terräng. Enduro är den motorcykelsport i Sverige som har flest utövare. Föreningen har enduroskola för barn från ca 5 år och uppåt och träningar för ungdomar och vuxna. Klubben arrangerade 2006 VM i Enduro med 120 åkare från 17 länder. Enduro VM 2006 var det första som kördes på vinterunderlag. Tävlingarna i Östersund kunde följas av 280 miljoner TV-tittare. näldens if, Näldens Idrottsförening, NIF, är en ideell idrottsförening organiserad i en huvudstyrelse och fyra sektioner. Ishockey, fotboll, skidor och gymnastik. Huvudsyftet är att erbjuda idrottsliga aktiviteter med fokus på barn och ungdom, men det handlar även om att på andra sätt bidra till bygdens utveckling. Genom målmedvetna satsningar, där NIF spelar en avgörande roll, finns i dag en ishall, en fullstor sporthall, två folbollsplaner, två tennisbanor, elljusspår och skidspår i Nälden. NIF har ett bra samarbete med det lokala näringslivet och en god dialog med kommunen. Föreningen erbjuder aktiviteter varje dag och har en heltidsanställd vaktmästare. Varje år anordnas Näldens Dansgala som drar närmare besökare. Under kvällen jobbar över 100 personer ideellt. Det ger ett bra tillskott till föreningen för att utveckla verksamheten vidare. 14 Fältjägarna Enduro arrangerade första Enduro-VM på snö.

15 15

16 16

17 Ideell förening äger aktiebolag Docksta bordtennisklubb är en ideell förening med 500 medlemmar. Klubben äger ett aktiebolag med sju anställda. Bolaget driver en året-runt-öppen liftanläggning. De äger 60 lägenheter, en turismanläggning med 23 stugor, äventyrsanläggningen Rövarbyn för barn med besökare årligen. De äger skolan, bygdegården, sköter badplatser och arrangerar Skulefestivalen. Verksamheterna omsätter tillsammans ca 8-10 miljoner kronor per år. Docksta bordtennisklubb är bygdens lokala utvecklingsbolag som både skapar arbete i egen regi och som gör avknoppningar av verksamheter till nya företag. Ett tiotal nya företag har under åren startats efter avknoppningar från föreningen. Föreningen startade eget utvecklingsbolag när ortens skofabrik krisade och de har förvärvat industrilokaler. Efter rekonstruktioner har sedan verksamheterna sålts vidare till lokala entreprenörer som driver företagen vidare. Docksta bordtennisklubb är bygdens lokala utvecklingsbolag. Ett tiotal nya företag har under åren startats efter avknoppningar från föreningen. 17

18 Kooperation bygger på den egna kraften, mångas styrka och tron på att människor vill samarbeta, ta ansvar och stödja varandra. Arbetsträning och rehabilitering i screentryckeri och butik Grönborgs handtryck i Sundsvall är ett socialt arbetskooperativ med tretton ägare som driver ett screentryckeri och butik. De utför arbetsträning och rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. De arbetar med textiltryck, sömnad och design av egna produkter. De gör bland annat olika produkter med lokalhistorisk anknytning. Varorna säljs i den egna butik. Enligt Grönborg bygger kooperation på den egna kraften, mångas styrka och tron på att människor vill samarbeta, ta ansvar och stödja varandra. 18

19 19

20 Hur skulle staden eller bygden där du bor se ut utan idrottsförening, bygdegård, föräldrakooperativ, studiecirklar, byalag, orkesterförening eller kör? Den sociala ekonomin fyller sociala behov och skapar stora ekonomiska värden med arbetstillfällen, nya sociala företag och ideellt engagemang. Social ekonomi är organiserade verksamheter som främst har samhälleliga ändamål, som bygger på demokratiska värderingar och som är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande organisationer. Den främsta drivkraften är allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse. 20 foto: Inga Björk/glesbygdsbor.se, Sara Linderoth (invandrarcafé sid. 2, 6), pär edman (enduro sid. 2, 14, 15), Martin NauclEr (sid. 13). grafisk form: annica nordin/periferi.se. tryck: GTC Print, luleå 2011.