Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund"

Transkript

1 Lägesrapport Brysselkontoret Styrgruppen 16 oktober, Lund

2 Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=ogj8vzmqp0c

3 Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i nätverk Aktivitetsnivån i kommunerna ser fortfarande olika ut inte alla är med på banan

4 Läget i Bryssel - fortsatt Närvaro & dialog med kommunerna krävs kontinuerligt: marknadsföring, vad kan man få hjälp med, vilka möjligheter finns i Bryssel? Representation i Bryssel betyder inte att kommunernas närvaro i Bryssel inte behövs - tvärtom Viktigt att kommunerna förstår betydelsen av att delta i och vara aktiva i aktiviteter i Bryssel som Brysselkontoret initierar Bryssel = inrikesresa inte utrikesresa

5 Bryssel & EU Alla sektors programmen är nu öppna och många utlysningar är på gång: ERASMUS+, CEF/TEN-T, Horisont2020 mm. Horisont2020: workprogram förhandlas nu fram Nytt Europaparlament & ny Kommission: ändras i veckan Sloveniens Alenka Bratusek (energi) & Ungerns Tibor Narracsics (kultur/ utbildning) godkändes inte

6 Rue de Luxembourg 3 Samlokaliseringen med Skåne European Office fungerar fint kommer att genförhandla hyreskontraktet i slutet av året Ny chef på SEO: Carl-Albert Hjelmborn Under hösten kommer vi - och vårt skylt att flytta till ett nytt lokal på 1 våningen Malmö Stad flyttar till 6 våningen: samlokalisering med Region Hovedstaden & KKR Danmark

7 Aktiviteter i Bryssel Kontaktskapande insatser Partnersök Deltagande i nätverk Bevakning av sektors program & utlysningar

8 Kontaktskapande insatser Många kommuner söker erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Europa Trelleborg arbetsmarknadsförvaltningen vill ha kontakter i Spanien/Italien med regioner som framgångsrikt arbetar med integration/ensamkommande flyktingbarn Fladängskolan i Lomma: kompetensutvecklingsprojekt för rektorer i kommunen: önskar kontakter i andre länder Östra Göinge: vill ha kontakt med kommuner som arbetar med utanförskap Skåne Nordost Hässleholm: e-arkiv Flanderns EU-Office i Bryssel: paneldeltagare till konferens

9 Partnersök Förmedlar partnersök från andra delar av Europa till Skånes kommuner: hemsidan & nyhetsbrev Hörby Kommun: partnersök på ERRINS hemsida många svar viktigt hur man hanterar dessa Goda kontakter med Central Denmark (klimatanpassning, turism), Regione Emilia Romagna (sociala frågor, integration, utbildning), North Denmark (IKT), Scotland

10 Nätverk i Bryssel ERRIN (European Regional Research and Innovation Network) Bra forum för kontakter, partnersök. Stort nätverk. Olika arbetsgrupper kontakt och deltagande i mån av tid och på uppdrag: energi, IKT, hälsa SEO aktiv i hälsoarbetsgruppen: Lomma Kommun med på förra mötet erfarenhetsutbyte kring den integrerade vårdmodellen i Skåne Denna möjlighet även öppen för andra kommuner november: ERRIN Brokerage Events Week: möjlighet att lyfta fram projektidén samt få kontakter: energi, vatten, transport, nanotech, IKT & bioekonomi.

11 Nätverk i Bryssel NYTT: ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immmigration) KFSK Bryssel officiellt medlem igår 15 oktober Brysselbaserat nätverk 35 regioner er medlemmar Region Skåne inte medlem. Från Sverige enbart: Stockholm Region, East Sweden & Midsweden Emilia-Romagna Regionen,m Italien är drivande och ansvarig för nätverket Erfarenhetsutbyte kring asyl & integrationsfrågor Aktiv i planeringen tillsammans med Kommissionen av det årliga eventet: European Integration Forum i Bryssel Aktiviteter: möten i Bryssel med medlemskontoren, seminarier, studiebesök, partnersök, nyhetsbrev, hemsida

12 Nätverk i Bryssel SVEREG: träffas 6 gånger pr. år Gemensamma aktiviteter riktade mot aktörer i Bryssel 11/11 eller 3/ : Lunchmöte med alla nyvalda svenska MEP. Ny översikt finns med presentation av alla kontor /3 2015: gemensam konferens i Bryssel. Tema aktuella läget i EU. FoI, miljö, e-samhället & utanförskap. Målgrupp: regioner/kommuner från Sverige.

13 Fokus hälsa EIP AHA Bryssel: plattform för tema aktivt åldrande KFSK med i actiongroup fallprevention (Daniel Smedberg, ) SIHA-plattformen Skåne: träff 17/10 Partnersök H2020: hälsa KFSK/Region Skåne Euregha-konferens 2/ Träff med Region Själland Brussels Office december angående konsortiebildande H2020 framtida utlysningar

14 Fokus turism, klimatanpassning Fortsatt samarbete med Central Denmark & Skåne Nordost Planerar ny gemensam workshop december/januari i danska Ringköbing Målgrupp: medarbetare i Skånes kommuner som arbetar med turism & klimatanpassning: 2 olika spår på workshopen Syfte erfarenhetsutbyte samt koppling till finansieringsmöjligheter för kommunala utvecklingsprojekt inom turism & klimatanpassning Workshop (LFA projektutveckling, EU-information samt studiebesök)

15 Nyhetsbrev 1 gång i månaden 7 utgåvor just nu senaste slutet av september Praktikant Haris Piladvzija som administrerar nyhetsbrevet Innehåller information om vad KFSK gör när det handlar om Bryssel och EU: vad jag gör i Bryssel, vad kommunerna gör etc., partnersök, events mm. Kontakta oss gärna om ni har en intressant historia att berätta: hur ni arbetar med EU-frågor, information om ert praktiska och strategiska EUarbete, erfarenhetsutbyte, information om intressanta EU-projekt i er kommun etc. u=bf978491fc55d415764add41d&id=8e1133bfcb&e=d70b5fee29

16 Omvärldsbevakning Open Days: 6-9 oktober. Deltagare från KFSK + Trelleborg. Gemensam träff med Malmö Stad, SEO & KFSK/kommuner. KFSK diskuterar mer aktiv deltagande på Open Days nästa år. Utarbetat katalog över EU-program relevanta för kommunerna Brokerage events november. CEF Infoday: 9 oktober.

17 Hemmaplan: Brysselnätverket Träff i Åhus september 2014 Känns som om att även detta nätverk börjar att hitta sin form: plattform för kontakter, EU-information & erfarenhetsutbyte Information om sektors programmet: Europa för Medborgarna del av KFSK-deltagande i projekt BASEREC EU-samordnarens roll: inspiration SKL& Kalmar Län Jan Martinusson Diskussion om EU-samordnarens/kontaktpersonens roll i svenska kommuner, hur synliggör man EU-samordnarens arbete, förslag på framtida aktiviteter

18 Brysselnätverket - diskussioner Stickord från diskussionerna: behov för fler att diskutera med i egen kommun, bättre förankring hos politik & tjänstemän, naturlig samarbetspartner i tidigt skede vid utvecklingsplanering i kommunen, tydligt stöd från ledningen krävs, fokus på intern kommunikation Förslag till gemensamt projekt 4 event 4 länder mer info följer under punkt 3

19 Brysselnätverket gula lappar Sak jag vill göra när jag kommer hem: tänka mer på marknadsföring av min funktion/roll lyfta EU-frågorna i KS påminna om EPA i budgetprocessen gå igenom eu/internationella strategin planera info på ledningsgrupp & KS diskutera vänorternas roll & funktion diskussion med chef & kommundirektör om utveckling av internationella aktiviteter få gehör för att genomföra EPA i kommunen

20 Brysselnätverket gula lappar Tema för nästa träff: (sannolikt i Skåne) Tematisk workshop: prioriteringar/strategiska områden gemensamma för kommunerna projektutveckling, kommunikation, presentation av projektidéer, erfarenhetsutbyte projekt, stadsbyggnad, ungdomsarbetslöshet Info om andra sektors program: Kreativa Europa, Hälsa för Tillväxt Testa en testbädd heldag i Skåne Bjuda in andra regionala representanter: Danmark/ Bryssel

21 Träff med kommuner Stöd i EPA arbetet: Klippans Kommun ledningsgrupp & KSAU Vellinge Kommun informationsmöte alla chefer Skurups Kommun informationsmöte alla chefer 5 YES: inspirationskonferens 21 november 2014

22 Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=dqj6xda9y_8

23 Uppföljning VP Utarbeta loggbok för all projektrådgivning (användas i utvärderingssyfte) Utarbeta enkät (användas i utvärderingssyfte) Arrangera i samarbete med styrgruppen: möten/ event i varje hörn 1 gång pr. år med fokus på EU? Koppla upp oss på Brysselnätverkets förslag: Europa för Medborgarna projekt: 4 events 4 länder?

24 Loggbok Koppla loggboken till projektbeskrivningen/ uppdragets 3 ben: stöd i projektutveckling, servicefunktioner, påverkansarbete/ omvärldsbevakning 5 kolonner: organisation, kontaktperson, vilken del av uppdraget, aktivitet och tidspunkt

25 Enkät Halvtids-utvärdering enligt plan Utarbeta i samarbete med styrgruppens arbetsgrupp utkast till enkät Elektronisk enkät: ex Survey Monkey Enkäten förhålla sig till uppdragets 3 ben Utkast klar till presentation på kommande Styrgruppsmöte februari 2015 Enkäten skickas ut mars 2015

26 Skiss Europa för Medborgarna projekt Enligt förslag från Brysselnätverket Erfarenhetsutbyte med andra Brysselnätverk från andra kommuner/regioner i Europa Aktiviteter: workshops kring: hur arbetar man strategisk med EU-finansiering?, nätverken och medlemmarnas roll?, tematiska möten med information om sektors programmen, samarbete med Brysselkontoren, studiebesök EU-projekt Styrgruppens arbetsgrupp tar fram projektförslag KFSK ska vara lead Satsar på utlysningen mars/september Nyttja BASEREC i projektskrivningen