Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel"

Transkript

1 Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

2 Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE

3 Horisont fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar

4 SC 5 Insatsområde: protecting the environment, sustainably managing natural resources, water, biodiversity and ecosystem Water innovation: boosting its value for Europe

5 SC 5 Biodiversity Biodiversity and ecosystem services: drivers of change and causalities Preparing and monitoring innovation procurement for soil decontamination Consolidating the European research Area on biodiversity and ecosystem services Coordinating and supporting research and innovation for the management of natural resources

6 SC 5 Water innovation Bridging the gab. From innivative water solutions to market replication Integrated approaches to water and climate change Stepping up EU research

7 6 viktiga saker H2020 Bredd i utlysningarna Potential att skapa impact är avgörande Bredd behövs i partnerskapet Bygg vidare på tidigare EU-projekt Digital partner portal Lösa samhällsmässiga utmaningar

8 Finansiering H2020 Enklare deltagandereglar Två nivåer av finansiering: -forskningsnära projekt: 100% -marknadsnära projekt: 70% - partners som inte är vinstdrivande = 100% Arbetsprogram för alla områden

9 Aktuella utlysningar SC5-05a-2014: Climate change mitigation options SC : Consolidating the European Research Area on biodiversity and ecosystem services SC5-10a-2014: Enhancing mapping ecosystem and their services SC : More effective ecosystem restoration in the EU

10 Utlysningar fortsatt SC : Biodiversity and ecosystem services drivers of change and causalities WATER-2a-2014: Water cycle under future climate

11 LIFE Bygger vidare på nuvarande programmet LIFE+ Två delprogram: miljö, klimatanpassning Miljö: resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald, miljöstyrning, information Klimatanpassning: begränsning av klimat förändringar, klimatanpassning, klimatstyrning & klimatinformation Pilotprojekt, demonstrationsprojekt, bästa praxis-projekt, integrerade projekt, tekniskt stöd, förberedande projekt, informationsprojekt Innovativ projekttyp: storskaliga integrerade projekt olika medfinansiär: natur, vatten, avfall, luft och klimatförändringar

12 Inga p.t LIFE konkreta utlysningar Arbetsprogram klart anger riktningen för framtida utlysningar

13 Kontakter & nätverk ERRIN Samarbete med Central Denmark Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP-vatten)

14 ERRIN 90 medlemsorganisationer: regioner andra Brysselkontor KFSK medlem via Region Skåne/SEO Möjlighet att delta i 13 tematiska arbetsgruppen Erfarenhetsutbyte, förberedelse för kommande utlysningar, hitta samarbetspartners, EIP Arbetsgrupp vatten: Lead Wetsus, Norra Holland

15 ERRIN Strategisk Horisontal Samhälleliga 90 medlemsorganisationer: Policy regioner andra Smart specialisering Brysselkontor Projekt KFSK medlem Internationalis via Region Skåne/SEOering Möjlighet att delta i 13 tematiska arbetsgruppen Erfarenhetsutbyte, förberedelse för kommande utlysningar, hitta samarbetspartners, EIP utmaningar Konkurrens kraft Innovation Hälsa IKT Innovative redskåp och funding Inkluderande samhällen och säkerhet Energi-och klimatanpassning Transport Vatten Nanoteknik Bioekonomi, mat och lantbruk Turism Design & kreativitet

16 Samarbete med Central Denmark Workshop januari 2014: transnationell projektutveckling MORE-modellen Deltagare kommuner Skåne- Midtjylland Tema: klimatanpassning och turism

17 7 projektidén Klimatanpassning information om klimatförändringar och hur man kan rusta sig inför dessa Klimatanpassning kopplat till blå struktur Klimatilpasning af eksisterende bebyggelse Risikokortlägning Fremtidens turistservice på destinationen Bäredygtighed som konkurreneceparameter Oplevelser 365

18 Processen framåt 7 projektidén klare på workshop januari Rapport med sammanställning & koppling till EUfinansiering klar april 2014 Ny workshop september konkretisering av samarbete

19 Europeiska Innovationspartnerskapet om vatten Europeisk plattform del av Innovationsunionen Utveckla innovativa lösningar på alla vattenrelaterade utmaningar i EU Koppla vatteninnovationer till marknaden 25 Actiongroups olika teman

20 Vad är EIP-Water

21 Actiongroup ESE: Ecosystem Metodutveckling Services for Europe Forskningsområden inom ekologi, management/styrning, & ekonomi ecosystems functions allocation, biophysical processes understanding, natural microbial communities, water resources, local studies on wetlands, buffer zones

22 Mayors Adapt Nytt initiativ från Kommissionen: Connie Hedegaard Samma princip som Borgmästareavtalet men nu om klimatanpassningsplaner i Kommunerna Alla städer kan vara med oberoende av storlek Synliggörelse, erfarenhetsutbyte, information, mobilisering av städer, nätverk

23 Nyhetsbrev Bryssel

24 Välkommen till Bryssel!