Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare"

Transkript

1 1(5) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Sven-Ingvar Blixt (FP) Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare Henrik Nyberg, Findus AB Suzanne Stjernström, Trafikverket Marinda Jönsson, Trafikverket Justering Justerare Tid och plats Kommunkansliet, kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Justerande

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 168 Ks Förenklad åtgärdsvalsstudie korsningar med lv 110 Bjuv och Billesholm... 5

4 4 Ksau 167 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag till dagordning daterad Arbetsutskottets beslut beslutar enligt föreslagen dagordning.

5 5 Ksau 168 Ks Förenklad åtgärdsvalsstudie korsningar med lv 110 Bjuv och Billesholm Sammanfattning Vid kommunstyrelsens sammanträde , 82, behandlades ett ärende gällande en mindre ombyggnad av korsningen Södra vägen i Bjuv och lv 110. Ärendet återremitterades och det beslutades att det skulle kallas till ett möte med arbetsutskottet, planeringschefen, Trafikverket och Findus. Vid dagens sammanträde redogjorde Suzanne Stjernström och Marinda Jönsson från Trafikverket för den förenklade åtgärdsstudie som genomförts gällande korsningar med lv 110 i Bjuv och Billesholm. De korsningar som avses är Kungsgårdsvägen, Kristinetorpsvägen, Södra vägen och Mellersta vägen. Med anledning av Findus AB:s pågående byggnation av fryshus föreslog Henrik Nyberg en tillfällig smärre justering av Kristinetorpsvägen i avvaktan på en permanent lösning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen, , 82 Förenklad åtgärdsvalsstudie korsningar med lv 110 i Bjuv och Billesholm Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna att Bjuvs kommun betalar hälften av ombyggnaden av korsningen Södra vägen/väg 110, vilket innebär kr för Bjuvs kommun enligt Trafikverkets uppskattning, att godkänna omdisponeringen av medel ur projekt 115 med kr samt med kr avsett för Vision Bjuv till 2014 års investeringsbudget, samt att ge Findus AB tillstånd att genomföra en tillfällig smärre justering av Kristinetorpsvägen i avvaktan på en permanent lösning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna att Bjuvs kommun betalar hälften av ombyggnaden av korsningen Södra vägen/väg 110, vilket innebär kr för Bjuvs kommun enligt Trafikverkets uppskattning, att godkänna omdisponeringen av medel ur projekt 115 med kr samt med kr avsett för Vision Bjuv till 2014 års investeringsbudget, samt att ge Findus AB tillstånd att genomföra en tillfällig smärre justering av Kristinetorpsvägen i avvaktan på en permanent lösning.