MÅNADSRAPPORT OM EU-ARBETE Arvika kommun Mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSRAPPORT OM EU-ARBETE Arvika kommun Mars 2015"

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT OM EU-ARBETE Arvika kommun Mars 2015 NYA AKTIVITETER UNDER MÅNADEN ALLMÄNT Sverige kommer inte att delta i AAL under 2015 p g a en administrativ miss. Kommunledningsutskottet har beslutat att medfinansiera projekt Westra Wermland Export med 650 tkr under perioden Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag. Säffle föreslås bli projektägare. Regionen har deltagit i ett möte med Århus kommun gällande projektidéer inom IKT. Tre projekt presenterades: Digital Neighbourhood, Digital ABC och Digital inclusion and equality. Partnersök har kommit rörande Erasmus sportprogram- motion i skolan, projekt för att motverka våld mot kvinnor för utsatta asyloch minoritetsgrupper, Projekt för deltagande av elever och personal i Sportfestival. Arvika kommun har beslutat att Leader Växtlust Värmland får överföra kvarvarande offentlig medfinansiering till programperioden Inbjudan till konferens för möte mellan kommuner och projektägare den 7 maj Inbjudare är Region Värmland. Sten Fransson och Jan Wettmark har deltagit i konferensen Europas utmaningar kan inte vänta, anordnad av de svenska regionkontoren i Bryssel. Konferensen handlade om EUkommissionens nya prioriteringar och arbetssätt, den europeiska planeringsterminen, en ny satsning på jobb, tillväxt och investeringar, en motståndskraftig energiunion, cirkulär ekonomin. Inkludering/exkludering och forskning och innovation. Ansökan öppen till Athena, som ger yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå möjlighet till utbyten med lår- och medelinkomstländer. Sista ansökningsdag är 16 april Avtalet med Oscar-von-Miller-Schule Kassel och Arvika kommun är nu översänt till oss för underskrift.

2 Inova har startat projektet Tillväxtmotor som ska hjälpa mindre företag att växa. I Arvika är målet att hitta fyra företag. ARVIKA KOMMUN Eco Inside Ansökan om fortsatt arbete inom FEM har lämnats in till Interreg i samarbete med Karlstad Universitet och Karlstad kommun, förutom våra vänner i Lilleström och Dalarna. Ev kommer även AFAB att bli en part kring energi och miljödelarna. Dalarna blir projektledare. Bredbandsutbyggnad En gemensam ansökan för hela Värmland kommer att göras av Region Värmland hos Regionalfonden. ARVIKA FASTIGHETER AB IDÉ Energieffektivisering av fastigheter, transporter. Sök spetsiga pilotbyggen och ökad kompetens för personalen på många nivåer. Många möjligheter finns, men det är svårt att hitta investeringsmedel. ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM ARVIKA TEKNIK AB IDÉ Arvika är medlem i Resilient Cities och staden har blivit utsedd som en förebild. I samband med detta har Köpenhamn och Barcelona visat intresse för ett kunskapsutbyte och man avvaktar nu möjligheter att söka EU-pengar. Vi deltar i arbetet med att göra en bok om goda exempel. Interreg Nordsjöprojekt med fokus på översvämningar. Paul Nemes, Länstyrelsen har bjudit in Arvika Teknik till en resa i Bayern mars för att studera erfarenheter av översvämningsskydd och hur man arbetar med medborgarkontakt. Avsikten är att detta skall vara en del av arbete med ett kommande Nordsjöprojekt, Climate Resilience. Deltagare blir Lisa Levin och Catrin Sköld.

3 U-score Managing Urban Risks in Europé: Implementation of the City Disaster Resicilience Scorecard. Ansökan görs tillsammans med MSB, Jönköping, städer i England och Portugal. Beslut om projektets godkännande kommer under hösten. Prel. Projektstart Ansvarig Anna Nordahl, säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten, Arvika kommun GENOMFÖRANDE KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Strukturfondsprojekt Norra Mellansverige, Westra Wermland Export Arvika, Årjäng, Säffle och Eda kommuner ansöker hos regionala fonden om ett projekt som syftar till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i västra Värmland. Säffle kommun blir projektägare. Interreg Ung företagsamhet Värmland Gränslöst entreprenörskap mellan skola och näringsliv över landsgränsen. Ansvarig Ung Företagsamhet Värmland. Kommunledningsutskottet beviljar anslag med bidrag på 4 kr/invånare. Interreg Sverige-Norge Innovation Inner Scandinavia Network Music Innovation, research and education. Ingesunds Musikhögskola ansöker om medel för utveckling av gränsöverskridande och musikbranschrelaterat, innovationsrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete. Kommunledningsutskottet har beviljat anslag med tillsammans kr under tre år. Green Drive Region är en ansökan till Interregprojekt med syfte att minska beroendet av fossilt bränsle. Bakom förslaget står region Värmland i samarbete med Dalarna, Gävleborg, Hedmark och Akershus. Arvika kommun deltar i ansökan med kr/år under tre år.. Utkast till Strukturfondsprojekt Norra mellansverige Westra Wermland Export handlar om att stärka konkurrenskraften hos de små och medelstora företagen i Västra Värmland genom att utveckla affärer med Norge. Fler och större affärer med norska företag/öka antalet norska etableringar/öka antalet norska besökare. Projektägare Arvika eller Säffle kommun Leader Arbete pågår nu med Leaderansökan för sex kommuner i västra Värmland.

4 Husbilsturism Kommunen har beslutat att stödja denna projektansökan. Vänerturisms utveckling arbetas med i ett tidigt skede och Arvika har anmält intresse att delta i detta projekt. Öka entreprenörskap och näringsliv Ansökan om förstudie är inlämnad och projektet omfattar Västra Värmland och syftet är att stärka länken till Oslo. Regionfonden är tilltänkt finansiär. Kulturföretagarcentrum En förstudie arbetas fram kring kulturföretagarcentrum, med erfarenheter från bland annat Fengersfors som grund. Näringslivsutveckling Ett projekt har startats om näringslivsutveckling och en studieresa till Farmen, Helsingborg skall göras. Region Värmland ansvarar ev EU-projekt GENOMFÖRANDE Bike i Värmland Arvika deltar i en förstudie för Bike i Värmland. Filipstad är projektägare och elva kommuner är engagerade. Handlar om gemensam marknadsföring av cykelturism European Network for the Promotion of the Covenant of Mayors. Arvika fick i början av 2013 en inbjudan från Sarroch, Sardinien att bli en partner i ett projekt i programmet Europe for Citizens, Measure Networks of Twinned Towns. Projekt är fokuserat på energibesparing och den gröna ekonomin och därför av intresse för Arvika, som både har egna energibolag och företag i kommunen som arbetar med forskning och produktion av förnyelsebar energi. EU har beviljat 1miljon för att genomföra projektet ENPCOM och Arvika har deltagit 2013 i en konferens i Pisa, Italien för att utveckla energifrågor. I juni 2014 genomfördes den andra konferensen, nu i Bryssel, med Tomas Malmstedt som deltagare från Arvika och i anslutning till energiveckan. Kommande konferenser blir i Rom och Arvika. Rookie to Whiz 2 är ett projekt som stöder utvecklandet av musikaliska entreprenörer. Arvika deltar till liten del. Förstudie pågår med Studiefrämjandet som projektägare. Alla kommuner i Värmland berörs.

5 Business Sweden arbetar med företagande över gränsen till Norge. Jonas Andersson ansvarar för detta projekt. En resa till Oslo ordnas med fem företag (Progotek, Lennartsfors, Goodtech, Säffle verkstad och CS-produkt) i månadsskiftet september/oktober Kort Reist Mat /Närproducerad mat över gränsen Ansvariga parter är Arko, Jösse lantmän, Hedmarks fylkeskommune, Grensetjensten, Finnskogens Natur och kulturpark, Hushållningssällskapet, Nifa, Arvika kommun, Eda kommun, Torsby kommun, Säffle kommun, Hushållningssällskapet. Projektägare är Studiefrämjandet.. Interreg finansierar projektet, som startade i september 2013 med en träff på Morokulien för norska och svenska producenter. Målen är att öka möjligheten för producenter att delta i upphandling, att öka kunskapen om ekologisk odling, att öka kunskapen om moms, tull och EU:s regler och att skapa kontakter över gränsen. Attraktiva Arvika ingår i Attraktiva Värmland Region Värmland projektägare. Målet är att locka fler människor i yrkesverksam ålder till Värmland. Attraktiva Värmland har avslutat den första delen av projektet och fått förlängning av projektet till och med december Tillväxt Värmland. Projektägare är Communicare. Finansierat genom Regionalfonden. Utvecklar unga företagare. Går nu på sparlåga, har rum på ANC. LÄRANDE OCH STÖD GENOMFÖRANDE Ett gemensamt krafttag för unga tas i Värmland, med Jenny Fröling och Maria Andersson från Karlstad kommun som ansvariga. Alla kommuner kommer att vara med och projektet riktar sig både till avhoppare från skolan och arbetssökande. I Arvika är vår chef för AME ansvarig. Ung Idé är ett projekt som ska skapa en modern inovationsfär hos unga i samtliga Värmlands kommuner. Arvika kommun har beslutat att stödja projektet som varar får oktober 2014 till september Projektansvarig är Communicare, Utbyte Kassel

6 Medel har fåtts för nya besök under maj 2015 i Kassel och elever från samtliga program på Taserud kommer att deltal. Motbesök kommer till Arvika från yrkesskolan i Kassel med 15 elever under och med 15 elever från byggprogrammet under 12 dagar i månadsskiftet maj/juni Dessa kommer att delta i praktik på företag tillsammans med elever från Taserud. Leif Edvardsson är kontaktperson. Byggnadsindustrins yrkesnämnd har kontaktat Lärande och Stöd angående samarbete kring Erasmus +. Taserudsgymnasiet har fått förfrågan. Ansökan skrivs av Carin Hedengård angående Taseruds utbyte med yrkesinriktade program. Samarbete med Järfälla har gett projekt på de flesta områden, men vi saknar för bygg- och vårdprogrammen. Tyska förskolelärare från Hessen söker pengar för att askultera i Arvika. Catarina Olsson kontakt Framsteget är ett projekt som syftar till att skapa arbetskooperativ. Ett sådant har skapats under 2014 i Brunnsberg kring odling av örter. Ungdomar i Värmland på väg mot arbete Förstudie för att få tidigare frihetsberövade ungdomar ut i arbetslivet. Projektägare är Brottsförebyggande centrum i Värmland. Arvika kommun kommer att kontaktas. VÅRD OCH OMSORG Välfärdsteknologi. Arvika arbetar med att tillsammans med Sunne, Karlstad och Karlstads universitet att tillsammans starta ett projekt kring robotteknik. Ett gemensamt möte har hållits i mars. Arvika och Eda kommuner söker medel ur Socialfonden till utbildning av vårdbiträden till undersköterskor inom äldreomsorgen. För Arvikas del planeras 20 personer utbildas. Jan Wettmark, Sten Fransson, Göran Bryntesson