Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010"

Transkript

1 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF) vid sitt sammanträde i Sunne den april 2010: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Destination Värmland: Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälven/Frykdalen Projektägare: Torsby kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att utveckla besöksnäringen genom att skapa en komplett och attraktiv året-runt-destination i Norra Värmland, och ska medverka till att skapa nya företag, entreprenörer och underleverantörer. Kontaktpersoner: Thomas Stjerndorff/Ulrika Andersson InnoWent 2 Projektägare: Stiftelsen Teknikdalen Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att skapa en entreprenöriell miljö för entreprenörskap, innovationer, idébärare och företagare. Projektet är en fortsatt utveckling av projektet InnoWent och en förädling av befintliga inkubatorkonceptet. Kontaktperson: Sture Ericsson Alternativa driftsformer Gävleborg Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att stimulera till nya tjänsteinnovationer inom och genom offentliga sektorn, genom att stimulera ökat entreprenörskap inom vård och omsorgssektorn. Kontaktperson: Ann-Britt Nordahl

2 Sid 2 (7) Hälso- och breddidrottsturism Projektägare: Filipstads kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar främst till att utveckla besöks- och wellness-näringen. Målet är att vidareutveckla Kalhyttan till en modern och konkurrenskraftig miljö för hälsa och som en nod för innovation och företagsutveckling inom branschen. Kontaktperson: Clas Hultgren Stanna i Dalarna Projektägare: Region Dalarna Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att få studenter att stanna och etablera sig i länet efter avslutade högskolestudier, som ska bidra till att Dalarnas arbetsgivare ska hitta den kompetensförstärkning som de är i behov av. Kontaktperson: Helene Persson Grafman Åtgärd 2.1 Tillgänglighet Gävle Dala E-marknad 2013 Projektägare: Almi Företagspartner i Gävleborg AB Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att stärka entreprenörer i Gävleborg och Dalarna genom komptens, insikt och förståelse för att anpassa sig till e- samhället och därmed öka sin effektivitet. Kontaktperson: Caroline Schmidt Bredband till små orter Bergsjö, Gnarp och Stocka Projektägare: Nordanstigs kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till utbyggnad av bredbandsnätet så att fler företag och Nordanstigsbor ges möjlighet till snabb uppkoppling mot internet. Kontaktperson: Göran Norling Bredband Hudiksvalls kommun till små orter Projektägare: Hudiksvalls kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till bredbandsutbyggnad till småorter inom Hudiksvalls kommun för att möjliggöra för mindre lokala företag att utveckla sin verksamheter, för skolelever och vuxna att studera eller distansarbeta samt öka attraktionskraften för de samhällen som berörs i projektet. Kontaktperson: Jan Ågren

3 Sid 3 (7) Fiber Kilafors Projektägare: Bollnäs kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att bidra till bredbandsutbyggnad till Kilafors i Bollnäs kommun så att företag, organisationer och myndigheter på orten ges förutsättningar att konkurrera på rättvisa villkor när det gäller tillgången på IT-infrastruktur. Kontaktperson: Daniel Jansson Fiberutbyggnad i Ovanåkers kommun Projektägare: Ovanåkers kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till bredbandsutbyggnad till Ovanåkers kommun så att företag och hushåll ges förutsättningar till fiberanslutning. Kontaktperson Thomas Zetterqvist Borlänge Resecentrum Projektägare: Borlänge Resecentrum Projektperiod: ERUF-stöd: kr Syftar till att bygga om och utveckla Borlänge järnvägsstation till ett modernt resecentrum genom att bygga om och varmbona befintlig gångbro över spåren, bygga ny vänthylla i gången samt ett nytt angöringstorg från västra sidan. Kontaktperson Hans Gunnar Jonsson Totalt ERUF: kr Europeiska socialfonden (ESF) Programområde 1 Genomförande Kompetens.NU 1-3 Genomförande Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att genom planlagd individuell kompetensutveckling öka företagens och de anställdas konkurrenskraft och säkra sysselsättningen. Kontaktperson Annika Janglund Gränsöverskridande kompetensutveckling Projektägare: Region Värmland, Klarälvdalens folkhögskola Projektperiod: ESF-stöd: kr

4 Syftar till att genomföra efterfrågade utbildningar så att kompetensen förbättras för de anställda och ledningen ökar konkurrenskraften och sysselsättningen ökar. Kontaktperson Leif Nilsson Datum: Sid 4 (7) Kompetenstouren 6 Projektägare: Handelskammaren i Värmland Service AB Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att genom olika utbildningsinsatser öka anställningsbarheten hos de anställda i de medverkande företagen och därigenom bidra till utvecklingen av dessa företag så de ökar sin konkurrenskraft. Kontaktperson Ethel Nilsson Wairum - Kompetensutveckling genomförande Projektägare: Wairum Ideell förening Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att stärka såväl företaget som kompetensen hos chefer och medarbetare samt stödja utvecklingen och lärandet i och mellan företagen. Kontaktperson PeO Sjöberg Genomförande: Kompetensförsörjning företag i Falun/Borlänge/Leksand/Säter Projektägare: Falu kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att genom kompetensutveckling och samverkan minska företagens såbarhet som den rådande lågkonjunkturen inneburit i form av varsel och uppsägningar. Kontaktperson Björn Carlborg Kompetensutveckling 7 Dalakommuner Projektägare: Gagnefs kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att de deltagande verksamheterna ska få ökad kompetens både på individ- och organisationsnivå för att klara framtida omställningar i arbetslivet. Kontaktperson John Quick

5 Sid 5 (7) Programområde 2 Genomförande Job Innovation Projektägare: Stiftelsen Minerva, Falun Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att bedriva mentorprogram för synskadade och rörelsehindrade kvinnor och män, som en väg till arbete. Kontaktperson Marianne Lundberg Programområde 2 Genomförande Särskild utlysning: Ungdomar Lärling 2.0 Projektägare: Region Värmland Projektperiod: ESF-stöd: kr Syftar till att Region Värmland i samarbete med länets kommuner, arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens parter ta fram en kärnfull insats för att minska ungdomsarbetslösheten. Kontaktperson Britta Zetterlund-Johansson Totalt ESF: kr Följande beslut fattades av ordförande på delegation den 2 juni 2010: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Åtgärd 1.2 Entreprenörskap - förstudie Tillämpad utvecklingsplattform inom förnyelsebar energi med fokus mot solenergi Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap - förstudie Resecentrum Falun Navet i ett utvecklat regionalt kollektivtrafiksystem - Förstudie Projektägare: Falu kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr Totalt ERUF förstudier: kr

6 Sid 6 (7) Europeiska socialfonden (ESF) Programområde 1 Genomförande - förprojektering KAIZEN, ständiga förbättringar i LEAF Projektägare: Leaf Gävle Projektperiod: ESF-stöd: kr Programområde 2 Genomförande - förprojektering Förstudie: Trampolinen Projektägare: Torsby kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr Naturkompetens Projektägare: Hudiksvalls kommun/centrum för utveckling och lärande CUL Projektperiod: ESF-stöd: kr Kooperativ Sally Projektägare: Sjöviks Folkhögskola Projektperiod: ESF-stöd: kr Totalt ESF förstudier: kr Kontaktpersoner vid frågor Huvudsekreterare Maria Gelin Axelsson tel alt Ordförande Kjell Höglin tel Bilaga s uppgift och ärendegången

7 Sid 7 (7) BILAGA till pressmeddelande s uppgift s uppgift är att prioritera eller inte prioritera projekt från (Värmland, Dalarna och Gävleborg), som ansöker om medel från EU:s socialfond eller regionala utvecklingsfond. SFS 2007:459 Lag om Strukturfondspartnerskap Ärendegången En projektägare ansöker om projektmedel till Tillväxtverket (programkontoret i Gävle) om det avser Europeiska regionala utvecklingsfonden eller till ESF-rådet (också programkontoret i Gävle) om det avser Europeiska socialfonden. Dessa två förvaltningsmyndigheter bereder ärendena vad avser laglighet och översänder därefter de prövade ansökningarna till (kansli i Gävle). samråder med de regionala samverkansorganen Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg. Partnerskapet tar därefter ställning till om ett projekt ska prioriteras eller inte. För varje beslut om prioritering, eller inte prioritering, som behandlas lämnar en motivering. Projektsökande får tillgång till yttrandet genom att ta del av s protokoll, som läggs ut på hemsidan efter att justering skett. Den prioritering som gör är bindande för förvaltningsmyndigheterna Tillväxtverket och ESF-rådet, som efter s beslut, fattar det formella beslutet och expedierar ärendet.

SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent

SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent Sid 1 (10) PRESSMEDDELANDE Vid s sammanträde i Sandviken den 14-15 december prioriterades EU-projekt för över 330 Mkr för prioriterade följande ansökningar för finansiering av EU:s social- och regionala

Läs mer

Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde den 28-29 april 2009

Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde den 28-29 april 2009 Pressmeddelande Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för s sammanträde den 28-29 april 2009 Strukturfondspartnerskapet för prioriterade följande ansökningar från EU:s sociala

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag KOMMUNERS OCH REGIONERS BETYDELSE SOM ÄGARE AV SOCIALFONDSPROJEKT RIKTADE TILL NÄRINGSLIVET 1 Förord Ungefär vart tredje företag uppger att brist på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt. Frustration

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad 091209 De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2008 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2009 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2010-01-29 Kl. 08.30 14.00 (inkl. lunch) Obs tiden!

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2015-03-27 Innehållsförteckning Det här är Region Dalarna 2 Politisk organisation 4 Revisorer 5 Verksamhetsidé 5 Vision 5 Verksamhetspolicy

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer