Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde den april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde den 28-29 april 2009"

Transkript

1 Pressmeddelande Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för s sammanträde den april 2009 Strukturfondspartnerskapet för prioriterade följande ansökningar från EU:s sociala och regionala fonder vid sitt sammanträde i Orbaden den april: EU:s socialfond Tidigare prioriterade enl. delegation: Värmlands Kreditgarantiförening, Kompetensutveckling VKGF Projektperiod: Målgrupp: All personal vid 21 deltagande företag. Sökt ESF stöd: kr Region Värmland Regionförbund, Kristinehamns Folkhögskola, Kompetensutveckling som en del av regional utveckling Projektperiod: (4 mån) Målgrupp: Personal och ledning vid 15 småföretag. Totalt 222 deltagare varav 126 kvinnor och 96 män. Sökt ESF stöd: kr Grafiska Företagens Service AB, GFF:s Regionala Socialfondsprojekt, Norra Mellansverige Projektperiod: Målgrupp: Totalt 343 deltagare varav 103 kvinnor och 240 män. Personal och ledning i 6 företag inom grafiska branschen; Sökt ESF stöd: kr GLT Laserstans AB, Laserpilen Projektperiod: Målgrupp: All personal Totalt 39 deltagare. 11 kvinnor och 28 män Sökt ESF stöd: kr Centrum Karlstad AB; Vinnande centrum Projektperiod: Målgrupp: Sysselsatta män och kvinnor av olika åldrar och etnisk härkomst, som arbetar som sälj och service personal, eller ledare/chefer inom handeln, samt i samverkan med kommunens besöks- och servicenäring och (totalt 33 företag med289 kvinnor, 174 män d v s 463 deltagare Sökt ESF stöd: kr. 1

2 Handelskammaren Värmland Service AB, Kompetenstouren 3 Diarienummer projekt: ; Dnr 36/2009 Projektperiod: Målgrupp: Företagsledning och anställda inom följande företag. Deltagande företag representerar framför allt olika tillverkningsindustrier i Värmland/ 120 kvinnor, 199 män. Totalt 319 deltagare Sökt ESF stöd: kr Wajrum Ideella Förening, Wajrum, Norra Dalarna Grupp 2, 3 och 4 Grupp 2 Projektperiod: Målgrupp: Samtliga anställda i 6 företag. Sammanlagt blir detta totalt 30 kvinnor och 147 män. Sökt ESF stöd: kr Grupp 3 Projektperiod: Målgrupp: Samtliga anställda i 5 företag/organisationer. Totalt 36 kvinnor och 140 män Sökt ESF stöd: kr Grupp 4 Projektperiod: Målgrupp: Samtliga anställda i 6 företag. Totalt 30 kvinnor och 143 män. Sökt ESF stöd: kr Smedjebackens Kommun, Socialförvaltningen; Utbildning, validering och kompetensförsörjning Projektperiod: Målgrupp: Personal inom kommunens äldre- och handikappomsorg och LSS-verksamhet, 238 kvinnor och 12 män, totalt 250 deltagare Sökt ESF stöd: kr Kompis Assistans EF, Kompetens för framtiden Projektperiod: Målgrupp: All personal inom företaget, projektdeltagare är administrativ personal, lokala arbetsledare och personliga assistenter. Totalt 226 deltagare, 145 kvinnor, 81 män Sökt ESF stöd: kr Borlänge kommun, näringslivsenheten: Kompetensutvecklingsanalys av företag i Nätverk Hydraulik Projektperiod: Målgrupp: Målgrupp för projektet är alla anställda i alla åldrar hos sju företag i Nätverk Hydraulik i Borlänge. 12 kvinnor och 112 män. Totalt 124 deltagare. Sökt ESF stöd: kr, kostnad per deltagare (2 400 kr). 2

3 Falu Kommun, Näringslivskontoret; Faluföretag 4 Projektperiod: Målgrupp: Anställda i små och medelstora företag i Falu och Säters kommuner. I denna ansökan är företagsgruppen mixad av olika branscher, partihandel, reklambyrå, rekryteringsföretag/konsultföretag, tjänsteföretag samt tillverkning av maskiner. 38 kvinnor, 35 män, totalt 73 deltagare Sökt ESF stöd: kr Filipstads kommun; FFA, Förebyggande friskvårdsarbete Projektperiod: Målgrupp: anställda (885 kvinnor, 535 män) vid kommunen samt 8 företag. Sökt ESF stöd: kr The Paperprovince ekonomisk förening; KNUFF 4 Projektperiod: Målgrupp: 105 anställda (23 kvinnor, 82 män) Samtliga SME med liten overheadorganisation där VD är densamme som personalansvarig och mycket begränsad tid och budget för egen aktiv utveckling av kompetensen i sina respektive organisationer. Sökt ESF stöd: kr Bomhus Röda Korskrets; Arbeta i ideell förening Projektperiod: Målgrupp: Personer som står utanför arbetsmarknaden p g a arbetslöshet eller sjukskrivning och behöver någon form av sysselsättning för att närma sig eller lättare komma in på arbetsmarknaden, återvända till ett arbete eller vill börja en utbildning. Sökt ESF stöd: kr Arbetsförmedlingen AMO Torsby, Unga som riskerar utanförskap Projektperiod: Målgrupp: Målgruppen är unga, år, som gått ut gymnasiet utan slutbetyg. Och de som "hoppat av" gymnasiet eller de som inte klarat kraven för godkänt. Ungdomarna finns i Arbetsmarknadsområde, AMO, Torsby: Torsby, Sunne, Kil samt i Arbetsmarknadsområde, AMO, Hagfors: Hagfors, Munkfors och Forshaga. Sökt ESF stöd: kr Offentlig medfinansiering: kr. Totalbudget: kr Följande projekt prioriterades på sammanträdet: Region Värmland Kommunalförbund, SYV Värmland Projektperiod: (4 mån) Målgrupp: Samtliga medarbetare inom Studie- och Yrkes Vägledningen totalt 60 varav 50 kvinnor och 10 män. Samtliga 16 kommuner i Värmland deltar. Sökt ESF stöd: kr Outokumpu Stainless AB Avesta/Hedemora, Kompetenslyft Outokumpu Projektperiod:

4 Målgrupp: Samtliga anställda i 3 företag/organisationer. Outokumpu Stainless AB d v s anst. (Dotterföretag i koncernen Outokumpu anst.) Truckservice, 100 anst. Ernst Express AB, 60 anst. (underleverantörer) Anställda tot varav 243 kvinnor och 1166 män. Sökt ESF stöd: kr Genomförandeprojekt: Gävle kommun; Mångfald och rekrytering Projektperiod: Målgrupp: Gävle kommunkoncerns chefer samt personalfunktioner och fackliga representanter i förvaltningarnas samverkansgrupper. Deltagande aktörer är; 4 Bolag: Gävle Energi, AB Gavlegårdarna, Gävle Hamn AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB. 8 Förvaltningar: Omvårdnad, Bygg och Miljö, Barn och Ungdom, Socialtjänsten, Tekniska kontoret, Utbildning och Arbete, Kultur och Fritid och Kommunledningskontoret. Totalt omfattar projektet 550 deltagare. 360 kvinnor, 190 män Sökt ESF stöd: kronor Gävle Energi AB; Kompetensutveckling för sysselsatta inom energinäringen Projektperiod: Målgrupp: Personer som är anställda eller egen företagare inom näringsgrenen energi. Projektet omfattar 7 energibolag i Gävleborgsregionen: Sandviken Energi Elnät AB, Bollnäs Energi AB, Hofors Elverk AB, Österfärnebo El Ekonomisk förening, Hedesunda Elektriska AB, Sandviken Energi AB, Gävle Energi AB. Totalt 465 deltagare, 110 kvinnor och 355 män. Sökt ESF stöd: kr Karlstads Universitet; Pentaplusbiblioteken Projektperiod: Målgrupp: Projektdeltagarna består av anställda inom bibliotek och lärstöd vid högskolorna/universiteten i Mälardalen, Dalarna, Gävle, Örebro och Karlstad. 102 kvinnor, 46 män. Totalt 148 deltagare. Sökt ESF stöd: kr Gävle Taxi AB, Lokala taxibolag i utveckling Projektperiod: Målgrupp: Deltagare i projektet är ägare och heltidsanställda i 94 taxibolag i Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Hamrånge, Ockelbo, Österfärnebo, Gävle samt beställningscentralerna i Hudiksvall och Gävle. Totalt deltar 186 personer varav 141 är män och 45 kvinnor. Sökt ESF stöd: kr Tronsgarden AB, Nätverk och kompetensförsörjning Projektperiod: , Målgrupp: Projektet samlar 12 företag, 10 i Dalarna, 1 företag från Eksjö och 1 från Härnösand. Projektdeltagarna är ägare, anställda och chefer i företag med färre än 10 anställda inom mixade branscher, hälsa och hårvård, dryckesföretag, import/export företag. 14 kvinnor och 12 män, totalt 26 deltagare. 4

5 Sökt ESF stöd: kr Gagnefs kommun, Företagens behov av kompetensutveckling i Gagnef och Rättvik Projektperiod: Målgrupp: Anställda på små och medelstora företag (12 st.) med 1-13 anställda. Mixade branscher, behandlingshem, snickeriföretag, reklamföretag, samt el. Totalt 52 deltagare, 26 kvinnor och 26 män. Sökt ESF stöd: kr, budget efter justering kr Dalom Produktion AB; Dalom Produktion AB I samverkan med Företagshälsovården Projektperiod: Målgrupp: Samtliga anställda i 2 företag. Dalom Production AB. (avknoppning från Samhall) 23 anst. 12 kvinnor och 11 män. 19 anst. med olika typ ab arbetshinder. Arbetsmiljöservice AB. 19 anst. 9 kvinnor och 10 män. Tot. 42 anställda. Sökt ESF stöd: kr Totalbudget: kr Stöd efter avdrag: kr Rättviks kommun; Kompetensutveckling Rättviksföretag 2 genomförande Projektperiod: Målgrupp: Anställda på 25 företag inom affärssidan, hälsa, IT och bygg/konstruktion i Rättvik. 28 kvinnor, 28 män. Totalt 56 deltagare. Sökt ESF stöd: kr, ESF stöd efter justering kr Rättviks kommun, Kompetensutveckling företag kommunövergripande Projektperiod: Målgrupp: Anställda på 12 företag inom affärssidan, besöksnäring och bygg/konstruktion i 4 kommuner i Dalarna. 20 kvinnor, 38 män. Totalt 58 deltagare. Sökt ESF stöd: kr, ESF stöd efter justering kr. Kostnad per deltagare kr. Springwire AB; Genomförande Springwire Projektperiod: Målgrupp: All personal på företaget. 4 kvinnor, 51 män. Totalt 55 deltagare. Sökt ESF stöd: kr (efter korrigering). Ca kr per deltagare. Offentlig medfinansiering: Ej aktuellt. Totalbudget: kr Stiftelsen Sjöviks folkhögskola; Möta nya utmaningar i samarbete Projektperiod: Målgrupp: Alla anställda, 76 deltagare (56 kvinnor, 20 män) vid Sjöviks och Kista folkhögskolor. Sökt ESF stöd: kr efter nedjustering med kr 5

6 Hedemora Näringsliv AB; Kompetensutveckling Skönhet-Hälsa 2 Projektperiod: Målgrupp: 32 anställda (29 kvinnor, 3 män) i 24 solo- och mikroföretag i skönhets- och hälsobranschen. Sökt ESF stöd: kr HSB Dalarna; HSB Dalarna Projektperiod: Målgrupp: Alla anställda, 58 deltagare (20 kvinnor, 32 män) vid HSB Dalarna (koncernledning, administrativa gruppen, fastighetsskötare) i Borlänge, Falun, Ludvika, Avesta, Leksand/Rättvik, BTF Mark och Trädgård AB och Dalecarlia Fastigheter AB. Sökt ESF stöd: kr Falu Kommun, Arbetsmarknads- och integrationsenheten; Kulturarvet - en väg till socialt företagande Projektperiod: Målgrupp: Personer med sjuk- och aktivitetsersättning, personer som erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten, personer helt sjukskrivna sedan minst sex månader, personer som är helt arbetslösa och inskrivna vid arbetsförmedlingen sedan minst ett år. 60 kvinnor och 60 män, totalt 120 deltagare. Sökt ESF stöd: kr Offentlig medfinansiering: kr Totalbudget: kr Landstinget Gävleborg/ Bollnäs folkhögskola; Motivationshöjaren Projektperiod: Målgrupp: 275 deltagare (145 män, 130 kvinnor). De målgrupper projektet vänder sig till är personer som är inskrivna vid försäkringskassan och socialförvaltningarna i Bollnäs och Hudiksvalls kommuner. Sökt ESF stöd: kr Offentlig medfinansiering: kr Totalbudget: kr Garpenbergs Intressenter AB (GIAB); Grön Rehabilitering (som första steg mot arbetsmarknaden) Projektperiod: Målgrupp: Målgruppen är långtidssjukskrivna kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund (inkluderar även olika etnisk bakgrund), personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Antalet projektdeltagare 60 personer, 45 kvinnor och 15 män. Sökt ESF stöd: kr, stöd efter justering kr. Offentlig medfinansiering: kr Totalbudget: kr, budget efter justering = kr. Smedjebackens Kommun; Komhall Plus Projektperiod:

7 Målgrupp: Deltagare i projektet är personer som är helt eller delvis sjukskrivna, arbetslösa, personer med utländsk bakgrund som ännu inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden eller personer som erhåller försörjningsstöd från individ- och familjeomsorgen. 45 kvinnor 0ch 45 män, totalt 90 deltagare. Sökt ESF stöd: kr Offentlig medfinansiering: SEK Totalbudget: SEK Klarälvdalens Samordningsförbund; Kraftstation Diarienummer projekt: ; Dnr; 80/2009 Projektperiod: Målgrupp: Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund, helt eller delvis sjukskrivna sedan minst sex månader, unga som befinner sig i övergången emellan studier och arbetsliv, personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning. Det personerna har gemensamt är just en mycket komplex problematik, som ofta berör fler parter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, trots att personen kanske enbart finns aktuell hos kommunens socialförvaltning. Projektet omfattar Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner. 275 kvinnor, 225 män. Totalt 500 deltagare. Sökt ESF stöd: kr (efter korrigering). Offentlig medfinansiering: kr. Totalbudget: kr (efter korrigering). EU:s regionalfond: Tidigare prioriterat genom delegationsbeslut Falun Borlänge Regionen AB; Samordnade godstransporter Samtrans Falun- Borlängeregionen AB prioriteras för stöd med SEK till förstudien Samtrans, som ska klargöra förutsättningarna för att utveckla nya hållbara intermodala transportlösningar till och från länet genom samordning och samlastning av gods. Målet är att i en förstudie klargöra förutsättningarna för att utveckla nya hållbara intermodala transportlösningar till och från länet genom samordning och samlastning av gods. Ockelbo kommun, Grön station 2 Ockelbo kommuns ansökan om SEK för att under tiden utföra en förstudie som ska ge nödvändigt underlag för att stimulera en utveckling av det kollektiva åkandet prioriteras. Syftet med ett genomförande är vidare att öka tillgängligheten till en vidgad arbetsmarknad, till attraktiva besöksmål samt förbättra männisskors möjligheter att pendla till arbete och studier. Prioriteras på sammanträdet: Region Dalarna; VisitUs Region Dalarna ansökan om stöd med SEK under tiden för projektet VisitUs, som har som syfte att implementera en gemensam struktur/organisation, affärsmodell och ett gemensamt affärssystem för en framtida modern, attraktiv och lönsam besöksnäring i Dalarna prioriteras. Arbetet i projektet ska fokusera på, att på ett innovativt sätt, förnya och anpassa hela regionens arbetssätt, marknadskommunikation, försäljning och mottagning. 7

8 Falun Borlänge Regionen AB; Förstudie Bergslagspendeln som motor för regional utveckling BergMo Falun Borlänge Regionen AB ansökan om stöd med SEK under tiden för en förstudie om Bergslagspendeln som motor för regional utveckling prioriteras. Vid frågor: Kontaktperson: Kjell Höglin, tel eller mail 8

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet Slutrapport av ESF-projektet 1 Sammanfattning Projektet Kompetensbyrån har riktat sig till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer