SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent"

Transkript

1 Sid 1 (10) PRESSMEDDELANDE Vid s sammanträde i Sandviken den december prioriterades EU-projekt för över 330 Mkr för prioriterade följande ansökningar för finansiering av EU:s social- och regionala fonder vid sitt sammanträde i Sandviken den december 2010: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer SLIM III Projektägare: Region Värmland ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 119/10 Projektet syftar till att stödja de aktörer som driver kluster och innovaionsystem i regionen genom att erbjuda processtöd, effektmäta och utvärdera aktuella regionala satsningar. Kontaktperson: Staffan Bjurulf TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer Projektägare: The Paper Province ek för ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 121/10 Projektet syftar till att utveckla ett hållbart innovationssystem som stödjer den fortsatta utvecklingen inom The Paper Province. Kontaktperson: Mats Williams , Fokus InnoWent Projektägare: Högskolan Dalarna ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 123/10 Projektet syftar till att långsiktigt etablera ett nytt samverkansnätverk och bygga ett labbcentrum inom energi och miljöområdet. Kontaktperson: Per Edén ,

2 FindIT 2.0 Projektägare: Sandvikens kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 124/10 Projektet syftar till att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom utveckling av Industriellt IT-stöd. Kontaktperson: Ulrika Malmkvist , Datum: Sid 2 (10) High Voltage Valley en arena för att utveckla morgondagens teknik och företagande inom elkraftsteknik Projektägare: AB Samarkand2015 ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 125/10 Projektet syftar till att vidareutveckla klusterinitiativet High Voltage Valley. Kontaktperson: Linda Nilsson , Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet Projektägare: Karlstads universitet ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 126/10 Projektet syftar till igångsättning av driften för ett centrum för materialanalys, design och konstruktion vid Karlstads universitet. Kontaktperson: Anders Wickberg , TIRU Tillväxt för Regional Utveckling Projektägare: IHT, Institutet för Human Teknologi Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 127/10 Projektet syftar till att fortsätta utvecklingen av IHT som innovativ miljö för utveckling och utbyte av kunskaper och erfarenheter om tillgänglighet. Kontaktperson: Olle Östlin , Stål & Verkstad 2015 Projektägare: Stål & Verkstad ideell för ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 128/10 Kontaktperson: Janerik Odhe , Projektet syftar till att utveckla det regionala innovationssystemet med företagsfokus på stål- och verkstadsindustri.

3 Sid 3 (10) Smart City Innovation Playground (Smart CIP) Projektägare: FPX, Future Position X ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 143/10 Kontaktperson: Johan P Bång Projektet syftar till att vidareutveckla ett framgångskluster genom att etablera en open playground för geografisk informationsteknik i Gävle. Förstudie - Framtidens Boende (delegationsbeslut ) Projektägare: Hudiksvalls kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 118/10 Kontaktperson: Olle Persson , Förstudien syftar till att stimulera och stärka små och medelstora företag att integrera perspektivet om en åldrande befolkning och en äldre kundkrets i sina innovationsstrategier. Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Företagsutveckling i Värmland Projektägare: Länsstyrelsen Värmland ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 130/10 Projektet syftar till att underlätta expansion och utveckling i nystartade och befintliga företag i Värmland genom att ge stöd i form av regionalt investeringsstöd och regionalt bidrag till företagsutveckling. Kontaktperson: Bo Jonsson , Företagsutveckling i Dalarnas län Projektägare: Länsstyrelsen i Dalarnas län ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 132/10 Projektet syftar till att att underlätta expansion och utveckling i nystartade och befintliga företag i Dalarna genom att ge stöd i form av regionalt investeringsstöd och regionalt bidrag till företagsutveckling. Kontaktperson: Mikael Selander , The Wood Region, Värmland bygger framtiden i trä Projektägare: Karlstads kommun Projektperiod:

4 Sid 4 (10) ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 120/10 Projektet ska stimulera till mer konkurrenskraftiga byggsystem av trä och öka byggandet av industriella träbyggsystem. Kontaktperson: Ulf Andersson , Utveckling för besöksnäringen i Gävleborgs län Nu kör vi Projektägare: Region Gävleborg ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 134/10 Kontaktperson: Lena Andersson , Projektet syftar till att lägga grunden för en framtida attraktiv, kompetent och lönsam besöksnäring i länet, genom att ta ett helhetsgrepp om regionala besöksnäringen och nå ut på internationella marknaden. Mötesplats Världen II Projektägare: Handelskammaren Värmland Service AB ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 135/10 Projektet syftar till att internationalisering i små och medelstora företag i Värmland. Kontaktperson: Karolina Nilsson , Det företagsamma Värmland Projektägare: ALMI Företagspartner i Värmland AB ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 136/10 Projektet syftar till att stärka entreprenörskulturen i Värmland, genom att skapa effektivare stöd- och rådgivningssystem av entreprenörsstödjande aktörer Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh , Innovationssluss Vivan Projektägare: ALMI Företagspartner Värmland AB ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 137/10 Projektet syftar till att öka antalet kommersialiseringar av innovationer från hälso- och sjukvårdssektorn i Värmland. Kontaktperson: Mats Fridh ,

5 Sid 5 (10) Metodutveckling för tjänste- och systeminnovationer METSI + Projektägare: Stiftelsen Inova i Wermland ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 138/10 Projektet syftar till att öka effektiviteten av Inovas insatser i form av inkubatorverksamhet. Kontaktperson: Britt Lööv , Tillväxt Värmland Projektägare: Communicare ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 139/10 Projektet syftar till att underlätta för unga entreprenörer att starta företag och växa. Kontaktperson: Markus Hjalmarsson , Biodrivmedel i Värmland (BiodriV) Projektägare: Region Värmland Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 140/10 Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en ökad produktion och användning av biodrivmedel i Värmland. Kontaktperson: Dag Hallén , Driv eget Next generation Projektägare: Falun Borlänge-regionen AB ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 141/10 Projektet syftar till att stimulera tillväxten av entreprenörer som vill starta och ta över företag (för att möta generationsväxlingen i företag). Kontaktperson: Mathias Bergqvist , EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna Projektägare: Högskolan Dalarna ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 142/10 Projektet syftar till att utveckla ett kompetenscentrum för att stärka nyföretagande och konkurrenskraft för företag inom förnybar energi och energieffektivisering. Kontaktperson: Mats Rönnelid ,

6 Affärsdesign KKN Projektägare: ALMI Företagspartner Gävleborg AB Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 146/10 Projektet syftar till att skapa nya arbetsmetoder och affärsmodeller anpassade för den kulturella och kreativa näringen (KKN). Kontaktperson: Anders Gunnarsson , Sid 6 (10) Åtgärd 2.1 Tillgänglighet Ökad tillgänglighet Sandviken Projektägare: Sandvikens kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 148/10 Projektet syftar till att bidra till byggande av trafikplats vid Sandvikens östra infart. Kontaktperson: Bertil Paulsson Förlängning av perrong vid Djurås Resecentrum Projektägare: Gagnefs kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 149/10 Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att alla tåg kan stanna vid Djurås station. Kontaktperson: Jan Frimodig Terminalyta Brovallen Projektägare: Kristinehamns kommun ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 150/10 Projektet syftar till att utöka hamnens terminalyta. Kontaktperson: Bo Ivarson , xKoll Projektägare: Värmlandstrafik AB ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 151/10 Projektet syftar till att ta fram en modell för utveckling av trafik på landsbygd för att skapa bättre förutsättningar för kollektivt resande. Kontaktperson: Lars Bull ,

7 Sid 7 (10) Fibernätverk i Årjängs kommun Projektägare: Årjängs kommun ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 152/10 Projektet ska bidra till bredbandsutbyggnad till småorter inom Årjängs kommun. Kontaktperson: Ingemar Rosén , Utveckling av Hovfjällsområdet Projektägare: Torsby kommun Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: SFP 153/10 Projektet syftar till att iordningsställa väg i Hovfjällets naturreservat. Kontaktperson: Thomas Stjerndorff , Parkera & Res ökat tågresande efter Norra stambanan Projektägare: Trafikverket ERUF-stöd: kr ID/Dnr: SFP 154/10 Projektet syftar till att göra tågresande efter Norra stambanan mer attraktiv. Kontaktperson: Gudrun Lindberg , Dalabanan Projektägare: Intresseföreningen Dalabanans Intressenter Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: SFP 155/10 Projektet syftar till att säkerställa att en samhällsekonomiskt motiverad upprustning av Dalabanan kommer till stånd. Kontaktperson: Hans-Gunnar Jonsson , Resecentrum Mora Projektägare: Mora kommun ERUF-stöd: kr ID/Dnr: SFP 156/10 Projektet syftar till att bygga om och utveckla Mora järnvägs- och busstation till ett attraktivt resecentrum. Kontaktperson: Mikael Jaråker , -39 Järnvägsterminal Ljusdal Fördjupad förstudie (delegationsbeslut ) Projektägare: Ljusdals kommun

8 Sid 8 (10) Projektperiod: ERUF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 147/10 Förstudien att förbereda det kommande huvudprojektet som innebär anläggning av en järnvägsterminal i Ljusdal. Kontaktperson: Karl-Gerhard Wikander , Europeiska socialfonden (ESF) Programområde 1 Genomförande KLURA - Kompetens, Ledning, Utveckling, Resultat i socialt Arbete Projektägare: Karlstads kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 160/10 Projektet bidrar till kompetensförsörjning så att möjligheter till att klara framtida omställningar ökar. Kontaktperson: Jennie Holmberg , Kompetens.NU 4 Genomförande Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 162/10 Projektet bidrar till kompetensförsörjning som förväntas öka små och medelstora företags, och deras anställdas, konkurrenskraft, och undviker varsel. Kontaktperson: Annika Janglund , Programområde 1 Genomförande Omstrukturering offentliga sektorn Hälsofrämjande organisation Projektägare: Smedjebackens kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 173/10 Projektet syftar till att ohälsa genom att stärka medarbetare i kommunen i deras funktion/roll vid möten med brukare, medborgare och medarbetare. Kontaktperson: Anders Hjelm , procent stolt och kompetent Projektägare: Avesta kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 176/10

9 Sid 9 (10) Projektet syftar till att stärka personalens ställning på arbetsplatsen och underlätta för dem att utvecklas i takt med arbetsplatsens omstrukturering/omställning. Kontaktperson: Lena Hellström Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: ESF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 177/10 Projektet syftar till att främja hälsa och motverka ohälsa genom hälsofrämjande utbildningsinsatser och hälsofrämjande ledarskap. Kontaktperson: Siv Nyberg , Programområde 2 Genomförande Innovativa insatser för långtidsarbetslösa Sigrid Projektägare: Arbetsförmedlingen Gävle Projektperiod: ESF-stöd: kr ID/Dnr: , SFP 178/10 Kontaktperson: Eva Holberg-Tedert , Projektet syftar övergripande till att underlätta för långtidsarbetslösa att få arbete alternativt komma närmare en etablering på arbetsmarknaden. Kontaktpersoner vid frågor Huvudsekreterare Maria Gelin Axelsson tel Ordförande Kjell Höglin tel samt projektledarna för de olika projekten. Bilaga s uppgift och ärendegången

10 BILAGA till pressmeddelande Sid 10 (10) s uppgift s uppgift är att prioritera eller inte prioritera projekt från (Värmland, Dalarna och Gävleborg), som ansöker om medel från EU:s socialfond eller regionala utvecklingsfond. (SFS 2007:459 Lag om Strukturfondspartnerskap) Ärendegången En projektägare ansöker om projektmedel till Tillväxtverket (programkontoret i Gävle) om det avser Europeiska regionala utvecklingsfonden eller till ESF-rådet (också programkontoret i Gävle) om det avser Europeiska socialfonden. Dessa två förvaltningsmyndigheter bereder ärendena vad avser laglighet och översänder därefter de prövade ansökningarna till (kansli i Gävle). samråder med de regionala samverkansorganen Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg. Partnerskapet tar därefter ställning till om ett projekt ska prioriteras eller inte. För varje beslut om prioritering, eller inte prioritering, som behandlas lämnar en motivering. Projektsökande får tillgång till yttrandet genom att ta del av s protokoll, som läggs ut på hemsidan efter att justering skett. Den prioritering som gör är bindande för förvaltningsmyndigheterna Tillväxtverket och ESF-rådet, som efter s beslut, fattar det formella beslutet och expedierar ärendet.

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Beviljade projekt 2007 2009 1

Beviljade projekt 2007 2009 1 Beviljade projekt 2007 2009 1 Innehåll Inledning 3 Att lära och växa 4 Ett dynamiskt näringsliv 6 Den goda resan 12 Sveriges gröna lunga 14 Den attraktiva regionen 16 Ledarskap för samverkan 18 Övriga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde den 28-29 april 2009

Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde den 28-29 april 2009 Pressmeddelande Projekt för över 65 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för s sammanträde den 28-29 april 2009 Strukturfondspartnerskapet för prioriterade följande ansökningar från EU:s sociala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2015-03-27 Innehållsförteckning Det här är Region Dalarna 2 Politisk organisation 4 Revisorer 5 Verksamhetsidé 5 Vision 5 Verksamhetspolicy

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad 091209 De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND Svårt att få en överblick, för många aktörer. KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte...

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND Svårt att få en överblick, för många aktörer. KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANFATTNING Kartläggningen är genomförd

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer