Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016"

Transkript

1 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt kr kr kr kr kr kr kr ,97 kr 2 $ektions$tyrelsen kr kr kr kr kr kr 3 TLC kr kr kr kr kr kr 4 IN kr kr kr kr kr kr 5 Alkemisterna kr kr kr kr kr kr 6 KNUT/KAKA kr kr kr kr kr kr 7 Krexet kr kr kr kr kr kr 8 KK kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Sektionens nuvarande tillgångar Per datum Transaktionskonton ,87 kr Räntefonder ,11 kr Stratega ränta ,96 kr - Sekura ,15 kr Totalt kr

2 Sid 2(14) RS 1 - Central verksamhet 3050 Medlemsavgifter kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr Summa intäkter kr Förbundet Unga Forskare kr, UFS kr, Bidrag från KTH för förbrukningsmateriel (pappershanddukar, toalettpapper) 2250 kr Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), deltagaravgift från ickesektionsmedlemmar CHUST 2 st á 50 kr, returpant 6000 kr, korrigering transaktionsfel 14/ kr, upphittade sektionsmedel kr, Intäkter Sommarbalen 14/ kr, Intäkter bröllopsjubileum elektro-kemi (balanseras med konto 6990) kr Inköp av varor kr 4011 Inköp av mat kr SM Priser och diplom 500 kr, Gåva SNföreläsningar 500 kr, Paparazzi färg och tryck labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 130 kr, CIA hoodies 3900 kr, SN profilkläder 2700 kr, Paparazzi skyddsutrustning 736 kr, Städverktyg SOFT 1000 kr, SOFT Matriel till Draget 3000 kr Inköp av fika kr Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 1200 kr 4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra 700 kr Bastuhyra storstädning 700 kr 5070 Reparation och underhåll kr Upprustning av Draget 5090 Övriga lokalkostnader kr Inköp av bord och organskåp 5460 Förbrukningsartiklar kr Pappershanddukar, diskmedel, diskborstar, soppåsar etc Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm kr Gemensamma reparationskostnader för alla RS 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm Representation kr Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 kr 6230 Datakommunikation kr Webbhotell och domän, Bankkostnader kr Företagspaket handelsbanken 1250 kr, transaktionskostnader 1400 kr

3 Sid 3(14) 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr 6990 Övriga externa kostnader kr 6993 Intern representation kr Livsmedelskontroll 1170 kr, serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos Bolagverket av $$ Utgifter Sommarbalen 14/ kr, Utgifter Bröllopsjubileum (balanseras med konto 3990) kr. Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (OAR 4300 kr, BAR 2500 kr, revisorerna 1000 kr, SN 4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 2500 kr, paparazzi 4000 kr, Talman 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr, KÖN 2000 kr) 7610 Utbildning kr STAD 12 pers á 150kr Summa övriga kostnader kr 78 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar på inventarier och 7832 verktyg ,00 kr Summa avskrivningar ,00 kr Kök (t.o.m. 16/17) kr Summa kostnader ,00 kr 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8390 Övriga finansiella intäkter kr Fondernas värdeförändring Summa övriga ränteintäkter och liknande kr Resultat ,00 kr

4 Sid 4(14) RS 2 - $ektions$tyrelsen 3500 Vidarefakturerade intäkter kr Summa intäkter kr INFO-kryssningen, ska balanseras med konto Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris 4800 Vidarefakturerade kostnader kr INFO-kryssningen, ska balanseras med konto 3500 Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5800 Resekostnader kr Resekostnader för $-hybrid (4800 kr) och Aaltobesök (1500 kr) 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer SM, pubar m fl 6070 Representation kr Nollegasquer, presenter etc 6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient 6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr 6992 Styrelsens dispositionsfond kr Denna summa används för att bevilja oförutsedda utgifter under året. Styrelsen bör inte bevilja äskningar till ett större totalbelopp än detta Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr Resultat kr

5 Sid 5(14) RS 3 - TLC 3000 Försäljning varor kr 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl 3024 Försäljning alkohol, andra jästa drycker Märken kr, Overaller kr, Sångböcker 2000 kr 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Overaller kr, Märken kr 4011 Inköp av mat kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker Summa rörelsekostnader kr kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Stora gasque, Oldies but goldies 5460 Förbrukningsmateriel kr Plastglas, servetter, dukar osv Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr Resultat kr

6 Sid 6(14) RS 4 - IN 3034 Försäljning biljetter, resa kr KÅT-biljetter, baserat på 40 personer 3050 Medlemsavgifter kr Deltagaravgifter och terminsavgifter Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Summa rörelsekostnader kr Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 kr, KÅT-märken 2000 kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Hallhyra 5800 Resekostnader kr Busskostnader KÅT Stughyra KÅT kr, Övriga kr 5830 Kost och logi vistelsekostnader 4000 kr 5890 Övriga resekostnader kr Liftkort KÅT Reklamtrycksaker och 5930 direktreklam 6993 Intern representation kr Summa övriga kostnader 100 kr Affischer, KÅT, Lasergame, Bowling etc kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa kostnader kr Resultat kr

7 Sid 7(14) RS 5 - Alkemisterna 3000 Försäljning varor kr Spextröjor 5000 kr, spexmärken 2500 kr 3011 Försäljning mat kr Mat till mottagare kr, Pubmat 1000 kr 3012 Försäljning fika kr Café Kajan 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl Eftersläpp i Dragskåpet (Osquarsgasquen, kr Försäljning alkohol, andra jästa mellanphest, spexfest m.fl) 3024 drycker 3025 Försäljning lättdryck 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr Mottagningsgasquer, nollans gasquer subventioneras ca 25 kr/biljetter 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr Mottagningsgasquer, nollans gasquer subventioneras ca 25 kr/biljetter 3033 Försäljning biljetter, föreställning kr Spexbiljetter 3040 Försäljning tjänster kr Företagstorg kr, Skogsvandring 2 x 5000 kr, Sveriges ingenjörer kr, Lunchföreläsningar företag 3000 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr Bidrag från kansliet Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Spex: 2500 kr märken, 5000 kr tröjor, 8000 kr dequor och quostym, 3500 kr tröjor KOMPIS, 2500 kr overaller MD, 4000 kr Overaller ph, 1500 kr flugor Preppis, 1500 kr Rollkläder Bluffis 4011 Inköp av mat kr Luncher, gasquer, etc Inköp av fika kr 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl Inköp av alkohol, andra jästa 4024 drycker 4025 Inköp av lättdryck 4032 Inköp biljetter, alkoholfri kr Summa rörelsekostnader kr Bakgrupp KAOS 1000 kr, Inköp Café Kajan 2500 kr Sponsring av biljetter åt nollan för nollegasquen 8000 kr och banketten kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Hyra för osqvik under stugphest 1500 kr 5060 Städning och renhållning kr Städavgifter för THS lokaler 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar kr 5460 Förbrukningsartiklar kr kr RN-teknik nollespex Gasquedekorationer och material till den trojanska grisen

8 Sid 8(14) Övriga kostnader för 5690 transportmedel kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil Övriga kostnader för frakter och 5790 transporter 500 kr Parkeringskostnader under mottagningen 6110 Kontorsmateriel kr Färgade papper 6150 Trycksaker kr MD kramkort 500 kr, ph idolkort 500 kr, företagsguide 3000 kr, nollebibel 2000 kr, nollefotolista 1500 kr, 5000 kr spexprogram 6230 Datakommunikation 500 kr Porto kr Kemisektionens guide till mottagningen 6570 Bankkostnader 300 kr 6890 Övrig inhyrd personal kr RN nollespex och Osquarsgasque 6993 Intern representation kr Summa övriga kostnader kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (MD 8000 kr, Alkemisterna 3000 kr, ph 6000 kr, KOMPIS 5000 kr, Bluffis 5000 kr, KAOS 3000 kr, KLUMP 3000 kr) Summa kostnader kr Resultat kr

9 Sid 9(14) RS 6 - KNUT/KAKA 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin Releasepub, efterkör KAKA-gasquen, 3023 Försäljning alkohol, öl kr Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st 3024 drycker 3025 Försäljning lättdryck 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag 3040 Försäljning av tjänster kr KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, huvudsponsorintäkter 3500 Vidarefakturerade intäkter kr kr mellan samarbetspartners arbetsmarknadsdag, 1200 kr lokal till KAKA bekostas av kansliet. Ska balanseras med konto Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Gasque-dekorationer 4011 Inköp av mat kr Mat till KAKA-gasquen, Salamandermiddag samt en lunchföreläsningar 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 4025 Inköp av lättdryck kr 4800 Vidarefakturerade kostnader kr Summa rörelsekostnader kr KAKA-gasquen sittning + efterkör, releasepub, Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st kr mellan samarbetspartners arbetsmarknadsdag, 1200 kr lokal till KAKA bekostas av kansliet. Ska balanseras med konto Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Stora och lilla gasque till KAKA-gasquen, Salamandermiddag 5220 Hyra av inventarier och verktyg kr Hyra av porslin till KAKA-gasquen (täcks av 3031, 3032) 5690 Övriga kostnader transport kr Hyrbil 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam kr Affischer Varuprover, reklamgåvor, kr presentreklam och tävlingar Kakor till releasepuben samt KAKA dagen 6150 Trycksaker kr KAKA-katalogen, baserat på 200 ex (300 ex 11/ kr) 6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen

10 Sid 10(14) Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr Resultat kr

11 Sid 11(14) RS 7 - Krexet 3000 Försäljning varor kr Märken 2000 kr, t-shirts 3000 kr, 20 st tjocktröjor á 200 kr 3012 Försäljning fika kr Pausförsäljning 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl 3024 Försäljning alkohol, andra jästa drycker 3015 Försäljning lättdryck kr Överraskningspub + sökpub+kollationering 3900 kr, Diverse efterkör 6000 kr (omstartsfest, premiärfest) 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr Premiär, omstartsfest. 100 biljetter á 50 kr Försäljning biljetter, alkoholfri 400 kr 10 biljetter á 40 kr 3033 Försäljning biljetter, föreställning kr 600 biljetter á 100/170 kr per föreställning (snitt 120kr) 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr Ekonomiskt stöd från ABF Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Scenografi kr, tröjor 6800 kr, märken 2300 kr 4011 Inköp av mat kr Mat premiärfest, omstartsfest 3500 kr 4012 Inköp av fika kr Inköp till pausförsäljning 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 4025 Inköp av lättdryck kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr 6 dagar föreställningar, 2 genrep Teater Bristol 5220 Hyra av inventarier och verktyg kr Teknik 5460 Förbrukningsartiklar kr Plastglas, servetter, dukar osv Drivmedelskostnader kr Bensin under föreställningar 5820 Hyrbilskostnader kr Hyrbil under föreställningar 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter 6150 Trycksaker kr 300 program 6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr

12 Sid 12(14) Resultat kr

13 Sid 13(14) RS 8 - KK 3000 Försäljning varor kr Drinkmärken 3011 Försäljning mat kr Pubmat 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl kr Försäljning alkohol, andra jästa 3024 drycker 3025 Försäljning lättdryck 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 kr), Märken kr, övrigt 750 kr 4011 Inköp av mat kr Pubmat, sittningar 4012 Inköp av fika kr 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 4025 Inköp av lättdryck kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Hyra av lokal nollegasque samt extern lokal Berzelii Hyra av maskiner och andra tekniska 5210 anläggningar 0 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr Plastglas, servetter, dukar osv Drivmedelskostnader kr Berzelii, nølle 5820 Hyrbilskostnader kr Berzelii, nølle 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam kr Affischer Varuprover, reklamgåvor, 5960 presentreklam och tävlingar kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii 6570 Bankkostnader 0 kr 6890 Övrig inhyrd personal kr Väktare NØlle, valborgspubrundan 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Utbildning kr Klubbmästarrådet för 2 personer Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr

14 Sid 14(14) Resultat kr

Handlingarna SM 4 2015/2016

Handlingarna SM 4 2015/2016 Handlingarna SM 4 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 2016-04-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 2:e maj, klockan 18:04

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Handlingarna SM 4 2014/2015

Handlingarna SM 4 2014/2015 Handlingarna SM 4 2014/2015 Plats: K2, Tid: 18:04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till Sektionsmöte 4 Talmanspresidiet 14/15 2014-12-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12. Närvarande. Bilagor: 1. Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12. Närvarande. Bilagor: 1. Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12 Måndagen den 10/12-2015 kl. 17:00. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Fredrik Abele, vice ordförande Angelica Andreasson, sekreterare Anton Lagerholm,

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Föreningsbudget 2012-2013

Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsgemensamt 12--13 Medlemsavgifter Medlemsavgifter Företagsavgifter mm Sponsorintäkter Fakultetsbidrag Förvaltning Medel förvaltningsgruppen Utbildning Utbildning Övrig

Läs mer

Budget 2016. Antagen VT16

Budget 2016. Antagen VT16 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse -41742-45012 CAF1: Hilbert Café 83109 115909 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR SAMMANSTÄLLNING KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR FÖRENINGEN 159 380-130 620 28 760 STYRELSEN -71 687-90 405-162 092 LG -13 800-7 000-20 800 MÄ -9 500-9 500-19 000 BARVERKSAMHET 24 000 27 000 51 000

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016 till årsbudget 16/17 14 april 2016 1(6) Inledning Detta dokument förklarar betydelsen av de olika posterna i årsbudgeten. Sist i dokumentet finns även en lista med kommentarer till själva budgeten med

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 10 12.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Finansieringshandläggare

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1 ( 8) 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 1200 Inventarier och vertyg 1209 Ack avskrivn inventarier och maskiner 1380 Långfristiga fodringar 14. Lager 1411 Domarkläder 22 908 kr 1412 Distriktslag T-shirts,

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 5

Sverok Stockholm styrelsemöte 5 Sverok Stockholm styrelsemöte 5 2008 08 04 Närvarande: Nina Högberg, Anneli Henriksson, Christian Viklund, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Sara Karlsson. 1. Mötet öppnades

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 Resultatställe Resultatbudget 2011/2012 2010/2011 med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskriv

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

KFUK-KFUM i Göteborg 857202-2351 EKONOMISK ÅRSREDOVISNING. Framtagen Mars 2015 Magnus Nilsson Ekonomichef KFUK-KFUM i Göteborg

KFUK-KFUM i Göteborg 857202-2351 EKONOMISK ÅRSREDOVISNING. Framtagen Mars 2015 Magnus Nilsson Ekonomichef KFUK-KFUM i Göteborg KFUK-KFUM i Göteborg 857202-2351 EKONOMISK ÅRSREDOVISNING Framtagen Mars 2015 Magnus Nilsson Ekonomichef KFUK-KFUM i Göteborg KFUM GÖTEBORG Sida 1 Resultatsammanställning exkl. sektioner Bidragsanalys

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Rambudget. Fysiksektionens budget Sid. 2 av 8

Rambudget. Fysiksektionens budget Sid. 2 av 8 FYSIKSEKTIONENS BUDGET Sid. 2 av 8 Rambudget Resultatställe Intäkter Kostnader Balans Fysik centralt 49 000kr 175 000kr -126 000kr Klubbmästeriet 584 000kr 566 000kr 18 000kr Lokalnämnden 49 000kr 101

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Sid 1(15) MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Tid: 18:01, måndagen den 23 februari 2015. Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. Närvarande ur Styrelsen 15/16 Anna Wessén, Ordförande Fredrik Abele,

Läs mer

Ekonomisk rapport 2018

Ekonomisk rapport 2018 Ekonomisk rapport 2018 I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2018. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder, jämfört mellan

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 (7) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Ack. Resultat -430 345,15-311 492,77-416 359,70

Ack. Resultat -430 345,15-311 492,77-416 359,70 KFUM GÖTEBORG Sida 1 Resultatsammanställning exkl. sektioner Bidragsanalys exkl. Repris internfakturering 2013 2012 2011 Kansli & Projekt Not Not Intäkter 4 897 477,43 1 6 523 778,48 1 5 026 484,46 1 Kostnader

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Budget 2016 Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Innehåll 1. Utskottsbudget... 2 1.2 Studiesociala... 2 1. 3 Corpus Callosum... 2 1. 4 Kiru... 2 1.5 Forskningsutskottet... 2 1.6 Styrelsen/övrigt...

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Göteborg 2012-02-21 Styrelsens förslag till Budget 2012 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2012 en budget som innebär en förlust på 11 081 kr. Klubben gjorde 2011 en stor vinst. Vi vill med denna

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Erik Johansson, Skattmästare Karl Gudmundson, Y6-kassör Daniel Brattgård, YF-kassör Klara Hellgren, Yvette-kassör 11/15/2016

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Budget Fysiksektionens Budget Budget Verksamhetsåret 2013 Sid. 1 av 12

Budget Fysiksektionens Budget Budget Verksamhetsåret 2013 Sid. 1 av 12 Sid. 1 av 12 Budget 2013 Rambudget Fastlagd SM1 2013-02-14 Detaljbudget fastlagt STYM6 2012-12-17 Anm: Detaljbudget är endast en mall då rambudgeten har ändras efter detaljbudgeten fastslogs Sid. 2 av

Läs mer

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskri vningar/boksluts dispositioner

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Ekonomisk rapport 2015

Ekonomisk rapport 2015 Ekonomisk rapport -teknologsektionen inom TLTH 31 mars 2016 Ekonomisk rapport 2015 Nedan följer en sammanfattning av sektionens resultat för verksamhetsåret 2015. Rapporten innehåller: 1. Balansrapport

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 825 450,00 0,00 825 450,00 1069 Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o l -177

Läs mer

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period: Juridiska Föreningen i Uppsala Sida: 1(3) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3000 Medlemsavgifter 71 300,01 71 300,01 60 000,00 3001 Sponsring till föreningen 706 000,00 706 000,00 650 000,00 3003 Bokförsäljning

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport 2014-05-01 Förändring 2015-04-30

Balansrapport 2014-05-01 Förändring 2015-04-30 1 (2) 802429-7403 Utskriven: 2016-05-13, 07:25 2014-05-01-2015-04-30 T o m ver nr: A 935, D 174 Balansrapport 2014-05-01 Förändring 2015-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1210 Maskiner och andra tekniska

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr

Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr Verksamhetens intäkter (-) -122 545 331,36-28 071 351,35-25 359 748,71-175 976 431,42 301 Försäljning, momspliktiga varor -32 757,00-2 850,00-98 735,00-134 342,00 302 Försäljning, ej momspliktiga varor

Läs mer

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Totalt , , , , ,

Totalt , , , , , Budget 19/20 Budget 18/19 Budget 17/18 Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Totalt 3412441,68 3368197,26 44244,42 3683705

Läs mer

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4. Inkomster Budget 2017 Tom 2017-12-31 Partistöd LiV 628 000 kr 634 500 kr Partiskatt 5 000 kr 1 000 kr Medlemsavgifter 30 000 kr 24 661 kr Räntor 14 441 kr Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 120 000 kr

Läs mer

Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern

Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern Styrelse 2011-11-24 Sundsvall Logistikpark AB MRP 2011-14 Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan 2010 2011 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning 2 617 495 8 300 2 342 2 562 2 760 Övriga externa kostnader

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 658 082,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50 1 Budget 2015 INTÄKTER Sametinget, verksamhetsbidrag 295 000 Medlemsavgifter 7 000 Hyresintäkter 0 Ränteintäkter 0 Löneintäkter 0 Summa rörelseintäkter 302 000 KOSTNADER Bokföringskostnader Ekonomibyrå

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Bilaga 15 SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Under mitt år som funktionär på E-sektionen har jag både varit Vice Cafémästare samt Cafémästare.

Läs mer

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad 2018-05-07 Förklaringar: Inväntar uppgifter Fördjupning i slutet av dokumentet Noter Intäkter Medlemsavgifter 513,0 513,0 468,7 435,6 1 246,7

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18 mars 2014 kl. 10.00 i ABF:s stora samlingslokal innanför datasalen.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordvästra Skånes Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Stödberättigande utgifter

Stödberättigande utgifter Datum 2019-02-13 1(5) Områdesskydd och ekonomiska stöd Carina Berggren Stödberättigande utgifter Du ska ange utgifter och eventuella intäkter som projektet har och som behövs för att genomföra projektet.

Läs mer

KEMISEKTIONENS REGLEMENTE

KEMISEKTIONENS REGLEMENTE KEMISEKTIONENS REGLEMENTE Antaget 2011-02-28 Ändringar gjorda: 2011-01-06 1.3, 3.3, 4.2, 4.4 2011-10-03 3.1, 3.2 2011-11-28 3.1, 3.4, 3.19, 3.23, 4.1, 4.4 2012-02-27 3.4, 3.10, 3.20, 3.24, 4.1, 4.2, 4.4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 198

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2

MÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2 Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1213KSM2 Måndag den 10e september 2012 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Denise Fuglesang

Läs mer

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37 105 hubbr People RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Periodisering intäkter -1 057 648,96 702 341,00-1 057 648,96 702 341,00 3010 Intäkter -11 697 585,78-5 489 452,00-11 697 585,78-5 489 452,00 3740

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 148 524,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 12 800,00 65 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 65 000,00 60 000,00 3570 Provision Stadium 9 927,00

Läs mer

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0 Propagandamästeriet Konto Beskrivning Förslag 2017 6101 Kostnad, kontorsmaterial 2000 6103 Kostnad, trycksaker 5000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt 2500 7601 Kostnad, fuktionärstack till jobbare 8000

Läs mer

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41 102 Vendator Callcenter AB RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Periodisering intäkter -1 313 384,35-288 085,25-1 313 384,35-288 085,25 3010 Intäkter -22 159 916,40-25 114 192,67-22 159 916,40-25 114

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Verksamhetens intäkter (-)

Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens intäkter (-) -2,503,703,038.73-2,401,971,759.52 101,731,279.21 4.2% 301 Försäljningsintäkter 30 Försäljning av varor, material 312 Kostnadsersättningar 550.50 0.00-550.50 0.0% 319 Övr taxor

Läs mer