Användarid: Lösenord:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarid: Lösenord:"

Transkript

1 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) Tjänsteföretagens förbrukning XXXX Ng:5911 Testenhet 11 Kpers 11 Gata Örebro DFO/FU - TFF Tjänsteföretagens förbrukning ID/Orgnr: _1 Skicka in efterfrågade uppgifter senast 23 maj. Logga in på eller skicka in blanketten i bifogat svarskuvert. Användarid: Lösenord: Rörelsekostnader Vilken räkenskapsperiod avser uppgifterna? Var god ange vilken räkenskapsperiod uppgifterna avser. Om företaget har brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år undersökningen genomförs. Kalenderår XXXX Annan period, nämligen: - Å Å M M D D Å Å M M D D Fyll i summan av företagets rörelsekostnader för år XXXX och specificera dessa på raderna nedan. - Med rörelsekostnader avses kostnader för såväl handelsvaror, råvaror, förnödenheter och olika slag av tjänster. - För företag som följer en funktionsindelad resultaträkning avser "rörelsekostnader" posterna "Kostnad sålda varor", "Försäljningskostnader" och "Administrationskostnader". - Kostnad för personal, av- och nedskrivningar samt övriga rörelsekostnader ska inte räknas med oavsett uppställning på resultaträkning. Beloppen ska skrivas i tusental kronor (). Exempel: "1 miljon" skrivs "1000". Värde Summa Rörelsekostnader för XXXX: (ska fördelas nedan) Råvaror/Tjänster v607 v505 v615 v500 Baskontokoppling Produktion av film, video och TV-program del av (egenproducerad/förvärvad) Sändning och programkostnader del av Snickare och måleriarbeten del av Stim & Sami avgifter del av Postadress ÖREBRO Telefon E-post

2 v611 v581 v517 v609 v604 v480 v603 v577 v578 v579 Reproduktion/kopiering av inspelningar del av Inköp av studio- och sändningsutrustning del av Inköp av tomma CD/DVD/Kassett/VHS mm del av Reparation av kommunikation, TV- och del av videoutrustning Kostnader köpta IT-tjänster för produktionen del av Kostnader avseende fototjänster del av Kostnader för översättning del av Hyra och leasing av hushållartiklar m.m. del av Hyra och leasing av teknisk utrusning del av Inhyrda regissörer, skådespelare, del av producenter och scenografer mm. Handelsvaror v200 Kostnader för handelsvaror del av Övriga externa kostnader Lokalkostnader v277 Kostnader för lokalhyra 5010, 5011 v256 Kostnader för el för belysning av lokaler och 5020, 5120 fastigheter v278 Vatten och avlopp för fastigheter och lokaler 5040, 5140 v279 Städning och renhållning av fastigheter och 5060, 5160 lokaler v280 Reparations och underhållskostnader av 5070, 5170 lokaler, fastigheter och installationer Fastighetskostnader v281 v282 v283 Tomträttsavgäld/arrendeavgifter 5110 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift 5191 Kostnader för fastighetsförsäkringar 5192 Hyra av anläggningstillgångar v288 v289 v290 v291 Hyra och leasing av maskiner och andra 5210 tekniska anläggningar Hyra och leasing av inventarier och verktyg 5220 Hyra och leasing av datorer 5250 Övriga hyres och leasingkostnader för 5290 anläggningstillgångar Energikostnader v257 v258 Kostnader för el för uppvärmning och drift Kostnader för eldningsolja för uppvärmning och drift 5310, del av 5030, del av , del av 5030, del av 5130 Sida: 2 (av 6)

3 v259 v260 Kostnader för fjärrvärme för uppvärmning och drift Övriga kostnader för uppvärmning och drift (v.g. specificera i kommentarsrutan sist i 5370 del av 5030, del av , 5340, 5350, 5360, 5380, 5390, del av 5130 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial v310 v311 v319 v332 v333 v308 v309 Andra förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år del av 5410, del av 5490, del av 5050 Andra förbrukningsinventarier med en del av 5410, del av 5490, del livslängd på mindre än ett år av 5050 Kostnader för inköp av dataprogram 5420 Transportinventarier övrigt (v.g. specificera i 5430 kommentarsrutan sist i Förbrukningsemballage 5440 Förbrukningsmaterial (v.g. specificera i 5460 kommentarsrutan sist i Arbetskläder och skyddsmaterial 5480 Reparation och underhåll v296 v297 v298 v337 Reparation och underhåll av maskiner, 5510, 5530 installationer och andra tekniska anläggningar Reparation och underhåll av inventarier, 5520 verktyg och datorer m.m. Reparation och underhåll av 5550, 5590 förbrukningsinventarier Tvätteritjänster 5580 Kostnader för transportmedel v294 v287 v292 v293 v299 v295 v301 v334 Reparations och underhållskostnader av 5613, 5623, 5663 personbilar, lastbilar och motorcyklar Leasing av personbilar 5615 Leasing av lastbilar, truckar och andra fordon 5625, 5635, 5645, 5655, 5665, 5675, 5695 Drivmedelskostnader för transportmedel, 5611, 5621, 5631, 5641, maskiner och andra fordon 5651, 5661, 5671, 5691 Försäkringskostnader för transportmedel, 5612, 5622, 5632, 5642, maskiner och andra fordon 5652, 5662, 5672, 5692 Reparations och underhållskostnader övriga 5633, 5643, 5653, 5673, 5693 fordon Hyra garage, p-platser 5012, del av 56 Övriga kostnader för transportmedel (v.g. specificera i kommentarsrutan sist i Frakter och transporter v302 v303 v305 Kostnader för lejda transport- och del av 57 speditionstjänster Försäkringskostnader vid varudistribution del av 5710 Övriga kostnader för frakter och transporter del av 57 Resekostnader v335 Biljettkostnader 5810 Sida: 3 (av 6)

4 v300 v306 v307 Hyrbilskostnader 5820 Kost och logi 5830 Övriga resekostnader 5890 Reklam och PR v250 v251 v252 v253 v254 v255 Kostnader för annonsering 5910 Kostnader för reklamtrycksaker och 5930 direktreklam Kostnader för utställningar och mässor 5940 Kostnader för institutionell reklam och del av 5980 sponsring Kostnader för PR och kommunikation del av 5980 Övriga kostnader för reklam och PR (v.g. 5920, 5950, 5960, 5970, 5990 specificera i kommentarsrutan sist i Andra övriga externa kostnader v320 v322 v321 v329 v312 v313 v316 v317 v318 v304 v323 v336 v324 v325 v262 v264 v265 v261 v263 Försäljningskostnader 6000, 6010, 6020, 6030, 6090 Försäljningsprovisioner 6050 Inkasso och kreditupplysningstjänster 6060 Representation 6070 Kontorsmaterial 6110 Trycksaker 6150 Fast telefoni 6211 Mobiltelefon 6212 Datakommunikation 6230 Postbefordran 6250 Företagsförsäkringar och övriga 6310, 6320, 6340, 6390 riskkostnader Förluster på kortfristiga fordringar 6330, 6350, 6380 Garantikostnader 6360 Kostnader för bevakning och larm 6370 Förvaltningskostnader management fees 6400 exkl mm. Ekonomisk konsultverksamhet 6420, del av 6550 Kostnader avseende arkitekttjänster 6510, 6520, del av 6550 Redovisningstjänster inkl konsultverksamhet 6530, del av 6550 IT-tjänster inkl konsultverksamhet 6540, del av 6550 Sida: 4 (av 6)

5 v268 v266 v267 v273 v275 v269 v270 v271 v272 v276 v326 v315 v274 v330 v327 v285 v284 v328 v314 v199 Juridisk konsultverksamhet 6580, del av 6550 Teknisk konsultverksamhet del av 6550 Kostnader avseende teknisk provning och del av 6550 analys Serviceavgifter till branschorganisationer 6560 Bankkostnader 6570, 6040, 6080 Advokat och rättegångskostnader 6580 FoU-tjänster del av 6590 Övriga köpta tjänster och konsultverksamhet del av 6590 (v.g. specificera i kommentarsrutan sist i Kostnader för inhyrd personal 6800 Licensavgifter och royalties 6910, 6900 Tillsyns och kontrollavgifter till myndigheter 6920, 6930, 6940, 6950 miljöavgifter, REPA-avgifter mm Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6970 Medlemsavgifter och föreningsavgifter 6980 Lämnade gåvor och bidrag 6993 Kostnader för värdepappershandel del av Kursdifferenser av rörelsekaraktär 7960 Förlust vid avyttring av materiella och 7970 immateriella anläggningstillgångar Reception köpt extern tjänst del av Blommor och dekorationer del av Summa kostnader (exklusive personal, avskrivningar och jämförelsestörande poster) Andra, ej ovan angivna variabler: skriv i klartext Om ni känner till, skriv även baskontokoppling: Sida: 5 (av 6)

6 Övriga upplysningar Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara blanketten? Frivillig uppgift minuter Kommentarer ni vill lämna till SCB Kontaktperson Namn Telefon (även riktnummer) E-post Sida: 6 (av 6)

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 40-42

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-01-12 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans

Läs mer

Årsredovisning. BRF Väduren 14

Årsredovisning. BRF Väduren 14 Årsredovisning för BRF Väduren 14 769602-0168 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för BRF Väduren 14 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer