Polar RS300X. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polar RS300X. Bruksanvisning"

Transkript

1 Polar RS300X Bruksanvisning

2 Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar Symboler på displayen FÖRE TRÄNING... 8 Polar Fitness Test... 8 OwnZone-gränser TRÄNING Tag på dig sändarbältet Använda Polar S1 fotsensor* Använda Polar G1 GPS-sensor* Börja träna Under träning Avsluta träningen EFTER TRÄNING Träningssummering Granska träningsdata Överföra träningsdata till webben INSTÄLLNINGAR Klockinställningar Träningsinställningar Funktionsinställningar Användarinställningar Allmänna inställningar VIKTIG INFORMATION Så här sköter du din RS300X... 35

3 Säkerhetsföreskrifter Felsökning Tekniska specifikationer Garanti och ansvarsfriskrivning SVENSKA

4 1. KOMMA IGÅNG Lär känna din Polar RS300X Polar RS300X träningsdator visar och registrerar din puls och andra data under träningen. Polar WearLink + sändarbälte överför pulssignalen till träningsdatorn. Sändarbältet består av en sändare och ett elektrodbälte. Tillbehör Polar S1 fotsenor överför data om löphastighet och sträcka till din träningsdator. Polar G1 GPS-sensor överför data om hastighet och sträcka till din träningsdator. Kan utöver löpning även användas vid andra utomhusidrotter såsom längdskidåkning och skridsko. Den senaste versionen av denna användarhandbok kan laddas ner från 4 Komma igång

5 Träningsdatorns knappar och menystruktur UPP: Gå till menyn och flytta genom urvalslistorna, justera (öka) värden NER: Gå till menyn och flytta genom urvalslistorna, justera (minska) värden RÖD knapp: Bekräfta val, gå till träningsmeny, börja träna (med en lång knapptryckning) TILLBAKA: Gå tillbaka till föregående nivå Avbryt val Lämna inställningarna oförändrade Med en lång knapptryckning går du tillbaka till klockläget LYSE: Lys upp displayen Med en lång knapptryckning går du till Quick menu (Snabbmenyn) i klockläget (för att t.ex. låsa knappar eller ställa in larm), eller under träning (för att t.ex. justera träningsljud eller låsa knappar) -Touch ( -Touch-funktion): För att se information under träning utan att trycka på knapparna tar du träningsdatorn nära Polar-logotypen på sändaren. Se Funktionsinställningar för mer information. Komma igång 5

6 Börja med grundläggande inställningar. Tryck på vilken knapp som helst under en sekund för att aktivera din Polar RS300X. När RS300X har aktiverats kan den inte stängas av. 1. Tryck på den RÖDA knappen för att komma till Language (Språk-menyn). Välj English, Deutsch, Español eller Français med UPP/NER och bekräfta med den RÖDA knappen. 2. Start with basic settings (Börja med grundläggande inställningar) visas. 3. Tryck på den RÖDA knappen och fortsätt med de grundläggande inställningarna. 4. Välj Time (Tidsformat). 5. Ange Time (Tid; timmar och minuter). 6. Ange Date (Datum). 7. Välj Units (Enheter). Välj metriska (kg, centimeter, KCAL) eller engelska/amerikanska (Ib, ft, CAL). Kalorier mäts alltid som kilokalorier. 8. Ange Weight (Vikt). 9. Ange Height (Längd). 10. Ange Date of birth (Födelsedatum). 11. Välj Sex (Kön). 12. Settings OK? (Inställningar OK?) visas. Välj Yes (Ja) för att godkänna och spara inställningar. RS300X går till klockläget. Välj No (Nej) för att ändra inställningar. Tryck TILLBAKA tills du kommer tillbaka till inställningarna du vill ändra. Se Användarinställningar för att ändra dina personliga inställningar. 6 Komma igång

7 Symboler på displayen Symbol Beskrivning Träningsdatorn har låg batterinivå. Larmet är aktivt. Tid 2 används. Knapplåset är aktivt. Aktuell hastighet/tempo. G1 GPS-sensor används. Om symbolen blinkar försöker RS300X etablera en anslutning till GPS-sensorn eller så försöker GPS-sensorn etablera en anslutning till satelliterna. Pulsen mäts när hjärtsymbolen blinkar. S1 fotsensor används. Om symbolen blinkar försöker RS300X etablera en anslutning till fotsensorn. Träningsdatorn registrerar träningspasset. Total träningstid. Varvtid. Kaloriförbrukning. Tid på dygnet. Komma igång 7

8 2. FÖRE TRÄNING Polar Fitness Test För att träna rätt och för att kontrollera din utveckling är det viktigt att du vet din aktuella konditionsnivå. Polar Fitness Test är ett enkelt och snabbt sätt att mäta din kardiovaskulära kondition och aeroba kapacitet. Testet utförs i viloläge. Testresultatet är ett värde som kallas Polar OwnIndex. OwnIndex kan jämföras med maximal syreupptagningsförmåga (VO 2max ), ett vanligt mått på den aeroba kapaciteten (konditionen). Se Tolka dina resultat från konditionstestet. Testet har utvecklats för friska personer. För att garantera pålitliga testresultat: undvik störningar runt omkring. Ju mer avslappnad och fridfull testmiljön är desto exaktare blir testresultaten (t.ex. ingen tv, telefon eller inget prat). undvik krävande fysisk ansträngning, alkohol och receptfria farmakologiska stimulantia under testdagen och dagen före. undvik att äta en stor måltid eller rökning 2-3 timmar före testet. utför alltid testet i liknande förhållanden och på samma tid under dagen. ange exakt användarinformation. OwnIndex-värdet påverkar noggrannheten i beräkningen av kaloriförbrukning under träning. 8 Före träning

9 Utför Polar Fitness Test 1. Sätt på dig sändaren, ligg ner och slappna av i 1-3 minuter. 2. Välj UPP/NER > Test > Start i klockläget. Konditionstestet startar när RS300X hittar din puls. Se till att du är avslappnad och redo att göra testet när du trycker Start. 3. Efter ungefär 5 minuter hörs ett pipljud som anger att testet är avslutat och testresultatet visas. Tryck den RÖDA knappen. 4. Update to VO 2max? (Uppdatera den maximala syreupptagningsförmågan?) visas. 5. Välj Yes (Ja) för att uppdatera dina användarinställningar och OwnIndex med det nya resultatet. Välj No (Nej) om du vet ditt VO2max -värde och om det skiljer sig mer än en konditionsnivå (se tabellen på nästa sida) från OwnIndex-resultatet. Ditt OwnIndex-värde sparas endast i OwnIndex-resultaten. Felsökning Set your personal activity level (Ställ in din personliga aktivitetsnivå) visas > Ange din aktivitetsnivå (se Användarinställningar för mer information). Fitness Test Failed (Konditionstestet misslyckades) eller ingen puls visas. Kontrollera att elektroderna på sändarbältet är tillräckligt fuktiga och att det elastiska bältet sitter åt ordentligt runt bröstkorgen. Om konditionstestet misslyckas kommer inte ditt föregående OwnIndex-värde att uppdateras. Ingen puls visas > Testet misslyckas. Kontrollera att elektroderna på sändarbältet är tillräckligt fuktiga och att bältet sitter åt ordentligt runt bröstkorgen. Före träning 9

10 Tolka dina resultat från konditionstestet Tolka OwnIndex-värdena genom att jämföra dina individuella värden och de ändringar som skett. OwnIndex kan också tolkas baserat på kön och ålder. Hitta ditt OwnIndex i tabellen till höger och se hur det kan jämföras med andra av samma kön och i samma ålder. Denna klassificering är baserad på en litteraturgenomgång av 62 studier där VO 2max mättes direkt på friska personer i USA, Kanada och sju europeiska länder. Referens: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic Fitness Norms for Males and Females Aged 6 to 75 years: A review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Före träning

11 Följ din konditionsutveckling Resultaten från konditionstestet innehåller 16 av dina senaste OwnIndex-värden, inklusive datum. I genomsnitt behöver du träna regelbundet i sex veckor för att förbättra din aeroba kondition på ett märkbart sätt. Du måste träna stora muskelgrupper för att förbättra din aeroba kondition effektivast. 1. Välj UPP/NER > Test > Trend (Test > Utveckling) 2. Dina OwnIndex-resultatstaplar och -datum visas. Tryck UPP/NER för att se tidigare OwnIndex-resultat. Radera OwnIndex-värden 1. Välj värdet du önskar radera. 2. Tryck och håll in LYS -knappen. 3. Delete value? No/Yes (Radera värde? Nej/Ja) visas. Bekräfta ditt val med den RÖDA knappen. Före träning 11

12 OwnZone-gränser Din träningsdator kan bestämma din individuella aeroba pulszon automatiskt. Denna funktion kallas Polar OwnZone (OZ). Om du startar varje träningspass med OwnZone garanteras säkra och effektiva pulszoner för din dagliga kondition. Det rekommenderas att du fastställer din OwnZone när du byter träningsmiljö eller sport/användarinformation, om du ännu inte helt har återhämtat dig från ett tidigare träningspass, eller om du tränar för första gången efter ett uppehåll på en vecka eller längre. OwnZone-gränserna fastställs på 1-5 minuter under uppvärmning genom att promenera, jogga eller utföra någon annan sport. Börja långsamt och håll din puls under 100 slag/min / 50 % av maxpuls. Efter varje minut ökar du gradvis hastigheten ungefär 10 slag/min / 5 % av maxpuls. Innan du startar, se till att: du har angett användarinformationen korrekt. du har valt OwnZone-träningen (UPP/NER > Settings > Exercise > OwnZone > Select) (Inställningar > Träningspass > OwnZone > Välj). När OwnZone har valts som träningstyp börjar varje träningspass med fastställande av OwnZone. 1. Sätt på sändaren och träningsdatorn. 2. I klockläge trycker du på den RÖDA knappen och väljer Start för att börja fastställa OwnZone. 3. Någon gång under fastställandet visas OwnZone updated (OwnZone uppdaterat) och OwnZone-gränserna. Fortsätt med träningspasset. 12 Före träning

13 3. TRÄNING Tag på dig sändarbältet Sätt på dig sändarbältet innan du startar ett träningspass. 1. Fukta bältets elektrodytor under rinnande vatten. 2. Fäst sändaren på bältet. Justera bältets längd så att det sitter ordentligt men bekvämt. 3. Placera bältet runt bröstkorgen, precis under bröstmuskulaturen, och fäst haken i andra änden av bältet. 4. Kontrollera att de fuktade elektrodytorna ligger an direkt mot huden och att Polar-logotypen på sändaren sitter rättvänd. Tag loss sändaren från bältet efter varje användning för att maximera sändarbatteriets livslängd. Svett och fukt kan kan hålla elektroderna fuktade och sändaren aktiverad. Detta minskar sändarbatteriets livslängd. Se detaljerade tvättanvisningar i kapitlet Viktig information. För videohandledning, gå till Träning 13

14 Använda Polar S1 fotsensor* S1 fotsensor måste aktiveras i träningsdatorn innan den kan användas: UPP/NER > Settings > Features > S sensor > Footpod (Inställningar > Funktioner > S-sensor > Fotsensor). Installera ett batteri innan du använder fotsensorn för första gången. Se bruksanvisningen till Polar S1 fotsensor för instruktioner. Kalibrera fotsensorn för att förbättra noggrannheten vid mätning av hastighet/tempo och stäcka. Se Funktionsinställningar och bruksanvisningen till Polar S1 fotsensor. Under träning Om du har slagit på Help (Hjälp-funktionen) visas Footpod signal found (Fotsensorsignal hittades) och symbol X när du har slagit på fotsensorn. Om Check Footpod! (Kontrollera fotsensorn!) visas kan inte träningsdatorn ta emot en signal från fotsensorn. Byt batteriet om lampan på fotsensorn blinkar rött. *S1 fotsensor krävs som tillbehör. 14 Träning

15 Fäst S1 fotsensor på din sko För att få så noggrann mätning av hastighet/tempo och sträcka som möjligt måste du se till att fotsensorn placeras korrekt. 1. Lossa fotsensorn från gaffeln. 2. Lätta på skosnörena och placera gaffeln under dem, börja längst upp mot plösen. Knyt skosnörena. 3. Fäst fotsensorns främre del (närmast den RÖDA knappen) framtill på gaffeln och tryck fast sensorns bakre del. Fäst spännet. Se till att fotsensorn inte rör sig och att den är i linje med din fot. 4. När din puls visas på träningsdatorn slår du på fotsensorn genom att trycka och hålla in den RÖDA knappen på fotsensorn i 2-3 sekunder tills den gröna lampan börjar blinka. Träning 15

16 Använda Polar G1 GPS-sensor* GPS-sensorn måste aktiveras i träningsdatorn innan den kan användas: UPP/NER > Settings > Features > S sensor > GPS (Inställningar > Funktioner > S-sensor > GPS). Installera ett batteri innan du använder GPS-sensorn för första gången. Se Polar G1 GPS-sensor bruksanvisning. *G1 GPS-sensor krävs som tillbehör. Tag på dig GPS-sensorn 1. Öppna klämman. 2. Trä bandet genom öglorna på klämman enl. bild 2 och stäng klämman. 3. Placera GPS-sensorn runt överarmen och spänn bandet. Ha sensorn och träningsdatorn på samma arm. Se till att "POLAR"-logotypen sitter rättvänd så att GPS-antennen pekar uppåt. 4. Starta GPS-sensorn först när din puls visas på träningsdatorns display. Se manualen för Polar G1 GPS-sensor för instruktion hur du startar sensorn. Du kan även fästa sensorn på ett bälte eller på en ryggsäck utan att använda bandet. 16 Träning

17 Börja träna 1. Tag på dig träningsdatorn och sändarbältet samt fotsensorn eller GPS-sensorn (vafritt). 2. I klockläget trycker du på den RÖDA knappen och väljer Start för att börja registrera ditt träningspass eller välj Settings (Inställningar) för att ändra ljud, pulsvisning eller andra träningsinställningar innan du startar. Du kan även starta registreringen direkt från klockläget genom ett långtryck på den RÖDA knappen. Tryck TILLBAKA och välj Settings (Inställningar) för att ändra träningsinställningar under träningspasset. Ditt träningspass sparas bara när träningsregistreringen varar längre än en minut. Träning 17

18 Under träning Följande information visas på klockans display under träningen. Tryck UPP/NER för att växla displayalternativ. Du kan justera displayalternativen genom att välja TILLBAKA > Settings > Display. Namnet på displayalternativet visas i ett par sekunder. Namnet anger vilken information som visas på den nedre raden. Heart rate (Puls) Varvtid/hastighet/tempo Stoppur Puls Stopwatch (Stoppur) Puls Varvtid Stoppur 18 Träning

19 Lap time (Varvtid) Sportzoner/pulszon/hastighets-/tempozon Puls Varvtid Pace/Speed (Tempo/hastighet) (endast tillgänglig med fotsensor eller GPS-sensor) Stoppur Sträcka Hastighet eller tempo (beroende på vald hastighetsvisning) Distance (Sträcka) (endast tillgänglig med fotsensor eller GPS-sensor) Zonnummer och nedräkningstimer eller sträcka/varvtid (varvtid visas om du inte har ställt in någon timer eller några sträckor som uppmanar dig att byta zon) Sportzoner/pulszon/hastighets-/tempozon Sträcka Träning 19

20 Snabbmeny: För att komma åt snabbmenyn under träning trycker du och håller in LYS-knappen. Snabbmenyn är en genväg för att låsa knappar, justera träningsljud och andra inställningar. -Touch-funktion: Kontrollera vald information under träning genom att föra träningsdatorn intill sändaren. Ställa in -Touch-funktionen: UPP/NER > Settings > Features > -Touch. Du kan zooma informationen på den övre eller mittenraden under träning genom att trycka och hålla in UPP- resp. NER-knappen. Återgå till normaldisplayen genom att trycka och hålla in någon av UP/DOWN knapparna igen. Varvtid: Ta ett varv under träningspasset genom att trycka kort på den RÖDA knappen. Displayen återgår till normalläge när varvinformationen har visats i ett par sekunder. 20 Träning

21 Avsluta träningen 1. Tryck TILLBAKA för att pausa träningsregistreringen. 2. Tryck TILLBAKA igen eller välj Exit (Avbryt) från Stop menu (Stoppmenyn) för att avsluta registeringen helt. Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Tvätta bältet regelbundet i tvättmaskinen vid 40 C efter var femte användning. Fortsätta träningen: Fortsätt registrera det pausade träningspasset genom att välja Continue (Fortsätt) från Stop menu (Stoppmenyn). Träningssummering: Se summerad träningsinformation genom att välja Summary från Stop menu (Stoppmenyn). Se Efter träning för mer information. Träning 21

22 4. EFTER TRÄNING Träningssummering När träningregistreringen är i pausläge kan du se en summering av träningsinformationen om du väljer Summary från Stop menu (Stoppmenyn). Mer detaljerad information finns under UPP/NER > File. Se Granska träningsdata. Bläddra UPP/NER för följande information. Max HR Avg HR Träningstid Max pace/ Max speed* Avg pace / Avg speed* Sträcka* Maxpuls under träningspasset. Snittpuls under träningspasset. Träningspassets totala tid. Maxtempo/maxhastighet under träningspasset. Snitttempo/snitthastighet under träningspasset. Totalt antal kilometer/miles. * Något av tillbehören G1 GPS-sensor eller S1 fotsensor krävs för att se data om hastighet/tempo och sträcka. 22 Efter träning

23 Granska träningsdata Välj UPP/NER > File för att granska träningsinformation i Exercise Log (Träningslogg), Weekly (Veckosummering) och Totals (Totalvärden). Träningslogg Exercise log (träningslogg) Dina 16 senaste träningspass visas som staplar i displayen. Du kan jämföra träningstiden för dina träningspass och se din träningsutveckling. Du kan bläddra mellan träningspassen med UPP/NER. Typ av träningspass och datum för det valda träningspasset visas på displayen. När minnet för Exercise log (träningsloggen) är fyllt ersätts det äldsta träningspasset av den nya träningen. Om du vill lagra träningsinformationen kan du överföra filen till träningsdagboken på Se Överför data för ytterligare information. Välj en stapel och tryck på den RÖDA knappen för att granska detaljerad träningsinformation. Din träningsdator visar följande träningsinformation (beroende på vilken information som finns tillgänglig). Efter träning 23

24 Om OK visas ovanför den RÖDA knappen, finns ytterligare detaljerad information tillgänglig. Grundläggande information Typ av träningspass Datum Starttid Träningstid Sport zones (Sportzoner) Relativa träningstider i de olika sportzonerna Varvtidsinformation Antal varvtider Genomsnittlig varvtid Bästa varv och varvtid 24 Efter träning

25 Veckosummering I Weekly (veckologgen) kan du se summerad information för dina träningspass för tidigare veckor. Du kan bläddra mellan veckorna med UPP/NER. Stapeln till höger visar aktuell vecka (This Week) och visar summerad träningsinformation för den aktuella veckan. De övriga staplarna (namngivna efter söndagen i den aktuella veckan) visar summering för de senaste 15 veckorna. Du kan se detaljerad veckoinformation genom att trycka på den RÖDA knappen. Följande information visas: Veckonamn, totalt antal förbrukade kalorier, total sträcka och total träningstid. Relativa träningstider i sportzonerna Du kan också få mer detaljerad sportzoninformation genom att trycka på den RÖDA knappen. Total träningstid för varje sportzon visas. Observera att veckosummeringarna inte kan raderas. Efter träning 25

26 Totalvärden Totals (Totalvärden) visar summerad träningsinformation som registrerats under alla träningspass. Totalvärden kan användas som ett räkneverk för din träning över en säsong (eller månad). Värdena uppdateras automatiskt efter varje träningspass. Totals (Totalvärden) ger följande information, inklusive datumet för den senaste nollställningen: Total distance (Total sträcka om information finns) Total duration (Total träningstid) Total calories (Totalt antal förbrukade kalorier) Total exerc. count (Totalt antal träningspass) Radera Välj Delete (Radera) från File. Från Delete-menyn: Välj Exercise (Träning) om du vill radera en träningsfil. Välj sedan träningsfilen du vill radera. Välj All exerc. (Alla träningspass) om du vill radera alla träningsfiler. Välj Totals (Totalvärden) om du vill återställa all statistik. Välj sedan det du vill radera. Alternativen är All (all statistik), Distance (Sträcka), Duration (Träningstid), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Antal träningspass). Totalvärdena kan återställas eller raderas. Välj Reset totals (Återställ totalvärden) från menyn för Totals. Välj värdet (All (Allt), Distance (Sträcka), Duration (Träningstid), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Antal träningspass)) som du önskar nollställa. 26 Efter träning

27 Överföra träningsdata till webben Du kan överföra dina träningsdata från RS300X till din träningsdagbok på webbtjänsten polarpersonaltrainer.com. En Polar FlowLink (kan köpas separat) och programvaran WebSync krävs för dataöverföring. Registrera dig på webbtjänsten polarpersonaltrainer.com och ladda ner där programvaran WebSync och installera den på din dator enligt anvisningarna. Överför träningsdata 1. Öppna programvaran WebSync för dataöverföring på din dator. 2. Anslut FlowLink till en USB-port. 3. Placera din RS300X på FlowLink med displayen nedåt. 4. Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data från din träningsdator till polarpersonaltrainer.com. Se hjälpavsnittet på polarpersonaltrainer.com för ytterligare instruktioner. Efter träning 27

28 5. INSTÄLLNINGAR Klockinställningar Välj värdet du vill ändra och tryck på den RÖDA knappen. Justera värdet med UPP/NER och godkänn med den RÖDA knappen. Gå till klockinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > Watch (Inställningar > Klocka). Tids- och datuminställningar Ställ in lokal tid (Time 1) och tidsskillnaden för tidszon 2 (Time 2). Med Time zone (Tidszon) kan du välja vilken tidszon som används. I Klockläget kan du enkelt ändra tidszon från Time 1 till Time 2 genom att tryck och hålla in NER. Ställ in datum med Date-inställningarna. Evenemang Du kan ställa in datumet för ett evenemang i träningsdatorns minne. Datorn kommer att visa antalet dagar till evenemanget när du trycker och håller in UPP i klockläget. 1. Välj Event (Evenemang) från menyn för Watch-inställningar. 2. Ställ in Date (Datum) för evenemanget. 3. Ange ett namn för evenemanget. Om du vill ändra uppgifter för evenemanget går du till Event-inställningarna. View (Visa): se namn och datum för aktuellt evenemang. Date (Datum): ändra datumet för evenemanget. Rename (Byt namn): Byt namn för det aktuella evenemanget. Delete (Radera): Radera det aktuella evenemanget. 28 Inställningar

29 Alarm Välj Alarm från menyn för Watch-inställningar. Ställ in larmet så att det startar Once (En gång) från Monday to Friday (Måndag till Fredag), Daily (Dagligen) eller Off (stäng av). Tryck på TILLBAKA för att stoppa larmet eller på den RÖDA knappen för att sätta det i snooze-läge i 10 minuter. Alarmet kan inte användas under träning. Träningsinställningar Gå till träningsinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > Exercise (Inställningar > Träning). I Exercise-menyn finns 5 träningsalternativ som alla har olika träningsinställningar. Free (Fri): Inga förprogrammerade inställningar för träningspasset. Basic (Grundläggande): Träna medelintensivt. Interval (Intervall): Träna intervaller. OwnZone: Träna med Polar OwnZone. Add new (Lägg till ny): Lägg till nytt träningspass. Inställningar 29

30 Alla alternativ, förutom Free har följande inställningar: Select (Välj): Välj alternativet för din träning. View (Visa): Se aktuella inställningar för träningen. Edit (Redigera): Redigera inställningarna för träningen. Välj Number of zones (Antal zoner), Zone type (Zontyp; antingen Heart rate (Puls) eller Speed/Pace (Hastighet/tempo)), gränser för zonen/zonerna samt Zone guide (antingen Timers, Distances (Sträckor) eller Off (Av). Se Justera pulszonerna manuellt. Zone guide (Zonguide) byter zon automatiskt under träningspasset enligt inställningarna (antingen inställd tid eller sträcka) och meddelar dig. När OwnZone har valts som typ av träningspass kan endast Zone guide (Zonguide) ställas in manuellt. Rename (Byt namn): Byt namn för träningsinställningen. Default (Standard): Återställ till standardinställningar. Justera pulszonerna manuellt: HR zone 1 (Pulszon 1): Justera gränserna för pulszon 1. När du ställer in den övre gränsen i zon 1 ställs den nedre gränsen i zon 2 in automatiskt. HR zone 2 (Pulszon 2): Justera gränserna för pulszon 2. När du ställer in den nedre gränsen ställs den övre gränsen i zon 1 in automatiskt. När du ställer in den övre gränsen ställs den nedre gränsen i zon 3 in automatiskt. HR zone 3 (Pulszon 3): Justera gränserna för pulszon 3. När du ställer in den nedre gränsen ställs den övre gränsen i zon 2 in automatiskt. 30 Inställningar

31 Funktionsinställningar Gå till funktionsinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > Features (Inställningar > Funktioner). S sensor (S-sensor): Välj vilken hastighetssensor du vill använda. Alternativen är Footpod (Fotsensor) GPS och Off (Av). Footp.calibr. (Kalibrering av fotsensor): Run (Spring): Kalibrera fotsensorn genom att springa. Starta på fotsensorn. Ställ in Calibration Distance (kalibreringssträcka) (bör vara längre än 1 km), dvs. sträckan som du vill springa, i kilometer. Press START and run...km (Tryck START och spring...km) > Tryck in den RÖDA knappen på träningsdatorn. Börja springa genom att ta första steget med foten med sensorn på startlinjen. Spring den förinställda sträckan i ett jämnt tempo. Press OK after...km (Tryck OK efter...km) > Stanna när du exakt har sprungit den förinställda sträckan och tryck in den RÖDA knappen. Stand still. Receiving data (Stå still. Tar emot data) > Stå still och vänta tills din träningsdator har behandlat datan. Calibration complete (Kalibrering slutförd) och Factor (Faktor) visas. Den nya kalibreringsfaktorn används. Manual (Manuell): När du vet kalibreringsfaktorn, (dvs. du har kalibrerat fotsensorn tidigare) kan du ställa in faktorn manuellt. Calibration Factor (Kalibreringsfaktor 0.000) > Justera värdet. Calibration complete (Kalibrering slutförd) och Factor (Faktor) visas. Se anvisningarna för kalibrering av fotsensorn i bruksanvisningen till Polar S1 fotsensor för ytterligare information. Eftersom den vanligaste platsen för kalibrering är en löparbana på 400 m (även i länder som använder engelska/amerikanska enheter) görs kalibreringen alltid i metriska enheter (meter/km). Inställningar 31

32 Speed view (hastighetsvisning): Välj km/h eller min/km. A.lap (A.varv): Slå på eller av automatisk lagring av varvtider med On (På) eller Off (Av). När inställningen är On (På) anger du Distance (Sträckan) för ett varv. -Touch: Ställ in vilken information som är ansluten till -Touch-funktionen. Alternativen är Show limits (Visa pulszon), Take lap (Lagra varvtid), Change view (Byt display-visning), Light (Tänd lyse) och Off (Av). HR view (Pulsformat): Ställ in hur pulsen ska visas. Alternativen är HR (puls i slag/minut) och HR% (puls i % av maxpuls). Sport zones (Sportzoner): Ställ in de nedre gränserna för de 5 sportzonerna. Användarinställningar Gå till användarinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > User (Inställningar > Användare). Weight (Vikt): Ange din vikt. Height (Längd): Ange din längd. Birthday (Födelsedatum): Ange ditt födelsedatum. Sex (Kön): Ange Male (Man) eller Female (Kvinna). Activity (Aktivitet): Välj det alternativ som bäst beskriver den totala träningsfrekvensen och intensiteten för din fysiska aktivitet under de senaste tre månaderna. Low (Låg): 0-1 timmar per vecka. Du ägnar dig inte regelbundet åt motion. Du promenerar t.ex. enbart för nöjes skull eller motionerar endast någon enstaka gång så att du blir andfådd och svettig. 32 Inställningar

33 Moderate (Medel): 1-3 timmar i veckan. Du ägnar dig regelbundet åt motion. Du springer t.ex km per vecka eller ägnar 1-3 timmar per vecka åt motsvarande fysisk aktivitet eller ditt arbete kräver en viss fysisk aktiviet. High (Hög): 3-5 timmar per vecka. Du ägnar dig åt någon fysiskt krävande aktivitet minst 3 gånger i veckan. Du springer t.ex km per vecka eller ägnar 3-5 timmar per vecka åt motsvarande fysisk aktivitet. Top (Elit): 5+ timmar i veckan. Du ägnar dig åt någon fysiskt krävande aktivitet minst 5 gånger i veckan eller du tränar för att för att förbättra dig inför en tävling eller ett lopp. Heart rate (Puls): HR max (maxpuls): Din åldersbaserade maxpuls (220 - ålder) används som standard. Ställ in din maxpuls manuellt om den fastställts i ett laboratorium eller om du själv testat din maxpuls. Du kan också ställa in din HR sit (puls i sittande ställning). VO2 max: Åldersbaserat värde visas som standard. Om du utför Polar Fitness Test ersätter ditt OwnIndex-värde detta värde. Om du vet ditt laboratoriemätta VO 2max -värde kan du ersätta ditt OwnIndex-värde med det. Inställningar 33

34 Allmänna inställningar Gå till de allmänna inställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > User (Inställningar > Användare). Sound (Ljud): Ställ in Volume-nivå (Vol 2, Vol 1 eller Off och TZ Alarm (alarm för pulszon) On (På) eller Off (Av). Keylock (Knapplås): Välj Manual (Manuellt) eller Automatic (Automatiskt). För Automatic (Automatiskt) aktiveras knapplåset när du inte har tryckt in knapparna i en minut. Help (Hjälp): Välj On (På) eller Off (Av). Detta är en funktion som visar korta hjälpmeddelanden när du använder träningsdatorn. Units (Enheter): Välj metriska (kg, km, cm, kcal) eller engelska/amerikanska (Ib, miles, ft, CAL). Kalorier mäts alltid som kilokalorier. Language (Språk): Välj English, Deutsch, Español eller Français som användargränssnitt för språk. Sleep (Viloläge): Välj on (på) eller off (av). Att aktivera viloläge sparar batteri när träningsdatorn inte används under en längre tid. Klockans alarm fungerar också i viloläge. Aktivera träningsdatorn: Tryck på valfri knapp > Turn display on? > Yes / No (Aktivera display? > Ja/Nej). 34 Inställningar

35 6. VIKTIG INFORMATION Så här sköter du din RS300X Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar träningsdator hanteras varsamt. Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven och dra nytta av denna produkt i många år framöver. Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Torka sändaren med en mjuk handduk. Använd aldrig alkohol eller slipande material (stålull eller rengöringskemikalier). Tvätta bältet regelbundet i tvättmaskin vid 40 ºC, åtminstone efter var femte användning. Detta säkerställer tillförlitlig mätning och förlänger sändarbältets livslängd. Använd gärna tvättpåse. Bältet får inte blötläggas, centrifugeras, torktumlas, strykas, kemtvättas eller blekas. Använd inte tvättmedel som innehåller blekmedel eller mjukmedel. Sändarenheten ska inte tvättas i maskin eller torktumlas! Torka och förvara bältet och sändaren separat för att maximera sändarbatteriets livslängd. Tvätta bältet i tvättmaskin före långtidsförvaring och alltid efter användning i bassäng med hög klorhalt. Förvara din träningsdator och sändare på en sval och torr plats. De ska inte förvaras i fuktig miljö, i tätslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Träningsdatorn och sändaren är vattenresistenta och kan användas vid vattenaktiviteter. Andra kompatibla sensorer är vattenresistenta och kan användas när det regnar. Utsätt inte träningsdatorn för direkt solsken under längre perioder, som t.ex. genom att lämna den i en bil eller monterad på cykelfästet. Håll träningsdatorn ren! För att bibehålla vattenresistensen ska träningsdatorn inte tvättas med högtryckstvätt. Rengör träningsdatorn med en mild tvållösning och skölj den med rent vatten. Sänk inte ned den i vatten. Torka den noga med en mjuk handduk. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som stålull eller rengöringskemikalier. Undvik hårda stötar mot träningsdatorn, eftersom det kan skada sensorenheterna. Viktig information 35

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor.

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer