Polar RS300X. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polar RS300X. Bruksanvisning"

Transkript

1 Polar RS300X Bruksanvisning

2 Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar Symboler på displayen FÖRE TRÄNING... 8 Polar Fitness Test... 8 OwnZone-gränser TRÄNING Tag på dig sändarbältet Använda Polar S1 fotsensor* Använda Polar G1 GPS-sensor* Börja träna Under träning Avsluta träningen EFTER TRÄNING Träningssummering Granska träningsdata Överföra träningsdata till webben INSTÄLLNINGAR Klockinställningar Träningsinställningar Funktionsinställningar Användarinställningar Allmänna inställningar VIKTIG INFORMATION Så här sköter du din RS300X... 35

3 Säkerhetsföreskrifter Felsökning Tekniska specifikationer Garanti och ansvarsfriskrivning SVENSKA

4 1. KOMMA IGÅNG Lär känna din Polar RS300X Polar RS300X träningsdator visar och registrerar din puls och andra data under träningen. Polar WearLink + sändarbälte överför pulssignalen till träningsdatorn. Sändarbältet består av en sändare och ett elektrodbälte. Tillbehör Polar S1 fotsenor överför data om löphastighet och sträcka till din träningsdator. Polar G1 GPS-sensor överför data om hastighet och sträcka till din träningsdator. Kan utöver löpning även användas vid andra utomhusidrotter såsom längdskidåkning och skridsko. Den senaste versionen av denna användarhandbok kan laddas ner från 4 Komma igång

5 Träningsdatorns knappar och menystruktur UPP: Gå till menyn och flytta genom urvalslistorna, justera (öka) värden NER: Gå till menyn och flytta genom urvalslistorna, justera (minska) värden RÖD knapp: Bekräfta val, gå till träningsmeny, börja träna (med en lång knapptryckning) TILLBAKA: Gå tillbaka till föregående nivå Avbryt val Lämna inställningarna oförändrade Med en lång knapptryckning går du tillbaka till klockläget LYSE: Lys upp displayen Med en lång knapptryckning går du till Quick menu (Snabbmenyn) i klockläget (för att t.ex. låsa knappar eller ställa in larm), eller under träning (för att t.ex. justera träningsljud eller låsa knappar) -Touch ( -Touch-funktion): För att se information under träning utan att trycka på knapparna tar du träningsdatorn nära Polar-logotypen på sändaren. Se Funktionsinställningar för mer information. Komma igång 5

6 Börja med grundläggande inställningar. Tryck på vilken knapp som helst under en sekund för att aktivera din Polar RS300X. När RS300X har aktiverats kan den inte stängas av. 1. Tryck på den RÖDA knappen för att komma till Language (Språk-menyn). Välj English, Deutsch, Español eller Français med UPP/NER och bekräfta med den RÖDA knappen. 2. Start with basic settings (Börja med grundläggande inställningar) visas. 3. Tryck på den RÖDA knappen och fortsätt med de grundläggande inställningarna. 4. Välj Time (Tidsformat). 5. Ange Time (Tid; timmar och minuter). 6. Ange Date (Datum). 7. Välj Units (Enheter). Välj metriska (kg, centimeter, KCAL) eller engelska/amerikanska (Ib, ft, CAL). Kalorier mäts alltid som kilokalorier. 8. Ange Weight (Vikt). 9. Ange Height (Längd). 10. Ange Date of birth (Födelsedatum). 11. Välj Sex (Kön). 12. Settings OK? (Inställningar OK?) visas. Välj Yes (Ja) för att godkänna och spara inställningar. RS300X går till klockläget. Välj No (Nej) för att ändra inställningar. Tryck TILLBAKA tills du kommer tillbaka till inställningarna du vill ändra. Se Användarinställningar för att ändra dina personliga inställningar. 6 Komma igång

7 Symboler på displayen Symbol Beskrivning Träningsdatorn har låg batterinivå. Larmet är aktivt. Tid 2 används. Knapplåset är aktivt. Aktuell hastighet/tempo. G1 GPS-sensor används. Om symbolen blinkar försöker RS300X etablera en anslutning till GPS-sensorn eller så försöker GPS-sensorn etablera en anslutning till satelliterna. Pulsen mäts när hjärtsymbolen blinkar. S1 fotsensor används. Om symbolen blinkar försöker RS300X etablera en anslutning till fotsensorn. Träningsdatorn registrerar träningspasset. Total träningstid. Varvtid. Kaloriförbrukning. Tid på dygnet. Komma igång 7

8 2. FÖRE TRÄNING Polar Fitness Test För att träna rätt och för att kontrollera din utveckling är det viktigt att du vet din aktuella konditionsnivå. Polar Fitness Test är ett enkelt och snabbt sätt att mäta din kardiovaskulära kondition och aeroba kapacitet. Testet utförs i viloläge. Testresultatet är ett värde som kallas Polar OwnIndex. OwnIndex kan jämföras med maximal syreupptagningsförmåga (VO 2max ), ett vanligt mått på den aeroba kapaciteten (konditionen). Se Tolka dina resultat från konditionstestet. Testet har utvecklats för friska personer. För att garantera pålitliga testresultat: undvik störningar runt omkring. Ju mer avslappnad och fridfull testmiljön är desto exaktare blir testresultaten (t.ex. ingen tv, telefon eller inget prat). undvik krävande fysisk ansträngning, alkohol och receptfria farmakologiska stimulantia under testdagen och dagen före. undvik att äta en stor måltid eller rökning 2-3 timmar före testet. utför alltid testet i liknande förhållanden och på samma tid under dagen. ange exakt användarinformation. OwnIndex-värdet påverkar noggrannheten i beräkningen av kaloriförbrukning under träning. 8 Före träning

9 Utför Polar Fitness Test 1. Sätt på dig sändaren, ligg ner och slappna av i 1-3 minuter. 2. Välj UPP/NER > Test > Start i klockläget. Konditionstestet startar när RS300X hittar din puls. Se till att du är avslappnad och redo att göra testet när du trycker Start. 3. Efter ungefär 5 minuter hörs ett pipljud som anger att testet är avslutat och testresultatet visas. Tryck den RÖDA knappen. 4. Update to VO 2max? (Uppdatera den maximala syreupptagningsförmågan?) visas. 5. Välj Yes (Ja) för att uppdatera dina användarinställningar och OwnIndex med det nya resultatet. Välj No (Nej) om du vet ditt VO2max -värde och om det skiljer sig mer än en konditionsnivå (se tabellen på nästa sida) från OwnIndex-resultatet. Ditt OwnIndex-värde sparas endast i OwnIndex-resultaten. Felsökning Set your personal activity level (Ställ in din personliga aktivitetsnivå) visas > Ange din aktivitetsnivå (se Användarinställningar för mer information). Fitness Test Failed (Konditionstestet misslyckades) eller ingen puls visas. Kontrollera att elektroderna på sändarbältet är tillräckligt fuktiga och att det elastiska bältet sitter åt ordentligt runt bröstkorgen. Om konditionstestet misslyckas kommer inte ditt föregående OwnIndex-värde att uppdateras. Ingen puls visas > Testet misslyckas. Kontrollera att elektroderna på sändarbältet är tillräckligt fuktiga och att bältet sitter åt ordentligt runt bröstkorgen. Före träning 9

10 Tolka dina resultat från konditionstestet Tolka OwnIndex-värdena genom att jämföra dina individuella värden och de ändringar som skett. OwnIndex kan också tolkas baserat på kön och ålder. Hitta ditt OwnIndex i tabellen till höger och se hur det kan jämföras med andra av samma kön och i samma ålder. Denna klassificering är baserad på en litteraturgenomgång av 62 studier där VO 2max mättes direkt på friska personer i USA, Kanada och sju europeiska länder. Referens: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic Fitness Norms for Males and Females Aged 6 to 75 years: A review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Före träning

11 Följ din konditionsutveckling Resultaten från konditionstestet innehåller 16 av dina senaste OwnIndex-värden, inklusive datum. I genomsnitt behöver du träna regelbundet i sex veckor för att förbättra din aeroba kondition på ett märkbart sätt. Du måste träna stora muskelgrupper för att förbättra din aeroba kondition effektivast. 1. Välj UPP/NER > Test > Trend (Test > Utveckling) 2. Dina OwnIndex-resultatstaplar och -datum visas. Tryck UPP/NER för att se tidigare OwnIndex-resultat. Radera OwnIndex-värden 1. Välj värdet du önskar radera. 2. Tryck och håll in LYS -knappen. 3. Delete value? No/Yes (Radera värde? Nej/Ja) visas. Bekräfta ditt val med den RÖDA knappen. Före träning 11

12 OwnZone-gränser Din träningsdator kan bestämma din individuella aeroba pulszon automatiskt. Denna funktion kallas Polar OwnZone (OZ). Om du startar varje träningspass med OwnZone garanteras säkra och effektiva pulszoner för din dagliga kondition. Det rekommenderas att du fastställer din OwnZone när du byter träningsmiljö eller sport/användarinformation, om du ännu inte helt har återhämtat dig från ett tidigare träningspass, eller om du tränar för första gången efter ett uppehåll på en vecka eller längre. OwnZone-gränserna fastställs på 1-5 minuter under uppvärmning genom att promenera, jogga eller utföra någon annan sport. Börja långsamt och håll din puls under 100 slag/min / 50 % av maxpuls. Efter varje minut ökar du gradvis hastigheten ungefär 10 slag/min / 5 % av maxpuls. Innan du startar, se till att: du har angett användarinformationen korrekt. du har valt OwnZone-träningen (UPP/NER > Settings > Exercise > OwnZone > Select) (Inställningar > Träningspass > OwnZone > Välj). När OwnZone har valts som träningstyp börjar varje träningspass med fastställande av OwnZone. 1. Sätt på sändaren och träningsdatorn. 2. I klockläge trycker du på den RÖDA knappen och väljer Start för att börja fastställa OwnZone. 3. Någon gång under fastställandet visas OwnZone updated (OwnZone uppdaterat) och OwnZone-gränserna. Fortsätt med träningspasset. 12 Före träning

13 3. TRÄNING Tag på dig sändarbältet Sätt på dig sändarbältet innan du startar ett träningspass. 1. Fukta bältets elektrodytor under rinnande vatten. 2. Fäst sändaren på bältet. Justera bältets längd så att det sitter ordentligt men bekvämt. 3. Placera bältet runt bröstkorgen, precis under bröstmuskulaturen, och fäst haken i andra änden av bältet. 4. Kontrollera att de fuktade elektrodytorna ligger an direkt mot huden och att Polar-logotypen på sändaren sitter rättvänd. Tag loss sändaren från bältet efter varje användning för att maximera sändarbatteriets livslängd. Svett och fukt kan kan hålla elektroderna fuktade och sändaren aktiverad. Detta minskar sändarbatteriets livslängd. Se detaljerade tvättanvisningar i kapitlet Viktig information. För videohandledning, gå till Träning 13

14 Använda Polar S1 fotsensor* S1 fotsensor måste aktiveras i träningsdatorn innan den kan användas: UPP/NER > Settings > Features > S sensor > Footpod (Inställningar > Funktioner > S-sensor > Fotsensor). Installera ett batteri innan du använder fotsensorn för första gången. Se bruksanvisningen till Polar S1 fotsensor för instruktioner. Kalibrera fotsensorn för att förbättra noggrannheten vid mätning av hastighet/tempo och stäcka. Se Funktionsinställningar och bruksanvisningen till Polar S1 fotsensor. Under träning Om du har slagit på Help (Hjälp-funktionen) visas Footpod signal found (Fotsensorsignal hittades) och symbol X när du har slagit på fotsensorn. Om Check Footpod! (Kontrollera fotsensorn!) visas kan inte träningsdatorn ta emot en signal från fotsensorn. Byt batteriet om lampan på fotsensorn blinkar rött. *S1 fotsensor krävs som tillbehör. 14 Träning

15 Fäst S1 fotsensor på din sko För att få så noggrann mätning av hastighet/tempo och sträcka som möjligt måste du se till att fotsensorn placeras korrekt. 1. Lossa fotsensorn från gaffeln. 2. Lätta på skosnörena och placera gaffeln under dem, börja längst upp mot plösen. Knyt skosnörena. 3. Fäst fotsensorns främre del (närmast den RÖDA knappen) framtill på gaffeln och tryck fast sensorns bakre del. Fäst spännet. Se till att fotsensorn inte rör sig och att den är i linje med din fot. 4. När din puls visas på träningsdatorn slår du på fotsensorn genom att trycka och hålla in den RÖDA knappen på fotsensorn i 2-3 sekunder tills den gröna lampan börjar blinka. Träning 15

16 Använda Polar G1 GPS-sensor* GPS-sensorn måste aktiveras i träningsdatorn innan den kan användas: UPP/NER > Settings > Features > S sensor > GPS (Inställningar > Funktioner > S-sensor > GPS). Installera ett batteri innan du använder GPS-sensorn för första gången. Se Polar G1 GPS-sensor bruksanvisning. *G1 GPS-sensor krävs som tillbehör. Tag på dig GPS-sensorn 1. Öppna klämman. 2. Trä bandet genom öglorna på klämman enl. bild 2 och stäng klämman. 3. Placera GPS-sensorn runt överarmen och spänn bandet. Ha sensorn och träningsdatorn på samma arm. Se till att "POLAR"-logotypen sitter rättvänd så att GPS-antennen pekar uppåt. 4. Starta GPS-sensorn först när din puls visas på träningsdatorns display. Se manualen för Polar G1 GPS-sensor för instruktion hur du startar sensorn. Du kan även fästa sensorn på ett bälte eller på en ryggsäck utan att använda bandet. 16 Träning

17 Börja träna 1. Tag på dig träningsdatorn och sändarbältet samt fotsensorn eller GPS-sensorn (vafritt). 2. I klockläget trycker du på den RÖDA knappen och väljer Start för att börja registrera ditt träningspass eller välj Settings (Inställningar) för att ändra ljud, pulsvisning eller andra träningsinställningar innan du startar. Du kan även starta registreringen direkt från klockläget genom ett långtryck på den RÖDA knappen. Tryck TILLBAKA och välj Settings (Inställningar) för att ändra träningsinställningar under träningspasset. Ditt träningspass sparas bara när träningsregistreringen varar längre än en minut. Träning 17

18 Under träning Följande information visas på klockans display under träningen. Tryck UPP/NER för att växla displayalternativ. Du kan justera displayalternativen genom att välja TILLBAKA > Settings > Display. Namnet på displayalternativet visas i ett par sekunder. Namnet anger vilken information som visas på den nedre raden. Heart rate (Puls) Varvtid/hastighet/tempo Stoppur Puls Stopwatch (Stoppur) Puls Varvtid Stoppur 18 Träning

19 Lap time (Varvtid) Sportzoner/pulszon/hastighets-/tempozon Puls Varvtid Pace/Speed (Tempo/hastighet) (endast tillgänglig med fotsensor eller GPS-sensor) Stoppur Sträcka Hastighet eller tempo (beroende på vald hastighetsvisning) Distance (Sträcka) (endast tillgänglig med fotsensor eller GPS-sensor) Zonnummer och nedräkningstimer eller sträcka/varvtid (varvtid visas om du inte har ställt in någon timer eller några sträckor som uppmanar dig att byta zon) Sportzoner/pulszon/hastighets-/tempozon Sträcka Träning 19

20 Snabbmeny: För att komma åt snabbmenyn under träning trycker du och håller in LYS-knappen. Snabbmenyn är en genväg för att låsa knappar, justera träningsljud och andra inställningar. -Touch-funktion: Kontrollera vald information under träning genom att föra träningsdatorn intill sändaren. Ställa in -Touch-funktionen: UPP/NER > Settings > Features > -Touch. Du kan zooma informationen på den övre eller mittenraden under träning genom att trycka och hålla in UPP- resp. NER-knappen. Återgå till normaldisplayen genom att trycka och hålla in någon av UP/DOWN knapparna igen. Varvtid: Ta ett varv under träningspasset genom att trycka kort på den RÖDA knappen. Displayen återgår till normalläge när varvinformationen har visats i ett par sekunder. 20 Träning

21 Avsluta träningen 1. Tryck TILLBAKA för att pausa träningsregistreringen. 2. Tryck TILLBAKA igen eller välj Exit (Avbryt) från Stop menu (Stoppmenyn) för att avsluta registeringen helt. Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Tvätta bältet regelbundet i tvättmaskinen vid 40 C efter var femte användning. Fortsätta träningen: Fortsätt registrera det pausade träningspasset genom att välja Continue (Fortsätt) från Stop menu (Stoppmenyn). Träningssummering: Se summerad träningsinformation genom att välja Summary från Stop menu (Stoppmenyn). Se Efter träning för mer information. Träning 21

22 4. EFTER TRÄNING Träningssummering När träningregistreringen är i pausläge kan du se en summering av träningsinformationen om du väljer Summary från Stop menu (Stoppmenyn). Mer detaljerad information finns under UPP/NER > File. Se Granska träningsdata. Bläddra UPP/NER för följande information. Max HR Avg HR Träningstid Max pace/ Max speed* Avg pace / Avg speed* Sträcka* Maxpuls under träningspasset. Snittpuls under träningspasset. Träningspassets totala tid. Maxtempo/maxhastighet under träningspasset. Snitttempo/snitthastighet under träningspasset. Totalt antal kilometer/miles. * Något av tillbehören G1 GPS-sensor eller S1 fotsensor krävs för att se data om hastighet/tempo och sträcka. 22 Efter träning

23 Granska träningsdata Välj UPP/NER > File för att granska träningsinformation i Exercise Log (Träningslogg), Weekly (Veckosummering) och Totals (Totalvärden). Träningslogg Exercise log (träningslogg) Dina 16 senaste träningspass visas som staplar i displayen. Du kan jämföra träningstiden för dina träningspass och se din träningsutveckling. Du kan bläddra mellan träningspassen med UPP/NER. Typ av träningspass och datum för det valda träningspasset visas på displayen. När minnet för Exercise log (träningsloggen) är fyllt ersätts det äldsta träningspasset av den nya träningen. Om du vill lagra träningsinformationen kan du överföra filen till träningsdagboken på Se Överför data för ytterligare information. Välj en stapel och tryck på den RÖDA knappen för att granska detaljerad träningsinformation. Din träningsdator visar följande träningsinformation (beroende på vilken information som finns tillgänglig). Efter träning 23

24 Om OK visas ovanför den RÖDA knappen, finns ytterligare detaljerad information tillgänglig. Grundläggande information Typ av träningspass Datum Starttid Träningstid Sport zones (Sportzoner) Relativa träningstider i de olika sportzonerna Varvtidsinformation Antal varvtider Genomsnittlig varvtid Bästa varv och varvtid 24 Efter träning

25 Veckosummering I Weekly (veckologgen) kan du se summerad information för dina träningspass för tidigare veckor. Du kan bläddra mellan veckorna med UPP/NER. Stapeln till höger visar aktuell vecka (This Week) och visar summerad träningsinformation för den aktuella veckan. De övriga staplarna (namngivna efter söndagen i den aktuella veckan) visar summering för de senaste 15 veckorna. Du kan se detaljerad veckoinformation genom att trycka på den RÖDA knappen. Följande information visas: Veckonamn, totalt antal förbrukade kalorier, total sträcka och total träningstid. Relativa träningstider i sportzonerna Du kan också få mer detaljerad sportzoninformation genom att trycka på den RÖDA knappen. Total träningstid för varje sportzon visas. Observera att veckosummeringarna inte kan raderas. Efter träning 25

26 Totalvärden Totals (Totalvärden) visar summerad träningsinformation som registrerats under alla träningspass. Totalvärden kan användas som ett räkneverk för din träning över en säsong (eller månad). Värdena uppdateras automatiskt efter varje träningspass. Totals (Totalvärden) ger följande information, inklusive datumet för den senaste nollställningen: Total distance (Total sträcka om information finns) Total duration (Total träningstid) Total calories (Totalt antal förbrukade kalorier) Total exerc. count (Totalt antal träningspass) Radera Välj Delete (Radera) från File. Från Delete-menyn: Välj Exercise (Träning) om du vill radera en träningsfil. Välj sedan träningsfilen du vill radera. Välj All exerc. (Alla träningspass) om du vill radera alla träningsfiler. Välj Totals (Totalvärden) om du vill återställa all statistik. Välj sedan det du vill radera. Alternativen är All (all statistik), Distance (Sträcka), Duration (Träningstid), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Antal träningspass). Totalvärdena kan återställas eller raderas. Välj Reset totals (Återställ totalvärden) från menyn för Totals. Välj värdet (All (Allt), Distance (Sträcka), Duration (Träningstid), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Antal träningspass)) som du önskar nollställa. 26 Efter träning

27 Överföra träningsdata till webben Du kan överföra dina träningsdata från RS300X till din träningsdagbok på webbtjänsten polarpersonaltrainer.com. En Polar FlowLink (kan köpas separat) och programvaran WebSync krävs för dataöverföring. Registrera dig på webbtjänsten polarpersonaltrainer.com och ladda ner där programvaran WebSync och installera den på din dator enligt anvisningarna. Överför träningsdata 1. Öppna programvaran WebSync för dataöverföring på din dator. 2. Anslut FlowLink till en USB-port. 3. Placera din RS300X på FlowLink med displayen nedåt. 4. Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data från din träningsdator till polarpersonaltrainer.com. Se hjälpavsnittet på polarpersonaltrainer.com för ytterligare instruktioner. Efter träning 27

28 5. INSTÄLLNINGAR Klockinställningar Välj värdet du vill ändra och tryck på den RÖDA knappen. Justera värdet med UPP/NER och godkänn med den RÖDA knappen. Gå till klockinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > Watch (Inställningar > Klocka). Tids- och datuminställningar Ställ in lokal tid (Time 1) och tidsskillnaden för tidszon 2 (Time 2). Med Time zone (Tidszon) kan du välja vilken tidszon som används. I Klockläget kan du enkelt ändra tidszon från Time 1 till Time 2 genom att tryck och hålla in NER. Ställ in datum med Date-inställningarna. Evenemang Du kan ställa in datumet för ett evenemang i träningsdatorns minne. Datorn kommer att visa antalet dagar till evenemanget när du trycker och håller in UPP i klockläget. 1. Välj Event (Evenemang) från menyn för Watch-inställningar. 2. Ställ in Date (Datum) för evenemanget. 3. Ange ett namn för evenemanget. Om du vill ändra uppgifter för evenemanget går du till Event-inställningarna. View (Visa): se namn och datum för aktuellt evenemang. Date (Datum): ändra datumet för evenemanget. Rename (Byt namn): Byt namn för det aktuella evenemanget. Delete (Radera): Radera det aktuella evenemanget. 28 Inställningar

29 Alarm Välj Alarm från menyn för Watch-inställningar. Ställ in larmet så att det startar Once (En gång) från Monday to Friday (Måndag till Fredag), Daily (Dagligen) eller Off (stäng av). Tryck på TILLBAKA för att stoppa larmet eller på den RÖDA knappen för att sätta det i snooze-läge i 10 minuter. Alarmet kan inte användas under träning. Träningsinställningar Gå till träningsinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > Exercise (Inställningar > Träning). I Exercise-menyn finns 5 träningsalternativ som alla har olika träningsinställningar. Free (Fri): Inga förprogrammerade inställningar för träningspasset. Basic (Grundläggande): Träna medelintensivt. Interval (Intervall): Träna intervaller. OwnZone: Träna med Polar OwnZone. Add new (Lägg till ny): Lägg till nytt träningspass. Inställningar 29

30 Alla alternativ, förutom Free har följande inställningar: Select (Välj): Välj alternativet för din träning. View (Visa): Se aktuella inställningar för träningen. Edit (Redigera): Redigera inställningarna för träningen. Välj Number of zones (Antal zoner), Zone type (Zontyp; antingen Heart rate (Puls) eller Speed/Pace (Hastighet/tempo)), gränser för zonen/zonerna samt Zone guide (antingen Timers, Distances (Sträckor) eller Off (Av). Se Justera pulszonerna manuellt. Zone guide (Zonguide) byter zon automatiskt under träningspasset enligt inställningarna (antingen inställd tid eller sträcka) och meddelar dig. När OwnZone har valts som typ av träningspass kan endast Zone guide (Zonguide) ställas in manuellt. Rename (Byt namn): Byt namn för träningsinställningen. Default (Standard): Återställ till standardinställningar. Justera pulszonerna manuellt: HR zone 1 (Pulszon 1): Justera gränserna för pulszon 1. När du ställer in den övre gränsen i zon 1 ställs den nedre gränsen i zon 2 in automatiskt. HR zone 2 (Pulszon 2): Justera gränserna för pulszon 2. När du ställer in den nedre gränsen ställs den övre gränsen i zon 1 in automatiskt. När du ställer in den övre gränsen ställs den nedre gränsen i zon 3 in automatiskt. HR zone 3 (Pulszon 3): Justera gränserna för pulszon 3. När du ställer in den nedre gränsen ställs den övre gränsen i zon 2 in automatiskt. 30 Inställningar

31 Funktionsinställningar Gå till funktionsinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > Features (Inställningar > Funktioner). S sensor (S-sensor): Välj vilken hastighetssensor du vill använda. Alternativen är Footpod (Fotsensor) GPS och Off (Av). Footp.calibr. (Kalibrering av fotsensor): Run (Spring): Kalibrera fotsensorn genom att springa. Starta på fotsensorn. Ställ in Calibration Distance (kalibreringssträcka) (bör vara längre än 1 km), dvs. sträckan som du vill springa, i kilometer. Press START and run...km (Tryck START och spring...km) > Tryck in den RÖDA knappen på träningsdatorn. Börja springa genom att ta första steget med foten med sensorn på startlinjen. Spring den förinställda sträckan i ett jämnt tempo. Press OK after...km (Tryck OK efter...km) > Stanna när du exakt har sprungit den förinställda sträckan och tryck in den RÖDA knappen. Stand still. Receiving data (Stå still. Tar emot data) > Stå still och vänta tills din träningsdator har behandlat datan. Calibration complete (Kalibrering slutförd) och Factor (Faktor) visas. Den nya kalibreringsfaktorn används. Manual (Manuell): När du vet kalibreringsfaktorn, (dvs. du har kalibrerat fotsensorn tidigare) kan du ställa in faktorn manuellt. Calibration Factor (Kalibreringsfaktor 0.000) > Justera värdet. Calibration complete (Kalibrering slutförd) och Factor (Faktor) visas. Se anvisningarna för kalibrering av fotsensorn i bruksanvisningen till Polar S1 fotsensor för ytterligare information. Eftersom den vanligaste platsen för kalibrering är en löparbana på 400 m (även i länder som använder engelska/amerikanska enheter) görs kalibreringen alltid i metriska enheter (meter/km). Inställningar 31

32 Speed view (hastighetsvisning): Välj km/h eller min/km. A.lap (A.varv): Slå på eller av automatisk lagring av varvtider med On (På) eller Off (Av). När inställningen är On (På) anger du Distance (Sträckan) för ett varv. -Touch: Ställ in vilken information som är ansluten till -Touch-funktionen. Alternativen är Show limits (Visa pulszon), Take lap (Lagra varvtid), Change view (Byt display-visning), Light (Tänd lyse) och Off (Av). HR view (Pulsformat): Ställ in hur pulsen ska visas. Alternativen är HR (puls i slag/minut) och HR% (puls i % av maxpuls). Sport zones (Sportzoner): Ställ in de nedre gränserna för de 5 sportzonerna. Användarinställningar Gå till användarinställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > User (Inställningar > Användare). Weight (Vikt): Ange din vikt. Height (Längd): Ange din längd. Birthday (Födelsedatum): Ange ditt födelsedatum. Sex (Kön): Ange Male (Man) eller Female (Kvinna). Activity (Aktivitet): Välj det alternativ som bäst beskriver den totala träningsfrekvensen och intensiteten för din fysiska aktivitet under de senaste tre månaderna. Low (Låg): 0-1 timmar per vecka. Du ägnar dig inte regelbundet åt motion. Du promenerar t.ex. enbart för nöjes skull eller motionerar endast någon enstaka gång så att du blir andfådd och svettig. 32 Inställningar

33 Moderate (Medel): 1-3 timmar i veckan. Du ägnar dig regelbundet åt motion. Du springer t.ex km per vecka eller ägnar 1-3 timmar per vecka åt motsvarande fysisk aktivitet eller ditt arbete kräver en viss fysisk aktiviet. High (Hög): 3-5 timmar per vecka. Du ägnar dig åt någon fysiskt krävande aktivitet minst 3 gånger i veckan. Du springer t.ex km per vecka eller ägnar 3-5 timmar per vecka åt motsvarande fysisk aktivitet. Top (Elit): 5+ timmar i veckan. Du ägnar dig åt någon fysiskt krävande aktivitet minst 5 gånger i veckan eller du tränar för att för att förbättra dig inför en tävling eller ett lopp. Heart rate (Puls): HR max (maxpuls): Din åldersbaserade maxpuls (220 - ålder) används som standard. Ställ in din maxpuls manuellt om den fastställts i ett laboratorium eller om du själv testat din maxpuls. Du kan också ställa in din HR sit (puls i sittande ställning). VO2 max: Åldersbaserat värde visas som standard. Om du utför Polar Fitness Test ersätter ditt OwnIndex-värde detta värde. Om du vet ditt laboratoriemätta VO 2max -värde kan du ersätta ditt OwnIndex-värde med det. Inställningar 33

34 Allmänna inställningar Gå till de allmänna inställningarna genom att välja UPP/NER > Settings > User (Inställningar > Användare). Sound (Ljud): Ställ in Volume-nivå (Vol 2, Vol 1 eller Off och TZ Alarm (alarm för pulszon) On (På) eller Off (Av). Keylock (Knapplås): Välj Manual (Manuellt) eller Automatic (Automatiskt). För Automatic (Automatiskt) aktiveras knapplåset när du inte har tryckt in knapparna i en minut. Help (Hjälp): Välj On (På) eller Off (Av). Detta är en funktion som visar korta hjälpmeddelanden när du använder träningsdatorn. Units (Enheter): Välj metriska (kg, km, cm, kcal) eller engelska/amerikanska (Ib, miles, ft, CAL). Kalorier mäts alltid som kilokalorier. Language (Språk): Välj English, Deutsch, Español eller Français som användargränssnitt för språk. Sleep (Viloläge): Välj on (på) eller off (av). Att aktivera viloläge sparar batteri när träningsdatorn inte används under en längre tid. Klockans alarm fungerar också i viloläge. Aktivera träningsdatorn: Tryck på valfri knapp > Turn display on? > Yes / No (Aktivera display? > Ja/Nej). 34 Inställningar

35 6. VIKTIG INFORMATION Så här sköter du din RS300X Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar träningsdator hanteras varsamt. Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven och dra nytta av denna produkt i många år framöver. Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Torka sändaren med en mjuk handduk. Använd aldrig alkohol eller slipande material (stålull eller rengöringskemikalier). Tvätta bältet regelbundet i tvättmaskin vid 40 ºC, åtminstone efter var femte användning. Detta säkerställer tillförlitlig mätning och förlänger sändarbältets livslängd. Använd gärna tvättpåse. Bältet får inte blötläggas, centrifugeras, torktumlas, strykas, kemtvättas eller blekas. Använd inte tvättmedel som innehåller blekmedel eller mjukmedel. Sändarenheten ska inte tvättas i maskin eller torktumlas! Torka och förvara bältet och sändaren separat för att maximera sändarbatteriets livslängd. Tvätta bältet i tvättmaskin före långtidsförvaring och alltid efter användning i bassäng med hög klorhalt. Förvara din träningsdator och sändare på en sval och torr plats. De ska inte förvaras i fuktig miljö, i tätslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Träningsdatorn och sändaren är vattenresistenta och kan användas vid vattenaktiviteter. Andra kompatibla sensorer är vattenresistenta och kan användas när det regnar. Utsätt inte träningsdatorn för direkt solsken under längre perioder, som t.ex. genom att lämna den i en bil eller monterad på cykelfästet. Håll träningsdatorn ren! För att bibehålla vattenresistensen ska träningsdatorn inte tvättas med högtryckstvätt. Rengör träningsdatorn med en mild tvållösning och skölj den med rent vatten. Sänk inte ned den i vatten. Torka den noga med en mjuk handduk. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som stålull eller rengöringskemikalier. Undvik hårda stötar mot träningsdatorn, eftersom det kan skada sensorenheterna. Viktig information 35

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

G3 GPS Sensor Bruksanvisning

G3 GPS Sensor Bruksanvisning G3 GPS Sensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. A B Grattis! Du har blivit ägare till en Polar G3 GPS-sensor. Med Polar G3 kan du få hastighetsoch avståndsdata i alla utomhussporter med hjälp av Global Positioning

Läs mer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Bruksanvisning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Bruksanvisning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Bruksanvisning SVENSKA Grattis! Polar stegsensor Bluetooth Smart är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Polar FT4 Bruksanvisning SVENSKA

Polar FT4 Bruksanvisning SVENSKA Polar FT4 Bruksanvisning SVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT4 TRÄNINGSDATOR... 3 2. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar FT4 träningsdator... 4 FT4-knappar och meny... 4 Börja med

Läs mer

POLAR EQUINE CS600X TROTTING. Kom igång guide

POLAR EQUINE CS600X TROTTING. Kom igång guide POLAR EQUINE CS600X TROTTING Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 7. PLACERA BÄLTET... 12 2. SETETS INNEHÅLL... 4 3. KNAPPFUNKTIONER... 6 4. STARTA CS600X... 7 Sulkyinställningar...

Läs mer

POLAR EQUINE RCX3 GPS. Kom igång guide

POLAR EQUINE RCX3 GPS. Kom igång guide POLAR EQUINE RCX3 GPS Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SETETS INNEHÅLL.............. 3 8. FELSÖKNING.................... 18 2. KNAPPFUNKTIONER............ 5 3. STARTA TRÄNINGSDATORN.... 7 9. VIKTIG

Läs mer

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Läs mer

Polar FT40. Bruksanvisning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Bruksanvisning 17934440.00 ENG Polar FT40 Bruksanvisning 17934440.00 ENG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT40 TRÄNINGSDATOR... 4 Avsluta träningen... 14 Träningstips... 15 2. KOMMA IGÅNG... 5 Lär känna din Polar FT40...

Läs mer

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor.

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Läs mer

Kom igång guide. Polar FT80

Kom igång guide. Polar FT80 Kom igång guide Polar FT80 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMA IGÅNG... 3 Lär känna din Polar FT80 träningsdator... 3 Knappar och menystruktur... 4 Starta med grundläggande inställningar... 5 2. FÖRE TRÄNING...

Läs mer

Polar CS500. Kom igång guide

Polar CS500. Kom igång guide Polar CS500 Kom igång guide Innehållsförteckning 1. LÄR KÄNNA DIN CYKELDATOR CS500... 3 Knappfunktioner och menystruktur... 6 2. INSTALLERA CYKELDATORN... 9 Ange grundläggande inställningar... 9 Mäta hjulstorlek...

Läs mer

Polar RS200. Bruksanvisning

Polar RS200. Bruksanvisning Polar RS200 Bruksanvisning KNAPPAR PÅ ARMBANDSDATORN Obs! En knapp har olika funktion beroende på om du trycker in den kort eller om du håller den intryckt en längre stund: Kort tryck : tryck på knappen

Läs mer

Polar F6. Brugervejledning

Polar F6. Brugervejledning Polar F6 Brugervejledning SVENSKA Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 3 Bekanta dig med Polar F6... 3 Ange grundinställningar... 4 2. FÖRE TRÄNINGEN... 5 Ta på dig sändarbältet.... 5 3. UNDER TRÄNINGEN...

Läs mer

SVENSKA. Polar RS400 Bruksanvisning

SVENSKA. Polar RS400 Bruksanvisning Polar RS400 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION... 4 2. LÖPARDATORNS DELAR... 5 3. KOMMA IGÅNG... 6 Grundinställningar... 6 Menystruktur... 7 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING... 8 Ta på sändarbältet...

Läs mer

Polar RS800 Bruksanvisning

Polar RS800 Bruksanvisning Polar RS800 Bruksanvisning Innehåll 1. PRESENTATION... 4 2. LÖPARDATORNS DELAR... 4 3. KOMMA IGÅNG... 4 Grundinställningar... 5 Menystruktur... 6 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING... 6 Ta på sändarbältet...

Läs mer

Polar RC3 GPS. Kom igång guide

Polar RC3 GPS. Kom igång guide Polar RC3 GPS Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. FÖRBEREDELSE... 8 3. TRÄNING... 11 4. ANALYSERING... 17 5. VIKTIG INFORMATION... 19 Produktskötsel... 19 Batteriinformation...

Läs mer

POLAR RCX5. Användarhandbok

POLAR RCX5. Användarhandbok POLAR RCX5 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. DELAR TILL TRÄNINGSDATORN... 6 Produktpaketet Polar RCX5 består av... 6 Tillbehör... 7 3. KOMMA IGÅNG... Grundinställningar... Knappfunktioner

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

Polar FT80. Bruksanvisning

Polar FT80. Bruksanvisning Polar FT80 Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar FT80 träningsdator... 4 Knappar på träningsdatorn och menystruktur... 5 Displaysymboler... 6 Börja med grundinställningar...

Läs mer

Polar FT60. Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning User Manual. Manufactured by

Polar FT60. Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning User Manual. Manufactured by Polar FT60 Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17934437.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG A WINLEE Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning

Läs mer

POLAR RCX3. Användarhandbok

POLAR RCX3. Användarhandbok POLAR RCX3 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTA TRÄNINGSSYSTEMET... Träningsdatorns delar... Träningsprogram... Tillgängliga tillbehör... 5 5 5 6 3. KOMMA IGÅNG...

Läs mer

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Polar RS800CX. Kom igång guide 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Kom igång guide 17934440.00 ENG Polar RS800CX Kom igång guide 17934440.00 ENG Innehållsförteckning 1. DELAR TILL POLAR RS800CX TRÄNINGSDATOR... 3 Tillbehör... 5 2. KOMMA IGÅNG... 6 Menystruktur... 8 3. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING...

Läs mer

SVENSKA. Polar FT60 Användarhandbok

SVENSKA. Polar FT60 Användarhandbok Polar FT60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STARTA... 3 Bekanta dig med Polar FT60... 3 Börja med grundinställningar... 3 Knappar och menystruktur... 4 Symboler på displayen... 4 2. FÖRE TRÄNING...

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

POLAR RC3 GPS. Användarhandbok

POLAR RC3 GPS. Användarhandbok POLAR RC3 GPS Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 2. TRÄNINGSSYSTEM MED ALLT I ETT... Träningsdatorns delar... Träningsprogram... Tillgängliga tillbehör... Knappfunktioner... Menystruktur...

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning

SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning RS800CX Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION... 5 2. TRÄNINGSDATORNS DELAR... 6 Tillbehör... 6 3. KOMMA IGÅNG... 7 Grundinställningar... 7 Menystruktur... 8 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING...

Läs mer

Polar CS300. Bruksanvisning

Polar CS300. Bruksanvisning Polar CS300 Bruksanvisning POLAR CS300 CYKELDATORKOMPONENTER Mottagare Mottagaren visar och registrerar pulsoch träningsdata under träningspasset. Polar Speed Sensor En trådlös sensor mäter hastigheten

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM 19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM INNEHÅLL 1. Låt hjärtat styra din träning!... 3 2. Träna där det passar dig bäst... 4 3. Gränser för pulszon... 6 4. Det perfekta träningspasset...

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Polar CS200. Bruksanvisning

Polar CS200. Bruksanvisning Polar CS200 Bruksanvisning INNEHÅLL All information som handlar om att använda produkten med en kadenssensor visas med blå text. 1. PRESENTATION AV POLAR CYKELDATOR...7 1.1 KOMPONENTER...7 1.2 FÖRSTA GÅNGEN

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH N2 ENGLISH N2_IMcover.indd 2 FRANÇAIS ESPAÑOL HEART RATE MONITOR 日本語 中文 GERMAN ITALIAN DUTCH SWEDISH 4/17/08 10:10:39 AM New Balance N2 hrm PULSMÄTARE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...1 Dina Värden...1

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

POLARPERSONALTRAINER.COM HJÄLP

POLARPERSONALTRAINER.COM HJÄLP POLARPERSONALTRAINER.COM HJÄLP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Introduktion 9 Registrering och inloggning 10 Dataöverföring 11 Träningsdata/Aktivitetsdata 11 Träningsprogram 11 Styrketräningsövningar

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

M400 ANVÄNDARHANDBOK

M400 ANVÄNDARHANDBOK M400 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programmet 11 Polar Flow webbtjänst 11 Komma igång 12 Ladda batteriet 12

Läs mer

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com GB / US SE DK FI NO running COMPUTER RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE www.sigmasport.com INNEHÅLL 1 Förord 106 2 Förpackningens innehåll 106 3 Säkerhetsanvisningar 107 4 Överblick 107

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

M400 ANVÄNDARHANDBOK

M400 ANVÄNDARHANDBOK M400 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Introduktion 9 M400 9 H7 pulssensor 10 USB-kabel 10 Polar Flow-appen 10 Polar FlowSync-programmet 10 Polar Flow webbtjänst 10 Komma igång 11 Ladda batteriet 11

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Pulsmätare. german engineering PM 25. Brugsanvisning

Pulsmätare. german engineering PM 25. Brugsanvisning Pulsmätare S german engineering PM 25 Brugsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Medföljande delar...2 Viktiga råd...3 Allmänt om träning...5 Pulsmätarens funktioner...6 Signalöverföring och mätprinciper för

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning SG250 GPS GOLF WATCH Bruksanvisning Grattis till ditt köp av Shotsaver SG250! Din nya Shotsaver SG250 är full av fantastiska funktioner. Den senaste GPS-tekniken i mikroformat ger dig exakta avstånd till

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Monark Prime TR4000 2 Löpband TR4000 Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Löpband TR4000 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt

Läs mer

SUUNTO M4 Användarguide

SUUNTO M4 Användarguide SUUNTO M4 Användarguide sv 1 SAFETY....................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-SPORTKLOCKA 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Polar 2014 Produktkatalog. Med nya produkter för multisport, cykling och aktivitetsmätning. polar.com/sv

Polar 2014 Produktkatalog. Med nya produkter för multisport, cykling och aktivitetsmätning. polar.com/sv Polar 2014 Produktkatalog Med nya produkter för multisport, cykling och aktivitetsmätning polar.com/sv 2 För en bra start, mot nya mål När du kommer på vad du älskar att göra, gör det med hela ditt hjärta

Läs mer

Puls- och stegräknare

Puls- och stegräknare Puls- och stegräknare Excercise Timer Chronograph Continuous Heart Rate Measurement Percentage of maximum Heart Rate Art. nr 34-8997 Modell D92E11G (PEDO) 1 Heart Rate Zone Alert Countdown Timer 2 Puls-

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

RC 14.11 RUNNING COMPUTER

RC 14.11 RUNNING COMPUTER running COMPUTER FI NO SE DK US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count www.sigmasport.com INNEHÅLL 1 Förord 100 2 Förpackningens innehåll 100 3 Säkerhetsanvisningar 101 4 Överblick 102 4.1

Läs mer