SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning"

Transkript

1 RS800CX Bruksanvisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION TRÄNINGSDATORNS DELAR... 6 Tillbehör KOMMA IGÅNG... 7 Grundinställningar... 7 Menystruktur FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING... 9 Planera din träning... 9 Träningstyper... 9 Skapa nya träningspass... 9 Kalibrera Polar s3/s3+ stegsensor W.I.N.D Kalibrera sensorn genom att löpa en viss sträcka (kalibrering i farten) Ställa in kalibreringsfaktor manuellt TRÄNING Tag på dig pulssensorn Börja träna Kombinera träningspass Information på klockans display under träning Anpassa träningsdatorns display Knappfunktioner under träning Registrera ett varv Lås en Sportzon Zooma displayen Belysa displayen (Nattläge på) Visa Snabbmenyn Pausa träningen Fastställa din OwnZone EFTER TRÄNING Avsluta träningsregistrering Analysera träningsresultat Träningslogg Veckosummering Totalvärden Radera filer INSTÄLLNINGAR Funktionsinställningar Polar s3/s3+ stegsensor Polar CS hastighetssensorset W.I.N.D. för cykel Polar CS kadenssensor W.I.N.D. för cykel Mäta hjulstorleken Polar G3/G5 GPS-sensor Höjdmätning Lagringsfrekvens R-R datafunktion Hastighetsvisning Automatisk varvregistrering Pulsformat Sportzoner Användarinställningar Allmänna inställningar... 38

3 Ljud Knapplås Enheter Språk Viloläge Klockinställningar Påminnelse Evenemang Alarm Klocktid Datum Snabbvalsmeny TRÄNINGSPROGRAM Granska träningsprogram Träna med programmerade träningspass Börja träna Träna med faser Visning under passet Funktioner under träning Meny TESTER Polar Fitness TestTM Före testet Genomföra testet Efter testet Polar OwnOptimizerTM Allmänt Före testet Genomföra testet Efter testet ANVÄNDA EN NY SÄNDARE Lägga till en ny pulssensor BAKGRUNDSINFORMATION Polar Sportzoner OwnZone-träning Maxpuls Puls i sittande ställning Pulsreserv Pulsvariation Stegfrekvens och steglängd R-R registrering Polar Running Index Polar träningsartiklar KUNDSERVICE Skötsel och underhåll Produktskötsel Service Byta batterier Byte av träningsdatorns batteri Säkerhetsföreskrifter Störningar under träning Minimera riskerna vid träning Tekniska Specifikationer Vanliga frågor (FAQ)... 64

4 Begränsad internationell Polar-garanti Polar ansvarsfriskrivning INDEX... 68

5 1. PRESENTATION Grattis! Du har köpt ett avancerat träningsverktyg med en mängd funktioner som du kan använda för att skräddarsy din träning efter dina personliga önskemål och behov. I denna bruksanvisning finns instruktioner som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av din RS800CX träningsdator. Den senaste versionen av denna användarhandbok kan laddas ner på För videohandledning, gå till Presentation 5

6 2. TRÄNINGSDATORNS DELAR 1. Polar RS800CX träningsdator: visar och registrerar din puls och annan träningsdata under träning. 2. Polar H3 pulssensor: mäter din puls och skickar pulssignalen vidare till träningsdatorn. Inkluderar en sändare och ett elektrodbälte. CD-ROM: CD:n inkluderar programvaran Polar ProTrainer 5 TM och en komplett bruksanvisning. Polarpersonaltrainer.com webtjänst: Polarpersonaltrainer.com är din online-träningsdagbok och interaktiva tränings-community som håller dig motiverad. Den senaste versionen av denna användarhandbok kan laddas ner på Tillbehör 1. Polar s3/s3+ stegsensortm: skickar information om löphastighet/-tempo och sträcka till din träningsdator. Mäter även stegfrekvens och steglängd. 2. Polar G3/G5 GPS-sensorTM: mäter hastighet/tempo, sträcka och position (koordinater) vid alla utomhusaktiviteter genom att använda GPS (Global Positioning System)-teknik. Överför dina positionsdata till programvaran Polar ProTrainer 5 för att se din träningsrutt i Google Earth eller konvertera dem till en GPX-fil (för överföring till externt kartprogram). För mer information, se programmets hjälp-funktion. 3. Polar CS hastighetssensortm W.I.N.D.: mäter hastighet och sträcka när du cyklar. 4. Polar CS kadenssensor minut när du cyklar. TM W.I.N.D.: mäter kadensen, dvs. trampfrekvensen på pedalerna mätt i varv per När du använder Polar G3 GPS-sensor med en Polar s3/s3+ stegsensor eller Polar hastighetssensorset för cykel, kommer GPS-funktionen endast att användas för bestämning av position och lagring av koordinater. Om s3/s3+ stegsensorn eller hastighetssensorn för cykel inte är inom mottagningsradien (t.ex. om olika sporter utförs under ett träningspass) får träningsdatorn automatiskt information om hastighet och sträcka från GPS-sensorn. På så vis garanteras alltid mätning av hastighet och sträcka under träningspasset om GPS-sensorn används. Om du vill börja använda s3/s3+ stegsensor eller hastighetssensor för cykel igen behöver du bara trycka på och hålla in LYSE och välja Seek sensor (sök sensor). För videohandledning om hur du ska använda dessa tillbehör, gå till 6 Träningsdatorns delar

7 3. KOMMA IGÅNG Grundinställningar Innan du börjar träna med träningsdatorn ska du ange grundinställningarna. Ange så exakta uppgifter som möjligt för att få korrekt feedback baserat på dina personliga användardata. Justera uppgifterna med hjälp av knapparna UP, DOWN och acceptera med OK: Värdena bläddrar snabbare om du håller in knappen UP eller DOWN Aktivera din träningsdator genom att trycka på OK två gånger. Polar-logotypen visas. Tryck på OK. Language (Språk) visas: Välj English, Deutsch, Español, Français eller Italiano. Start with basic settings (Börja med grundinställningarna) visas. Tryck på OK. Time (Tid): Välj 12- eller 24-timmarstid. För 12-timmarstid, välj AM (Fm) eller PM (Em). Ställ in klockan. Date (Datum): Ställ in dagens datum, dd=dag, mm=månad, yy=år. Units (Enheter): Välj metriska (kg/cm/km) eller engelsk/amerikanska (lb/ft/mi) enheter. Weight (Vikt): Ange din vikt. För att byta enheter, tryck och håll in LIGHT. Height (Längd): Ange din längd. Om du använder engelsk/amerikanska enheter, ställ först in fot (ft) sedan tum (in). 10. Birthday (Födelsedatum): Ange ditt födelsedatum, dd=dag, mm=månad, yy=år. 11. Sex (Kön): Välj Male (Man) eller Female (Kvinna). 12. Settings OK? (Inställningar OK?) visas. Välj Yes (Ja): Inställningarna accepteras och sparas. Träningsdatorn kommer att visa klockan. Välj No (Nej) om inställningarna är felaktiga och ska ändras. Tryck på STOP för att återgå till de uppgifter du vill ändra. Komma igång 7

8 Menystruktur 8 Komma igång

9 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING Planera din träning Träningstyper Du kan använda de förprogrammerade träningspassen eller skapa dina egna genom att använda din träningsdator. Du kan också skapa mer avancerade träningspass (t.ex. intervallträning i flera faser) i Polar ProTrainer 5 och överföra dem till din träningsdator. Gå till Settings > Exercise Träningsmenyn visar en lista med träningspass. Bläddra igenom alternativen med UP eller DOWN och på inställningarna för passet genom att trycka på OK. Free (Fri): Träning utan inställningar. Basic (Grundläggande): Grundläggande medelintensiv träning. Rekommenderad varaktighet c:a 45 min. Interval (Intervall): Grundläggande intervallträning. Passet inleds med 15 minuters uppvärmning, följt av en intervall på 1 km med 3 minuters återhämtning. Intervallerna upprepas 5 gånger. Passet avslutas med nedvarvning i 15 minuter. OwnZone: Träningsdatorn fastställer automatiskt din individuella aeroba pulszon. Det kallas din OwnZone. Rekommenderad träningstid är 45 minuter. Mer information finns i Fastställa din OwnZone (sida 21). Ytterligare bakgrundsinformation finns i OwnZone-träning (sida 54). Add new (Lägg till ny): Skapa och spara ditt eget träningspass. Totalt kan 10 förprogrammerade träningspass + 1 Fri träning lagras i din träningsdator. När du valt pass visas följande alternativ. Välj önskat alternativ och tryck OK. 1. Select (Välj) passet som standardpass. Nästa gång du tränar väljer träningsdatorn detta pass som standard View (Visa) träningsinställningarna. Bläddra UP eller DOWN för att se: a. Grundläggande pass med 1-3 träningszoner baserat på din puls, hastighet/tempo eller kadens för varje zon samt tid/sträcka* för resp. zon eller b. Träningspass skapat med programvaran: namn, beskrivning, målträningstid. (Tryck och håll in LIGHT för att se träningsfaserna och vald sportprofil.) Edit Basic (redigera grundläggande) eller OwnZone-träning efter dina personliga önskemål. Du kan också redigera ett pass som skapats i träningsdatorn. Mer information finns i Skapa nya träningspass (sida 9). Om du skapat ett träningspass med faser i programvaran går det inte att redigera dem i träningsdatorn. 4. Rename (Döp om) Basic, Interval eller annan träning som skapats i träningsdatorn. 5. Default - Återgå till standardinställningarna för Grundläggande, Intervall - eller OwnZone-träning. 6. Delete (radera) träningspass som skapats i träningsdatorn eller programvaran. Skapa nya träningspass Skapa ett nytt träningspass med träningszoner Skapa egna träningspass i träningsdatorn. Du kan skapa mer avancerade träningspass med flera faser i Polar ProTrainer 5. Mer information finns i programmets Hjälp-funktion. Förberedelser inför träning 9

10 Gå till Settings > Exercises > Add new Ställ in Number of zones (Antal zoner) för passet (0-3 st) och tryck OK. Vid val av 0 zoner, se Skapa ett nytt träningspass utan zoner. Välj Zone type (Typ av zon): Puls För pulszon; välj Sportzoner eller manuell pulszon. Tryck på OK. Sport zones (Sportzoner): välj en av sportzonerna (t.ex.. Z1: %) för ditt pass. Tryck OK för att fortsätta till steg 3. Polar Sportzoner är pulsintensitet uttryckt i procent av din maxpuls. Fem olika Sportzoner är inställda i träningsdatorn som standard: mycket lätt (50-60 % av maxpuls), lätt (60-70 % av maxpuls), medel (70-80 % av maxpuls), hård (80-90 % av maxpuls), och max ( % av maxpuls). Standardvärdet för maxpuls är vanligen åldersbaserat, men om du vet dina aeroba och anaeroba trösklar och har mätt din beräknade maxpuls i ett Polar Fitness Test TM, testat fram din maxpuls själv eller i ett testlab, kan du ställa in Sportzonerna så att de passar dina träningsbehov. Mer information finns i Hjälp-funktionen i programvaran ProTrainer 5. Manual (Manuellt): Ställ in den övre och nedre gränsen i slag/minut eller i procent av maxpuls (HR%)/ procent av din pulsreserv (HRR%) och tryck OK för att fortsätta till steg 3. Speed/pace (hastighet/tempo; något av tillbehören s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset W.I.N.D för cykel krävs) För hastighets-/tempozoner, ställ in de övre och nedre gränserna. Tryck OK för att fortsätta till steg 3. Cadence (stegfrekvens/kadens; något av tillbehören s3/s3+ stegsensor eller kadenssensor W.I.N.D för cykel krävs) För kadenszoner, ställ in den övre och nedre gränsen. Tryck OK för att fortsätta till steg Ställ in Zone guide (zonguide) för byte av zon efter en angiven tid eller sträcka*. Under träningen kommer träningsdatorn att tala om när du skall byta zon Timers : Ställ in en timer för zonen (minuter och sekunder) och tryck OK. Eller Distances*: Ställ in sträckan för zonen och tryck OK. Eller Off (av): Välj OFF för timers och sträckor och tryck OK. När du ställt in den första zonen visas Zone 1 OK. För mer än en zon, upprepa steg 2 och 3 tills du ställt in alla zoner. När träningspasset är klart visas New exercise added (nytt pass har lagts till). Det nya passet (NewExe) lagras i menyn Exercises (träningspass), där du kan välja det nästa gång du tränar. Döp om passet genom att välja Rename (döp om) i listan. Skapa ett nytt träningspass utan zoner Om du skapar ett nytt träningspass utan zoner kan du använda timers eller sträckor* för att styra din träning. Select Settings > Exercises > Add new Number of zones (Antal zoner): Ställ in antalet zoner till 0. Guide type (guidetyp): Välj mellan en timer som ljuder under passet (t.ex. för att påminna dig om att dricka), eller ställ in en sträcka* (För att kontrollera varvtider, utan att lagra dem). Timers Number of timers (Antal timers): Välj antalet timers (1-3) för passet. Tryck på OK. Timer 1 : Ställ in minuter och sekunder för timern och tryck OK. Eller Sträckor* Number of timers (Antal timers): Välj antalet timers (1-3) för passet. Tryck på OK. Distance 1 (Sträcka 1): Ange sträckan och tryck OK. Upprepa steg 2 tills du ställt in timers eller sträckor*. När träningspasset är klart visas New exercise added (nytt pass har lagts till). Det nya passet (NewExe) lagras i menyn Exercises (träningspass), där du 10 Förberedelser inför träning

11 kan välja det nästa gång du tränar. Döp om passet genom att välja Rename (döp om) i listan. Kalibrera Polar s3/s3+ stegsensor W.I.N.D. Kalibrering av s3/s3+ stegsensorn, som är valfri, förbättrar noggrannheten för mätning av hastighet, tempo och sträcka*. Vi rekommenderar att du kalibrerar sensorn innan du använder den för första gången, om du gör markant förändring av ditt löpsteg eller om sensorns placering på skon ändras betydande (om du t.ex. har nya skor). Du kan kalibrera sensorn genom att springa en uppmätt sträcka eller genom att manuellt ställa in kalibreringsfaktorn. Du kan ställa in en kalibreringsfaktor för varje skoinställning (1-3 st) i träningsdatorn. Kalibrera sensorn genom att löpa en viss sträcka (kalibrering i farten) Du kan kalibrera sensorn i vilken träningsfas som helst med korrektion för varvsträcka, förutsatt att du inte tränar med distansbaserade mål. Spring en uppmätt sträcka, lämpligtvis längre än 1000 meter. Se till att funktionen i träningsdatorn är aktiverad (Settings > Features > Shoes/bikes > Shoes 1, 2, 3 On). I klockläget, tryck OK en gång. Gå till Settings > Shoes/bikes > Shoes 1, 2, 3). Välj sedan Start och börja spring. När du befinner dig vid startpunkten för en känd sträcka trycker du OK. När du har sprungit hela sträckan trycker du OK igen. Kalibrera sedan sensorn genom att välja ett av följande alternativ: 1. Tryck och håll in LIGHT för att komma till Settings (Inställningar). Eller, 2. Tryck STOP en gång. Välj Settings (Inställningar). Välj Calibrate > Correct lap > Set true lap distance. Ersätt sträckan som visas med sträckan du precis sprang och tryck OK. Calibration complete och kalibreringsfaktorn visas. Sensorn är nu kalibrerad och klar för användning. Ställa in kalibreringsfaktor manuellt Kalibreringsfaktorn beräknas som förhållandet mellan den faktiska sträckan och den okalibrerade sträckan. Exempel: Du springer 1200 m, träningsdatorn visar 1180 m, den ursprungliga kalibreringsfaktorn är 1,000. Beräkning av den nya kalibreringsfaktorn görs så här: 1,000*1200/1180 = 1,017. Faktorns mätområde är 0,500-1,500. Det finns fyra alternativ för inställning av kalibreringsfaktorn: 1. Före träning. Gå till Settings > Features > Shoes/bikes > Shoe 1, 2, 3 > Calibrate. Ställ in Calibration factor och tryck OK. Sensorn är nu kalibrerad. 2. Under träning genom att pausa träningsregistreringen. Starta träningen genom att trycka på OK två gånger i klockfunktionen. Tryck på STOP för att pausa lagring av träningsdata. Gå till Settings > Calibrate > Set factor. Ställ in Calibration factor och tryck OK. Sensorn är nu kalibrerad. Fortsätt träningsregistreringen genom att trycka på OK. 3. Under träning utan att pausa träningsregistreringen. Starta träningen genom att trycka på OK två gånger i klockfunktionen. Tryck och håll in LIGHT för att Förberedelser inför träning 11

12 komma till Settings (Inställningar). Gå till Calibrate > Set factor. Ställ in Calibration factor och tryck OK. Sensorn är nu kalibrerad. Fortsätt att springa. Om meddelandet S sensor calibration failed (Kalibrering av stegsensorn misslyckades) visas, har sensorn inte kalibrerats och du måste försöka igen. *Tillbehöret s3/s3+ stegsensor W.I.N.D. krävs. 12 Förberedelser inför träning

13 5. TRÄNING Tag på dig pulssensorn Tag på dig pulssensorn för att mäta din puls Fukta elektrodytorna på bältet. Fäst sändaren på bältet. Placera bältet runt bröstkorgen, precis under bröstmuskulaturen, och fäst den andra änden av bältet. Justera bandets längd så att sändarbältet sitter bekvämt och lagom hårt. Fukta huden där elektrodytorna har kontakt mot kroppen. Kontrollera att elektrodytorna ligger dikt an mot huden och att Polarlogotypen på sändaren är mitt fram och i upprätt läge. Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Svett och fukt kan hålla elektroderna fuktiga och sändaren aktiverad. Detta minskar livslängden för pulssensorns batteri. För närmare instruktioner om tvätt, se Skötsel och underhåll (sida 60). Polar H3 pulssensor kan användas med särskilda klädesplagg som har insydda textilelektroder. Fukta plaggets elektrodytor med vatten. Klicka fast pulssensorns sändarenhet på tryckknapparna direkt på plagget så att sändarens Polar-logotyp sitter rättvänd. Börja träna 1. Bär sändarbältet enligt anvisningarna och starta pulsmätningen genom att trycka på OK. 2. Inom 15 sekunder visas din puls på displayen. 3. Om du använder en sensor väljer du sko/cykel genom att trycka och hålla in DOWN eller gå till Settings > Shoes/bikes. Siffran i displayens nedre högra hörn indikerar valet av sko/cykel. Stå still och vänta tills träningsdatorn hittar signalen från sensorn (beroende på vilken sensor du använder kommer symbolen för löparen, cyklisten eller GPS att sluta blinka). För att snabbt byta träningstyp, tryck och håll in UP. Starta träningen genom att trycka på OK. Om följande meddelande visas: (träningsnamn) requires a speed sensor (kräver en hastighetssensor), måste Träning 13

14 ditt träningspass ha en sensor för att visa information om hastighet, tempo och sträcka* (t.ex. om du har ställt in hastighets-/tempozoner för träningspasset). Träningsdatorn går tillbaka till menyn för träningstyp där du kan välja en träningstyp som inte kräver en hastighetssensor. Alternativt går du till Settings (inställningar), Reset trip (återställ tripmätare) eller Location (position). I Settings (inställningar) kan du ändra eller se olika inställningar före träningspasset. Mer information om tillgängliga inställningar finns i Inställningar (sida 32). Menyn Settings har följande alternativ: Exercise (träning): Välj en träningstyp Free (Fri), Basic (Grundläggande), Interval (Intervall) eller OwnZone (om du har skapat nya träningspass kommer de också att visas.) 1. Select (välj): Välj det träningspass som ska genomföras direkt eller 2. View (visa): Visa träningsinställningar. Shoes/bikes (skor/cyklar): Välj sko 1, 2, 3, cykel 1, 2, 3 eller ingetdera. Endast de skor/cyklar som du har aktiverat i Settings > Features > Shoes/bikes visas. Om du väljer sko eller cykel och även har aktiverat GPS, kommer GPS-funktionen endast att användas för lagring av position (koordinater). GPS: Ställ in GPS-funktionen på On/Off. Altitude (höjd): Slå på/av höjdmätare, eller kalibrera höjden. Rec.rate : Ställ in lagringsfrekvens. RR data: Slå på/av R-R registreringen. TZ Alarm: Slå på/av ljud för alarmet för träningszonen. HR view (pulsformat): välj mellan att visa pulsen i slag per minut, i procent av maxpuls (HR%) eller i procent av din pulsreserv (HRR%). Speed view (visning av hastighet): Välj om hastigheten ska visas i km/h (alt. mph), eller som tempo i minuter per kilometer (min/km) (alt. minuter per mile). A.Lap: (automatiska varvtider) slå på eller av funktionen för automatisk lagring av varvtider. Display: Ändra displayinställningar (mer information finns i Anpassa träningsdatorns display (sida 16)). I Reset trip kan du nollställa tripmätaren innan du startar ett träningspass. I Location** (position) kan du kontrollera koordinaterna för din aktuella position. Träningsdatorn kommer att exakt lokalisera din position genom att använda de senaste GPS-koordinaterna. Latitud och longitud uttrycks i grader och minuter. Antalet satelliter GPS-sensorn har kontakt med visas på den nedre raden. Om du vill analysera positionsdata ytterligare, överför du informationen till Polar ProTrainer 5. Mer information finns i programmets Hjälp-funktion. *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset W.I.N.D. för cykel krävs som tillbehör. **G3/G5 GPS-sensor W.I.N.D. krävs som tillbehör. Kombinera träningspass RS800CX träningsdator ger dig möjligheten att kombinera träningsfiler som följer efter varandra. När du startar ett nytt träningspass inom en timme efter föregående pass, visas Combine exercises? (kombinera träningspass?) visas. Om du vill kombinera (sammanfoga träningsinformationen) väljer du YES. Träningsläget för multisport visas under träning. Maximalt tio träningspass kan kombineras ihop. Mer information finns i Information på klockans display under träning (sida 15). Genom att använda programvaran Polar ProTrainer 5 kan du kombinera träningspass efter träning och analysera dem ytterligare. Mer information finns i Hjälp-funktionen i Polar ProTrainer Träning

15 Information på klockans display under träning Under träningspasset visar din träningsdator information på tre olika rader samtidigt. Det går även att zooma en av de övre raderna för större siffror. Genom att trycka UP eller DOWN kan du se olika displayalternativ. Namnet på displayalternativet visas i ett par sekunder. Namnet anger vilken information som visas på den nedre raden. Informationen på displayen varierar beroende på vilka sensorer som du har installerat, vilka funktioner som har aktiverats (ON) och vilken typ av träning du utför. Du kan enkelt anpassa träningsdatorns displayalternativ med programvaran Polar ProTrainer 5. Standard-displayer under träning: Heart rate (pulsdisplay) Hastighet/tempo* / Kalorier Stoppur Puls *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Stopwatch (stoppursdisplay) Kalorier Tid Stoppur *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Lap time (varvtidsdisplay) Zone pointer Puls Varvtid Speed/pace (hastighets-/tempodisplay) Kadens/stegfrekvens* Sträcka** Hastighet/tempo** *s3/s3+ stegsensor eller kadenssensor för cykel krävs. **s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Distance (distansdisplay) Nedräkningstimer för tid Zone pointer Sträcka* / varvtid *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Altitude (höjddisplay; visas endast om höjd-funktionen är aktiverad) Puls Stigning (antal meter) Höjd Multi-sport (multisportdisplay; visas endast om du har kombinerat den aktuella träningen med en föregående träningsfil) Totalsträcka för kombinerade träningspass* Totala kalorier för kombinerade träningspass Total träningstid för kombinerade träningspass *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Träning 15

16 Träning skapad med programvaran Polar ProTrainer 5 Om du laddat ner ett träningsprogram från programvaran, kan du se informationen för ditt pass på ett separat displayalternativ. Mer information finns i Träna med programmerade träningspass (sida 43). Detta displayalternativ kan inte ändras från träningsdatorn. Anpassa träningsdatorns display Du kan anpassa träningsdatorn så att displayen visar den information du vill se under träning, antingen direkt i träningsdatorn eller via programvaran ProTrainer 5. Notera att ett programmerat träningspass nedladdat från programvaran har andra displayer som inte kan ändras i träningsdatorn. I klockläge, välj OK > Settings > Display > Edit. Välj den display du vill ändra genom att trycka på UP eller DOWN, och tryck OK. Välj information på den blinkande översta raden med UP eller DOWN och tryck OK. Vilken displayinformation som är tillgänglig beror på vilka funktioner som är aktiverade. Mer information finns i Funktionsinställningar (sida 32). Upprepa proceduren för att ändra information på mittenraden och den nedersta raden. De olika displayerna är uppkallade efter den information som visas på den nedre raden. För att återställa inställningarna till displayens standardinställningar tryck och håll in LIGHT när respektive rad blinkar. Aktivera Titles för att se hjälptexter när du växlar mellan displayerna under träningen: I klockläge, välj OK > Settings > Display > Titles Information på displayen under träning Symbol Förklaring Klocktid Visar aktuell tid på dygnet Nedräkningstimer Nedräkningstimer för tid Varvtid Varvnummer och varvtid Stoppur Total träningstid hittills Puls Aktuell puls (i slag/minut, % av max el. % av pulsreserv) Snittpuls Snittpuls för träningspasset hittills. Kalorier Antal förbrukade kalorier/förbrukade kalorier per timme Zone pointer (för pulszon) Om hjärtat inte syns och ett alarm ljuder, ligger din puls utanför pulszonen. 16 Träning

17 Information på displayen under träning Symbol Förklaring Zone pointer (för Polar Sportzoner) En hjärtsymbol som flyttar sig mellan de olika zonerna indikerar vilken Sportzon pulsen befinner sig i. Mer information om inställning av Sportzoner, se Knappfunktioner under träning (sida 20). Träningszon En graf som visar din puls i förhållande till den inställda pulszonen. R-R variation Variationen mellan hjärtslagen, d.v.s. variationen i tid mellan efterföljande hjärtslag. Stigning (antal meter) Stigning i meter/fot Utför (antal meter) Nedstigna meter/fot Höjd Aktuell höjd i m.ö.h. Tid inom zon Träningstid i aktuell zon Temperatur Temperaturavläsning ( C). Eftersom din kroppstemperatur påverkar den faktiska temperaturavläsningen uppnås en precis temperatur på bästa sätt genom att man tar av träningsdatorn i minst 10 minuter. Information på displayen (när Polar s3/s3+ stegsensor Symbol används) Förklaring Hastighet/tempo Aktuell hastighet/tempo Max. hastighet Max. hastighet/tempo hittills Snitthastighet Snitthastighet/tempo hittills Träning 17

18 Information på displayen (när Polar s3/s3+ stegsensor Symbol används) Förklaring Tillryggalagd sträcka hittills Sträcka Varvnummer och varvsträcka Varvsträcka Tripmätare Avstånd mellan punkterna A och B Zone pointer (för hastighet/tempo) Om symbolen inte syns och ett larm ljuder, ligger din hastighet/tempo utanför träningszonen. Stegfrekvens (dubbelsteg per minut) Kadens Snittkadens Genomsnittlig stegfrekvens (dubbelsteg/minut) Zone pointer* (för kadens) Om kadenssymbolen inte syns och/eller om du hör en signal är du utanför gränsvärdena för kadenszonen. Information på displayen (när Polar G3/G5 GPS-sensor används) Hastighet/tempo Symbol Förklaring Aktuell hastighet/tempo Antalet streck ovanför bokstaven G anger signalstyrka för GPS. Max. hastighet Max. hastighet/tempo hittills Snitthastighet Snitthastighet/tempo hittills Sträcka Varvsträcka Tripmätare 18 Träning Tillryggalagd sträcka hittills Varvnummer och varvsträcka Avstånd mellan punkterna A och B

19 Information på displayen (när Polar G3/G5 GPS-sensor används) Symbol Zone pointer (för hastighet/tempo) Information på displayen (när Polar hastighetssensor för cykel används) Förklaring Om symbolen inte syns och ett larm ljuder, ligger din hastighet/tempo utanför träningszonen. Symbol Förklaring Aktuell cykelhastighet Cykelhastighet Sträcka som cyklats Sträcka Varvnummer och varvsträcka Varvsträcka* Avstånd mellan punkterna A och B Tripmätare Max. hastighet Max. hastigheten hittills Snitthastighet Genomsnittlig hastighet hittills Upp-/nedstigning i procent och grader. Uppskattar hur brant sluttning eller stigning du cyklar i numeriska värden, vilket hjälper dig att justera cykelprestandan. Lutningsmätare Information på displayen (när Polar kadenssensor för cykel används) Symbol Förklaring Kadens Mäter trampfrekvensen (kadensen) på pedalerna när du trampar, mätt i varv per minut. Snittkadens Genomsnittlig kadens/stegfrekvens. Zone pointer* (för kadens) Om kadenssymbolen inte syns och/eller om du hör en signal är du utanför gränsvärdena för kadenszonen. Träning 19

20 Knappfunktioner under träning Registrera ett varv Tryck på OK för att lagra en varvtid. Displayen visar: Varvnummer Snittpuls under varvet Varvtid Om en hastighetsensor* är aktiverad kommer följande också att visas: Varvnummer Varvsträcka Snitthastighet/snitttempo för varvet Lås en Sportzon När du tränar utan förinställda träningszoner kan du låsa den Sportzon som din puls befinner sig i för tillfället. På så sätt kan du använda träningszoner under ett träningspass även om du inte ställt in dem innan passet startade. För att låsa/låsa upp zonen tryck och håll in OK. Under programträning: Tryck och håll in OK och välj Lock zone/unlock zone (lås zon/lås upp zon) från Lap menu. Om du t.ex. tränar med en puls på 130 slag/min (75 % av din maxpuls) vilket motsvarar Sportzon 3, kan du trycka och hålla in OK för att låsa din puls i denna zon. Sport zone3 Locked visas. Ett alarm ljuder om din puls ligger utanför zonen (om alarmet för träningszon är aktiverat). Öppna sportzonen genom att trycka och och hålla in OK igen: Sport zone3 Unlocked visas. Med hjälp av programvaran kan du också basera zonlåset på din hastighet/tempo eller kadens (stegfrekvens)*. Mer information finns i programmets Hjälp-funktion. *Tillbehörssensor krävs. Zooma displayen Tryck och håll in UPP för att zooma in den övre raden och NER för att zooma in mittenraden. Återgå till normaldisplayen genom att trycka och hålla in någon av UPP/NER-knapparna igen. Belysa displayen (Nattläge på) För att belysa displayen, tryck på LYSE under träningen. Nattläge aktiveras och displayen belyses automatiskt när någon knapp trycks in eller vid byte av träningsfas. Visa Snabbmenyn Tryck och håll in LYSE. Settings visas. Du kan ändra vissa inställningar utan att pausa träningsregistreringen. Menyinnehållet varierar beroende på träningstyp. Mer information finns i Inställningar. Prev. phase (föregående fas): Se summerad information från den föregående fasen (visas när ett pass med faser skapats i programmet). Keylock (knapplås): Lås/Lås upp knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar. TZ Alarm: Slå på/av alarmet för träningszonen. Change zone (byt zon): Byt träningszon (visas när du definierat flera zoner, men inte när ett pass med flera 20 Träning

Polar RS300X. Bruksanvisning

Polar RS300X. Bruksanvisning Polar RS300X Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar.... 6 Symboler på

Läs mer

V800 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

V800 INNEHÅLLSFÖRTECKNING V800 INNEHÅLLSFÖRTECKNING V800 Innehållsförteckning 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulssensor* 14 USB-kabel 14 Polar Flow-appen 14 Polar FlowSync-programmet 14 Polar Flow webbtjänst 14 Komma igång 15 Ladda

Läs mer

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT användarhandbok November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte

Läs mer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Komma igång... 8 2.1 Knappar och menyer... 8 2.2 Konfigurera... 9 2.3 Justera inställningarna... 12 3 Egenskaper... 14 3.1 Aktivitetsövervakning...

Läs mer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Komma igång... 8 2.1 Knappar och menyer... 8 2.2 Konfigurera... 9 2.3 Justera inställningarna... 12 3 Egenskaper... 14 3.1 Aktivitetsövervakning...

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide

SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 6 2 Välkommen................................................................... 8 3 Ikoner

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

HB 10M00 BRUKSANVISNING V 1.0, 03/09

HB 10M00 BRUKSANVISNING V 1.0, 03/09 HB 10M00 BRUKSANVISNING V 1.0, 03/09 CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i direktivet 89/336/EEC. Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer