SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning"

Transkript

1 RS800CX Bruksanvisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION TRÄNINGSDATORNS DELAR... 6 Tillbehör KOMMA IGÅNG... 7 Grundinställningar... 7 Menystruktur FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING... 9 Planera din träning... 9 Träningstyper... 9 Skapa nya träningspass... 9 Kalibrera Polar s3/s3+ stegsensor W.I.N.D Kalibrera sensorn genom att löpa en viss sträcka (kalibrering i farten) Ställa in kalibreringsfaktor manuellt TRÄNING Tag på dig pulssensorn Börja träna Kombinera träningspass Information på klockans display under träning Anpassa träningsdatorns display Knappfunktioner under träning Registrera ett varv Lås en Sportzon Zooma displayen Belysa displayen (Nattläge på) Visa Snabbmenyn Pausa träningen Fastställa din OwnZone EFTER TRÄNING Avsluta träningsregistrering Analysera träningsresultat Träningslogg Veckosummering Totalvärden Radera filer INSTÄLLNINGAR Funktionsinställningar Polar s3/s3+ stegsensor Polar CS hastighetssensorset W.I.N.D. för cykel Polar CS kadenssensor W.I.N.D. för cykel Mäta hjulstorleken Polar G3/G5 GPS-sensor Höjdmätning Lagringsfrekvens R-R datafunktion Hastighetsvisning Automatisk varvregistrering Pulsformat Sportzoner Användarinställningar Allmänna inställningar... 38

3 Ljud Knapplås Enheter Språk Viloläge Klockinställningar Påminnelse Evenemang Alarm Klocktid Datum Snabbvalsmeny TRÄNINGSPROGRAM Granska träningsprogram Träna med programmerade träningspass Börja träna Träna med faser Visning under passet Funktioner under träning Meny TESTER Polar Fitness TestTM Före testet Genomföra testet Efter testet Polar OwnOptimizerTM Allmänt Före testet Genomföra testet Efter testet ANVÄNDA EN NY SÄNDARE Lägga till en ny pulssensor BAKGRUNDSINFORMATION Polar Sportzoner OwnZone-träning Maxpuls Puls i sittande ställning Pulsreserv Pulsvariation Stegfrekvens och steglängd R-R registrering Polar Running Index Polar träningsartiklar KUNDSERVICE Skötsel och underhåll Produktskötsel Service Byta batterier Byte av träningsdatorns batteri Säkerhetsföreskrifter Störningar under träning Minimera riskerna vid träning Tekniska Specifikationer Vanliga frågor (FAQ)... 64

4 Begränsad internationell Polar-garanti Polar ansvarsfriskrivning INDEX... 68

5 1. PRESENTATION Grattis! Du har köpt ett avancerat träningsverktyg med en mängd funktioner som du kan använda för att skräddarsy din träning efter dina personliga önskemål och behov. I denna bruksanvisning finns instruktioner som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av din RS800CX träningsdator. Den senaste versionen av denna användarhandbok kan laddas ner på För videohandledning, gå till Presentation 5

6 2. TRÄNINGSDATORNS DELAR 1. Polar RS800CX träningsdator: visar och registrerar din puls och annan träningsdata under träning. 2. Polar H3 pulssensor: mäter din puls och skickar pulssignalen vidare till träningsdatorn. Inkluderar en sändare och ett elektrodbälte. CD-ROM: CD:n inkluderar programvaran Polar ProTrainer 5 TM och en komplett bruksanvisning. Polarpersonaltrainer.com webtjänst: Polarpersonaltrainer.com är din online-träningsdagbok och interaktiva tränings-community som håller dig motiverad. Den senaste versionen av denna användarhandbok kan laddas ner på Tillbehör 1. Polar s3/s3+ stegsensortm: skickar information om löphastighet/-tempo och sträcka till din träningsdator. Mäter även stegfrekvens och steglängd. 2. Polar G3/G5 GPS-sensorTM: mäter hastighet/tempo, sträcka och position (koordinater) vid alla utomhusaktiviteter genom att använda GPS (Global Positioning System)-teknik. Överför dina positionsdata till programvaran Polar ProTrainer 5 för att se din träningsrutt i Google Earth eller konvertera dem till en GPX-fil (för överföring till externt kartprogram). För mer information, se programmets hjälp-funktion. 3. Polar CS hastighetssensortm W.I.N.D.: mäter hastighet och sträcka när du cyklar. 4. Polar CS kadenssensor minut när du cyklar. TM W.I.N.D.: mäter kadensen, dvs. trampfrekvensen på pedalerna mätt i varv per När du använder Polar G3 GPS-sensor med en Polar s3/s3+ stegsensor eller Polar hastighetssensorset för cykel, kommer GPS-funktionen endast att användas för bestämning av position och lagring av koordinater. Om s3/s3+ stegsensorn eller hastighetssensorn för cykel inte är inom mottagningsradien (t.ex. om olika sporter utförs under ett träningspass) får träningsdatorn automatiskt information om hastighet och sträcka från GPS-sensorn. På så vis garanteras alltid mätning av hastighet och sträcka under träningspasset om GPS-sensorn används. Om du vill börja använda s3/s3+ stegsensor eller hastighetssensor för cykel igen behöver du bara trycka på och hålla in LYSE och välja Seek sensor (sök sensor). För videohandledning om hur du ska använda dessa tillbehör, gå till 6 Träningsdatorns delar

7 3. KOMMA IGÅNG Grundinställningar Innan du börjar träna med träningsdatorn ska du ange grundinställningarna. Ange så exakta uppgifter som möjligt för att få korrekt feedback baserat på dina personliga användardata. Justera uppgifterna med hjälp av knapparna UP, DOWN och acceptera med OK: Värdena bläddrar snabbare om du håller in knappen UP eller DOWN Aktivera din träningsdator genom att trycka på OK två gånger. Polar-logotypen visas. Tryck på OK. Language (Språk) visas: Välj English, Deutsch, Español, Français eller Italiano. Start with basic settings (Börja med grundinställningarna) visas. Tryck på OK. Time (Tid): Välj 12- eller 24-timmarstid. För 12-timmarstid, välj AM (Fm) eller PM (Em). Ställ in klockan. Date (Datum): Ställ in dagens datum, dd=dag, mm=månad, yy=år. Units (Enheter): Välj metriska (kg/cm/km) eller engelsk/amerikanska (lb/ft/mi) enheter. Weight (Vikt): Ange din vikt. För att byta enheter, tryck och håll in LIGHT. Height (Längd): Ange din längd. Om du använder engelsk/amerikanska enheter, ställ först in fot (ft) sedan tum (in). 10. Birthday (Födelsedatum): Ange ditt födelsedatum, dd=dag, mm=månad, yy=år. 11. Sex (Kön): Välj Male (Man) eller Female (Kvinna). 12. Settings OK? (Inställningar OK?) visas. Välj Yes (Ja): Inställningarna accepteras och sparas. Träningsdatorn kommer att visa klockan. Välj No (Nej) om inställningarna är felaktiga och ska ändras. Tryck på STOP för att återgå till de uppgifter du vill ändra. Komma igång 7

8 Menystruktur 8 Komma igång

9 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING Planera din träning Träningstyper Du kan använda de förprogrammerade träningspassen eller skapa dina egna genom att använda din träningsdator. Du kan också skapa mer avancerade träningspass (t.ex. intervallträning i flera faser) i Polar ProTrainer 5 och överföra dem till din träningsdator. Gå till Settings > Exercise Träningsmenyn visar en lista med träningspass. Bläddra igenom alternativen med UP eller DOWN och på inställningarna för passet genom att trycka på OK. Free (Fri): Träning utan inställningar. Basic (Grundläggande): Grundläggande medelintensiv träning. Rekommenderad varaktighet c:a 45 min. Interval (Intervall): Grundläggande intervallträning. Passet inleds med 15 minuters uppvärmning, följt av en intervall på 1 km med 3 minuters återhämtning. Intervallerna upprepas 5 gånger. Passet avslutas med nedvarvning i 15 minuter. OwnZone: Träningsdatorn fastställer automatiskt din individuella aeroba pulszon. Det kallas din OwnZone. Rekommenderad träningstid är 45 minuter. Mer information finns i Fastställa din OwnZone (sida 21). Ytterligare bakgrundsinformation finns i OwnZone-träning (sida 54). Add new (Lägg till ny): Skapa och spara ditt eget träningspass. Totalt kan 10 förprogrammerade träningspass + 1 Fri träning lagras i din träningsdator. När du valt pass visas följande alternativ. Välj önskat alternativ och tryck OK. 1. Select (Välj) passet som standardpass. Nästa gång du tränar väljer träningsdatorn detta pass som standard View (Visa) träningsinställningarna. Bläddra UP eller DOWN för att se: a. Grundläggande pass med 1-3 träningszoner baserat på din puls, hastighet/tempo eller kadens för varje zon samt tid/sträcka* för resp. zon eller b. Träningspass skapat med programvaran: namn, beskrivning, målträningstid. (Tryck och håll in LIGHT för att se träningsfaserna och vald sportprofil.) Edit Basic (redigera grundläggande) eller OwnZone-träning efter dina personliga önskemål. Du kan också redigera ett pass som skapats i träningsdatorn. Mer information finns i Skapa nya träningspass (sida 9). Om du skapat ett träningspass med faser i programvaran går det inte att redigera dem i träningsdatorn. 4. Rename (Döp om) Basic, Interval eller annan träning som skapats i träningsdatorn. 5. Default - Återgå till standardinställningarna för Grundläggande, Intervall - eller OwnZone-träning. 6. Delete (radera) träningspass som skapats i träningsdatorn eller programvaran. Skapa nya träningspass Skapa ett nytt träningspass med träningszoner Skapa egna träningspass i träningsdatorn. Du kan skapa mer avancerade träningspass med flera faser i Polar ProTrainer 5. Mer information finns i programmets Hjälp-funktion. Förberedelser inför träning 9

10 Gå till Settings > Exercises > Add new Ställ in Number of zones (Antal zoner) för passet (0-3 st) och tryck OK. Vid val av 0 zoner, se Skapa ett nytt träningspass utan zoner. Välj Zone type (Typ av zon): Puls För pulszon; välj Sportzoner eller manuell pulszon. Tryck på OK. Sport zones (Sportzoner): välj en av sportzonerna (t.ex.. Z1: %) för ditt pass. Tryck OK för att fortsätta till steg 3. Polar Sportzoner är pulsintensitet uttryckt i procent av din maxpuls. Fem olika Sportzoner är inställda i träningsdatorn som standard: mycket lätt (50-60 % av maxpuls), lätt (60-70 % av maxpuls), medel (70-80 % av maxpuls), hård (80-90 % av maxpuls), och max ( % av maxpuls). Standardvärdet för maxpuls är vanligen åldersbaserat, men om du vet dina aeroba och anaeroba trösklar och har mätt din beräknade maxpuls i ett Polar Fitness Test TM, testat fram din maxpuls själv eller i ett testlab, kan du ställa in Sportzonerna så att de passar dina träningsbehov. Mer information finns i Hjälp-funktionen i programvaran ProTrainer 5. Manual (Manuellt): Ställ in den övre och nedre gränsen i slag/minut eller i procent av maxpuls (HR%)/ procent av din pulsreserv (HRR%) och tryck OK för att fortsätta till steg 3. Speed/pace (hastighet/tempo; något av tillbehören s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset W.I.N.D för cykel krävs) För hastighets-/tempozoner, ställ in de övre och nedre gränserna. Tryck OK för att fortsätta till steg 3. Cadence (stegfrekvens/kadens; något av tillbehören s3/s3+ stegsensor eller kadenssensor W.I.N.D för cykel krävs) För kadenszoner, ställ in den övre och nedre gränsen. Tryck OK för att fortsätta till steg Ställ in Zone guide (zonguide) för byte av zon efter en angiven tid eller sträcka*. Under träningen kommer träningsdatorn att tala om när du skall byta zon Timers : Ställ in en timer för zonen (minuter och sekunder) och tryck OK. Eller Distances*: Ställ in sträckan för zonen och tryck OK. Eller Off (av): Välj OFF för timers och sträckor och tryck OK. När du ställt in den första zonen visas Zone 1 OK. För mer än en zon, upprepa steg 2 och 3 tills du ställt in alla zoner. När träningspasset är klart visas New exercise added (nytt pass har lagts till). Det nya passet (NewExe) lagras i menyn Exercises (träningspass), där du kan välja det nästa gång du tränar. Döp om passet genom att välja Rename (döp om) i listan. Skapa ett nytt träningspass utan zoner Om du skapar ett nytt träningspass utan zoner kan du använda timers eller sträckor* för att styra din träning. Select Settings > Exercises > Add new Number of zones (Antal zoner): Ställ in antalet zoner till 0. Guide type (guidetyp): Välj mellan en timer som ljuder under passet (t.ex. för att påminna dig om att dricka), eller ställ in en sträcka* (För att kontrollera varvtider, utan att lagra dem). Timers Number of timers (Antal timers): Välj antalet timers (1-3) för passet. Tryck på OK. Timer 1 : Ställ in minuter och sekunder för timern och tryck OK. Eller Sträckor* Number of timers (Antal timers): Välj antalet timers (1-3) för passet. Tryck på OK. Distance 1 (Sträcka 1): Ange sträckan och tryck OK. Upprepa steg 2 tills du ställt in timers eller sträckor*. När träningspasset är klart visas New exercise added (nytt pass har lagts till). Det nya passet (NewExe) lagras i menyn Exercises (träningspass), där du 10 Förberedelser inför träning

11 kan välja det nästa gång du tränar. Döp om passet genom att välja Rename (döp om) i listan. Kalibrera Polar s3/s3+ stegsensor W.I.N.D. Kalibrering av s3/s3+ stegsensorn, som är valfri, förbättrar noggrannheten för mätning av hastighet, tempo och sträcka*. Vi rekommenderar att du kalibrerar sensorn innan du använder den för första gången, om du gör markant förändring av ditt löpsteg eller om sensorns placering på skon ändras betydande (om du t.ex. har nya skor). Du kan kalibrera sensorn genom att springa en uppmätt sträcka eller genom att manuellt ställa in kalibreringsfaktorn. Du kan ställa in en kalibreringsfaktor för varje skoinställning (1-3 st) i träningsdatorn. Kalibrera sensorn genom att löpa en viss sträcka (kalibrering i farten) Du kan kalibrera sensorn i vilken träningsfas som helst med korrektion för varvsträcka, förutsatt att du inte tränar med distansbaserade mål. Spring en uppmätt sträcka, lämpligtvis längre än 1000 meter. Se till att funktionen i träningsdatorn är aktiverad (Settings > Features > Shoes/bikes > Shoes 1, 2, 3 On). I klockläget, tryck OK en gång. Gå till Settings > Shoes/bikes > Shoes 1, 2, 3). Välj sedan Start och börja spring. När du befinner dig vid startpunkten för en känd sträcka trycker du OK. När du har sprungit hela sträckan trycker du OK igen. Kalibrera sedan sensorn genom att välja ett av följande alternativ: 1. Tryck och håll in LIGHT för att komma till Settings (Inställningar). Eller, 2. Tryck STOP en gång. Välj Settings (Inställningar). Välj Calibrate > Correct lap > Set true lap distance. Ersätt sträckan som visas med sträckan du precis sprang och tryck OK. Calibration complete och kalibreringsfaktorn visas. Sensorn är nu kalibrerad och klar för användning. Ställa in kalibreringsfaktor manuellt Kalibreringsfaktorn beräknas som förhållandet mellan den faktiska sträckan och den okalibrerade sträckan. Exempel: Du springer 1200 m, träningsdatorn visar 1180 m, den ursprungliga kalibreringsfaktorn är 1,000. Beräkning av den nya kalibreringsfaktorn görs så här: 1,000*1200/1180 = 1,017. Faktorns mätområde är 0,500-1,500. Det finns fyra alternativ för inställning av kalibreringsfaktorn: 1. Före träning. Gå till Settings > Features > Shoes/bikes > Shoe 1, 2, 3 > Calibrate. Ställ in Calibration factor och tryck OK. Sensorn är nu kalibrerad. 2. Under träning genom att pausa träningsregistreringen. Starta träningen genom att trycka på OK två gånger i klockfunktionen. Tryck på STOP för att pausa lagring av träningsdata. Gå till Settings > Calibrate > Set factor. Ställ in Calibration factor och tryck OK. Sensorn är nu kalibrerad. Fortsätt träningsregistreringen genom att trycka på OK. 3. Under träning utan att pausa träningsregistreringen. Starta träningen genom att trycka på OK två gånger i klockfunktionen. Tryck och håll in LIGHT för att Förberedelser inför träning 11

12 komma till Settings (Inställningar). Gå till Calibrate > Set factor. Ställ in Calibration factor och tryck OK. Sensorn är nu kalibrerad. Fortsätt att springa. Om meddelandet S sensor calibration failed (Kalibrering av stegsensorn misslyckades) visas, har sensorn inte kalibrerats och du måste försöka igen. *Tillbehöret s3/s3+ stegsensor W.I.N.D. krävs. 12 Förberedelser inför träning

13 5. TRÄNING Tag på dig pulssensorn Tag på dig pulssensorn för att mäta din puls Fukta elektrodytorna på bältet. Fäst sändaren på bältet. Placera bältet runt bröstkorgen, precis under bröstmuskulaturen, och fäst den andra änden av bältet. Justera bandets längd så att sändarbältet sitter bekvämt och lagom hårt. Fukta huden där elektrodytorna har kontakt mot kroppen. Kontrollera att elektrodytorna ligger dikt an mot huden och att Polarlogotypen på sändaren är mitt fram och i upprätt läge. Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Svett och fukt kan hålla elektroderna fuktiga och sändaren aktiverad. Detta minskar livslängden för pulssensorns batteri. För närmare instruktioner om tvätt, se Skötsel och underhåll (sida 60). Polar H3 pulssensor kan användas med särskilda klädesplagg som har insydda textilelektroder. Fukta plaggets elektrodytor med vatten. Klicka fast pulssensorns sändarenhet på tryckknapparna direkt på plagget så att sändarens Polar-logotyp sitter rättvänd. Börja träna 1. Bär sändarbältet enligt anvisningarna och starta pulsmätningen genom att trycka på OK. 2. Inom 15 sekunder visas din puls på displayen. 3. Om du använder en sensor väljer du sko/cykel genom att trycka och hålla in DOWN eller gå till Settings > Shoes/bikes. Siffran i displayens nedre högra hörn indikerar valet av sko/cykel. Stå still och vänta tills träningsdatorn hittar signalen från sensorn (beroende på vilken sensor du använder kommer symbolen för löparen, cyklisten eller GPS att sluta blinka). För att snabbt byta träningstyp, tryck och håll in UP. Starta träningen genom att trycka på OK. Om följande meddelande visas: (träningsnamn) requires a speed sensor (kräver en hastighetssensor), måste Träning 13

14 ditt träningspass ha en sensor för att visa information om hastighet, tempo och sträcka* (t.ex. om du har ställt in hastighets-/tempozoner för träningspasset). Träningsdatorn går tillbaka till menyn för träningstyp där du kan välja en träningstyp som inte kräver en hastighetssensor. Alternativt går du till Settings (inställningar), Reset trip (återställ tripmätare) eller Location (position). I Settings (inställningar) kan du ändra eller se olika inställningar före träningspasset. Mer information om tillgängliga inställningar finns i Inställningar (sida 32). Menyn Settings har följande alternativ: Exercise (träning): Välj en träningstyp Free (Fri), Basic (Grundläggande), Interval (Intervall) eller OwnZone (om du har skapat nya träningspass kommer de också att visas.) 1. Select (välj): Välj det träningspass som ska genomföras direkt eller 2. View (visa): Visa träningsinställningar. Shoes/bikes (skor/cyklar): Välj sko 1, 2, 3, cykel 1, 2, 3 eller ingetdera. Endast de skor/cyklar som du har aktiverat i Settings > Features > Shoes/bikes visas. Om du väljer sko eller cykel och även har aktiverat GPS, kommer GPS-funktionen endast att användas för lagring av position (koordinater). GPS: Ställ in GPS-funktionen på On/Off. Altitude (höjd): Slå på/av höjdmätare, eller kalibrera höjden. Rec.rate : Ställ in lagringsfrekvens. RR data: Slå på/av R-R registreringen. TZ Alarm: Slå på/av ljud för alarmet för träningszonen. HR view (pulsformat): välj mellan att visa pulsen i slag per minut, i procent av maxpuls (HR%) eller i procent av din pulsreserv (HRR%). Speed view (visning av hastighet): Välj om hastigheten ska visas i km/h (alt. mph), eller som tempo i minuter per kilometer (min/km) (alt. minuter per mile). A.Lap: (automatiska varvtider) slå på eller av funktionen för automatisk lagring av varvtider. Display: Ändra displayinställningar (mer information finns i Anpassa träningsdatorns display (sida 16)). I Reset trip kan du nollställa tripmätaren innan du startar ett träningspass. I Location** (position) kan du kontrollera koordinaterna för din aktuella position. Träningsdatorn kommer att exakt lokalisera din position genom att använda de senaste GPS-koordinaterna. Latitud och longitud uttrycks i grader och minuter. Antalet satelliter GPS-sensorn har kontakt med visas på den nedre raden. Om du vill analysera positionsdata ytterligare, överför du informationen till Polar ProTrainer 5. Mer information finns i programmets Hjälp-funktion. *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset W.I.N.D. för cykel krävs som tillbehör. **G3/G5 GPS-sensor W.I.N.D. krävs som tillbehör. Kombinera träningspass RS800CX träningsdator ger dig möjligheten att kombinera träningsfiler som följer efter varandra. När du startar ett nytt träningspass inom en timme efter föregående pass, visas Combine exercises? (kombinera träningspass?) visas. Om du vill kombinera (sammanfoga träningsinformationen) väljer du YES. Träningsläget för multisport visas under träning. Maximalt tio träningspass kan kombineras ihop. Mer information finns i Information på klockans display under träning (sida 15). Genom att använda programvaran Polar ProTrainer 5 kan du kombinera träningspass efter träning och analysera dem ytterligare. Mer information finns i Hjälp-funktionen i Polar ProTrainer Träning

15 Information på klockans display under träning Under träningspasset visar din träningsdator information på tre olika rader samtidigt. Det går även att zooma en av de övre raderna för större siffror. Genom att trycka UP eller DOWN kan du se olika displayalternativ. Namnet på displayalternativet visas i ett par sekunder. Namnet anger vilken information som visas på den nedre raden. Informationen på displayen varierar beroende på vilka sensorer som du har installerat, vilka funktioner som har aktiverats (ON) och vilken typ av träning du utför. Du kan enkelt anpassa träningsdatorns displayalternativ med programvaran Polar ProTrainer 5. Standard-displayer under träning: Heart rate (pulsdisplay) Hastighet/tempo* / Kalorier Stoppur Puls *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Stopwatch (stoppursdisplay) Kalorier Tid Stoppur *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Lap time (varvtidsdisplay) Zone pointer Puls Varvtid Speed/pace (hastighets-/tempodisplay) Kadens/stegfrekvens* Sträcka** Hastighet/tempo** *s3/s3+ stegsensor eller kadenssensor för cykel krävs. **s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Distance (distansdisplay) Nedräkningstimer för tid Zone pointer Sträcka* / varvtid *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Altitude (höjddisplay; visas endast om höjd-funktionen är aktiverad) Puls Stigning (antal meter) Höjd Multi-sport (multisportdisplay; visas endast om du har kombinerat den aktuella träningen med en föregående träningsfil) Totalsträcka för kombinerade träningspass* Totala kalorier för kombinerade träningspass Total träningstid för kombinerade träningspass *s3/s3+ stegsensor, G3/G5 GPS-sensor eller hastighetssensorset för cykel krävs. Träning 15

16 Träning skapad med programvaran Polar ProTrainer 5 Om du laddat ner ett träningsprogram från programvaran, kan du se informationen för ditt pass på ett separat displayalternativ. Mer information finns i Träna med programmerade träningspass (sida 43). Detta displayalternativ kan inte ändras från träningsdatorn. Anpassa träningsdatorns display Du kan anpassa träningsdatorn så att displayen visar den information du vill se under träning, antingen direkt i träningsdatorn eller via programvaran ProTrainer 5. Notera att ett programmerat träningspass nedladdat från programvaran har andra displayer som inte kan ändras i träningsdatorn. I klockläge, välj OK > Settings > Display > Edit. Välj den display du vill ändra genom att trycka på UP eller DOWN, och tryck OK. Välj information på den blinkande översta raden med UP eller DOWN och tryck OK. Vilken displayinformation som är tillgänglig beror på vilka funktioner som är aktiverade. Mer information finns i Funktionsinställningar (sida 32). Upprepa proceduren för att ändra information på mittenraden och den nedersta raden. De olika displayerna är uppkallade efter den information som visas på den nedre raden. För att återställa inställningarna till displayens standardinställningar tryck och håll in LIGHT när respektive rad blinkar. Aktivera Titles för att se hjälptexter när du växlar mellan displayerna under träningen: I klockläge, välj OK > Settings > Display > Titles Information på displayen under träning Symbol Förklaring Klocktid Visar aktuell tid på dygnet Nedräkningstimer Nedräkningstimer för tid Varvtid Varvnummer och varvtid Stoppur Total träningstid hittills Puls Aktuell puls (i slag/minut, % av max el. % av pulsreserv) Snittpuls Snittpuls för träningspasset hittills. Kalorier Antal förbrukade kalorier/förbrukade kalorier per timme Zone pointer (för pulszon) Om hjärtat inte syns och ett alarm ljuder, ligger din puls utanför pulszonen. 16 Träning

17 Information på displayen under träning Symbol Förklaring Zone pointer (för Polar Sportzoner) En hjärtsymbol som flyttar sig mellan de olika zonerna indikerar vilken Sportzon pulsen befinner sig i. Mer information om inställning av Sportzoner, se Knappfunktioner under träning (sida 20). Träningszon En graf som visar din puls i förhållande till den inställda pulszonen. R-R variation Variationen mellan hjärtslagen, d.v.s. variationen i tid mellan efterföljande hjärtslag. Stigning (antal meter) Stigning i meter/fot Utför (antal meter) Nedstigna meter/fot Höjd Aktuell höjd i m.ö.h. Tid inom zon Träningstid i aktuell zon Temperatur Temperaturavläsning ( C). Eftersom din kroppstemperatur påverkar den faktiska temperaturavläsningen uppnås en precis temperatur på bästa sätt genom att man tar av träningsdatorn i minst 10 minuter. Information på displayen (när Polar s3/s3+ stegsensor Symbol används) Förklaring Hastighet/tempo Aktuell hastighet/tempo Max. hastighet Max. hastighet/tempo hittills Snitthastighet Snitthastighet/tempo hittills Träning 17

18 Information på displayen (när Polar s3/s3+ stegsensor Symbol används) Förklaring Tillryggalagd sträcka hittills Sträcka Varvnummer och varvsträcka Varvsträcka Tripmätare Avstånd mellan punkterna A och B Zone pointer (för hastighet/tempo) Om symbolen inte syns och ett larm ljuder, ligger din hastighet/tempo utanför träningszonen. Stegfrekvens (dubbelsteg per minut) Kadens Snittkadens Genomsnittlig stegfrekvens (dubbelsteg/minut) Zone pointer* (för kadens) Om kadenssymbolen inte syns och/eller om du hör en signal är du utanför gränsvärdena för kadenszonen. Information på displayen (när Polar G3/G5 GPS-sensor används) Hastighet/tempo Symbol Förklaring Aktuell hastighet/tempo Antalet streck ovanför bokstaven G anger signalstyrka för GPS. Max. hastighet Max. hastighet/tempo hittills Snitthastighet Snitthastighet/tempo hittills Sträcka Varvsträcka Tripmätare 18 Träning Tillryggalagd sträcka hittills Varvnummer och varvsträcka Avstånd mellan punkterna A och B

19 Information på displayen (när Polar G3/G5 GPS-sensor används) Symbol Zone pointer (för hastighet/tempo) Information på displayen (när Polar hastighetssensor för cykel används) Förklaring Om symbolen inte syns och ett larm ljuder, ligger din hastighet/tempo utanför träningszonen. Symbol Förklaring Aktuell cykelhastighet Cykelhastighet Sträcka som cyklats Sträcka Varvnummer och varvsträcka Varvsträcka* Avstånd mellan punkterna A och B Tripmätare Max. hastighet Max. hastigheten hittills Snitthastighet Genomsnittlig hastighet hittills Upp-/nedstigning i procent och grader. Uppskattar hur brant sluttning eller stigning du cyklar i numeriska värden, vilket hjälper dig att justera cykelprestandan. Lutningsmätare Information på displayen (när Polar kadenssensor för cykel används) Symbol Förklaring Kadens Mäter trampfrekvensen (kadensen) på pedalerna när du trampar, mätt i varv per minut. Snittkadens Genomsnittlig kadens/stegfrekvens. Zone pointer* (för kadens) Om kadenssymbolen inte syns och/eller om du hör en signal är du utanför gränsvärdena för kadenszonen. Träning 19

20 Knappfunktioner under träning Registrera ett varv Tryck på OK för att lagra en varvtid. Displayen visar: Varvnummer Snittpuls under varvet Varvtid Om en hastighetsensor* är aktiverad kommer följande också att visas: Varvnummer Varvsträcka Snitthastighet/snitttempo för varvet Lås en Sportzon När du tränar utan förinställda träningszoner kan du låsa den Sportzon som din puls befinner sig i för tillfället. På så sätt kan du använda träningszoner under ett träningspass även om du inte ställt in dem innan passet startade. För att låsa/låsa upp zonen tryck och håll in OK. Under programträning: Tryck och håll in OK och välj Lock zone/unlock zone (lås zon/lås upp zon) från Lap menu. Om du t.ex. tränar med en puls på 130 slag/min (75 % av din maxpuls) vilket motsvarar Sportzon 3, kan du trycka och hålla in OK för att låsa din puls i denna zon. Sport zone3 Locked visas. Ett alarm ljuder om din puls ligger utanför zonen (om alarmet för träningszon är aktiverat). Öppna sportzonen genom att trycka och och hålla in OK igen: Sport zone3 Unlocked visas. Med hjälp av programvaran kan du också basera zonlåset på din hastighet/tempo eller kadens (stegfrekvens)*. Mer information finns i programmets Hjälp-funktion. *Tillbehörssensor krävs. Zooma displayen Tryck och håll in UPP för att zooma in den övre raden och NER för att zooma in mittenraden. Återgå till normaldisplayen genom att trycka och hålla in någon av UPP/NER-knapparna igen. Belysa displayen (Nattläge på) För att belysa displayen, tryck på LYSE under träningen. Nattläge aktiveras och displayen belyses automatiskt när någon knapp trycks in eller vid byte av träningsfas. Visa Snabbmenyn Tryck och håll in LYSE. Settings visas. Du kan ändra vissa inställningar utan att pausa träningsregistreringen. Menyinnehållet varierar beroende på träningstyp. Mer information finns i Inställningar. Prev. phase (föregående fas): Se summerad information från den föregående fasen (visas när ett pass med faser skapats i programmet). Keylock (knapplås): Lås/Lås upp knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar. TZ Alarm: Slå på/av alarmet för träningszonen. Change zone (byt zon): Byt träningszon (visas när du definierat flera zoner, men inte när ett pass med flera 20 Träning

SVENSKA. Polar RS400 Bruksanvisning

SVENSKA. Polar RS400 Bruksanvisning Polar RS400 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION... 4 2. LÖPARDATORNS DELAR... 5 3. KOMMA IGÅNG... 6 Grundinställningar... 6 Menystruktur... 7 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING... 8 Ta på sändarbältet...

Läs mer

Polar RS800 Bruksanvisning

Polar RS800 Bruksanvisning Polar RS800 Bruksanvisning Innehåll 1. PRESENTATION... 4 2. LÖPARDATORNS DELAR... 4 3. KOMMA IGÅNG... 4 Grundinställningar... 5 Menystruktur... 6 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING... 6 Ta på sändarbältet...

Läs mer

Polar RS200. Bruksanvisning

Polar RS200. Bruksanvisning Polar RS200 Bruksanvisning KNAPPAR PÅ ARMBANDSDATORN Obs! En knapp har olika funktion beroende på om du trycker in den kort eller om du håller den intryckt en längre stund: Kort tryck : tryck på knappen

Läs mer

POLAR RCX5. Användarhandbok

POLAR RCX5. Användarhandbok POLAR RCX5 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. DELAR TILL TRÄNINGSDATORN... 6 Produktpaketet Polar RCX5 består av... 6 Tillbehör... 7 3. KOMMA IGÅNG... Grundinställningar... Knappfunktioner

Läs mer

POLAR RCX3. Användarhandbok

POLAR RCX3. Användarhandbok POLAR RCX3 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTA TRÄNINGSSYSTEMET... Träningsdatorns delar... Träningsprogram... Tillgängliga tillbehör... 5 5 5 6 3. KOMMA IGÅNG...

Läs mer

POLAR RC3 GPS. Användarhandbok

POLAR RC3 GPS. Användarhandbok POLAR RC3 GPS Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 2. TRÄNINGSSYSTEM MED ALLT I ETT... Träningsdatorns delar... Träningsprogram... Tillgängliga tillbehör... Knappfunktioner... Menystruktur...

Läs mer

POLAR EQUINE CS600X TROTTING. Kom igång guide

POLAR EQUINE CS600X TROTTING. Kom igång guide POLAR EQUINE CS600X TROTTING Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 7. PLACERA BÄLTET... 12 2. SETETS INNEHÅLL... 4 3. KNAPPFUNKTIONER... 6 4. STARTA CS600X... 7 Sulkyinställningar...

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Polar RS800CX. Kom igång guide 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Kom igång guide 17934440.00 ENG Polar RS800CX Kom igång guide 17934440.00 ENG Innehållsförteckning 1. DELAR TILL POLAR RS800CX TRÄNINGSDATOR... 3 Tillbehör... 5 2. KOMMA IGÅNG... 6 Menystruktur... 8 3. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING...

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Polar CS200. Bruksanvisning

Polar CS200. Bruksanvisning Polar CS200 Bruksanvisning INNEHÅLL All information som handlar om att använda produkten med en kadenssensor visas med blå text. 1. PRESENTATION AV POLAR CYKELDATOR...7 1.1 KOMPONENTER...7 1.2 FÖRSTA GÅNGEN

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Polar RS300X. Bruksanvisning

Polar RS300X. Bruksanvisning Polar RS300X Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar.... 6 Symboler på

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

V650 ANVÄNDARHANDBOK

V650 ANVÄNDARHANDBOK V650 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Introduktion 8 V650 8 USB-kabel 8 Bluetooth Smart pulssensor* 9 Programmet Polar FlowSync 9 Polar Flow webbtjänst 9 Komma igång 10 Ladda batteriet 10 Grundinställningar

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Polar CS300. Bruksanvisning

Polar CS300. Bruksanvisning Polar CS300 Bruksanvisning POLAR CS300 CYKELDATORKOMPONENTER Mottagare Mottagaren visar och registrerar pulsoch träningsdata under träningspasset. Polar Speed Sensor En trådlös sensor mäter hastigheten

Läs mer

M400 ANVÄNDARHANDBOK

M400 ANVÄNDARHANDBOK M400 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programmet 11 Polar Flow webbtjänst 11 Komma igång 12 Ladda batteriet 12

Läs mer

POLAR EQUINE RCX3 GPS. Kom igång guide

POLAR EQUINE RCX3 GPS. Kom igång guide POLAR EQUINE RCX3 GPS Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SETETS INNEHÅLL.............. 3 8. FELSÖKNING.................... 18 2. KNAPPFUNKTIONER............ 5 3. STARTA TRÄNINGSDATORN.... 7 9. VIKTIG

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Polar F6. Brugervejledning

Polar F6. Brugervejledning Polar F6 Brugervejledning SVENSKA Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 3 Bekanta dig med Polar F6... 3 Ange grundinställningar... 4 2. FÖRE TRÄNINGEN... 5 Ta på dig sändarbältet.... 5 3. UNDER TRÄNINGEN...

Läs mer

Puls- och stegräknare

Puls- och stegräknare Puls- och stegräknare Excercise Timer Chronograph Continuous Heart Rate Measurement Percentage of maximum Heart Rate Art. nr 34-8997 Modell D92E11G (PEDO) 1 Heart Rate Zone Alert Countdown Timer 2 Puls-

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

POLARPERSONALTRAINER.COM HJÄLP

POLARPERSONALTRAINER.COM HJÄLP POLARPERSONALTRAINER.COM HJÄLP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Introduktion 9 Registrering och inloggning 10 Dataöverföring 11 Träningsdata/Aktivitetsdata 11 Träningsprogram 11 Styrketräningsövningar

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

M400 ANVÄNDARHANDBOK

M400 ANVÄNDARHANDBOK M400 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Introduktion 9 M400 9 H7 pulssensor 10 USB-kabel 10 Polar Flow-appen 10 Polar FlowSync-programmet 10 Polar Flow webbtjänst 10 Komma igång 11 Ladda batteriet 11

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Polar 2014 Produktkatalog. Med nya produkter för multisport, cykling och aktivitetsmätning. polar.com/sv

Polar 2014 Produktkatalog. Med nya produkter för multisport, cykling och aktivitetsmätning. polar.com/sv Polar 2014 Produktkatalog Med nya produkter för multisport, cykling och aktivitetsmätning polar.com/sv 2 För en bra start, mot nya mål När du kommer på vad du älskar att göra, gör det med hela ditt hjärta

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

V800 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

V800 INNEHÅLLSFÖRTECKNING V800 INNEHÅLLSFÖRTECKNING V800 Innehållsförteckning 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulssensor* 14 USB-kabel 14 Polar Flow-appen 14 Polar FlowSync-programmet 14 Polar Flow webbtjänst 14 Komma igång 15 Ladda

Läs mer

Polar CS500. Kom igång guide

Polar CS500. Kom igång guide Polar CS500 Kom igång guide Innehållsförteckning 1. LÄR KÄNNA DIN CYKELDATOR CS500... 3 Knappfunktioner och menystruktur... 6 2. INSTALLERA CYKELDATORN... 9 Ange grundläggande inställningar... 9 Mäta hjulstorlek...

Läs mer

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Läs mer

Polar RC3 GPS. Kom igång guide

Polar RC3 GPS. Kom igång guide Polar RC3 GPS Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. FÖRBEREDELSE... 8 3. TRÄNING... 11 4. ANALYSERING... 17 5. VIKTIG INFORMATION... 19 Produktskötsel... 19 Batteriinformation...

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Polar FT80. Bruksanvisning

Polar FT80. Bruksanvisning Polar FT80 Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar FT80 träningsdator... 4 Knappar på träningsdatorn och menystruktur... 5 Displaysymboler... 6 Börja med grundinställningar...

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Polar FT60. Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning User Manual. Manufactured by

Polar FT60. Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning User Manual. Manufactured by Polar FT60 Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17934437.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG A WINLEE Brugerhåndbog Käyttöohje Brukerveiledning

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH N2 ENGLISH N2_IMcover.indd 2 FRANÇAIS ESPAÑOL HEART RATE MONITOR 日本語 中文 GERMAN ITALIAN DUTCH SWEDISH 4/17/08 10:10:39 AM New Balance N2 hrm PULSMÄTARE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...1 Dina Värden...1

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

SVENSKA. Polar FT60 Användarhandbok

SVENSKA. Polar FT60 Användarhandbok Polar FT60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STARTA... 3 Bekanta dig med Polar FT60... 3 Börja med grundinställningar... 3 Knappar och menystruktur... 4 Symboler på displayen... 4 2. FÖRE TRÄNING...

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Polar FT4 Bruksanvisning SVENSKA

Polar FT4 Bruksanvisning SVENSKA Polar FT4 Bruksanvisning SVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT4 TRÄNINGSDATOR... 3 2. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar FT4 träningsdator... 4 FT4-knappar och meny... 4 Börja med

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com GB / US SE DK FI NO running COMPUTER RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE www.sigmasport.com INNEHÅLL 1 Förord 106 2 Förpackningens innehåll 106 3 Säkerhetsanvisningar 107 4 Överblick 107

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Monark Prime TR4000 2 Löpband TR4000 Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Löpband TR4000 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt

Läs mer

Polar FT40. Bruksanvisning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Bruksanvisning 17934440.00 ENG Polar FT40 Bruksanvisning 17934440.00 ENG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT40 TRÄNINGSDATOR... 4 Avsluta träningen... 14 Träningstips... 15 2. KOMMA IGÅNG... 5 Lär känna din Polar FT40...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16 40 Bruksanvisningen Kom igång... 4 Din Rider 40... 4 Tillbehör... 5 Sätt på/stäng av Rider 40... 5 Återställ Rider 40... 5 Första inställning... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 5 Statusikoner... 6

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Kom igång guide. Polar FT80

Kom igång guide. Polar FT80 Kom igång guide Polar FT80 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMA IGÅNG... 3 Lär känna din Polar FT80 träningsdator... 3 Knappar och menystruktur... 4 Starta med grundläggande inställningar... 5 2. FÖRE TRÄNING...

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

RC 14.11 RUNNING COMPUTER

RC 14.11 RUNNING COMPUTER running COMPUTER FI NO SE DK US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count www.sigmasport.com INNEHÅLL 1 Förord 100 2 Förpackningens innehåll 100 3 Säkerhetsanvisningar 101 4 Överblick 102 4.1

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR _1 HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR SUUNTO FITNESS SOLUTION Komma igång! Suunto Fitness Solution är ett nytt sätt för dig att få ut mer av träningen. Systemet registrerar dina aktiviteter, ger en bild i realtid

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM 19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM INNEHÅLL 1. Låt hjärtat styra din träning!... 3 2. Träna där det passar dig bäst... 4 3. Gränser för pulszon... 6 4. Det perfekta träningspasset...

Läs mer

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning SG250 GPS GOLF WATCH Bruksanvisning Grattis till ditt köp av Shotsaver SG250! Din nya Shotsaver SG250 är full av fantastiska funktioner. Den senaste GPS-tekniken i mikroformat ger dig exakta avstånd till

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer