PERSONALENS KUNSKAP VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALENS KUNSKAP VÄGEN TILL FRAMGÅNG"

Transkript

1 Tema: Kompetens- och utbildningsfrågor Nr Nyheter från Sirius finns också på Branschens utbildningsbehov samordnas Sveriges befolkning koncentreras alltmer PERSONALENS KUNSKAP VÄGEN TILL FRAMGÅNG 1

2 KRÖNIKA: Ökad kompetens lönar sig Egna kompetensen betyder allt i dag 3 Lagets kompetens lägger grunden för en effektiv produktion. I laget behövs både kvinnor och män, nyanställda och erfarna, allt i en medveten blandning. Det är mångfalden som gör att samma fråga kan betraktas med nya perspektiv. Den samlade kompetensen ökar. Detta skapar bättre förutsättningar att jobba med ständiga förbättringar i syfte att öka produktiviteten och skapa tryggare jobb. För att utveckla lagets kompetens finns två huvudvägar- rekrytering av nya medarbetare och kompetensutveckling av befintlig personal. Rekrytering av nya medarbetare med bra, relevant utbildning är ett självklart sätt att fylla på med ny kompetens. Eftersom antalet rekryteringstillfällen i en mogen bransch är få, är det viktigt att varje tillfälle utnyttjas väl. Det blir enklare om: Företaget har en genomtänkt rekryteringspolicy. Det finns många med rätt kompetens på arbetsmarknaden. Företaget har en stark attraktionskraft. Som framgick på Kompetensforum så har Sverige en stark urbaniseringsgrad. Ungdomar, i synnerhet unga kvinnor, lämnar mindre orter för att skaffa sig utbildning och jobb i stora städer. Många blir kvar där och blir då svåråtkomliga för våra företag - rekryteringsbasen krymper. För att kompensera en begränsad rekryteringsbas måste vi jobba aktivt med att stärka branschens attraktionskraft. Kompetensutveckling av befintlig personal är den andra självklara metoden för att öka kompetensen. Systematisk kompetenskartläggning, individuella utvecklingssamtal och riktade insatser för att täppa till kompetensgap är beprövade åtgärder i sammanhanget. Massa- och pappersindustrin är relativt bra på detta. Men det hindrar inte att vi kan bli ännu bättre. Ett område där flera företag efterlyser en gemensam nystart handlar om branschens befattningsutbildningar. Därför har Sirius tagit initiativ till ett nytt Utbildningscentrum ett nätbaserat kommunikationsnav för samordning av utbildningsbehov. Här ska ett bruk med ett visst utbildningsbehov kunna upptäcka andra bruk med liknande behov. Flera fabriker kan samordna sina intressen och tillsammans hitta en utbildningsleverantör som kan matcha behoven. Sirius Kompetensforum som samlade drygt 100 deltagare från hela landet. Samordnande befattningsutbildningar utreds 4-5 Ojämn fördelning av utbildad arbetskraft 6 De yngre kvinnorna flyttar till storstäderna 7 Se upp med det luriga svavelvätet! 8 Förhoppningen är att detta möjliggör att fler utbildningar genomförs. Detta ökar kompetensnivån hos de medarbetare som deltar. Och när en utbildning väl är genomförd tillämpas standardiserade utvärderingsrutiner. Det blir enklare att se vad som var bra och vad som behöver förbättras. På så sätt blir verktyget kvalitetsdrivande. Deltagarna på Kompetensforum var eniga: Utveckla Sirius Utbildningscentrum så snart som möjligt och säkerställ att det kommer till användning i praktiken. Mårten Ericsson Ordförande Sirius 2

3 Pappers ordförande Matts Jutterström och vvd för BillerudKorsnäs Christer Simrén är eniga om vikten av ständigt förbättrad kompetens på de svenska massaoch pappersbruken för att stå emot den allt tuffare globala konkurrensen. Christer Simrén, BillerudKorsnäs, om sin bild av framtidens operatörer: Vår egen kompetens gör skillnaden på en allt tuffare global marknad Det är medarbetarnas kompetens som gör svensk skogsindustri konkurrenskraftig. Christer Simrén, vice VD och operativ direktör BillerudKorsnäs, var tydlig när han berättade om sin bild av framtidens operatörer: Den globala marknaden blir tuffare och tuffare. Då måste vi styra maskiner och verksamhet så effektivt som möjligt. Och det är bara genom teamarbete och multikompetens bland medarbetarna, en bred kompetens, som vi kan bygga verksamheten. Christer Simrén har studerat konkurrenter över hela vår värld, sett hur pappersbruk, inte minst i asiatiska länder, investerar i nya och högeffektiva pappersmaskiner. Men vi är inte rädda för konkurrensen eller utvecklingen, slår han fast. Vi kan utveckla alltfler applikationer, bygga in fler lösningar i produkterna, göra dem starkare, miljövänligare få bort plasthavet ni alla sett flyta omkring därute. Det handlar om nya material, nya lösningar för att skruva upp verksamheten. Men det krävs bred och djup kompetens, betonar han. Och ett platt tänkesätt som involverar alla. Medarbetarna är de starkaste fibrerna Medarbetarna är de starkaste fibrerna i vår produktion i vår produktion. Och begripliga mål ska styra tanken och arbetet så att vi vågar göra annorlunda, vågar tänka nytt, säger Christer Simrén. Kan vi rekrytera de bästa? Idag finns det kunnandet på många håll. Men hur ser framtiden ut kan den samlade skogsindustrin rekrytera de bästa till branschen? Kan branschen utveckla personalen att ständigt bli bättre? Sveriges befolkning koncentreras alltmer till Stockholm, Göteborg och Malmö. De som blir kvar utanför storstäderna blir allt äldre andelen yrkesverksamma koncentreras till storstäderna. I övriga landet väntas däremot folkmängden minska. Glesbygden har också andra tydliga trender: lägre skolresultat, en lägre utbildningsnivå nationellt sett, samt en förhållandevis stor andel utflyttning av välutbildade framför allt kvinnor - från regionen. Viktigt se möjligheterna Frågorna lyftes under Sirius Kompetensforum. Matts Jutterström, ordförande för Pappers, poängterar det livslånga lärandet, att utveckla den befintliga personalen. Men också att se möjligheten att ta till vara inflyttningen av flyktingar, ofta med bra teknisk utbildning, till glesbygden som en stor potential. Men vi har en stor utmaning framför oss, säger Matts Jutterström. 3

4 Befattningsutbildningar som är specifika för massa- och pappersindustrin ska samordnas av den egna branschen. Idén lanserades under Sirius Kompetensforum och fick klartecken för en fortsatt utveckling. Dags att samordna branschens befattningsutbildningar nu? Jan Björklund, HR-specialist på Stora Enso Fors, är med i gruppen som tar fram underlag för de branschgemensamma utbildningarna: Vi är duktiga på måste-utbildningar internt på de enskilda bruken, men är sämre på att ordna befattningsutbildningar. Om vi har haft en sådan kurs internt på bruket kan det dröja många år innan vi får en tillräckligt stor grupp för att köra en ny kurs. Är man då anställd i skarven kan det bli flera års väntan för den nyanställde. Gemensam portal Torbjörn Höglund, kompetensutvecklare inom SCA Graphic, Sundsvall, presenterade tankarna inför Sirius Kompetensforum som samlade drygt hundra deltagare från Torbjörn Höglund, kompetensutvecklare inom SCA Graphic, Sundsvall presenterade tankarna om branschsamordnande befattningsutbildningar. Vi är duktiga på måste-utbildningar internt på de enskilda bruken men är sämre på att ordna befattningsutbildningar. hela landet. Det handlar om en portal på Sirius hemsida där varje enskilt bruk kan registrera sitt behov av specifika utbildningar på en offentlig anslagstavla med en deadline när man vill ha utbildningen genomförd. Behoven ska sedan samordnas, utbildningsleverantörer får lämna offerter och utbildningarna genomförs och utvärderas. Allt ska ske synligt och publiceras på nätet. Ska vara enkelt att administrera Det ska vara administrativt enkelt och kan till exempel handla om utbildning för torkare, maskinförare, operatörer i sodapanna och så vidare, säger Torbjörn Höglund. Bruk med likartade processer kan samordna utbildningen, och något bruk kanske har en egen kursgård för att hålla nere kostnaderna. Tanken bygger på förutsättningen att det ute på bruken finns engagerade medarbetare som håller igång systemet. Vad tar du med dig hem efter Kompetensforum? Minus Jonsson, ansvarig för skolkontakter StoraEnso Skoghalls Bruk. Konferensen har infriat alla förväntningar med bra föreläsningar. Vi måste uppenbart jobba ännu mer aktivt för att rekrytera de unga, att befolkningsstatistiken ser så illa ut visste jag inte. Jag tror på idén om ett Utbildningscentrum, utbildningarna är ofta så nischade och gemensamma satsningar är ett sätt att få saker att hända. Men det krävs en samordnare på varje bruk för att det inte ska flyta ut. Anders Thorén, produktionsansvarig PM 12 Holmen Paper Hallsta pappersbruk Det är verkligen bra att mötas så här, träffa kollegor från andra bruk och ventilera frågor. Man är så uppfylld av vardagen annars. Statistiken som visade åldersstrukturen var mest förvånande vi står inför stora utmaningar väldigt snart. Och Utbildningscenrtrum tror jag på - samordnade utbildningar för bruk med gemensamma förutsättningar. Vi har helt andra problem än tissueeller kartongtillverkare. Här kan vi hitta bruk som behöver samma utbildningar som vi. Charlotta Engman, fabriksdirektör Billerud Korsnäs Karlsborgs Bruk Det har varit jätteintressant att ta del av hur befolkningsstrukturen ser ut och hur de unga tänker idag. Det finns en stor demografisk utmaning och det vi hört bekräftar den bild jag har fått tidigare. Vi har börjat en generationsväxling och jag ser stora möjligheter för oss att attrahera och 1990-talister. Vi har blivit bättra på att kommunicera. Att jobba tillsammans i ett gemensamt Utbildningscentrum ser jag som en stor möjlighet. Marie Olsén, ordförande Pappers BillerusKorsnäs Skärblacka bruk Det har varit jätteintressant och 4

5 Ett nätbaserat kommunikationsnav för samordning av utbildningsbehov kan bli verklighet om branschen väljer att satsa tillsammans. Idén diskuterades i grupper under Kompetensforum och efteråt fanns bara positiva reaktioner. Det innebär att arbetet med Sirius utbildningscentrum nu fortsätter. En bra idé som branschen behöver, sammanfattade Marie Olsén, ordförande för Papppers BillerudKorsnäs, Skärblacka. En klok tanke att samla utbildningsbehovet, tycker Maria Sundvall, HR-partner SCA Graphic, Sundsvall. Det kan bli ett bra komplement till de utbildningar vi har internt. jag fått kunskaper som jag inte hade - jag kände inte till att det var så stor skillnad mellan storstadsregionerna och övriga landet när det gäller den förvärvsarbetande befolkningen framöver. Ett utbildningscentrum som kan utveckla vår egna är riktigt bra. Vi kan inte bara bygga på att ta in spetskompetens från högskolorna, vi ska blanda med våra operatörer och låta dem utvecklas. Thomas Westerlund, underhållschef SCA Munksund Det har varit bra och intressanta föreläsningar med bra statistik om hur befolkningen ser ut på ett regionalt plan. Det är dessutom bra om branschen kan ta kontroll över utbildningsfrågorna igen med hjälp av ett gemensamt utbildningscentrum. Jan Persson, Sveriges Ingenjörer Arctic Paper Grycksbo Det här ett bra sätt att mötas med intressanta föreläsningar. Jag trodde inte förändringarna och omflyttningarna inom landet vi står inför skulle vara så dramatiska som vi nu fick se. Ett Utbildningscentrum kan säkert vara bra, men berör nog operatörer mer än oss ingenjörer. Kenneth Johansson, ordförande Pappers Holmen/Braviken Det har varit en intressant dag, inte minst är det spännande att höra hur ungdomar tänker och att se hur åldersstrukturen skiljer sig så mycket över landet. Tankarna på ett Utbildningscentrum är bra, det borde varit genomfört för länge sedan. Gunilla Ekstam, HR chef Södra Cell Mönsterås Vi tänker ibland lite smalt i vardagen - nu vidgar vi perspektiven och det är bra. Vi ska åka hem och analysera vår egen region och se hur åldersfördelningen ser ut idag och framöver. Det ska bli intressant. Vi har absolut ett behov av ett utbildningscentrum för att samordna oss i branschen och bli starkare och på så sätt kunna styra utbildningarna. 5

6 Nästan alla län utanför storstadslänen håller på att förgubbas och förgummas Sveriges befolkning koncentreras alltmer till Stockholm, Göteborg och Malmö. I glesbygdskommunerna väntas däremot folkmängden minska och det är ofta unga med bra utbildning i arbetsför ålder som försvinner. Kvar blir de äldre regionala befolkningskurvor visar tydliga trender storstäderna befolkas av unga människor. Det är först när vi granskar de olika regionerna var för sig som vi upptäcker oroande tendenser; så gott som samtliga län utanför storstadslänen håller på att förgubbas och förgummas, säger Jan Sundqvist, statistiker som arbetar med prognosfrågor på Arbetsförmedlingen. Mycket av dagens forskning när det gäller tillväxt bygger på uppfattningen att Sveriges befolkningsfördelning ser ut som den gjorde för hundra år sedan. Det är mycket riskabelt, eftersom teorierna stämmer endast i de tre storstadsområdena, säger Jan Sundqvist. Där finns den klassiska kurvan som Jan Sundqvist presenterar oroväckande siffror. ser ut som en julgran, där de unga dominerar. När han bryter ner siffrorna på regioner ser det helt annorlunda ut de arbetsföra blir snabbt färre, de äldre dominerar. Obalansen är stor. Stora delar av Sverige imploderar, säger Jan Sundqvist. Minskar dramatiskt Om man betraktar Sverige som helhet ur ett demografiskt perspektiv ser det inte så illa ut. Men det är lika förrädiskt som om man frågar en man som står med ena foten i kokande vatten och den andra i is. Statistiskt sett är medeltalet ganska normalt. I några av våra viktigaste industrilän kommer befolkningen i arbetsför ålder att minska dramatiskt under de kommande tio till femton åren. En stor utmaning ligger redan i att ersätta befintlig personal. Det kommer att bli svårt, säger Jan Sundqvist. Bara i ett län som Dalarna behövs tusen nya ingenjörer varje femårsperiod så långt vi ser framåt. Inom skogsindustrin i landet försvinner personer inom fem år, ni behöver anställa nya medarbetare bara för att ersätta pensionsavgångarna, konstaterade Jan Sundqvist med stöd från sin statistik. Samtidigt noterar han att skolorna inte alltid är lyhörda för behovet: I Dalarna utbildas i år 200 stylister. Tvåhundra Nya generationer nya värderingar Ungdomar som är födda på 1980-talet och 1990-talet är inte som tidigare generationer. Thomas Fürth, framtidsanalytiker på Kairos Future, visade deltagarna på Kompetens- 6

7 Käthy Holstensson från Billerud Korsnäs Skärblacka Bruk diskuterar ungas attityd och förväntningar med Thomas Fürth forskningsledare från Kairos Future. forum en bild av framtidens arbetskraft som mer traditionella än tidigare generationer; det är Volvo, villa och vovve som gäller: Värderingarna har svängt, de har tröttnat på plastfamiljer och vill ha stabilitet och meningsfulla och handfasta jobb. Inte lika mycket erkänsla som självkänsla och det där med resor och utlandsupplevelser har de redan fått nog av. De är lojala, vill vara vuxna och gå på Allsång på Skansen. De ser sig som vuxna när de är 26 år och gammal det är man efter 52 år Kvinnorna försvinner till storstäderna Var tredje högskoleutbildad som går sin utbildning i Norrland försvinner från landsändan efter utbildningen. Framför allt är det kvinnorna som försvinner och då till de tre storstadsregionerna. Detta trots att Umeå växer, säger Anders Olofsson, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet och vetenskaplig ledare för ett forskningsprojekt som bland annat ska utreda varför så många lämnar Mittregionen som är den region som tappar mest. Han är också involverad i en annan 51% 36% Andel kvinnor (51 procent) respektive män (36 procent) födda i Sverige 1989 som börjat en högskoleutbildning. (Källa: UKÄ) forskning där man följer alla inom området som är födda och som läst på universitet för att se vart de tar vägen efter sina studier. Går till storstadsregionerna Vi har ingen statistik klar ännu, men strömmarna går väldigt tydligt till storstadsregionerna; Uppsala/Stockholm, Lund/Malmö och Göteborg, säger han. Han ser en sund trend att ungdomar flyttar och att de också utbildar sig. Men problemet är att de inte kommer tillbaka i trettioårsåldern på samma sätt som förr. Mittregionen har konstaterat tre allvarliga trender; låga skolresultat, en lägre utbildningsnivå nationellt sett, samt en förhållandevis stor andel utflyttning av välutbildade från regionen. Vi måste kunna behålla fler Universitet och högskolor har idag en större nationell intagning som innebär att det kommer fler studenter från andra håll i landet och som flyttar efter examen. Det är naturligt. Men vi måste kunna behålla fler välutbildade i regionen, säger professor Anders Olofsson. Arbetskraftsbrist tydligast i Dalarna I Dalarnas län, där generationsskiftet inträffar först, kommer 40 procent av dagens sysselsatta ha gått i pension om tio år. Antalet personer i arbetsför ålder beräknas då vara personer färre än i dag samtidigtsom de äldre ökar kraftigt. Arbetskraftsbrist riskerar att slå hårt mot såväl kommuner som företag. Redan i dag är arbetslösheten i Dalarna den fjärde lägsta i landet samtidigt som hälften av företagen planerar att växa. I Dalarna har arbetsförmedlingen problem med att rekrytera till jobb. Stora pensionsavgångar gör behovet av ny personal stort. 7

8 Sverige porto betalt B Se upp med det luriga svavelvätet! Kampanjen Smart & Säkert är Sirius satsning för säkrare arbetsplatser inom massa- och pappersindustrin. Syftet med Sirius tema blad är att väcka intresse och samverkan kring arbetsmiljöfrågorna på bruken. Det nionde temabladet tar upp en lurig fara svavelväte. Luktsinnet bedövas snabbt av gasen så att lukten inte längre varnar. Detta gör att man kan utsättas för höga halter utan att märka det. Svavelväte kan ge både akuta och kroniska hälsobesvär. Om du känner lukten av ruttna ägg backa tillbaka samma väg du kom. Om arbete måste utföras i området, följ era instruktioner för arbetet och använd personlig skyddsutrustning. Sirius tema kring svavelväte består att ett temablad och en mer detaljerad checklista. Materialet finns på Där finns även de övriga temabladen. Här hittar du Sirius nya hemsida Via adressen hittar du Sirius hemsida. Här finns kampanjen Smart&Säkert, Skifthandboken, tidningen Sirius med mera. Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där ingen annan anges, Sven Magnusson Foto: Där ingen annan anges, Mårten Ericsson och Sven Magnusson 8 Vill du ha ett personligt utskick av Sirius via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman Tema: Kompetens- och utbildningsfrågor Nr 1 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Nu blir det mer fokus på vårt eget behov Flera bruk med samma behov kan gå samman SAMVERKAN RUNT

Läs mer

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar:

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar: Tema: Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Nr 3 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Framtidens kompetens Vi samlar allas kunnande i team Boka redan nu KompetensForum i februari Nya

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

SIRIUS-FABRIKENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKOLKONTAKTER KOMPETENSFÖRSÖRJNING

SIRIUS-FABRIKENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKOLKONTAKTER KOMPETENSFÖRSÖRJNING SIRIUS-FABRIKEN Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, SIRIUS, har byggt en fabrik vars syfte är att ge ledningsgrupper inspiration till hur man kan jobba mer metodiskt med kompetensförsörjning.

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO

ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO Tema: Jämställdhet och Mångfald Nr 2 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO Integration med hjälp av svensk klassiker En öppen inställning till

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Ett företag som avslöjas

Ett företag som avslöjas TEMA HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION 6 PERSPEKTIV #211.2013 HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION TEMA Ärlighet stärker varumärket Facebook, Twitter och andra sociala medier har gett begreppet konsumentmakt en helt ny innebörd.

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

A NEW NEW WORLD. Vardan och varthän 2012-10-30. Kairos Future AB

A NEW NEW WORLD. Vardan och varthän 2012-10-30. Kairos Future AB FRAMTIDENS STUDENT -OM NYA VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR Thomas Fürth forskningsledare, Kairos Future AB SUNETVECKAN, MALMÖ HÖGSKOLA, 2012-10-23 Kairos Future AB Framtid 3 områden: forskning, utbildning och

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2009 Tema: Skolkontakter/Arbetsplatsförlagd Utbildning Målinriktad gymnasiepraktik 2015 Hjärnkr aft 2015 Den röda tråden Uthållighet

Läs mer

Sågverksbranchen måste utvecklas i sin helhet

Sågverksbranchen måste utvecklas i sin helhet Sågverksbranchen måste utvecklas i sin helhet Företagen måste öka sin kompetens på alla plan om vi skall ha en möjlighet att möta en allt hårdare internationell konkurrens. Detta gäller för såväl det enskilda

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Länets demografiska utmaning

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Länets demografiska utmaning Landshövdingen samtalar En serie samtal för länets utveckling Länets demografiska utmaning Länets demografiska utmaning Samtal på residenset den 7 december 2009 Text: Tina Holmlund och Helena Österlind

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen?

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig bland läkare i dag. Men vem ska ta ansvaret för att förskrivare av

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

De vill se ledare som tar ett stort ansvar

De vill se ledare som tar ett stort ansvar De vill se ledare som tar ett stort ansvar MALMÖ Swedbanks vd, Michael Wolf, ställer större krav än ekonomisk hållbarhet på företag som vill vara kunder i hans bank. Hållbarhet handlar också om till exempel

Läs mer

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap 2013-07-07 Startpaketet: mindre klasser mer kunskap Startpaketet är sju insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver i förskolan och de första åren i skolan för att utvecklas,

Läs mer

Hjärnkraft 2015. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté. Sommarvikariatet - den vanligaste vägen in på bruket

Hjärnkraft 2015. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté. Sommarvikariatet - den vanligaste vägen in på bruket Hjärnkraft 2015 en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Sommarvikariatet - den vanligaste vägen in på bruket Den kritiska länken Massa- och pappersindustrin har jämfört med många

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare

Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre pratade under kompetensdagen om hur man blir en attraktiv arbetsgivare. Anna var tidigare chef för Universum Sverige och är numera rådgivare och föreläsare

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Sunne - en bra plats att etablera företag på.

Sunne - en bra plats att etablera företag på. Sunne - en bra plats att etablera företag på. Det sägs att humlan inte borde kunna flyga. I vår by med 32 hushåll har vi tio olika nationaliteter och över tio företag, alltifrån e-handel till matproduktion

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Norrköping 23-24 augusti 2011

Norrköping 23-24 augusti 2011 Inbjudan till lärare i samhällsvetenskapliga ämnen Norrköping 23-24 augusti 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för gymnasielärare i samhällvetenskapliga ämnen Skogsindustrierna och Holmen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Business Innovation Day

Business Innovation Day Business Innovation Day Låt våra experter ta sig an din utmaning Sundsvall 17 oktober 2016 Välkommen till Business Innovation Day Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera

Läs mer

Studentguide vid grupparbete

Studentguide vid grupparbete Studentguide vid grupparbete Checklista vid grupparbete Vad är syftet med uppgiften/projektet? Vad ska ni lära er? Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla? Vilka andra delar av kursen bygger uppgiften

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Framgång genom människan

Framgång genom människan Framgång genom människan Utvecklingen i skogsindustrin med en allt mer standardiserad och för alla tillgänglig teknik innebär att konkurrenskraften än mer än tidigare är beroende av vår förmåga att bättre

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det?

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Pedagogik för jämställd IT 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Sammanfattning Gymnasiets program med inriktning mot data attraherar få unga kvinnor. I arbetslivet

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Arbetsmiljön i fokus. Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30

Arbetsmiljön i fokus. Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30 Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30 Arbetsmiljön i fokus Sveriges nordligaste slott, Gävle slott, är platsen för seminarieserien Forskarna på slottet som är ett samarrangemang mellan Högskolan

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

NY KARRIÄR FÖR MÅNGA KVINNOR. Mixade grupper skapar kreativitet och flexibilitet. Könsfördelningen i gruvan har blivit en icke-fråga

NY KARRIÄR FÖR MÅNGA KVINNOR. Mixade grupper skapar kreativitet och flexibilitet. Könsfördelningen i gruvan har blivit en icke-fråga Tema: Jämställdhet Mångfald Nr 2 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Forskaren: Mixade grupper skapar kreativitet och flexibilitet Könsfördelningen i gruvan har blivit en icke-fråga

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Transnationellt utbyte Reggio Emilia

Transnationellt utbyte Reggio Emilia CREARE VIVERE Transnationellt utbyte Reggio Emilia Rapport från resa 16 20 mars 2014 Reflektioner från resan till Reggo Emilia med deltagare från Sunne kommun, Torsby kommun och Munkfors kommun genom EU-projektet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag

Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en

Läs mer

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne Personalberedningen 2006-10-09 Ärendebeskrivning: Ungdomskraft Skåne har i skrivelse 2006-09-11 önskat svar från Personalberedningen kring avkodade ansökningshandlingar och värdesättande av att anställa

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer