Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning."

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ärende nr 09/06 Avbokningstvist gällande konferens Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. Hotellchefen: bokade den 15 november 2005 en konferens för 10 personer den 8-10 mars Konferensen avsåg helpension, övernattning i enkelrum och konferenslokal. Det totala bokningsvärdet var kronor. Av bokningsbekräftelsen framgår att avbokning som sker senare än fyra veckor före konferensen debiteras med 75 % av avtalat pris samt att avbokning som sker senare än två veckor före konferensen debiteras med 100 % av avtalat pris. avbokade konferensen den 28 februari 2006, d.v.s. mindre än två veckor

2 2(6) före konferensen. lyckades inte hyra ut rummen till annan kund. beslöt, med anledning av att man ansåg omständigheterna kring avbokningen vara tråkiga, att sätta ned sitt krav på ersättning med 100 % av avtalat pris till kronor. har erlagt kronor men bestrider fakturan i övrigt. yrkar att gästen ska erlägga resterande kronor. : Det är korrekt att han har gjort den aktuella bokningen. Kort inpå konferensen insjuknande han hastigt och konferensen fick därför ställas in. Han har erlagt kronor som kompensation men bestrider att betala ytterligare. s avtal är inte anpassat till dagens snabba beslut och vid bokning av hotellrum är avbokningstiden 24 timmar. Vid kontrollringning till hotellet fick han besked att det under den aktuella tidsperioden var fullbokat vilket innebär att hotellet hyrt ut de rum han bokat. kan inte ha haft kostnader för inköp av färsk mat en vecka före beräknad ankomst. refererar till förlust av merförsäljning vilket inte är relevant i sammanhanget. dröjde med att kontakta honom och först cirka en månad efter att han betalt kronor fick han besked att hotellet inte godtog betalningen. har genom dröjsmålet accepterat hans erbjudande om betalning. Ansvarsnämndens bedömning I ärendet har företetts offert, bokningsbekräftelse och faktura samt datautskrift på bokningsläget vid den aktuella tiden. Ansvarsnämnden konstaterar att bindande avtal om konferensarrangemang har ingåtts mellan parterna. Av avtalet framgår att hotellet har rätt att begära full ersättning vid avbokning som sker senare än två veckor före den tidpunkt konferensen skulle ha påbörjats. har vitsordat att avbokning skett efter denna tidpunkt. Vad gästen i övrigt anfört utgör inte skäl att frångå de avbokningsregler som gäller mellan parterna. är därför enligt nämndens mening skyldig att betala det återstående fakturabeloppet till hotellet. 2 Ärende nr 10/06 Kostnadsansvar vid utlösande av brandlarm har återkallat sin hemställan eftersom gästen har erlagt det aktuella beloppet. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

3 3(6) 3 Ärende nr 11/06 Restaurangen Saken Avbokningstvist gällande bröllopsfest Han och hans dåvarande fästmö kontaktade restaurangen med anledning av deras bröllopsfest som var planerad att äga rum den 18 februari Bröllopsfesten avstyrdes den 15 januari genom telefonkontakt med restaurangen med anledning av att bröllopet ställdes in. Restaurangen debiterade därefter kronor motsvarande 40 % av enligt företaget beräknad omsättning. Restaurangen hänvisar till SHR: s allmänna villkor som grund för debiteringen vid avbokningen. Han fick del av SHR: s allmänna villkor först när fakturan skickades från företaget varför företaget inte kan åberopa dem och dessutom framgår av villkoren att företaget kan kräva betalning endast för avbokning som sker senare än fyra veckor före arrangemanget. Det fakturerade beloppet är baserat på ett fiktivt värde eftersom överenskommelse om meny inte hade skett. Han har erlagt ett förskott på kronor och anser det vara skälig ersättning för de två möten och övriga förberedelser företaget lagt ned på beställningen. Bokningsbekräftelsen avsåg enbart betalning av förskott. Restaurangen VD: Det stämmer att bröllopsfesten avbokades per telefon den 15 februari. Hon informerade om att ett annat sällskap gjort en förfrågning avseende det aktuella datumet cirka en månad före avbokningen. Vid samtal mellan henne och gästen framkom tydligt att debitering skulle ske vid avbokning och gästen förstod att avbokningen, som gjordes med kort tid kvar till bröllopsfesten, skulle skapa ett hål i företagets budgeterade omsättning. Hon har haft tre möten med gästen där nivån på bröllopsfesten har lagts på cirka kronor per person och diskussion kring detaljer som marschaller från kyrkan, mousserande fördrink, tre rätters meny med vin, kaffe och avec samt tårta från konditorn har förts. Hon har sparat anteckningar från mötena. I enlighet med företagets bokningsbekräftelse kan avbokning göras två månader före bokat datum. Avbokning ska ske skriftligt i enlighet med SHR: s allmänna villkor. Ansvarsnämndens bedömning I ärendet har företetts faktura med följebrev.

4 4(6) Nämnden konstaterar att mellan parterna råder enighet om att ett avtal om bröllopsfest har ingåtts, att avbokning har skett och att beställaren enligt överenskommelse har att erlägga kronor i förskottsbetalning. I övrigt står ord mot ord. Det åligger företaget att på ett tydligt sätt redogöra för avtalets villkor för att undvika oklarheter. Enligt nämndens bedömning har inte restaurangen visat att företaget har rätt till ersättning vid avbokning. är därför inte skyldig att erlägga det begärda beloppet. 4 Ärende nr 12/06 Merkostnader i samband med hävning av konferensbokning Ärendet genomgås. Ansvarsnämnden bordlägger ärendet för vidare utredning. 5 Ärende nr 14/06 Parter Saken Kostnadsansvar vid utlösande av brandlarm I mitten av mars 2006 skulle hennes son spela Lambi Cup i Xstad och hela familjen skulle följa med för att titta på och bo en natt på hotell. Hennes dotter fyllde år just vid detta tillfälle och ville absolut inte fira födelsedagen borta från hemmet. Hon lyckades dock övertyga dottern om att hon inte skulle bli besviken om hon följde med. Hon hade tagit med tomtebloss hemifrån och köpt en stor muffins för att göra en provisorisk födelsedagstårta. På födelsedagens morgon smög hon upp och gjorde i ordning tårtan och presenterna. De började sjunga och hon tände tomteblosset på tårtan och då gick brandlarmet igång på hotellet. Hon rusade omedelbart till receptionen och berättade vad som hänt. Efter en stund kom två brandmän för att kontrollera händelsen. På hotellrummet fanns information som upplyste att det var förbjudet att röka men hon kunde inte i sin

5 5(6) vildaste fantasi föreställa sig att ett tomtebloss skulle utlösa brandlarmet. För henne är tomtebloss likställt med att tända ljus och det gör många när de bor på hotell. Om hon hade haft minsta misstanke om att larmet kunde utlösas hade hon inte tänt tomteblosset. har begärt betalning med 719 kronor för återställande av larm men hon anser att hon inte är skyldig att betala. : Händelsen ägde rum på hotellet den 12 mars Klockan gick brandlarmet. En gäst kom nedspringande och berättade för frukostpersonalen vad som hade hänt. Personalen ringde omedelbart SOS Alarm och talade om varför larmet utlöst. SOS Alarm återkallar aldrig ett larm utan det går till berörd Räddningstjänst. När Räddningstjänsten anlände gick räddningsledaren och en brandman in för att kontrollera att larmet utlöst av tomtebloss och återställde larmet. De talade med gästen om det olämpliga i att tända tomtebloss på hotellrum och att hon dessutom stått rakt under censorn. På eftermiddagen kontaktade gästen sin man, eftersom hon visste att hotellet skulle få en faktura från Räddningstjänsten. s man ville veta vem som tillverkat och installerat larmet samt påstod att det måste vara fel på larmet eftersom det var överkänsligt. har ett automatlarm kopplat till SOS Alarm och kontroll av larmet utförs den sista onsdagen varje kvartal. Chefen för Räddningstjänsten berättade att han blivit kontaktad av gästens man och att han då hade upplyst denne om att det inte fanns några som helst frågetecken kring larmets känslighet. har tydliga skyltar med information om rökförbud uppsatta både i entrén och på hotellrummen. Ansvarsnämndens bedömning Frågan om gästen är skyldig att ersätta hotellet den kostnad utlösandet av brandlarmet har medfört får bedömas enligt skadeståndsrättsliga principer. Nämnden anser att agerandet att tända tomtebloss på en tårta är en normal åtgärd och att det inte kan läggas gästen till last att hon inte tog i beräkning att tomteblossen kunde utlösa brandlarmet Nämnden finner att vårdslöshet i skadeståndsrättslig mening inte föreligger och gästen är därför inte skyldig att utge det begärda beloppet. 6 Ärende nr 15/06 Parter Saken Avbokningstvist

6 6(6) Ärendet genomgås. Ansvarsnämnden bordlägger ärendet för vidare utredning. 7 Ärende nr 16/06 Parter Ansvar för avbokning via e-post har meddelat att företaget inte har för avsikt att ingå i svaromål. har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 8 Sammanträdet avslutas. Vid protokollet: Justeras: Pia Turtiainen Carl-Erik Hedlund

Ärendet bordläggs för vidare utredning.

Ärendet bordläggs för vidare utredning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-03-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-03-20 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 Sammanfattning Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot. Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö.

Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot. Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö. Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö. En arbetstagare har avskedats under sådana omständigheter att ej ens saklig

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen.

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen. Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Du och hotellet kan själva komma

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna.

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Att bo på hotell Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Beställning och bekräftelse Du

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer